Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2014: Ikke kutt infostøtten!:

Pressemelding: Akademikere støtter opp om informasjonsstøtten

Over hundre akademikere, professorer og forskningsledere fra ulike utdannings- og forskningsinstitusjoner i Norge stiller seg bak et felles opprop om å opprettholde informasjonsstøtten til organisasjoners opplysningsarbeid om globale utviklingsspørsmål. Regjeringen har tidligere varslet et kutt i denne støtteordningen som går til et bredt spekter av organisasjoner som arbeider for en bred og kunnskapsbasert folkeopplysning i Norge om globale utviklingsspørsmål.

Mandag 23. juni 2014

- Vi er svært glad for at så mange profilerte akademikere fra ulike faglige ståsteder stiller seg bak oppropet med utgangspunkt i at sivilsamfunnsorganisasjoner er viktige for utvikling og formidling av ny kunnskap om globale spørsmål, sier Sidsel E. Aas, daglig leder i RORG-samarbeidet.

I oppropet fremheves særlig tre områder der organisasjonene har en sentral plass sett i forhold til akademia:

  • Kritisk debatt
    Sivilsamfunnsorganisasjonene er en kritisk røst til hvordan norsk utenrikspolitikk påvirker utviklingen i Sør.
  • Ny kunnskap og informasjon
    Sivilsamfunnsorganisasjonene har en viktig rolle i utviklingen av ny kunnskap. Gjennom eget arbeid utvikler de løsninger som gir grunnlag for videre forskning i akademia. De bidrar som gjesteforelesere, er representert på pensum flere steder, og gir veiledning til studenter.
  • Forskningsformidling
    Sivilsamfunnsorganisasjonene bidrar til at forskning blir kjent for et bredt publikum, blant annet gjennom debatter, foredrag og medieoppslag. Ved flere anledninger har slike organisasjoner vært offisielle samarbeidspartnere med utdanningsinstitusjoner.

Oppropet er oversendt utenriksminister Børge Brende og øvrig politisk ledelse. I tillegg er det oversendt et eget organisasjonsopprop der en rekke kirkeorganisasjoner, fagforbund, barne- og ungdomsorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner som samlet representerer over en million nordmenn, tar til orde for å bevare informasjonsstøtten. I dette oppropet understrekes det at organisasjoner som mottar informasjonsstøtte representerer store deler av befolkningen. Ingen andre aktører har samme troverdighet blant folk flest, og er bedre på å formidle komplekse sammenhenger på en forståelig måte.

-Med disse oppropene håper vi å synliggjøre overfor regjeringen den brede folkelige oppslutningen som finnes for en offentlig tilskuddsordningen som bidrar til å sette fokus på globale utviklingsspørsmål og derigjennom styrke norsk utviklingspolitikk i hele sin bredde. I tillegg er dette en tilskuddsordning som sikrer god demokratisk deltakelse på et viktig samfunnspolitisk område, som fremhevet i flertallsmerknader fra Stortingets Utenriks- og forsvarskomite de siste årene, sier Aas.

_________________

Eventuelle spørsmål kan rettes til RORG-samarbeidet ved daglig leder Sidsel E.Aas på tlf 91 34 77 46.


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.