Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

"Venstre om" i miljø- og klimapolitikken?

Venstre har varslet harde forhandlinger om klimaprofilen i statsbudsjett for 2015. Nå varsler dessuten en samlet opposisjon at Norges klimamål ikke kan være dårligere enn EUs, som ble klare sist fredag. Når i tillegg oljeprisen har falt betydelig siden juni og EUs klimamål kan ramme norsk gasseksport kan det synes som Norges energi- og klimapolitikk knaker i sammenføyningene. Er det duket for et "venstre om" i miljø- og klimapolitikken?

Mandag 27. oktober 2014

- Oljeaktiviteten vil ikke lenger være motoren for vår økonomiske vekst og vi må tilpasse oss det jordkloden tåler av karbonutslipp, sa Kong Harald i trontalen på vegne av regjeringen 2. oktober. Aftenposten koplet signalene fra regjeringen til fallende oljepriser. Under trontaledebatten merket imidlertid SVs Audun Lysbakken seg at "statsministeren er uvillig til å gå på talerstolen og si at klimamålene skal nås" og SV fremmet samtidig 10 forslag til hvordan klimaforliket kan forsterkes.

Dagen etter la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2015, som ble presentert slik i en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet:

"Statsbudsjettet for 2015 legger grunnlaget for å nå regjeringens langsiktige mål om å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn."

- Klima-Tine totalslaktes av Venstre og KrF, kunne imidlertid VG melde dagen etter og reaksjonene fra miljøorganisasjonene var ikke nådigere:

- Man er ikke i nærheten av å nå målet for klimapolitikken med dette statsbudsjettet, mente Cicero-direktør Kristin Halvorsen og da Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne (MDG) hadde fått sett forslaget til statsbudsjett fant han noe helt annet enn det Kong Harald hadde varslet:

"Regjeringens forslag er et forbruks- og utslippsfremmende budsjett, gjennomtrukket av olje."

– Det blir vanskelige forhandlinger, konstaterte Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik, som på Venstres nettsider utdypet det slik:

"Klimaprofilen i budsjettet må styrkes betydelig. Det betyr å rette opp kutt, samt å styrke klimaforliket og øke kollektivsatsingen."

- Jeg er fortsatt provosert, sa Venstreleder Trine Skei Grande til NRK etter en partilederdebatt 9. oktober, men kanskje blir forhandlingene lettere etter at det i EU sist fredag ble enighet om nye klimamål og NTB kunne konstatere at "stortingsflertall krever klimamål à la EU"? I følge VGs lederkommentator på lørdag var EUs klimamål så ambisiøse at klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) "mistet både munn og mæle".

En rekke miljøorganisasjoner har nå sendt inn sine forslag til Stortinget i forbindelse med budsjettbehandlingen, bl.a. Naturvernforbundet, som ønsker "kraftige omprioriteringer for natur og klima". De ble nylig tildelt Venstres miljøpris for 2014, men de dominerende partiene og deres velgere har ikke vist all verdens vilje til å følge miljøbevegelsens råd, til tross for stor mobilisering gjennom alliansen klimavalg 2013. Hva mener den blåblå regjeringen og Arbeiderpartiet nå?

- Regjeringen er bekymret - ikke for klimaet - men for norsk gasseksport

- Regjeringen er bekymret - ikke for klimaet - men for norsk gasseksport, mente Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund i en kommentar i Dagbladet samme dag som statsbudsjettet ble lagt fram. Han mente norsk politikk var selvmotsigende når statsminister Erna Solberg (H) den ene dagen sto på talerstolen i FN og sa at "den internasjonale innsatsen mot klimaendringene ligger langt etter hva som er nødvendig" og et par dager etter sendte olje- og energiministeren til Brussel for å stanse EUs planer om en tøffere klimapolitikk:

"Hvis EU gjennomfører sine ambisiøse klimamål, vil de nemlig kjøpe mindre gass fra Norge."

Og etter at EUs nye klimamål ble avklart i slutten av forrige uke fikk saken oppmerksomhet også i bl.a. Aftenposten:

"Tord Lien argumenterte i høst sterkt imot at EU skulle sette mål for energieffektivisering. Årsak: Det vil ramme norsk gasseksport."

- Når det gjelder området knyttet til miljø og klima, mener jeg at særlig på klimasiden leverer vi mye i dette budsjettet, sa statsminister Erna Solberg (H) da temaet kom opp i Stortingets spørretime sist onsdag. Hun syntes imidlertid ikke å gjøre særlig inntrykk på Venstres Trine Skei Grande, som minnet henne på at klima var ett av to hovedpunkter som var viktigst for Venstre.

Mye av debatten om regjeringens klimaprofil i budsjettet har dreid seg om hvem som har ansvaret.

- Gå av, Sundtoft! var oppfordringen fra MDGs Rasmus Hansson i en kronikkNRK ytring etter at budsjettet var lagt fram, men etter at Aftenposten hadde gitt miljø- og klimaministeren terningkast to, dårligst i regjeringen, rykket Hansson ut og mente at "det er Erna Solberg som burde få karakter to".

- Beste klimaministeren noensinne, uttalte FrPs finanspolitiske talsmann Gjermund Hagesæter til VG, men Nina Jensen i WWF Norge var blant de som reagerte da Solberg i følge Aftenposten forsvarte Sundtoft ved å vise til at "det er tøffere å stå på for klimaet i en regjering hvor noen ikke er så opptatt av det".

I følge Dagbladet ville ikke Sundtoft lenger vise fram oversikten som enkelt avslører om departementene bruker mer på klimatiltak enn foregående år, men på lederplass i helga er Bergens Tidende enige med Hansson. - Skyt på riktig blink, skriver de og utdyper det slik:

"Regjeringens klimapolitikk er en skuffelse, men synderen er ikke klimaministeren."

- Tine Sundtoft er så å si strippet for egne virkemidler, mente Dagbladet, mens Sundtoft selv, overfor VG, ber om å bli dømt i forhold til hennes egen "karakterbok", som inneholder 21 av de i alt mange titalls klimapunktene fra regjeringsplattformen. 

Hva mener Arbeiderpartiet?

- Vi skal bygge nullutslippsamfunnet i Norge, sa Jonas Gahr Støre etter han ble valgt til ny Ap-leder i juni. Støre "kan bli sosialdemokratiets grønne Messias", mente Andrew Kroglund i Utviklingsfondet, men etter at Støres uttalelser førte til reaksjoner i bl.a. LO måtte kommentator Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv konstatere at Støre var "uten klimasvar". 

For et snaut år siden ble Støres forgjenger, Jens Stoltenberg, utnevnt til én av FNs to spesialutsendinger for klima og han var også medlem av "den globale kommisjonen for økonomi og klima" som i tidligere i høst la fram rapporten "The New Climate Economy". Hans rådgiver, Kjetil Lund, bidro i september med innspill til Arbeiderpartiet i et lengre innlegg på Norsk Klimastiftelses nettmagasin, Energi og Klima. Han konkluderte slik:

"Arbeiderpartiet har en viktig rolle å spille for å ta Norge mot lavutslippssamfunnet. Men det vil kreve lederskap, en god og velfundert politisk fortelling og en klar analyse."

Lunds konklusjon kan synes å ha inspirert tankesmia Agenda. I en kronikk i Dagens Næringsliv nylig mente også Marte Gerhardsen og Per Karlsson i Agenda at det er "tid for en ny fortelling" og at:

"Norge trenger at Arbeiderpartiet flytter seg og bidrar til et flertall for en ambisiøs og moderne ­­­­nærings- og klimapolitikk."

Støre selv leter fortsatt etter gode klimasvar. Etter å ha lest Naomi Kleins bok "This Changes Everything – Capitalism vs. the Climate", spør Støre i en kronikk i Aftenposten i helga om Kleins svar på klimautfordringene er gode nok og utdyper det slik:

"Naomi Klein har en treffende analyse av behovet for å mobilisere mot klimaendringene, men veien til fornybarsamfunnet er også brolagt med motsetninger."

Om han mener rapporten The New Climate Economy har funnet bedre svar, skriver han ikke noe om.

Klima+vekst=sant?

Da rapporten The New Climate Economy ble lansert i Oslo ble den presentert med følgende tittel i en pressemelding fra klima- og miljødepartementet:

"Klima + vekst = sant"

Statsminister Erna Solberg (H) kommenterte den slik:

"Jeg blir omstillingsoptimist av å lese denne rapporten. Klimaspørsmålet må ikke sees som en byrde som begrenser mulighetene for verdiskapning, men snarere som en mulighet for utvikling og vekst."

Dette var også hennes budskap på FNs klimatoppmøte i New York i september.

Filosofiprofessor Arne Johan Vetlesen ved Universitet i Oslo var svært uenig. I en kronikk i Aftenposten skrev han om det han kalte "Stoltenbergs svik mot klimaet", pekte på at "veksten skjer innen et begrenset fysisk rom, i form av overforbruk, ofte regelrett tømming, av begrensede naturressurser" og ga følgende vurdering av klimarapportens konklusjoner:

"At klimakrisen kan løses samtidig som alle verdens økonomier stiler mot fortsatt vekst, er for godt til å være sant. Basert på kunnskapen vi har samlet inn i løpet av de siste tiårene, er påstanden – nå formulert som en konklusjon – regelrett usann."

- Behovet for økonomisk utvikling overkjører hensynet til miljøet på FN-toppmøtet i Rio de Janeiro, sa tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap) under avslutningen av FNs toppmøte om miljø og utvikling i 2012 (Rio+20). I statsbudsjettet for 2015 skriver UD i sin "Rapport om samstemt politikk for utvikling" bl.a. om FNs arbeid med nye utviklingsmål og peker på at:

"Føringer fra Rio+20 prosessen, tilsier at målene (...) skal inkorporere de tre bærekrafts dimensjonene: den sosiale, den økonomiske og den miljømessige som forutsetning for at oppnådde resultater kan bli varige."

- Regjeringen vil i diskusjonene (...) legge stor vekt på å fremme en bærekraftig økonomisk vekst, investeringer i privat sektor, godt styresett og grunnleggende rettigheter, står det i samstemtrapporten, men sist uke kunne TV2 fortelle at klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) "ble mektig irritert over at Siv Jensen og Finansdepartementet fjernet kapittelet om bærekraftig utvikling fra nasjonalbudsjettet". MDGs Rasmus Hansson kommenterte det slik:

"Å fjerne bærekraftskapittelet fra statsbudsjettet, det er ensbetydende med å kaste Gro Harlem Brundtlands arbeid i søpla."

Når utenriksminister Børge Brende (H) nå arbeider med en melding om handel og globalisering og i sin utenrikspolitiske redegjørelse bl.a. pekte på at "en inkluderende vekst som skaper jobber og som kommer alle til gode er avgjørende for legitimiteten til vårt økonomiske system", kan det kanskje være på sin plass å minne om hva hans forgjenger, tidligere utenriksminister Jan Petersen (H) skrev om bærekraftig vekst i sin "globaliseringsmelding" i 2002:

"For å kombinere en reduksjon i det totale ressursforbruket i de rike land med en bærekraftig vekst, er det nødvendig med en sterk og vedvarende teknologisk utvikling som sikrer at ressursforbruket og miljøbelastningen per produsert enhet blir stadig mindre. Viktige kriterier for at veksten skal være bærekraftig i globalt perspektiv, er at fornybare ressurser ikke brukes raskere enn de klarer å fornye seg, at forbruk av ikke-fornybare ressurser ikke skjer raskere enn at en klarer å utvikle fornybare alternative ressurser som kan erstatte de ikke-fornybare, og at forurensningene ikke er større enn at naturen selv kan ta hånd om dem."

- Vi må bort frå vekstparadigmet, mente MDGs Hilde Opoku i en kronikk i Bergens Tidende nylig. Hun tok et oppgjør med  rapporten "The new climate economy" og pekte på at:

"Sjølv om vi blir kvitt alle menneskelege klimabidrag er vi framleis berre eit steg på vegen til ei leveleg framtid."

I første omgang får vi se hva Venstre og KrF kan bli enige med regjeringen og/eller den øvrige opposisjonen om når det gjelder klimaprofilen i budsjettet for 2015. Om ikke et oppgjør med vekstparadigmet kan et "venstre om" i miljø- og klimapolitikken bli et lite skritt på veien mot bærekraftig utvikling.Aktuelle lenker:

Kommentarer til statsbudsjettet vedr. klima og miljø fra sivilsamfunnet:

Kommentarer fra opposisjonspartiene:

Kommentarer fra sivilsamfunnet til EUs klimamål:

Medieklipp og -debatt:

 • Det innbilte klimaproblem, kommentar av Rögnvaldur Hannesson i Bergens Tidende 27.10.14
  Fem gode grunner til at vi ikke bør bry oss om å bekjempe klimaendringene.
 • Satser bredt på CO2-håndtering, kommentar av Tine Sundtoft og Tord Lien i Dagens Næringsliv 27.10.14
  Norge skal være med å realisere et fullskala CO2-håndteringsprosjekt i Europa. Prosjekter i Kina støttes.
 • Skyt på riktig blink, lederkommentar i Bergens Tidende 26.10.14
  Regjeringens klimapolitikk er en skuffelse, men synderen er ikke klimaministeren.
 • Er Naomi Kleins svar på klimautfordringene gode nok?, kronikk av Jonas Gahr Støre i Aftenposten 26.10.14
  Naomi Klein har en treffende analyse av behovet for å mobilisere mot klimaendringene, men veien til fornybarsamfunnet er også brolagt med motsetninger.
 • Klimamål og mening, lederkommentar i VG 25.10.14
  EUs stats- og regjeringssjefer ble natt til i går enige om en ambisiøs klima- og energipakke for 2030. Så ambisiøs at Norges klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) åpenbart mistet munn og mæle. Hennes opptreden, på vegne av Regjeringen, i «Politisk kvarter» på NRK1 i går morges var en underlig seanse.
 • EU-landenes klimamål gjelder bare om andre gjør det samme, Aftenposten 25.10.14
  Polen presset EUs medlemsland til å godta en nødbrems når det gjelder klimatiltakene.
 • EU bruker mer forurensende kull, Aftenposten 25.10.14
  Til tross for EU-ledernes ambisiøse klimamål fortsetter store EU-land som Tyskland og Polen å bruke mer forurensende kull i sin energiforsyning.
 • I lomma på industrien, Klassekampen 25.10.14
  EU skryter av sin nye «ambisiøse» klimaplan. Men til og med oljegiganten Shell går inn for mer ambisiøse klimamål enn Brussel.
 • Stortingsflertall krever klimamål à la EU, Vårt Land (NTB) 25.10.14
  Det mener samtlige partier som ikke sitter i regjering.
 • Klimaministeren, sesong 2, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 25.10.14
  Er Tine Sundtoft sesong to av Helen Bjørnøy?
 • Sår tvil om gasseksporten, Dagens Næringsliv 25.10.14
  EUs nye klimamål frem mot 2030 betyr mindre import av gass fra Norge og Russland, ifølge eksperter.
 • Norge kan få det tøffere enn EU, kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 25.10.14
  EU får ros for sin nye klimaavtale. Men den hviler på et kvotesystem mange ikke tror på.
 • Derfor prøvde Regjeringen å stoppe EUs klimamål, Aftenposten 25.10.14
  Tord Lien argumenterte i høst sterkt imot at EU skulle sette mål for energieffektivisering. Årsak: Det vil ramme norsk gasseksport.
 • – EU ville presset Olje-Norge slik de gjorde med Kull-Polen i natt, ABC Nyheter 25.10.14
  – Hadde Norge vært medlem i EU, ville vi ikke fått holde på vår petroleumslinje i klimapolitikken, tror lederen av Europeisk Ungdom. Bård Vegar Solhjell (SV) vil ha Norge til å kutte mer enn EU.
 • Du må betale for EUs klimamål, VG 25.10.14
  EUs varslede tiltak for å kutte klimautslipp, vil slå direkte inn på strømprisen til norske forbrukerne, spår Leif Sande, leder i LO-forbundet Industri Energi.
 • Når gass blir brems, lederkommentar i Dagbladet 25.10.14
  Samtlige av opposisjonspartiene på Stortinget legger press på regjeringen for at Norge skal tallfeste et minst like ambisiøst mål som EU. I mai i år var Sundtoft helt enig. Vi håper hun holder fast ved det. Noen kaller det lek med tall, men politisk handling forutsetter politiske mål.
 • Finansdepartementet fjernet miljøkapittel fra statsbudsjettet, Aftenposten (NTB) 25.10.14
  Miljøvernminister Tine Sundtoft (H) ble mektig irritert over at Siv Jensen og Finansdepartementet fjernet kapittelet om bærekraftig utvikling fra nasjonalbudsjettet.
 • Sundtoft hyller EU: – Norge må også sette seg høye klimamål, ABC Nyheter (NTB) 24.10.14
  Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) hyller EU for å ha kommet i mål med tøffe klimatiltak natt til fredag. – Nå må Norge også sette seg ambisiøse klimamål, sier hun.
 • Dette er EUs nye klimamål, VG 24.10.14
  Natt til fredag fikk EUs stats- og regjeringssjefer på plass Unionens klima- og energipakke for 2030. Regjeringen fikk dermed ikke gjennomslag for sine advarsler.
 • EU enig om klimamål, Dagbladet (NTB) 24.10.14
  Det har krevd lange og harde forhandlinger. Men natt til fredag fikk EUs stats- og regjeringssjefer på plass Unionens klima- og energipakke for 2030.
 • EUs klimamål skaper norsk hodebry, Dagsavisen 24.10.14
  Norge håpet EU ville forplikte seg til ett klimamål, og droppe måltall på kutt i energibruk og bruk av fornybar energi. Men EU går stikk motsatt vei.
 • Klima-Tine: - Døm meg på dette, VG 24.10.14
  Norges mest utskjelte statsråd skriver kun «gjennomført» bak én eneste arbeidsoppgave når hun skal oppsummere sitt første år i regjering.
 • Bellona om klimaavtalen: – Tiden for retorikk er over, Dagens Næringsliv (NTB) 24.10.14
  Bellona-leder Frederic Hauge mener EUs avtale om utslippskutt er en massiv utfordring for Norge.
 • Hvem tar regningen for et grønnere EU?, Aftenposten 23.10.14
  I dag hardner miljøkampen til i EU, som er det viktigste markedet for norsk gass.
 • Oljen ganger norske utslipp med 10, Vårt Land 23.10.14
  En global rangering gir Norge bunnkarakter fordi den tar med utslippene fra norsk eksportert olje og gass. Det får vi se mer av framover.
 • Et budsjettforslag i strid med Grunnlovens §112, kommentar av Gunnar Kvåle i Dagsavisen (nye meninger) 23.10.14
  Miljøbevegelsen og andre har påpekt at forslaget til statsbudsjett vil forlenge fossilalderen. Det er derfor dekning for å si at budsjettet er i strid med Grunnlovens §112.
 • De fattige rammes verst, Fawzi Abdirashid Warsame (16) på Si;D i Aftenposten 23.10.14
  Vi som lever i Norge og i resten av Vesten har et ansvar overfor dem som rammes hardest av klimaendringene.
 • En statsminister for klima? kommentar av Nina Jensen i Aftenposten 23.10.14
  Hvis Erna Solberg mener alvor med å drive lagarbeid for en klimaomstilling, ligger de største løsningene åpne og nokså ubrukte.
 • Gass ingen klimaløsning, debatt av Gunnar Kvåle og Svein Tveitdal i Dagens Næringsliv 23.10.14
  Satsing på gass kan føre til en farlig forsinkelse for nødvendig overgang fra fossil til fornybar energi. Tore Killingland fra Norsk olje og gass snur saken på hodet når han i svar på vårt innlegg i DN 23. september hevder at vi ut fra klimahensyn trenger gass. Metanlekkasjer ved produksjon, distribusjon og bruk av gass er så store at klimavirkingen i mange tilfeller er like uheldig som ved bruk av kull og andre fossile brennstoff. Utvinning av gass kan dessuten fortrenge satsing på fornybar energi og binder oss til en fortsatt farlig fossilavhengighet i en tid da fossilalderen snart må ta slutt.
 • Mener atomkraft kan redde miljøet, Vårt Land 23.10.14
  Fornybar energi kan ikke redde klimaet alene, mener energiforsker. Han mener kjernekraft er en del av løsningen.
 • – Oljealderener ikke over, Dagsavisen 22.10.14
  Olje– og energiminister Tord Lien (Frp) tror Norge fortsatt vil gjøre store oljefunn. Det grønne skiftet vil skje gradvis, tror han.
 • Elektrifisering kan likevel være mer klimavennlig enn gassturbiner på sokkelen, E24 (TU) 22.10.14
  ... det viser nye beregninger Pöyry har gjort for Teknisk Ukeblad.
 • Ny rapport sår tvil om elektrifisering av Utsira, Dagens Næringsliv (NTB) 22.10.14
  Et effektivt gasskraftverk på oljeplattformene på Utsirahøyden vil kunne gi lavere utslipp av klimagasser enn elektrisk kraft fra land, ifølge en ny rapport.
 • 400 frivillige nordmenn vil kjempe mot ebola, Vårt Land (NTB) 22.10.14
  Mange forteller at ebolasmittede Silje Lehne Michalsen åpnet øynene deres.
 • Norsk olje og gass er en dinosaur, kommentar av Torgeir Vestre i Stavanger Aftenblad 21.10.14
  Direktør i Norsk olje og gass, Gro Brækken, klager over at det nye statsbudsjettet gir dårlige vilkår for oljenæringa. Sannheten er at det er altfor snilt.
 • Minister uten makt, lederkommentar i Dagbladet 21.10.14
  De kaller henne en koordinator for regjeringens klima- og miljøarbeid. Ansvaret for kollektivtrafikk og tog ligger hos samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Fornybar energi, CO2-fangst og virkemidlene i Enova ligger hos olje- og energiminister Tord Lien. Byplanleggingen er flyttet til kommunalminister Jan Tore Sanner. Avgiftspolitikken ligger hos finansminister Siv Jensen. Tine Sundtoft er så å si strippet for egne virkemidler.
 • Billige utslippskutt, kommentar av Ivar Gaasland i Dagens Næringsliv 21.10.14
  Et gjentatt argument i klimagassdebatten er at det er kostbart å redusere norske utslipp – siden lite er å hente i vår klimanøytrale vannkraftforsyning – og at vi derfor må akseptere svært kostbare tiltak for å oppnå mål om innenlandske utslippsreduksjoner.
 • Redd klima – glem naturen!  kronikk av Sven Røgeberg på NRK ytring 20.10.14
  Hvorfor tør ingen si det åpenbare? Vekst er uforenlig med å redde klimaet. Enten må vi redusere befolkningen, eller forbruket – eller begge deler.
 • Må levere bedre på klima og miljø, lederkommentar i Adresseavisa 20.10.14
  Regjeringens støttepartier Venstre og KrF får en viktig oppgave med å gjøre Norge grønnere og mindre oljeavhengig.
 • Regjeringen styrker klimaomstillingen, debatt av Erna Solberg i Aftenposten 20.10.14
  Nina Jensen, generalsekretær WWF-Norge, har reagert på en uttalelse fra meg i et intervju med Aftenposten. Det er forståelig nok. Uttalelsen var ikke dekkende for det jeg ønsket å formidle.
 • Politikerne drukner Norge i klima-utredninger, ABC Nyheter 20.10.14
  Siden 1990 har regjeringene utredet snart en halv meter klimatiltak. – Klimautredningene vokser i takt med norske klimautslipp, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.
 • Et grønt taktskifte, kommentar av Nikolai Astrup i Bergens Tidende 18.10.14
  Når opposisjonen hevder at statsbudsjettet ikke er grønt nok, tar de feil.
 • Statoil bør velge klimaambisiøs sjef, kommentar av Tina Andersen Vågenes i Bergens Tidende 18.10.14
  Statoils mangeårige konsernsjef Helge Lund slutter i jobben, og selskapet ser etter en ny konsernsjef som skal lede selskapet de neste årene. Nå har Statoil sjansen til å velge en konsernsjef som tar klima på alvor, og som har ambisjoner om å omstille selskapet til å være ledende på fornybar fremfor olje.
 • Velg klimaambisiøs sjef, kommentar av Tina Andersen Vågenes i Dagbladet 18.10.14
  Statoil har nå sjansen til å velge en konsernsjef som tar klima på alvor, og som har ambisjoner om å omstille selskapet til å være ledende på fornybar energi. I dag er Statoil en pådriver for full fart i oljeutvinningen i Norge - det selskapet tjener penger på.
 • Helge, frigjøreren, Morgenbladet 17.10.14
  Han har omorganisert letemetodene, fått ut mer olje og gass der man trodde det var tomt. De internasjonale realiteter har innhentet ham. Gamle skjeletter må feies ut av skapene (Iran, Angola, Libya), grumsete farvann manøvreres (Gazprom), den nye internasjonale terrorsituasjonen må håndteres (Algerie). Han har svevd på en høy oljepris, men måtte kutte når prisen falt – nedbemanning, utflagging.
 • I dag starter diskusjonene som skal bestemme om vi har endret hele jordas økosystem, Dagbladet 17.10.14
  I dag møtes 30 forskere fra hele verden for å starte diskusjonene som kan endre vår egen geologiske tidsepoke. Skal jorda gå fra sin nåværende tidsepoke, holocen, som markerer perioden etter slutten på istida - og inn i antropocenen - tidsalderen da menneskelig aktivitet har endret planeten for alltid?
 • Vi må bort frå vekstparadigmet, kommentar av Hilde Opoku i Bergens Tidende 17.10.14
  Sjølv om vi blir kvitt alle menneskelege klimabidrag er vi framleis berre eit steg på vegen til ei leveleg framtid.
 • Klar for Ap– og KrF-samarbeid, Dagsavisen 17.10.14
  Miljøpartiet De Grønne blir gjerne med i en allianse med Arbeiderpartiet, KrF og Senterpartiet. Men de stiller ufravikelige klimakrav for et samarbeid.
 • Ministeren for 2050, Morgenbladet 17.10.14
  Terningkast 2 i avisen til tross: Klima- og miljøminister Tine Sundtoft vil fortsatt redde klimaet med dialog i stedet for krig.
 • Hva sa du, Erna Solberg?!, kommentar av Nina Jensen i Aftenposten 17.10.14
  I dag våknet Aftenpostens lesere til et trist syn: En statsminister som viser for all verden at hun ikke begriper hva klimautfordringen betyr for Norge – og som ikke ser det som sin egen jobb å lede regjeringens arbeid med den største omstillingen vi står overfor.
 • Rasmus Hansson mener Erna Solberg har klima-ansvaret, Aftenposten 17.10.14
  - Det er Erna Solberg som burde få karakter to, sier Miljøpartiet de Grønnes mann på Stortinget.
 • Fjernet regjeringens totale klimaregnskap fra eget budsjett, Dagbladet 17.10.14
  Klimastatsråd Tine Sundtoft (H) vil ikke lenger vise fram oversikten som enkelt avslører om departementene bruker mer på klimatiltak enn foregående år.
 • Fra Statoil til StatSun, kommentar av Anne Jortveit i Dagens Næringsliv 17.10.14
  Ved å investere noe av overskuddet fra en solnedgangsnæring, kan Norge ta en posisjon i en raskt voksende soloppgangsnæring.
 • Kan etterfølges av en utlending, Dagsavisen 16.10.14
  Oljeforsker Helge Ryggvik tror den nye statoilsjefen høyst sannsynlig vil være en blåkopi av Helge Lund, altså en norsk mann på rundt 50 år med erfaring fra olje– eller leverandørindustrien, som vil satse videre på utvinning av olje og gass, og som ikke vil være særlig opptatt av fornybar energi, slik som vindkraft.
 • Med Statoil ut i verden, kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 16.10.14
  I løpet av Lunds ti år som Statoil-sjef har selskapets globale og nasjonale ambisjoner gått hånd i hånd. Penger tjent på norsk sokkel er i økende grad blitt investert i oljeleting langt utenfor Norges grenser – med vekslende hell.
 • Lang skryteliste - og ett stort feilskjær, kommentar av Anne Marte Blindheim i Dagbladet 16.10.14
  Oljesandprosjektet i Canada sak skjemmer Helge Lunds CV.
 • «Det er tøffere å stå på for klimaet i en regjering hvor noen ikke er så opptatt av det», Aftenposten 16.10.14
   Statsminister Erna Solberg mener klimaminister Tine Sundtoft har stått på for klimaet og gjort en god jobb, særlig med tanke på at flere av statsrådene ikke er så opptatt av klimasaken.
 • Støre mot Støre, kommentar av Tine Sundtoft i Dagens Næringsliv 16.10.14
  I DN lørdag 11. oktober hevder Ap-leder Jonas Gahr Støre at lavere budsjettrammer i Klima- og miljødepartement er et eksempel på at regjeringen nedprioriterer klima. Da er det fristende å sitere hva Støre selv sa om klimautfordringene da han tok over som Ap-leder i juni: «Klima kan ikke forstås som én sak, klima er en ramme rundt alle saker».
 • Nikolai Astrups møte med seg selv, debatt av Bård Vegar Solhjell på NRK ytring 16.10.14
  Vi kan alle oppleve å møte oss selv i døra. Da gjelder det å gjennomføre møtet på en verdig måte.
 • «Tine Sundtoft er Regjeringens svakeste statsråd», Aftenposten 15.10.14
  Sundtoft var fersk både på miljøområdet og i rikspolitikken. Likevel fikk hun en krevende politisk jobb. Hun måtte sikre seg gjennomslag overfor andre departement, skape tillit utad til Regjeringens miljøagenda og styrke båndene til sentrum i Stortinget.
 • Taktskifte i klimapolitikken, replikk av Nikolai Astrup på NRK ytring 15.10.14
  Regjeringen leder an i det grønne skiftet. Opposisjonen tar feil når de hevder statsbudsjettet ikke er grønt nok.
 • - Klimabombe vi ikke må detonere, Aftenposten 15.10.14
  Sannsynligheten for produksjon i Barentshavet er større etter at Lundin gjorde et stort funn i området. - En klimabombe vi ikke må detonere, advarer Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.
 • Ser ikke grantrær for bare regnskog, Vårt Land 15.10.14
  Regjeringen får lovord for å bevare tropisk skog, men kutter i budsjettene til å bevare norsk skog, som er like viktig for klimaet.
 • Pentagon: – Klimaendringer truer nasjonens sikkerhet, Dagens Næringsliv (NTB) 14.10.14
  Global oppvarming, stigende havnivå, flere naturkatastrofer, rask issmelting i Arktis og mat- og vannmangel i utviklingsland utgjør en trussel for USA, ifølge Pentagon.
 • Ny rapport: Lavutslippssamfunn mulig uten oljekutt, Dagens Næringsliv (NTB) 14.10.14
  Norge kan bli et lavutslippssamfunn i 2050 selv om oljeutvinningen fortsetter i dagens tempo. Men da må alle feltene forsynes med kraft fra land, ifølge en ny rapport fra Miljødirektoratet.
 • Krevende klima, Dagens Næringsliv 14.10.14
  Mandag morgen fikk klima- og miljøminister Tine Sundtoft i hendene en rapport som viser hvor store utslippskutt Norge må gjennomføre av hensyn til klimaet, hvor viktig det er å gjøre mer nå og hvor manglene er i regjeringens budsjettforslag for å få det til.
 • Hva er egentlig forklaringen?, kommentar av Ole Mathismoen i Aftenposten 14.10.14
  Hvordan skal man tolke en regjering som sier at økonomiske virkemidler er uhyre viktig i klimakampen, men som samtidig gjør det billigere å forurense?
 • Miljøkollaps, lederkommentar i Klassekampen 13.10.14
  I eitt år har vi venta på kva slags klima- og miljøpolitikk regjeringa skulle føre. Forventningane har vore høge. I landsmøtetalen sin i 2013 sa Trine Skei Grande at «en ny regjering vil komme til å føre en bedre klima- og miljøpolitikk enn den sittende regjeringen".
 • Tid for en ny fortelling, kommentar av Marte Gerhardsen og Per Karlsson i Dagens Næringsliv 13.10.14
  Norge trenger at Arbeiderpartiet flytter seg og bidrar til et flertall for en ambisiøs og moderne ­­­­nærings- og klimapolitikk.
 • Klimasjokket, kommentar av Anne Marte Blindheim i Dagbladet 12.10.14
  Forslaget til statsbudsjett svikter på konkrete klimaløfter, forventninger og mål. Men det er fortsatt mulig å lage et klimabudsjett.
 • Miljøslakt av regjeringen - Erna får strykkarakter, VG 11.10.14
  Miljøstiftelsen Zero har gitt Erna-regjeringen karakterer etter ett års innsats og ett statsbudsjett. Det endte i stryk og karakterdrap.
 • – Vanskelig å få øye på tiltakene, Vårt Land 11.10.14
  Flere reagerer på avstanden mellom retorikk og handling fra statsminister Erna Solberg i klimapolitikken.
 • Regjeringen avfeide klimaråd fra egen etat, Dagens Næringsliv (NTB) 10.10.14
  Flere av de viktigste klimarådene fra Miljødirektoratet er ikke omtalt med et eneste ord i regjeringens forslag til statsbudsjett.
 • Frp tar Sundtoft i forsvar: - Beste klimaministeren noensinne, VG 10.10.14
  Samarbeidspartienes totalslakt av klimaminister Tine Sundtoft biter ikke på Frp, som ikke kunne vært mer fornøyde med Høyre-statsrådens klimaarbeid.
 • Gå av, Sundtoft!, kronikk av Rasmus Hansson på NRK ytring 10.10.14
  Statsbudsjettet viser at klima- og miljøministeren ikke får gjennomført jobben sin med å kutte norske klimautslipp. Derfor bør hun gå av.
 • Noe, men ikke nok, lederkommentar i Dagbladet 10.10.14
  Det er mye klimapolitikk som teknologiglade Frp-ere også kan like, men mye tyder på at de har fått for stor vetorett i klimapolitikken. Venstre har lovet å grønnvaske klimabudsjettet, og vil bli godt hjulpet av de andre miljøpartiene og miljøorganisasjoner. Det blir knalltøffe forhandlinger, men dette budsjettet kan bare bli bedre. I 2014- 2015 vil klima stå på dagsorden som aldri før.
 • Jensen budsjettvinner hos Jensen, Vårt Land 10.10.14
  Støtten til WWF Norge går opp fra 2,5 millioner kroner i år til 3 millioner i 2015.
 • Støttepartier ber om budsjettjusteringer, Aftenposten 09.10.14
  Krf ber om mer bistand, og Venstre gir beskjed om at den grønne profilen i budsjettet må styrkes.
 • Cicero: – Når ikke tograders-målet med dette statsbudsjettet, NRK nyheter 09.10.14
  Man er ikke i nærheten av å nå målet for klimapolitikken med dette statsbudsjettet, mener Cicero – og setter sin lit til Venstre og KrFs omkamp. Unødvendig svartmaling, mener miljøministeren.
 • Klima-Tine totalslaktes av Venstre og KrF, VG 09.10.14
  Erna Solberg sendte henne ut av Oslo på budsjettdagen, og nå får klimaminister Tine Sundtoft kjeft så ørene flagrer.
 • – Setter klima på vent, Vårt Land 09.10.14
  Regjeringen skulle gjøre det dyrere å gjøre kloden varmere, men vil vente på utredning. – De bruker det som hvilepute, mener Kari Elisabeth Kaski i Zero.
 • Oljesmurt høyresving, kommentar av Arne Strand i Dagsavisen 09.10.14
  Klima er den store taperen i statsbudsjettet.
 • Venstre raser mot Regjeringens klimapolitikk, Aftenposten 09.10.14
  Regjeringen må grave frem mange flere klima-millioner for å få budsjettet sitt gjennom i Stortinget. Det var kanskje en del av planen?
 • Ap ber sentrum gi gass for norsk månelanding, Aftenposten (NTB) 09.10.14
  Venstre og KrF må sørge for at et fullskalaanlegg for fangst og lagring av CO2 blir reist i Norge, krever Arbeiderpartiet.
 • Den dødelige veksten, kommentar av Lage Nøst i Dagsavisen (nye meninger) 09.10.14
  Menneskene er skyld i en masseutryddelse av dimensjoner, men politikerne tør ikke ta tyren ved hornene. Vi må våge å snakke om økonomisk vekst som del av problemet.
 • De blåblå skjerper klimaprofilen - men innfrir ikke, Kommentar av Anne Marte Blindheim i Dagbladet 08.10.14
  Her er hva regjeringen vil gjøre for klimaet.
 • Grønt skifte, lederkommentar i Dagsavisen 08.10.14
  Det mest overraskende og gledelige etter to dagers trontaledebatt i Stortinget, er den vekt partiene nå legger på klimapolitikken. Alvoret i situasjonen har tydeligvis sunket inn. Debatten viste at det i Stortinget er en solid klimapolitisk opposisjon bestående av Venstre, SV, Miljøpartiet De Grønne og KrF. Aps Jonas Gahr Støre forsøker å hekte på sitt parti. Det er bra.
 • Venstre stålsetter seg for klimakamp med Erna, E24 (NTB) 08.10.14
  Venstre har en lang liste med grønne krav foran budsjettforhandlingene med Høyre og Fremskrittspartiet. Forventningene er beskjedne til regjeringens forslag.
 • Er klimaforliket bare politisk retorikk?, kommentar av Sirin Engen i Bergens Tidende 08.10.14
  Statsbudsjettet vil dokumentere om klimaministerens løfter om å styrke klimaforliket er mer enn ord.
 • Full gass mot klima, kommentar av Lars Haltbrekken i Dagbladet 08.10.14
  De siste ukene har vi fått noen klare eksempler på hvor selvmotsigende norsk politikk kan bli.
 • Månelander med CO2-rensing i Rotterdam, VG 08.10.14
  Statsminister Erna Solberg (H) vil flytte regjeringens «månelanding» fra Mongstad til den nederlandske byen Rotterdam, som et norsk bidrag til å redde klimaet.
 • En mild Jonas, kommentar av Arne Strand i Dagsavisen 07.10.14
  Klima har i det hele tatt kommet høyere opp på partienes dagsorden. I Stortinget er det nå fire partier som utgjør den klimapolitiske opposisjonen til regjeringen. Det er Miljøpartiet De Grønne (MDG), SV, Venstre og KrF.
 • SV tilbyr Solberg klimahjelp, Dagens Næringsliv (NTB) 07.10.14
  SV fremmer ti konkrete forslag til hvordan klimaforliket kan forsterkes. Partileder Audun Lysbakken mener det er åpenbart at regjeringen trenger hjelp.
 • Livsgrunnlaget raknar, NRK ytring 07.10.14
  Kronikk av Lars Haltbrekken, Heidi Sørensen, Andrew Preston og Christian Steel: Klimakrisa er utropt til vår tids største utfordring, men tapet av naturmangfald er minst like farleg.
 • Vil lobbe for norsk gass, Dagsavisen 06.10.14
  For første gang får Norge være med når Europas viktigste arbeidsgruppe innen klima og energi møtes i dag. Her skal regjeringen lobbe for norsk gass, mens Norge foreslår at ingen kullkraftverk bygges uten CO2-rensing.
 • Raser mot Liens miljøtiltak, E24 05.10.14
  Mens organisasjoner som Zero jubler og applauderer statsråd Tord Lien (FrP) for hans skattelette til vindkraftsprosjekter, er det ikke alle miljøvernere som lar seg begeistre for energiministerens siste grep.
 • Jubler for regjeringens vindkraft-skattekutt, E24 05.10.14
  Nye regler skal lokke investorer til norsk vindkraft.
 • Regjeringen varsler slutten på oljealderen, Dagsavisen 03.10.14
  I trontalen, som ble lest opp av kongen under åpningen av Stortinget torsdag, advarer regjeringen om at «det kan oppleves som tryggere å holde fast ved det gamle». Det er ingen farbar vei inn i en fremtid med betydelig befolkningsvekst, redusert oljeaktivitet og store klimaendringer.
 • - Oljen er ikke lenger motoren, Aftenposten 03.10.14
  Oljeaktiviteten vil ikke lenger være motoren for vår økonomiske vekst, varslet kong Harald på vegne av Regjeringen i trontalen i Stortinget.

Tidligere medieklipp- og debatt om Ap, Støre og klima:

 • Støre skal få klimaråd av Høyre-mann, Dagens Næringsliv 20.09.14
  Jonas Gahr Støre setter konsernsjef og Høyre-mann Jens Ulltveit-Moe inn i Aps nye klimapanel. Støre innrømmer at utvalget og hans åpne stil kan gi rom for flere misforståelser om hva han selv mener.
 • Jonas Gahr Støre om energi og klima, kommentar av Finn B. Lund i Dagsavisen (nye meninger) 18.09.14
  Støre har snakket om at klima skal ramme inn all politikk. I et foredrag på Blindern forleden fikk vi snarere inntrykk av at det er olje- og særlig gassproduksjon som skal ramme inn politikken.
 • Seks klimaspørsmål til Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, kommentar av Lars Haltbrekken, Nina Jensen, Arild hermstad, Arnstein Vestre og Truls Gulowsen i Aftenposten 06.09.14
  Vi vil utfordre vår sittende statsminister og han som jobber for å bli vår neste.
 • De tusener som bygger landet, kommentar av Hanne Skartveit i VG 30.08.14
  Flaks, klokskap og forutsigbarhet har gjort det norske oljeeventyret så vellykket. Derfor er det alvorlig når Jonas Gahr Støre skaper usikkerhet om Aps oljepolitikk.
 • Uten klimasvar, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 28.08.14
  Jonas Gahr Støre mangler svar i klimapolitikken. Det gjør Erna Solberg også. Og hun er statsminister.
 • Venstre ber Støre si nei til olje i nord, Dagens Næringsliv (NTB) 28.08.14
  Jonas Gahr Støre har vaklet fra det ene synspunktet til det andre i oljepolitikken, mener Venstre-nestleder Ola Elvestuen.
 • Norge må ta modige grønne valg, kronikk av Marte Gerhardsen og Per Karlsson i Aftenposten 26.08.14
  Jonas Gahr Støre og Ap må i arbeidet med ny miljøpolitikk ikke la seg hemme av at det er svært sterke interesser som ønsker å bevare status quo.
 • Full gass i svingen?, kommentar av Marius Holm i Dagens Næringsliv 25.08.14
  Hvor sikre er Tord Lien og Nikolai Astrup på at «full gass» i oljepolitikken er den mest robuste måten å sikre klima, velferd og arbeidsplasser? Ap-leder Jonas Gahr Støre har åpnet for debatt om oljepolitikken, og møtes med hoderystende protester fra regjeringspartiene. Oljen forsvinner ikke i morgen, men Astrup og Lien må være enige i at energimarkedet er på vei inn i en sving som kan bli ganske skarp, i en retning som ikke ødelegger klodens klima. Da må det også være lov å debattere om «full gass» og «stø kurs» er god styring av Norges største næring.
 • IAE-sjef irettesetter Støre, ABC Nyheter (NTB) 25.08.14
  Ap-leder Jonas Gahr Støre har brukt tallene fra Det internasjonale energibyrået IEA feil i den norske oljedebatten, hevder byråets direktør Maria van der Hoeven.
 • Oljebråk med klimabrøk, lederkommentar i Dagens Næringsliv 23.08.14
  Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre har skapt problemer for seg selv de siste ukene. En upresis uttalelse om at fossile energireserver vil måtte bli liggende i en verden som tar klima på alvor, ble tolket som at han ville skru igjen olje- og gasskranen på norsk sokkel. Det var å trekke ham langt. Men Støre kan ikke regne med at politiske motstandere skal tolke ham i beste mening.  
 • Høyttenkeren, Morgenbladet 22.08.14
  Jonas Gahr Støre (Ap) vil ikke la oljen ligge. Han vil bare dele sine tanker om klimaet.
 • LO ga Støre olje-signaler, VG 22.08.14
  LO freder Ap-leder Jonas Gahr Støre, etter hans klargjøring om oljens fremtid. Men Støre hadde fått klare signaler fra LO før han kom med sin redegjørelse.
 • Støre: - Har ikke sagt at olje bør bli liggende, Dagens Næringsliv (NTB) 21.08.14
  - Jeg har ikke tatt til orde for at norsk olje bør bli liggende under bakken, understreker Ap-leder Jonas Gahr Støre.
 • Statoil-økonom skrøt av Støre-kritikk, Dagens Næringsliv 21.08.14
  Høyre-topp Nikolai Astrup kom i helgen med ramsalt kritikk av at Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre vil diskutere begrensinger i norsk oljeutvinning. Han fikk skryt av Statoils sjeføkonom.
 • Lysbakken skuffet over «klima-Støre», Aftenposten (NTB) 21.08.14
  SV-leder Audun Lysbakken advarer Jonas Gahr Støre mot å gi etter for press fra olje-lobbyen. Han ber Ap-lederen holde fast ved at noe av norsk olje og gass må bli liggende.
 • Den siste olje, lederkommentar i Bergens Tidende 21.08.14
  Ap-leder Jonas Gahr Støre har skapt uro om norsk oljepolitikk, og godt er det.
 • Støre og den siste oljen, lederkommentar i Adresseavisa 20.08.14
  Ap-leder Jonas Gahr Støre har mer enn antydet at han vil verne de omstridte områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
 • Frykten for Støre, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 20.08.14
  Jonas Gahr Støre vil skjerpe klimapolitikken. Men ingen vet hvordan.
 • «Grønne» Støre skaper oljefrykt, Dagens Næringsliv 20.08.14
  En ny internasjonal rapport trekker frem Ap-leder Jonas Gahr Støres klimaengasjement som en usikkerhetsfaktor for oljeinvesteringer i Norge. LO-topp Leif Sande ber Støre snu og trekke tilbake uttalelser.
 • I himmelen og under bakken, kommentar av Jonas Gahr Støre i Aftenposten 20.08.14
  Det bidrar ikke til det fornybare skiftet å vedta hvor mye olje og gass på norsk sokkel som skal bli liggende ubrukt.
 • Uklar Støre, lederkommentar i VG 17.08.14
  Hva mener Jonas Gahr Støre egentlig om norsk oljepolitikk? Det har overrasket mange – oss inkludert – at den nye Ap-lederen har skapt uklarhet om et så viktig spørsmål.
 • Skaper oljebråk, Dagens Næringsliv 16.08.14
  Ap-leder Jonas Gahr Støres uttalelser om å la oljen ligge av hensyn til klima, skaper bølger i LO og i det politiske miljøet.
 • En grønn Messias, kommentar av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 25.06.14
  Jonas Gahr Støre kan bli sosialdemokratiets grønne Messias. Om han tør. Det krever mot. Det krever også ryggdekning. Det kan han få fra fagforbundene landet over. LOs ferske klimastrategi kan være et første skritt på veien.
 • En radikal vilje til å tenke nytt, kommentar av Jonas Gahr Støre i Dagsavisen (nye meninger) 19.06.14
  Vi er den første generasjonen som til fulle ser og erfarer virkningene av klimaendringene. Kanskje er vi den siste generasjonen som kan gjøre noe med det. Det krever stor innsats av oss, både hjemme og ute.
 • Jonas vil gjøre Ap grønnere, kommentar av Arne Strand i Dagsavisen 16.06.14
  Jonas Gahr Støre leverte i sin meget gode tale til Ap-landsmøtet det mange har ventet på lenge: En ny og dristigere klimapolitikk. Han stilte samme spørsmålet som Gro Harlem Brundtland forsøkte å besvare som leder av FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling på 1980-tallet. Hva slags økonomisk vekst skal vi ha? Støre svarte at veksten ikke skal få ødelegge klimaet. Veksten skal bidra til å redde klimaet. Eller som Gro sa for 30 år siden: Veksten må være bærekraftig.
 • Miljøbevegelsen vil gi Støre råd, Aftenposten (NTB) 16.06.14
  Nyvalgt partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, får skryt av miljøbevegelsen, og både Cicero, WWF og Naturvernforbundet inviterer seg selv med på råd for å bidra til Aps nye klimapolitikk.
 • - Oljefondet må brukes til å redde klimaet, Dagbladet 15.06.14
  - Vi skal bygge nullutslippsamfunnet i Norge, sa Aps nye leder Jonas Gahr Støre.
 • Tronskiftet som gir mer offensiv klimapolitikk, Dagbladet 15.06.14
  - Vi må bli bedre til å fortelle hvor vi vil med Norge, sier Aps nye leder Jonas Gahr Støre.
 • Ny leder og ny politikk, Kommentar av Arne Strand i Dagsavisen 14.06.14
  Store forventninger til Jonas Gahr Støre. Klimapolitikk blir en hovedsak for den nye lederen i Ap.

Søk:

Avansert søk

Sagt om klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) i forbindelse med statsbudsjettet for 2015:


"Tine Sundtoft (H) er en svak statsråd i et svakt departement. Med henne som klima- og miljøminister har opposisjonen og miljøbevegelsen fått en skyteskive, og regjeringen har fått en beleilig buffer for kritikken. Angrepene på regjeringens klimapolitikk er på sin plass, men de bør rettes mot andre enn Sundtoft."

Lederkommentar i Bergens Tidende 26.10.14

"EUs stats- og regjeringssjefer ble natt til i går enige om en ambisiøs klima- og energipakke for 2030. Så ambisiøs at Norges klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) åpenbart mistet munn og mæle. Hennes opptreden, på vegne av Regjeringen, i «Politisk kvarter» på NRK1 i går morges var en underlig seanse."

Lederkommentar i VG 25.10.14

"I «Klimaministeren, sesong 2» skal regjeringen i begynnelsen av neste år presentere sitt klimamål for 2030. Venstre og Kristelig Folkeparti vil ha glede av å by over. For Arbeiderpartiet blir det fristende å henge seg på. Dette blir et av vinterens største politiske dramaer. Ikke minst blir det spennende for Sundtoft. Særlig med tanke på at Bjørnøy ble tatt av plakaten etter bare to år i rollen. Tv er nådeløst. Politikken også."

Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 25.10.14

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.