Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

På tide med utvidet land-for-land-rapportering?

Kamp mot internasjonal kapitalflukt og skatteunndragelse vil være av vesentlig betydning for å finansiere utvikling og står høyt på den internasjonale dagsorden. Nå vil Truls Wickholm (A) vite om regjeringen vil bekjempe problemet med å innføre åpenhetskravene i utvidet land-for-land-rapportering, slik bl.a. PWYP Norge har tatt til orde for.

Mandag 01. juni 2015
Linker oppdatert: Tirsdag 02. juni 2015

Ill: Daniel Norland
Fra ungdomspartienes debatt om "Samstemt mot 2030?"
- Skatteunndragelser koster liv, påpekte en gruppe representanter fra sivilsamfunnet i Afrika i en felles kronikk i avisa Vårt Land i mars i fjor. I sin innstilling i april i år til regjeringens melding om menneskerettigheter, Meld. St. 10 (2014-2015), beskrev Stortingets utenriks- og forsvarskomité det underliggende problemet slik:

"Om lag 7 500 mrd. kroner forsvinner ulovlig ut av utviklingsland hvert år. Det er mer enn all bistand og alle utenlandsinvesteringer til utviklingsland tilsammen."

I de senere årene har stadig flere fått øynene opp for hvor viktig det er å bekjempe kapitalflukt og skatteunndragelser for å finansiere utvikling. I et innlegg i Dagens Næringsliv sist uke viste utenriksminister Børge Brende (H) til at "nasjonal ressursmobilisering, altså skattesystemer og kamp mot ulovlig kapitalflyt" var det store samtaleemne på Verdensbankens vårmøte og konstaterte følgende:

"Det blåser nye og friske vinder i utviklingsdebatten."

Om denne vinden også vil få regjeringen til å innføre en utvidet land-for-land-rapportering vil vi få svar på fredag. I en interpellasjon peker nemlig Truls Wickholm (A) på at "utvidet land-for-land-rapportering vil synliggjøre uønsket skattetilpasning ved at inntekter, kostnader, skatt, produksjon og investeringer for alle land må oppgis i noter til årsregnskapet" og stiller følgende spørsmål til finansminister Siv Jensen (Frp):

"Vil regjeringen bekjempe problemet og innføre disse åpenhetskravene i utvidet land-for-land-rapportering?"

Aftenposten i dag utdyper han sitt syn slik:

"Vi ser allerede i dag at den land-for-land-rapporteringen vi nå har gir mulighet for å gjemme vekk en del av inntektene. Loven er bra, men den kunne vært bedre."

Dagens ordning er ikke sterk nok

- Vi må sikre at fattige land får mer skatt inn, fordi skatt, utvikling og velferd henger sammen, sa tidligere finansminister Sigbjørn "Siggy" Johnsen (A), da han lovet å innføre land-for-land rapportering og "Siggy-kampanjen" i regi av fra Kirkens Nødhjelp og Changemaker kunne innkassere en "stor seier". Fortsatt tok det litt tid, men etter mange års påtrykk fra sivilsamfunnet i Norge innførte regjeringen i desember 2013 en forskrift for land-for-land rapportering (LLR).

Mange mener imidlertid at det er svakheter ved dagens ordning, slik Tax Justice Network (TJN) Norge påpekte og Publish What You Pay (PWYP) Norge tok opp i brev til finansministeren etter at forskriften ble lagt fram. Marianne Marthinsen (A) fulgte opp gjennom et skriftlig spørsmål til finansministeren i mars i fjor: 

"Er det finansministerens vurdering at denne forskriften vil være tilstrekkelig for å synliggjøre uønsket skattetilpasning, og er finansministeren villig til å se på ytterligere skjerping av regelverket for å gjøre loven mer effektiv?"

I sitt svar viste finansministeren til at dagens LLR-ordning skal evalueres etter tre år. Som utenriksministeren påpekte i sitt innlegg sist uke blåser det imidlertid "nye og friske vinder" og da representanter fra de politiske ungdomspartiene møttes til debatt om "samstemt mot 2030" i slutten av april i år viste det seg at de bl.a. kunne enes om følgende:

"LLR er et godt virkemiddel for å bekjempe ulovlig kapitalflukt. Men dagens standard er først og fremst innrettet for å bekjempe korrupsjon. Norge må innføre LLR som inkluderer rapportering fra alle land og innbefatter skatteparadiser, slik at ulovlig skatteunndragelse kan bekjempes."

De var også enige om at "dagens løsninger for ulovlig kapitalflukt blir fremforhandlet i udemokratiske organer hvor utviklingsland ikke får være med" og tok til orde for at:

"Norge må jobbe for en mellomstatlig gruppe i FN som kan jobbe med løsninger for problemer med ulovlig kapitalflukt."

Og etter at Europaparlamentets juridiske komité 7. mai stemte for å innføre land-for-land-rapportering for alle selskaper mente Tax Justice Network (TJN) Norge at "Norge nå bør følge på og utvide sin egen land-for-land til å gjelde alle bransjer, og ikke minst inkludere rapportering fra skatteparadisene". 

- Komiteen vil støtte regjeringens arbeid 

- Komiteen vil støtte regjeringens arbeid for å utvikle konkrete internasjonale og nasjonale instrumenter og standarder for å begrense internasjonal kapitalflukt og skatteunndragelse, skrev Stortingets utenriks- og forsvarskomité sin innstilling til menneskerettighetsmeldingen og utdypet sitt syn slik: 

"Disse tiltakene bør bl.a. innrettes slik at stater har effektive og transparente løsninger for skatteinnkreving, samt at enkeltpersoner, bedrifter og stater ikke motiveres til skattetilpasning, kapitalflukt eller korrupsjon."

Om finansministeren med denne støtten fra en samlet komité på Stortinget finner tiden moden til å forsere den planlagte evalueringen av dagens LLR-ordning og innføre åpenhetskravene i utvidet land-for-land-rapportering vil få vite mer om på fredag.


Aktuelle lenker:

Tidligere saker på rorg.no om LLR:

Medieklipp og -debatt:


Søk:

Avansert søk

Interpellasjon fra Truls Wickholm (A):


Utviklings- og fremvoksende industriland ble i perioden 2003-2012 tappet for 6 600 mrd. USD i ulovlig kapitalflukt. Kapitalflukten i perioden økte med gjennomsnittlig 9,4 pst. per år, dobbelt så raskt som BNP globalt. Tall fra IMF viser at noen land taper opp mot 15 pst. i skatteinntekter. International Bar Association mener at handlinger fra jurisdiksjoner som "oppmuntrer til eller tilrettelegger for misbruk av skatteregler, kan utgjøre et brudd på internasjonale menneskerettighetsforpliktelser". Når selskaper betaler for lite skatt, må vanlige folk betale mer. Norske bedrifter, arbeidstakere og investorer er taperne. Utvidet land-for-land-rapportering vil synliggjøre uønsket skattetilpasning ved at inntekter, kostnader, skatt, produksjon og investeringer for alle land må oppgis i noter til årsregnskapet.

Vil regjeringen bekjempe problemet og innføre disse åpenhetskravene i utvidet land-for-land-rapportering?

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.