Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Skatteflukt, skjulte penger og utviklingspolitikk

Mens EU sist uke trappet opp "skattejakten" for å finansiere egen utvikling minnet et knippe unge afrikanere i en kronikk i avisa Vårt Land om at "skatteflukt skader alle land, men har mest ødeleggende effekt på utviklingsland i Sør". Fokus på skatteflukt og skjulte penger øker derfor i både Sør og Nord. Det gjenstår å se om skatt er tilstrekkelig på radaren til utenriksminister Børge Brende, som idag varslet reform av utviklingspolitikken.
Tirsdag 25. mars 2014

Sist uke kunne NTB fortelle at "EU forbereder skattejakt" og forklarte bakgrunnen slik:

"EU mener Unionens land går glipp av enorme summer hvert år i som følge av skatte-unndragelser. En beregning viser at det kan dreie seg om hele 1.000 milliarder euro i året."

Da gikk nemlig Østerrike og Luxemburg med på EUs planer for økt åpenhet om skatterapportering og EU-president Van Rompuy kommenterte dette slik:

"Effektive skattesystemer er grunnleggende elementer for velfungerende
sosiale markedsøkonomier og for å gi sosial rettferdighet."

- Skatteflukt skader alle land, men har mest ødeleggende effekt på utviklingsland i Sør, påpekte imidlertid et knippe unge afrikanere i en kronikk i Vårt Land samme uke. Kronikkforfatterne, som har deltatt på Publish What You Pay (PWYP) Norge sitt TRACE-program, er representanter fra sivilsamfunnet i fem afrikanske land med store naturressurser. De er opptatt av Norges oppfølging av ny forskrift om land-for-land rapportering (LLR) - også kalt åpenhetsloven - og forklarte behovet slik:

"Vi krever åpenhet om selskapers aktivitet i hjemlandene våre. Denne informasjonen er livsviktig. I 2007 mistet Tanzania alene 660 millioner dollar i kapitalflukt. Til sammenligning bruker landet bare rundt 500 millioner dollar på helsesektoren dette året. Hadde landet vært i stand å bruke mer penger på helse, så kunne flere kvinneliv ha blitt spart, for daglig dør kvinner i barsel i Tanzania."

I SIDAs magasin Omvärlden sist uke hadde lederen for Tax Justice Network Africa, Alvin Mosioma, samme budskap til svenske myndigheter:

"Genom aggressiv skatteplanering lyckas många multinationella företag kringgå lagen. Vinsten flyttas till skatteparadis, och landet där pengarna egentligen ska beskattas förlorar stora belopp. För afrikanska länder kan problemet bli så pass allvarligt att det påverkar utvecklingen."

Og afrikansk sivilsamfunn er her på linje med FNs tidligere generalsekretær, Kofi Annan. Han leder nå African Progress Panel, som blant annet utgir en årlig rapport om framskritt i Afrika (Africa Progress Report 2013).

- Stans plyndringen av Afrika!, oppfordret Annan i New York Times da fjorårets rapport ble lansert og nettstedet E24 oppsummerte rapportens hovedfunn slik:

"Skatteunndragelser, internprising og avtaler inngått under bordet. Alt dette plyndrer Afrika for mer penger enn man mottar i bistand og utenlandske investeringer til sammen." 

- Det siste tiåret har det gått galne vegen

Skatt og utvikling har i de senere årene kommet stadig mer på dagsorden i nasjonal, regional og global utviklingspolitikk, men i en kommentar i Bergens Tidende i februar mente tidligere forlagssjef Andreas Skartveit at det gikk for sent:

"Norske regjeringar arbeider internasjonalt for å stagge korrupsjonen og avvikle skatteparadis. Alt tyder på at oppgåva er svært vanskeleg. Og mykje kan tyde på at det siste tiåra har gått galne vegen. Også hos oss."

Dét kan han ha mye rett i og da EU ved juletiden valgte å utsette arbeidet med skatt og åpenhet kommenterte nettverket NGO-Eurodad det slik:

"Når milliarder av Euro forsvinner både i Europa og verdens fattigste land må vi fortsette å minne våre ledere om at hver dag som kastes bort i denne saken er en ny dag i himmelen for skattesnytere."

Men det tas også skritt framover.

- Land-for-land har landet, konstaterte Sigrid Jacobsen i Tax Justice Network (TJN) Norge i januar og kommenterte resultatet av lang tids arbeid med land-for-land rapportering (LLR) slik:

"Ny forskrift er delvis til hjelp mot skattetriksing, men gir ikke god nok oversikt over skjulte pengestrømmer i selskaper. Rapporteringsstandarden bør forbedres årlig."

I februar la dessuten TJN Norge fram en rapport om skult eierskap og kunne allerede i mars rapportere at Europaparlamentet, med overveldende flertall, hadde stemt ja til opprettelsen av offentlige eierskapsregister.

Om Norge vil styrke innsatsen i arbeidet mot skatteflukt og skjulte penger i sin forestående utviklingsreform, gjenstår å se, men i første omgang synes det som om utenriksminister Børge Brende (H) er mest opptatt av hva utviklingsland selv kan gjøre på dette feltet. 

Kamp mot skatteflukt og skjulte penger i regjeringens utviklingsreform?

- Tid for utviklingsreform, var tittelen på Brendes kronikk i Dagens Næringsliv i dag, der han blant annet satte fokus på partnerskap:

"Partnerskap forplikter mottagerlandene til å til å prioritere slik at utviklingen går i riktig retning. Blant annet når det gjelder (...) å bekjempe korrupsjon, etablere et godt investeringsklima og sikre skatteinntekter til felles velferd."

Og i sin første utenrikspolitiske redegjørelse til Stortinget i dag formulerte han hovedretningen i sin utviklingsreform slik: 

"Vi vet at handel, investering og næringsutvikling skaper vekst og varig endring. Derfor legger vi økt vekt på resultater og samarbeid med næringslivet. Uten en sterk privat sektor med små og mellomstore bedrifter, blir det ingen utvikling. Landene må selv legge grunnlaget slik at de kan utvikle seg fra utviklingsland til mellominntektsland."

Både i kronikken og i redegjørelsen understreker Brende utviklingslandenes forpliktelser og ansvar. Dét kan være på sin plass, når vi vet at veksten og utviklingen i dagens verden i økende grad fordeles skjevt, men det kan også være grunn til å minne om anmodningen fra Guineas president, Alpha Condé, i forbindelse med Verdens økonomisk forum tidligere i år. Han var på plass i Davos for å få vestlige ledere til å hjelpe ham i kampen mot korrupsjon og avsluttet en kommentar i den britiske avisa the Guardian slik:

"Vårt lands fortid har ikke vært noe mange i Guinea kan være stolte av. Vår fremtid må være det. Vi gjør alt vi kan for å skape en stat bygget på åpenhet og rettssikkerhet. Vi forventer ikke at vestlige land skal løse våre problemer for oss. Men, jeg vil be dem om å være en del av en felles løsning og starte med med de få korrupte institusjonene de er vertskap for."

Og det er i et slikt perspektiv også representanter norsk sivilsamfunn gir sine råd til regjeringen på dette fetet.

I lys av korrupsjonsavsløringer i norske storselskaper tidligere i år konkluderte Ingrid Aas Borge i Changemaker slik i en kommentar i Dagsavisen:

"For å unngå flere Yara-skandaler (...) er det viktig å få på plass gode systemer som sikrer at selskaper betaler den skatten de skal. SV og Venstres oppfordring til finansminister Siv Jensen om å styrke Norges åpenhetslov er derfor et viktig skritt på veien."

- Rapporteringsstandarden bør forbedres årlig, mener Sigrid Jacobsen i Tax Justice Network (TJN) Norge, som tidligere i år hadde følgende punkter på forbedringslisten for regjeringens arbeid med LLR (åpenhetsloven):

 • Utenom rentekostnadene og konsernstrukturen, vil vi ikke få vite noe mer om selskapenes virksomhet i skatteparadis.
 • Hvis det blir for dyrt for selskapene å rapportere, kan de slippe.
 • Det er bare de største betalingene som skal med.
 • Gjelder rapporteringen egentlig bare for en håndfull selskaper?
 • Alle sektorer må med.
 • Rapporteringen revideres ikke.  

Her bør kanskje Brende notere seg en uttalelse nylig fra statssekretær Morten Høglund (FrP) i debatten om sivilsamfunnets rolle knyttet til utviklingen av samstemt politikk for utvikling:

"På noen av disse områdene kan sivilsamfunnet gjøre utrolig mye. Det er jo mange ganger slik at det frøet, som gjør at det blir politikk, det kommer jo nettopp fra det sivile samfunnet."  


Aktuelle lenker:

Medieklipp og -debatt:

 • Tid for utviklingsreform, kronikk av Børge Brende i Dagens Næringsliv 25.03.14
  Økonomisk vekst og frihandel er den mest effektive veien til utvikling og fattigdomsbekjempelse.
 • Skatt på finanstransaksjoner, kommentar av Tom Stavi i VG 22.03.14
  Helt siden den amerikanske økonomen James Tobin i 1972 foreslo en avgift på internasjonal handel med valuta, har diskusjonen om en form for avgift på finanstransaksjoner dukket opp med jevne mellomrom. Vi er i gang igjen.
 • EU forbereder skattejaktVG (NTB) 21.03.14
  EU mener Unionens land går glipp av enorme summer hvert år i som følge av skatteunndragelser. En beregning viser at det kan dreie seg om hele 1.000 milliarder euro i året.
 • Skatteunndragelser koster liv, kronikk av Emmanuel Eduah Offoh (Ghana), Irene Ssekyana (Uganda), Ercillo Zimba (Mosambik), Lourino Chiconela (Mosambik), Abena Afari (Ghana), Sarah Shija (Tanzania), Grace Kalambo (Tanzania), Richard Ruati (Sør-Sudan), Upendo Peneza (Tanzania), Winnie Ngabriirwe (Uganda) og Maria Lavik (Norway) i Vårt Land 19.03.14
  Skatteflukt skader alle land, men har mest ødeleggende effekt på utviklingsland i Sør. Vi er en generasjon unge afrikanere som har en drøm for Afrika; en drøm om et rikt og selvstendig kontinent.
 • Finansiell åpenhet, kronikk av Erik Solheim i Dagens Næringsliv 11.03.14 (ikke på nett)
  OECD har regnet ut at det i verden betales rundt 6000 milliarder kroner i bestikkelser hvert år, mer enn hele Oljefondet. Jeg kjenner til norske selskaper som har takket nei til kontrakter i Afrika fordi de ble «tilbudt» et firma med postboksadresse, uklart styre og uten industriell praksis skulle ha ti prosent av verdiene. Strenge regler er viktig for å støtte dem som oppfører seg bra.
 • Oljefondets Formel 1-investering gir skatteflukt, VG (NTB) 05.03.14
  Oljefondets omstridte investering i Formel 1-selskapet Delta Topco i 2012, sørger for at Formel 1 unngår flere hundre millioner kroner i skatt til Storbritannia.
 • Første og siste, lederkommentar i Dagens Næringsliv 04.03.14
  Det er godt mulig at både vidtgående konfidensialitetsavtaler og eierskap via stråselskaper i skatteparadis er vanlig praksis i den delen av finansmarkedet der utvalgte investorer får innpass i forkant av børsnoteringer. Desto viktigere er det at politikerne setter foten ned for flere investeringer av denne typen. Det får heller være at fondet går glipp av en likviditetspremie. Det er til å leve med. Flere investeringer à la Formel 1 er ikke det. Oljefondets første skritt ut i gråmarkedet bør bli det siste.
 • Dei skitne pengane, kronikk av Andreas Skartveit i Bergens Tidende 02.03.14
  Norske regjeringar arbeider internasjonalt for å stagge korrupsjonen og avvikle skatteparadis. Alt tyder på at oppgåva er svært vanskeleg. Og mykje kan tyde på at det siste tiåra har gått galne vegen. Også hos oss.
 • Nye regler kan gi skattesmell, Dagens Næringsliv 24.02.14
  Professor og skatteekspert Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole mener det er uklart hvor effektivt regjeringens nye regler vil virke mot overskuddsflytting ut av Norge.
 • Regjeringen kan påføre utenlandske selskaper skattesmell, Aftenposten (NTB) 24.02.14
  Regjeringen begrenser nå muligheten til å trekke rentekostnader for gjeld til foretak i samme konsern. Målet er å hindre at internasjonale selskaper flytter overskudd fra Norge til lavskatteland.
 • Diamant til besvær, kommentar av Ingrid Aas Borge i Dagsavisen (nye meninger) 21.02.14
  For å unngå flere Yara-skandaler og at verdens største diamant ikke blir en del av verdens største skattejuks, er det viktig å få på plass gode systemer som sikrer at selskaper betaler den skatten de skal. SV og Venstres oppfordring til finansminister Siv Jensen om å styrke Norges åpenhetslov er derfor et viktig skritt på veien.
 • Bakstreversk, lederkommentar av Haakon Flemmen i Klassekampen 20.02.14
  Hvert år blir mellom 100 og 400 milliarder kroner lurt unna skatt i Norge. Internasjonalt er problemet svimlende: Mange tusen milliarder kroner unndras skatt, noe som spesielt rammer fattige land. Skatteparadiser, svakt lovverk og mangel på innsyn i eierskap og kapitalstrømmer gjør dette mulig.
 • Krever åpenhet om eiere, Klassekampen 19.02.14
  Staten går glipp av milliarder i skatt, ifølge en ny rapport. – Uforståelig at finansministeren da vil hemmeligholde aksjonærregister, mener Tax Justice Network.
 • Vil kartlegge skjulte eiere, Aftenposten 19.02.14
  Så mange som 130.000 nordmenn kan sitte på verdier i utlandet som ikke er registrert i Skatteetaten, anslår Tax Justice Network i en ny rapport.
 • Investering i skattesvindel - Eksemplet Glencore, kommentar av Sjur Papazian i Dagsavisen (nye meninger) 11.02.14
  Zambia er blant verdens ti største kobberprodusenter, men gruveindustriens inntekter utgjør mindre enn 4 % av statsbudsjettet. Oljefondet vedblir å investere i selskaper som er innblandet i skatteunndragelse, noe som strider med norsk politikk.
 • - Kinas elite skjuler penger i skatteparadiser, Aftenposten 23.01.14
  Slektninger av kinesiske partitopper har gjemt bort store formuer på De britiske jomfruøyene.
 • SV vil ha omkamp om skatteparadiser, Nationen (NTB) 18.01.14
  Yara-saken viser at det er nødvendig å skjerpe reglene for norske selskaper som har forbindelser til skatteparadiser, mener SV.
 • Statoil øker pengestrømmen til korrupte og udemokratiske land, Aftenposten 16.01.14
  Halvparten av landene Statoil tjener mest penger i, er udemokratiske og gjennomkorrupte. Fra 2008 til 2012 betalte selskapet 185,8 milliarder kroner i signaturbonuser, skatt og olje til disse statene. Det kan slå tilbake på Statoil, mener forskere.

Søk:

Avansert søk

Skatteunndragelser koster liv


Fra og med 1. januar tredde nye regler om land-for-land rapportering i kraft i Norge. Reglene vil føre til at norske selskap i utvinnings- og skogdriftsindustrien vil måtte rapportere noen sentrale regnskapstall, som investeringer, salgsinntekter og utbetalinger til andre lands myndigheter.

Vi representerer sivilsamfunnet i fem afrikanske land, alle rike på naturressurser. Vi krever åpenhet om selskapers aktivitet i hjemlandene våre. Denne informasjonen er livsviktig. I 2007 mistet Tanzania alene 660 millioner dollar i kapitalflukt. Til sammenligning bruker landet bare rundt 500 millioner dollar på helsesektoren dette året. Hadde landet vært i stand å bruke mer penger på helse, så kunne flere kvinneliv ha blitt spart, for daglig dør kvinner i barsel i Tanzania.

Illegale pengestrømmer er et problem for hele kontinentet vårt. Verdien av den ulovlige kapitalflukten fra Afrika er ti ganger høyere enn verdien av den samlede utviklingshjelpen. Pengene som forsvinner kunne ha blitt brukt av afrikanske myndigheter til å fremme utvikling, kjempe mot sult, sykdom og fattigdom.

Utdrag fra kronikk i Vårt Land 19.03.14, skrevet av:
Emmanuel Eduah Offoh (Ghana)
Irene Ssekyana (Uganda)
Ercillo Zimba (Mosambik)
Lourino Chiconela (Mosambik)
Abena Afari (Ghana)
Sarah Shija (Tanzania)
Grace Kalambo (Tanzania)
Richard Ruati (Sør-Sudan)
Upendo Peneza (Tanzania)
Winnie Ngabriirwe (Uganda)
Maria Lavik (Norway
)

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.