Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Monterrey - finansiering for globalisering?

Den skulle ha hett "Finansiering og for globalisering" og ikke "Finansiering for utvikling" (FfD), mener den indiske forskeren og aktivisten Vandana Shiva om FN-konferansen som ble avsluttet i Monterrey i Mexico sist fredag. De frivillige organisasjonene vil ikke være en del av "Monterrey konsensus" og spør hvorfor dokumentet ikke reflekterer krav om reformer i Verdensbanken, IMF og Verdens handelsorganisasjon (WTO).
Mandag 25. mars 2002

Vandana Shiva
Foto: Aksel Nærstad

- Konferansen blir en prøve på verdenssamfunnets vilje, skrev statsminister Kjell Magne Bondevik i en kommentar i Dagsavisen forut for konferansen. I avisa Vårt Land i dag medgir han at avtalen ble for generell og uforpliktende, men mener likevel at konferansen har betydd "et vendepunkt i positiv retning":

Den senere tid har bistanden til fattige land blitt redusert fra år til år. Konferansen har snudd denne negative utviklingen. Og det viktigste som skjedde var at både USA og EU kom med forpliktende tilsagn om å øke sine bidrag. Riktignok er økningen langt mindre enn ønskelig, men vi håper at dette vil føre til at flere land også trapper opp bistanden.

Den betingede optimisme Bondevik gir uttrykk for deles imidlertid i liten grad av de mange frivillige organisasjonene som har fulgt prosessen fram mot Monterrey og som hadde forventninger om at konferansen kritisk skulle se på det som ble kalt "systemiske spørsmål". Dette gjaldt bl.a. spørsmål knyttet til dagens globaliseringsprosess, som forslaget om innføring av en skatt på valutatransaksjoner, endringer i Verdensbankens og IMFs strukturtilpasningspolitikk overfor de fattige landene og de rike landenes dominerende rolle i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

"Finansiering for globalisering"

Det ble oppnådd enighet om sluttdokumentet fra FN-konferansen om Finansiering for utvikling allerede på det forberedende møtet i New York i januar (se FN vil ha mer bistand fra rike til fattige land, styrt av IMF og Verdensbanken, Aktuelt 29.1.02). Men det var en enighet kritikerne hadde liten tillit til.

- FfD-prosessen varsler en katastrofe for utvikling, skrev Jubilee South i en uttalelse 15. mars (se The Subversion of Development in Monterrey).

- et sterilt dokument, som mangler en visjon for å fornye forholdet mellom de rike landene og det globale sør, het det i Reality of Aid 2002, en rapport utgitt av en rekke store vestlige bistandsorganisasjoner.

Blant de mange som kritisk har gjennomgått dokumentet - Monterrey consensus - er den indiske forskeren og aktivisten Vandana Shiva (se Financing for globalization, not financing for development, Focus on trade, 22.2.02). Hun skriver bl.a.:

Til tross for bevisene om at globalisering, handelsliberalisering og strukturtilpasningsprogrammer har økt fattigdommen og ulikheten og forsterket underutviklingen, så stadfester utkastet til slutterklæring forpliktelsen til handelsliberalisering og sier at "økt handel og direkte utenlandsinvesteringer kan sette fart i den økonomiske veksten og være en betydelig kilde til arbeidsplasser".

I dagene forut for konferansen lanserte USAs president Bush en plan for opptrapping av bistanden, se Bush, bistand og FFD, Aktuelt 18.3.02. I følge Shiva har imidlertid også bistanden blitt underlagt en globalisering styrt av de transnasjonale selskapenes interesser, og viser til at utkastet bl.a. sier at "bistand kan være avgjørende for å styrke klimaet for aktiviteten i privat sektor og dermed bane veien for robust vekst". Shivas konklusjon er:

Det finnes ingen mennesker i Monterrey-erklæringen. Kravene fra den internasjonale gjeldslettebevegelsen (Jubilee 2000) og bevegelsen for innføring av skatt på valutatransaksjoner (Tobin Tax) har ikke fått gehør i Monterrey-konsensus, som fokuserer handel og liberalisering. Den er MAI (multilateral avtale om investeringer) og Doha (WTOs 4. ministermøte) forkledd som "utvikling". Toppmøtet i Monterrey skulle ha hett "Finansiering for globalisering" og ikke "Finansiering for utvikling".

I sitt innlegg i plenumsdebatten på konferansens siste dag gjorde de frivillige organisasjonene det klart at de ikke var en del av "Monterrey konsensus", bl.a. med henvisning til at kravet om reformer av de mektige finansinstitusjonene som Shiva viser til, ikke reflekteres i sluttdokumentet. 

FNs tusenårssmålsettinger og FfD

FfD-konferansen i Monterrey skulle være det første viktige skrittet på veien for å nå Tusenårsmålsettingene, de målsettinger som ble nedfelt i oppfølgingen av FNs tusenårstoppmøte i 2000. Blant de sentrale målsettingene er målet om å halvere den ekstreme fattigdommen innen 2015, som også står sentralt i regjeringens nye Handlingsplan for bekjempelse av fattigdom i sør mot 2015. I sin kommentar i Dagsavisen 21. mars viste også statsminister Kjell Magne Bondevik til tusenårsmålene:

Konferansen blir en prøve på verdenssamfunnets vilje. På samme måte som vi er engasjert i en internasjonal kamp mot terrorisme, må vi mobilisere for oppfylling av «Tusenårsmålene» som FN vedtok høsten 2000.

På lederplass i går (se Ny kamp mot fattigdommen) konstaterte Aftenposten at FNs tusenårsmålsettinger ikke vil bli nådd med de bevilgninger og kursjusteringer som kom ut av FN-konferansen om finansiering for utvikling. De frivillige organisasjonene som fulgte prosessen vil trolig kunne slutte seg til denne konklusjonen. I sitt plenumsinnlegg til verdens regjeringer på konferansen lovte de:

Vi vil videreføre vårt engasjement av alle krefter for at vi skal kunne nå tusenårsmålsettingene - men vi må alle erkjenne, at selv om målene nås vil fortsatt mer enn en halv milliard mennesker leve i den ytterste fattigdom. Spesialsesjonen om barn, Verdens matvaretoppmøte og toppmøtet om bærekraftig utvikling vil være anledninger for dere til å vise oss at vi tar feil i vår vurdering av deres vilje til å nå målene.

Samme dag som Monterrey-konferansen ble avsluttet la FNs utviklingsprogram (UNDP) sin plan for en strategi som bygge opp den nødvendige politiske vilje for å nå tusenårsmålsettingene (se UNDP to unveil new three-pronged strategy to promote Millennium Development Goals). Strategien, som omfatter 3 punkter, vil bli lansert i juni.


Aktuelle nettressurser:

Monterrey-konsensus:

Mediedekning i Norge:

 • - Vendepunkt i kampen mot fattigdom, Vårt Land 25.3.02
  Statsminister Bondevik mener fattigdomskonferansen i Mexico forrige uke representerer «et vendepunkt i positiv retning».
 • Ny kamp mot fattigdommen, leder i Aftenposten 24.3.02
  Målet som FNs tusenårskonferanse satte for to år siden, å halvere fattigdommen innen 2015, vil ikke bli nådd med de bevilgninger og de kursjusteringer som kom ut av Monterrey-konferansen.
 • FN-møte vedtok friere handel og økt uhjelp, Aftenposten (NTB-AFP) 24.3.02
  En internasjonal handlingsplan mot fattigdom ble fredag vedtatt under FNs toppmøte om utvikling.
 • Handlingsplan mot fattigdom vedtatt i Mexico, Aftenposten (NTB-AFP)
  En internasjonal handlingsplan mot fattigdom ble fredag vedtatt under FNs toppmøte om utvikling.
 • Bondevik tror USAs økte bistand varsler ny trend, Aftenposten 23.3.02
  Statsminister Kjell Magne Bondevik hopper ikke i taket over at USA vil øke bistanden med 50 prosent. Men han tror likevel det er et tegn på at verdens fattige land går bedre tider i møte.
 • Bush: - Reformer må sees i sammenheng, Dagens Næringsliv (NTB) 23.3.02
  President George Bush oppfordrer statsledere til å knytte bistand til politiske, økonomiske og juridiske reformer. Under FNs toppmøte om utvikling fredag lovet Bush at USA skulle være et forbilde i så måte.
 • Bondevik vil ha allianse mot fattigdom, Aftenposten (NTB-Reuters) 22.3.02
  - Vi dannet en sterk allianse mot terror. Nå trenger vi en like sterk allianse mot fattigdom, sa statsminister Kjell Magne Bondevik til FN-toppmøtet om utvikling.
 • Løfter om betinget uhjelp fra i-landene, Aftenposten 22.3.02
  Mer uhjelp, men bare til dem som bruker pengene riktig, lyder i-landenes melodi på toppmøte om utvikling.
 • Investering i verdens fremtid, Aftenposten 21.3.02
  Kommentar av Kofi A. Annan FNs generalsekretær: Millioner av fattige mennesker ville gjerne forandre sitt liv, om de bare fikk sjansen. Denne uken skal verdens ledere avgjøre om de får lov, skriver generalsekretær Kofi Annan i denne artikkelen i Aftenposten.
 • Vi skal bekjempe fattigdommen, Dagsavisen 21.3.02
  Kommentar av Kjell Magne Bondevik
  : I dag samles over 50 stats- og regjeringssjefer i Monterrey i Mexico på FNs konferanse om finansiering for utvikling. Selv skal jeg delta sammen med utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson. Norge er et foregangsland, og vi skal gjøre alt i vår makt for at konferansen skal føre til håndfaste resultater.
 • Bistand peker oppover, Vårt Land 21.3.02
  FNs toppmøte om utvikling i Mexico er overraskende blitt arena for et aldri så lite kappløp om å øke bistanden. USA vil øke sin bistand med nær 50 prosent.
 • Ikke prat, gi penger, leder i Dagsavisen 20.3.02
  Skal en dømme etter antall ganger «bekjempelse av fattigdom» nevnes i politiske taler, burde det snart ikke finnes en eneste fattig igjen på kloden. Men veien synes lang fra tale til lommebok. 1,2 milliarder mennesker lever for under ni kroner om dagen.
 • Nytt angrep i kampen mot fattigdom, Aftenposten 19.3.02
  Kampen mot fattigdommen står i stampe. Spørsmålet er om et toppmøtekompromiss i Mexico vil få fart på sakene.
 • Til Mexico uten penger, Dagsavisen 19.3.02
  FNs toppmøte om utvikling skulle gi penger til verdens aller fattigste land. Det ser ut til å bli med praten. Møtet kalles en fiasko før det har begynt.

For mer informasjon utviklingssamarbeid (bistand), se:

For mer informasjon om FN-konferansen for finansiering for utvikling (FFD), se

Mer informasjon om FNs tusenårsmålsettinger:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.