Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Tusenårskampanje for "tusenårsfiasko"?

Tusenårsmålene (Millennium Development Goals - MDG) står i dag sentralt i de fleste strategier, handlingsplaner og erklæringer om internasjonalt samarbeid for utvikling og fattigdomsreduksjon. FN planlegger en omfattende global informasjonskampanje for å nå målene. Men de politiske signalene i forkant av Verdenstoppmøtet i Johannesburg over sommeren indikerer at  tusenårsmålene kan bli et slag i lufta. Får vi en tusenårskampanje for en "tusenårsfiasko"?
Torsdag 13. juni 2002

Med brask og bram vedtok FNs tusenårstoppmøte en tusenårserklæring, som skal følges opp gjennom tusenårsmålene. Men om det går slik er en helt annen sak.
- Nesten to år etter at tusenårsmålene ble vedtatt kan vi ikke se noen framgang, sa Nigerias president Olusegun Obasanjo på FN-konferansen om Finansiering for utvikling (FfD) i Monterrey, Mexico, i mars i år (se South Bulletin 32 - Millennium Development Goals A Non-Starter).

Dystre utsikre for tusenårsmålene

Etter at FN-konferansen om Finansiering for utvikling (FfD) ble avsluttet i mars konstaterte Aftenposten (se Ny kamp mot fattigdommen) at FNs tusenårsmål ikke vil bli nådd med de bevilgninger og kursjusteringer som kom ut av FfD, mens sør-nettverket Jubilee South i en uttalelse hevdet at "FfD-prosessen varsler en katastrofe for utvikling" (se The Subversion of Development in Monterrey). Nå ser det ikke ut til å gå bedre på årets andre store FN-konferanse, Verdenstoppmøtet i Johannesburg.

Miljøtoppmøte i ny blindgate, skrev Aftenposten på lederplass i går, etter at forberedelsesmøtet på Bali endte i fiasko. Rio pluss 10 eller minus 10?, spør Rasmus Hansson i WWF i et debattinnlegg i Dagbladet i dag. Det er i dag dermed lite som tyder at de store og sterke i verdenssamfunnet er villige til å gjøre det som trengs for å nå tusenårsmålene og sikre global bærekraftig utvikling.

Global informasjonskampanje - Tusenårskampanjen

Til tross for dystre utsikter forsetter FN sine planer for oppfølging av tusensårsmålene, blant annet gjennom en global informasjonskampanje - eller tusenårskampanjen - som skal vare fram til 2015. I en nylig vedtatt FN-strategi heter det bl.a.:

I overensstemmelse med oppfordringen i Monterrey konsensus om en "global informasjonskampanje" vil tusenårskampanjen ha som mål å øke støtten for utviklingshjelp, handelsmuligheter, gjeldslette, teknologioverføringer og annen støtte som er nødvendig for å nå tusenårsmålene. Samtidig vil denne prosessen oppmuntre til brede selv-gående og pragmatiske koalisjoner av partnere som arbeider for tusenårsmålene. Den globale tusenårskampanjen vil rette seg mot mellomstatlige og internasjonale organer/fora på globalt og regionalt nivå; nasjonale regjeringer og lovgivende forsamlinger; organisasjoner innenfor det sivile samfunnet; privat sektor og media.

I forhold til samarbeid med de frivillige organisasjonene sier strategien:

Omfattende uformelle konsultasjoner med grupper og enkeltpersoner innenfor det sivile samfunn med erfaring fra kampanjevirksomhet indikerer at det vil være vanskelig å mobilisere frivillige organisasjoner og andre nøkkelgrupper omkring tusenårsmålene dersom det på noen måte blir oppfattet slik at FN forsøker å styre kampanjen. Som en konsekvens av dette er det anbefalt at tusenårskampanjen ikke forsøker å være en enhetlig organisasjon eller en formell sammenslutning, men snarere en kampanje som blir tilrettelagt av en liten enhet for tusenårskampanjen (Millennium Campaign Unit).

Tusenårsmålene og Sør-evaluering av opplysningsarbeid i Norge

Selv om tusenårsmålene står helt sentralt i internasjonalt, mellomstatlig utviklingssamarbeid, så er det per i dag få frivillige organisasjoner som har noe bevisst forhold til hvordan de skal forholde seg til tusenårsmålene. Dette forsøker imidlertid norske opplysningsorganisasjoner å gjøre noe med. RORG-Samarbeidet, et nettverk av norske organisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge om nord/sør- og utviklingsspørsmål, gjennomfører i disse dager en sør-evaluering av sitt arbeid. Et evalueringsteam med ressurspersoner fra Sør skal vurdere det opplysningsarbeidet som drives av organisasjonene i Norge og gi anbefalinger om hvorledes arbeidet bør følges opp i lys av det internasjonale samfunnets arbeid for å nå tusenårsmålene. Som en del av evalueringsarbeidet legges det opp til omfattende konsultasjoner med organisasjoner og nettverk i sør i forbindelse med Verdenstoppmøtet i Johannesburg.

Tusenårsmålene på ABCDE-konferansen i Oslo

Tusenårsmålene står dessuten på dagsorden i forbindelse med Verdensbankens ABCDE-konferanse i Oslo i slutten av juni. FNs utviklingsprogram (UNDP) har tatt initiativet til en egen "workshop" med tittelen "Er tusenårsmålene gjennomførbare og har vi råd til dem?". Blant hovedinnlederne er Jeffrey Sachs (via video), som FNs generalsekretær Kofi Annan har utnevnt til spesialrådgiver for oppfølging av tusenårsmålene, og Jan Vandemoortele i UNDP, som nylig la fram rapporten "Er tusenårsmålene gjennomførbare?" (Are MDGs feasible? (Word). Han konkluderer at tusenårsmålene både er gjennomførbare og at vi har råd til dem, men at vi så langt ligger etter skjema ("off-track") for å nå dem innen 2015. Motdebattanten vil være Roberto Bissio, leder for Third World Institute i Uruguay og nettverket Social Watch.

Aktuelle nettressurser:

Om tusenårsmålene:

Om Verdenstoppmøtet (Rio + 10):

Om Finansiering for utvikling (FfD)


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.