Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

FN-toppmøtet 2005:

Norske posisjoner

Tirsdag 06. september 2005
Linker oppdatert: Tirsdag 13. september 2005

"Toppmøtet i FNs generalforsamling i september 2005 representerer en viktig mulighet til å foreta en gjennomgang av implementeringen av Tusenårserklæringen, og av arbeidet med globale utfordringer som siden år 2000 er blitt ennå mer presserende."

Fra UDs posisjonspapir foran toppmøtet

 


 

UD la i august fram et notat (se P.M. Norske posisjoner til høynivå-møte i FNs generalforsamling – september 2005) med Norges offisielle posisjoner foran FN-toppmøtet i september.

Det norske organisasjonsnettverket Forum for utvikling og miljø (ForUM) har i hele år forsøkt å komme i dialog med UD om norske posisjoner foran toppmøtet. Til Vårt Land 29. august uttalte Gunhild Ørstavik i ForUM til Vårt Land (se Frivillige får ikke påvirke):

"Vi er særdeles misfornøyd med hvordan det sivile samfunn har fått være med på prosessen fram mot toppmøtet. Jeg kan ikke huske noe FN-toppmøte der norske myndigheter har vært mindre aktive for å involvere frivillige organisasjoner."

19. august sendte ForUM brev til utenriksminister Jan Petersen og utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson med sine kommentarer til det siste utkastet til slutterklæring fra toppmøtet (ler brevet her). 

For mer informasjon om norske posisjoner forant toppmøtet, se:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.