Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- Utkast til ministererklæring for WTO ekstremt skuffende

- Utkastet til ministererklæring er ekstremt skuffende. Dette mener den erfarne lederen for Third World Network, Martin Kohr, om det utkastet til erklæring fra det 4. ministermøte i Verdens handelsorganisasjon (WTO), som ble lagt fram i forrige uke. Etter sammenbruddet i Seattle i 1999 er spenningen stor foran det kommende ministermøte i Doha, Qatar, i november.
Mandag 01. oktober 2001

WTOs generaldirektør Mike Moore, som selv har vært med å utforme utkastet, mener at det utgjør et godt grunnlag for å kunne komme til enighet i Doha. Kohr, som på vegne av det uavhengige Sør-nettverket Third World Network har fulgt de internasjonale forhandlingene om handelsspørsmål gjennom en årrekke, hevder på sin side at utkastet ikke kan aksepteres som et balansert og objektivt grunnlag for videre forhandlinger.

Svikter utviklingslandene

Kohr mener at utkastet går imot utviklingslandenes interesser på en rekke felt:

  • det erkjenner ikke den eksisterende ubalansen i WTO;
  • det forplikter ikke industrilandene i forhold til å åpne sine markeder for eksportprodukter av interesse for utviklingslandene;
  • det går ikke seriøst inn i problemene knyttet til implementering på områder som TRIPS, TRIMS, landbruk osv (et sentralt krav fra utviklingslandene);
  • det fremmer mange nye saker (investeringer, konkurranse m.v.) på en måte som antyder at forhandlinger vil skje, til tross for stor motstand fra mange utviklingsland;
  • det omfatter alle elementene i en såkalt "ny runde" (som mange utviklingsland er imot) uten at det sies eksplisitt.

- Katastrofalt om TRIPS

I sin kommentar fremhever Kohr at den delen av utkastet som omhandler handelsrelaterte sider ved intellektuell eiendomsrett (TRIPS), er "ekstremt skuffende og virkelig katastrofal". TRIPS-avtalen har vært omfattet med stor offentlig interesse, spesielt fordi den fører til at livsviktige medisiner blir dyre og dermed utgjør en trussel mot den offentlige helse i fattige land som er rammet av bl.a. HIV/AIDS.

- Protestene ikke hørt

Utkastet til ministererklæring har, i følge Kohr, ikke tatt hensyn verken til protestene fra tusener av frivillige organisasjoner, eller til kravene fra utviklingslandene. 


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 02. desember
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.