Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Gjennomgang av UD/NORADs tilskudd til organisasjoners opplysningsvirksomhet om internasjonale utviklingsspørsmål (2003)

Av Ole Christian Lagesen (leder), Øyvind Johnsen, Anne H. Simonsen og Erik Whist

Rapporten ble ferdigstilt av evalueringsgruppen 14. oktober 2003
Utgitt av: Utenriksdepartementet, 7. juni plassen, Postboks 8114 Dep, N-0032 Oslo, Telefon: 22 24 36 00 | Telefaks: 22 24 95 80

Mandag 19. januar 2004

Forord

I forbindelse med Forvaltningsgjennomgangen av Utenriksdepartementets utviklingsadministrasjon som ECON foretok i 2003 ble det vedtatt å foreta en egen analyse av UD og NORADs tilskudd til frivillige organisasjoners opplysnings- og informasjonsvirksomhet. Gjennomgangen ble foretatt av en gruppe ledet av Ole Christian Lagesen med Øyvind Johnsen, Anne Hege Simonsen og Erik Whist som medlemmer. Ellen Hofsvang og Carsten Thomassen har bidratt til analysen ved å foreta en undersøkelse av kvaliteten på en del av organisasjonenes informasjonsprodukter.

Forut for analysen ble det foretatt en "Kartlegging av Utenriksdepartementet og NORADs støtte til opplysningsarbeid". Arbeidet ble gjennomført av konsulentfirma Steinar Østerby i samarbeid med Scanteam. I likhet med Hofsvang og Thomassens bidrag er kartleggingen bygd inn i rapporten.

Rapportens innhold, anbefalinger og konklusjoner står for forfatternes regning og kan ikke tillegges Utenriksdepartementet.


For rapporten i full-tekst (word): klikk her

Utdrag av rapporten:

7 Evalueringsgruppens oppsummerende vurderinger
7.1 Innledning
7.2 Dagens mediebilde og organisasjonsvirkeligheten
7.3 Formålet med informasjonsstøtten og retningslinjene
7.4 Aktørenes roller og forventninger
7.5 Ordningenes og produktenes relevans
7.6 Informasjonsaktivitetenes og produktenes kvalitet og relevans
7.7 Ordningenes og aktivitetenes effektivitet
7.8 Forvaltningen av ordningene og samspillet mellom aktørene
8 Anbefalinger
8.1 Relevansen av retningslinjer og mål for støtteordningene
8.2 Effektiviteten i forvaltningen av ordningene
8.3 Opplysningstiltakenes virkning, kvalitet og relevans i forhold til målene
8.4 Hvordan oppnå en sterkere koherens

(Utdrag av rapporten er lagt ut med samtykke fra UD)


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?