Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2005: WTOs ministermøte 2005:

Lederkommentarer

 • Utsettelse i WTO, Lederkommentar i Aftenposten 20.12.05
  I løpet av det neste halve året kan Verdens handelsorganisasjon, WTO, bli kastet ut i en krise hvis det ikke kommer et gjennombrudd i forhandlingene.
 • Tilbake på sporet, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 20.12.05
  Som det ble sagt på forhånd, var det en fordel at forventningene var lave før møtet. Da er det enklere å få til noe som iallfall ligner på suksess. Slik sett var dette ministermøtet i WTO ikke så aller verst. På organisasjonens hjemmeside fastslås det at ministrene fikk «Runden tilbake på sporet».
 • Kompromissenes kortkunstnere, Lederkommentar i Nationen 19.12.05
  For de fattigste landene - som hele tida har blitt lovt å bli spesielt tilgodesett denne runden, må beslutningen om at eksportstøtten på bomull skal være fjernet i løpet av neste år, være en lettelse og et reelt framskritt. Hva har de betalt for å få den?
 • Gats, Lederkommentar i Klassekampen 19.12.05
  Forhandlingene i Hongkong var et forspill før avtalen dyttes i mål. Når realitetene nå blir satt på papiret, er det viktig at organisasjoner, politikere og medier følger nøye med, ikke minst på hvilken rolle Norge spiller. Det er også all grunn til å importere debatten om konsekvensene av Gats til norske forhold. Vi kan for vår del love at Klassekampen vil følge spillet rundt Gats-avtalen tett.
 • WTO-semje om det viktigaste, lederkommentar i Stavanger Aftenblad 19.12.05
  Det kunne gått langt verre i Hongkong denne helga. Etter dei mislukka møta i Seattle og Cancun var det ikkje sjølvsagt at ein skulle koma vidare i prosessen med å byggja eit regelverk for den internasjonale handelen. 
 • Nye forslag fra u-landene, Lederkommentar i Nationen 16.12.05
  De afrikanske landene har lagt fram nye krav til landbruksavtalen. Her krever de å få unnta varer som de i dag har fordelaktig toll på.
 • Nye WTO-allianser, Lederkommentar i Nationen 15.12.05
  Tankene norske bondeledere er blitt stemplet som bakstrevere for, er ikke så isolasjonistiske som mange vil ha det til.
 • God tur til Hongkong, Lederkommentar i Nationen 13.12.05
  De norske forhandlerne har et bredt folkelig mandat til å bringe en ny type tenkning inn i WTO.
 • WTO, Lederkommentar i Klassekampen 13.12.05
  En meningsmåling Norstat har utført for Attac bekrefter inntrykket av at nordmenn er villig til å ofre ganske mye for å opprettholde norsk landbruksproduksjon og spredt bosetning. Selv når folk blir tvunget til å velge mellom å prioritere landbruk eller fiskeeksport i de pågående WTO-forhandlingene, er det et betryggende flertall for beskyttelse av eget landbruk.
 • Et lite signal mot liberalismen, lederkommentar i Nationen 02.12.05
  En blomst til regjeringen for at den så raskt varsler at den vil følge opp Soria Moria-erklæringen og trekke noen av kravene til u-land om liberalisering av tjenestesektoren, de såkalte Gats-kravene.
 • Gamle WTO-beskyldninger om igjen, lederkommentar i Nationen 30.11.05
  Et rettferdig internasjonalt handelssystem må gi fordeler der det trengs, til dem som trenger det.
 • Sære lille Norge, lederkommentar i Dagens Næringsliv, 28.11.05
  Norge krever full støtte og lukkede grenser for jordbruket og full frihandel for fisk i de pågående forhandlingene i Verdens Handelsorganisasjon WTO. Det er rart hvis ikke utenriksminister Jonas Gahr Støre skammer seg når han kjemper for kravene om at Norge ikke skal gi noe som helst. 
 • Bønder og medier, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 18.11.05
  Bondelagsleder Bjarne Undheim mener norske journalister er kunnskapsløse i debatten om WTO. I Bondelaget er det annerledes. Der unngår man bevisst å søke informasjon.
 • Bløffen om fattigbøndene, lederkommentar i Stavanger Aftenblad 17.11.05
  De pågående WTO-forhandlingene om landbruket blir ofte, og til dels i sterkt moraliserende ordelag, framstilt som et hjelpetiltak for verdens fattige bønder. Gjennom adgang til verdensmarkedet skal de få et bedre liv for seg og sine. 
 • Erkjennelse, Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 15.11.05
  Det er nødvendig å komme opp på et visst nivå for å kunne utnytte den frie verdenshandelen til sin fordel. Men på den annen side kan det jo hende at vi også leser «skjevt», at det frie markedets talsmenn virkelig har gode argumenter for at fattige land vil vinne på å frasi seg retten til å beskytte egen vare- og tjenesteproduksjon.
 • Politisk dobbeltspor, Lederkommentar i VG 15.11.05
  Norske bønder kan puste lettet ut, foreløpig. Det ser ikke ut til at Verdens handelsorganisasjon (WTO) klarer å bli enig om å redusere landbruksstøtten og tollsatser for landbruksprodukter på sitt ministermøte i Hongkong i neste måned.
 • Norge i skammekroken, Lederkommentar i Aftenposten 10.11.05
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre sa i forgårs at Norge er beredt til å være med på å blokkere en ny avtale i Verdens handelsorganisasjon, WTO. Dette er en oppsiktsvekkende uttalelse fra en utenriksminister i et lite land som er avhengig av et felles avtaleverk for internasjonal handel.
 • Hardt handels-press på Norge, Lederkommentar i Dagsavisen 08.11.05
  Norges store problem i utviklingssammenheng er at vår posisjon i WTO bidrar til å legitimere subsidieregimene til EU og USA. Og disse er svært skadelige både for de aller fattigste landene som blir oversvømt av subsidierte varer, og for ganske fattige land som ikke får tjene penger på landbrukseksport.
 • Frihandel rett vest, Lederkommentar i Aftenposten 07.11.05
  Det ble ingen frihandelsavtale i Mar del Plata denne gangen. Noe av årsaken ligger i skepsisen til USAs motiver. Men først og fremst skyldes det usikkerheten om hva forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) vil føre til. WTO vil lage regler for verdenshandelen som vil berøre oss alle, også de 34 møtedeltagerne i Argentina.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.