Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2005: WTOs ministermøte 2005:

Sterk og fredelig markering

WTO har mislyktes – alternativer nå!
Ja til utvikling Nei til Doha-runden!
Støtt ditt folk. Ingen Doha-runde!

Av Aksel Nærstad, Utviklingsfondet | Tirsdag 13. desember 2005
Linker oppdatert: Fredag 12. mai 2006

Generalsekretæren i Verdens handelsorganisasjon, Pascal Lamy, ble avbrutt av slagordropping da han åpnet WTOs ministermøte i Hongkong. Et femtitalls representanter fra bondeorganisasjoner, fagbevegelse og andre frivillige organisasjoner sto opp bakerst i plenumssalen etter at Lamy hadde snakket et par minutter. Et stort banner med teksten ”Ingen avtale er bedre enn en dårlig avtale” ble foldet ut, og deltakerne hadde ark med ulike slagord som WTO dreper bønder, WTO dreper miljøet, Si nei til Doha’s utviklingspakke.

Asbjørn Wahl, For Velferdsstaten, intervjues av internasjonale media i Hong Kong.
Foto: Aksel Nærstad, Utviklingsfondet

Demonstrasjonen pågikk i 10-15 minutter inne i selve plenumssalen før den beveget seg ut i foajeen. Media flokket seg rundt demonstrantene og representanter for ulike organisasjoner forklarte hvorfor de protesterte mot WTO. En av dem var Asbjørn Wahl, leder av For velferdsstaten.

 - Dette er et uttrykk for den formidable motstanden som har vokst fram over hele verden de siste årene. Det fantastiske nå er at bevegelser i Sør og Nord samles om felles krav mot WTO. Stadig flere ser at WTO fremmer snevre markedskrefter og undergraver utvikling og velferd, var noe av det Wahl sa til et stort mediakorps.

Tusenvis i gatene

Utenfor konferansesenteret var tusenvis av demonstranter i gatene. Ikke minst markerte de koreanske bøndene seg kraftig. Ved å hoppe i sjøen markerte de at WTO ikke kan tilby fattige bønder og andre småbrukere noe annet enn dårligere forhold. I forkant av WTO-møtet tok to koreanske bondeledere sitt eget liv ved å drikke sprøytemidler. Under WTOs ministermøte i Cancun for to år siden, tok lederen for en av de koreanske bondeorganisasjonene sitt eget liv i protest mot WTO og som et symbol på at WTO dreper bønder. De koreanske bøndene er ikke her bare for å vise hva de mener. De slåss for sin egen overlevelse som bønder.

Ingen avtale er bedre enn en dårlig avtale

- WTO dreper bønder, var ett av budskapene under markeringene ved åpningen av WTO-toppmøtet.
Foto: Aksel Nærstad, Utviklingsfondet

De mange hundre organisasjonene som følger forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Hongkong denne uka, har mange ulike krav og paroler.  Noen budskapene står imidlertid de fleste står sammen om. Et av dem er at ingen avtale er bedre enn en dårlig avtale. Det høres selvsagt ut, ikke minst på bakgrunn av at de gjeldende avtalene fortsatt vil gjelde om den nåværende forhandlingsrunden i WTO ikke skulle føre til nye avtaler.

Statssekretær Liv Monica Bargem Stubholt i Utenriksdepartementet er enig med hovedbudskapet til det store flertallet av frivillige organisasjoner som er tilstede under WTO-møtet i Hongkong; Ingen avtale er bedre enn en dårlig avtale.


Aksel Nærstad, Utviklingsfondet | E-post: aksel@u-fondet.no
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.