Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- Utviklingsland må gis langt større innflytelse....

I Soria Moria-erklæringen gikk de rødgrønne regjeringspartiene inn for demokratisering av Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) og at utviklingsland må gis langt større innflytelse. Det er lettere sagt en gjort, men det jobbes med saken - hvertfall i andre land. Neste uke reiser Ågot Valle (SV) til Sør-Afrika for å drøfte Verdensbankspørsmål med parlamentarikerkolleger.
Torsdag 08. mars 2007
Linker oppdatert: Tirsdag 20. mars 2007

Finansminister Kristin Halvorsen (SV)

Da stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) i fjor stilte spørsmål om hvordan regjeringen har tenkt å følge opp ambisjonene i Soria Moria-erklæringen (se her) om bl.a. demokratisering av IMF (les mer her), svarte finansminister Kristin Halvorsen bl.a.:

"Det har skjedd framgang i arbeidet med å øke kapasiteten på u-landenes valggruppekontorer i IMF og å bedre kommunikasjonen mellom valggruppekontorene og hjemmemyndighetene. En ytterligere faglig nivåheving vil styrke u-landenes muligheter til å fremme sine synspunkter i IMF. Regjeringen mener IMF bør se nærmere på dette. Regjeringen vil også vurdere ytterligere forslag som kan bidra til økt demokratisering i IMF."

Siden har hovedfokus fra regjeringens side i arbeidet overfor Verdensbanken og IMF vært kondisjonalitet og før jul arrangerte Norge en internasjonal konferanse om dette temaet i Oslo (les mer her).

- Dobbelt flertall

Kravet om demokratisering er imidlertid vel så viktig og blant de som arbeider med slike spørsmål er One World Trust og Bretton Woods Project, begge basert i London. Sist måned la de fram en ny rapport om hvordan det kan bygges bro over det demokratiske underskuddet i IMF - Bridging the Democratic Deficit - Double Majority Decision Making and the IMF. I rapporten sammenfattes den generelle utfordringen slik:

"Beslutningsprosesser i mange internasjonale systemer er karakterisert av sterk ulikhet i den makten ulike medlemmer har over stemmer. Bruken av vektet stemmegivning, som gjør at noen medlemsland får større innflytelse enn andre når beslutninger fattes, fører til et alvorlig demokratisk underskudd, siden de som i størst grad berøres av beslutningene er de som har minst innflytelse. Når fordelingen av stemmer gjenspeiler økonomiske styrke, så opprettholder de rike landene en større innflytelse over beslutningsprosesser og kontrollerer dagsorden i institusjonen. Dette kan føre til politikk som ikke har de fattige landenes støtte og derigjennom undergrave legitimiteten for institusjonens handlinger."

Slike forhold i Verdensbanken lå til grunn for at over 800 parlamentarikere fra hele verden i en appell for 2 år siden anmodet Verdensbanken og dens aksjonærer om å sikre at det er de folkevalgte i det enkelte land som har det endelig ordet i spørsmål som gjelder økonomisk politikk. Også norske stortingsrepresentanter - fra FrP til SV - sluttet seg til appellen (les mer her).

I den rapporten som nå er lagt fram er det satt fokus på IMF. De reformforslagene som nå er på bordet - knyttet til kvoter og basisstemmer i IMF - vil ifølge rapporten kunne bidra til at utviklingslandenes innflytelse i beslutningsprosesser blir ytterligere svekket. Resultatet vil kunne bli at også IMFs troverdighet ytterligere svekkes. - I stedet, foreslår rapporten:

"... bør IMF iverksette et stemmesystem med dobbelt flertall som krever at det oppnås to ulike flertall - ett basert på ett-land, en-stemme og et annet på økonomisk vektede kvoter - for at det kan fattes beslutninger."

- Den økte dialogen dette vil frembringe mellom medlemmer og insentivene det vil skape for å bygge konsensus vil føre til mer stabile og effektive beslutninger, hevder rapporten, som peker på at modellen også kan benyttes i andre institusjoner (som Verdensbanken). 

Verktøykasse for parlamentarikere

En demokratisering av de internasjonale finansinstitusjonene og økt innflytelse for fattige land forutsetter imidlertid også at medlemslandene - spesielt de folkevalgte - i større grad engasjerer seg i disse spørsmålene. De siste årene har det kommet flere rapporter som viser at folkevalgte i medlemslandene i liten grad har oversikt over og innsikt i det som skjer i de multilaterale finansinstitusjonene og hva dere egne representanter i styrene driver med. Den situasjonen har det London-baserte World Democratic Movement villet bøte på. De har nå laget en ny rapport, som skal være en "verktøykasse" for parlamentarikere (les mer her).

Verktørykassa innholder 5 hovedkapitler (verktøy):

 • Kjenn systemet ditt
 • Forstå sakene
 • Bruk rettighetene dine
 • Få tilgang til informasjon
 • Knytt kontakter og bygg allianser

Da rapporten ble lansert forrige måned uttalte parlamentsmedlem Ann McKechin (chair of the All-Party Group on Aid, Trade and Debt in the UK parliament) bl.a.:

"Denne verktøykassa utgjør en svært nyttig guide gjennom labyrinten av tekniske data som må gjennomgås om (parlamentarisk) ettersyn virkelig skal være effektivt."

Parlamentarikernettverk møtes i Sør-Afrika

Og neste uke arrangeres årskonferansen i det internasjonale parlamentarikernettverket om Verdensbanken (Parliamentary Network on the World Bank) i Cape Town i Sør-Afrika. De skal bl.a. drøfte illegitim gjeld med utgangspunkt i Norges sletting av gjelda fra skipseksportkampanjen (les mer her) og fra norsk side deltar stortingsrepresentant Ågot Valle (SV). Her vil også sjefene for de to finansinstitusjonene, Paul D. Wolfowitz fra Verdensbanken og Rodrigo de Rato fra IMF, delta.

På nettsiden til SANGOCO - nettverket av sivilsamfunnsorganisasjoner i Sør-Afrika - står det følgende om konferansen (les mer her):

"SANGOCO, dens medlemsorganisasjoner (Transparency-South Africa), andre medlemmer av "People's Budget", COSATU (Sør-Afrikas LO) og SACC (Kirkerådet i Sør-Afrika) og andre ser dette som en anledning for kampanjearbeid, utdanning og protest overfor parlamentarikere for å regulere arbeidet i alle multilaterale organisasjoner (som Verdensbanken, IMF, WTO og andre finansinstitusjoner), som har stått for feilutvikling, strategisk underutvikling og utbytting av mange land, spesielt de i Afrika, Asia og Latin-Amerika."


Aktuelle lenker:

Medieklipp:

 • Bryr seg ikke om Afrikas fattige, Morgenbladet 16.03.07
  IMF slakter sin egen innsats mot fattigdom i Afrika. Regjeringen vil stille strenge krav før de gir mer penger til det internasjonale pengefondet.
 • Ber IMF rydde opp, Morgenbladet 16.03.07
  Statssekretær i Finansdepartementet Roger Schjerva sier at regjeringen vil stille strenge krav til IMF før de skal betale inn penger igjen til høsten.

Tidligere relevante saker og kommentarer på rorg.no:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.