Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2010: Tusenårsmålene + 10:

Medieklipp og -debatt:

Linker oppdatert: Fredag 08. oktober 2010
 • Stoltenbergs forenkling, debatt av Line Hegna i Dagsavisen 30.09.10
  Mens statsminister Jens Stoltenbergs krav til utviklingslandene har fått mye oppmerksomhet den siste tida, har hans uttalelser om innretting av norsk bistand blitt forbigått i stillhet. Norge vil ha «mer av det som kalles resultatbasert finansiering» i bistanden, sa Stoltenberg i et intervju med NRK nyhetsmorgen 21.9. Alle vil vi ha resultater, men det er på sin plass å være skeptisk til Stoltenbergs enkle tellekanter.
 • Norge støtter valutaskatten, Dagsavisen 30.09.10
  Norske myndigheter støtter arbeidet med å få innført en «Robin Hood-skatt» på internasjonale valutatransaksjoner.
 • Nøden og midlene, Le Monde Diplomatique 30.09.10
  "For første gang i historien går mer enn én milliard mennesker til sengs på tom mage." Dette dystre utsagnet kommer ikke fra en menneskerettighetsaktivist, men fra Robert B. Zoellick, sjefen for Verdensbanken. Han påpeker at tusenårsmålet om å utrydde hungersnød innen 2015 «ikke vil nås». Etter en tydelig tilbakegang det siste tiåret har fattigdom og feilernæring vokst siden 2008. Bare i 2010, varsler Verdensbankens eksperter, vil nye 64 millioner kastes ut i ekstrem fattigdom.
 • Fallitterklæringen, kronikk av Erik S. Reinert i Klassekampen 29.09.10
  Under FNs toppmøte om tusenårsmålene rettet, i følge NRK, statsminister Jens Stoltenberg 'på diplomatisk vis' en pekefinger mot verdens utviklingsland: 'U-landene må ta mer ansvar selv'. De må 'legge om skattesystemene slik at det ikke oppstår en rik elite og legge mer vekt på korrupsjon'. Dette er opptakten til å fortelle oss det alle vet, at tusenårsmålene har feilet.
 • En fattigdomsprofeti, debatt av Jonas Gahr Støre og Erik Solheim i Dagbladet 29.09.10
  Tusenårsmålene: Malcom Langford tar i sitt innlegg «Fattigdomspropaganda» i Dagbladet 22. september sterk avstand fra vår beskrivelse av fattigdomsutviklingen de siste 20 årene.
 • Fra vondt til verre for fattige kvinner, kronikk av Siri Lange i Bergens Tidende 28.09.10
  På det nylig avsluttede toppmøtet i FN var fokus satt på utsiktene for å nå tusenårsmålene. Mødrehelse viser seg å være det av tusenårsmålene der det har vært minst fremgang til nå, og Norge går i bresjen for resultatbasert finansiering for å få ned mødredødeligheten. Min forskning i et distrikt i Tanzania der dette tiltaket er innført, viser imidlertid at resultatbasert finansiering i verste fall kan gjøre vondt verre for fattige kvinner.
 • Jens Stoltenberg og Asle Toje intervjuet om tusenårsmålene (mp3), Søndagsavisen på NRK P2 26.09.10
  Statsministeren sa at de fattige landene selv må ta ansvaret for å halvere fattigdommen i verden. Jens Stoltenberg er gjest og må forklare hva han mente. Og så analyserer vi den forfeilede bistand.
 • Vold mot jenter, kronikk av Helen Bjørnøy i Bergens Tidende 26.09.10
  Seks av åtte Tusenårsmål berører jenter; Jenter er de fattigste, færre jenter enn gutter fullfører grunnskolen, jenter utsettes for kjønnsbasert vold, det er langt flere jenter under fem år som dør, enn gutter, unge jenter har større risiko for å bli smittet av hiv, enn jevngamle gutter og komplikasjoner av graviditet og fødsel er den største årsaken til død for jenter mellom 15 og 19 år.
 • Sats på de fattigste, Bistandsaktuelt 24.09.10
  - Milliardene vil ikke falle i hodet på det fattige når møtet om tusenårsmålene lukker dørene i New York. Men hvis vi satser på de aller fattigste, får vi mer igjen for pengene, mener Unicefs nestleder.
 • De tusen møters toppmøte, Morgenbladet 24.09.10
  Verdens fattige blir færre. Men aldri har flere diskutert den globale tilstanden på et FN-toppmøte.
 • Utviklingslandene tar makten, Bistandsaktuelt 23.09.10
  Selv om mange av problemene den fattige del av verden står overfor fortsatt er de samme som da FNs tusenårsmål ble lansert for ti år siden, har én ting forandret seg veldig: De store utviklingslandene har fått større muskler og sitter nå i førersetet i mange internasjonale debatter.
 • Bistand? – Tja takk, Veslemøy Lothe Salvesen på UDs blogg 23.09.10
  Under toppmøtet i FN om Tusenårsmålene  denne uken har mange stilt krav om flere bistandskroner til verdens fattige land. I Tanzania driver opposisjonen valgkamp på å stanse bistanden i løpet av to år.
 • Håper vekst skal bekjempe fattigdom, E24 (NTB) 23.09.10
  I sin tale på toppmøtet om millenniumsmålene i FNs hovedforsamling onsdag sa Obama at framgang i kampen mot fattigdom altfor lenge er blitt målt i hvor mye penger som er brukt til mat og medisiner.
 • De fattige alltid blant oss?, kommentar av Erik Solheim i Dagsavisen 23.09.10
  FNs åtte tusenårsmål tar pulsen på verdens dugnadsånd – og på vår.
 • Stoltenberg presenterer FN-tiltak i New York, Aftenposten 23.09.10
  Siden 2000 har Jens Stoltenberg og Norge vært sentral i arbeidet med å styrke kampen mot barne- og mødredødelighet i u-land. - Dette er et gjennombrudd for arbeidet med å redde livene til barn og mødre, sier statsministeren til Aftenposten.no.
 • Gir 1,4 milliarder til kampen mot aids, ABC Nyheter 23.09.10
  - De midler fondet disponerer er helt avgjørende for om FNs tusenårsmål om helse og smittsomme sykdommer kan nås. Vi håper også andre land vil følge etter og øke sine bidrag til fondet, sier utenriksminister Støre.
 • Fattigdomspropaganda, kommentar av Malcolm Langford i Dagbladet 22.09.10
  Mens statsoverhodene møter i New York nå for å vurdere fremdriften for arbeidet med FNs tusenårsmål, innledet Jonas Gahr Støre og Erik Solheim med å betone fremgangen i Kina, India og Brasil. Disse land har tilsynelatende ledet an i fattigdomsbekjempelsen ved å minske andel inntektsfattige fra 46 til 27 prosent siden 1990. I første rekke i form av sin egen evne til økonomisk vekst. Det finnes imidlertid løgn, forbannet løgn og statistikk. Hva de to statsrådene unnlater å si er at tusenårsmålene skjuler vedvarende skjevheter og ekstrem fattigdom i disse og andre lander.
 • Mulig å utrydde fattigdomDagsavisen 22.09.10
  Tusenårsmålene er ikke utopiske, gode intensjoner. Om verden bare setter fattigdomsbekjempelse og barne- og mødreliv like høyt som krigen mot terror og finanskrisen vil målene nås, sier Jan Egeland.
 • Kritikk av u-landene, lederkommentar i Dagbladet 22.09.10 (ikke på nett)
  Det er avgjørende at landene selv bidrar til større åpenhet og viser vilje til å rydde opp i egen økonomi. Men de rike bistandsyterne har også et ansvar for å løfte landene opp gjennom handelsavtaler som gjør dem mindre avhengige av ensidig bistand og korrupte regimer.
 • U-landene må ta større ansvar, lederkommentar i Aftenposten 22.09.10
  Det er beregnet at ulovlige pengestrømmer fra utviklingsland utgjør en sum som er seks ganger større enn de får i bistand. Et slikt misforhold sier det meste om hvilket poetensial for forbedringer som venter på å bli utnyttet.
 • Strengere krav, politisk kvarter i NRK P2 22.09.10
  Jens Stoltenberg sa i FN i går at han vil stille strengare krav til mottakarlanda av bistand. Velkommen etter, svarar siv Jensen som meiner det er langt igjen før orda blir praktisk politikk.
 • Stoltenberg kritiserer u-landene, Aftenposten 21.09.10
  - Jeg oppfordrer utviklingslandene til å mobilisere mer av deres egne innenlandske ressurser ved å utvide skattebasen og bekjempe korrupsjonen, sa Stoltenberg.
 • - U-landene må ta mer ansvar selv, NRK 21.09.10
  – U-landene må ta mer ansvar for å komme seg ut av fattigdommen selv, sa statsminister Jens Stoltenberg på FNs talerstol natt til tirsdag.
 • Bekjempet korrupsjon, fjernet fattigdom, Stavanger Aftenblad 21.09.10
  FNs tusenårsmål skal halvere antallet mennesker som lever i ekstrem fattigdom innen 2015. Og akkurat som statsminister Jens Stoltenberg, trakk Georgias president Mikheil Saakashvili fram sin egen politikk som et eksempel til etterfølgelse for å nå disse målene da han talte i generalforsamlingssalen mandag kveld.
 • Stoltenberg minnet om klimatrusselen, Stavanger Aftenblad (NTB) 21.09.10
  Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) brukte sitt innlegg under tusenårstoppmøtet i New York blant annet til å rette søkelyset mot klimatrusselen.
 • Sarkozy vil ha global finansavgift, Hegnar online 21.09.10
  – Finanssektoren er globalisert, så hvorfor skulle vi ikke be den om å bidra til stabiliseringen av verden gjennom en avgift på finanstransaksjoner? sa Nicolas Sarkozy mandag under FNs toppmøte om tusenårsmålene.
 • Minimumsmålene, kronikk av Atle Sommerfeldt i Klassekampen 20.09.10
  I dag (20.september) starter en konferanse i FN om progresjonen for de siste fem års arbeid med tusenårsmålene. Mange har vært sterkt kritiske, både til urealistiske målsettinger, upolitiske mål og manglende fremgang. Vi mener imidlertid at tusenårsmålene har vært viktige.
 • Stoltenberg: - FNs tusenårsmål kan nås, Dagens Næringsliv (NTB) 20.09.10
  Da Jens Stoltenberg hadde vært med på å skape FNs tusenårsmål for ti år siden, hadde han lite tro på prosjektet. Det har endret seg.
 • Sachs:- Gamle pengeløfter må innfris, Bistandsaktuelt 20.09.10
  Han tror FNs tusenårsmål kan nås. Men tusenårsmålenes ”far”, spesialrådgiver Jeffrey Sachs, er ikke veldig optimistisk når toppmøtet starter i New York.
 • Plan krever økt beskyttelse for jenter, Vårt Land (NTB) 18.09.10
  – Jenter trenger beskyttelse. Digital teknologi og storbyer er de raskest voksende arenaene for trusler og vold mot jenter. Dette fremgår av Plans Jenterapport for 2010. Rapporten peker på at FNs tusenårsmål om en reduksjon i verdens fattigdom ikke kan nås uten at verdenssamfunnet stopper volden mot jenter. Denne volden utøves ofte fordi jenter blir sett på som mindre verdt i deler av verden.
 • Økonomisk krise rammer bistanden, Dagsavisen (NTB) 17.09.10
  Både FN og IMF understreker at global økonomisk vekst er nødvendig for å nå FNs såkalte tusenårsmål. De dreier seg blant annet om reduksjon av ekstrem fattigdom og barnedødelighet, og bekjempelse av aids.
 • Tusenårsmålene, innslag i NRK P1 17.09.10
  Intervju med bl.a. Olav Kjørven i UNDP, Wenche Fone i Kirkens Nødhjelp og John Y. Jones i Networkers SouthNorth.
 • Redusering av mødredødelighet går altfor sakte, Aftenposten (NTB) 16.09.10
  Siden 1990 er mødredødeligheten på verdensbasis redusert med 34 prosent. Det er langt igjen til tusenårsmålet om tre fjerdedeler innen 2015.
 • Sult koster fattige land dyrt, Aftenposten (NTB) 14.09.10
  Rapporten er laget av hjelpeorganisasjonen ActionAid, som har vurdert matvaresituasjonen i 28 utviklingsland. Flertallet av disse landene vil ikke klare å oppfylle FNs tusenårsmål fra 2000 om å halvere antallet som lever i sult før 2015.
 • Kina og India innfrir tusenårsmålene, kommentar av Tor Arne Andreassen i Aftenposten 14.09.10 (ikke på nett)
  Neste uke skal verdens land fornye løftet om å redusere nød og elndighet innen 2015. Fattigdommen er allerede kraftig redusert, mye takket være veksten i Kina, India og Brasil.
 • Dør når de gir liv, Dagsavisen 08.09.10
  Blant FNs åtte tusenårsmål er det reduksjon av mødredødeligheten verden har prioritert lavest. Utviklingen har nærmest stått på stedet hvil de siste 20 årene, til tross for at verden har forpliktet seg til å redde hele 75 prosent flere mødreliv i perioden 1990–2015. Med denne dystre statistikken som bakteppe, skal verdens toppledere gjøre opp status for FNs tusenårsmål i New York om to uker. Utenriksminister Jonas Gahr Støre vil ha mødre- og barnedødelighet øverst på agendaen.
 • - Sats på småbønder, Klassekampen  07.09.10
  Makrotallene er velkjente og forstemmende: Én milliard mennesker sulter, samtidig som det produseres nok mat til å fø alle. FNs tusenårsmål skulle halvere sulten innen 2015. Det vil ikke skje.
 • - Millioner av barn dør unødvendig, VG (NTB) 07.09.10
  - Arbeidet med å redusere barnedødeligheten har vært feilslått, konkluderes det i rapporten, som offentliggjøres to uker før et møte i FN-hovedkvarteret i New York. Der skal FNs tusenårsmål for å redusere den globale fattigdommen diskuteres.
 • Rikmannsklubb bak tusenårsmål?, Under Dusken 05.09.10
  I anledning tiårsdagen til Café Nord-Sør hadde Samfundsmøtet den 4. september de åtte FN-målene som tema. Om lag halvparten av Storsalens stoler var besatt for denne anledningen. Tre innledere sto på talerstolen i løpet av møtet.
 • Lei av å vente?, Bistandsaktuelt 31.08.10
  «Kjære verdens ledere. Vi venter fortsatt» er budskapet som fikk islendingen Stefán Einarsson helt til topps i FNs reklamekonkurranse for Tusenårsmålene.
 • Tusenårsmål - langt fra mål, Bistandsaktuelt 29.08.10
  Det er ikke tid for å hvile på laurbærene når verdens ledere snart møtes i New York for å evaluere status for FNs tusenårsmål. Uten et radikalt taktskifte vil målene forbli en utopi – også etter 2015.
 • – Tusenårsmålene kan nås, Bistandsaktuelt 29.08.10
  Om han er optimist, utopist eller realist er usikkert. Men Olav Kjørven i FNs utviklingsprogram har klokkertro på at det vil skje store fremskritt i arbeidet for Tusenårs målene.
 • Store penger fra små avgifter, kommentar av Jan Egeland i Aftenposten 14.08.10
  Dersom man påla en mikroskopisk skatt på 0,01 prosent, som er ingenting i forhold til hva meglere og analytikere normalt tar av kaken, ville vi ha om omkring 240 milliarder kroner pr. år til å møte tusenårsmålene eller til klimatiltak i fattige land. Hva venter vi på?
 • De krenker kvinnene, kronikk av Birgit Kvernflaten i Aftenposten 18.07.10
  Å redusere mødredødelighet er et av FNs tusenårsmål, men det er fortsatt det målet med minst finansiering og minst fremgang. Dette forteller noe om hvor fokuset ligger også blant giverlandene og de større bistandsorganisasjonene i Vesten.
 • - Arbeidet går for sakte med tusenårsmålene, E24 27.06.10
  Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) gleder seg over at G8-møtet har forpliktet verdens mektigste land til å gi drøyt 32 milliarder kroner til å redusere barne- og mødredødelighet, men mener veien mot FNs tusenårsmål går for sakte.
 • Aidskonferansen: Ti millioner står i fare for å dø, Dagsavisen (NTB) 23.07.10
  Ett av FNs tusenårsmål er at alle hivpasienter som trenger behandling, skal få det innen utgangen av 2010. Likevel er store givere som EU, USA og UNITAID nå i ferd med å redusere pengestøtten til hivbehandling, ifølge Leger uten grenser i Norge.
 • G8: - Vanskeligere å nå tusenårsmålene etter krisen, VG (NTB) 26.06.10
  Den økonomiske krisen har gjort arbeidet med FNs tusenårsmål vanskeligere, mener gruppen av mektige land som er under hard kritikk fra hjelpeorganisasjoner som hevder de har sviktet tidligere bistandsløfter.
 • Lover milliarder til barne- og mødrehelse, Dagens Næringsliv (NTB) 26.06.10
  FNs generalsekretær Ban Ki-moon har også meldt sin ankomst og vil benytte anledningen til å tale utviklingslandene sak, opplyser en talsmann. Ban vil minne industrilandenes ledere på at de ennå ikke er i mål når det gjelder tusenårsmålene som ble vedtatt i 2000.
 • - 70.000 barn vil dø i løpet av G8- og G20-møtene, VG Nett 25.06.10
  I helgen samles verdens rikeste og mektigste land i Canada i forbindelse med G8- og G20-møtene. Ifølge Redd Barna vil over 70.000 barn under fem år dø i løpet av fredag, lørdag og søndag.
 • Finanskrisen truer tusenårsmålene, Dagsavisen 25.06.10
  FNs utviklingsprogram er bekymret for at bistandskutt i lands statsbudsjetter skal gjøre det umulig å oppnå mange av verdens tusenårsmål.
 • - Må skjerpe innsatsen for utdanning, Adresseavisen (NTB) 25.05.10
  Målet om grunnutdanning for alle innen 2015 blir ikke nådd med dagens innsats, heter det i en UNESCO-rapport.
 • Kraftig nedgang i barnedødeligheten, Aftenposten (NTB) 24.05.10
  Selv om tallet på barnedødsfall har falt, går utviklingen likevel alt for sakte til at man kan ha håp om å nå FNs tusenårsmål om å kutte barnedødeligheten med 66 prosent fra 1990 til 2015.
 • Kampen må fortsette, kronikk av Audun Lysbakken i Bergens Tidende 08.03.10
  Hva er så likestillingsutfordringene for de neste 100 år? Internasjonalt er likestillingsprosjektet et solidaritetsprosjekt. Det er en forutsetning for utvikling, det er en forutsetning for at verdenssamfunnet skal nå FNs tusenårsmål. Likestilling er et menneskerettighetsmål. Millioner av jentebarn og mødre får ikke oppfylt sine helt grunnleggende behov og rettigheter som tilgang til helsetjenester og utdanning. Disse kvinnene trenger støtte fra oss.
 • - Menn bryr seg ikke nok om kvinner som skal føde, Dagbladet 08.03.10
  Et av FNs tusenårsmål er at mødredødelighet skal reduseres med tre firedeler innen år 2015. I motsetning til de andre tusenårsmålene, har det her vært liten framgang.
 • Stoltenberg: Kvinnekampen fortsetter, Dagsavisen (NTB) 08.03.10
  Et eller annet sted i verden dør en kvinne i barsel hvert eneste minutt. Av FNs åtte tusenårsmål er det bare når det gjelder mødrehelse at vi ikke ser noen framgang, sier Stoltenberg.
 • Frykter 100 millioner flere sultrammede, Dagsavisen 22.02.10
  Den dramatiske utviklingen for de østafrikanske landene kommer samtidig med at stadig flere tviler på at FN vil oppnå sitt tusenårsmål innen 2015 om å halvere sult i verden. Hver dag går om lag 850 millioner mennesker uten tilstrekkelig mat. Målet er at antallet skal reduseres til om lag 400 millioner i løpet av de neste ni årene.
 • – Norge er beredt, Dagsavisen 22.02.10
  Solheim mener det er altfor tidlig å avskrive FNs tusenårsmål om å halvere antallet mennesker i verden som går sultne hver dag. 75 prosent av dem bor utenfor byene i verdens fattigste land i hovedsak i Afrika.
 • Gode mål, dårlige veivalg, kronikk av John Y. Jones i Bistandsaktuelt 04.02.10
  Etter ti år med Tusenårsmålskampanje mot fattigdom er tallet på verdens fattige igjen i ferd med å øke. Noen delmål er innen rekkevidde, mens andre er lenger bort enn før. Når strategiene også har bestått av mange tiltak som virker negativt, er det kanskje ikke så rart?
 • Oppgjørene med 00-tallet, Kommentar av Eirik Reinert på E24 12.01.10
  Det var tiåret som begynte med erklæringen av FNs Tusenårsmål, som i altfor stor grad bestod i å sette Afrika på trygd istedenfor å skape økonomisk vekst, og som ble avsluttet med en global finanskrise som fremdeles angriper realøkonomien.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.