Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Tid for globale saker i lokalvalgkampen?

- U-landene er premissleverandører for utviklingen i kommune-Norge, mener miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) og daglig leder i ForUM, Elin Enge, har en rekke eksempler på hvordan lokalpolitikk og lokalvalg henger sammen med globale utviklingsspørsmål. Leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Ine M. Eriksen Søreide (H), mener imidlertid kommunevalgkampen først og fremst skal handle om hvem som skal styre kommunen din. I går startet partilederne valgkampen med partilederdebatt på NRK og TV2, mens Dagsavisen og Global.no i samarbeid om en ny debattarena startet debatten om globale spørsmål i valgkampen 2011.

Onsdag 24. august 2011
Linker oppdatert: Mandag 12. september 2011

Kommunevalg er lokalvalg, men da partilederne i går startet valgkampen 2011 med partilederdebatt på NRK og TV2 var debatten preget av terrorangrepet 22/7 (les mer her). Debatten i kjølvannet av angrepet er ett eksempel på at utvikling og politikk i norske lokalsamfunn stadig oftere henger sammen med den globale utviklingen. Det var da også noe av utgangspunktet for det første temaet som i går ble satt på dagsorden på en ny felles debattarena etablert i et samarbeid mellom Dagsavisen og nettportalen Global.no.

- Som utgangspunkt for debatt har vi stilt følgende spørsmål til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV), leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Ine Marie Eriksen Søreide (H) og daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Elin Enge, skriver Dagsavisens debattredaktør Halvor Finess Tretvoll (les mer her):

"Hvilke globale miljø- og utviklingssaker er det viktig å ta opp i valgkampen i forbindelse med det forestående kommune- og fylkestingsvalget (12. september) – saker som viser sammenhengen mellom politikk og utvikling lokalt, nasjonalt og globalt?"

- U-landene er premissleverandører for utviklingen i kommune-Norge, skriver miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i sitt innlegg og utdyper det bl.a. slik (les mer her):

"Med globaliseringen blir skillet mellom ”oss” og ”dem” gradvis visket bort. Det er stadig tydeligere at vi alle er i samme båt. Lokale utfordringer skyldes ofte noe som skjer på en helt annen kant av verden. Utviklingspolitikken bygger etterhvert i større grad på et felles ønske om å løse felles problemer. Da skjer det også noe med maktbalansen i verden. U-landene er ikke bare takknemlige mottakere av hjelpen, de er premissleverandører for utviklingen i kommune-Norge."

Som eksempler nevner han helse, narkotika og klimaendringer, mens leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Ine M. Eriksen Søreide innleder sin kommentar slik (les mer her):

"Mitt umiddelbare svar til den overordnede problemstillingen ”globale spørsmål i kommunevalgkampen” er et klart nei."

- Lokalpolitikk er faktisk viktig i seg selv, og vi skal yte våre hardt arbeidende lokalpolitikere den respekten at vi bruker valgkampen til å diskutere de oppgavene kommunene og fylkeskommunene har ansvaret for – skole, omsorg, barnehage, samferdsel, mener hun, men avslutter likevel slik:

"Utgangspunktet for denne debatten er tanken om behovet for samstemthet i norsk utviklings- og utenrikspolitikk. Idealet om at all norsk politikk skal trekke i samme retning, for å bidra til økonomisk utvikling, er et ideal Høyre deler. Høyres utenriks- og forsvarsfraksjon har det siste året arrangert en rekke møter og seminarer om samstemthet mellom den generelle utenrikspolitikken og utvikling, handel, demokratifremme med mer. Dette er en diskusjon vi ser frem til å fortsette, både nå i høst og senere. Men valget denne høsten handler først og fremst om hvem som skal styre kommunen din."

- Har lokalvalget global relevans?, spør daglig leder i ForUM, Elin Enge, og innleder sitt svar slik (les mer her):

"Er du opptatt av de store spørsmålene som bekjempelse av fattigdom, å stoppe klimaendringene og en rettferdig verden? Vi skal ikke påstå at dette vil ordne seg om du bruker stemmeretten i høstens lokalvalg. Men en stemme i en kommune i Norge kan faktisk ha noe å si også globalt."

Hun nevner en rekke eksempler (se høyremargen i nettversjonen), bl.a. klimaendringer, som også Solheim pekte på og som leder i Natur og Ungdom, Ola Skaalvik Elvevold, tok opp i en kommentar med tittelen "Klimavalg 2011" i april i år (les mer her):

"Kan 2011 bli året da vi klarer å skape blest om de lokale klimaløsningene?"

En som i går forsøkte på nettopp det er Bjørnar Moxnes (Rødt), som i et innlegg om "miljøvennlig kollektivtrafikk" i Aftenposten bl.a. skrev (les mer her):

"Menneskeskapte klimaendringer er et alvorlig problem. Temperaturen stiger, og ressursgrunnlaget står i fare. Hvis FNs klimapanels spådommer slår til, vil vi snart ikke ha noen sykehjem å krangle om. Her i Oslo merker vi forurensningen på kroppen i form av svært dårlig luftkvalitet, særlig om vinteren. Rødt vil bygge ut kollektivtrafikken og gjøre den gratis for brukerne. Gratis kollektivtrafikk er miljøvennlig og moderne. Samferdselssatsingen Oslopakke 3 legger opp til kraftig vekst i biltrafikken. Vi vil reforhandle pakken og prioritere kollektivtrafikk, i stedet for biltrafikk. Vi vil ruste opp infrastrukturen på trikk og bane for å hindre forsinkelser og sikre bedre flyt. Det skal bli enkelt, billig og komfortabelt å leve og reise miljøvennlig i Oslo."

Det globale utviklingstemaet som fikk fokus i partilederdebatten i går var imidlertid migrasjon, d.v.s. innvandrings- og integreringspolitikk m.m. (les mer her). Slike temaer sto også på dagsorden i valgkampen 2009 (les mer her) og var et hett tema i det offentlige ordskiftet sist høst (les mer her). Mye av debatten siden terrorangrepet 22/7 har dreid seg om nettopp dette ordskiftet (les mer her) og i sin kommentar til gårsdagens partilederdebatt skriver Håvard Narum i Aftenposten i dag bl.a. (ikke på nett):

"Innledningen av debatten hadde 22. juli som resonansbunn. Med innvandrings- og integreringsdebatten som underliggende tema understrket Siv Jensen at Fremskrittspartiets politikk ikke har forandret seg. Hennes mostandere presset henne ikke på de sterkeste utslagene av innvandringsretorikk før terroren rammet, men nøyde seg med å presisere at debatten må dreie seg om enkeltmenneskers ansvar, ikke stigmatisering av grupper."


Aktuelle lenker:

 • Valgportalen, Kommunal- og regionaldepartementet
 • Globale spørsmål i valgkampen 2011?, debattredaktør Halvor Finess Tretvoll på Dagsavisen nye meninger 23.08.11
  Mandag 12. september skal det velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Lokale saker står i fokus, men samtidig er det slik at utvikling – lokalt, nasjonalt og globalt – i økende grad henger sammen.
 • En solidarisk og inkluderende kommune, rødt.no
  Rødt tør å tenke stort også i kommunevalg. Vi vil kjempe for internasjonal solidaritet og inkluderende lokalsamfunn.
 • Tenke globalt, handle lokalt, Ivar Johansen (SV) på egen nettside, 10.09.11
   "Alle partier burde ha sin globalpolitikere, også i lokalpolitikken: Mennesker som skjønner at det er etisk berettiget å forvente noe av Norge i en global sammenheng. Det forplikter at vi er en nasjon som har et økologisk fotavtrykk som er tre ganger det kloden tåler, og som forbruker ressurser tilsvarende det flere hundre millioner indere gjør," skriver Andrew Kroglund i Utviklingsfondet. Klokt sagt. Det er nettopp det jeg prøver å gjøre i Oslo bystyre: Tenke globalt, og handle lokalt. 
 • Behring Breivik og bin Laden, rorg.no 27.07.11
 • Stortingsvalget 2009 - utviklingspolitikk for en ny verdensorden?, aktueltsider 2009  

Medieklipp og -debatt:

 • Får massiv støtte i Sp for miljøutspela, Nationen 12.09.11
  Ola Borten Moe (Sp) har sterk støtte for utspelet mot miljøorganisasjonane. Kvar tredje veljar seier dei støtter utspelet.
 • Tenk globalt, velg lokalt, kommentar av Reza Reza og Ulle Boymann i Klassekampen 09.09.11
  - Selv i et lokalvalg må parolen være: Ja til solidaritet og velferd - nei til krig og våpenkjøp!
 • Norske globalpolitikere, debatt av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 09.09.11
  Olje og Energiminister Ola Borten Moe har brukt valgkampen til å terge på seg deler av miljøbevegelsen. Slikt smaker det ikke statsmannskunst av. Er det slike globalpolitikere Norge vil ha?
 • Glokalvalgkampen, Ny Tid 02.09.11
  Sauda var tidligere kjent for streik, kamp og industri. I dag roses Sauda for å være Norges første og beste kommune for rettferdig handel. Slik kan også dine lokalpolitikere ta tak i de større spørsmål i valgkampinnspurten.
 • Lokal utenrikspolitikk, Ny Tid 02.09.11
  Lokalglobalt engasjementet skaper «strid innad i høyre». Ine Marie Eriksen Søreide vil ikke ha 430 utenriksministre.
 • – Nødvendige debatter, Ny Tid 02.09.11
  Valget handler for mange kun om det nære. for andre utgjør det en mulighet til å påvirke politiske prosesser langt utenfor landets grenser.
 • Det kommunale og det globale, debatt av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 31.08.11
  Det vokser langsomt men sikkert frem en gryende forståelse for økologiske grenser, finansvesenets globale ansvar, nasjonalstatenes begrensninger og felles fattigdomsutfordringer. Norske politikere er del av dette bildet – både på kommunalt og nasjonalt plan, uten at det nødvendigvis skal dominere den lokale agendaen. Men ha det i bakhodet. Det aller viktigste er dog å gjøre som statsministeren har sagt mange ganger i det siste: Bruk stemmeretten din.
 • Lokal kamp mot skatteparadiser, debatt av Erik Lunde i Dagsavisen (nye meninger) 31.08.11
  Skatteunndragelser fra utviklingsland er en av de viktigste årsakene til fattigdom. Oslo kommune bør unngå leverandører som kan kobles til skatteparadiser.
 • «Kraftkaren» Moe vil kjempe, Dagsavisen 31.08.11
  Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) varsler kamp med miljøbevegelsen om agendaen i miljø og energidebatten. Bellona svarer med å fraråde miljøbevisste å stemme Senterpartiet.
 • KrF vil stanse nedbygging av matjord, Nationen 30.08.11
  - Norges svar på matkrisen bør være stans i nedbygging av matjord og kraftig redusert matkasting, mener KrF.
 • Valg med løftet blikk, debatt av Carin Leffler i Dagsavisen (nye meninger) 29.08.11
  Noen mener at kommunevalg er puslete greier, men på valgdagen trenger du ikke å glemme resten av verden.
 • Lokal kamp mot skatteparadiser, debatt av Erik Lunde i Vårt Land (verdidebatt) 26.08.11
  Skatteunndragelser fra utviklingsland er en av de viktigste årsakene til fattigdom. Oslo kommune bør unngå leverandører som kan kobles til skatteparadiser.
 • Comeback for valg-friskuser, analyse av Per Anders Hoel i Vårt Land 24.08.11
  Etter en halvtime snakket politikerne før første gang i munnen på hverandre. Da var TV-valgkampen normal etter terroren. Og det var hele 22 minutter etter at Frp-sjef Siv Jensen brukte skremmeordene «Al-Qaida» og «kjønnslemlestelse», i det som likevel ble en saklig runde om integrering etter terroranslaget.
 • Valgkampen åpnet med ny innvandringsdebatt, Nationen 24.08.11
  Innvandringsdebatt med vekt på hva man bør si og hvordan man bør si det ble det første temaet da partilederne åpnet årets valgkamp tirsdag kveld.
 • - Tydelig at partilederne trivdes med å være tilbake i politikken, Aftenposten 24.08.11
  Etter en noe famlende start, tok temperaturen seg etter hvert godt opp. Statsministeren innledet, og fikk dermed sette tonen. Innvandringsdebatten dreide seg i stor grad om retorikken man skal bruke.
 • Miljøvennlig kollektivtrafikk, debatt av Bjørnar Moxnes i Aftenposten 24.08.11
  Menneskeskapte klimaendringer er et alvorlig problem. Temperaturen stiger, og ressursgrunnlaget står i fare. Hvis FNs klimapanels spådommer slår til, vil vi snart ikke ha noen sykehjem å krangle om. Her i Oslo merker vi forurensningen på kroppen i form av svært dårlig luftkvalitet, særlig om vinteren. Rødt vil bygge ut kollektivtrafikken og gjøre den gratis for brukerne.
 • Har lokalvalget global relevans?, kommentar av Elin Enge i Dagsavisen (nye meninger) 23.08.11
  En stemme i en norsk kommune kan også ha noe å si globalt.
 • Globale spørsmål i kommunevalgkampen, kommentar av Ine M. Eriksen Søreide i Dagsavisen (nye meninger) 23.08.11
  Mitt umiddelbare svar til den overordnede problemstillingen ”globale spørsmål i kommunevalgkampen” er et klart nei.
 • Tenke lokalt – handle globalt, kommentar av Erik Solheim i Dagsavisen (nye meninger) 23.08.11
  U-landene er premissleverandører for utviklingen i kommune-Norge.
 • Godhetsregimet slår sprekker, debatt av Marte Lia Torskenæs og Sigurd Kihl i Dagbladet 22.07.11
  Det sivile samfunnet er i ferd med å ta av seg den selvpålagte munnkurven som lenge har kneblet utviklingsdebatten. De politiske partiene bør benytte valgkampen til å følge etter.
 • Klimavalg 2011?, kommentar av Ola Skaalvik Elvevold på framtida.no 12.04.11
  Kan 2011 bli året da vi klarer å skape blest om de lokale klimaløsningene?

Søk:

Avansert søk

Elin Enge (ForUM) om globale saker i lokalvalgkampen:


"Vår påstand er at din stemme i lokalvalget i Norge den 12. september har betydning langt utover din kommune. Først og fremst fordi din bruk av stemmeretten fremmer demokratiet. Norge er et av verdens rikeste land, men allikevel opplever mange sosial nød. Flyktninger blir holdt utenfor arbeidslivet og havner nederst på rangstigen lønnsmessig og sosialt. Å sikre at deres ressurser og velferd ivaretas er et valg. Den internasjonale hjørnesteinsbedriften i din kommune, har et samfunnsansvar. Generalforsamlingen og styret velger om man skal legge seg på internasjonalt anerkjente miljø- og sosiale standarder. Internasjonale avtaler knyttet til handel med fisk og landbruksvarer har stor betydning for arbeidsplasser og skatteinntekter i norske kommuner, men måten disse avtalene utformes på har også stor betydning for mange fattige lands muligheter til utvikling. Din kommune investerer kanskje skattepenger i internasjonale aksjer og banker. Din stemme kan bidra til å sikre at fellesskapets penger ikke fordufter gjennom spekulasjonsfond. Kommunene gjør store offentlige innkjøp. Du kan påvirke at disse oppfyller miljøkrav og er etisk ansvarlige. Klimaendringene skyldes summen av mange valg, spesielt innen transport, utbygging og i energisektoren. Kommunene gjør daglig valg som påvirker klimaet. Det angår deg."
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.