Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Ansvarlig statlig eierskap og korrupsjon

Til tross for "nulltoleranse" er statlige flaggskip som Yara (Libya), Statoil (Angola), Telenor (Usbekistan) og Hydro (Tadsjikistan) stadig i søkelyset for korrupsjon. - De vet hva de gjør, tror professor emeritus Helge Hveem ved Universitetet i Oslo. Vil Økokrim, Riksrevisjonen og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité klare å rydde opp?

Mandag 29. februar 2016
Linker oppdatert: Fredag 18. mars 2016

- Tilfeldighet?, spurte Aftenpostens Ola Storeng etter at det for et par år siden ble tatt ut tiltale mot tidligere Yara-sjef Thorleif Enger for to tilfeller av grov korrupsjon i India og Libya og innledet en kommentar om "Norges smerteligste skittentøyvask" slik:

"Yara er et av Norges mest suksessrike selskaper. Og Thorleif Enger var en norsk næringslivsstjerne. Og så går det galt.

- Yara-dommen er historisk og sender tindrende klare signaler om topplederens særlige ansvar i korrupsjonssaker, skrev Adresseavisalederplass etter at dom falt i Yara-saken sist sommer, men det fortsetter å gå galt. Særlig fokus fikk anklagene mot Telenor om korrupsjon i forbindelse med Vimpelcomsaken, der store beløp betalt som bestikkelser havnet hos Gulnara Karimova, datteren til Usbekistans president Islom Karimov. For et par uker siden ble kjent at Vimpelcom innnrømmet lovbrudd i korrupsjonssaken og hadde gått med på å betale 6,8 milliarder kroner i et forlik med amerikanske myndigheter. Leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Martin Kolberg (Ap), kommenterte sakens utvikling slik:

"Vimpelcoms innrømmelse av korrupsjon betyr at Stortingets vedtak om nulltoleranse for korrupsjon helt åpenbart er brutt."

Sist uke ble det åpnet for åpen høring om Telenors eierskap i Vimpelcom i kontroll- og konstitusjonskomiteen, men av norske storselskaper med statlig eierskap er Telenor langt fra det eneste i hardt vær nå om dagen. Dagens Næringsliv (DN) har sammen med avisa Klassekampen den siste tiden hatt tett oppfølging av Statoils virksomhet i Angola, som nå også er blitt en sak for Stortingets kontroll og konstitusjonskomite og den 20. februar ble saker om "norske statsselskaper i korrupte land" (se faksimile over t.h.) slått stort opp på forsida i DN:

 • Hydro har kjøpt billig aluminium i Tadsjikistan i nesten 20 år
 • Telenor var bekymret i 2005 og
 • Statoil ved ikke hvor 715 millioner endte (feil i papirutgaven, der det sto 715 milliarder, ble raskt korrigert på nett)
I tillegg til oppslag om utviklingen i Vimpelcomsaken kunne DN fortelle at "Økokrim vurderer Statoils Angola-utbetalinger" og i DN Magasinet kunne vi lese utførlig om Hydros glemte bakgård i Tadsjikistan. 

- De vet hva de gjør

- De nordiske bedriftene oppnår en langt høyere score på samfunnsansvar enn både amerikanske bedrifter og EU-bedriftene, hevdet professor Atle Midttun ved BI i 2007, men "skuffende" og "naivt" var ord som gikk igjen i sivilsamfunnets kommentarer til den rødgrønne regjeringens melding om "næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi" i 2009. I innstillingen fra Stortingets utenrikskomite var det imidlertid tverrpolitiske enighet om at de statseide selskapene skal ha "en ledende rolle når det gjelder å utvise samfunnsansvar" og i et policy-notat fra ForUM et par år senere ble det pekte på at "norske statseide selskaper har et enormt påvirkningspotensiale i samfunnet de opererer i – på både godt og vondt".  

- Som eier forventer vi at selskapene tar korrupsjon på alvor, skrev da også næringsminister Monica Mæland (H) i en kronikk på NRK ytring for et par år siden. Etter at det hadde blitt tatt ut tiltale mot tidligere Yara-sjef Thorleif Enger for to tilfeller av grov korrupsjon i India og Libya varslet Mæland at "samfunnsansvar og innsats mot korrupsjon" ville bli tema i den kommende eierskapsmeldingen. Yara var imidlertid ikke alene og i en kommentar til de statseide selskapenes virksomhet utenfor Europa innledet Erling Borgen slik:

"Telenor tjener milliarder i det korrupte Usbekistan. Statoil har tjent milliarder i Aserbajdsjan, som ligner stadig mer på et diktatur. Hvor går den nedre grensen for norsk næringsliv?"

- Det forventes at selskaper med statlig eierandel arbeider systematisk med sitt samfunnsansvar og at selskapene er ledende på dette på sine områder, gjentok en samlet næringskomité på Stortinget i sin innstilling til eierskapsmeldingen i januar i fjor og "det er ikke mangel på politiske retningslinjer" fastslår professor emeritus ved Universitetet i Oslo, Helge Hveem, i en kommentar i Dagens Næringsliv (DN) siste helg. Med utgangspunkt i forskning om norske utenlandsinvesteringer antyder han likevel at praksis synes å være en annen enn forventet: 
"I et forskningsprosjekt som jeg gjennomførte sammen med Carl Henrik Knutsen og Asmund Rygh for fem-seks år siden, analyserte vi norske selskaps direkteinvesteringer i utlandet i perioden 1998 til 2006 med bruk av investeringsdata fra Statistisk sentralbyrå og data om politiske og institusjonelle forhold i land det investeres i. En av konklusjonene vi trakk, var at norske hel- eller deleide statsselskap har en større tilbøyelighet enn privateide norske selskap til å investere i land karakterisert ved lite demokrati, dårlig utviklet rettsstat og sterk tendens til korrupsjon."

Er det fordi selskapene er naive? Eller fordi man ikke følger regjeringen, «gjennomfører aktsomme og grundige vurderinger» og lar være å gå inn i forhold der det kan være tvil om korrupsjon foreligger? spør Hveem og konkluderer slik:

"Vi tror snarere at selskapene vet hva de gjør, med eller uten UDs råd. Som vi argumenterte for i boken Telenor utga til sitt tiårsjubileum på Fornebu i 2012: Statskontrollerte selskap synes mer villige til å ta risiko ved sine investeringer enn de privateide er."

Økokrim, Riksrevisjonen og Stortingets kontroll- og konstisjonskomité

Sentrale samfunnsinstitusjoner er nå engasjert i arbeidet med å se på hvordan de statseide selskapene følger opp forventninger og lovverk.

I kjølvannet av Vimpelcomsaken og dommen mot Yara kunne Aftenposten i november ifjor fortelle at Riksrevisjonen for første gang skal granske "hvordan staten kontrollerer at bedriftene viser samfunnsansvar". 

Tidligere denne måneden ble det kjent at Økokrim vurderer etterforskning av Statoils utbetalinger i Angola.

Og sist uke ble det kjent at leder for Stortingets kontroll- og konstisjonskomite Martin Kolberg mener næringsministeren må forklare seg om Hydros virksomhet i Tadsjikistan og Riksadvokaten åpner for at komitéen kan gjenoppta sine planer om å holde åpen høring om Telenors eierskap i Vimpelcom.

Om innsats fra Økokrim, Riksrevisjonen og Stortingets kontroll- og institusjonskomite vil bidra å endre praksis slik at den blir i tråd med forventninger om "ledendende rolle" i arbeidet med samfunnsansvar og "nulltoleranse" for korrupsjon gjenstår å se. Her, som på så mange andre områder, kreves det imidlertid kanskje også internasjonalt samarbeid, slik Tax Justice Network (TJN) Norge pekte på i sitt høringsinnspilltil Stortinget sist sommer i forbindelse med et representantforslag om å opprette et norsk offentlig eierskapsregister for å sikre åpenhet om eierskap i norske selskap:

"Norsk næringsliv i utlandet. Et godt vedtak i Norge vil i praksis presse andre land til å følge etter. Hadde Gibraltar hatt et egentlig eierregister, ville Vimpelcom/Telenor, og kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, visst at overføringene havnet i lommene til den usbekistanske presidentdatteren. Og tilsvarende i Angola, der Statoil bekymrer seg for om forretningspartnerne egentlig er selskap eid av presidentfamilien. Dette handler også om at vi vanskelig kan kreve andre land å være åpne, når vi ikke er det selv."

- Korrupsjon skaper uliket

For mer enn 20 år siden vakte David Korten internasjonal oppmerksomhet med boka "Når storselskapene styrer verden". Storselskapene var utvilsomt den økonomiske globaliseringens vinnerne og etter manges mening bidro de til et "kappløp mot bunnen", som rammet både stater og arbeidstakere. I sin taleVerdens økonomiske forum i 2001 tok derfor FNs daværende generalsekretær Kofi Annan til orde for en "Global Compact" - en global kontrakt med næringslivet for å bringe globaliseringens goder til flere mennesker over hele verden. Til tross for at fokuset på bedrifters samfunnsansvar (Corporate Social Responsability - CSR) senere har vært betydelig ga Eva Joly i en kronikk i Dagens Næringsliv i 2014 følgende karakteristikk av storselskapenes plyndring av fattige land:

"En ny kolonialisme."

Og en fersk rapport fra Oxfam om ulikhet viser at globaliseringens vinnere beholder en stadig større del av gevinsten selv.

- Korrupsjon skaper ulikhet, mener Digni og Wycliffe, som denne måneden lanserte et nytt grasrotbasert antikorrupsjonskurs og "vvorfor bryr vi oss ikke om hvor 26 bistandsmilliarder er blitt av? spurte Michael Tetzschner (H) i en kommentar i Aftenposten sist fredag utdypet sin bekymring slik: 

"Forbedring av styresettet i mottagerlandene har derfor vært sentralt. En velfungerende stat er nødvendig for trygge og gode rammevilkår for næringslivet og det sivile samfunn. Grunnlaget for utvikling er et resultat av samspill mellom disse tre."

Korrupsjon i stort og smått er alvorlig og når sentrale myndighetspersoner og storselskaper er korrupte beriker de seg på bekostning av land og folk og undergraver FNs bærekraftsmål. 

__________________________________________

Aktuelle lenker:

Tidligere relevante saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Hydro frikjenner seg selv, Dagens Næringsliv (NTB) 08.03.16
  Hydro innrømmer at ikke alt var som det skulle i Tadsjikistan. Men selskapet mener det har holdt seg innenfor loven.
 • Hydro nekter for å ha brutt reglene i Tadsjikistan, Aftenposten (NTB) 08.03.16
  Hydro har nulltoleranse mot korrupsjon uansett hvor vi er i verden, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg til NTB. - Vi har sørget for, også i Tadsjikistan, at vi har forholdt oss på en skikkelig måte til lover og regler og våre egne etiske retningslinjer, sier han.
 • Uenighet om Telenor-dokumenter i kontrollkomiteen, NRK nyheter (NTB) 08.03.16
  Kontrollkomiteen på Stortinget krangler om hvorvidt alle dokumenter skal på bordet i Vimpelcom-saken. Michael Tetzschner (H) mener full tilgang til sensitive dokumenter kan skade statlige selskaper.
 • De nulltolerante, kommentar av Eva Grinde i Dagens Næringsliv+ 08.03.16
  Industrigiganten overbeviser ikke med denne rapporten at den oppfyller sin egne, absolutte idealer. Spørsmålet er om det overhodet er mulig å gjøre milliardbusiness i gjennomkorrupte land og samtidig bedyre sin nulltoleranse for korrupsjon. I hvert fall med noen form for høy etisk troverdighet.
 • Telenors smøring i Irland blir kontrollkomite-mat, Dagbladet 07.03.16
  Dagbladet skrev tidligere denne uka om hvordan to av Telenors mest sentrale menn i Vimpelcom-saken også var involvert da Telenor betalte penger til partiet til den irske samferdselsministeren. Omtrent samtidig med de skjulte utbetalingene ble Telenors irske prosjekt Esat Digicom tildelt lukrative tele-lisenser.
 • Knyttes til Statoil-penger, Klassekampen 05.03.16 (ikke på nett)
  Den styrtrike presidentdatteren i Angola vil trolig berike seg på selskapet som har mottatt omstridte Statoil-millioner. Det sier ekspoerter på Angola og korrupsjon. 
 • ÅPEN VIMPELCOM-HØRING I STORTINGET, Dagens Næringsliv (NTB) 02.03.16
 • Det skal holdes en åpen høring om Vimpelcom-saken, har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bestemt.
 • KREVER NYE ANGOLA-SVAR, Dagens Næringsliv 02.03.16
 • Stortingets kontrollkomité vil se alle de relevante vurderingene til advokatfirmaene Statoil hyret inn for å ettergå millionutbetaling i Angola.
 • JOBBER FOR PRESIDENTEN, Klassekampen 02.03.16 (ikke på nett)
  Statoils advokater i Angola bistår landets president i å reformere det statlige oljeselskapet. Stortingets kontrollkomité reagerer på dobbeltrollen. 
 • NÅ MÅ HUN SVARE FOR HYDRO, Dagens Næringsliv+ 02.03.16
 • Stortingets kontroll­komité krever svar fra nærings­minister Monica Mæland (H) på hvem som er de skjulte eierne Hydro har samarbeidet med i Tadsjikistan.
 • STATEN, KORRUPSJON OG POLITISK STYRING, kronikk av Helge Hveem i Dagens Næringsliv+ 27.02.16
  Er statens «forventninger» om nulltoleranse for korrupsjon bare et ønske?
 • BEDRIFTER BEGYNNER Å TA MER MILJØHENSYN, Vårt Land 26.02.16
  Bedrifter som ser langt fram, tenker stadig mer på miljø, mener Initiativ for etisk handel.
 • VIMPELCOM: BAKSAAS SLÅR KRAFTIG TILBAKE MOT KOLBERG, VG 26.02.16
  Tidligere Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas ber Ap-topp Martin Kolberg slutte med «feilene» og «omtrentlighetene» sine.
 • KOLBERG ANKLAGER TELENOR FOR TO VIMPELCOM-VERSJONER, VG 26.02.16
  Leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget, Martin Kolberg (Ap), varsler at han vil gå inn for Vimpelcom-høring i vår, etter å ha fått klarsignal fra Riksadvokaten.
 • UNDERSØKT FOR HVITVASKING, Klassekampen 26.02.16
  Gunn Wærsted skal rydde opp i Vimpelcom-rotet. Selv satt hun i konsernledelsen i Nordea da banken fikk millionbot i samme sak. Telenor bekrefter at de har undersøkt hennes rolle.
 • LANGER UT MOT VIMPELCOM, Dagens Næringsliv+ 26.02.16
 • Tidligere Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas, som selv satt fire år i Vimpelcom-styret, går hardt ut mot mobil­selskapets kontrollrutiner.
 • ÅPNER FOR VIMPELCOM-HØRING, Dagbladet 26.02.16
  At de har begått kriminalitet i omfattende grad gjennom mange år er en alvorlig kriminalsak.  Det er styret i selskapet som har ansvaret for at det ikke begås kriminalitet. Kriminalsaken har ikke vi noe med, men dette handler også om moral. Det som har skjedd er et tydelig brudd på Stortingets vedtak om null-tolleranse for korrupsjon, sier Kolberg til Dagbladet.
 • TELENOR: – VI MÅ UNNGÅ Å HAVNE I SAMME SITUASJON, ABC Nyheter (NTB) 25.02.16
  Telenor finner det uakseptabelt at Vimpelcom, der Telenor er deleier, har gjennomført korrupte betalinger, sier Telenors styreleder Gunn Wærsted og konsernsjef Sigve Brekke.
 • - VI ER IKKE TIL BUNNS I DENNE SAKEN, Dagens Næringsliv 25.02.16
  Næringsminister Monica Mæland fikk ikke svar på alle spørsmål om Vimpelcom-saken av Telenors styreleder onsdag kveld.
 • NYE OG ALVORLIGE DETALJER I KORRUPSJONSINNRØMMELSEN TIL VIMPELCOM, Aftenposten 25.02.16
  Deler av informasjonen som kom forrige var både ny og alvorlig, mener næringsministeren. Men korrupsjonsinnrømmelsen avslørte ikke noen ny informasjon om Telenors håndtering av sitt eierskap i Vimpelcom.
 • Korrupsjonskampen, kommentar av Lucy P. Marcus i Dagens Næringsliv+ 22.02.16
  Det er helt åpenbart langt igjen. Ingen har hengt opp «oppdrag utført»-banneret ennå. Men endringsprosessen gir et veikart for kampen mot korrupsjon.
 • Hydros eskapader, lederkommentar i Dagens Næringsliv+ 22.02.16
  Reiten selv sier til DN at holdbarheten i avtalene ble vurdert svært nøye, men mener Hydro ikke kunne ha innsikt i hvordan Tadsjikistan skjøttet sine penger, og at mange statsbudsjetter jo «lekker». Spørsmålet er hvor forenlig en slik holdning er med milliardbusiness i et av verdens mest korrupte land. Nulltoleranse for korrupsjon kan fort bli veldig teoretisk.
 • Etikk og butikk, kommentar av Per Olav Ødegård i VG 22.02.16
  Iran lokker norske selskaper til landet. Døren er vidåpen for business og et stort marked frister. Men at sanksjonene faller må aldri bety at vi dropper kritikken.
 • Hydro-oppvask i Stortinget, Dagens Næringsliv+ 22.02.16
  Leder for kontrollkomiteen Martin Kolberg mener næringsministeren må forklare seg om Hydros virksomhet i Tadsjikistan. Han vil avklare om Hydro har handlet i strid med Stortingets vedtak om nulltoleranse for korrupsjon.
 • En solskinnshistorie, Aftenposten 21.02.16
  På fem år har solkraft utkonkurrert den skitne kullkraften i Sør-Afrika på pris - og et lite, norsk selskap har slått seg opp som en av landets største solkraftaktører.
 • Riksadvokaten vil avklare ny Telenor-høring til uken, Aftenposten 21.02.16
  Telenors styrerepresentanter i Vimpelcom diskuterte korrupsjonsbekymringer i Usbekistan allerede i 2005, viser nye dokumenter.
 • - Vimpelcom-skandalen kunne aldri skjedd her, Aftenposten 21.02.16
  Telenor Myanmar møter jevnlig forventninger om at selskapet skal gi «gaver». Men ingen får noe som helst, forsikrer det halvstatlige norske selskapets toppsjef i et av verdens mest korrupte land.
 • Økokrim vurderer etterforskning av Statoils Angola-utbetalinger, Aftenposten 20.02.16
  Har iverksatt undersøkelser for å finne ut av om det er grunnlag for å etterforske Statoils Angola-utbeting.
 • Økokrim vurderer Statoils Angola-betalinger, Dagens Næringsliv 20.02.16
  Økokrim gjør undersøkelser for å avklare om det er grunnlag for å etterforske Statoils Angola-utbetaling.
 • Hydros glemte bakgård, Dagens Næringsliv (magasinet) 20.02.16
  I nesten 20 år har Hydro sikret seg billig aluminium fra Tadsjikistan. Presidenten, hans svoger og innerste sirkel har forhandlet med Hydro om avtalene. Fortjenesten har gått til ukjente eiere i skatteparadiser.
 • Aner ikke hvor 715 millioner er blitt av, Dagens Næringsliv+ 20.02.16
  Statoil har betalt 715 millioner kroner til en partner i Angola, men aner ikke hvor pengene er blitt av.
 • Telenor-topper kjente til korrupsjonsfare, Dagens Næringsliv+ 20.02.16
  Telenors styrerepresentanter i Vimpelcom diskuterte konkrete korrupsjonsbekymringer i Usbekistan allerede i 2005. Vimpelcom innrømmer korrupsjon og vedtar en bot på 6,8 milliarder kroner.
 • Slik skjuler man 114 millioner dollar i bestikkelser til en diktatordatter, Aftenposten 20.02.16
  «Granskingene» Vimpelcoms styre og ledelse bestilte for å beskytte seg mot anklager om korrupsjon var høyst mangelfulle, mener amerikanske myndigheter.
 • Solhjell: - Telenor skylder Norge en forklaring, Aftenposten 20.02.16
  Bård Vegar Solhjell forventer full åpenhet fra Telenor-toppene etter at Vimpelcom innrømmer omfattende korrupsjon.
 • Telenors uvitenhet, lederkommentar i Dagbladet 20.02.16
  Spørsmålet er også hvor de statlige eierne i Telenor har vært. Næringsminister Monica Mæland ga Svein Aaser sparken som styreleder i Telenor på grunn av tilbakehold av informasjon. Statens håndtering av eierskapet er sentralt tema på den utsatte høringen i kontrollkomiteen til våren. Næringsdepartementet synes å ha gitt flaggskipet for mye spillerom. Nulltoleranse for korrupsjon krever mer enn festtaler.
 • Vimpelcom-topper serverte halvsannheter til egen advokat, Dagbladet+ 20.02.16
  Vimpelcom-styret med Jo Lunder og tre Telenor-topper skjønte de var på tynn is og ba et advokatfirma vurdere anskaffelsen av lisenser i Usbekistan. Men advokatene fikk feilaktig og mangelfull informasjon før de sa «ok».
 • Slik foregikk korrupsjonen i Vimpelcom, NRK nyheter 20.02.16
  Postkasseselskaper, falske konsulentoppdrag og pengeoverføringer som angivelig gikk til veldedighet. Dette er korrupsjonshistorien til Vimpelcom i Usbekistan – en av verdens største korrupsjonsskandaler.
 • Vimpelcom betaler 6,8 milliarder i forlik, Aftenposten 19.02.16
  Vimpelcom inngår et forlik med amerikanske myndigheter, men jakten på de involverte i korrupsjonssaken fortsetter.
 • Det verste med Statoil si åtferd i Angola er at ho truleg er lovleg, kommentar av Thor Olav Iversen i Aftenposten 19.02.16
  Norsk offentlegheit har fått opp auga for symbiosen mellom norske næringsinteresser og verstingregimet i Angola.
 • - En frifinnelse av Jo Lunder, Dagens Næringsliv 19.02.16
  I advokatfirmaet har det vært heftig jobbing i natt, etter at det sent tirsdag kveld ble kjent at Vimpelcom aksepterte en bot på 795 millioner dollar til nederlandske og amerikanske myndigheter for korrupsjon i forbindelse med selskapets investeringer i Usbekistan.
 • – Gjør saken enda mer alvorlig, NRK nyheter 18.02.16
  Vimpelcoms innrømmelse av korrupsjon betyr at Stortingets vedtak om nulltoleranse for korrupsjon helt åpenbart er brutt, mener Aps Martin Kolberg, som leder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.
 • Statens skatteparadislederkommentar i Bergens Tidende 16.12.15 
  Statlige selskap kan ikke lede an i jakten på skattehull staten forsøker å tette.
 • Økonomisk korrupsjon, Kronikk av Kalle Moene i Dagens Næringsliv 14.11.15
  Å redusere næringslivets bestikkelser bidrar til en positiv utvikling i fattige land.
 • Farlig å være sjef i korrupte selskaper, kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 12.11.15
  Hvor påpasselig må en sjef i et korrupt selskap være for ikke selv å bli medskyldig i korrupsjon?
 • Telenor-skandalen krever tøffe tiltak, lederkommentar i Adresseavisa 11.11.15
  Korrupsjon undergraver demokratisk utvikling og menneskerettigheter, og bidrar til å forsterke og opprettholde urettferdighet. Det er en total mangel på forretningsmoral og samfunnsansvar, stikk i strid med de store konsernenes etiske programmer og de juridiske bestemmelser nasjonalt og internasjonalt.
 • Beryktete Uzbekistàn, kommentar av Hans-Wilhelm Steinfeldt i Dagbladet 09.11.15
  Alt fra 1990-tallet var jo også Norge pådriver i OECD for å gjøre fremme av korrupsjon i annen stat straffbar etter norsk intern-rett. Det skal bli spennende å se hvem på myndighetssiden som nå våkner i en time de helt åpenbart har sovet i. Riksrevisjonens undersøkelser av departementenes eierskap i statsdominerte selskap kan komme til å gi svar på dèt
 • Dommen som gir Telenor-toppene grunn til til å skjelveDagbladet 08.11.15
  Yara-dommen, som falt i sommer, gjør det klart at ledere har en plikt til å foreta nærmere undersøkelser om hva som foregår når selskap gjør inntog i korrupte markeder.
 • Kortene på bordet, kommentar av Erika Fatland i VG 07.11.15
  Da millionoverføringene til Usbekistans diktatordatter ble avslørt i november i fjor, stilte en defensiv Jon Fredrik Baksaas opp til intervju i Dagsnytt 18: «Nå er vi inne på – eh – detaljer i virksomheten som jo i sin implementering ikke finner veien til styret,» svarte han på spørsmål om han, som styremedlem i Vimpelcom, hadde visst om disse overføringene. Kort tid etter utlyste Telenor ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver.
 • NHO sjokkert over professor etter Vimpelcom-debatt: - Hvor har hun dette fra?Dagbladet 07.11.15
  Næringspolitisk direktør i NHO, Ingebjørg Harto, har lest Dagblad-saken om jusseksperten som har inntrykk av at det skjer en del kriminalitet i norsk næringsliv. Hun kan ikke forstå at en jussprofessor kommer med slike uttalelser.
 • Riksrevisjonen gransker om statsbedrifter viser samfunnsansvar, Aftenposten 07.11.15
  Vimpelcom-skandalen og Yara-skandalen er bare to av sakene i delvis statseide selskaper som har preget mediene. Nå skal Riksrevisjonen for første gang granske hvordan staten kontrollerer at bedriftene viser samfunnsansvar.
 • Småinvestorer saksøker Vimpelcom-sjefer, Aftenposten 07.11.15
  En gruppe småinvestorer forbereder nå et søksmål mot Vimpelcom og topplederne. Blant de saksøkte er tidligere administrerende direktør Jo Lunder, som er siktet for korrupsjon. Investorene føler seg lurt.
 • Hver stein må snus i Telenor, lederkommentar i VG 07.11.15
  Stadig mer tyder på at Telenor, gjennom sitt eierskap i Vimpelcom, har vært involvert i korrupsjon.
 • Dette er Telenor-saken på to minutter, Aftenposten 06.11.15
  Du kan like gjerne sette deg inn i Telenor-saken først som sist. Den vil prege nyhetene i lang tid fremover.
 • Frykter at «etikk» blir pynt, Vårt Land 05.11.15
  Det hjelper ikke med etiske retningslinjer i næringslivet dersom ledelsen tolker dem slik de vil, mener korrupsjonsjeger.
 • Korrupsjonsforskere: Mistanken mot Telenor er styrket, VG 05.11.15
  Telenor-ansatte skal ha varslet internt om mistenkelige Vimpelcom-regninger. Dårlig håndtering av varslere, tyder ofte på korrupsjon, ifølge juseksperter.
 • Brutalt styre, Dagsavisen 05.11.15
  Usbekistan er en av verdens aller mest brutale regimer. Hver flik av dagliglivet er gjennomsyret av korrupsjon.
 • Professor: Tidligere Telenor-topper kan bli tiltalt for medvirkning til korrupsjon, Aftenposten 04.11.15
  Tidligere konsernsjef Jon Fredrik Baksaas og tidligere styreleder Svein Aaser i Telenor risikerer å bli tiltalt for medvirkning til korrupsjon.
 • Juks og bedrag, lederkommentar i Dagbladet 03.11.15
  Mobilselskapet, som Telenor eier 33 prosent i og hvor Baksaas var styremedlem, er under etterforskning i flere land for grov korrupsjon i Usbekistan. Under høringen i januar i år nektet Baksaas å fortelle hva han visste om Telenors kjennskap til korrupsjonen.
 • Fikk etikkbonus i kriseår, Klassekampen 03.11.15
  Svein Aaser er ute av Telenor, men tidligere konsernsjef Jon Fredrik Baksaas får fortsette som spesialråd­giver med millionlønn. I januar fikk han en bonus på 1,7 millioner for etter­levelse av «the Telenor way».
 • Går av som styreleder i Telenor, Dagsavisen 31.10.15
  Bakgrunnen er styrets håndtering av den såkalte VimpelCom-saken. Telenor er en av aksjeeierne i mobilselskapet VimpelCom, ifølge pressemeldingen.
 • - «Pure bullshit» at ansvarlig investering gir mindre avkastningAftenposten 30.10.15 
  Ifølge Beslik og Nordeas analytikere vil et fond som tar hensyn til selskapers håndtering av menneskerettigheter, arbeidsvilkår, miljø og forretningsetikk, gi 1,5 prosentpoeng mer utbytte over fem til ti år, enn ett som ikke gjør det.
 • Krevende satsingkommentar av Sverre Strandhagen i Dagens Næringsliv 15.10.15
  Det er i såkalt krevende markeder - det vil si land der bedriftene kan støte på korrupsjon, skattesvindel, manglende sosiale standarder og demokratiske rettigheter - at den økonomiske veksten vil være største fremover.
 • Så lenge må hun sitte i fengsel fordi hun avslørte korrupsjon, Aftenposten 03.09.15
  Gravejournalisten og Norgesvennen Khadija Ismayilova i Azerbajdjan må sone 7,5 år fengsel. Hun er den siste av en rekke journalister som fengsles, trues eller jages vekk.
 • Knusende Yara-dom, lederkommentar i Nationen 09.07.15
  Tidligere Yara-konsernsjef Thorleif Enger er dømt til tre års fengsel av Oslo tingrett, for grov korrupsjon i Libya og India. Tre andre ledere som sto direkte under Enger, er dømt til mellom to og to og et halvt års fengsel.
 • Ny standard for hvitsnipp-krim, lederkommentar i Adresseavisa 09.07.15
  Yara-dommen er historisk og sender tindrende klare signaler om topplederens særlige ansvar i korrupsjonssaker.
 • Eva Joly: Yara-dommen sender sterkt signal, Dagens Næringsliv (NTB) 08.07.15
  Tidligere korrupsjonsjeger og jurist Eva Joly mener Yara-dommen er et tydelig signal som vil være avgjørende for det videre arbeidet mot korrupsjon.
 • 8 ting du kanskje lurer på før Yara-dommen, Aftenposten 06.07.15
  Tidligere administrerende direktør i det delvis statseide, børsnoterte gjødselselskapet Yara er sammen med de tre tidligere konserndirektørene Kendrick Wallace, Daniel Clauw og Tor Holba tiltalt for grov korrupsjon i Libya. Tre av dem er også tiltalt for et lignende forhold i India.
 • Talte profittjag midt imot, Dagens Næringsliv 29.06.15
  Fra FNs talerstol tar sjefen for Det Norske Veritas et kraftig oppgjør med næringslivsledere som kun tenker kortsiktig profitt. Henrik O. Madsen kaller det «forkastelig» at mange bedrifter i dag knapt betaler skatt. – Hvis man vil drive forretninger og tjene penger i et land, må man også betale skatt der, sier Madsen med klar henvisning til Facebook, Google og andre multinasjonale selskaper som tryller bort skatteregningen ved hjelp av fiffige advokatknep.
 • Lojalitet, etikk og lønnsomhet, Dagens Næringsliv 01.06.15
  Næringslivsskandaler som omhandler for eksempel korrupsjon, barnearbeid, utnyttelse av arbeidere og diverse bank- og finansakrobatikk har satt organisasjoners etikk på dagsorden. De fleste organisasjoner av en viss størrelse har etiske retningslinjer, men hvorvidt de tas alvorlig og faktisk følges, varierer nok. Når store markedsandeler og overskudd står på spill, kan det være fristende å redusere den faktiske etikken til det å ikke å bli oppdaget når man bryter de etiske retningslinjene eller nasjonalt og internasjonalt lovverk.
 • Gulnara Karimova: Jetset-prinsessen som lurte alle, Aftenposten 18.04.15
  Over 1 milliard dollar kan ha kommet Gulnara Karimova til gode gjennom internasjonale telekom-aktører i Usbekistan. 
 • - Det er ført bevis for grov korrupsjon, Dagens Næringsliv 17.03.15
  De to utlendingene Daniel Clauw og Ken Wallace som er tiltalt i Yara-saken, skal dømmes for grov korrupsjon. Det slår Økokrim fast.
 • - Toppledere kjenner ofte til bestikkelser, Aftenposten 17.03.15
  Yara-saken som nå går inn i sluttspurten i Oslo tingrett, mangler sidestykke i Norge. Men den ser ut til å føye seg inn i mønsteret av internasjonal korrupsjon, mener korrupsjonseksperter.
 • Bedrifters samfunnsansvar i Kina – fra vestlig press til nasjonal agenda, kommentar av Atle Midttun og Chen Wei i Dagsavisen 25.02.15
  Den fremvoksende stormakten Kina har forundret verden med sine mange motsigelser. Nå har Kina også kastet seg på den vestlige CSR trenden hvor bedrifter tar et utvidet samfunnsansvar, og igjen kan engasjementet framstå som paradoksalt.
 • Yara-direktør ble varslet om mystisk Libya-betaling, Aftenposten 19.02.15
  Betalingen var skjult så godt at «ikke engang Gud kunne finne den».
 • I krig og business..., kommentar av Eva Grinde i Dagens Næringsliv 09.02.15
  Hvis sjefene oppfatter businessverden som en krigssone, kan veien til korrupsjon være kort.
 • «Kriminelle tjener på skjult eierskap», åpent brev til Monica Mæland i Dagbladet 27.01.15
  Skjult eierskap gjør jobben enkel for de som står bak organisert kriminalitet, skattesvindel, hvitvasking eller korrupsjon. Det sorte og grå markedet kjennetegnes blant annet av at bakmenn er vanskelig å spore. Personer som vil skjule sin tilknytning til en forbrytelse vil gjøre dette gjennom kompliserte konsernstrukturer, skatteparadisselskaper og stråmenn.
 • 5 ting du bør vite om Yara-saken, Aftenposten 26.01.15
  Fire tidligere Yara-topper tilbringer årets første tre måneder i Oslo tingrett, der de må svare for anklager om grov korrupsjon. Hvorfor bry seg?
 • Den statseide korrupsjonen, kronikk av Birthe Eriksen på NRK ytring 23.01.15
  Forrige uke måtte Telenors leder og styreleder forklare seg for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite om korrupsjonsmistanker mot Vimpelcom. I tillegg er fire Yara-topper tiltalt for korrupsjon og Kongsberggruppen er siktet for det samme av Økokrim.
 • Telenor kan ikke løpe fra sitt ansvar, kronikk av Beate Sjåfjell på NRK ytring 20.01.15
  Alle, både Telenor og staten, visste at det var alvorlig fare for korrupsjon rundt Vimpelcom i Usbekistan. Da holder det ikke å snakke høyt om «nulltoleranse» og gjøre ingenting.
 • Nye påstander om korrupsjon i Telenor-eide VimpelCom, Aftenposten 17.01.15
  Delvis Telenor-eide VimpelCom har betalt langt mer bestikkelser i Usbekistan enn tidligere kjent, hevder en anonym varsler, som også hevder at Telenorledelsen må ha visst.
 • Går ikke til bunns i saken, Klassekampen 16.01.15
  Jon Fredrik Baksaas vil ikke se dokumentene som ga klarsignal til Usbekistan-betalingene. Nå mener Telenor at det er opp til politiet å komme til bunns i korrupsjonsanklagene mot Vimpelcom.
 • - Er det vanskelig for dere å skjønne at dette må være en form for korrupsjon?, Dagbladet 15.01.15
  Kontroll- og konstitusjonskomiteen er ikke fornøyde med svarene de fikk fra Telenor-toppene.
 • - Vist oss hvor vanskelig det er å være minoritetseier i denne type land og samtidig unngå korrupsjon, Dagens Næringsliv (NTB) 15.01.15
  Stortingshøringen om Telenor ga ingen svar på hva som skjedde da lisenser i Usbekistan ble sikret gjennom å betale et enkeltforetak på Gibraltar flere hundre millioner kroner.
 • Telenor-topper møtte i stortingshøring om korrupsjon, Aftenposten (NTB) 15.01.15
  Telenors styreleder Svein Aaser, Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas, Trond Giske og næringsminister Monica Mæland forklarte seg i dag.
 • Et spørsmål om ære, kommentar av Einar Lie i Aftenposten 11.01.15
  Yara-saken dreier seg om bestikkelser på høyt nivå i Libya og India. Store summer er involvert. Det er heller ingen gjennomsnittsdirektører som sitter på tiltalebenken. Der finner vi nå fire tidligere direktører i Yara, med delvis motstridende forklaringer på hva som har skjedd.
 • Pappaguttenes drømmeverden, kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 08.01.15
  Er det korrupsjon når Yara hyrer inn sønner av ministre og embetsmenn for å få innpass hos beslutningstagere?
 • Korrupsjon kan koste næringslivet dyrt, Dagsavisen 06.01.15
  Yaras bruk av bestikkelser kan føre til økt korrupsjonspress mot andre norske selskaper, frykter økonomiprofessor.
 • Skitne penger mot fattigdom, kommentar av Sri Mulyani Indrawati i Dagens Næringsliv 24.12.14
  Korrupsjon og skattesvik tapper utviklingsland for enorme beløp. Kamp mot illegale pengestrømmer kan bidra til å avskaffe ekstrem fattigdom.
 • – Hadde vi ikke betalt bestikkelser ville vi ikke fått kontraktene, NRK nyheter 14.12.14
  Odd Gleditsch jr. forteller NRK om korrupsjon, bestikkelser og dødsbrannen på Jotun-fabrikken i Sandefjord i 1976. Og vil man jobbe for Jotun i Saudi-Arabia må man finne seg i å følge lokale skikker, og ikke bry seg borti politikk og menneskerettigheter.
 • Ser vi starten på en klesrevolusjon?, debatt av Matthew Smith  Aftenposten 30.04.14
  Våkner forbrukeren, har kleskjedene i realitet ingen vei utenom. De beste vil kunne bruke sin ansvarlighet som en markedsfordel, de verste vil forsvinne fra markedet.
 • Norske selskaper underrapporterer, Dagsavisen 29.04.14
  I år etter år har norske politikere og bedrifter snakket varmt og stort om hvordan norsk næringsliv vektlegger sosialt ansvar og bærekraft for forretningsvirksomhet. Men til tross for at Norge, sammen med resten av Norden, er blitt sett på som en pioner for samfunnsansvarlig handel, faller vi nå lenger og lenger bak våre naboland.
 • Kampen mot korrupsjon, kronikk av Monica Mæland på NRK ytring 11.04.14
  Jeg kommer til å øke innsatsen på dette området og vil følge opp at selskapene har etablert rutiner, retningslinjer og opplæring. Samfunnsansvar og innsats mot korrupsjon blir tema i den kommende eierskapsmeldingen.
 • Får vi ansvarlige bedrifter?, kommentar av Bjørn Arild Wisth og Olaf H. Thommessen i Dagbladet 24.03.09
  Regjeringens stortingsmelding om norske bedrifters samfunnsansvar (CSR) er langt på vei ikke noe annet enn en redegjørelse for hva regjeringen legger i begrepet samfunnsansvar. Slik sett er dette en tam stortingsmelding, spesielt med tanke på den høye profilen og de lovnader regjeringen har gitt i forbindelse med arbeidet med meldingen.

Søk:

Avansert søk

Mediekommentarer om korrupsjon i statseide selskaper:


"Ledelsen i et statsselskap kan ta lettere på det å gå inn i farlig farvann. Den kan spille på at politikere og embedsverk hjemme vil redde dem ut av en krisesituasjon fordi de politiske kostnadene ved å la et statsselskap lide økonomiske tap eller gå dukken, er for store."

Professor emeritus Helge Hveem i Dagens Næringsliv 27.02.16

"Reiten selv sier til DN at holdbarheten i avtalene ble vurdert svært nøye, men mener Hydro ikke kunne ha innsikt i hvordan Tadsjikistan skjøttet sine penger, og at mange statsbudsjetter jo «lekker». Spørsmålet er hvor forenlig en slik holdning er med milliardbusiness i et av verdens mest korrupte land. Nulltoleranse for korrupsjon kan fort bli veldig teoretisk."

Lederkommentar i Dagens Næringsliv 22.02.16

"Det hjelper å slå ned på korrupsjonen. Luksusprodusenter over hele verden, deriblant Prada og LVMH, oppgir Kinas antikorrupsjonstiltak som årsak til at de selger mindre. Disse signalene tyder på at reelle endringer er på gang."

Lucy P. Marcus, administrerende direktør i Marcus Venture Consulting, i Dagens Næringsliv 21.02.16

"Iran lokker norske selskaper til landet. Døren er vidåpen for business og et stort marked frister. Men at sanksjonene faller må aldri bety at vi dropper kritikken."

Per Olav Ødegård i VG 22.02.16 

"Spørsmålet er også hvor de statlige eierne i Telenor har vært. Næringsminister Monica Mæland ga Svein Aaser sparken som styreleder i Telenor på grunn av tilbakehold av informasjon. Statens håndtering av eierskapet er sentralt tema på den utsatte høringen i kontrollkomiteen til våren. Næringsdepartementet synes å ha gitt flaggskipet for mye spillerom. Nulltoleranse for korrupsjon krever mer enn festtaler."

Lederkommentar i Dagbladet 20.02.16

"Angola-skandalen fortel altså ein ting eller to om juridiske grenser mellom lovleg og ulovleg korrupsjon. Reine formar for bestikkelse i utlandet har blitt risikable etter Noreg på 90-talet implementerte eit truverdig korrupsjonslovverk. Men Angola-pengane syner at reglane stadig har store hol. Norske styresmakter lèt stadig ikkje korrupsjon stå i vegen for ekstra myntar i kista."

Thor Olav Iversen (Røyst) i Aftenposten 19.02.16

"Å redusere næringslivets bestikkelser bidrar til en positiv utvikling i fattige land."

Professor Kalle Moene i Dagens Næringsliv 14.11.15

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.