Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- Skuffende og naivt om samfunnsansvar

Nylig ble regjeringens stortingsmelding om "næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi" lagt fram. I følge UD vil regjeringen og utenrikstjenesten styrke sitt engasjement gjennom økt rådgivning, samarbeid og dialog med næringslivet. NHO kan i hovedsak slutte seg til regjeringens forslag, mens "skuffende" og "naivt" preger de frivillige organisasjonenes kommentarer.
Mandag 09. februar 2009
Linker oppdatert: Torsdag 07. mai 2009

For et par år siden var 700 deltakere fra 70 land tilstede på UDs konferanse om "Partnerships for Sustainable Development" i Oslo. Aftenpostens Kathrine Aspås innledet sin kommentar slik (les mer her):

"Når innflytelsesrike mennesker samles for å diskutere samfunnsansvar i fattige land, er enigheten rungende: Vi gjør en stor og viktig jobb."

I det foregående året hadde "samfunnsansvar" stått sentralt i det offentlige ordskiftet, bl.a. i forbindelse med Erling Borgens dokumentar "Et lite stykke Norge" og Aker Kværnes engasjement på Guantanamo (les mer her). Siden den gang har regjeringen jobbet med saken og nå i slutten av januar ble stortingsmeldingen om "næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi" lagt fram. I UDs pressemelding sto det bl.a. (les mer her):

"Stortingsmeldingen tydeliggjør bedrifters ansvar når det gjelder menneskerettigheter, anstendig arbeidsliv, miljø og anti-korrupsjon. Regjeringen og utenrikstjenesten vil styrke sitt engasjement gjennom økt rådgivning, samarbeid og dialog med næringslivet."

I Aftenposten presentasjon av meldingen kunne vi bl.a. lese (les mer her):

"At det trengs å gjøre noe innen samfunnsansvar, spesielt i delvis statseide bedrifter, er det liten tvil om. Det er nemlig disse selskapene som har dominert bildet når det gjelder slike etikkbrudd."

Blant de engasjerte frivillige organisasjonene hadde man håpet at regjeringen ville fremme forslag som kunne hindret noen av de sakene vi har sett de siste årene, men disse forventningene ble ikke innfridd. I Dagbladet sist helg skrev representanter fra ForUM, Amnesty, FIVH og Kirkens Nødhjelp en felles kommentar bl.a. (les mer her):

"Dessverre, meldingen er verken konkret eller ambisiøs. Tiltakene ville ikke forhindret at saker som Aker Kværners virksomhet på Guantanamo, dødsfall hos SN Power eller barnearbeid hos Telenors underleverandører gjentar seg. Regjeringen har snarere brukt opp synonymordboken når det gjelder å ønske, håpe, forvente og oppfordre, men unngår konsekvent å kreve, pålegge eller bestemme. Kort sagt unnlater regjeringen å regjere."

I samme avis i dag beklager Ida Thomassen i Changemaker at regjeringen heller ikke benyttet denne stortingsmeldingen til å ta noen skritt videre i kampen mot skatteparadiser (les mer her).

Hos næringslivet har mottakelsen vært atskillig mer positiv.

- Et viktig tema som ligger vårt hjerte og hjerne nært, sa Elisabeth Grieg i Norges Rederiforbund (les mer her) og NHOs administrerende direktør Finn Bergesen jr. ønsker den velkommen (les mer her):

"Den har i stor grad tatt opp i seg de tema som NHO har arbeidet og arbeider med. Vi kan derfor i hovedsak slutte oss til de forslag som er fremmet i meldingen. Meldingen er klargjørende med hensyn til begrepet samfunnsansvar. Det dreier seg om at bedriftene på frivillig basis skal iverksette og følge opp de bredere samfunnsinteresser."

I en pressemelding sist fredag kommenterte Arild Hermstad i Framtiden i våre hender dette slik (les mer her):

"Denne meldingen har blitt svært positivt mottatt av NHO og næringslivet selv, men har fattigfolk, arbeidere og samfunnene i sør blitt spurt hva de trenger."

Nå ligger meldingen til behandling i Stortingets utenrikskomite (les mer her) og denne uka har de frivillige organisasjonene invitert internasjonal juridisk ekspertise, næringslivsrepresentanter, journalister, politikere og aktivister til konferanse om samfunnsansvar på Litteraturhuset i Oslo (les mer her).


Aktuelle lenker:

Kommentarer fra frivillige organisasjoner:

 • Stortinget skjerper samfunnsansvaret, FIVH 24.04.09
  Torsdag 22. april la Stortingets utenrikskomité frem sin innstilling til regjeringens melding om bedrifters samfunnsansvar. Det er grunn til å glede seg over komiteens merknader. De gir regjeringen instruks om å gå lenger enn det meldingen la opp til.
 • Naivt om samfunnsansvar, FIVH 06.02.09
  Regjeringens Stortingsmelding om samfunnsansvar er nå lagt frem til behandling i Utenrikskomiteen. Framtiden i våre hender mener regjeringen har et svært naivt syn på næringslivets bidrag til utvikling i fattige land.
 • Stortingsmeldingen skuffer, ForUM 26.01.09
  Fredag lanserte regjeringen stortingsmeldingen om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi. ForUM kommenterte på Litteraturhuset tirsdag.
 • Skuffende Stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar, Amnesty International Norge 23.01.09
  Regjeringen la i dag frem Stortingsmeldingen om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi. Amnesty International Norge er skuffet over regjeringens manglende ambisjonsnivå og hevder at Stortingsmeldingen ikke vil være et effektivt verktøy for å hindre næringslivsrelaterte menneskerettighetsbrudd.

Kommentarer fra nærings- og arbeidslivet:

 • Næringslivets globale samfunnsansvar, YS 05.02.09
  23. januar ble stortingsmeldingen om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi lansert. - Økt fokus på næringslivets samfunnsansvar har vært sterkt ønsket av blant annet partene i arbeidslivet, sier YS-lederen.
 • - Samfunnsansvar er ikke teori, NHO 32.01.09
  - Samfunnsansvar er ikke teori. Det er i konkrete situasjoner bedriftens etiske verdier blir satt på prøve, sier NHO-sjef Finn Bergesen jr.
 • Må ta ansvar utenfor Norge, Abelia 23.01.09
  I dag la regjeringen fram en Stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi. Regjeringen foreslår blant annet at Regnskapsloven skal pålegge norske virksomheter utvidet opplysningsplikt når det gjelder hvordan etiske retningslinjer ivaretas.
 • Stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar, Norges Rederiforbund 23.01.09
  - Et viktig tema som ligger vårt hjerte og hjerne nært, sier Elisabeth Grieg, president i Norges Rederiforbund om stortingsmeldingen om næringslivets samfunnsansvar som ble lansert fredag. Skipsfarts- og offshorenæringen er en globalisert næring som møter utfordringer på så godt som alle områder som er omtalt i meldingen.

Medieklipp og -debatt:

 • Seier for lobbyistene? Kommentar av Beate Sjåfjell i Aftenposten 07.05.09 
  Stortinget behandlet stortingsmeldingen om samfunnsansvar denne uken. I tillegg til prat anbefales utvidede rapporteringskrav og kanskje en ombudsordning. Vil det hjelpe?
 • Får vi ansvarlige bedrifter?, Kommentar av Bjørn Arild Wisth og Olaf H. Thommessen i Dagbladet 24.03.09
  Regjeringens stortingsmelding om norske bedrifters samfunnsansvar (CSR) er langt på vei ikke noe annet enn en redegjørelse for hva regjeringen legger i begrepet samfunnsansvar. Slik sett er dette en tam stortingsmelding, spesielt med tanke på den høye profilen og de lovnader regjeringen har gitt i forbindelse med arbeidet med meldingen.
 • Tafatt, Lederkommentar av Alf Skjeseth i Klassekampen 16.02.09
  Kan multinasjonale konsern tvingast til etisk og sosialt ansvar, respekt for arbeidstakarrettar og høg miljøstandard ved verksemd i fattige land gjennom statlege pålegg og reguleringar? Om dette handlar det noko diffuse omgrepet «næringslivets samfunnsansvar». No for tida smykkar alle PR-bevisste storkonsern seg med etiske faneparagrafar og gjerne eit utviklingsprosjekt eller to i område der dei etablerer seg for å auke profitten.
 • Solheim lener seg på Obama, Kommentar av Ida Thomassen i Dagbladet 09.02.09
  Solheim setter sin lit til at Barack Obama skal følge opp tidligere løfter for å presse skatteparadisene til større åpenhet. Solheims engasjement burde imidlertid også rettes mot norsk næringslivs virksomhet i utviklingsland, noe regjeringen hadde mulighet til gjennom stortingsmeldingen om næringslivets samfunnsansvar som kom 23. januar.
 • Et rød-grønt luftslott, Kommentar av Beate Ekeløve-Slydal, Gunhild Ørstavik, Arild Hermstad og Per N. Bondevik i Dagbladet 08.02.09
  Regjeringen erklærer markedsfundamentalismen fallitt og serverer krisepakke innenlands. Utenlands skal derimot mennesker og miljø i møte med norske bedrifter være prisgitt de gamle mekanismene. Det er det mest historiske ved regjeringens første stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar.
 • Moralsk økonomi, kronikk av Atle Midttun i Dagbladet 29.01.09
  I sin ambisjon om å sivilisere kapitalismen tar Stortingsmeldingen grep med betydelig fallhøyde. Små åpne nordiske økonomier har akutt behov for global handel. Samtidig vil de gjerne konkurrere i «dydige» globale markeder med høye krav til miljø og arbeidsliv.
 • Statlige selskaper etikkverstinger, Aftenposten 23.01.09
  Delvis statseide selskaper har i stor stil blitt tatt i etikkbrudd, men nå kommer nye krav til næringslivet.
 • Sivilisert kapitalisme?, kronikk av Atle Midttun i Aftenposten 13.01.09
  Kan kapitalismen siviliseres? Kritikken mot storkonsernene er kraftig. Men vi står i fare for å piske de beste og la verstingene gå fri.
 • Et ubehagelig behag, kommentar av Kathrine Aspås i Aftenposten 01.04.07
  Når innflytelsesrike mennesker samles for å diskutere samfunnsansvar i fattige land, er enigheten rungende: Vi gjør en stor og viktig jobb.

Debatt og omtale i fagpresse og andre medier:

 • Snillere bedrifter i 2020?, forskning.no 09.02.09
  Store bedrifter med kjente merkevarer blir mer samfunnsansvarlige mot 2020. Næringslivets verstinger vil bremse den positive utviklingen, spår BI-forsker Caroline D. Ditlev-Simonsen.
 • God oppførsel skal være frivillig, Bistandsaktuelt 01/09
  Regjeringen vil ikke lage lover eller bindende retningslinjer for bedrifter som investerer i utviklingsland. Det framgår av en ny stortingsmelding. Derimot lover utviklingsminister Erik Solheim «å henge ut verstingene».
 • NHO: – Frykt for pressen kan hindre investeringer, Bistandsaktuelt 01/09
  – Media må ha en realistisk holdning til hva norsk næringsliv kan bidra med i vanskelige land, sa utviklingsminister Erik Solheim under lanseringen av stortingsmeldingen om bedrifters samfunnsansvar nylig.
 • - Ansvar for arbeidsforhold også utenfor Norge grenser, LO-aktuelt  
  - Vi må forvente at norske bedrifter er grunnleggende positive til faglig organisering når de etablerer seg i utlandet, selv om ikke alle land har en Roar Flåthen, sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim da regjeringen la fra stortingsmeldingen om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi.
 • Må ta ansvar utenfor Norge, Teknisk Ukeblad 23.01.09
  Norske næringslivsfolk og politikere kan ikke reise utenlands og la samfunnsansvaret bli igjen hjemme.

Tidligere saker på rorg.no:


Søk:

Avansert søk

Sagt om meldingen:


"Solheim setter sin lit til at Barack Obama skal følge opp tidligere løfter for å presse skatteparadisene til større åpenhet. Solheims engasjement burde imidlertid også rettes mot norsk næringslivs virksomhet i utviklingsland, noe regjeringen hadde mulighet til gjennom stortingsmeldingen om næringslivets samfunnsansvar som kom 23. januar."

Ida Thomassen i Changemaker i Dagbladet 09.02.09

"Regjeringen erklærer markedsfundamentalismen fallitt og serverer krisepakke innenlands. Utenlands skal derimot mennesker og miljø i møte med norske bedrifter være prisgitt de gamle mekanismene. Det er det mest historiske ved regjeringens første stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar."

Beate Ekeløve-Slydal (Amnesty), Gunhild Ørstavik (Forum for utvikling og miljø), Arild Hermstad (Framtiden i våre hender) og Per N. Bondevik (Kirkens Nødhjelp) i Dagbladet 08.02.09

"Etter finanskrisen kunne man forvente at troen på frivillige ordninger overfor næringslivet hadde fått en knekk, men like fullt satser regjeringen på frivillige tiltak. Denne meldingen har blitt svært positivt mottatt av NHO og næringslivet selv, men har fattigfolk, arbeidere og samfunnene i sør blitt spurt hva de trenger."

Arild Hermstad i FIVH 06.02.09

"I sin ambisjon om å sivilisere kapitalismen tar Stortingsmeldingen grep med betydelig fallhøyde. Små åpne nordiske økonomier har akutt behov for global handel. Samtidig vil de gjerne konkurrere i «dydige» globale markeder med høye krav til miljø og arbeidsliv."

Professor Atle Midttun (BI) i Dagbladet 29.01.09

"Å ta samfunnsansvar er viktig for tilliten til næringslivet, men også for god bedriftsledelse. Bedrifter som driver godt når det gjelder samfunnsansvar og miljø driver gjerne godt også på andre måter."

Elisabeth Grieg i Norges Rederiforbund 23.01.09

"Amnesty hadde virkelig håpet at regjeringen skulle kommet med noe langt mer substansielt nytt enn dette. De har gått høyt ut på banen og lovet en ambisiøs Stortingsmelding. Det er intet ambisiøst i denne meldingen. De tiltakene som foreslås vil i liten grad styrke arbeidet for å forhindre at norske selskaper direkte eller indirekte bryter menneskerettighetene."

Beate Ekeløv-Slydal i Amnesty Norge 23.01.09

Selv om vi klart ser behovet for synliggjøring av bedriftenes aktive CSR-arbeid og for troverdig rapportering, tror vi ikke at lovgivning – og aller minst gjennom regnskapsloven – er veien å gå. Det er mange grunner til dette, som vi vil drøfte i vår høringsuttalelse."

Finn Bergesen jr. i NHO 23.01.09

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.