Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Parliament Watch:

Arbeiderpartiet - Stortinget

Linker oppdatert: Fredag 29. april 2005

Regjeringen Bondevik - H, KrF og V (19. oktober 2001 - )

2003:

 • 17. juni: Innlegg i debatten om utenriksministerens redegjørelse om WTO-spørsmål
 • 26. februar: Merknader i Innst.S.nr.146 (2002-2003)
  Innstilling fra utenrikskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Audun Bjørlo Lysbakken, Bjørn Jacobsen og Åslaug Haga om åpenhet rundt Norges posisjoner, og de krav Norge sender og mottar, i forbindelse med forhandlingene om Generalavtalen for handel med tjenester i WTO
 • 13. februar: Innlegg i debatten om Innst.S.nr.119 (2002-2003)
  Innstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til at Norge deltar i den 13. kapitalpåfylling i Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) - Del II Generelt om Verdensbanken og Norges rolle i dens styrende organer og virksomhet
 • 5. februar: Merknader i Innst.S.nr.119 (2002-2003)
  I
  nnstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til at Norge deltar i den 13. kapitalpåfylling av Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) - Del II Generelt om Verdensbanken og Norges rolle i dens styrende organer og virksomhet


2002:


2001:

 

Regjeringen Stoltenberg - Ap (17. mars 2000 - 19. oktober 2001):


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.