Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Parliament Watch:

Arbeiderpartiet om handel - WTO

Linker oppdatert: Mandag 10. oktober 2005

Utdrag fra sentrale kilder:

Vi vil ha et globalt handelsregime som setter fattige lands og folks behov for utvikling i sentrum. Vi trenger internasjonale handelsregler både for stater og selskaper som sikrer en rettferdig behandling for alle. Handelsregimer skal ikke bare sikre en rettferdig behandling for alle, men en bedre behandling av de fattige landene. Globale markeder krever globale regler og institusjoner. WTO må gjennom reformer både av institusjonell og politisk karakter som sikrer de fattige landene bedre innflytelse.

Arbeiderpartiet vil:

  • bidra aktivt gjennom WTO for å utvikle et globalt handelsregime med internasjonale handelsregler som sikrer en rettferdig handel.
  • at nasjonale myndigheter ikke tvinges til å privatisere offentlige velferdsgoder for eksempel innenfor sektorene utdanning, helse, energi og vannforsyning, og at Norge ikke stiller slike krav til fattige land.
  • at landene i sør gis rett til å ha nasjonale overgangsordninger hvor de stiller krav til investorer om teknologioverføring og om lokal produksjon av varer.
  • at de fattige landene får bedre tilgang til de rike lands markeder. Eksportsubsidier, og dumping av mat fra rike land til utviklingsland må opphøre, og rike land må foreta reduksjoner i den handelsvridende interne støtten.
  • at avtalen om patenter i WTO (TRIPS) må sikre at fattige land får ta del i fortjenesten fra ressurser i eget land.

I Aps program 2001-2005 sto det bl.a. at:

"Arbeiderpartiet vil arbeide for en ny bred forhandlingsrunde i WTO der fattige lands spesielle behov og interesser ivaretas. Disse landene må gis en reell mulighet til å delta aktivt i forhandlingene og dermed være med på videreutviklingen av handelsregelverket. Framfor alt må disse landene gis mulighet til å utvikle lokalt næringsliv som gir inntekter og kunnskapsoppbygging også i fattige lag av befolkningen. Utviklingslandene må få bedre muligheter til å delta der beslutningene fattes i WTO, både gjennom økte ressurser til å følge med i forhandlingsprosessen, til å føre tvistesaker, og gjennom bedre adgang til forhandlingsbordet."

"Doha-runden har blitt kalt for utviklingsrunden, der hensynet til utviklingslandenes interesser har stått sentralt. Det er viktig at dette også gjenspeiles i sluttresultatet. Jeg tror knapt det er tenkelig at det blir noe sluttresultat uten at utviklingslandenes røst har fått betydelig gjennomslag."

"50 års bistand har dessuten lært oss at bistand ikke er nok. Vi må gå fra veldedighet til rettferdighet. Sammenbruddet på møtet i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) i Cancun var positivt. Den nye presidenten i Brasil - Lula - slo hånden i bordet og sa at de fattige landene ikke lenger vil finne seg i at de rike krever liberalisering av handel med varer og tjenester, men bruker milliarder på å beskytte sitt eget landbruk."

Til Aftenposten 28. oktober (se Jagland vil ha global skatt) sa Aps Thorbjørn Jagland bl.a.:

- Det må bli slutt med å se verden med norske eller europeiske øyne. Tyngdepunktet flytter seg nå til Den tredje verden. Det er her de nye sosialdemokratiske partiene vinner frem, og her kommer kampen mot urettferdige globale institusjoner til å stå, sier Jagland.

 

Kilder Ap - handel/WTO:

2003:

2002:

2001:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.