Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2012-2013: Stortingsvalget 2013:

Høyre

Her har vi samlet de viktigste dokumentene og uttalelsene m.m. fra Høyre.
Endret: Mandag 12. august 2013

Aktuelle nyhetssaker på rorg.no:

Siste utviklingspolitiske saker fra Høyre på Stortinget:

 • Interpellasjon nr. 39 (2012-2013), Stortinget 15.01.13
  Interpellasjon fra Peter S. Gitmark (H) til utviklingsministeren om hvilken rolle realisering av menneskerettigheter og demokrati skal ha i norsk utviklingspolitikk.
 • Dokument nr. 15:266 (2012-2013), Stortinget 13.11.12
  Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utviklingsministeren om Regjeringen oppfølging av "Tre milliarder grunner - norsk utviklingsstrategi for barn og ungdom i sør" fra 2005.
 • Kutt i Norges støtte til UNICEF, Stortinget 07.11.12
  Spørretimespørsmål fra Peter S. Gitmark (H) til utviklingsministeren.
 • Interpellasjon nr. 40 (2012-2013), Stortinget 07.11.12
  Interpellasjon fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utviklingsministeren om vekst og fordeling som betingelser for norsk bistand.
 • Interpellasjon nr. 39 (2012-2013), Stortinget 07.11.12
  Interpellasjon fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utviklingsministeren om realisering av menneskerettighetene og demokrati skal ha i norsk utviklingspolitikk.
 • Dokument nr. 15:153 (2012-2013), Stortinget 24.10.12
  Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utenriksministeren, besvart av utviklingsministeren, om petroleumsforvaltning i Uganda og Norges rolle.

Intervjuer, kommentarer og debattinnlegg i media:

 • Asylpolitikk, NRK 1 kveldsnytt 15.01.13
  Om Høyres støtte til et forslag fra SAIH om at studenter kan fullføre utdannelsen i Norge dersom de kastes ut av eget lærested fordi de er politisk aktive.
 • Opplysningstiden er ikke forbi, debatt av Peter Gitmark i Dagsavisen (nye meninger) 01.12.12
  På samme måte som Høyre kritisk har gjennomgått egne utviklingspolitiske standpunkter, håper vi at de 58 organisasjonene som driver statsstøttet opplysningsarbeid også kan tåle å få et kritisk søkelys rettet mot seg.
 • Større kake, men noen vil ikke få servering, Bistandsaktuelt 23.11.12
  – Jeg regner med at kaken totalt sett vil bli større, ikke mindre for «de frivillige», sier Høyre-politiker Peter Gitmark. Samtidig varsler han en kraftig omfordeling i støtten til frivillige organisasjoner dersom Høyre får regjeringsmakt.
 • Full stopp for stats­­kasse­­bistand?, Bistandsaktuelt 23.11.12
  Det kan bli slutt på bistand rett i statskassen til afrikanske land dersom Høyre inntar regjeringskontorene. Det bekrefter partiets utviklingspolitiske talsmann Peter Gitmark som vil stille mye strengere krav til støtten.
 • Høyre varsler tøff endring av bistandspolitikken, Aftenposten 25.10.12
  Høyre vil bort fra prosentmål i bistanden og kutte ned støtten til over-byråkratiserte og dårlig fungerende norske bistandsorganisasjoner. Her blir det bråk.
 • Status quo fra Holmås?, debatt av Peter S. Gitmark i Dagens Næringsliv 16.05.12
  Høyre prioriterer. Våre to hovedmålsettinger er å fremme demokrati og menneskerettigheter samtidig som norsk utviklingspolitikk bidrar til å hente mennesker varig ut av fattigdom.
 • Krever kutt i støtten til ineffektive FN-organer, Aftenposten 28.11.11
  Vi kan ikke forsvare overfor skattebetalerne å støtte dem videre, mener Høyres bistandspolitiske talsmann Peter S. Gitmark.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.