Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2014: Ikke kutt infostøtten!:

Medieklipp og -debatt

Her samler vi fortløpende medieklipp og -debatt om infostøtten.
Endret: Mandag 24. november 2014

NOVEMBER 2014

 • Vil ha mindre mangfold, kommentar av Halle Jørn Hanssen i Dagsavisen (nye meninger) 07.11.14
  De blåblå vil ha bort viktige kunnskapsspredere og meningsdannere i det norske samfunnet.

OKTOBER 2014

 • Brysomme stemmer, kommentar av Petter S. Titland (Attac) i magasinet Utveier, gjengitt på egen lederblogg 24.10.15
  Attac er én av 46 organisasjoner som får penger gjennom utviklingsbudsjettet til å spre informasjon om hva som skjer utenfor Norge og utenfor Europa til den norske befolkningen. Organisasjonene skal også forklare Norges rolle i verden, og hvordan Norge kan bidra til å gjøre verden til et bedre sted å leve. Det handler altså om globalisering, og om hvilke krefter som styrer fattigdom og rikdom, som skaper tapere og vinnere, som ødelegger natur og som bevarer den. Attac sin rolle er å gjøre finansøkonomien forståelig – fordi den står i kjernen av alle disse utviklingsspørsmålene. Vi skriver, reiser rundt og snakker med folk. Alt dette bidrar til økt kunnskap og debatt om verdens gang. Vi har et bredt sivilsamfunn i Norge, og det styrker demokratiet vårt. Det blir vanskeligere å være politiker, for du kan ikke bare gjøre som du vil.
 • Andresen treffer der Brende bommer, debatt av Knut Hjelleset i Minerva 16.10.14
  Utviklingsdebatten har kommet et langt stykke på vei mot å trekke globale tema inn i flere relevante felt og fora. Infostøtten har vært sentral i å få til dette.
 • Mer demokratisk offentlighet, kommentar av Benedicte Bull i Dagsavisen (nye meninger) 15.10.14
  Kunnskapsformidling om fenomener som skjer langt borte er nødvendig. Hva vi gjør hjemme får konsekvenser andre steder i verden og omvendt. Derfor trenger vi infostøtten. 
 • KrF avlyser kutt til frivillige, Dagsavisen 14.10.14
  Organisasjons-Norge er urolige for regjeringens 30-millioners kutt i informasjonsstøtten og forvirrende krav til søkerorganisasjoner. KrF kommer med beroligende løfter: De avlyser regjeringens politikk.
 • Feilslåtte kutt, kommentar av Sidsel E. Aas i Dagsavisen (nye meninger) 09.10.14
  Regjeringen vil legge om og kutte i støtten til norske organisasjoners informasjonsarbeid om globale miljø- og utviklingsspørsmål. Regjeringens forslag i statsbudsjettet for 2015 er klart et brudd med Stortingets føringer for støtten og vil svekke arbeidet for en samstemt politikk for utvikling.
 • Et gledelig kutt, kommentar av Nils August Andresen i Minerva 09.10.14
  Det lille kuttet i Norads informasjonsstøtte viser hvordan fornuftige kutt kan foretas.
 • - Kutt i info-støtten er katastrofalt for debatten, Bistandsaktuelt 09.10.14
  Regjeringen foreslår å kutte støtten til norske organisasjoners informasjonsarbeid med 31 millioner kroner – fra 91 til 60 millioner kroner. KrF vil gå til Stortinget og be regjeringen reversere forslaget.
 • Regjeringen kutter ut 32 bistandsland, Aftenposten 09.10.14
  Regjeringen kutter den såkalte info-støtten, opplysningsarbeide fra organisasjoner i Norge og til nordmenn – fra 91 til 60 millioner kroner. Det er de sterkt i mot, de organisasjonene som kan risikere å få kutt.

JUNI 2014

 • Hold verdens vinduer åpne, kronikk av Per Kristian Lunden, Styreleder Vennskap Nord/Sør, ordfører Risør kommune (AP), Ingrid Kjelsnes, Styremedlem Vennskap Nord Sør, Leder Vennskap Rjukan videregående skole Mengo Senior Secondary School, Kampala, Ann-Katrin Sætrevik, Vennskapsgruppa Nordre Sørfold Husflidslag - Kvinnegrupper i Sør Afrika, Trond Pedersen, Leder Vennskapsforeningen Nes-Jayyous (Palestina) og Kristoffer Gaarder Dannevig i Fædrelandsvennen 25.06.14
  Regjeringen vurderer å kutte i informasjonsstøtten til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid. Et av regjeringens argumenter er at organisasjonene ikke klarer å nå ut til vanlige folk.
 • Gir minst til kvinner, Ny Tid 13.06.14
  Å kutte i dagens informasjonsstøtteordning blir det samme som å avgrense det kritiske blikket på måten norsk utviklingspolitikk drives på, samtidig som vi også fjerner oppmerksomheten fra temaer som allerede får lite oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt, sier Lindstad (FOKUS)
 • Nødvendig for den norske tradisjonen, debatt av Petter Slaatrem Titland (Attac) i Ny Tid 06.06.14
  Kristian Norheim, utenrikspolitisk talsmann i FrP, skriver i Ny Tid 30. mai om informasjonsstøtten. Men Norheim har ikke tatt seg tid til å se på hva informasjonsstøtten er. Han referer til kutt i årets reviderte statsbudsjett, men debatten om informasjonsstøtten er en debatt om budsjettet i året som kommer. Da blir det enda vanskeligere å følge ham.
 • Om u-hjelp og «venstreside», debatt av Petter Slaatrem Titland (Attac) i Aftenposten 02.06.14
  Attac Norge mener det er viktig å korrigere feilaktig framstilling av organisasjonen i Aftenposten-saken «Lever utrygt av u-hjelp». Debatten om infostøtten fra Utenriksdepartementet er ingen bistandsdebatt, og Attac informerer ikke om norsk bistand.

MAI 2014

 • Lær av andres feil, kronikk av Anne-Marie Helland (Kirkens Nødhjelp) i Dagen 30.05.14
  Å kutte støtten til egne kritikere kan være behagelig, men i lengden vil det gjøre norsk utviklingspolitikk dårligere.
 • Nødvendig infostøtte – for hvem?, debatt av Kristian Norheim (FrP) i Ny Tid 30.05.14
  Om det skulle være noen tvil har Fremskrittspartiet alltid villet kutte i bistand, byråkrati og administrasjon. At informasjonsstøtten nå foreslås redusert, bør derfor ikke komme som noen overraskelse på noen. Det finnes en rekke NGO-er, med ulike mål og oppgaver. De NGO-ene som i det fremlagte reviderte nasjonalbudsjett får sin stønad redusert, er organisasjoner som driver ulike former for opplysningsarbeid av varierende omfang og kvalitet.
 • Entydig om informasjonsstøtten, debatt av Wenche Fone (Kirkens Nødhjelp) i Aftenposten 26.05.14
  I Aftenpostens reportasje om Norads informasjonsstøtte 22. mai refereres det til en rapport skrevet av Gambit Hill & Knowlton om støtten.
 • Informasjonsstøtten når bredt ut, debatt av Sidsel E. Aas (RORG-samarbeidet) i Aftenposten 26.05.14
  Det er, heldigvis, feil når Aftenposten denne uken skriver at millioner av kroner over utviklingsbudsjettet går til norske organisasjoner som «informerer om - og kritiserer - norsk bistand».
 • Nødvendig infostøtte, lederkommentar av Dag Herbjørnsrud i Ny Tid 23.05.14
  Kampanjen mot infostøtten startet Høyre i fjor sommer. Da sa Peter Skovholt Gitmark (H): «Se på en organisasjon som Attac, som har som hovedformål å være kritisk til globaliseringen. Det er jo som å jobbe mot tyngdekraften.» Er det noe vi trenger, så er det noen kan nettopp utfordre tyngdekraften. En Einstein som kunne regne seg fram til at det også går an å finne vektløse steder i universet. Slik kom USA seg til månen, Gitmark. I Attacs tilfelle har de kjempet for Tobin-skatt siden slutten av 90-tallet.
 • Infostøtten trues, kommentar av Alexander Harang (Norges Fredslag) i Bistandsaktuelt 23.05.14
  I mars instruerte utenriksministeren Norad til å ikke inngå nye langsiktige avtaler med organisasjonene om informasjonsstøtte. Dette har skapt betydelig uro i det norske sivilsamfunn.
 • Attac: - Må si opp to av tre ansatte, Aftenposten 22.05.14
  360 millioner kroner av bistandspengene går over en fireårsperiode til organisasjoner som informerer om – og kritiserer – norsk bistand. Innstramninger er på trappene og bråket har begynt.
 • #RestenAvVerden, kronikk av Liv Kjølberg, Heidi Lundeberg, Jonas Ådnøy Holmqvist og Petter Slaatrem Titland i Aftenposten 22.05.14
  Skal hashtags i sosiale medier være det norske folks kunnskapsgrunnlag om verden utenfor Europa og USA?
 • Talerør for verdens fattige, debatt av Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i Vårt Land 20.05.14
  Regjeringen signaliserer nå at den vurdere å legge om støtten til utviklingsorganisasjonenes informasjonsarbeid. KrF ønsker å opprettholde støtten fordi organisasjonene sikrer kritisk debatt om effekten norsk politikk har på fattiges levekår.
 • Et langt skritt tilbake, kronikk av generalsekretær i Norges Kristne Råd, Knut Refsdal, og generalsekretær i Digni, Jørn Lemvik, i Vårt Land 20.05.14
  Dersom regjeringen gjør alvor av å kutte i Norads informasjonsstøtte, kutter de i noe av det viktigste bistandsarbeidet vi bedriver.
 • Offensiv mot infokutt, Bistandsaktuelt 20.05.14
  Organisasjonene som er truet med kutt i støtten til opplysningsarbeid om globale forhold går til motoffensiv mot regjeringen. I debattinnlegg og på twitter vil de overbevise om at 91 millioner kroner i informasjonsstøtte er vel anvendte penger. Akademikere og fagbevegelsen mobiliseres for å styrke deres sak. Norad åpner for en "overgangsordning".
 • Lær av andres feil, kronikk av Jan Egeland (Flyktninghjelpen), Tove R. Wang (Redd Barna), Liv Tørres (Norsk Folkehjelp) og Anne-Marie Helland (Kirkens Nødhjelp) på NRK ytring 15.05.14
  Å kutte støtten til egne kritikere kan være behagelig, men i lengden vil det gjøre regjeringens utviklingspolitikk dårligere. Regjeringen bør lære av de feil som ble gjort i Sverige og Danmark.
 • Uklokt vaktbikkjekutt, kommentar av Ingrid Aas Borge (Changemaker) og Jørn Wichne Pedersen (SAIH) i Dagbladet 13.05.14
  «Det offentlige skal sørge for gode økonomiske rammevilkår, uten å gripe inn i de frivillige organisasjonenes arbeid» slo kulturminister Thorhild Widvey fast på mandag. Dessverre ser det ut til at dette ikke gjelder for de norske, frivillige organisasjonene som arbeider med internasjonale utviklingsspørsmål.
 • Regjeringen truer informasjonsstøtten, kommentar av Alexander Harang (Norges Fredslag) i Ny Tid 09.05.14
  Mer enn femti organisasjoner i Norge mottar i dag informasjonsstøtte fra staten for å bidra til utviklingspolitisk debatt og dertil folkeopplysning. Regjeringen truer nå denne støtteordningen, hvilke vil kunne ramme norsk freds og utviklingspolitisk ordskifte svært hardt.
 • Varsler færre infoavtaler, Bistandsaktuelt 07.05.14
  Regjeringen varsler færre avtaler om informasjonsstøtte til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid om globale utviklingsspørsmål. SVs Bård Vegar Solhjells tolkning er at utenriksministeren «vil redusere, eller fjerne eller gjøre betydelige innhogg i denne ordningen.»

MARS 2014 

 • Folkeopplysning mot post 2015, debatt av Arnfinn Nygaard i Dagsavisen (nye meninger) 13.03.14
  Danskene kjører debatt om hvordan «u-landsoplysning» kan skape oppslutning om bistanden. Det er sååå 1970-talls! I kjølvannet av årets tildelingsbrev til Norad har utenriksminister Børge Brende nå muligheten til å markere en annen kurs i Norge.
 • Stanser nye infoavtaler og kinoreklame, Bistandsaktuelt 12.03.14
  Bare timer etter at organisasjonene i går begynte å klage offentlig, fikk Norad brevet fra UD som gjør at bistandspenger endelige kan utbetales for i år. 1,423 milliarder kroner skal fordeles til sivilt samfunn. Tilskuddet til organisasjonenes opplysningsarbeid opprettholdes også på samme nivå som i fjor, mens Norads kommunikasjonsbudsjett kuttes med 10 millioner. Brende stopper også Norads bruk av kinoreklame.
 • Skyte seg i foten, hinke videre, kommentar av Paul Beaumont og Pål Røren i Klassekampen 03.03.14
  Regjeringen vurderer å kutte støtten til 50 norske organisasjoner som arbeider for å informere samfunnet om alt fra bistand og gjeld til menneskerettigheter og atomvåpen. Beløpet det er snakk om, 91 millioner kroner, kan virke ubetydelig.

FEBRUAR 2014

 • Demokratistøtten, Sidsel Aas og Arnfinn Nygaard svarer Snoen på Minervanett 19.02.14
  Jan Arild Snoen er opptatt av penger. Vi er mer opptatt av demokrati. Vi vil derfor understreke det både den blåblå og den rødgrønne regjeringen, så vel som et enstemmig Storting, har lagt til grunn for informasjonsstøtten: å bidra til demokratisk deltakelse og fremme kritisk debatt om utviklingspolitiske temaer. 
 • Klart vi har et forbedringspotensial!, kommentar av Ragnhild Olaussen på Bistandsaktuelt 14.02.14
  Snoen har lest at målet med infostøtten er «å bidra til demokratisk deltakelse og politisk påvirkning, samt fremme kritisk debatt om utviklingspolitiske temaer gjennom å sikre meningsmangfold, bidra til engasjement og spre kunnskap om utviklingspolitiske og globale spørsmål», og sier dernest at «det kan jo også tolkes som at man skal arbeide for at folk skal få en positiv holdning til bistand». For de aller fleste som er opptatt av utviklingspolitiske spørsmål (eller av semantikk for den saks skyld) er det svært vanskelig å se at dette er naturlig tolkning.
 • Om å være intellektuelt slapp, kommentar av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 14.02.14
  Den svenske superprofessoren Hans Rosling gjestet Skavlan fredag 7. februar. Han er et intellektuelt fyrverkeri. Men Minervas Civitas Jan Arild Snoen oppfordrer til det motsatte.
 • Treffer ikke med kritikken, debatt av Magnus Flacké i Bistandsaktuelt 13.02.14
  Mye er sagt allerede. I likhet med KN, SLUG og Framtiden i Våre Hender føler vi oss i Fellesrådet for Afrika ikke truffet av kritikken fra Snoen.
 • Påvirkningsstøtten, debatt av Jan Arild Snoen på Minervanett og Bistandsaktuelt 13.02.14
  Staten gir årlig et knippe organisasjoner 91 millioner kroner blant annet for å påvirke norsk utviklingspolitikk. Det bør det bli slutt på.
 • Om å forstå en komplisert verden, debatt av Andrew Kroglund i VG 13.02.14
  Den svenske superprofessoren Hans Rosling gjestet Skavlan fredag 7. februar. Han avslører at nordmenn vet lite om den reelle fattigdomssituasjonen i verden. Hvilken lærdom skal vi trekke av det?
 • Snoen og Rosling skyter feil spurv, kommentar av Sidsel E. Aas på Dagsavisen (nye meninger) 13.02.14
  Det er fint med kritisk debatt om informasjonsstøtten til organisasjonenes opplysningsvirksomhet om globale utviklingsspørsmål, men dessverre tar den ofte form av å rette baker for smed.
 • Mye utvikling for pengene, kommentar av Gina Ekholt i Dagsavisen (nye meninger) 13.02.14
  Lytter man bare til Minerva-kommentator Jan Arild Snoen får man inntrykk av at organisasjonene som mottar informasjonsstøtte er store bistandsorganisasjoner som bruker skattepenger på å pynte på reklamebudsjettene sine. Dette er ikke tilfellet.
 • Snodig fra Snoen, debatt av Arild Hermstad i Bistandsaktuelt 12.02.14
  Hans Rosling mener i Bistandsaktuelt at det er lav kunnskap om de positive trekkene i utviklingsspørsmål i den norske befolkningen. Jan Arild Snoen følger opp og anklager bistandsbransjen for å bruke informasjonsstøtten til egenreklame.
 • SLUGs svar til Snoen, debatt av Gina Ekholt i Bistandsaktuelt 12.02.14
  Lytter man bare til Snoen får man inntrykk av at organisasjonene som mottar opplysningsstøtte er store bistandsorganisasjoner som bruker skattepenger på å pynte på reklamebudsjettene sine. Dette er ikke tilfellet. Vi er rundt 50 organisasjoner som mottar 64 millioner i året, altså i overkant av 1 million hver. For disse pengene sprer vi kunnskap om krig og klima, miljø og menneskerettigheter, handel og gjeld. Gjennom kampanjer bygger vi kompetanse i befolkningen og endrer norsk politikk på globale utviklingsspørsmål. Det er ganske mye valuta for 64 millioner i året*.
 • Bommer i kritikken, debatt av Kjetil Abildsnes i Bistandsaktuelt 12.02.14
  Kirkens Nødhjelp mener Snoen bommer i kritikken av hvordan bistandsorganisasjonene bruker støtten til opplysningsarbeid.
 • Debatten om opplysningsstøtten, debatt av Sidsel E. Aas i Bistandsaktuelt 11.02.14
  Det er fint med kritisk debatt om opplysningsstøtten, men dessverre tar den ofte form av å rette baker for smed. Dette har vi de siste dagene fått demonstrert i Bistandsaktuelt etter oppslaget om Hans Roslings undersøkelse.
 • Alle tror det verste, debatt av Eva Bratholm i Dagsavisen (nye meninger) 11.02.14
  -Biståndet funkar! sa professor Hans Rosling på Skavlan fredag kveld.
 • Hans Roslings uvitenhet, kommentar av Arnfinn Nygaard i Dagsavisen (nye meninger) 11.02.14
  Verden trenger faktakunnskap om verdens utvikling, men vel så viktig er kunnskap om handlingsalternativer for bærekraftig utvikling.
 • – Får statsstøtte til å mele sin egen kake, Bistandsaktuelt 11.02.14
  Organisasjoner som selv driver bistand bør ikke motta statlig støtte til å drive opplysningsvirksomhet, mener Minerva-kommentator Jan Arild Snoen. Han sier at han ikke vil savne støtteordningen dersom den forsvinner.
 • Vi vet nesten ingenting, kommentar av Astrid Meland i VG 10.02.14
  Nordmenn tror verden går åt skogen. Den eneste, magre trøsten er at svenskene tror det går enda verre.
 • - Gir feil bilde av verden, Bistandsaktuelt 10.02.14
  SAIH og Changemaker mener at bistandsorganisasjonene bidrar til et feilaktig bilde av verden rundt oss.
 • Farvel, fattigdomsporno, Bistandsaktuelt 10.02.14
  Organisasjonene forteller for enkle historier om fattige mennesker. Innsamlingsvideoene skaper apati blant givere og hindrer utviklingen de forsøker å samle inn penger til. Det er på tide med en total makeover, mener den amerikanske organisasjonen Regarding Humanity.
 • – Lever i en boble av uvitenhet, Bistandsaktuelt 08.02.14
  Nordmenn og svensker vet svært lite om utviklingen i verden. Faktisk svarer de mindre riktig på spørsmål om temaet enn en sjimpanse ville gjort. – Den totale uvitenheten er sjokkerende, sier den verdensberømte svenske professoren Hans Rosling til Bistandsaktuelt.
 • Slik svarte nordmenn..., Bistandsaktuelt 08.02.14
  Nordmenn og svensker har blitt stilt en rekke spørsmål om helse, fattigdom og utvikling. I all hovedsak tror vi at det står mye dårligere til i verden enn det gjør, slik grafene under er eksempler på. Det inngår som en del av The Ignorance Project.
 • – Vi kan ha litt av skylden, Bistandsaktuelt 07.02.14
  – Bistandsbransjen kan nok ha noe av skylden for det lave kunnskapsnivået, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.
 • Beslutninger på feil grunnlag?, lederkommentar i Bistandsaktuelt 07.02.14
  Den norske befolkningen har trolig et ganske feil bilde av utviklingen og tilstanden i verden. Det kan fastslås etter offentliggjøringen av en ny undersøkelse om nordmenn og svenskers kunnskapsnivå rundt globale spørsmål.
 • Dumme nordmenn, kommentar av Jan Arild Snoen på Minervanett 07.02.14
  Nordmenn svarer dårligere på spørsmål om verdens tilstand enn en sjimpanse, viser Hans Roslings undersøkelser. Og vi er dummere enn amerikanerne.

SEPTEMBER 2013

 • Dummere nordmenn uten infostøtte?, Bistandsaktuelt 11.09.13
  Høyre vil kutte i informasjonsstøtten og organisasjonene mener det vil gjøre oss mer kunnskapsløse. Har de rett, eller ber de for sin syke mor?
 • Bistandsbransjen frykter blåmandag, kommentar av Atle Andersson i Bergens Tidende 08.09.13 (ikke på nett)
  Høyres forslag om å halvere den såkalte informasjonsstøtten har blitt en råd klut for mange norske solidaritetsorganisasjoner.
 • FrP og Høyre svekker folkeopplysningen, kommentar av Halle Jørn Hanssen i Klassekmpen 04.09.13 (ikke på nett)
  Trusselen mot meningsmangfoldet og ytringsfrihetens kår gjelder ikke bare pressestøtten og avisene. Høyre vil kutte drastisk i støtten via Norad til folkeopplysningsarbeid om bistand og nord-sør-politikk.

AUGUST 2013

 • Hva er så viktig med info-støtten?, Bistandsaktuelt 30.08.13
  Høyre vil halvere støtten til organisasjoner som informerer om norsk utviklingspolitikk og om forhold i landene i Sør. Mange små organisasjonene skjelver i buksene, kuttene vil trolig ramme dem hardt. Men hva er det egentlig de gjør som er så viktig?
 • Offensiv «gul» 
utviklingspolitikk, debatt av Kjell Ingolf Ropstad i Dagsavisen (nye meninger) 22.08.13
  KrF forsvarer også informasjonsstøtten. Vi er enig med Kroglund i at informasjonsstøtten er viktig for opplysning, kunnskap og for å få fram stemmen til verdens fattige i norsk offentlighet. Men også denne delen av bistanden må tåle kritisk evaluering og mulige påfølgende forbedringer.
 • Hvor er Krf i utviklingsdebatten?, kommentar av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 15.08.13
  Kirkens Nødhjelp kåret nettopp Krf som best blant norske partier på utviklingspolitikk. Det fremstår derfor som litt urovekkende at partiet som del av en opposisjon lar Høyre fronte den utviklingspoltitiske debatten. Krf protesterer ikke på en måte som høres, hverken mot Høyres forslag om bistands- eller informasjonskutt. Hvorfor ikke?
 • Vår bekymring gjort til skamme, debatt av Andrew Kroglund i Bergens Tidende 16.08.13
  Høyre har vært ute i BT flere ganger nå for å fortelle at de ønsker å kutte i den såkalte informasjonsstøtten Norad gir til norske organisasjoner, senest den 8. august. I følge Peter Gitmark, Høyres utviklingspolitiske talsmann, brukes disse midlene til å ansette PR-rådgivere i de store organisasjonene. Pengene kunne vært brukt bedre, sier han. Men dette er i samme håpløse gate som partiets forslag om også å kutte i den generelle pressestøtten til viktige norske papiraviser. Mange av oss opptatt av internasjonal solidaritet og en oppegående samfunnsdiskusjon frykter konsekvensene av en slik varslet politikk.
 • Mindre bistand som virker, kommentar av Ingrid Rostad i Dagbladet 16.08.13
  Høyre vil kutte informasjonsstøtten til bistand. Det vil gi mer av den bistanden som selger, men mindre av den som virkelig hjelper.
 • En misforståelse, debatt av Sidsel E. Aas i Bergens Tidende 08.08.13
  Kritikk mot regjeringens bruk av millioner for å «promotere norsk bistand» er én ting, men å sette dette i sammenheng med støtteordningen for frivillige organisasjoners informasjonsvirksomhet, er en klar misforståelse.
 • Lite effektiv utviklingspolitikk, debatt av Peter S. Gitmark i Bergens Tidende 07.08.13
  Det utføres mye godt arbeid i organisasjonene som mottar informasjonsstøtten, men Høyre mener at disse pengene kan brukes bedre enn i dag.
 • Høyres info-kutt skaper debatt, Bistandsaktuelt 05.08.13
  Høyres forslag om å kutte Norads informasjonsstøtte til de frivillige organisasjonene har dyttet noen av sommerens agurknyheter til side. Både AUF, Utviklingsfondet og redaktøren i Verdensmagasinet X forsvarer ordningen.
 • Gjennom gluggen, kommentar av Maren Sæbø i Journalisten 02.08.13
  Vi kan komme til å se mindre av verden i norske medier etter høstens valg.
 • Høyre vil kritiske røster til livs, debatt av Linn Kristin Engø i Bergens Tidende 01.08.13
  I rekken av dårlige valgkampsaker har Høyre bestemt seg for at de vil informasjonsstøtten til livs. Pengestøtten som i dag utgjør 91 millioner, som fordeles av Norad og som mottas av 53 organisasjoner. Utviklingspolitisk talsperson i Høyre, Peter Skovholt Gitmark kaller støtten «håpløs høy» og vil ikke at en eventuell borgerlig regjering skal støtte organisasjoner som for eksempel Attac, fordi disse jobber mot globalisering som han selv karakteriserer som å «jobbe mot tyngdekraften».

JULI 2013

 • Utviklingspolitikken er på valg, kronikk av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 31.07.13
  Høyre ønsker å kutte i den såkalte informasjonsstøtten Norad gir til norske organisasjoner. Ifølge Peter Gitmark, Høyres utviklingspolitiske talsmann, brukes disse midlene til å ansette PR-rådgivere i de store organisasjonene. Dette er vås. I tillegg ønsker høyresiden også å kutte i den generelle pressestøtten til viktige norske papiraviser. Mange av oss som er opptatt av internasjonal solidaritet og en oppegående samfunnsdiskusjon frykter konsekvensene av en slik varslet politikk.
 • Info om bistand, debatt av Eva Bratholm i Fædrelandsvennen 31.07.13
  Denne rapporten er langt mer nyansert og omtaler både god og mindre god bruk av midler. Fædrelandsvennen skriver lørdag 27. juli om 124 millioner kroner som brukes til å informere om bistand.
 • Høyre vil kutte infostøtten til norske organisasjoner, Nationen (NTB) 28.07.13
  Høyre ønsker å kutte i den såkalte informasjonsstøtten Norad gir til norske organisasjoner. Dagens støtte på 91 millioner kroner er altfor høy, mener stortingsrepresentant Peter Skovholt Gitmark.
 • Vil kutte i infostøtten, Bergens Tidende og Fædrelandsvennen 29.07.13 (ikke på nett)
  Høyre vil kutte drastisk i infostøtten på 90 millioner som Norad gir til norske organisasjoner.
 • Overdreven infostøtte, lederkommentar i BT 29.07.13 (ikke på nett)Pengebruken til informasjonsarbeidet er ute av proporsjoner. At beløpet også hentes fra bistandsbudsjettet, er ytterligere problematisk. Høyres Peter Skovholt Gitmark har rett i at deler av informasjonsstøtten gis til arbeid utenfor det offentliges ansvar. Dette inkluderer støtten Høyre selv har mottatt. Å redusere informasjons­støtten er fullt mulig uten å ramme dem norsk bistand er ment å hjelpe.
 • Bruker millioner på å promotere bistand, Bergens Tidende og Fædrelandsvennen 28.07.13 (ikke på nett)
  Regjeringen bruker 124 millioner kroner på å informere og skape engasjement om bistand og fattigdom. Mye av pengebruken er til liten nytte, viser ny rapport.

JUNI 2013

 • Informasjonstørke under blått regime?, kommentar av Andrew Kroglund i Klassekampen 26.06.13
  Høyres Peter Gitmark ønsker å kutte informasjonsstøtten til norske utviklingsorganisasjoner med ca 50 %, straks partiet kommer til makten. Det er svært foruroligende med tanke på den norske debatten om internasjonale veivalg i utviklingspolitikken i årene som kommer.
 • Kritikk av infostøtte, Bistandsaktuelt 20.06.13
  Millioner av offentlige kroner til norske organisasjoners informasjonsarbeid om utviklingsarbeid har ikke klart å skape engasjement i brede lag av det norske folk. Det er heller ikke lett å dokumentere at organisasjonenes arbeid har økt det generelle kunnskapsnivået, utenom i de politiske miljøene.

DESEMBER 2012

 • «Et land av støtteordninger», Minerva 07.12.12
  «Vi skal fortsatt ha informasjonsstøtten, men den blir kraftig redusert og endret,» sier Peter Gitmark (H). Debatten har rast etter at Gitmark la frem Høyres nye politikk. Her avklarer han hva han mener.
 • Krf og SV kritisk til Høyres utviklingspolitikk, Bistandsaktuelt 03.12.12
  Forslaget til Høyre om å fjerne statsstøtten til de frivillige organisasjonenes opplysningsarbeid i Norge, blir imidlertid møtt med vantro i KrF. – Et besynderlig forslag. Er de ute etter plagsomme kritikere? spør Høybråten, og stiller spørsmålstegn ved Høyres demokratiske verdier.

NOVEMBER 2012

 • Opplysningstiden er ikke forbi, debatt av Peter Gitmark i Dagsavisen (nye meninger) 30.11.12
  Jeg mener det er naturlig at det offentlige skal bidra også med penger, men ikke alene og ikke over bistandsbudsjettet.
 • Høyres foreslåtte strupetak på vaktbikkjene, kommentar av Sidsel E. Aas i Dagsavisen (nye meninger) 28.11.12
  Høyres Peter Gitmark vil ha full stopp i opplysningsstøtten til utviklingsorganisasjonene over bistandsbudsjettet. La oss spille ball, Gitmark: inkluder opplysningsstøtten i et helhetlig utviklingsbudsjett.
 • Høyre sier nei til info-støtte, Bistandsaktuelt 23.11.12
  Høyre vil fjerne statsstøtten til de frivillige organisasjonenes opplysningsarbeid i Norge. – Det vil gi dårligere vaktbikkjer, fastslår RORG-talsmann Arnfinn Nygaard.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.