Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- Klart vi kan forandre skattesnuskmulighetene!

- Selskapers skattetriksing rammer de fattigste, påpeker Redd Barna i en ny rapport. Sist uke tok Stortinget et nytt, felles skritt for å hindre nettopp dét gjennom styrket land-for-land rapportering (LLR). Høyres Siri Meling kalte det vinn-vinn: Å både få en mer rettferdig verden og sørge for at Norge får inn sin skatt, må være bra. Nå står slaget om et globalt skatteorgan på FNs konferanse om finansiering for utvikling (FfD) neste måned. 
Tirsdag 23. juni 2015
Linker oppdatert: Torsdag 25. juni 2015

Kamp mot kapitalflukt og skatteunndragelse sto på dagsorden i en interpellasjonsdebatt på Stortinget i begynnelsen av juni, der Truls Wickholm (A) ville vite om regjeringen vil bekjempe problemet med å innføre åpenhetskravene i utvidet land-for-land-rapportering (LLR). Finansminister Siv Jensen (Frp) mente at det ikke var grunn til å forhaste seg med å fastsette ytterligere regler og kunne bl.a. ikke se at krav om å innta LLR-rapport som note til årsregnskapet, slik Wickholm tok til orde for, ville ha særlig betydning for graden av åpenhet rundt kapitalstrømmene i selskapene.

- Det blir med debatt og bekymring framfor handling, konstaterte Snorre Valen (SV), Marianne Marthinsen (A) og Truls Wickholm (A) i et felles innlegg i Dagsavisen (nye meninger) etter interpellasjonsdebatten og i en kronikk i Klassekampen mente Mona Thowsen i Publish What You Pay (PWYP) Norge at "finansministeren snor seg unna fakta i debatten om tiltak mot skatteunndragelse i skatteparadiser". 

Når partiene på Stortinget fikk snakket litt sammen viste seg imidlertid at alle egentlig ønsket mer fortgang og handling i saken. I forbindelse med Finanskomiteens behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2015 stilte dermed alle partiene seg sist uke bak følgende forslag:

"Stortinget ber regjeringen gjennomgå effekten av forskriften for LLR-rapportering målt mot Stortingets målsetting om å synliggjøre uønsket skattetilpasning og sikre at relevante opplysninger knyttet til LLR-rapporteringen fra datterselskaper og støttefunksjoner i tredjeland fremkommer i regnskapet. Stortinget ber regjeringen også vurdere hvordan det kan etableres et tilsyn med rapporteringspliktige etter LLR-regelverket."

SVs Snorre Valen kommenterte utfallet slik overfor avisa Vårt Land:

"Sivilsamfunnet har klart å presse fram en seier på fire dager! Det er jeg kjempeglad for. Det er ikke hver dag en får gjennomslag for saker som faktisk gir en mer rettferdig verden."

- Dette er vinn-vinn

Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for Utvikling og Miljø (ForUM) kommenterte vedtaket slik:

"Dette er meget gledelig. Vi vil gratulere våre folkevalgte som med dette har tatt et viktig skritt for åpenhet og mot ulovlig kapitalflukt som også tapper fattige land."

Tax Justice Network (TJN) Norge mener selskaper nå må rapportere fra skatteparadis og at Stortinget dermed tetter et stort hull i land-for-land-rapporteringen for selskaper. Publish What You Pay (PWYP) Norge kaller det "en stor seier for åpenhet, og et viktig skritt i riktig retning", men generalsekretær Mona Thowsen påpeker også i en pressemelding at det ikke er et fullverdig vedtak:

"Det er en viktig seier at et samlet Storting vil styrke land-for-land-rapporteringen. Men, det er viktig å huske på at dette ikke er et fullverdig vedtak, og det er heller ikke et vedtak om en utvidet land-for-land-rapportering. Men, vedtaket åpner opp for å få på plass en utvidet land-for-land-rapportering, og PWYP Norge vil følge nøye med på at vedtaket følges opp slik at innholdet defineres på riktig måte. Da kan vi få på plass den relevante og nødvendige rapporteringen som kan synliggjøre uønsket skattetilpasning." 

Finansnæringens hovedorganisasjon, Finans Norge, er i all hovedsak positiv til Stortingets vedtak og til Aftenposten sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne bl.a.:

"Finansnæringen er generelt for mest mulig åpenhet rundt finansielle posisjoner. Denne typen informasjon kan også være verdifullt for finansnæringen, for eksempel hvis man skal gi selskaper kreditt."

- Dette er vinn-vinn sier Høyres Siri Meling til avisa Vårt Land, som også har snakket med en optimistisk Truls Wickholm:

"Stortinget har gjort dette vedtaket tidligere uten at det er blitt fulgt opp. Nå har vi vist i stortingssalen at det er bred enighet om at dagens regler ikke fungerer. Det ville overraske meg stort hvis ikke regjeringen nå følger opp."

- Klart vi kan forandre skattesnuskmulighetene

– Det er helt rått at et samlet Storting har gått sammen for å styrke land-for-land rapporteringsloven, sier Hanne Sofie Lindahl i Changemaker til avisa Vårt Land. For to år siden startet Changemaker kampanjen "Jakten på ærligheten", der de krevde at Norge må:

 • Innføre land-for-land-rapportering
 • Innføre register for egentlig eierskap
 • Jobbe for global automatisk informasjonsutveksling

I tillegg til enigheten om styrket LLR gikk et samlet Storting, etter forslag fra Hans Olav Syversen (KrF) og Marianne Marthinsen (A), nylig også inn for å opprette et norsk offentlig eierskapsregister for å sikre åpenhet om eierskap i norske selskap. - Jakten på ærligheten gir resultater, kunne Changemaker fastslå etter delvis gjennomslag allerede i fjor og trolig har de i år blitt ytterligere styrket i sin tro egen evne til å forme framtida:

"Klart vi kan forandre skattesnuskmulighetene!" 

Strid om globalt skatteorgan i FN (FfD)

– Vi ønsker å være et foregangsland på dette, sa Siri Meling (H) til Vårt Land etter at Stortingets LLR-avtale var i havn. Hun understreket at "skatteparadiser er en global utfordring som Norge ikke løser på egenhånd" og pekte på at "dette vedtaket gjør Norge enda mer utålmodig internasjonalt framover".

Som global utfordring står skatteparadiser, kapitalflukt og LLR på dagsorden i forbindelse med FNs 3. konferanse om finansiering for utvikling (FfD) i Etiopias hovedstad, Addis Abeba, 13-16 juli. FfD oppfattes av mange som avgjørende for verdenssamfunnets vilje og evne til å finansiere de nye bærekraftsmålene, som skal vedtas i FN senere i år.

- Selskapers skattetriksing rammer de fattigste, konkluderte Redd Barna i en ny rapport, som viste at 59 milliarder dollar forlater Afrika hvert år ved at selskaper trikser med tallene fra import og eksport av varer. Med henvisning til FfD mente utviklingspolitisk rådgiver Catharina Bu i en kommentar at:

"Det er viktig at hvert enkelt land selv tar ansvar for å styrke sine skattesystemer, men det internasjonale samfunnet sitter på en nøkkelrolle, blant annet for å sikre at ikke selskaper ikke skjuler unna verdier i skatteparadis."

Sammen med ForUM og Action2015 arrangerte Redd Barna nylig et seminar på Litteraturhuset i Oslo om hvor pengene til å finansiere de nye bærekraftsmålene skal komme fra. Der bekreftet statssekretær Hans Brattskar (H) i Utenriksdepartementet at skatt- og kapitalflukt er viktig for Norge. Striden i FN står bl.a. om et globalt skatteorgan. Sammen med en rekke internasjonale organisasjoner og Kirkens Nødhjelp sendte ForUM forrige uke et brev til delegatene med ti grunner til hvorfor verden trenger et globalt skatteorgan. Forhandlingene startet i går og seniorrådgiver Borghild Tønnessen Krokan i ForUM kommenterte situasjonen slik:

"Vi har nå mulighet til å utrydde fattigdom og samtidig ta vare på jorda. Mange fattige land er egentlig rike - på naturressurser som olje og mineraler. Ofte lures dessverre inntekter som kunne blitt brukt til helse og utdanning ut av landet og inn i skatteparadiser. For å få bukt med dette må flere land gjøre som Norge og kreve at selskaper rapporterer fra skatteparadiser. Men for å takle slike problemer på en mer samstemt måte trenger vi også et globalt skatteorgan der også u-land er med. Fattige land ønsker det, men mange rike land - blant dem skatteparadiser - holder igjen."

Norge spiller her en sentral rolle og vil bli fulgt nøye av mange fram mot FfD-konferansen i Addis Abeba i juli.


Aktuelle lenker:

Norske organisasjoner om skattesnusk og LLR:

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Full stopp for norske FN-forhandlinger, Dagens Næringsliv 25.06.15
  - For å redusere kapitalflukt og skatteunndragelser på en mer samstemt måte, mener mange at man trenger et globalt skatteorgan der også u-land er med. Men det har vist seg å være veldig vanskelig å enes om. Alle er enige om at man må redusere ulovlig kapitalflukt, men det strammer seg til når man peker på konkrete løsninger. Mange vestlige land foretrekker å løse skattespørsmål i OECD, der u-land ikke er representert, sier Tønnessen-Krokan.
 • – Dette er vinn-vinn, Vårt Land 22.06.15
  Å både få en mer rettferdig verden og sørge for at Norge får inn sin skatt, må være bra, mener Høyres Siri Meling.
 • Stortinget vedtar rapporteringsplikt fra skatteparadiser, Aftenposten 20.06.15
  Samtlige partier på Stortinget er blitt enige om at norske selskaper skal måtte rapportere sine inntekter hos datterselskaper i skatteparadiser.
 • Fikk gjennomslag mot skattegjemsel, Vårt Land 20.06.15
  Mona Thowsen, leder for organisasjonen Publish What You Pay som arbeider for større åpenhet, er glad for at alle partiene på Stortinget nå er enige om en formulering som betyr at rapporteringen skal styrkes. – Dette gjelder et av de kanskje viktigste kravene i vår tid, at flernasjonale selskaper ikke skal få lov til å unngå å betale skatt. Vi vet at det medfører at vanlige folk må ta hele regninga for velferden, og er ekstremt skadelig for utviklingsland.
 • Bør følge EU, kommentar av Hanne Sofie Lindahl i Dagens Næringsliv 19.06.15
  Europaparlamentet tok nylig et nytt grep for å forhindre global skattesvindel i begynnelsen av mai, gjennom såkalt land-for-land-rapportering (LLR). Dette vil innebære at alle større selskaper i EU må rapportere om sin virksomhet i hvert av landene selskapet driver. I motsetning til Norges egen land-for-land rapportering, skal EUs rapportering gjelde for alle sektorer, og inkludere rapportering fra skatteparadiser.
 • Ap og SV varsler snarlig omkamp om rapportering fra skatteparadiser, Aftenposten 16.06.15
  KrF og Venstre ville ikke stemme for SV og Aps forslag om å tvinge norske selskaper til å rapportere fra skatteparadiser i Stortinget mandag.
 • Siv Jensens unndragelser, kronikk av Mona Thowsen i Klassekampen 15.05.15
  Finansministeren snor seg unna fakta i debatten om tiltak mot skatteunndragelse i skatteparadiser.
 • Ord eller handling?, kommentar av Marianne Marthinsen, Truls Wickholm og Snorre Valen i Dagsavisen (nye meninger) 15.06.15
  I en fersk rapport avdekker Redd Barna omfanget av skattetriksing i utviklingsland, og viser hva pengene kunne ha gått til.
 • Vil regjeringen be selskaper rapportere om skatteparadiser?, kommentar av Borghild Tønnessen-Krokan i Dagsavisen 12.06.15
  Mandag kan Venstre og KrF sikre flertall på Stortinget for å pålegge selskaper å rapportere på milliardene som gjemmes unna i skatteparadiser, gjennom såkalt utvidet land-for-land-rapportering. Finansministeren vil vente og se.
 • Skattesnusk i milliardklassen tar liv i utviklingsland, NRK nyheter (NTB) 08.06.15
  Hundrevis av milliarder kroner blir årlig unndratt skatt i utviklingsland og ender i skatteparadiser, sier Redd Barna. Nå øker kravet om økt innsyn og kontroll.
 • Ingen vet hvilke norske selskaper som må rapportere land for land, Aftenposten 04.06.15
  Norske petroleums- og gruveselskaper er blitt pålagt å rapportere hva de har betalt i skatt i alle land de opererer i, men Finansdepartementet vet ikke hvilke selskaper som er rapporteringspliktige.
 • Steng døren til paradis, lederkommentar i Bergens Tidende 02.06.15
  Norge bør innføre strengere regler for å stoppe kapitalflukt og skatteunndragelse.

Søk:

Avansert søk

Stortingsrepresentanter om LLR og skattetriksing:


"Vi ønsker å være et foregangsland på dette. Det vi nå er enige om, er å få utredet hvordan vi best går videre, og at vi får et eget tilsyn både med selskapenes og myndighetenes arbeid med dette."

Siri Meling (H)
til
Vårt Land 21.06.15

"Sivilsamfunnet har klart å presse fram en seier på fire dager! Det er jeg kjempeglad for. Det er ikke hver dag en får gjennomslag for saker som faktisk gir en mer rettferdig verden."

Snorre Valen (SV)
til
Vårt Land 19.06.15

"Tidligere trodde man at Vesten ga bort veldig mye penger i bistand uten å få noe tilbake. Nå vet vi at det bildet ikke stemmer. Det er gjort beregninger på at for hver krone som investeres i Afrika, tappes det ti kroner i ulovlig kapitalflukt. Av dette er rundt 3 pst. beregnet til å være korrupsjon og ulovlige tildragelser, mens kriminell aktivitet som narkotikatrafikk og smugling utgjør 35 pst., og da står altså kommersielle transaksjoner mellom flernasjonale selskaper for rundt 60–65 pst. av denne tappingen. Det betyr at i motsetning til det som kan være vanlig å tro, er det altså ikke fortrinnsvis korrupte diktatorer som holder på med denne tappingen av afrikanske land. Det er en ganske liten andel i forhold til det som flernasjonale selskaper driver med."

Truls Wickholm (A)
i
interpellasjonsdebatten 05.06.15

"Debatten om land-for-land-rapportering er en viktig debatt om et viktig tema. Den handler om å skaffe den viktige informasjonen vi trenger for å hindre korrupsjon, og skaffe nyttig informasjon for investorer. Framfor alt handler den om å hindre skatteunndragning fra fattige land. Skatteunndragning er surt når det fører til konkurransevridning i Norge, men det er enda mer alvorlig når det hindrer velfungerende markeder og utvikling av velferdstjenester i andre deler av verden."

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)
i interpellasjonsdebatten 05.06.15

"Jeg mener det er en selvfølge at Norge skal ligge i front i kampen mot ulovlig kapitalflukt og en videre kamp mot korrupsjon og organisert kriminalitet. Det er noe vi som et velfungerende demokrati som er godt strukturert, har en egeninteresse av å gjøre, og er også noe som vi har et ansvar for å jobbe imot, sammen med våre partnere."

Ola Elvestuen (V)
i
interpellasjonsdebatten 05.06.15

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.