Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Når globaliseringens tapere vinner: Trump

En annen verden er mulig, men kanskje ikke slik kritikerne av den økonomiske globaliseringen hadde håpet. Etter valget i USA kan den globale frihandelen få seg en nesestyver, men mange frykter også framtiden for flyktninger og migranter, klimaet og verdensfreden, så vel som NATO og den liberale elitens dominans i vesten. Vi har sett på den umiddelbare debatten om hvorfor Donald Trump vant presidentvalget i USA og konsekvensene for verden.

Fredag 11. november 2016
Linker oppdatert: Mandag 14. november 2016

Da Barrack Obama vant presidentvalget i USA for åtte år siden skapte det optimisme i verdenssamfunnet og daværende NUPI-direktør Jan Egeland kommenterte det slik:

"Det nye året starter med den mest løftefulle presidentinnsettelsen i USA på en generasjon og ender med et av de mest skjebnesvangre internasjonale toppmøtene noensinne. 2009 vil kunne bli året hvor USA, med president Obama og utenriksminister Clinton i spissen, igjen blir motoren i et forpliktende internasjonalt samarbeid."

Donald Trumps valgseier natt til onsdag har hatt den motsatte effekten, hvertfall på de som for åtte år siden så håp i Obama. Dagens NUPI-direktør, Ulf Sverdrup, kommenter Trumps valgseier slik overfor VG:

"Vi aner ikke hva den nye amerikanske presidentens nye politikk vil være. Det er et hav av spørsmål her: Vil USA fortsatt være en internasjonal stabilisator? Vil de fortsette samarbeidet i samsvar med internasjonal lov? Det er uklart hvordan han vil samarbeide med Europa, med Russland og Kina. Hvilken politikk vil han føre."

- Ved siden av Sovjetunionen og murens fall og terrorangrepene på USA i 2001, er dette det mest dramatiske som har skjedd verdenssamfunnet siden andre verdenskrig, skriver Dagsavisen på lederplass og Aftenpostens kommentator Harald Stanghelle innleder sin kommentar til utfallet av presidentvalget i USA slik:

"Vi er redde nå. Det har vi all grunn til når verden går av hengslene."

Og Vårt Land, som har snakket med NUPI-forsker Ståle Ulriksen, økonomiprofessor Kari Helene Ulltveit-Moe, forskningsdirektør Guri Bang ved CICERO Senter for klimaforskning og professor Øyvind Østerud ved Universitetet i Oslo oppsummeren grunnen til frykt slik:

"Som uerfaren president i USA kan Donald Trump bli en farlig mann for verden. Både sikkerhet, økonomi og klima risikerer kraftige tilbakeslag."

For mange liberale demokrater opplevdes nok valgresultatet slik fylkesleder i Sogn og Fjordane Unge Venstre, Jacob Bredesen (17), skriver på Si;D i Aftenposten i dag:

"Onsdag vakna eg til det eg trudde var umogeleg. Donald Trump blei valt til president, ein mann som er sjølve symbolet på det motsette av dei progressive liberale kreftene som har kjempa for internasjonal solidaritet, samarbeid og forståing, handlekraftig klimapolitikk og retten til å elska kven ein vil."

For hvordan kan det ha seg at et USA, med økende forskjeller og fattigdom, velger en forretningsmann og milliardær, som blant annet lyver, fornærmer kvinner, anklages for rasisme og har kommet med en rekke nedsettende og oppsiktsvekkende karakteristikker av andre til president? 

Globaliseringens illiberale tapere 

- Gapet mellom eliten og folket vokser. Nå fosser radikale stemmer frem overalt, skrev Aftenposten i februar i år. Avisa hadde blant annet snakket med Martin Wolf, Financial Times' toneangivende sjefkommentator, som pekte på en rekke kjennetegn ved det politiske synet til den globale eliten av toppsjefer, politikere og akademikere:

"De er for relativt fri konkurranse kombinert med frihandel, en liberal innvandringspolitikk, sterk multikulturalisme og mye internasjonalt samarbeid. I tillegg kjemper eliten for et sekulært samfunn, der likestilling og homofiles rettigheter er sentralt."

- Tap av arbeidsplasser i industrien og opprør mot eliten trekkes frem som noe av forklaringen på at Trump blir USAs neste president, skrev VG i går og når Aftenposten i dag skriver om "velgerne som sikret Trump seieren" så er det nettopp de som har tapt i den frie konkurransen, som rammes av eller misliker liberal innvandringspolitikk og som ikke deler den liberale elitens verdier.

I en kommentar i dagbladet i går kalte Reidar Strisland valgresultatet "etablissementets tragedie" og på lederplass i dag kaller Morgenbladet det en Systemkollaps. De beskriver Trumps brokete velgerskare slik:

"Sinte, hvite menn (og kvinner), globaliseringstapere, nostalgikere, økonomisk depriverte, noen også kvinne­skeptikere og mer eller mindre fordekte rasister. Alle disse beskrivelsene av de 59 millioner menneskene som krysset av Donald Trump på en stemmeseddel og en skjebnekontrakt onsdag 9. november 2016, har noe for seg."

- Hvite arbeiderklasseamerikanere, for å si det sjablongmessig, sikret Trump seier, lød introduksjonen til et innslag på Dagsnytt 18, NRK P2, etter valget. Ulf Leirstein (FrP) forklarte demokratenes tap slik:

"Jeg tror jo demokratene i USA har gjort mye av de samme feilene som sosialdemokratiet i Europa har gjort. Man har vært veldig opptatt av å snakke til de med veldig høy utdannelse og mye penger og vendt fokuset bort fra arbeiderklassen, som faktisk var grunnfjellet. Det får de svi for nå."

I en kommentar i Morgenbladet i dag peker Kjetil Raknes, som for noen år tilbake skrev bok om "høyrepopulismens hemmeligheter", på at dette ikke er hele forklaringen:

"La det være sagt, innvandring – og ikke økonomi – var den viktigste saken for velgerne som flokket seg rundt Trump i dette valget. Den hvite arbeiderklassen i USA føler seg presset fra to sider: nedenfra fra innvandrere som tar velferdsgodene og jobbene deres, og ovenfra fra en korrupt politisk elite som har sviktet dem."

- It´s the identiy, stupid!, forklarer forsker Asle Toje til Dagsnytt 18. Også han tror at demokratene glemte den hvite arbeiderklassen og er opptatt av identitetspolitikk. Han skrev i en kommentar i Bergens Tidene i høst om "identitetspolitikken kraft" i Europa og utdypet det slik:

"Le Pen bærer bud om et Europa hvor politikken i økende grad preges av identitetspolitikk. Opposisjonen mot den liberale orden har tradisjonelt kommet fra venstre, men i dag har de fleste sosialdemokratene lagt sosialismen på hylla og blitt sosialliberale. De slutter seg til tre sannheter som forener Europas politiske etablissement; at Europas mange kriser ikke er tegn på noe dypere problem; at de selv er unikt kompetente til å forvalte systemet de representerer; og at det ikke finnes noe alternativ."

VGs kommentator Yngve Kvistad kaller Trumps seier "Brexit ganger ti" og utdyper det slik:

"Hans vellykkede korstog mot det liberale etablissementet og den uspesifiserte «eliten» er som et ekko av Brexit-kampanjen. Likeså hvordan han traff strømninger i et folk som opplevde at gårsdagen var bedre, da arbeiderklassen hadde jobber å gå til, fremtiden ikke var digital og globalisering bare var en teoretisk modell."

- Å undervurdere den nye, velartikulerte og reaksjonære høyresiden er en farefull vei å gå, mener Bård Larsen i tankesmia Civita, som i et nytt notat spør om "liberalt demokrati er i fare?"

Er en annen verden mulig?

Etter å ha deltatt på Verdens sosiale forum i Porto Alegre i Brasil i 2003 var mange internasjonalister entusiastiske og blant disse var Audun Lysbakken (SV) som rapporterte om inntrykkene i avisa Klassekampen:

"For fem år siden ville det vært vanskelig å ta motstandens slagord «En annen verden er mulig» på alvor. Men så ble MAI-avtalen stoppet i 1998 og WTO-toppmøtet i Seattle veltet i 1999. Siden har nesten hvert eneste møte for stormakter, internasjonal kapital og finansinstitusjoner blitt møtt av demonstrasjoner, og vi har nå hatt tre sosiale verdensfora med sterkt økende deltakelse."

Globaliseringskritikerne protesterte mot nyliberalisme, "Washington konsensus" og frihandel, som den gang særlig rammet fattige land. Åtte år senere kunngjorde daværende IMF-sjef, Dominique Strauss-Kahn, at "Washington konsensus er nå bak oss". Etter finanskrisen hadde imidlertid den samme politikken også rammet i vestlige land, slik blant andre økonom Erik Reinert sa i forbindelse med et seminar på Voksenåsen i Oslo:

"Våre tidligere feilgrep på bortebane tar oss igjen og blir plutselig truende også for oss selv"

I Oslo gikk årets globaliseringskonferanse av stabelen 27-30 oktober, men globaliseringens tapere i vesten deler ikke nødvendigvis den tradisjonalle globaliseringskritiske bevegelsens politikk og verdier på alle områder.

Kunne Bernie Sanders har vunnet over Trump?

- Hillary Clinton tapte, Bernie Sanders kunne ha vunnet, mener Fredrik deBoer i et innlegg i Washington Post. Her hjemme mener Klassekampens nyhetssjef, Mimir Kristjánsson, det samme. Han sier til NRK at mange fattige amerikanere føler seg glemt av Demokratene og tror at den mer radikale kandidaten, Bernie Sanders, kunne ha vunnet over Trump.

– Det er vanskelig å bli valgt i USA når du kaller deg sosialist, sier på sin side Asle Toje, som i følge NRK mener Trump vant ved å spille på innvandringsmotstanden i USA, og fordi han klarte å skape en merkevare med forslaget om å bygge en mur mot Mexico.

- Det var demokratenes omfavnelse av nyliberalismen som gjorde at Trump vant, mener globaliseringskritikeren og forfatterens Naomi Klein i en kommentar i The Guardian. Heller ikke hun tror at Sanders kunne ha vunnet denne gangen, men at feilgrepene i hans kampanje kan rettes opp. I en pressemelding etter Trumps seier har Sanders gitt følgende uttalelse:

"I den grad Trump mener alvor med å følge en politikk som forbedere levekårne for arbeiderfamilier i dette landet, er jeg og andre progressive rede til å jobbe med ham. I den grad han følger en rasistisk, sexistisk, xenofobisk og miljøfiendtlig politikk, vil vi kraftig bekjempe ham."

Om dette vil styrke Sanders og hans meningsfeller ved neste valg, gjenstår å se, men i første omgang frykter mange konsekvensene for verden av Trumps seier på kort sikt, særlig når det gjelder handel, klima og krig og fred. Men det er også de som ser lyspunkter.

Frihandelens æra mot slutten - en positiv ting eller tragedie?

Det siste året har frihandelstilhengerne kjempet i motvind på mange fronter og i Ukeavise Ledelse kommenterte Per Olaf Lundteigen (Sp) Trumps seier slik:

"Én positiv ting ved at Donald Trump vant presidentvalget, er at den enorme handelsavtalen mellom EU og USA, TTIP, kan ryke."

Mange av de tradisjonelle globaliseringskritikerne vil trolig mene det samme, men det gjør neppe Norges utenriksminister, Børge Brende (H), som etter regjeringsskiftet i 2013 understreket "viktigheten av en offensiv politikk for globalisering og frihandel" og varslet "et taktskifte" på dette feltet. Nylig skrev han i Dagens Næringsliv om "en skjebnetid for global handel" og Trumps seier kan bli kroken på døra for hans kanskje viktigste politiske prosjekt. 

Også NHO ønsker mer frihandel og sjeføkonom i Swedbank, Harald Magnus Andreassen, har blant annet følgende kommentar til Aftenposten etter Trunps seier:  

"Trumps fullstendige mangel på forståelse av global handel er livsfarlig."

Paris-avtalen om klima i vasken?

Overfor NRK kaller ZERO-leder Marius Holm det "et klimapolitisk jordskjelv" og i en kronikk på NRK ytring innleder forskingsleder Steffen Kallbekken i Cicero slik:

"Valget av Donald Trump som USAs president, kan vanskelig sees som noe annet enn et alvorlig tilbakeslag for internasjonal klimapolitikk."

- Det internasjonale klimasamarbeidet, og dermed realismen i å unngå global oppvarming, kan være det første som ryker med Trump, mener Dagbladets kommentator Geir Ramnefjell og NTB rapporterer i dag følgende fra klimaforhandlingene so pågår i Marrakesh:

"Donald Trumps valgseier har fått katastrofealarmen til å gå blant miljøvernere som kjemper for å verne klodens klima."

Mer eller mindre krig med Trump?

- Vi tror at vi med Trump som president med stor sannsynlighet vil få flere og farligere konflikter i verden, mener Dagbladet på lederplass, men ikke alle ser det slik. Trumps eneste tilhenger på Stortinget, Ulf Leirstein (FrP) målbar et annet og mer optimistisk syn da Trump var i ferd med å hale seieren i land:

"Jeg er glad. Jeg mener at Trump og partiet har løsninger som vi trenger i Europa. Han ønsker et mer normalisert forhold til Russland, og det er bedre for verdensfreden enn om Clinton vinner."

Mer optimistisk var også religionshistoriker og forfatter Hanne Nabintu Herland, som avsluttet en kommentar Dagbladet slik: 

"En av de elementene jeg liker særlig godt ved Trump, er hans ikke-intervensjonslinje som forhåpentligvis vil resultere i at vi nå får en slutt på krigene i Midtøsten, og hans krav om at europeiske land nå må betale for NATO opprustningen selv. Det hadde vært flott."

Også PRIO-forsker Nils Petter Gleditsch øyner håp for fred i Midtøsten med Trump ved roret i USA og konkludere slik i en kronikk i Dagens Næringsliv i dag:

"Demokratisk intervensjon i Midtøsten har spilt fallitt. Dersom det faktisk også blir Donald Trumps konklusjon, vil det være en av de få lyse sider ved valget av en uforutsigbar og politisk uerfaren president."

- Rett mann vant, og for en katastrofe det vil bli

- Rett mann vant, og for en katastrofe det vil bli, skriver Asle Toje i en kommentar i Morgenbladet i dag.

Det gjenstår å se. Både VG og Aftenposten har i dag sett nærmere på Trumps valgløfter og kommet til at mange av dem, også på det utenrikspolitiske området, kan bli både vanskelige og dyre å gjennomføre. 

Toje avslutter sin kommentar slik:

"For enkelte vil valgresultatet gjenreise troen på demokratiet, for andre vil det fortone seg som verdens ende. Det kan være passende å påminne om at verden går til grunne hele tiden – for noen."

VGs kommentator, Anders Giæver, sjekket Facebooksidene og twitterfeedene til folk han møtte da han tidligere i høst reiste fra vestkysten til østkysten og opp gjennom rustbeltet på jakt etter "Trumps Amerika". I sin kommentar etter valget konstaterte han følgende:

"For mange gode, anstendige, håpefulle amerikanere er dette jubeldager."

Men det kan også være jubeldager for mindre gode og anstendige amerikanere. På sosiale medier delte mange i går en samling tweets med rasistiske og trakkaserende hendelser de første 24 timene etter Trumps seier.

- Det som skremmer er de titalls millionene som stemte på en rasistisk og sexistisk mann. De kan ha stemt mot status quo, men de har samtidig godtatt grov sexisme, rasisme og homofobi, skriver VGs kommentator Shazia Sarwar og konkluderer slik:

"I altfor lang tid har vi tatt rettigheter som likestilling, pressefrihet og likebehandling for gitt. Når pendelen nå snur, må vi brette opp ermene. Hver og en av oss. Det skylder vi våre barn. Rettigheter består ikke, om vi ikke kjemper for dem. Hver eneste dag. Og særlig nå."

Nedenfor har vi samlet presseklipp fra dekningen og debatten i norske medier i dagene etter Trumps valgseier.

_________________________________

Aktuelle lenker:

Aktuelle saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Demokratiets imageproblem, kommentar av Mathias Fischer i Bergens Tidende 14.11.16
  USA er ikke lenger et fristende utstillingsvindu for liberale verdier.
 • Ustabilt utenriks, kommentar av Carl Bildt i Dagens Næringsliv 14.11.16
  Verden har litt tid til å tenke gjennom konsekvensene av Donald Trumps valgseier før han tiltrer som president 20. januar 2017. Men noe vi vet allerede, er at autoritære statsledere kan senke skuldrene. De kommer ikke kritikk fra USA om mangel på demokrati, frihet og menneskerettigheter.
 • Blir Amerika «greit» igjen? (NATO/handel), kommentar av Cecilie Hellestveit (ILPI) i Dagens Næringsliv 14.11.16
  USAs forhold til verden etter krigen har hvilt på to pilarer – støtte til et åpent internasjonalt handelssystem, og forpliktelse til amerikanskledede allianser som sikrer verdensfreden. Trumps mantra America first er fra mellomkrigstiden, og har sådd tvil om USA under hans ledelse vil endre denne tverrpolitiske konsensusen.
 • Trump-toll og handelskrig kan bli kostbart, Dagens Næringsliv (NTB) 14.11.16
  Valget av Trump har skapt frykt for en ny periode hvor verdens stormakter blir mer opptatt av å beskytte egen industri mot konkurranse enn å åpne opp for internasjonal handel. Fredag varslet EUs handelskommissær Cecilia Malmström at den transatlantiske handelsavtalen TTIP nå vil bli liggende «i fryseren en god stund».
 • – Vi må bidra vi også, Dagens Næringsliv 14.11.16
  Nato-sjef Jens Stoltenberg sier vi ikke kan forlange at USA fortsetter å bære en så stor del av byrden for sikkerheten i Europa.
 • Hvordan vil Trump styre verden?, kronikk av Eirik Vold i Aftenposten 14.11.16
  Hvilke fotavtrykk, eller bombekrater, vil Trump etterlate i verden når han nå tar over verdens mektigste krigsmaskineri, etterretningsapparat og diplomatkorps?
 • – Kan uansett ikke bli verre, Dagsavisen 14.11.16
  – Trumps seier var akkurat som vår valgseier. Også vi overrasket alle, sier Hamas-leder. Han mener palestinerne uansett nå ikke kan få det verre.
 • Politiske ledere i Øst-Europa hater denne mannen. Nå har de fått Donald Trump med på laget. (det liberale demokratiet), Aftenposten 13.11.16
  I USA vakte utvalget av representanter for den økonomiske eliten i videoen debatt: Både Soros og Yellen er jødiske, slik også den tredje representanten for pengemakten i videoen er: Lloyd Blankenfein, konsernsjef i GoldmanSachs. Han vises når voiceoveren snakker om «den globale maktstrukturen», påpeker Salon.com i en kritisk artikkel.
 • Valgene som kan sjokkere Europa. Først ut er Frankrike, Dagbladet 13.11.16
  Tyskland og Frankrike står overfor skjebnevalg. I Bulgaria og Østerrike kan sjokket komme allerede før 2016 er forbi.
 • Trump og sannhetens øyeblikk, kronikk av Hadia Tajik (Ap) i Aftenposten 13.11.16
  Brexit ble drevet frem av verdibevisste velgere. Valget av Donald Trump som president kan ha blitt drevet frem av noe av det samme.
 • Vi trenger mer flerkulturell forståelse enn noensinne, kommentar av Paul Thomas (HiOA) i Aftenposten 13.11.16
  Jeg valgte å si at Trump er en avsporing fordi før eller senere blir vi alle nødt til å se sannheten i øynene, erkjenne at vi lever i en verden som er stadig mer globalisert og multikulturell. Hverken en Trump-, «Brexit»-, Le Pen- eller «Pediga»-seier kan endre på dette faktumet.
 • – Med Trump som president er vi sikret at Dakota Access gjennomføres etter planene, NRK nyheter 13.11.16
  Administrerende direktør Kelcy Warren i Energy Transfer Partners regner det som sikkert at «Den svarte slange» fullføres med Donald Trump som president.
 • - Trumps lynne er jokeren. Han bør besøke Stoltenberg først, Dagbladet | 13.11.2016
  Norsk forsvarsekspert: - Ingen amerikanske president har skapt slik usikkerhet rundt NATO på 50 år.
 • Jens Stoltenberg advarer USA mot sololøp, VG 13.11.16
  Et amerikansk eller europeisk sololøp i sikkerhetspolitikken ikke er et alternativ, mener NATO-leder Jens Stoltenberg. Han advarer mot splittelse i samarbeidet.
 • Trump kan få klimasøksmål av barnegruppe, NRK nyheter 13.11.16
  En gruppe barn har fått grønt lys til å saksøke den amerikanske regjeringen for å ikke ha gjort nok for å bremse klimaendringene.
 • Donald Trump og demokratiet, lederkommentar i Dagens Næringsliv 12.11.16
  Valget av Donald Trump til amerikansk president har utløst et skred av bekymringsmeldinger i mediene. Det er knapt ende på elendigheten vi har i vente. Gjør Trump det han har lovet vil sant nok verden bli fattigere og farligere. Det er likevel ingen grunn til å la svartsynet ta overhånd.
 • Demokratiet har begått selvmord, kronikk av Carsten Jensen (forfatter) i Dagbladet 12.11.16
  Globaliseringen er demokratiets store utfordring. Det er nasjonalstaten som har vært demokratiets naturlige vekstplass. Hvordan forener vi demokratiets forestillinger om menneskers likhet og rett til innflytelse på deres eget liv med en global verden der alle grenser er blitt flytende og innenrikspolitikk ikke lenger kan skilles fra utenrikspolitikk og omvendt? Kan vi stemme oss til innflytelse på verden?
 • Making America Great – som Zimbabwe, kommentar av Kalle Moene (UiO) i Dagens Næringsliv 12.11.16
  Den politiske mobiliseringen for den nye makteliten rundt Donald Trump har brukt slagord mot globalisering og frihandel: Vi mister jobber og bedrifter til utlandet! Derfor har Trump lovet å rive frihandelsavtalene til det gamle regimet i stykker så snart han kommer til makten. Men feilen til den avtroppende eliten i USA er ikke frihandel. Feilen er mangelen på velferdsstatsordninger som kunne ha fordelt frihandelsgevinstene på alle.
 • New Deal, lederkommentar i Klassekampen 12.11.16
  På 1990-tallet tok Bill Clinton ut anti-trustpolitikken av partiets program. I stedet ble globalisering, deregulering og balanserte budsjetter partiets politikk. Kapitalmakten ble ikke lenger sett på som en trussel mot demokrati og arbeids­takerrettigheter. Spørsmålet er om denne politikken skal videreføres eller om det nå kreves en nyorientering basert på erfaringene fra den progressive New Deal-epoken.
 • Reisen til populismens indre, Klassekampen 12.11.16
  Det går et spøkelse gjennom verden, populismens spøkelse. Alle gamle makter har forent seg til en jakt på dette spøkelset: kommisjonen og kapitalen, van Rompuy og Støre, spanske sosialister og tyske kristenkonservative. Denne jakten vil bare tilta i styrke etter at Donald Trump tirsdag ble valgt til ny president i USA.
 • Donald Trump havnet i Det hvite hus, og de liberale sørget for det, kronikk av Thomas Frank i Klassekampen 12.11.16
  Det finnes kanskje en lysere side ved Trumps seier. Det er tross alt en grunn til at flere titall millioner gode mennesker stemte på ham, og kanskje lever han opp til deres høye aktelse. Han har lovet å «tømme avløpet» av korrupsjon i Washington, og det er godt mulig han faktisk vil gå løs på oppgaven. Han har også lovet å reforhandle handelsavtalen Nafta, det kan hende også det skjer. Kanskje kommer han til å vinne så mye for oss (slik han spådde i valgkampen) at vi blir lei av å vinne.
 • SV: Valget av Trump endrer vårt forhold til USA, ABC Nyheter (NTB) 12.11.16
  Årsaken til det er Trumps manglende respekt for rettsstaten, omfavnelse av rasistiske strømninger, flørting med vold og fornektelse av menneskeskapte klimaendringer, understreket han i sin tale til partiets landsstyre lørdag.
 • Donald og oss, Dagens Næringsliv (magasinet) 12.11.16
  – «Bjørn, you must be very worried by the republicans' lack of experience in foreign policy?» spurte Kissinger meg, minnes Godal. Godal bekreftet over USAs tidligere utenriksminister Kissinger at jo da, han var faktisk en smule bekymret. – «Don’t you worry. I shall teach them», sa Kissinger.
 • En ekstrem tid, kronikk av Bård Larsen (Civita) i VG (meninger) 12.11.16
  Vi som er liberale demokrater har en særlig plikt til å sette foten ned mot den dypt antidemokratiske og fremmedfiendtlige bevegelsen som nå brer seg over hele den vestlige sivilisasjonen. Men det blir ikke enkelt.
 • Er Trump og Brexit bare starten? I dette landet kan verden få sitt neste valgsjokk., Aftenposten 12.11.16
  Mange titalls millioner opprørsvelgere har kommet ut av skapet i USA og Europa. De har løftet Donald Trump inn i Det hvite hus. Nå venter alle på en Trump-effekt i Europa.
 • Et forsvar for frihandel, lederkommentar i VG 12.11.16
  I USA og andre vestlige land har de økonomiske forskjellene i samfunnet vært økende i mange år. Økte forskjeller er et faresignal, fordi det undergraver folks tillit til både det politiske og økonomiske system. Dette er med på å forklare Trumps suksess. Mange opplever seg som tapere i globaliseringens tid.
 • Trump er symbolet på det motsette av internasjonal solidaritet, samarbeid og forståing, Jacob Bredesen (17), Fylkesleder i Sogn og Fjordane Unge Venstre, på Si;D i Aftenposten 11.11.16
  Onsdag vakna eg til det eg trudde var umogeleg. Donald Trump blei valt til president, ein mann som er sjølve symbolet på det motsette av dei progressive liberale kreftene som har kjempa for internasjonal solidaritet, samarbeid og forståing, handlekraftig klimapolitikk og retten til å elska kven ein vil.
 • Beslutningstaker Trump, lederkommentar i Ukeavisen Ledelse 11.11.16
  Verden kommer til å merke på godt og ond at det er kommet en dreven beslutningstaker med mot til å ta risiko inn i Det hvite hus. Det første Donald Trump kan få til, er å avvikle handelsboikotten av Russland og få NATO til å ta et steg tilbake i opprustningen.
 • Når det liberale demokratiet ikke leverer, åpnes dørene for det autoritære, kommentar av John Olav Egeland i Dagbladet 11.11.16
  Dette er tross alt mannen som New York Times på lederplass to dager før valget omtalte som en tilhenger av tortur, grenseløs krig og ukontrollert grådighet. En politiker som hater kvinner, immigranter, flyktninger, fargede og funksjonshemmede, og som er et seksuelt rovdyr og en svindler i sine forretninger.
 • – IS kan gjenoppstå etter Mosuls fall, ABC Nyheter 11.11.16
  Etterspillet i Irak vil blant annet avhenge av om USAs neste president, Donald Trump, bidrar til en politisk løsning mellom landets sunni- og sjiamuslimer, mener utenrikspolitisk forsker, Henrik Thune.
 • Rett mann vant, og for en katastrofe det vil bli, kommentar av Asle Toje i Morgenbladet 11.11.16
  Spørsmålet er om muren mot Mexico, anti-frihandel og «USA først» i utenrikspolitikken vil levere den økonomiske vekst som kreves for å innfri. Du kan, som kjent, ikke spise patriotisme.
 • Trumps rådgiver: - Vi bør ikke tilby Gülen tilfluktssted, Dagbladet 11.11.16
  Michael Flynn mener forholdet til Tyrkia er viktigere enn å gi Fethullah Gülen videre eksil. 
 • En farligere verden, lederkommentar i Dagbladet 11.11.16
  Med Trump som USAs neste president roper vi imidlertid et varsku: Vi tror at vi med Trump som president med stor sannsynlighet vil få flere og farligere konflikter i verden. Trump er ikke en mann vi trenger i verdens viktigste jobb.
 • Eksperter: Flere av Trumps politiske forslag er ikke gjennomførbare (utenrikspolitikk), VG 11.11.16
  Donald Trump (70) vil møte store hindre for å få gjennomført politikken sin.
 • Trumps valgløfter må enten brytes eller så vil de koste USA dyrt (utenrikspolitikk), Aftenposten 11.11.16
  Trumps løfter fikk ham valgt, men mange kan neppe gjennomføres.
 • Møter et Midtøsten i kaos (Trump), Dagsavisen 11.11.16
  Få regioner vil prege den internasjonale dagsordenen til Donald Trump som Midtøsten. Men hva han vil gjøre er helt uvisst.
 • Demokratisk intervensjon?, kommentar av Nils Petter Gleditsch (PRIO) i Dagens Næringsliv 11.11.16
  Militær intervensjon som demokratibygging er et hett tema. Norske myndigheter er gjenstand for kritikk på grunn av konsekvensene av intervensjonen i Libya. Hillary Clinton er blitt stemplet som en hauk fordi hun ble regnet som mer villig til å ta i bruk militære maktmidler enn Obama. Noen ihuga tilhengere av Bernie Sanders, også i Norge, foretrakk Trump fremfor Clinton, i håp om at han vil vise seg å være mindre aktivistisk. Nå får vi se om den antagelsen holder.
 • De neste fire årene­ vil vise hvor sterke­ bærebjelkene i det amerikanske ­demokratiet er, kommentar av Kjetil Raknes i Morgenbladet 11.11.16
  La det være sagt, innvandring – og ikke økonomi – var den viktigste saken for velgerne som flokket seg rundt Trump i dette valget. Den hvite arbeiderklassen i USA føler seg presset fra to sider: nedenfra fra innvandrere som tar velferdsgodene og jobbene deres, og ovenfra fra en korrupt politisk elite som har sviktet dem.
 • Er det lov å ønske seg en annen verden enn den pluralistiske?, kommentar av Inger Merete Hobbelstad i Dagbladet 11.11.16
  Men jeg spør meg om det ikke i det offentlig ordskiftet de siste tiårene burde vært større forståelse for at det er legitimt å ønske seg en annen verden, en som er mindre, mer oversiktlig, preget av det velkjente, det man assosierer med det nasjonale eller det lokale, av stabilitet snarere enn bevegelse, av felles tradisjoner snarere enn boblende mangfold. For den som oppriktig ønsker seg et slikt samfunn, er de positive fyndordene brukt om globalisering og stor innvandring — at mangfold er bra, at befolkningen trenger ung arbeidskraft, at det lønner seg økonomisk, at det er moralsk riktig — veike sammenlignet med det som oppleves som de negative kreftene av de samme, store bølgene: At de truer med å utvanne det velkjente; noe man liker og vil holde på.
 • Systemkollapsens håp, lederkommentar i Morgenbladet 11.11.16
  Sinte, hvite menn (og kvinner), globaliseringstapere, nostalgikere, økonomisk depriverte, noen også kvinne­skeptikere og mer eller mindre fordekte rasister. Alle disse beskrivelsene av de 59 millioner menneskene som krysset av Donald Trump på en stemmeseddel og en skjebnekontrakt onsdag 9. november 2016, har noe for seg.
 • Optimistisk blikk på Donald Trump, Morgenbladet 11.11.16
  I september skrev Mitchell en kommentar på nettsiden Politico hvor han argumenterte mot dem som mener at Donald Trump ikke har noen ideologi. Trump representerer de mange som nå tar et oppgjør med den rådende verdensorden etter den kalde krigens slutt i 1989: Globalisering og identitetspolitikk.
 • Er det så ille om USA og Russland snakker mer sammen?, kommentar av Helenes Skjeggestad i Aftenposten 11.11.16
  Det er lett å bli redd med Trump og Putin som verdens sterke menn. Men blir det så ille som mange frykter?
 • Putin og Trump – tospann i takt?, kommentar av Kjell Dragness i Aftenposten 11.11.16
  Putins program er: Gjør Russland stort igjen. Trumps er: Gjør USA stort igjen. De to programmene kan lett kollidere.
 • Tårer på klimamøte etter Trump-seieren, Dagsavisen 11.11.16
  Donald Trumps valgseier har fått katastrofealarmen til å gå blant miljøvernere som kjemper for å verne klodens klima.
 • Trump mot klodens klima, Dagsavisen 11.11.16
  Holder Donald Trump løftene sine, blir det vanskelig å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.
 • USA-kjennere: Dette kan ha avgjort valget, VG 10.11.16
  Tap av arbeidsplasser i industrien og opprør mot eliten trekkes frem som noe av forklaringen på at Trump blir USAs neste president.
 • Frigjøringsdag i Trumps Amerika, kommentar av Anders Giæver i VG 10.11.16
  For mange gode, anstendige, håpefulle amerikanere er dette jubeldager. Jeg håper de viktigste forventningene deres blir innfridd.
 • Mener Sanders kunne slått Trump, NRK nyheter 10.11.16
  Mimir Kristjansson tror Bernie Sanders kunne holdt på Demokratenes velgere i det såkalte rustbeltet. Forsker Asle Toje tror imidlertid ikke at han kunne blitt president.
 • Så stor makt får Trump: 11 måter han kan bestemme over verden, VG 10.11.16
  I motsetning til Obama får den påtroppende presidenten i USA Donald Trump med seg Kongressen. Det gjør ham langt mer mektig, men makten kommer ikke uten begrensinger.
 • Grunn til frykt etter Trump-seier, Vårt Land 10.11.16
  Som uerfaren president i USA kan Donald Trump bli en farlig mann for verden. Både sikkerhet, økonomi og klima risikerer kraftige tilbakeslag.
 • Kva no, Noreg?, kronikk av Bård Vegar Solhjell (SV) i Dagsavisen (nye meninger) 10.11.16
  Det er naudsynt at vi seier det til kvarandre; USAs president deler ikkje våre verdiar. Vår mektige allierte har fått ein leiar som opptrer og uttaler seg i strid med våre verdiar på sentrale felt som demokratiske rettar, likestilling og respekt for ulike menneske. På toppen av dette er han ein farleg og uføreseieleg narsissist.
 • Stoltenberg med klar bestilling til Trump, ABC Nyheter (NTB) 10.11.16
  NATO-sjef Jens Stoltenberg sier han er sikker på at USA vil fortsette å forplikte seg til europeisk sikkerhet. Nå håper han på å få Donald Trump på telefonen så snart som mulig.
 • – Trump som president kan være skadelig for Norge, NRK nyheter 10.11.16
  – Det man er redd for er at hans politikk skal bidra til et iskaldt klima internasjonalt og at det kan trekke verden i en mer proteksjonistisk retning, sier hun.
 • Jensen: – Mye spennende i Trumps økonomiske politikk, Dagsavisen 10.11.16
  – Det er elementer i Donald Trumps økonomiske politikk som kan være bra for verdensøkonomien, mener finansminister Siv Jensen (Frp). Hun ville onsdag nødig spekulere på hvilke konsekvenser valget av Trump får for global og norsk økonomi.
 • – Marerittet er at Trump mister hodet i en krisesituasjon, ABC Nyheter 10.11.16
  – Marerittet er at han skal miste hodet i en eller annen krisesituasjon, kanskje en konflikt med Russland, og at det utløser en atomkrig. Jeg er mer bekymret for dette enn for selve NATO-alliansen, påpeker Børresen.
 • Blir president Trump en total katastrofe? Dette er det han kan lykkes med, Dagbladet 10.11.16
  Klimafornekteren Trump kan imidlertid ikke lovlig si opp Paris-avtalen før om fire år. Avisa skriver at Trumps presidentskap trolig betyr slutten for USA i frihandelsavtalen TPP. Han vil også reforhandle den nordamerikanske frihandelsavatalen NAFTA. Alt dette begrunner Trump med at han vil skaffe amerikanerne jobber. I forlengelsen av det vil han også gjøre store løft i infrastrukturen i USA.
 • TTIP-avtale svekker folkestyret, kommentar av Per Olav Lundteigen (Sp) i Dagens Perspektiv 10.11.16
  Én positiv ting ved at Donald Trump vant presidentvalget, er at den enorme handelsavtalen mellom EU og USA, TTIP, kan ryke.
 • - Trumps fullstendige mangel på forståelse av global handel er livsfarlig, Aftenposten 10.11.16
  Markedene har roet seg etter Trump-sjokket, men eksperter frykter konsekvensene hvis USAs president gjør alvor av å «rive i stykker» handelsavtalene. Sentralbanksjefen frykter handelshindringer.
 • Må gi Trump en sjanse, lederkommentar i VG 10.11.16
  Situasjonen kan bli bedre enn mange av oss frykter dersom Trump får med seg flinke folk, med kunnskap om verden rundt seg, og med bred erfaring fra internasjonal politikk på høyt nivå. Det vil både USA og resten av verden være tjent med.
 • Brende og Solberg får kritikk for slappe uttalelser etter valget av Trump, Aftenposten 10.11.16
  – Jeg står absolutt inne for det jeg sa i intervjuet på politisk kvarter i NRK. Trump har stilt spørsmål ved artikkel 5 i NATO-pakten og ved WTO-avtalen. Det advarte jeg mot og advarer mot.
 • NUPI-forsker og tidligere etterretningssjef: Verden blir mer uforutsigbar og utrygg med Trump som president, Aftenposten 10.11.16
  – Jeg vil si at verden er blitt et mer uforutsigbart og utrygt sted, sier Nupi-forsker Julie Wilhelmsen etter nyheten om Trump-seieren. Hun får støtte av tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen.
 • Her er nordmennene som jubler over Trump-seieren, Aftenposten 10.11.16
  Valget av Trump som president er betryggende for verdensfreden, mener Frps parlamentariske nestleder.
 • Trump er norske politikeres mareritt, kommentar av Frithjof Jacobsen i VG 10.11.16
  USA valgte den presidenten utenriksminister Børge Brende (H) advarte mot. Trump kan bli en like stor politisk utfordring som Putin.
 • Mexicos president skal møte Trump, Aftenposten (NTB) 10.11.16
  Mexicos president Enrique Pena Nieto sier at han og USAs nyvalgte president Donald Trump er enige om å møtes for å drøfte forholdet mellom de to landene.
 • Norske aviser frykter Trump, ABC Nyheter (NTB) 10.11.16
  Norske aviser frykter at USAs nye president Donald Trump vil føre til flere problemer for Norge.
 • 6 grunner til at Trump-velgerne sjokkerte USA og verden, Aftenposten 10.11.16
  Men Trump snakket også lenge om hva han ville gjøre med USA hvis han ble valgt: blant annet å endre lobbyistlovene og sikre arbeidsplasser ved å reforhandle handelsavtaler. Her er noen av grunnene til at de fleste undervurderte Trump så grovt.
 • Brexit, Trump, så Le Pen?, Dagsavisen 10.11.16
  – Deres verden kollapser, vår bygges opp, tvitret partiets visepresident, med et bilde av partileder Marine Le Pen, som gratulerer Trump med seieren.
 • Primalskriket, lederkommentar i Dagsavisen (nye meninger) 10.11.16
  Ved siden av Sovjetunionen og murens fall og terrorangrepene på USA i 2001, er dette det mest dramatiske som har skjedd verdenssamfunnet siden andre verdenskrig.
 • Etablissementets tragedie, kommentar av Reidar Strisland i Dagbladet 10.11.16
  Clinton har helt siden starten vært en kandidat som sto dårlig mot Trump. Hun var elitenes kandidat. Hun holdt hemmelige taler for de store bankene. Hun tok donasjoner fra storkapitalen. Hun støttet frihandelsavtalene som sendte millioner av jobber ut av USA. Hun støttet Irak-krigen. Alle sentrale temaer i årets valgkamp.I primærvalget klarte hun som storfavoritt såvidt å slå Bernie Sanders.
 • Norsk presse er altfor trangsynt, kommentar av Hanne Nabintu Herland i Dagbladet 10.11.16
  Mediene er altfor ideologisk fundert i et verdensbilde som åpenbart er utdatert. Det ideologiske kartet stemmer ikke med realismens terreng, for å sitere Michel Houellebecq. Vi følger gammeldagse analyser av terrenget, og kommer dermed, både politisk og mediemessig stadig til feil konklusjon.
 • Vi har et forklaringsproblem, kommentar av Shazia Sarwar i VG 10.11.16
  Dette handler om mer enn USA. Dette handler om den nasjonalistiske vinden som blåser over USA, hele Europa. Også Norge. Og nasjonalismen kan sikkert forklares med globalisering, og økonomiske nedgangstider, migrasjon og terrorisme og hatet mot etablissementet. Men konsekvensene, de rammer oss alle.
 • «Brexit ganger ti», kommentar av Yngve Kvistad i VG 10.11.16
  Hans vellykkede korstog mot det liberale etablissementet og den uspesifiserte «eliten» er som et ekko av Brexit-kampanjen. Likeså hvordan han traff strømninger i et folk som opplevde at gårsdagen var bedre, da arbeiderklassen hadde jobber å gå til, fremtiden ikke var digital og globalisering bare var en teoretisk modell.
 • President Trump er et eneste stort eksperiment, kronikk av Harald Stanghelle i Aftenposten 10.11.16
  Nasjonalistiske bevegelser blomstrer i land etter land. Den nye innvandringen skaper motstand og forvirring. EU holder jevnlige oppvisninger i maktesløshet. Storbritannia melder seg like godt ut. Voksende ulikhet utvider gapet mellom elite og folk. Arbeidslivet er i dramatisk forandring. Terror ryster oss og holder frykten ved like.
 • Trump som symptom og alliert, kronikk av Jonas Gahr Støre (Ap) i Aftenposten 10.11.16
  Det amerikanske protestvalgets røtter handler om mer enn sosiale forhold, økonomi og et utrygt arbeidsmarked. All politikk er, som kjent, «lokal». Særegne amerikanske forhold teller. Men vi forstår ikke protestbølgen som «Brexit» og valget av Trump er en del av, om vi ikke anerkjenner den dype følelsen av urettferdighet som nå hjemsøker den vestlige verden.
 • Etter Brexit og Trumps seier kan ikke politikere ta noe for gitt, lederkommentar i Aftenposten 10.11.16
  USA er lederen av den vestlige verden og har vært det siden den annen verdenskrig tok slutt i 1945. Den verdensordenen som da ble etablert, har blant annet vært basert på gradvis friere handel over landegrensene og et tett politisk samarbeid.
 • Den sterke manns tid, kommentar av Erling Rimehaug i Vårt Land (verdidebatt) 10.11.16
  Når verden blir truende, kommer den sterke manns tid. Donald Trump passer til rollen.
 • Vesten vender tommelen ned for 
eksperter, Vårt Land 10.11.16
  Hobbelstad ser to drivkrefter bak fremveksten av postfaktasamfunnet: En uro utløst av bølgene globalisering fører med seg – finanskrise­, innvandring – og som ingen­ helt synes å ha kontroll på. Resultat: dyp skepsis til elitene­ som ivret for denne typen samfunn.
 • Globaliseringens sortilederkommentar i Ukeavisen Ledelse 10.11.2016
  Med Donald Trump har globaliseringen fått sitt banesår. Nå skal utviklingen skrus tilbake selv om eliten og finansmarkedene vil hyle i protest. Også Erna Solberg bør få med seg av vinden snur i favør av mer makt til nasjonalstatene på bekostning av gedigne konserner.
 • Når eliten ikke lytter, kronikk av Christian Anton Smedhaug (Agri Analyse) i NRK ytring 10.11.16
  De multinasjonale vestlige selskapene investerer der det passer, har fri tilgang til arbeidskraft med fallende lønninger og tar ut overskuddet der skatten er lavest. Det blir ikke sterk middelklasse, velferdsstat og fordeling av slikt. Og mens arbeidere er krevende å organisere innen land – og ikke minst mellom land, har kapitalen en fordel i politisk påvirkning fordi den er mer konsentrert og lettere å koordinere.
 • Slik vant Trump USA-valget, Klassekampen 10.11.16
  Trumps kritikk av frihandelsavtaler som Nafta, TPP og TTIP har vært helt sentral i Trumps valgkamp. Kritikken av frihandelsavtalene Clinton på ulike tidspunkt har støttet, har blitt svært godt mottatt i disse statene, der folk de siste tiårene har opplevd at jobber har forsvunnet utenlands.
 • Liberalt nederlag, lederkommentar i Klassekampen 10.11.16
  I mange vestlige land sprer det samme inntrykket seg av at liberale politiske eliter sliter med å møte de nye sosiale utfordringene som har oppstått i kjølvannet av deres egen politikk: Global frihandel, overføring av makt fra folkevalgte forsamlinger til lobbyister og institusjoner utenfor demokratisk kontroll og økte sosiale forskjeller.
 • Kinesiske advarsler mot amerikansk kulturrevolusjon, ABC Nyheter (NTB) 10.11.16
  Donald Trumps uventede seier over Hillary Clinton har fått kinesere til å advare om at amerikanerne kan få sin egen kulturrevolusjon preget av sosialt kaos og vold, slik Kina opplevde for 50 år siden.
 • Cicero: – Det verste som kunne skje for klimaet, NRK nyheter 10.11.16
  – Valet av Donald Trump som president i USA er truleg det verste som kunne skje for det internasjonale klimasamarbeidet, seier forskingsleiar Steffen Kallbekken i Cicero, Senter for klimaforsking. Eit klimapolitisk jordskjelv, seier Zero-leiar Marius Holm.
 • Skalk lukene, Trump er en katastrofe for kloden, kommentar av Geir Ramnefjell i Dagbladet 10.11.16
  Det internasjonale klimasamarbeidet, og dermed realismen i å unngå global oppvarming, kan være det første som ryker med Trump.
 • Klimauroen brer seg etter Trump-sjokk, Vårt Land 10.11.16
  Ledende, norske politikere tar til orde for at Norge må ta mer aktivt klimagrep etter USAs valg av president som vil forkaste den historiske Paris-avtalen.
 • Trumpsjokk i internasjonal klimapolitikk, kronikk av Steffen Kallbakken (Cicero) i NRK ytring 10.11.16
  Valget av Donald Trump som USAs president, kan vanskelig sees som noe annet enn et alvorlig tilbakeslag for internasjonal klimapolitikk.
 • NUPI-sjef Ulf Sverdrup: Like dramatisk som Berlinmurens fall, VG 09.11.16
  Valget av Donald Trump som USAs president markerer slutten av en nøyaktig 27 år lang periode siden Berlinmurens fall, 9.november 1989, ifølge NUPI-direktør Ulf Sverdrup.
 • Valget som kan forandre verden, kommentar av Frank Rossavik i Aftenposten 09.11.16
  Presidentvalget i USA vil i verste fall bli dødsstøtet for verden slik vi kjenner den. Trump har lovet handelskrig med Kina, antydet vilje til å bli gode venner med en autoritær leder som Vladimir Putin og mer enn antydet at han vil svekke NATO.
 • En ny amerikansk revolusjon, kommentar av Per Olav Ødegård i VG 09.11.16
  Dette er den andre amerikanske revolusjonen. Ingenting blir som før etter denne dramatiske valgnatten.
 • Slik reagerer verden på Trumps seier, VG 09.11.16
  Blant USAs naboland kan man knapt tro at det er sant, mens Russland gir sin støtte: Slik er reaksjonene på at Donald Trump blir verdens mektigste mann.
 • Leirstein: Trump er bra for verdensfreden, ABC Nyheter (NTB) 09.11.16
  Fremskrittspartiets Ulf Leirstein har som eneste stortingsrepresentant stått fram som tilhenger av Donald Trump. Han mener det er godt nytt om republikanerne vinner.
 • – Større konsekvenser enn ved Brexit, NRK nyheter 09.11.16
  Trump har lovet å endre USAs forhold med verden, også når det gjelder handelsavtaler. Mangelen på forutsigbarhet og frykten for lavere vekst gjør at færre tror på høyere renter fra den amerikanske sentralbanken.
 • Trumps triumf, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 09.11.16
  Trump har lovet skattelettelse og å rive i stykker eksisterende handelsavtaler. Han har også fortalt han har en «hemmelig plan» som skal ta knekken på IS og han skal tvinge Mexico til å bygge en mur langs grensen. Han har truet med å trekke USA ut av Nato.
 • - Trump som president øker definitivt nedsiderisikoen for verdensøkonomien, Dagens Næringsliv 09.11.16
  Trump nærmer seg valgseier. Seniorstrateg tror globale aksjer kan falle ti prosent. 
 • Den amerikanske revolusjonen, lederkommentar i Dagens Perspektiv 09.11.16
  Trump vil måtte tenke seg om to ganger om han vil starte en handelskrig mot Kina. Men i noen grad må han skru frihandelen tilbake. Valget av Trump betyr et langt steg tilbake for frihandel og globalisering. De som i lang tid har forhandlet om økt frihandel mellom EU og USA, kan holde avskjedsmiddag i kveld.
 • NATO-Stoltenberg gratulerer Donald J. Trump, Dagbladet 09.11.16
  - Vi står overfor en utfordrende nytt sikkerhetsmiljø som inkluderer hybrid krigføring, cyber-angrep og terrortrussel. USAs ledelse er like viktig som alltid. Vår allianse har fått sammen Amerikas nærmeste venner i både fred- og konfliktstid i over 70 år. Et sterkt NATO er bra for USA og bra for Europa, sier Stoltenberg.
 • Putin gratulerer Trump, Dagbladet (NTB) 09.11.16
  - Dialogen mellom Washington og Moskva er i begge lands interesse, sier Putin.
 • Hva nå, verden?, kommentar av Mathias Fisher i Bergens Tidende 09.11.16
  Han er bare én mann, men nå skjelver verden. Donald Trumps uregjerlige personlighet er ikke det eneste som skaper enorm usikkerhet nå. USAs neste president har ingen historie som politiker.
 • Slik reagerer Norge og verden på Trump-seier, Aftenposten 09.11.16
  Markedene skjelver og folk var i sjokk etterhvert som det ble klart at Trump vant kampen om å bli USAs neste president.
 • Trenger et sterkt USA, lederkommentar i VG 09.11.16
  USAs nyvalgte president står overfor særdeles store utenrikspolitiske utfordringer.
 • Trump skaper skjelvinger (klima), Dagens Perspektiv 09.11.16
  Donald Trump kan heldigvis ikke torpedere klimaavtalen før om fire år. Det er også mye juridisk som ligger fast, hevder leder av Naturvernforbundet.
 • – Trumps valgseier har ingen betydning for oss, NRK nyheter 09.11.16
  – Dette har ingen betydning i det hele tatt for oss her i nord. For det første er Trump et ubeskrevet blad i utenrikspolitikk, Norge vet han knapt hvor ligger og vi tilhører et rolig hjørne av verden. Det er nok heller relasjonene til Mexico og Kina som kan komme under press, sier Buck til NRK.
 • Solberg: – USA framleis vår viktigaste allierte, NRK nyheter 09.11.16
  Statsminister Erna Solberg (H) gratulerer Donald Trump med valsigeren, og ho forsikrar om at USA framleis blir Noreg sin viktigaste allierte også under hans styre.
 • Et mareritt eller litt fred og ro, kommentar av Einar Hagvaag i Dagbladet 09.11.16
  Valget av Trump ville være katastrofalt, nærmest utfordre EU eksistensielt i et historisk øyeblikk hvor EU kanskje ikke er i stand til å stå imot, har diplomatiske kilder i EU forklart i private samtaler.
 • Overtar ryddigere hus, kommentar av Geir Ove Fonn i Vårt Land 09.11.16
  Utenrikspolitisk har Obama hatt en krevende vakt. Løftene om å få USA ut av krigene i Irak og Afghanistan er bare delvis oppfylt: Fortsatt har USA 8.400 soldater i Afghani­stan og 5.000 i Irak, samtidig som landet er involvert i luftangrep på islamistiske krigere i Syria, Libya, Jemen og Somalia.
 • Det liberale paradokset, kommentar av Lars Gilberg i Vårt Land (verdidebatt) 09.11.16
  Det er et dilemma:­ Ved å kjempe for menneske­rettighetene, kjemper vi også for rettighetene til dem som vil bruke dem til å frata alle andre slike rettigheter.
 • De første norske politiske reaksjonene, Dagsavisen 09.11.16
  – Må vi se på nytt på måten vi organiserer Forsvaret på? spør Venstre-lederen dagen etter at regjeringspartiene med hjelp av Ap sikret flertall for en ny langtidsplan. Hun er også redd for at Trump som president vil påvirke verdensøkonomien negativt.

Søk:

Avansert søk

Avisenes lederkommentarer:


"Verden kommer til å merke på godt og ond at det er kommet en dreven beslutningstaker med mot til å ta risiko inn i Det hvite hus. Det første Donald Trump kan få til, er å avvikle handelsboikotten av Russland og få NATO til å ta et steg tilbake i opprustningen."

Ukeavisen Ledelse 11.10.16

Sinte, hvite menn (og kvinner), globaliseringstapere, nostalgikere, økonomisk depriverte, noen også kvinne­skeptikere og mer eller mindre fordekte rasister. Alle disse beskrivelsene av de 59 millioner menneskene som krysset av Donald Trump på en stemmeseddel og en skjebnekontrakt onsdag 9. november 2016, har noe for seg."

Morgenbladet 11.11.16

"Valget av Donald Trump som USAs 45. president innbyr til å argumentere høylydt mot virkeligheten. Men siden det dessverre er nytteløst skal vi avstå. Med Trump som USAs neste president roper vi imidlertid et varsku: Vi tror at vi med Trump som president med stor sannsynlighet vil få flere og farligere konflikter i verden. Trump er ikke en mann vi trenger i verdens viktigste jobb."

Dagbladet 10.11.16

"Med Donald Trump har globaliseringen fått sitt banesår. Nå skal utviklingen skrus tilbake selv om eliten og finansmarkedene vil hyle i protest. Også Erna Solberg bør få med seg av vinden snur i favør av mer makt til nasjonalstatene på bekostning av gedigne konserner."

Ukeavisen Ledelse 10.11.16

"Våre politikere må forholde seg til Trump. Deres viktigste jobb nå er å sikre norske interesser. De må etablere kontakter inn i den påtroppende Trump-administrasjonen. Foreløpig vet de færreste hvem som kommer til å være med Trump inn i Det hvite hus. Mange av de mest erfarne republikanerne med utenrikspolitisk erfaring har tatt avstand fra Trump - flere av dem har advart mot ham."

VG 10.11.16

"Ved siden av Sovjetunionen og murens fall og terrorangrepene på USA i 2001, er dette det mest dramatiske som har skjedd verdenssamfunnet siden andre verdenskrig. Donald Trump kan, som nå verdens desidert mektigste mann, rokke ved stabiliteten og sikkerheten i verden, samt stoppe USAs innsats mot de globale klimautfordringene. Det destruktive potensialet er enormt. Hva han akter å gjøre som president er likevel svært uforutsigbart. Dagen derpå er spørsmålene flere enn svarene."

Dagsavisen 10.11.16

"Allerede nå synes det klart at det internasjonale arbeidet for å redusere utslippene av klimagasser, vil oppleve et stort tilbakeslag. Paris-avtalen har mange svakheter, men ville overhodet ikke ha vært mulig uten at de to største utslippslandene, USA og Kina, omsider hadde funnet sammen i et samarbeid. Trump vil trekke USA ut av dette. Norge har ikke noe alternativ til å søke samarbeid med USA på mange områder. Men det er dårlige nytt at USA under Trump ser ut til å vende seg innover, både utenrikspolitisk og økonomisk."

Aftenposten 10.11.16

"I mange vestlige land sprer det samme inntrykket seg av at liberale politiske eliter sliter med å møte de nye sosiale utfordringene som har oppstått i kjølvannet av deres egen politikk: Global frihandel, overføring av makt fra folkevalgte forsamlinger til lobbyister og institusjoner utenfor demokratisk kontroll og økte sosiale forskjeller."

Klassekampen 10.11.16

"Trump vil måtte tenke seg om to ganger om han vil starte en handelskrig mot Kina. Men i noen grad må han skru frihandelen tilbake. Valget av Trump betyr et langt steg tilbake for frihandel og globalisering. De som i lang tid har forhandlet om økt frihandel mellom EU og USA, kan holde avskjedsmiddag i kveld."

Ukeavisen Ledelse 09.11.16


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.