Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Medieklipp

Her samler vi medieklipp om utviklingspolitikk og internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål knyttet til valgkampen 2009.

Medieklipp i 2009

September 

 • Valg i Egostania, Kommentar av Anders Heger i Dagsavisen 14.09.09
  Norge er for øyeblikket et krigførende land. Vi er i tillegg en betydelig våpenprodusent som fôrer konflikter verden over. Dertil er vi en storprodusent av CO2-produserende fossilt materiale. Vi besitter en gigantformue som er med på å forme levekår og arbeidsplasser fra Aserbajdsjan til San Paulo. Og likevel: Den høsten vi skal gjøre opp status for oss selv er 98 prosent av all utenriksdekning i avisene konsentrert om to hurraturister i Kongo.
 • Skjebnevalg, Lederkommentar av Anders Horn i Klassekampen 14.09.09
  Opposisjonspartiene framstiller seg ofte som miljøvennlige alternativer til den rødgrønne regjeringen. Faktum er imidlertid at presset fra Høyre og Frp for økt oljeutvinning, også utenfor Lofoten og Vesterålen, er enormt. Skulle det rødgrønne regjeringsprosjektet gå over ende, og Ap bli fristilt fra SV og Sp, kan vi med tilnærmet full sikkerhet si at skjebnen til disse sårbare havområdene er beseglet.
 • Gi landet en ny regjering!, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 12.09.09
  De rødgrønne har gjort hva de kan for å spille på splittelsen på borgerlig side og hiver på med skrekkvisjoner av et rent fremskrittshelvete hvis de borgerlige vinner valget: Da blir finanspolitikken fullstendig uansvarlig, renten høyere, kultursektoren ut-raderes og det blir null miljøpolitikk. Men dette er rene skremmebilder av samme type som de borgerlige politikere mante frem i forrige valgkamp
 • Klimakampene, Kommentar av Håvard Narum i Aftenposten 12.09.09
  Partilederdebatten fikk høyest temperatur da det ble snakk om klimapolitikk og samarbeidsklima.
 • Hvor kommer skillelinjene i norsk miljøpolitikk fra?, Kronikk av Hilde Opoku i Bergens Tidende 12.09.09
  Det har aldri vært større enighet om at miljø- og klimautfordringene er dramatiske. Like fullt framstår partienes miljømålsetninger og strategier svært forskjellig. Forklaringene ligger tilbake i tid, konsekvensene framover.
 • Et mulig skjebnevalg, Lederkommentar av Dag Herbjørnsrud i Ny Tid 11.09.09
  Slik det er nå, mangler vi flere radikale og globalt orienterte stemmer på Stortinget. Derfor burde et parti som Miljøpartiet De Grønne, eller for den saks skyld en kandidat som RVs Erling Folkvord, også være representert. Vi trenger økt mangfold på Stortinget, ikke mer enfold.
 • 14 viktige områder, Kronikk av Jonas Gahr Støre i Aftenposten 11.09.09
  Har utenrikspolitikk vært fraværende i valgkampen? Det avhenger av øynene som ser, ørene som hører og de menneskene du møter.
 • - Ap-folk fortvilt etter oljesandutspillet fra Jens, Dagbladet 11.09.09
  Synes StatoilHydros prosjekt er forkastelig. Vil ikke settes i bås med Frp.
 • Rødgrønn styring, Lederkommentar av Alf van der Hagen i Morgenbladet 11.09.09
  Oljeforvaltning er et avgjørende politisk tema for Norge fordi petroleum står for hovedparten av Norges inntekter. Erfaringer fra land som støter på store oljerikdommer er at pengene kan bli en forbannelse i stedet for en velsignelse.
 • «Vi gjorde ikke nok for klimaet», Aftenposten 11.09.09
  Fem av Norges seks siste miljøvern- ministere, fra fem partier, mener de ikke fikk gjort nok med klimatrusselen.
 • Valget med kosmisk blikk, Kommentar av Andrew Kroglund i Dagsavisen 09.09.09
  2009 er det internasjonale astronomiåret. Vi feirer Darwin. Det er klimatoppmøte i København og valgår i Norge. Mange føler de lever i en avgjørende tid. Kanskje valget den 14. september er viktig utover å administrere? Et verdivalg? Et veivalg?
 • Fire år med oljekamp, Aftenposten 09.09.09
  Politikerne som velges på mandag, vil få ansvaret for å avgjøre flere store olje- og klimakamper. Utbygging av Lofoten og Vesterålen er bare én av dem.
 • Atomvåpen og valget, Kommentar av Kirsten Osen og Dag Bruusgaard i Dagsavisen 04.09.09
  Til og med president Obama går med overbevisning inn for en atomvåpenfri verden. Til tross for alle disse løfterike signalene har atomvåpen så langt vært et ikke-tema i årets valgkamp. De tidligere partiledernes felles front mot atomvåpen gjenspeiler seg da heller ikke i partiprogrammene som tradisjonen tro viser en klar H-V-gradient.
 • Valgkamp uten klima, Kommentar av Aslak Bonde i Morgenbladet 04.09.0
  Selv om politikerne mener det haster med å få ned klimautslippene, lar de temaet ligge i valgkampen. De nøyer seg med å diskutere en klassisk og avgrenset miljøsak.
 • Det rådende syn, Morgenbladet 04.09.09
  Jens Stoltenberg vil snakke om klima. Vi vil snakke om olje. Dette intervjuet er et forsøk på kompromiss.
 • De andre miljøsakene, Kommentar av Ingeborg Gjærum i Dagsavisen 04.09.09
   «Glem valget. Det er valgkampen som teller», skrev jeg i juni. Planene for valgkampen var klare, målet var å få oljeboring i nord på dagsorden. Uten spor av beskjedenhet kan jeg si at jeg er absurd stolt av at vi klarte det.
 • Null er ikke null, Kommentar av Frode Bjerkestrand Bergens Tidende 02.09.09
  I dag arrangerer miljøorganisasjonen Bellona klimahøring på Stortinget, der norske klimavisjoner for de neste tiårene skal luftes og vises på mektige powerpoints. Det er garantert at begrepet «nullutslipp» kommer til å infiltrere diskusjonen i rikt monn. Men hvor mye er egentlig null på dagens miljøagenda?
 • Norsk dobbeltmoral, Lederkommentar i Adresseavisa 02.09.09
  Uansett hvordan Jens Stoltenberg (Ap), Erik Solheim (SV) og den rødgrønne regjeringen fremstiller det, viser Norge en dobbeltmoralsk holdning til utvinning av olje fra tjæresand i Canada og Madagaskar.
 • Fast i sanden, Lederkommentar i Aftenposten 02.09.09
  Erik Solheim har mange meninger om utvinning av oljesand – i hvert fall to. Som miljøminister har han advart mot StatoilHydros deltagelse i denne meget omstridte formen for oljevirksomhet i Canada. Denne kritikken har vært helt på sin plass.
 • - Bestem deg, Solheim, Aftenposten 02.09.09
  Erik Solheim kritiserer StatoilHydros satsing på oljesand i Canada. Samtidig gir Norge støtte til et oljesand-prosjekt i Madagaskar. Opposisjonspolitikere oppfordrer Erik Solheim til å bestemme seg for hva han vil.
 • Politisk forbruk bidrar, Kommentar av Arild Hermstad i Dagsavisen 02.09.09
  Professor Runar Døving tar feil i Dagsavisen 31.8. Det er ikke riktig at Framtiden i våre hender lever i en tradisjon fra forbrukerpolitikkens gullalder på 1950-tallet. Vi har liten tro på at markedet og forbrukermakt styrer verden unna miljøkatastrofer. Men det er riktig at vi forutsetter individuelle valg – individuelle politiske valg.
 • Etterlyser klimafokus i valgkampen, Aftenposten 01.09.09
  De politiske veteranene Anne Enger og Kåre Willoch mener klimaspørsmålet drukner i valgkampen.
 • Moderne verktøy og gammel tankegang, Kommentar av Sidsel Mørck i Aftenposten 01.09.09
   Det hjelper ikke med moderne verktøy, så lenge tankegangen er gammeldags. Derfor kan oljeboring i Lofoten og Vesterålen bli en symbolsak for utviklingen videre: Farvel til kortsiktig økonomisk vekst – eller velkommen til langsiktig økologisk matsikkerhet.
 • - Det blir ikke et aktuelt spørsmål, Aftenposten 01.09.09
  Kristin Halvorsen nekter å si hva hun vil gjøre om SV taper saken om Lofoten og Vesterålen i regjering.

August 

 • Miljøslakt av Frp-program, Klassekampen 31.08.09
  Miljøbevegelsen gir Frps 100-dagersprogram det glatte lag.
 • På operasjonsbordet etter blodig miljøstunt, Dagbladet 31.08.09
  Det var ikke bare miljøvernminister Erik Solheim som fikk blø da han og flere politikere med saks skulle demonstrere hvem som var best på å kutte CO2-utslipp.
 • Slakter Rødt og Frp for samme politikk, Dagbladet 31.08.09Flyktninghjelpen kaster terning på partiene og ber dem tenke større enn integreringspolitikk når de snakker om verdensproblemene i valgkampen.
 • Nei til krig må følges opp i praksis, Debatt av Erling Folkvord i Dagsavisen 31.08.09
  Takk til Bjørn Jakobsen (SV) for et delvis svar (21.8) på spørsmålet om han kan garantere at SV i det nyvalgte Stortinget vil stemme for forslag om å hente heim de norske soldatene fra Afghanistan, og for å stryke krigsbevilgningene i statsbudsjettet for 2010.
 • Sammen for oljesand. Aftenposten 29.08.09
  –Utslipp i Canada er Canadas ansvar, sier Jens Stoltenberg. Ap og Frp er de eneste som ikke vil stanse StatoilHydros oljesandprosjekt.
 • Løft blikket!, Kommentar av Inger Lise Hansen, Anette Trettebergstuen, Kirsti Bergstø, Lene C Westgaard og Mette Hanekamhaug i Dagsavisen 28.08.09
  Så langt i valgkampen er mange lokale, regionale og nasjonale problemstillinger satt på agendaen. Men valgkampen mangler internasjonalt fokus! Vi oppfordrer derfor alle partiene til å sette fattigdomsbekjempelse på agendaen fram mot 14. september.
 • De glemte valgkampsakene, Ny Tid 28.08.09
  Mens de politiske partiene snakker om skatt og skole, etterlyser de ideelle organisasjonene en bredere valgkampagenda. Her er valgkampsakene som tar på alvor at norsk økonomi og politikk har konsekvenser ut over landegrensene.
 • Stoltenberg: Ny teknologi løser klimaproblemene, Aftenposten 28.08.09
  Klimaproblemene vil bli løst gjennom ny teknologi, slik tidligere miljøproblemer er løst, tror statsminister Jens Stoltenberg.
 • Det norske klimaskiftet, Lederkommentar av Dag Herbjørnsrud i Ny Tid 28.08.09
  De siste ukene har vi sett et skifte i debattklimaet rundt klimaspørsmålet. Bortsett fra hos dem der makta rår.
 • Avviser nye klimamål før København, Dagsavisen 27.08.09
  Ap-leder og statsminister Jens Stoltenberg avviser kravet fra SV, Venstre og miljøbevegelsen om å skjerpe Norges klimamål før klimatoppmøtet i København i desember.
 • Uten klimatroverdighet, Debatt av Arild Hermstad i Dagsavisen 27.08.09
  Statsminister Jens Stoltenberg har erklært seg som klimaoptimist. Det til tross for at han ikke har maktet, eller ikke har villet, styre den kanskje mest klima- og miljøskadelige sektoren i samfunnet – reiser og transport.
 • Frp kutter palestinsk støtte i 100-dagersplanen, Vårt Land 27.08.09
  – Norge skal ikke bidra til at palestinske barn lærer å hate Israel, sier Sylvi Listhaug.
 • Palestinastøtte, Kommentar av Helge Simonnes i Vårt Land 27.08.09
  Å kutte støtten til palestinerne tjener ikke Israels interesser. Men er det egentlig det Frp vil? Fremskrittspartiet har lekket et av punktene i hundredagersprogrammet sitt. De vil kutte støtten til palestinske selvstyremyndigheter fordi pengene går til skolebøker som preker fiendskap mot Israel.
 • Det gjelder framtida, Lederkommentar i Dagsavisen 26.08.09
  For første gang på 20 år er miljø og klima endelig blitt en viktig valgkampsak. Hittil har miljødebatten for det meste dreid seg om oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen.
 • Stortingsvalget er et miljøvalg, Debatt av Sigmund Hågvar i Aftenposten 26.08.09
  Aldri før i norgeshistorien har miljøproblemene vært så politisk viktige som i dag. Både verden og Norge skriker etter politisk lederskap. Hittil har politikerne gjerne unnskyldt seg med at de ikke har dekning i opinionen for å ta store miljøgrep. Den unnskyldningen gjelder ikke lenger.
 • Dagsavisens fattigdomspornografi, Debatt av Morten Høglund i Dagsavisen 25.08.09
  Dagsavisens forside 24. august om FrPs bistandskutt er fattigdomspornografi på sitt verste. Ved å avbilde et lite, underernært barn med fluer sirklende over hodet, er avisen med på å bygge opp om fordommene om Afrika som et fortapt kontinent bestående av hjelpeløse mennesker. Dette er igjen med på å opprettholde inntrykket av at det eneste som kan få Afrika ut av fattigdom er ”den hvite mann” hjulpet av massiv bistand. Denne holdningen er både rasistisk, kolonialistisk og ikke minst ødeleggende for kontinentet.
 • Nye oljetoner fra Ap, Kommentar av Rasmus Hanssoni Dagsavisen 25.08.09
  Debatten om oljeboring i Lofoten og Vesterålen viser at Arbeiderpartiet kan være på gli i miljø- og klimapolitikken. Det er jammen på tide.
 • Utenrikspolitikk i valgkampen, Debatt av Anette Hovdal i Dagsavisen 24.08.09
  Norge er en del av et internasjonalt samfunn, og dette synes jeg bør være i bevisstheten vår når vi går til stemmeurnene.
 • Ap bruker millioner på roser i valgkampen, E24 (NTB) 23.08.09
  – Når vi skal ha så store kvanta og være garantert bra arbeidsstandard, ta klimahensyn og være sikker på Fairtrade, så har vi valgt å kjøpe Fairtrade-roser gjennom en stor leverandør, opplyser partiets informasjonssjef Sindre Beyer.
 • Rød kritikk av SVs krigsmotstand, VG (NTB) 23.08.09
  Stortingsrepresentant Heikki Holmås skryter av at SV er det eneste partiet på Stortinget som er imot krigen i Afghanistan. Det imponerer ikke Rødts Erling Folkvord.
 • Tror miljø kan bli en vinnersak, Aftenposten 22.08.09
  Forskere, politikere og miljøaktivister tror klimapolitikk blir en av hovedsakene i årets valgkamp, men velgerne synes sjelden at miljø er viktig.
 • Tilslørt uenighet, Kronikk av Erna Solberg i Aftenposten 22.08.09
  Våre egne soldater, våre allierte og Taliban merker seg Regjeringens bevisst tvetydige signaler om norsk deltagelse i Afghanistan.
 • Soldatane skal heim, Kommentar av Bjørn Jacobsen i Dagsavisen 22.08.09
  Er det noko vi har lært i Afghanistan så er det at sivile bidrag må porsjonerast ut i rette dosar sammen med militære åtgjerder med respekt for det humanitære rom.
 • Alene om radikalt miljøvalg, Debatt av Gunnar Kvåle i Morgensbladet 21.08.09
  Jørgen Randers er befriende klar når han i Morgenbladet 14. august anbefaler at man bør stemme på SV hvis klima er viktigst. Hans analyse omfatter imidlertid bare partier som er representert på Stortinget.
 • Vil kjøle ned klimadebatten, Dagsavisen 21.08.09
  Fremskrittspartiets klimapolitikk er mer nyansert enn det folk flest vil ha det til, mener Ketil Solvik-Olsen. Han er lei av å ikke bli hørt.
 • Grønn vs. grønn, Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 21.08.09
  Venstre og Kristelig Folkeparti vil ha tøffere klimapolitikk og SV ut av regjering. Det er ikke sikkert de kan få begge deler.
 • Støre: - En aksept av israelsk okkupasjon, Aftenposten 21.08.09
  Fremskrittspartiet ønsker at Norge skal flytte sin ambassade til Jerusalem. - Det ville kortslutte fredsforhandlingene i Midtøsten, sier utenriksminister Støre.
 • Bellona-Hauge: - Siv vil skape global fordømmelse, VG Nett 20.08.09
  Bellona-leder Frederic Hauge mener Norge vil bli rasert som klimanasjon dersom Frp-leder Siv Jensen møter opp på klimatoppmøtet i København i høst.
 • Jagland advarer, Kommentar av Arne Strand i Dagsavisen 20.08.09
  Leser vi Jagland mellom linjene i hans faste spalte på side to i dagens avis, er det vanskelig å forstå ham annerledes enn at han vil verne Lofoten og Vesterålen mot oljeleting slik Dagali og Veig på Hardangervidda i sin tid ble skånet for vannkraftutbygging.
 • Persson bekymret for «Frp-effekten» i klimasaken, Aftenposten (NTB) 19.08.09
  Det kan bli vanskelig å samle folkelig støtte internasjonalt til å bekjempe klimakrisen, frykter tidligere statsminister Göran Persson. Han viser til Frp-effekten i Norge.
 • Vi må se fremover i klimapolitikken, Debatt av Erik Solheim i Aftenposten 19.08.09
  BI-professor Jørgen Randers, som ledet Lavutslippsutvalget utnevnt av Bondevik II-regjeringen, oppfordrer folk til å stemme SV hvis klima er viktigst. Ifølge ham har SV den beste klimapolitikken samtidig som vi har styringsvilje.
 • Clunkers og klima, Lederkommentar i Dagens Næringsliv 19.08.09
  Partier som hevder de er opptatt av klima, bør også være opptatt av å få mest mulig miljøgevinst igjen for pengene. Her virker det som om det viktigste er å få flest mulig velgere.
 • Større støtte til Isaf-krig, Klassekampen 19.08.09
  Seks av ti nordmenn sier nei til å hente hjem Isaf-soldatene fra Afghanistan. Bare tre av ti vil ha Norge ut av krigen. Nå krangler Rødt og SV om hvem som har skylda.
 • – Frp blir som Bush i klimapolitikken, Dagsavisen 18.08.09
  – I stedet for å rette skytset mot oss, som er miljøbevegelsens beste venner, burde de tenke på hva som skjedde i USA da man kritiserte Al Gore og fikk Bush i stedet. Fremskrittspartiet vil bli som Bush i klimapolitikken, sier Solheim.
 • SV-Solheims fem klimaløfter, Dagsavisen 18.08.09
  Miljøvernminister Erik Solheim (SV) vil kutte norske klimautslipp med 40 prosent, gi store beløp til klimatilpasning i u-land og satse mange titalls milliarder av oljefondet på grønne investeringer.
 • En rød-grønn skandale, Lederkommentar i Bergens Tidende 18.08.09
  Erik Solheim tar selvkritikk. Det er ikke godt nok. Hvorfor tar ikke den rød-grønne regjeringen klimakrisen alvorlig?
 • Baren åpen for klimakamp, Lederkommentar i Nationen 18.08.09
  Ingen av de tre største partiene er interessert i at klima blir et viktig valgkamptema. Verken Ap, Frp eller Høyre har stort å by på når det gjelder klimapolitikk. Derfor er det gledelig at andre mektige aktører bringer temaet opp på valgkamptoppen. Både forskere, næringslivet og folket later til å være mer opptatt av en klode i krise enn mange ledende politikere.
 • Kristin nekter å garantere olje-nei, VG Nett 18.08.09
  Dagens folkemøte på NRK mellom partilederne holdes på idylliske Christiansholm festning i Kristiansand. Tema for debatten var regjeringsspørsmålet samt helse, miljø og skatt, men oljeboring i nord ble snart den hete poteten i kveldens politikerslag.

Januar 

 • KrF-støtte til Siv Jensen, VG (NTB) 27.01.2009
  Siv Jensen (Frp) får sterk støtte fra KrF-velgere for sin håndtering av Gaza-saken. Det viser en ny meningsmåling.
 • Krisetiltak krever samarbeid, Lederkommentar i Stavanger Aftenblad 20.01.09
  Vi antar at en medvirkende årsak til de oppklaringsrundene om regjeringsspørsmålet som de tre partiene på borgerlig side har gått, også inneholder frykten for å bli identifisert med noen av Frps sine politiske standpunkter. Det er neppe tilfeldig at avklaringen er kommet i en periode der Siv Jensen er den som tydeligst har gitt støtte til Israels bombing av Gaza.
 • Frps fall stanset opp, Aftenposten 16.01.09
  Etter offensiv Israel-støtte i Frp, har kristne velgere hoppet fra KrF til Frp. Det kan ha stanset partiets dramatiske tilbakegang. Ap har stor fremgang. 
 • Rød bølge for Siv, Kommentar av Marie Simonsen i Dagbladet 14.01.09
  I tumultene ga Jensen altfor mye gass og ble stoppet. De rødgrønne skjøt Siv med storkanon. Med analytisk overlegg tok Jonas Gahr Støre livet av hennes brutale og bristende logikk. Når Frp vil kutte den humanitære støtten til Gaza overlater man sivilbefolkningen nettopp til de religiøse grupperingene Jensen ønsker å straffe. Hva mente dessuten Jensen med sin tirade om at Mads Gilbert slapp til i mediene «usensurert»? Er Frp-formannen for sensur av øyevitner?
 • Hva om Siv Jensen var statsminister?, Kommentar av Kari Gåsvatn i Nationen 10.01.09
  KrF står fortsatt med ett bein i den religiøse og ett bein i den politiske tilnærmingen. Kjell Magne Bondevik bidro som utenriksminister og statsminister til en nyorientering i KrF. Siv Jensen prøver å framstille det som om det bare er «venstresida» som er opprørt over brutaliteten mot sivile Gaza. Hva da med Høyres Kåre Willoch som i mange år har talt palestinernes sak?
 • Siv Jensens alenegang, Lederkommentar i Bergens Tidende 09.01.09
  Fremskrittspartiet gjør akkurat som det vil, også i Midtøsten-politikken. Det er et større problem for den øvrige høyresiden enn for Frp. Egentlig har Jens all grunn til å takke Jensen.
 • Ingen Gaza-konflikt mellom Høyre og Frp, Dagsavisen 08.01.09
  Erna Solberg holder fast på at en Høyre/Frp-regjering er mulig, til tross for Frps varme støtte til Israels krigføring i Gaza.
 • Valgforsker: Frps Israel-støtte gir velgertap, VG (NTB) 08.01.09
  Valgforsker Frank Aarebrot tror Fremskrittspartiet vil miste flere velgere enn partiet vinner på den sterke støtten til Israel.

Medieklipp i 2008

 • Store endringer foran valgåret, lederkommentar i Stavanger Aftenblad 31.12.08
  Det er usikkert hvordan finanskrisen og nedgangstidene slår ut på politikken i Norge. Foreløpig har regjeringspartiene styrket seg som følge av vanskeligere tider. Stabilitet og forutsigbarhet vil være et sterkt kort å slå i bordet til velgerne i september. Det er på det området de fire opposisjonspartiene sliter mest.
 • – Lukker øynene for verdens matkrise, Dagsavisen 23.07.08
  Fremskrittspartiet og Høyre tar med sin landbrukspolitikk ikke hensyn til at det fins en matkrise i verden, mener SV-nestleder Audun Lysbakken.
 • Blå regjering vil åpne matgrensene, Dagsavisen 22.07.08
  Mer frihandel er bra for både norske forbrukere og afrikanske bønder, mener Høyre og Fremskrittspartiet. Norske bønder må derimot belage seg på trangere tider med en blå regjering.
 • Dristig og selvbevisst Siv Jensen, lederkommentar i Stavanger Aftenblad 05.05.08
  Frps landsmøte i helgen kan vise seg å være viktig for partiet. Med sin understrekning av regjeringsstrategi, kan Siv Jensen ha gitt den kommende valgkampen foran stortingsvalget i 2009 et annerledes innhold enn ventet.
 • – Utenriks er lett match, Vårt Land 05.05.08
  Frps Morten Høglund mener det blir enkelt for borgerlige å bli enige om utenrikspolitikken for ny regjering. 
 • Frp på vei ut i verden, lederkommentar i Bergens Tidende 05.05.08
  U-hjelpen ble grundig behandlet etter at den ugandiske redaktøren Andrew Mwenda hadde fortalt delegatene hvor mye skade vestlige penger kan gjøre i land i Afrika. Det er en kritisk tilnærming til vestlig og norsk u-hjelp som er til å få forstand av. Det er ikke vanskelig å finne feilslåtte u-hjelpsprosjekter rundt om i Afrika og Asia, der vestlig kapital tidvis har gjort mer galt enn godt. Spørsmålet blir likevel hva en slik erkjennelse skal lede til.
 • Dette er Frps utenrikspolitikk, Stavanger Aftenblad 05.05.08
  Hvordan blir Norge under utenriksminister Morten Høglund (Frp)?
 • Paul Chaffey skolerer Frp i globalisering, Stavanger Aftenblad 03.05.08
  Frp vil bli et voksent og ansvarlig parti i en alder av 35 år. Tidligere SV-representant og nå Abelia-direktør, Paul Chaffey, er blant dem som er hentet inn til landsmøtet for å foredra om globaliseringens velsignelser.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 20. april
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?