Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Norge trekker støtte til omstridt fond

Politisk rådgiver i UD, Thorbjørn Urfjell (SV), gjorde det onsdag klart at Norge vil trekke støtten til PPIAF, et omstridt fond som bl.a. har fremmet privatisering av vann i utviklingsland.

Fredag 23. februar 2007
Linker oppdatert: Lørdag 16. juni 2007

Thorbjørn Urfjell (SV), politisk rådgiver for utviklingsminister Erik Solheim

Det var på et møte med representanter for Foreningen for internasjonale vannstudier (FIVAS) og den britiske lobbyorganisasjonen World Development Movement (WDM) at Thorbjørn Urfjell orienterte om at UD ikke lenger ser fondet som en kanal å løse problemet med fattiges tilgang til vann. Han ga beskjed om at Norges støtte til fondet vil opphøre 30. juni 2007.

- Dette er gledelig, sier Andrew Preston, daglig leder i Foreningen for internasjonale vannstudier (FIVAS), og utdyper dette slik (les mer her):

"Her er det ikke snakk om et stort pengebeløp i bistandssammenheng, men det er likevel en riktig og viktig avgjørelse. Vi håper at dette vil sende et signal til andre donorland, og ikke minst Verdensbanken om at det finnes bedre måter å bruke bistandsmidlene."

Preston var blant bidragsyterne til en rapport som i fjor ble utarbeidet av Forum for utvikling og miljø (ForUM), som konkluderte at "vannprivatisering har mislyktes i å levere til de fattige" (last ned her). Sammen med den britiske organisasjonene World Development Movement (WDM) lanserte FIVAS på onsdag rapporten Down the drain (last ned her), som konkluderer at PPIAF (The Public-Private Infrastructure Advisory Facility) er givernes sentrale institusjon for videreføring av presset mot fattige land for å privatisere vann og sanitærtjenester. På onsdag la FIVAS også fram en studie (last ned her) som konkluderte at norsk støtte til PPIAF er i strid med regjeringens Soria Moria-erklæring. Der står det bl.a. (les mer her):

"Norsk bistand skal ikke gå til programmer som stiller krav om liberalisering og privatisering."

- Verdensbankifisering

- Norsk utviklingspolitikk har blitt Verdensbankifisert, hevdet IGNIS og Utviklingsfondet i en rapport høsten 2005 (les mer her), paralelt med at Soria Moria-erklæringen antydet en ny kurs i utviklingspolitikken (les mer her). Rapporten pekte bl.a. på en økning i andelen av øremerkede norske midler gjennom ulike fond administrert av Verdensbanken. PPIAF (The Public-Private Infrastructure Advisory Facility) er ett slikt fond, som ble opprettet i 1999 gjennom et felles initiativ fra Japan og Storbritannia i nært samarbeid med Verdensbanken. 

Da rapporten Down the drain ble lansert i Oslo på onsdag ble det også pekt på at PPIAF i forhold til debatten om kondisjonalitet. En rapport utarbeidet for Utenriksdepartementet til en internasjonal konferanse i Oslo om kondisjonaltiet i fjor konkluderte at "privatisering og liberalisering inngår fortsatt som kondisjonalitet knyttet til lån fra Verdensbanken og IMF, men i mindre grad enn før" (les mer her). I et innlegg i Ny Tid 1. desember skrev representanter fra norske organisasjoner bl.a. (les mer her):

"Man har altså utviklet seg fra å stille krav om liberalisering og privatisering, til å gi noen velmente råd om at privatisering og liberalisering ser ut til å være den eneste realistiske politikken som kan følges."

PPIAF er i følge kritikere et redskap for giverne til å gi slike "velmente råd om privatisering og liberalisering".

Alternativet: PUP

Mange av framstøtene for å fremme privatisering av vann har involvert såkalte PPPs (Public-Private Partnerships), eller OPS (Offentlig-Privat Samarbeidet) som det kalles på norsk (se f.eks. ForUM-rapporten Privatisation of water). Desmond McNeill og Benedicte Bull ved Senter for utvikling og milhø (SUM) i Oslo presenterte nylig en bok som så kritisk på muligheter og fallgruver ved slikt samarbeid (les mer her). Rapporten konkluderte bl.a.:

"Markedsmultilateralismen trekker private aktører inn i norm-styrt atferd, men utfordrer ikke markedsprinsippene og de transnasjonale selskapenes langsiktige interesser."

I rapporten Down the drain (last ned her) fremmer FIVAS og WDM et altertiv. Det aller meste av tjenester innen vann og sanitær i dag leveres av offentlige instanser. I stedet for å bringe inn private aktører bør det stimuleres til at offentlige tjenesteytere som sliter kan lære av vellykkede eksempler andre steder gjennom offentlig-offentlig samarbeid hevder de:

"De siste ti-årene har privatisering og offentlig-privat samarbeid (PPPs) blitt forsøkt - og gang på gang har det mislyktes - i arbeidet for å nå FNs tusenårsmål når det gjelder vann og sanitærtjenester. Offentlig-offentlig samarbeid (PUPs - Public-Public Partnerships) tilbyr en ny mulighet for å bygge kapasitet innenfor offentlig sektor og blant offentlige tilbydere som har ansvar for å nå FNs tusenårsmål."


Aktuelle lenker:

Tidligere rapporter om vann:

Presseklipp:

 • Der Norge går foran, kronikk av Dag Seierstad i Nationen 16.06.07
  For et par uker sia trakk sentrum-venstre-regjeringen i Italia seg ut av et kontroversielt fond (PPIAF) innen rammen av Verdensbanken. Dette fondet har til formål å fremme privatisering i u-land i form av offentlig-privat samarbeid (OPS) innen vannforsyning, energiforsyning, tele og transport. Italienerne gikk i norske fotspor.
 • Droppet faglige råd, Bistandsaktuelt 02/07
  Norge stopper støtten til et flergiverfond som jobber med infrastruktur i fattige land. Det ble bestemt samme dag som norske miljøaktivister la fram en rapport med kritikk av fondet. Fagfolk er sjokkert over hvordan avgjørelsen ble tatt.
 • Norge trekker omstridt støtte, Vårt Land 02.03.07
  Kontroversielt Verdensbanken-fond har fått 16,8 millioner kroner siden 1999.  
 • Sponser omstridt fond, Klassekampen 21.02.07
  Norge finansierer et omstridt fond i Verdensbanken som aktivt fremmer vannprivatisering i Afghanistan.
 • - Norge satser feil på vannbistand, Vårt Land (NTB) 20.02.07
  Millioner av norske og utenlandske bistandskroner sløses bort på feilslåtte vannprosjekter, og Norges praksis strider med regjeringens uttalte mål, mener forfatterne bak fersk rapport.
 • Driv fram privatisering, Klassekampen 04.10.04
  FN har tatt på seg jobben med å driva fram privatisering av vatn, transport og energi i Nepal, Namibia og Uganda. Organisasjonen blir skulda for å vera ein trojansk hest for vestlege storselskap.
 • Sponsar privatisering, Klassekampen 01.10.04
  Millionar av norske bistandskroner har gått til private konsulentselskap som driv «konsensusbygging» for privatisering av vatn, jernbanar og vegnett i Afrika. Kirkens nødhjelp avviser privatisering av vatn som strategi for utvikling.
 • Vår tids Komintern, Klassekampen 29.09.04
  For fire år sidan utvikla PPIAF eit «kunnskapsprogram», der journalistar frå ni afrikanske land fekk læra om fordelane ved å privatisera vassforsyninga. PPIAF? «Public Private Infrastructure Advisory Facility». Foretaket held til i bygget til Verdsbanken, i Washington DC. Desse folka får pengar frå Norad.

Relevante saker på rorg.no


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.