Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

TV-aksjon i godhetsregimets vold

- NRKs TV-aksjon speiler ikke først og fremst nasjonens giverglede, derimot journalistikkens absolutte sammenbrudd og verden omskapt til kulisse for Den Gode Intensjon, skrev professor Terje Tvedt sist vinter. Debatten raste, men ser ut til å prelle av som vann på gåsa - i år som før. Helgens TV-aksjon til inntekt for CARE's arbeid fulgte i relativt vante spor, med hjelp fra bl.a. Dan Børge Akerø, humorgruppa Queendom og Barack Obamas søster: Auma Obama.
Onsdag 21. oktober 2009
Linker oppdatert: Onsdag 02. desember 2009

NRK's nettsider etter årets TV-aksjon til inntekt for CAREs arbeid for kvinner og jenter.

"Godhetsregimet" er professor Terje Tvedts begrep for å beskrive det han kaller det "det sørpolitiske system" i Norge (les mer her) og sist vinter gikk han hardt ut mot NRK i en artikkel i tidsskriftet Samtiden. Han mente bl.a. at "TV-aksjonene har skapt mektige, men samtidig fordummende stereotypier av verden" (les mer her). 

De fleste, inkludert kringkastingssjef Bjerkaas, var, etter at artikkelen ble publisert, enige i at TV-aksjonene i sin nåværende form ikke bør fortsette.
- Blinde for kritikken, var likevel tittelen på Tvedts oppsummering av debatten i Dagbladet (les mer her). Tvedt mente at også generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, hadde "abdisert overfor Godhetsregimets retorikk", til tross for at Kokkvold hadde tatt til orde for at NRK gjør "klokt i å vurdere hele konseptet med sikte på en fundamental endring" (les mer her).  Noen "fundamental endringer" har det knapt vært snakk om i år, men CARE hevder å ha valgt en "ny og modig kommunikasjon" for årets TV-aksjon (les mer her):

"Årets TV-aksjon har valgt en kommunikasjonsprofil med fokus på håp og muligheter, ikke nød og elendighet. CARE håper at et fokus på verdighet hos verdens fattigste vil skape giverglede og gi nordmenn et nytt og mer positivt bilde av bistandsarbeid."

Denne tilnærmingen ble trolig også lagt til grunn for den norsk-afrikanske kvinnegruppa Queendoms bidrag, der ett av to promosjonsprogrammer i forkant av TV-aksjonen viser Haddy "i regissør Tiffany Tønnesens vold i Tanzania" (se her). CAREs alternativ kan imidlertid per presist betegnes som TV-aksjon "i godhetsregimets vold".

Etter helgens TV-aksjon er Generalsekretær i CARE, Marte Gerhardsen, overveldet over innsamlingsresultatet og stolt over måten aksjonen er presentert. Til NTB sier hun bl.a. (les mer her):

"Vi har valgt en utradisjonell måte å snakke om bistand på. Det har ikke vært nød og elendighet. Det har ikke vært hjerte og smerte. Vi har vist bistand som nytter. Heltene i våre historier er kvinnene selv, ikke den vestlige bistandsarbeideren. Det er veldig gøy å se at det har gitt så stort gjennomslag."

Også kringkastningssjef Hans-Tore Bjerkaas er godt fornøyd (les mer her):

"Det har vært en eventyrlig god TV-aksjon i år, og NRK har laget gode fjernsynssendinger av en viktig sak. CAREs arbeid bygger håp, noe jeg føler er en riktig utvikling for TV-aksjonen, for håpløsheten er et utdatert bilde av dagens verdenssituasjon."

En titt på NRK TV-aksjonens nettsider viser overveldende oppslutning og mangfoldig giverglede. Men, kritikken finnes fortsatt og den dreier seg ikke om å vise at bistand nytter i stedet for nød og elendighet, slik årets TV-aksjon synes å tro. Noe av kritikken finner vi målbært bl.a. på bloggen til redaktør i Verdensmagasinet X, Maren Sæbø, som i forkant at innsamlingsaksjonen bl.a. skrev (les mer her):

"Jeg kan si det med en gang; søndag følger jeg ikke TV-aksjonen på NRK, og vil neppe åpne døra. Ikke fordi jeg tviler på at Care gjør en strålende jobb for en del kvinner i Afrika. Heller ikke fordi jeg er blakk eller ikke bryr meg om annet enn egen søndagssteik. Men rett og slett fordi jeg føler et ubehag over at statskanalen skal fungere som bistandsaktør én gang i året. Jeg får en flau smak i munnen av annonseringen på forhånd. Og jeg reagerer på at kollegaer lager en type journalistikk rundt sirkuset jeg trodde vi var ferdig med."

I sin blogg på aftenposten.no svarer Sæbø på kritikk og utdyper sitt syn (les mer her):

"Bistandsblikket stenger for andre bilder som kanskje hadde gjort oss klokere om kontinentet (og vårt forhold til det). Det dominerende bildet, av afrikanerne og Afrika som mottagere av vår veldedighet, er en moderne variant av tidligere stiliserte bilder av Afrika. Det var bildet av mørke villmenn som trengte opplysning og sivilisasjon."

Tanzanias tidligere og første president, Julius Nyerere, tok på sin side til orde for at bistandspengene heller burde brukes til å opplyse folk i de rike landene. Som allmennkringkaster er imidlertid NRKs satsing på TV-aksjonen langt unna den "folkeopplysning i en ny tid", som Norad ønsker å stimulere til gjennom sin opplysningsstøtte til frivillige organisasjoner (les mer her).

- Er det hjelp i TV-aksjonen?

Det dominerende budskapet fra og i NRK og medier fleste var som denne lederkommentaren i Adresseavisa 16. oktober (les her):

"I morgen kommer igjen bøssebærerne på døren og ber om et bidrag til TV-innsamlingen. Denne gangen går inntekten til CARE, som særlig arbeider for å bedre kvinner og barns kår i fattige land. Givergleden i verdens rikeste land bør være stor også i år."  

- Jeg lover at pengene fra TV-aksjonen vil bli brukt for å oppnå størst mulig effekt for verdens fattige, sa generalsekretær Marte Gerhardsen da NRK ifjor sommer kunngjorde at TV-aksjonen 2009 vil gå til CARE (les mer her), men litt mer jordnært skal årets innsamlede midler brukes til kvinner og jenter gjennom bruk av spare- og lånegrupper (les mer her).

Det har, som i forbindelse med tidligere TV-aksjoner, i liten grad blitt stilt kritiske spørsmål til bruken av pengene, men noe har det vært. Anne Welle-Strand og Asle Toje fra BI har begge i den generelle bistandsdebatten ytret seg kritisk til resultater av bistanden (les mer her). I en rapport om CAREs arbeid i Mali konkluderer de imidlertid, i følge Aftenposten (les mer her), at CARE har suksess med sine spare- og lånegrupper, mens Jo Thori Lind, i en kommentar på E24, tviler på om sparegruppene er et godt virkemiddel (les mer her).

- Er det hjelp i TV-aksjonen?, er imidlertid det litt mer grunnleggende spørsmålet avisa Vårt Land stiller i et større oppslag 16. oktober (ikke på nett). De har bl.a. har snakket med Sindre Olav Edland-Gryt i SAIH, som i 2007 vedtok en kritisk resolusjon om TV-aksjonen (les mer her). Til Vårt Land sier Edland-Gryt bl.a.:

"TV-aksjonen framstiller det som om det er pengene som løser problemet, ikke politikken. Der mener vi at det skjer en alvorlig glipp."

Her er Edland-Gryt på linje med Norad-direktør Poul Engberg-Pedersen, som i forbindelse med Norads årlige fattigdomskonferanse sist fredag, med fokus på finanskrisen og utviklingslandene (les mer her), uttalte til Verden på lørdag (NRK P2, last ned her):

"Bistanden er kunne en bitte, liten brikke i den sammenheng - den er ikke avgjørende."

- Det avgjørende, sa Norad-direktøren, i tillegg til effektiv bistand, er at "vi arbeider med endringer i verdenssamfunnet" og pekte på spørsmål knyttet til klima og kapitalflukt (skatteparadiser).

Allerede i 1995, i pamfletten Den norske samaritan, skrev Terje Tvedt:

"Resultatet av TV-aksjonen har betydning for utviklingslandene. Deres samfunnsmessige betydning er likevel ikke hva pengene fører til der, men hvordan norsk selvoppfatning og verdensbilde påvirkes her. For 400 kroner fra hver nordmann over en tyve-års periode eller all verdens sekker med strømper løser jo ikke noe fattigdomsproblem i verden. Nordmenn - under en promille av verdens befolkning - tjener mye mer på en måned med OPEC-landenes oljepolitikk og den høye oljeprisen verdens fattige land må betale, enn det aksjonsdagene tilsammen har innbrakt."

TV-aksjonen 2010 til Flyktninghjelpen

TV-aksjonen i 2010 går til Flyktninghjelpen (les mer her). Mandag gratulerte de CARE med strålende resultat og generalsekretær Elisabeth Rasmusson sa bl.a.
(les mer her):

"Neste år er det vår tur. Mandag morgen starter vi med å planlegge neste års aksjon. Flyktninghjelpen hjelper i dag tre millioner flyktninger, og vi vil gjerne hjelpe enda flere."

Og at Flyktninghjelpen vil få et godt innsamlingsresultat til å hjelpe flere neste er det liten grunn til å tvile på, såframt ikke NRK følger opp Kokkvolds anbefaling om "å vurdere hele konseptet med sikte på en fundamental endring". Sist uke vant organisasjonen Norsk Designråds nye pris Design Effekt 2009 for sine nettsider, der ny webdesign har gitt 10 millioner i inntekt og 2 millioner i interne besparelser. I juryens begrunnelse står det bl.a. (les mer her):

"Design har økt både salg og stolthet, inntjening og innsparing, både synlighet og tilgjengelighet så hver krone blir til mer hjelp." 

Leder for samfunns- og informasjonsavdelingen, Rolf A. Vestvik, sier i en pressemelding bl.a. (les mer her):

"Merkevarebygging, nettsider og intranett kommuniserer effektivt og integrert og har gitt oss styrket posisjon og økt inntekt."

Det har han sikkert rett i, men har det bidratt til en bedre verden?


Aktuelle lenker:

Tidligere saker på rorg.no:

Debatt på ulike blogger:

 • Slutt med innsamlingsaksjonene (?), Ove Bengt Bergs blogg 01.11.09
  I min blogg der jeg mente å hylle det politiske yrkesvalget til Knut Harald Ulland, slang jeg samtidig på en svært positiv kommentar om innsamlingsaksjonen på tv og Care. Det beklager jeg i dag.
 • Sløsing med Norges bistandsmidler, Tove Steinbo's blogg på Aftenposten.no 26.10.09
  Jeg visste ikke at Care var en av verdens største hjelpeorganisasjoner, og at de er tilstede i hele 71 land. Det er imponerende. De arbeider mest for kvinner, og via kvinnene, også for barna, og hensikten med denne form for bistand er at den skal ha et langsiktig perspektiv. “Care kjemper for fattige kvinners rettigheter og for at alle skal leve et verdig liv”. Ordet verdighet er viktig.
 • Fordi vi bryr oss.., Maren Sæbøs blogg på Aftenposten.no 18.10.09
  Som forventet fikk jeg en del kjeft etter å ha ytret mine reservasjoner mot TV-aksjonen her for noen dager siden. Men svært lite av de kommentarene jeg har fått, her og andre steder ser ut til å ha fått med seg det som var mine hovedpoeng. Så la meg ta det igjen.
 • Vesle Hoa i statskanalen, Maren Sæbøs blogg på Aftenposten.no 16.10.09
  Denne uka har jeg blitt beskyldt for å ikke bry meg om Afrika, noe spesielt for meg fordi jeg selv synes jeg knapt gjør annet enn å bry meg med Afrika. Foranledningen var en kommentar jeg skrev på Verdensmagasinet X hjemmesider om hvorfor jeg ikke kommer til å gi penger til TV-aksjonen på søndag.
 • Vesle Hoa i statskanalen, Maren Sæbøs blogg i Verdensmagasinet X 13.10.09
  Det er den tiden av året igjen da jeg føler ubehag av å se på NRK. Søndag åpner jeg ikke døren for bøssebærere fra TV-aksjonen.

Medieklipp og -debatt:

 • TV-aksjonen og NRKs samfunnsoppdrag, debatt av Arnfinn Nygaard i Dagbladet 12.11.09
  I et innlegg i Dagbladet 3. november gjentar kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas at NRK vil fortsette med TV-aksjonen, til tross for kritikken som har framkommet også i år, og at NRK anser den som en del av sitt samfunnsoppdrag. Det er imidlertid vanskelig å se at TV-aksjonen kan være i samsvar med NRKs samfunnsoppdrag, slik dette er nedfelt i NRK-plakaten, senest behandlet i Stortinget i februar i år (St.meld.nr. 6, 2008-2009).
 • TV-aksjonen og Care, debatt av Hans-Tore Bjerkås i Dagbladet 03.11.09
  NRK vil fortsette med TV-aksjonen. Vi ser det som en del av vårt samfunnsoppdrag og vi er stolte av en gang i året å slå et slag for medmenneskelighet og hjertelag.
 • Det er ikke bare nordmenn som synes et offerstempel kan være ubehagelig, sist og først av Martine Aurdal i Dagbladet 01.11.09
  Tvedts prinsipielle kritikk av bistand og av samrøret mellom jounrliaistikk og pengeinnsamling, bør tas til ettertanke i både bistands- pressemiljøene. Bistand kan bidra til å hjelpe mennesker i nød, men fattigdomsproblemet løses ikke uten politisk vilje og innflytelse.
 • Professor i rituell vranglås, debatt av Andrew Kroglund i Dagbladet 31.10.09
  Framtidige aksjoner må bli flinkere til å se oss alle i samme båt, ikke minst i lys av de store klimautfordringene. Her har TV-aksjonen spennende utviklingsmuligheter.
 • I TV-aksjonens sorte gryte, kronikk av Maren Sæbø i Dagbladet 30.10.09
  Våre bilder av Afrika forems stadig mer av bistandsorganisasjonene. At de ikke selv ser dette som et problem, er ikke overraskende. Men det burde bekymre journalistene.
 • Fattig fordi du er svart?, debatt av Atle Sommerfeldt i Dagbladet 30.10.09
  At Tvedt bringer opp hvordan man presenterer fattige mennesker i Sør, er i utgangspunktet en legitim og interessant debatt som Kirkens Nødhjelp reiste allerede på 1970-tallet.
 • TV-aksjonen, et selvopptatt narrespill, hevder kritiker (podcast), Her og Nå på NRK P2 28.10.09
 • CAREs verdensbilde, debatt av Marte Gerhardsen i Dagbladet 28.10.09
  I et innlegg i lørdagens Dagbladet går Terje Tvedt til angrep på TV-aksjonen, norske journalister og hjelpeorganisasjonen CARE. Angrepene er mange og varierte, fra at vi er en politisk aktør og skaper ustabilitet til at vi bare er et innsamlingskontor. Dette vil jeg gjerne svare på.
 • De gode kapitalistene, kommentar av Vilde (17) på Si;D i Aftenposten 27.10.09
  TV-aksjoner hjelper på samvittigheten vår. Men på lengre sikt må vi ta problemet ved rota.
 • Tid for en annerledes historie, kronikk av Terje Tvedt i Dagbladet 24.10.09
  Hva kan bedre uttrykke TV-aksjonens reelle innholdsmessige kjerne: Virkelighetener helt uten betydning, selv som kulisse. TVaksjonen 2009 avdekker på en svært tydeligmåte at det som i en periode var en nasjonal dugnad det gikk an å være stolt av, for lengst er blitt et narsissistisk narrespill.
 • Care overveldet etter TV-aksjonen, Vårt Land (NTB) 19.10.09
  – Vi har valgt en utradisjonell måte å snakke om bistand på. Det har ikke vært nød og elendighet. Det har ikke vært hjerte og smerte. Vi har vist bistand som nytter. Heltene i våre historier er kvinnene selv, ikke den vestlige bistandsarbeideren. Det er veldig gøy å se at det har gitt så stort gjennomslag, sier hun.
 • Over 180 millioner kroner samlet inn, Aftenposten (NTB) 19.10.09
  Og ennå er ikke aksjonen avsluttet. - Utrolig gøy, mener generalsekretær Marte Gerhardsen i CARE Norge.
 • Tviler på sparegrupper, kommentar av Jo Thori Lind på E24 19.10.09
  I forbindelse med årets TV-aksjon har vi de siste dagene blitt overøst med reklame for sparegrupper for kvinner i fattige land. Dette gjør at sterke kvinner i håpløse situasjoner kan få en framtid, blir vi fortalt. Men ellers får vi vite lite om hva dette er og hvorfor dette skulle være et godt virkemiddel.
 • Giverglede, lederkommentar i Adresseavisa 17.10.09
  I morgen kommer igjen bøssebærerne på døren og ber om et bidrag til TV-innsamlingen. Denne gangen går inntekten til CARE, som særlig arbeider for å bedre kvinner og barns kår i fattige land. Givergleden i verdens rikeste land bør være stor også i år.
 • - Vi må skape selvstendighet, Aftenposten 17.10.09
  - En liten investering kan endre et livsløp, sier Auma Obama. Den amerikanske presidentens halvsøster er i Oslo for å promotere årets TV-aksjon.
 • Pengegalopp for kvinner og barn, Aftenposten 17.10.09
  3 milliarder 876 millioner kroner er samlet inn gjennom den norske statskringkastingen siden TV-aksjonen startet i 1974. I morgen braker det løs igjen.
 • Hydro gir 1 million til TV-aksjonen, E24 15.10.09
  Hydro gir 1 million kroner til søndagens TV-aksjon til støtte for hjelpeorganisasjonen CARE.
 • TV-aksjon for én million kvinner, Aftenposten 14.10.09
  Pengene som samles inn under søndagens TV-aksjon, skal via bistandsorganisasjonen CARE hjelpe kvinner i 13 land til å få bedre inntekt, mer trygghet, bedre helse, kunnskap, utdanning og kompetanse.
 • Vi tar kritikken på alvor, kommentar av Hans-Tore Bjerkaas i Dagbladet 13.10.09
  Neste søndag er det ny TV-aksjon. I år går inntektene til Care, som skal bruke pengene til å støtte kvinner i mange land i den tredje verden. Støtte til kvinner er blant de tiltakene som best kan bedre helse og utdanning, ikke minst for barna.
 • Fattig fordi du er svart, kronikk av Liv Hukseth Wang i VG 26.08.09
  Den norske bistandsbransjen makter i liten grad å formidle årsakene til fattigdom. 

Søk:

Avansert søk

I godhetsregimets vold:


200 kroner gir en investering for resten av livet. Tenk så mange vi kan hjelpe med pengene vi får fra TV-aksjonen.

Auma Obama,
Barack Obamas søster

Da begynner det å smake fugl, roper Dan Børge Akerø, og lover medprogramleder Haddy N'jie at når de siste opptellingene blir tatt i løpet av uka, så vil totalsummen komme over hele 200 millioner kroner.

NRKs inngress etter årets innsamling.

TV-aksjonen er noko av det som byggjer det norske samfunnet, og eg er stolt av at vi klarer å mobiliserer så godt over heile landet ein gong i året for ei god sak. Dette er særs verdifullt, og det er med på å byggje vår identitet som nasjon.

H. K. H. Kronprins Haakon Magnus,
TV-aksjonens høye beskytter

Jeg er her i dag for å støtte CARE, og få flest mulig folk til å verve seg som bøssebærere, slik at TV-aksjonen kan få mye penger.

Erik Solheim,
miljø- og utviklingsminister

Det er en ære å være med på dette, TV-aksjonen skaper jo fjernsynshistorie. Og ikke minst er det moro å se hvordan alle hjelper til, fra mødrer som steker vafler, til store bedrifter. Dugnadsånden er definitivt ikke død!

Simen Staalnacke og Peder Børresen,
klesdesignere i Moods of Norway

Man skal jo ikke vanligvis gjøre slikt, men vi er her jo for å samle inn så mye penger som mulig. CARE sitt arbeid er et fantastisk formål å støtte.

Hotellkonge Petter Stordalen,
som bød på en av TV-aksjonens auksjoner

Jeg skal spille i dag, men det får ikke kvinnene i fattige land noe glede av, så jeg tenkte jeg ville bidra med noe som kunne hjelpe dem mer. Fela er verdt 100.000 kroner, så jeg håper den bidrar til å dra inn mye penger til CARE.

Alexander Rybak,
vinner av MGP 2009

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.