Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

FN fortsatt mot "sverting av religioner"

FNs menneskerettighetsråd vedtok før påske pånytt en resolusjon mot "sverting av religioner", som mange frykter kan true ytringsfriheten. - Dypt forstemmende, sier Dagbladet, som mener vedtaket er en forvrengning av de prinsipper FN ble stiftet på. Ytringsfrihetsorganisasjoner er likevel glade for at flertallet for resolusjonen er mindre enn tidligere.
Tirsdag 06. april 2010
Linker oppdatert: Lørdag 18. september 2010

Som medlem av FNs menneskrettighetsråd er utenriksminister Jonas Gahr Støre, på Norges vegne, glad for å ha fått flertall for et forslag om å beskytte menneskerettighets-forkjempere (les mer her), men flertall ble det også for en resolusjon om "sverting av religioner".

I resolusjonen, som ble vedtatt med 20 mot 17 stemmer (les mer her), står det bl.a. at FNs menneskerettighetsråd (les mer her):

"... noterer med bekymring at sverting av religioner og oppfordring til religiøst hat generelt kan føre til sosial disharmoni og brudd på menneskerettighetene, og alarmert av enkelte staters manglende kamp mot denne økende trenden og den påfølgende diskriminerende praksis overfor tilhengere av visse religioner og, i denne sammenheng, understreker behovet for å effektivt bekjempe sverting av alle religioner og oppfordring til religiøst hat generelt og overfor islam og muslimer spesielt."

Resolusjonen ble fremmet av Pakistan på vegne av OIC (Organisation of Islamic Countries), som siden 1999 har fremmet resolusjoner i FN-systemet for å bekjempe det de kaller "sverting av religioner" (les mer her). Innsatsen ble trappet opp etter terrorangrepet mot USA i 2001 og overfor det Pakistanske pressebyrået APP understreker Pakistans FN-ambassadør Zamir Akram etter årets vedtak "betydningen av initiativet i det nåværende globale miljøet der kampanjen mot terrorisme har blitt brukt som påskudd for å slå ned på muslimer, spesielt i vesten" (les mer her).

I forkant hadde imidlertid ytringsfrihets- og menneskerettighetsorganisasjoner verden over, slik de også gjorde i forkant av oppfølgingen av FNs rasismekonferanse (Durban II) i fjor (les mer her), mobilisert mot resolusjonsforslaget. I en ny rapport om temaet fra menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights First vises det innledningsvis til at (les mer her):

"Begrepet 'sverting av religioner' er ikke i samsvar med universelle menneskerettighetsstandarder som beskytter individer framfor abstrakte ideer eller religioner."

Dette var også et sentralt poeng i en pressemelding fra Norsk PEN 23. mars (les mer her):

"Norsk PEN advarer mot at FNs menneskerettsråd på palmefredag (26. mars) kan komme til å vedta en resolusjon mot ”sverting av religioner”.  "Dette er nok et uakseptabelt forsøk på å gi religioner og livssyn et menneskerettighetsvern som er forbeholdt enkeltpersoner og grupper, noe Norsk PEN oppfordrer alle ytringsfrihetsorganisasjoner til å motarbeide", sier Norsk PENs leder, Anders Heger."

Det internasjonale nettverket for ytringsfrihet, IFEX, understeker imidlertid at oppslutningen om resolusjonen i år var svakere enn noen gang og Moataz El Fegiery, direktør for Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), sier bl.a. (les mer her):

"Dette representerer en stor seier for tilhengere av ytringsfrihet. Selv om et flertall av stater fortsatt stemte for forslaget, så er dette den største svekkelsen i politisk støtte for resolusjonen noen gang."

Det har tidligere blitt spekulert i om forskyvninger i maktforholdene i verdenssamfunnet kan svekke menneskerettighetenes posisjon (les mer her), men vedtaket før påske i FNs menneskerettighetensråd tyder nå snarere på det motsatte. I sin lederkommentar med tittelen "Retten til å krenke religioner" skrev Dagbladet 30. mars bl.a. (ikke på nett):

"At flertallet i utvalget har krympet, tyder på at dette angrepet mot ytringsfriheten kan bli slått tilbake. Likevel er det dypt forstemmende at det er mulig å få flertall for slike politiske holdninger i et FN-organ."

Det lederen for Oslo FrPs bystyregruppe, Mazar Keshvari fra Iran, nylig kalte "vår viktigste verdikamp" (les mer her), vil nok likevel fortsette i FN og på andre arenaer, selv om frykten for et "clash of civilisations" nå synes å ha dempet seg - etter en topp i forbindelse med karikaturstriden i 2005/2006 (les mer her).

Norge vs Pakistan om ytringsfrihet og religion

Under karikaturstriden i 2005/2006, såvel som i forbindelse med oppfølgingen av FNs rasismekonferanse ifjor (Durban II), forsvarte den norske regjeringen ytringsfriheten. Mange ble derfor overrasket da regjeringen i fjor fremmet forslag her hjemme om forbud mot "kvalifiserte angrep på trosretninger og livssyn". Saken vakte mye oppsikt og ble tilslutt trukket tilbake (les mer her). Etter at karikaturstriden på nytt blusset opp i år har imidlertid Norge blitt hardt presset av muslimske grupper.

Pakistans FN-ambassadør Zamir Akram viste i et brev til FNs spesialrapportør sist høst bl.a. til Sveits' forbud mot å bygge minareter og latterliggjøring av profeten i Danmark og Nederland (les mer her). I striden omkring "ytringsfrihetens yttergrense" har imidlertid Pakistan vært aktiv, ikke bare i FN, men også overfor norske myndigheter direkte.

Dagbladet og Aftenposten har tatt del i denne striden her hjemme de siste månedene ved at avisene tidligere i år publiserte ulike muhammedkarikaturer (les mer her). Nærmere 1000 muslimske taxisjåfører i Oslo parkerte bilene i protest mot Dagbladet i begynnelsen av februar (les mer her) og islamister flere steder i verden oppfordret muslimske land til å kutte de diplomatiske forbindelsene med Norge (les mer her). Da utenriksminister Jonas Gahr Støre i begynnelsen av mars besøkte Pakistan ba hans Pakistanske kollega, Shah Mahmoud Qureshi, om at han måtte stanse publiseringen av karikaturtegningene av profeten Mohammad i norsk presse (les mer her). I følge kommunikasjonssjef Bjørn Jahnsen i UD svarte Støre slik (les mer her):

"Han sa at i Norge har vi ytringsfrihet, det er også grunnlaget for religionsfriheten. Han understreket at det er redaksjonene som bestemmer hva som skal trykkes, ikke regjeringen."

I påskeuka ble det dessuten kjent at Norges ambassadør i Pakistan, Robert Kvile, i begynnelsen av februar hadde møter med lederen for Pakistans største islamistbevegelse, Jamaat-e Islami, for bl.a. å drøfte karikaturstriden (les mer her). I følge en pressemelding fra Jamaat-e Islami forklarte lederen Syed Munawar Hasan at publiseringen av karikaturene var et svært følsomt tema som såret muslimers følelser (les mer her). I følge Aftenposten skal Kvile ifølge islamistene ha presisert at det ikke var norske myndigheter, men Dagbladet som valgte å publisere tegningene av profeten Muhammed, fremstilt som en gris.

I sin lederkommentar etter vedtaket i FNs menneskerettighetsråd før påske konkluderte Dagbladet slik (ikke på nett):

"I karikaturdebattene gjenstas hele tida krav om at det må bli slutt på ytringer som oppfattes som krenkende av de troende. Derfor er det grunn til å gjenta at fastsettelsen av ytringsfrihetens yttergrenser er for viktige til at den kan overlates til noen form for presteskap."


Aktuelle lenker:

___

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Lovlig troende, kommentar av Anders Heger i Dagsavisen 18.09.10
  Kort og skarpstilt lyder problemstillingen slik: Bør vi – av respekt for hva folk føler er hellig – gi religionen og de religiøse følelser lovbeskyttelse, slik menneskerettene ellers beskytter individets verdighet og frihet? Det kan være grunn til å minne om at dette ikke er en mer aparte tanke enn at den norske regjering for bare et år siden forsøkte å fremme et lovforslag om det samme. I FN er pådriveren organisasjonen av islamske stater (OIC), som har fremmet forslag etter forslag om tiltak mot religionsfiendtlige uttalelser og handlinger.
 • UD-topp møtte Pakistans største islamistgruppe, Aftenposten.no 01.04.10
  I februar holdt den norske ambassadøren til Pakistan møte med lederen for Pakistans største islamistbevegelse, Jamaat-e Islami. Tema: Karikaturstriden.
 • Retten til å krenke guder, lederkommentar i Dagbladet 30.03.10 (ikke på nett)
  FNs menneskerettighetsutvalg har gjort det igjen. I forrige uke vedtok de en resulosjon hvor det heter at krenkelse av religioner er en forbrytelse mot menneskerettighetene.
 • Å sette Gud under debatt, Kommentar av Anders Heger i Dagsavisen 27.03.10
  Arenaen er FN-systemet, og det handler – nok en gang – om det meget tvilsomme begrepet «religous defamation», en betegnelse som ikke er helt ukomplisert å oversette. Et forslag kan være «sverting av religioner». Altså dette vi etter hvert kjenner ganske godt til på våre kanter av verden: Retten til å tale kritisk, gjerne nedsettende, om det hellige. Og ikke minst om forvalterne av hellighet, og hellighetens rammer.
 • Pakistan ba Norge stoppe karikaturtegningene, Aftenposten 04.03.10
  Støre understreker at norske redaktører bestemmer hva som skal stå på trykk.
 • Vår viktigste verdikamp, Debatt av Mazar Keshvari i Aftenposten 01.03.10
  Som et resultat av den massive ikke-vestlige innvandringen til Norge og Europa blir vi stadig oftere utfordret på og minnet om at vi nå står overfor vår tids viktigste og mest avgjørende verdikamp. En verdikamp mellom liberale verdier på den eneste siden og totalitære verdier på den andre.
 • Islamister: Kutt alle diplomatiske forbindelser til Norge, Aftenposten 16.02.10
  Demonstrasjonene mot Dagbladets trykking av en tegning der profeten Muhammed fremstilles som en gris, har ført til flere medieoppslag i arabiske og muslimske land.
 • Misbruk av ytringsfriheten?, Kommentar av Per Aage Pleym Christensen på NA24 07.02.10
  Nærmere 1000 taxisjåfører lot bilene sine stå i ro i natt, i protest mot at Dagbladet gjengav en Muhammedkarikatur fra en side PSTs Facebook-side lenker til. Sjåførene kaller det for misbruk av ytringsfriheten.
 • Nærmere 1 000 taxisjåfører parkerte bilene i protest, Dagbladet (NTB) 06.02.10
  Nærmere 1.000 muslimske taxisjåfører parkerte natt til lørdag bilene sine i Oslo sentrum, i protest mot Dagbladets trykking av Muhammed-karikaturer.
 • Pakistan fordømmer karikaturene, Aftenposten 11.01.10
  Lørdag mottok nyhetsbyrået Associated Press en pressemelding der Pakistans utenriksdepartement fordømmer Aftenpostens publisering av Muhammed-karikaturene fredag. Uttalelsen ble gjengitt blant annet i den pakistanske nettavisen dawn.com lørdag.

Søk:

Avansert søk

13/… Combating defamation of religions

The Human Rights Council,

1. Takes note of the report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the implementation of Human Rights Council resolution 10/22, including on the possible correlation between defamation of religions and the upsurge in incitement, intolerance and hatred in many parts of the world (A/HRC/13/57) and the report of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance (A/HRC/12/38) presented to the Council at its twelfth session;

2. Expresses deep concern at the negative stereotyping and defamation of religions and manifestations of intolerance and discrimination in matters of religion or belief still evident in the world, which have led to intolerance against the followers of these religions;

3. Strongly deplores all acts of psychological and physical violence and assaults, and incitement thereto, against persons on the basis of their religion or belief, and such acts directed against their businesses, properties, cultural centres and places of worship, as well as targeting of holy sites, religious symbols and venerated personalities of all religions;

4. Expresses deep concern at the continued serious instances of deliberate stereotyping of religions, their adherents and sacred persons in the media, as well as programmes and agendas pursued by extremist organizations and groups aimed at creating and perpetuating stereotypes about certain religions, in particular when condoned by Governments;

5. Notes with deep concern the intensification of the overall campaign of defamation of religions and incitement to religious hatred in general, including the ethnic and religious profiling of Muslim minorities in the aftermath of the tragic events of 11 September 2001;

6. Recognizes that, in the context of the fight against terrorism, defamation of religions and incitement to religious hatred in general have become aggravating factors that contribute to the denial of fundamental rights and freedoms of members of target groups, as well as to their economic and social exclusion;

7. Expresses deep concern in this respect that Islam is frequently and wrongly associated with human rights violations and terrorism and, in this regard, regrets the laws or administrative measures specifically designed to control and monitor Muslim minorities, thereby stigmatizing them and legitimizing the discrimination they experience;

8. Strongly condemns in this regard the ban on the construction of minarets of mosques and other recent discriminatory measures, which are manifestations of Islamophobia that stand in sharp contradiction to international human rights obligations concerning freedoms of religion, belief, conscience and expression, and stresses that such discriminatory measures would fuel discrimination, extremism and misperception leading to polarization and fragmentation with dangerous unintended and unforeseen consequences;

Utdrag fra resolusjonen vedtatt i FNs menneskerettighetsråd 

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.