Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

FNs tusenårsmål - hva nå?

- Vi trenger rettferdighet, ikke 'business as usual', har det internasjonale sivilsamfunnsnettverket Social Watch sagt i forkant av høstens toppmøte om FNs tusenårsmål. Det er en erkjennelse mange deler og i disse dager mangler det ikke på innspill om hvor veien videre bør gå. Om høstens toppmøte vil gi nytt liv til de omstridte tusenårsmålene gjenstår å se.
Torsdag 09. september 2010
Linker oppdatert: Fredag 10. september 2010

- Et tusenårsmøte FN må følge opp, skrev Aftenposten på lederplass for ti år siden i dag (les mer her), men FNs tusenårsmål har vært omstridt (les mer her) og da dette århundrets første tiår ble oppsummert ved årsskiftet var det ikke FNs tusenårsmål som sto i fokus. - Tiåret fra helvete, var karakteristikken i Time Magazine av et tiår preget av bl.a. "krig mot terror", klima- og finanskriser, såvel som en verden med nye, framvoksende stormakter (les mer her). Toppmøter og mobilisering i 2005 - året da kravet om å "gjøre fattigdom til historie" ble fremmet med stor kraft - ga ikke tusenårsmålene det løftet mange hadde håpet (les mer her) og siden havnet de i stor grad i skyggen av andre saker, som klima- og finanskrisen (les mer her).

Behovet for kursendring ble satt på dagsorden av FN selv (UN DESA) i en rapport lansert i februar i år med tittelen "Rethinking Poverty" (les mer her):

"Rapporten argumenterer overbevisende for å tenke igjennom fattigdom og fattigdomsbekjempelse på nytt og hevder at overdreven tillit til markedskrefter og økonomiske liberalisering har ført til at nasjonalt utformede og utviklingsorienterte strategier har blitt forsømt, til skade for verdens fattige."

- Vi trenger rettferdighet, ikke 'business as usual', var kravet fra det internasjonale sivilsamfunnsnettverket Social Watch, som møttes i Tanzania i april i år (les mer her).

- Uten et radikalt taktskifte vil målene forbli en utopi – også etter 2015, står det også i siste nummer av Norads magasin Bistandsaktuelt (les mer her), som også har snakket med tidligere statssekretær i UD, Olav Kjørven (KrF). Han er nå er assisterende generalserketær i UNDP og fortsatt optimist (les mer her):

"De siste årene har vist hvordan enkelte land, selv under de vanskeligste omstendigheter, har klart å oppnå radikal fremgang på ett eller flere av tusenårsmålene. Det krever politisk vilje og prioriteringer, og et godt samarbeid mellom nasjonale og internasjonale aktører. Men når man setter inn målrettet innsats for å fjerne flaskehalsene i systemet, kan veldig mye skje på kort tid."

Han viser bl.a. til en annen FN-rapport, en studie fra UNDP i juni, som la fram forslag til en strategi for å nå tusenårsmålene (les mer her).

I utkastet til slutterklæring fra toppmøtet forsikrer verdens stats- og regjeringssjefer at de fortsatt vil "holde løftet", men erkjenner også både "blandede" resultater og nye utfordringer (les mer her):

"Vi erkjenner ... at vi står overfor formidable nye og kommende utfordringer. Fra mat-, drivstoff-, finans- og økonomiske kriser i de senere årene til den pågående prosessen med klimaendringer som i dag ruver foran oss som en av de mer dypt alvorlige trusler mot planeten vår og dens innbyggere."

Forhandlingene om teksten har vært vanskelige, i følge Third World Network (les mer her), og 20-22 september møtes stats- og regjeringssjefene til toppmøte i New York (les mer her).

Fokus på de fattige vs strukturelle endringer

- FNs tusenårsmål behandler fattigdommens symptomer snarere enn årsakene, mener professor Eirik Reinert (les mer her) og i forbindelse med at norske organisasjoner i mai i år oversendte innspill til UD i forkant av høstens toppmøte sa Elin Enge, daglig leder i Forum for Utvikling og Miljø, bl.a. (les mer her):

"Tusenårsmålene er viktige fordi det er første gang alle verdens land har blitt enige om felles konkrete, målbare og tidsbestemte mål for det globale arbeidet mot fattigdom. Men målene fjerner ikke årsakene til fattigdom. Derfor må de politiske strategiene som lages for å nå målene, gjøre det."

De politiske strategiene for å fjerne årsakene har imidlertid ikke stått sentralt når mange i de siste månedene har satt fokus på at måloppnåelsen for ulike tusenårsmål ikke er god nok, bl.a.:

 • Utenriksminister Jonas Gahr Støre, som denne uken deltok på seminar om mødrehelse (les mer her) og vil ha mødre- og barnedødelighet øverst på agendaen (les mer i Dagsavisen her),
 • UNICEF og Redd Barna, som peker på at arbeidet med å redusere barnedødeligheten har vært feilslått (les mer i VG her),
 • Leger uten grensen i Norge, som peker på at store givere som EU, USA og UNITAID nå i ferd med å redusere pengestøtten til hivbehandling (les mer i Dagsavisen her) og
 • UNESCO, som mener at målet om grunnutdanning for alle innen 2015 ikke blir nådd med dagens innsats (les mer i Adresseavisen her).

I en fersk pressemelding fra FNs forskningsinstitutt for sosial utvikling (UNRISD) kan vi bl.a. lese (les mer her):

"Mens nasjonale regjeringer og internasjonale institusjoner setter fokus på å halvere fattigdom for å møte tusenårsmålene advarer en ny UNRISD-rapport om at dagens tilnærminger, som er rettet mot de fattige eller skiller fattigdom fra bredere prosesser for økonomisk vekst og utvikling, er feilslått. I tillegg vil de etterlate omtrent en milliard mennesker i nød i 2015."

Rapporten, Combating Poverty and Inequality: Structural Change, Social Policy and Politics, ble lagt fram i Geneve sist uke og i den forbindelse uttalte UNRISD's forskningskoordinator Yusuf Bangura bl.a.:

"Dagens tilnærminger til fattigdom har en tendens til å fokusere på ting som fattige manger i stedet for hvorfor de mangler dem." 

UNRISD vil, sammen med UN DESA og the Chronic Poverty Research Centre, arrangere et seminar i New York 17. september, der de tre institusjonene presentere sine tre rapporter for debatt (les mer her). Samme dag vil også Social Watch presentere sin årlige Social Watch Report 2010 i New York, med tittelen "After the Fall. Time for a New Deal" (les mer her).

På RORG-samarbeidets nettsider kan du følge prosessen på egne aktueltsider (se her).


Aktuelle lenker:


Søk:

Avansert søk

UNDPs forslag til strategi for å nå FNs tusenårsmål:

 • Styrke lands statlige institusjoner slik at de  selv kan prioritere og gjennomføre tiltak
 • Legge til rette for  arbeidsintensive næringer, spesielt viktig er landbruk, som i dag  sysselsetter 2.5 millarder mennesker på verdensbasis.
 • Økte  offentlige investeringer i utdanning, helse, vannforsyning og annen  viktig infrastruktur
 • Målrettet innsats for å få på plass  grunnleggende sosiale sikkerhetsnett
 • Sikre bedre muligheter og  rettighetter for kvinner og jenter (spesielt tilgang på utdanning,  deltagelse i arbeidslivet og politiske verv)
 • Øke tilgangen på  fornybar energi
 • Styrke nasjonal ressurstilgang (eksempelvis  gjennom mer effektiv skattepolitikk)
 • Innfri løfter om bistand,  samt en mer rettferdig internasjonal handelspolitikk
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.