Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Med WTO og BRICS mot en ny verdensorden?

- Kanskje var jeg til stede ved sammenbruddet av en verdensorden, skrev utenriksminister Jonas Gahr Støre etter at WTO-forhandlingene brøt sammen høsten 2008. Nå er de på randen av sammenbrudd igjen. Kanskje er det på tide å runde av den såkalte Doha-runden og avvente hvilken kurs de framvoksende stormaktene (BRICS) vil sette for en ny verdensorden?
Tirsdag 26. april 2011
Linker oppdatert: Fredag 29. april 2011

En ny verdensorden er i ferd med å ta form og mange strever med å finne nye roller og veien videre (les mer her). I en bok i fjor om EUs rolle etter den kalde krigen beskrev Asle Toje det generelle bildet slik  (les mer her):

"De fleste aktørene strevde med å finne fotfeste, først under den Pax Americana som oppsto med det sovjetiske sammenbruddet, og igjen da det ble klart at perioden etter den kalde krigen var en overgangsfase, ikke en æra."

En av de arenaene der mange har strevd lenge er Verdens handelsorganisasjon (WTO). Forhandlingene i den såkalte Doha-runden, som særlig skulle fremme utvikling i de fattige landene, har nå pågått i 10 år uten at partene har klart å bli enige om en ny stor avtale om verdenshandelen. Før jul varslet WTOs generaldirektør Pascal Lamy "the final countdown" (les mer her) og en ekspertgruppe nedsatt av Tyskland, Storbritannia, Tyrkia og Indonesia la i januar fram en rapport med anbefalinger i samme retning: The Doha Round: Setting a Deadline, Defining a Final Deal (Doha-runden: sett en deadline og definér en endelig avtale). Påska ble satt som deadline for framskritt i forhandlingene som kunne bringe i havn en avtale i løpet av året (les mer her) og i ett innlegg i avisa Seattle Times argumenterte en av lederne for ekspertgruppen, professor Jagdish Bhagwati, for en avtale i løpet av året - der han sammenlignet WTO med papegøyen i en av Monty Pythons filmer: Polly vil ha en handelsavtale (les mer her).

- Forhandlingene i den såkalte Doha-runden ser aldri ut til å slutte, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre til Aftenposten etter å ha deltatt i samtaler med sentrale utenriks- og handelsministre under Verdens økonomiske forum i Davos i slutten av januar (les mer her) og utover i april ble det klart at man ikke kom videre i de omstridte landbruksforhandlingene (les mer her). Forhandlingsresultatet som ble lagt fram i påskeuka viste ingen store gjennombrudd (les mer her) og atter en gang var Doha-runden på sammenbruddets rand (les mer her).

Mens WTO-forhandlingene trådte vannet i Geneve møttes imidlertid regjeringenssjefene i de framvoksende stormaktene, kjent som BRICS (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika), til toppmøte i den kinesiske byen Sanya. Toppmøtet munnet ut i Sanya-erklæringen, der det bl.a. ble erklært at "BRICS har som mål å bidra betydelig til menneskehetens utvikling og etablering av en mer rettferdig verden" (les her). De fem landene utgjør 40% av verdens befolkning og 20% av verdens brutto nasjonalprodukt (BNP), men selv om de har mange felles interesser maktet de heller ikke denne gangen å samles helt om felles politikk, i følge Indias tidligere utenriksminister Shyam Saran (les mer her). I en analyse oppsummerer likevel Marwaan Macan-Markar i IPS slik (les mer her):

"Til tross for politiske forskjeller mellom medlemslandene har BRICS festet blikket på globale handelsavtaler for å legge inn felles tyngde. Deres erklærte mål: å sikre økonomiske fordeler for utviklingslandene."

Før var det ofte slik at det var "internasjonal enighet" når EU og USA ble enige om noe, mens direktør ved Sør-senteret i Geneve, Martin Khor, nå beskriver det uføret som nå har oppstått i Doha-runden som et resultat av uenighet mellom Brasil, Sør-Afrika, Kina og India og USA (les mer her). Kanskje må de gamle stormaktene (EU og USA) innse at framtidas forhandlinger om verdenshandelen må avvente hva de framvoksende stormaktene blir enige om? 

- Kollaps i Doha-runden vil være et svik mot fattige land

- Sammenbrudd er det beste som kunne skje, mente bl.a. Aksel Nærstad i Utviklingsfondet etter sammenbruddet i WTO-forhandlingene i 2008 (les mer her). Han og andre fikk svar fra Høyreleder Erna Solberg, som i en kommentar i Dagbladet mente det var "provoserende å kalle WTO-brudd en seier for fattige" (les mer her). Sist uke fikk hun delvis følge av Malis WTO-rådgiver Abdoulaye Sanoko, som i et intervju med IPS bl.a. sa (les mer her):

"Det ville være dårlige nyheter for fattige land i Afrika dersom Doha-runden med handelsforhandlingene mislykkes. Denne runden var ment å gjenopprette balansen i reglene for internasjonal handel til fordel for utviklingsland. Vi har lagt mye ressurser og håp inn i denne prosessen og en kollaps ville være et stort svik mot oss." 

- Men, la han til, og fortsatte:

".... vi i ønsker ikke å gjennomføre runden for enhver pris, men heller å understreke dens utviklingsmessige betydning. I kontrast til dette understreker de store aktørene markedsadgang. "

- Overdrevne krav fra Nord vil undergrave Doha-rundens utviklingsmandat, mente derfor Sør-Afrika ambassadør Faizel Ismail på et møte i WTOs forhandlingskomite i slutten av mars (les mer her).

- Tenk på kostnadene om Doha mislykkes, advarte Lamy i forkant av forhandlingene denne påska, med henvisning til både verdensøkonomien, utviklingseffekten for fattige land og multilateralismen (les mer her). WTO ble imidlertid etablert for å fremme liberalisering av verdenshandelen (les mer her) og kritikere, som Erik S. Reinert, mener WTOs arbeid med handelsliberalisering har vært feilslått som politikk for utvikling i fattige land (les mer her). På den motsatte siden advarte Dagens Næringsliv for et drøyt år siden mot overdreven tro på at en ny avtale vil "bidra til å løfte verdensøkonomien til ny, nødvendig vekst". På lederplass begrunnet avisa det slik (les mer her): 

"Mange av de mest åpenbare gevinstene som ville følge med en ny WTO-avtale, er allerede tatt ut, fordi særlig de folkerike statene India og Kina har liberalisert handelen på egenhånd."

I hvilken grad og under hvilke omstendigheter handelsliberalisering er bra for utvikling er forøvrig tema i en ny rapport fra Third World Network: Trade Liberalization, Industrialization and Development: The Experience of Recent Decades (les mer her). Forfatteren, tidligere leder ved avdelingen for makroøkonomi og utviklingspolitikk i UNCTAD, Mehdi Shafaeddin, har bl.a. sammenlignet utviklingen i Mexico og Kina, som har fulgt ulike utviklingsstrategier, henholdsvis ny-liberalisme og "neo developmentalism". Han konkluderer:

"Deres ulike erfaringer peker mot at utviklingsland har behov for en dynamisk og fleksible handelspolitikk som ikke bare fremmer liberalisering for tidlig, men også opererer sammen med utviklingsorientert industripolitikk."

Etter at forhandlingene denne påska frykter mange et endelig kollaps i Doha-runden, men overfor avisa The Guardian er Duncan Green hos Oxfam ikke veldig bekymret på utviklingslandenes vegne (les mer her):

"Verdens har beveget seg veldig langt de siste 10 årene og handelsforbindelsene har endret seg. For produsenter i Sør er det fortsatt viktig å få tilgang til markeder i Nord, men det er ikke det avgjørende. Jeg synes vi skal gå videre og se framover mot større gevinster."

Og her gjenstår det å se hva BRICS-landene blir enige om.


Aktuelle lenker:

Nyheter fra IPS:

 • "A Doha Round Collapse Is a Betrayal of Poor Countries", IPS 21.04.11
  "It would be bad news for poor countries in Africa if the Doha Round of trade talks fails. This round was meant to rebalance the rules of world trade in favour of developing countries. We have put a lot of resources and hopes into this process and a collapse would be a big betrayal for us." This is the position of Abdoulaye Sanoko, counsellor at Mali’s mission to the World Trade Organisation (WTO) in Geneva, speaking to IPS in an interview.
 • Tripartite Free Trade Plan May Repeat Previous Mistakes, IPS 21.04.11
  With regional wheels rolling to put in place the envisaged grand tripartite free trade area (FTA), questions have arisen about whether it would be viable and increase competitiveness.
 • ‘Common Concern, Not Common Action’, Ranjit Devraj interviews SHYAM SARAN, top Indian diplomat, IPS 20.04.11
 • BRICS to Show Its Weight at WTO, Analysis by Marwaan Macan-Markar, IPS 17.04.11
  - Despite political differences among member countries, BRICS has set its sights on global trade talks to assert its weight. Its declared aim: to secure economic benefits for developing nations.

Tidligere WTO-saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Kollaps i WTOs landbruksforhandlinger, ABC Nyheter 15.04.11
  I dag skulle landbruksforhandlingene i WTO ha kommet i havn for å rekke 2011 som frist for ny global «EØS-avtale».
 • Liten framgang før årets WTO-innspurt, Nationen 12.04.11
  Innen 21. april skal WTO-forhandlerne ha klare rapporter om hvor langt de er kommet. — Avstanden er fortsatt stor, sier Norges landbruksråd Jonas Skei.
 • WTO advarer mot sjølberging i Afrika, Nationen 25.02.11
  — Løsningen på Afrikas matproblemer er ikke å produsere alt selv, men å spesialisere landbruket, sier WTO-direktør Pascal Lamy.
 • Advarer mot matkupp i WTO, Aftenposten 31.01.11
  Norge deltok i flere møter i Davos lørdag for å få fart på forhandlingene om en ny avtale for verdenshandelen.
 • Håper på WTO-enighet i 2011, E24 30.01.11
  Etter at forhandlingene i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) om en ny, omfattende liberalisering av verdenshandelen brøt sammen sommeren 2008 har det vært svært lite fremdrift i de internasjonale forhandlingene om et nytt handelsregime.
 • Ingen bonderevolusjon i WTO, ABC Nyheter 22.01.11
  Det står om milliarder for norske bønder.
 • Spagat i utviklingspolitikken, kommentar av Wenche Fone i Vårt Land 07.10.10
  Norge vil styrke frihandelen i verden gjennom Verdens handelsorganisasjon (WTO), særlig fordi det gir fordeler for fiskeeksporten, men vil samtidig beskytte vårt eget landbruk.
 • Handelsveksten slår alle rekorder, Nationen (NTB-Reuters) 21.09.10
  Verdenshandelen vokser raskere enn noensinne siden målingene begynte i 1950, og det er spesielt Kina og andre vekstøkonomier som leder an, viser nye beregninger fra WTO.
 • Handelskonflikt mellom USA og Kina trappes opp, Aftenposten (NTB) 16.09.10
  USA ber Verdens handelsorganisasjon (WTO) granske kinesernes måte å drive handel på.
 • - Provoserende å kalle WTO-brudd en seier for fattige, kommentar av Erna Solberg i Dagbladet 06.08.08
  Et bevis på at WTO fungerer som det skal, der de fattige faktisk blir hørt, og at vi får en ny internasjonal handelsavtale som sikrer både norske interesser og løfter enda flere ut av fattigdom.

Søk:

Avansert søk

Bakgrunn om Doha-runden:

Utdrag fra UDs nettsider om Doha-runden:

Helt siden avslutningen av Uruguay-runden på ministerkonferansen i Marrakesh i 1994 har WTO hatt en såkalt "innebygget dagsorden" for videre forhandlinger på tre områder: landbruk, handel med tjenester og handelsrelaterte aspekter ved immaterielle rettigheter.

Landbruksavtalen, som ble fremforhandlet under Uruguay-runden, førte ikke til så stor grad av liberalisering som landbrukseksporterende land ønsket. Kompromisset ble at avtalens artikkel 20 hjemlet at forhandlinger om videre liberalisering med en rekke presiseringer skulle gjenopptas pr. 1. januar 2000. Tjenesteavtalen (GATS), som også ble fremforhandlet under Uruguay-runden, etablerte et generelt regelverk for tjenester, i stor grad basert på GATTs prinsipper på vareområdet, men førte i liten grad til liberalisering av konkrete tjenestesektorer (f.eks. skipsfart). Avtalens artikkel 19 hjemlet derfor at forhandlingene skulle videreføres fra 1. januar 2000. TRIPS-avtalen (også fremforhandlet under Uruguay-runden), hjemlet at det skulle innledes forhandlinger på nærmere fastsatte områder (geografiske indikasjoner, patent på bioteknologiske oppfinnelser og tvisteløsning).

Under ministerkonferansen i Genève i 1998 ble det besluttet av medlemslandene å innlede forberedelser med tanke på å igangsette en ny forhandlingsrunde i WTO innen 1. januar 2000, men det lyktes ikke å oppnå enighet under den påfølgende ministerkonferansen i Seattle. I stedet ble det WTOs fjerde ministerkonferanse i Doha, Qatar, i 2001 som skapte det nødvendige grunnlag og mandat for en ny runde. Den nye forhandlingsrunden fikk derav navnet Doha Development Agenda (DDA), som fremhever den vekt utviklingsaspektet og utviklingslandenes rolle tillegges i denne runden.

Ministerkonferansen i Doha vedtok tre dokumenter: Ministererklæringen, erklæringen om TRIPS og offentlig helse, samt erklæringen om implementering. Ministererklæringen fra Doha innebar oppstarting av et balansert arbeidsprogram som omfatter en bred dagsorden for forhandlinger, samt videre arbeid i WTO for å møte andre utfordringer som det multilaterale handelssystemet står overfor. Beslutningen om en ny runde demonstrerte medlemslandenes fortsatt sterke oppslutning om det multilaterale, regelbaserte handelssystemet.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.