Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- Uten kvinner, ingen fred

- Uten kvinner, ingen fred. Det ble slått fast i forbindelse med at Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee og Tawakkol Karman i helga ble tildelt Nobels fredspris 2011 og hyllet i Oslo for deres "ikke-voldelige kamp for kvinners sikkerhet og kvinners rett til full deltakelse i fredsbyggende virksomhet". Vil den arabiske vårens menn bry seg?
Tirsdag 13. desember 2011

Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee og Tawakkol Karman under sermonien i Oslo Rådhus.
Foto: Leif Riksheim (www.aktivoslo.no)

- Vi kan ikke oppnå demokrati og varig fred i verden med mindre kvinner får de samme muligheter som menn til å påvirke utviklingen på alle plan i samfunnet, sa Nobel-komiteens leder, Thorbjørn Jagland, da han i begynnelsen av oktober presenterte vinnerne av Nobels fredspris 2011 (les mer her). Tildelingen ble møtt med jubel i bl.a. Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS), der daglig leder Gro Lindstad i en kommentar i Dagsavisen (nye meninger) skrev (les mer her):

"De tre prisvinnerne, Tawakkul Karman, Leymah Roberta Gbowee og Ellen Johnson Sirleaf har på hver sin måte gjort en fantastisk innsats på vegne av både menn og kvinner, både i egne land og globalt. De representerer en lang rekke kvinner verden over som har jobbet, og fremdeles står midt i konflikt og som i en årrekke har stått uredde frem for å synliggjøre for alle oss andre hvordan kvinner brukes som våpen av menn i krig og konflikt."

- Det kunne vært utdelt hundrevis, ja tusenvis, av priser med samme begrunnelse, skrev Ivar A. Iversen i en kommentar i Dagsavisen sist fredag med tittelen "Studier i mot", der han framhevet noen eksempler og konkluderte (les mer her):

"Å høre dem fortelle sine historier gir tro på at verden tross alt går framover."

En av prisvinnerne, Ellen Johnsen Sirleaf, ble i 2006 innsatt som president i Liberia og dermed også som Afrikas første demokratisk valgte kvinnelige president. I en kronikk i Dagbladet i helga skriver hun bl.a. (les mer her):

"Med denne fredsprisen kommer et ansvar for å jobbe enda hardere for kvinners makt, deltakelse og lederskap."

- Vi må være en del av løsningen, understreket også  Nobelprisvinner Tawakkol Karman da hun på søndag deltok på et seminar for å diskutere veien videre for FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet (les mer her).

Karman sier hun gjerne stiller som presidentkandidat i hjemlandet Jemen (les mer her), men motkreftene er sterke og førsteamanuensis ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, Stig Jarle Hansen, har liten tro på at det vil skje (les mer her).

- Fortsatt er et av de største hindrene for menneskelig utvikling i de arabiske landene kvinnenes begrensede muligheter, både i det offentlige rom og på hjemmebane, mente FNs utviklingsprogram (UNDP) da de offentliggjorde 2005-utgaven av sine "Arab Human Development Reports" og utdypet det slik (les mer her):

"Kulturelle, økonomiske og politiske faktorer i de arabiske landene hindrer kvinner tilgang til utdanning, helsevesen, karrieremuligheter og representasjon. Tradisjonell oppdragelse og diskriminerende familielover er også med på å opprettholde og forsterke ulikhet og undertrykkelse av kvinner."

"Den arabiske våren" (les mer her) har brakt en av årets prisvinnere, Tawakkol Karman fra Jemen, fram i lyset, men fortsatt er kampen mot patriarkalske strukturer, tradisjoner og holdninger lang og vanskelig i mange land, regioner og sammenhenger. Vil den arabiske vårens menn lytte til den norske Nobelkomiteen?

Vil den arabiske vårens menn bry seg?

I vesten var det mange som tidligere i år fattet håp om at "den arabiske våren" også ville styrke kvinnenes stilling når bl.a. den egyptiske feministen Nawal El-Sadaawi i februar kunne rapportere slik fra Tahrir-plassen i Kairo (les mer her):

"Dag og natt overnatter jeg med unge, kristne og arbeidere på Frigjøringsplassen. Selv Det muslimske brorskap roser meg for min sekulære, feministiske kamp mot diktaturet. Vi er ett folk nå."

- Årets fredspris underminerer den arabiske våren og de som har ofret alt for frihet, mente imidlertid Midtøsten-forskeren Dr. Shadi Hamid i Aftenposten etter at årets fredspris ble kunngjort og utdypet det slik (les mer her):

"Vesten må forstå at det først og fremst er demokrati, mer enn kvinners rettigheter, som er prioriteringen i den arabiske verden nå."

Andre ser det annerledes.

- Dette er ikke bare en pris for kvinner, understreket Kristian Berg Harpviken  og Inger Skjelsbæk ved Norsk institutt for fredsforskning (PRIO) i en kommentar sist lørdag og utdypet det slik (les mer her):

"Den understreker at vi vil alle tjene på en verden der kvinner og menn har mulighetter til å delta på lik linje i politiske prosesser og at likeverdige relasjoner melleom kjønnene er et viktig element i et fredelig samfunn."

- Det er hele menneskeheten som har triumfert, understreket prisvinner Leylah Gbowee i sin tale under prisutdelingen (les mer her), mens Karman sa det slik i sin tale (les mer her):

"Jeg har alltid ment at det er mulig å kjempe mot undertrykkelse og vold uten selv å ty til de samme midlene. Jeg har alltid ment at den menneskelige sivilisasjon er frukten av både kvinners og menns innsats. Når kvinner behandles urettferdig og fratas sine naturlige rettigheter i denne prosessen, vil sosiale svakheter og kulturelle sykdommer slå ut i full blomst, og til syvende og sist vil hele samfunnet, både menn og kvinner, bli skadelidende."

Men i mange land er motkreftene sterke, ikke minst i de landene som er omfattet av den arabiske vårenNadya Khalife ved Human Rights Watch oppsummerte nylig situasjonen etter den arabiske våren slik (les mer her):

"Den arabiske våren: For kvinner, noen framskritt, mange skuffelser."

- Slikt har ikke skjedd i Jemen siden dronningen av Saba var hersker over sanddynene, skriver NRKs Tomm Kristiansen om Tawakkol Karman's innsats i Jemen det siste året (les mer her), men i det mannsdominerte Jemen er ikke det noen spøk. Hun medlem av et muslimsk opposisjonsparti med en fundamentalistisk basis og Kristiansen gir følgende beskrivelse av hvordan hun har blitt mottatt:

"Den konservative delen av partiet forakter henne, og hun har gått ut mot partiets unnfallenhet i kvinnespørsmål. Hun har krevd hardere tiltak mot tvangsgifte, uten å bli hørt. Men partiet har støttet hennes kamp og gitt mat og medisiner til de demonstrerende. Ekstremistene hater henne, også. De snakker nedsettende om Karman i moskeen og beskylder henne for å ta kvinnene bort fra hjemmene."

I mannsdominerte, arabiske samfunn kan imidlertid et underliggende problem med årets fredspris være det Dagbladets lederskribent pekte på i en kommentar til FNs rapport om menneskelig utvikling i de arabiske landene for noen år tilbake (les mer her):

"Gårsdagens FN-rapport viser at et liberalt demokratiprosjekt som forurenses av vestlig okkupasjonsmakt, fyrer opp under ekstremismens misbruk av demokratiet. For også Midtøstens voldelige ekstremister liker å benevne seg som demokrater - rene arabiske og muslimske demokrater."

I en kommentar i Ny Tid nylig antydet El-Sadaawi  noe av det samme (les mer her):

"Media har framstilt de revolusjonære som bøller, brukt i et maktspill av revolusjonslederne for å ta over landet. Revolusjonens kvinnelige ledere blir framstilt som horer, som selger seg til den dekadente vestlige del av verden, av de langskjeggede imamene som ikke gjør annet enn å mumle innholdsløse bønner."

- Islamistene vinner 60 prosent av stemmene, kunne Aftenposten nylig rapportere fra valgene i Egypt (les mer her). I hvilken grad den arabiske vårens menn nå vil lytte til den norske Nobelkomiteen gjenstår å se.

Resolusjon 1325 framover

Årets pristildeling ble gjort med henvisning til FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325. Den norske regjeringen la i januar i år fram en ny strategisk plan for kvinner, krig og sikkerhet, som UD i en pressemelding presenterte slik (les mer her):

"FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 ble vedtatt i 2000. Den oppfordrer til at kvinner i langt større grad skal delta i all innsats knyttet til fred og sikkerhet, og at kvinner må beskyttes bedre i væpnede konflikter. Ti år etter at resolusjonen ble vedtatt konstaterte FNs generalsekretær at arbeidet for kvinner i krig og konflikt ikke er kommet langt nok. Regjeringen følger FNs oppfordring om å intensivere arbeidet, blant annet ved å utarbeide denne konkrete og forpliktende tiltaksplanen."

I Dagsavisen sist uke skrev representanter fra en rekke norske organisasjoner i Forum Norge 1325 en felles kommentar til fredsprisen med tittelen "Uten kvinner, ingen fred", som de innledet slik (les mer  her):

"Den virkelige testen om hva resolusjon 1325 kan brukes til, foregår i land der kvinner lever under forhold som er preget av krig og konflikt." 

Her hjemme og i andre land har sivilsamfunnet vært aktive pådrivere for resolusjonen og oppfølgingen av den (les mer her). På søndag sto sivilsamfunnets deltakelse sentralt da spørsmålet om veien videre for resolusjon 1325 ble drøftet på et seminar i Oslo med deltakelse fra bl.a. utenrikskomiteens leder, Ine Marie Eriksen Søreide , fredsprisvinner Karman og internasjonale eksperter fra FN og internasjonal kvinnebevegelse (les mer her).

- Vi må være en del av løsningen, understreket Karman og utdypet det slik (les mer her):

"Vi må gi styrke og makt til kvinner som sto opp mot diktaturet. Vi må gi styrke og makt til ungdommer som har kjempet for demokrati og menneskerettigheter mot Saleh-regimet. Dette er den eneste måten dersom vi ønsker å videreføre revolusjonen til en ny, demokratisk stat og være en inspirasjon for andre land rundt oss. Vi, Jemens folk, må nå være en del av løsningen, ikke problemet." 


Aktuelle lenker:

 • Nobel Peace Prize 2011, prisvinnernes taler på engelsk, Nobelkomiteen 10.12.11 
 • Nobel Peace Prize 2011, Nobelkomiteen 07.10.11
 • Thorbjørn Jaglands tale under seremonien, VG (NTB) 11.12.11
  Det norske folk har siden Den Norske Nobelkomite offentliggjorde årets beslutning gledet seg til å se dere på denne scenen. Alle med empati for barn og kvinner som blir mishandlet og drept; alle med tro på at det finnes en fremtid uten vold og krig, hyller dere i dag i respekt for den vilje til handling som dere representerer.
 • Leymah Gbowees tale under seremonien, Aftenposten 11.12.11
  Deres Majesteter, Deres Kongelige Høyheter, Eksellenser ærede medlemmer av den norske Nobelkomiteen, globale ledere, kvinner av Liberia, kvinner av Afrika og kvinner av verden. Dette er Herrens dag, som jeg og mine søstre rundt om i verden vil fryde og glede oss over.
 • Ellen Johnson-Sirleafs tale under seremonien, Aftenposten 11.12.11
  Deres Majesteter, Kongelige Høyheter, Eksellenser, medlemmer av Den Norske Nobelkomite, nobelprisvinnere, mine brødre og søstre: Det er på vegne av alle kvinner i Liberia, Afrikas kvinner, og kvinner verden over som har arbeidet for fred, rettferdighet og likeverd, at jeg med stor ydmykhet mottar Nobels fredspris 2011.
 • Tawakul Karmans tale ved utdelingen, Aftenposten 11.12.11
  I Guds, Den barmhjertige og nådiges navn. Deres Majesteter, Deres Kongelige Høyheter, Eksellenser, ærede Nobelkomité, den arabiske vårens og revolusjonens ungdom på arenaen for ytringsfrihet og endring og alle verdens frie folk. Fred være med dere fra talerstolen for Nobels fredspris.

Tidligere saker om Nobels fredspris på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Tre pågrepet etter brenning av «norsk flagg», Dagbladet 13.12.11
  Demonstranter satte fyr på det de trodde var et norsk flagg i protest mot fredsprisvinner Ellen Johnson Sirleaf.
 • Danset seg ut fra Rådhuset, Aftenposten 11.12.11
  - Liberia is our home, sang en gruppe av fredsprisvinnernes gjester etter at seremonien var over.
 • - La din stemme lyde for frihet, Dagbladet 11.12.11
  Tre sterke kvinner har fått sin fredspris.
 • - Vi fikk dem til å gråte! Det er jo nok det, Dagbladet 11.12.11
  Norske barn fikk fredsprisvinnerne til å kjenne på følelsene.
 • - En investering i kvinnen er en investering i hele familien, Aftenposten 11.12.11
  Nobelkommitéens leder Torbjørn Jagland åpnet talen sin med å understreke fredsprisvinnernes vilje til å handle.
 • - Alle bør lære av Gbowee, Aftenposten 11.12.11
  Menneskerettighetsforkjemperen Thor Halvorsen trekker frem den liberianske menneskerettsaktivisten som den fremste av de tre prisvinnerne.
 • Stiller gjerne som presidentkandidat, Aftenposten (NTB) 11.12.11
  Nobelprisvinner Tawakul Karman sier hun gjerne stiller som presidentkandidat i hjemlandet Jemen, men peker på at den nåværende visepresidenten i landet i praksis er eneste kandidat.
 • Utdanning et viktig skritt mot fred, kommentar av Tove Romsaas Wang i Dagsavisen (nye meninger) 11.12.11
  Barn engasjerer seg i fred. Både i Norge og i Liberia bidrar utdanning til å gi barn en bakgrunn og ryggrad til å engasjere seg på en god måte.
 • Johnson-Sirleaf kritiserer subsidiene, kommentar av Kaare M. Bilden i Dagsavisen (nye meninger) 11.12.11
  Fredsprisvinner Ellen Johnson-Sirleaf kritiserer måten rike land støtter sitt landbruk på.
 • Fredsprisvinnerne hyllet fra morgen til kveld, VG (NTB) 11.12.11
  Flere tusen mennesker gikk i fakkeltog til Grand Hotel i Oslo for å hylle de tre fredsprisvinnerne lørdag kveld.  
 • Gbowee: - Kvinners ferdigheter er endelig godtatt, VG (NTB) 11.12.11
  Fredsprisvinner Leymah Roberta Gbowee fra Liberia mener verdenssamfunnet nå har godtatt kvinners rolle i fredsarbeidet.
 • - Sexstreiken størst suksess på bygda, Dagbladet 10.12.11
  Fredsprisvinnerne på pressekonferanse.
 • Liberia etter Nobelprisen, kommentar av Mark Naftalin i Dagbladet 10.12.11
  Deler av det liberiske folk har slett ikke noe positivt forhold til nobelprisvinneren.
 • Nobelinstituttets direktør: – Fredsprisen angår oss alle, Aftenposten 10.12.11
  Årets pris deles likt mellom tre kvinner. Men dette er ingen «kvinnepris», mener eksperter.
 • Hyllest til sterke kvinner, underleder i Bergens Tidende 10.12.11
  I dag deles Nobels fredspris ut til tre verdige vinnere i Oslo Rådhus. De to foregående prisutdelingene var på hver sitt vis omstridte. President Barack Obama brukte paradoksalt nok sin takketale til et forsvar av krig for å forebygge fred, og prisen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo skaper fortsatt diplomatiske knuter mellom Norge og Kina.
 • - Vi lover at dere aldri vil angre på denne tildelingen, Aftenposten 10.12.11
  Aftenposten.no er på Nobel-instituttet og følger pressekonferansen med vinnerne av Nobels fredspris.
 • Studier i mot, kommentar av Ivar A. Iversen i Dagsavisen (nye meninger) 10.12.11
  I morgen deles Nobels fredspris ut til tre verdige vinnere i Oslo Rådhus. Det kunne vært utdelt hundrevis, ja tusenvis, av priser med samme begrunnelse.
 • Fredsprisvinner refset radikale muslimer, VG Nett 10.12.11
  Tidenes yngste fredsprisvinner advarte radikale islamister og ba folk ikke bekymre seg for utviklingen. - Dere kommer ikke til å angre på at dere valgte oss, sa Tawakul Karman (32).
 • Livet mitt er forandret, kronikk av Ellen Sirleaf-Johnson i Dagbladet 10.12.11
  Ved å vinne denne prisen er jeg lagt under lupen for evig.
 • Ellen Johnson-Sirleaf – fragmenter av et liv i liberisk politikk, kommentar av Morten Bøås i Dagsavisen (nye meninger) 10.12.11
  Johnson-Sirleaf er først og fremst en kvinne som søker makt og innflytelse, og som kan sin politiske kunst.
 • Ingen fred uten kvinner, kommentar av Helén Ingrid Andreassen I Dagsavisen (nye meninger) 10.12.11
  Winston Churchill sa en gang «Those who can win a war well can rarely make a good peace». Uten kvinners deltakelse i fredsarbeid, skaper man ikke en langvarig fred som gavner hele lokalsamfunnet.
 • Ler av Nobel-trusler, VG Nett 10.12.11
  Direktør Geir Lundestad ved Det norske nobelinstituttet blir ikke veldig bekymret over at fredspriskomiteen får kritikk for ikke å handle etter Alfred Nobels siste vilje.
 • - De er totalt uskikket til å dele ut fredsprisen, Dagbladet 10.12.11
  - Glimrende. Veldig bra. Jeg har sagt dette i fire og et halvt år, og det er fantastisk flott at noen fra familien kommer på banen, sier Heffermehl.
 • «I strid med Nobels vilje», kommentar av Michael Nobel i Aftenposten 10.12.11
  Nobelkomiteen opptrer i strid med intensjonene i Alfred Nobels testamente. Dette kan medføre at Norge mister den fulle råderetten over Fredsprisen.
 • Stolt og glad Johnson-Sirleaf i Norge, Aftenposten (NTB) 09.12.11
  Liberias president Ellen Johnson-Sirleaf er den første av de tre fredsprisvinnerne som ankom Norge.
 • Fredsgeneralen, Morgenbladet 09.12.11
  Nobelkomiteleder Thorbjørn Jagland vil ikke utgi sine politiske memoarer før Jens Stoltenberg er ute av statsministerkontoret.
 • Uten kvinner, ingen fred, kommentar av Atle Sommerfeldt, generalsekretær Kirkens Nødhjelp, Liv Tørres generalsekretær, Norsk Folkehjelp, Torild Skogsholm, generalsekretær CARE, John Peder Egenæs, generalsekretær Amnesty International, Gro Lindstad, daglig leder FOKUS og Mari Holmboe Ruge, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) i Dagsavisen (nye meninger) 09.12.11
  Den virkelige testen om hva resolusjon 1325 kan brukes til, foregår i land der kvinner lever under forhold som er preget av krig og konflikt.

Medieklipp og -debatt i forbindelse med kunngjøring 7. oktober:

 • – Liten sjanse for at Karman blir president, Dagsavisen 10.10.11
  Fredsprisvinneren Tawakul Karman lanseres som presidentkandidat i Jemen. Men sjansen for at det skjer er liten, mener forsker.
 • Fredsprisvinner Gbowee hyllet da hun kom hjem, VG (NTB) 10.10.11
  Leymah Gbowee manet til ytterligere forsoning da hun søndag ble møtt av jublende kvinneaktivister i sitt hjemland Liberia.
 • Liberiere stolte av prisen, Aftenposten 10.10.11
  - Jeg blir personlig stolt av dette! Det er fantastisk at Ma Ellen har fått Nobels fredspris, sier en ung dame fra Monrovia og legger hånden på venstre siden av brystet.
 • En pris for kvinners jevnbyrdige deltagelse i arbeid for fred, kommentar av Gro Lindstad i Dagsavisen (nye meninger) 09.10.11
  Jubelen sto i taket på fredag i alle miljøer som lenge har jobbet for synliggjøring av kvinners viktige og rettmessige deltagelse i fredsprosesser og demokratibygging. Hos oss i FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål var stemningen euforisk og en blanding av jubel, latter og gledestårer.
 • Nobels kvinnepris, kommentar av Helge Simoness i Vårt Land (verdidebatt) 09.10.11
  Årets fredspris er lite kontroversiell, men da kan også budskapet fra komiteen bli mer utydelig.
 • Forbilder for kvinner i hele verden, kommentar av Bjørn Engesland i Dagsavisen (nye meninger) 09.10.11
  Tildelingen av Nobels fredspris til demokrati- og kvinnerettighetsforkjemperne Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee og Tawakkul Karman fremhever kvinners viktige bidrag til løsning av konflikt.
 • Nobelprisen på rett kjøl med verdige fredsprisvinnere?, debatt av Benjamin de Carvalho og Niels Nagelhus Schiai Dagsavisen (nye meninger) 09.10.11
  Langt fra alle har vært enige i Nobelkomiteens tolkning av fredsbegrepet de siste årene.
 • - Hun er en krigshisser, Aftenposten 09.10.11
  Mens hovedstadens innbyggere er stolte av sin president, fordømmer opposisjonslederen Nobelkomiteens innblanding.
 • - En totalt tonedøv avgjørelse, Aftenposten 09.10.11
  Årets fredspris underminerer den arabiske våren og de som har ofret alt for frihet, sier fremtredende Midtøsten-forsker.
 • Fredsprisvinneren tror ikke Jemens president vil trekke seg, Aftenposten 09.10.11
  Tawakkul Karman stiller seg tvilende til president Ali Abdullah Salehs uttalelser.
 • Fredsprisvinner får korrupsjonskritikk, E24 08.10.11
  Korrupsjonen foregår helt inn i de innerste kretsene til fredsprisvinner Ellen Johnson-Sirleaf. Hun burde gjort mer for å bekjempe den, mener norsk Liberia-kjenner.
 • Tre gode prisvinnere, kommentar av Kari Gåsvatn i Nationen 08.10.11
  De tre modige kvinnene kan stå som inspirasjon for det fredsarbeid som skjer i det stille på grasrota over hele verden.
 • Nobel kvinnekamp vant, Klassekampen 08.10.11
  - Ellen Johnson Sirleaf har lenge vært engasjert i spørsmål som angår kvinner i Afrika, og er den personen jeg først tenker på som alltid har frontet dette. Særlig med tanke på det faktum at hun er Afrikas første kvinnelige president, sier lederen for Fellesrådet for Afrika, Magnus Flacké til Klassekampen.
 • Fulltreffer av Nobelkomiteen, lederkommentar i Adresseavisa 08.10.11
  Sjelden er en fredspristildeling blitt mottatt med slik unison begeistring som i år.
 • Husker de fredsprisene i Bonn?, kommentar av Torild Skogsholm i Aftenposten 08.10.11
  Årets fredspriser kan bli blant dem som skaper endring. De anerkjenner en av de viktigste og oftest oversette drivkrefter for fred, nemlig kvinnebevegelser. I mange land blir slike bevegelser brutalt undertrykket.
 • Fredsprisvinneren unngikk så vidt å bli voldtatt og drept, kronikk av Torhild Skar i Aftenposten 08.10.11
  Ellen Johnson Sirleaf ble ikke bare en rollemodell for afrikanske kvinner. Hun ble et symbol på kvinners styrke.
 • Gledelig fredspris, kommentar av Kristian Berg Harpviken og Inger Skjelsbæk i Dagbladet 08.10.11
  Forståelsen av kvinners roller i krig har altfor lenge vært preget av et ensidig fokus på deres beskyttelsesbehov.
 • Unison glede over fredsprisen, Dagsavisen 07.10.11
  Norske politikere gir helhjertet og samstemmig ros til Nobelkomiteen for årets fredspristildeling.
 • Nobelkomiteen hyller kvinners rolle i fredsbygging, Vårt Land 07.10.11
  Nobelkomiteen hyller fredskvinner fra Afrika.
 • Historisk fredspris til tre kvinner, Aftenposten 07.10.11
  Årets fredspris går til Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee og Tawakul Karman.
 • Får kritikk fordi hun ikke klarer å fjerne korrupsjonen, Aftenposten 07.10.11
  Seks år etter fredsprisvinner Ellen Johnson Sirleaf overtok makten i Liberia, gjennomsyrer korrupsjonen fortsatt landet.


Søk:

Avansert søk

Mediekommentarer om Nobels fredspris 2011 etter tildelingen i oktober:


"Prisen understreker hvor viktig fokus på demokratiske prosesser er som grunnlag for forsoning og fredsskapende arbeid. De tre kvinnene har svart konkret på FNs resolusjon 1325 om kvinner fred og sikkerhet, og har med sin kamp for kvinners rettigheter og fredsarbeid blitt til forbilder for kvinner i hele verden."

Bjørn Engesland (Helsingforskomiteen)
i
Dagsavisen 07.10.11

"Det er svært gledelig at årets fredspris er tildelt tre kvinner som på ulikt viser hvordan kvinners deltakelse er helt avgjørende for å skape varig fred. Forståelsen av kvinners roller i krig har altfor lenge vært preget av et ensidig fokus på deres beskyttelsesbehov, ikke ut ifra hva de kan bidra med for å få slutt på konflikt, og for å bygge opp igjen samfunn etter krig."

Kristian Berg Harpviken og Inger Skjelsbæk (PRIO)
i
Dagbladet 07.10.11

"De tre modige kvinnene kan stå som inspirasjon for det fredsarbeid som skjer i det stille på grasrota over hele verden."

Kari Gåsvatn
i
Nationen 07.10.11

"Årets fredspriser kan bli blant dem som skaper endring. De anerkjenner en av de viktigste og oftest oversette drivkrefter for fred, nemlig kvinnebevegelser. I mange land blir slike bevegelser brutalt undertrykket."

Torhild Skogsholm (CARE Norge) i Aftenposten 08.10.11

"Sjelden er en fredspristildeling blitt mottatt med slik unison begeistring som i år."

Lederkommentar
i
Adresseavisa 08.10.11

"Ellen Johnson Sirleaf har lenge vært engasjert i spørsmål som angår kvinner i Afrika, og er den personen jeg først tenker på som alltid har frontet dette. Særlig med tanke på det faktum at hun er Afrikas første kvinnelige president."

lederen for Fellesrådet for Afrika, Magnus Flacké, til Klassekampen 08.10.11

"Jubelen sto i taket på fredag i alle miljøer som lenge har jobbet for synliggjøring av kvinners viktige og rettmessige deltagelse i fredsprosesser og demokratibygging."

Gro Lindstad (FOKUS)
i
Dagsavisen 09.10.11

"Årets fredspris er lite kontroversiell, men da kan også budskapet fra komiteen bli mer utydelig."

Helge Simoness
i
Vårt Land (verdidebatt) 09.10.11


 

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.