Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Utviklingsbudsjettet 2016

Organisasjonenes reaksjoner på utviklingsbudsjettet ("bistandsbudsjettet") for 2016 kan oppsummeres slik: regjeringen har ikke forstått alvoret i flyktningkrisen og de fattigste rammes når regjeringen av kortsiktige hensyn svekker langsiktige utviklingshensyn. Og det reageres sterkt på at regjeringen tar omkamp på infostøtten og foreslår kutt på 50 millioner kroner.

Torsdag 08. oktober 2015
Linker oppdatert: Fredag 09. oktober 2015

Utenriksminister Børge Brende (H)
Foto: Sjøwall/UD
Den politiske dagsorden i EU og Norge har denne høsten vært preget av desperate flyktninger som har strømmet til Europa. Dette har vært en stor utfordring for EU og mange har fryktet konsekvensene for det langsiktige utviklingsarbeidet om utgifter til humanitær bistand i nærområdene og mottak av flyktninger i Europa vil ta en stadig større andel av disse landenes utviklingsbudsjetter, slik OECD/DACs regelverk åpner for. Da spørsmålet i 2011 sist var oppe til debatt i Stortinget her hjemme var det imidlertid bare KrF og Venstre som ønsket å endre på denne praksisen.

- Skillene mellom humanitær- og utviklingsbistand er "kunstige", mente utenriksminister Børge Brende (H) overfor avisa Vårt Land denne uka og i en pressemelding i går kalte UD omdisponeringene i utviklingsbudsjettet for 2016 en "historisk økning i humanitær innsats". Brende utdypet det slik:

"Regjeringen foreslår det største humanitære budsjettet noensinne. Akutte og omfattende kriser i Midtøsten og Afrika gjør det nødvendig med et slikt krafttak. De humanitære budsjettene økes med en milliard kroner."

- Statsbudsjettet viser at regjeringen ikke har tatt inn over seg alvoret i flyktningkrisen, lyder imidlertid den felles kommentaren fra de fem største humanitære organisasjonene i Norge (Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen, Redd Barna og Røde Kors). I en egen kommentar utdyper Norsk Folkehjelp sitt syn slik:

"Økningen i humanitær nødhjelp er isolert sett et skritt i riktig retning, men i den situasjonen verden er i nå burde også den norske regjeringen skjønne at dette blir for lite, for seint. Den humanitære støtten, inkludert støtten til Syria og nærområdene, står ikke i stil med regjeringens ambisjoner om å hjelpe folk 'der de er', i stedet velger regjeringen å gi skattelette på over 9 milliarder i Norge."

- Regjeringen sender Syria-regning til verdens fattigste, mener generalsekretærene i 14 andre bistandsorganisasjoner (WWF, FOKUS, FORUT, CARE Norge, Plan Norge, SAIH, Atlas Alliansen, Vennskap Nord/Sør, ADRA Norge, Strømmestiftelsen, Digni, Caritas og Utviklingsfondet) i en felles uttalelse og utdyper det slik:

"Vi støtter en økning i den humanitære bistanden for å hjelpe flyktninger, i Syria, nærområdene og i Europa. Men det kan ikke være slik at andre fattige mennesker skal betale for dette."

I likhet med "de fem store" tar de til orde for friske midler for å møte den akutte flyktningkrisen. Det trengs i nærområdene, men også her hjemme, slik Anne Marte Blindheim påpeker i en kommentar i Dagbladet i dag:

"Det koster å ta imot flyktninger. Men det å ikke ta dem skikkelig imot, har en mye høyere kostnad."

I utviklingsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen å øke utgiftene til mottak av flyktninger i Norge til 1,9 milliarder kroner. Det innebærer en økning i forhold til de siste årene, men er likevel betydelig mindre enn de 2,9 milliardene den rødgrønne regjeringen foreslo i utviklingsbudsjettet for 2010.

-Vi ser at situasjonen er meget spesiell, men vi kan ikke uten videre gi grønt lys for å hente penger fra bistand på denne måten, sier Venstres Andre Skjelstad overfor Aftenposten, mens KrFs Kjell Ingolf Ropstad kommenterer regjeringens forslag slik :

"Normalt ville vi reagert veldig sterkt. Men for å være oppriktig, er vi mer nervøs for hva som skjer når regjeringen legger tilleggsproposisjonen på bordet om noen uker. Da kommer de virkelige store tallene. Som det også skal finnes inndekning for. Jeg vil advare regjeringen mot å hente enda mer penger fra bistandsbudsjettet."

- Kortsiktig å kutte langsiktig utviklingsarbeid

- Kortsiktig å kutte langsiktig utviklingsarbeid, mener Forum for Utvikling og Miljø (ForUM), som de siste månedene bl.a. har fulgt arbeidet med FNs nye utviklingsmål tett. Kathrine Raadim i Norsk Folkehjelp mener at regjeringen i praksis flytter pengene "fra brannsikring til brannslukking" og utdyper det slik:

"Penger til stabilisering, demokratisering og rettferdig fordeling er medisin mot nye flyktningkriser og bør derfor økes snarere enn å reduseres. Derfor er vi ikke imponert over den innsatsen regjeringen legger opp til i dette budsjettet."

#infostøtten: - regjeringen liker ikke kritikere

Organisasjonene som mottar informasjonsstøtte over utviklingsbudsjettet (RORGene) kjempet i fjor en intens kamp for denne støtten. Innrettingen og budsjettet ble sikret gjennom KrFs og Venstres budsjettforlik med regjeringspartiene. Nå tar regjeringen omkamp og foreslår et kutt på 50 millioner kroner. Overfor NRK dagsnytt i dag begrunnet utenriksminister Børge Brende dette slik:

"Jeg har valgt å bruke historisk mye penger gjennom UD til de svære humanitære oppgavene. Jeg hadde forventet at også disse organisasjonene hadde sagt at det var bra og at de forsto den prioriteringen i den tøffe situasjonen vi er i."

Hanne Sofie Lindahl i Changemaker kalte det "et skittens grep" å sette informasjonsstøtten opp mot Syriaflyktningene og Kåre Eriksen i Digni har kommentert regjeringens forslag slik:

"Budsjettposten vi snakker om utgjør en liten detalj i den store sammenhengen, men bidrar til kritisk overvåkning av enhver regjerings utviklingsinnsats og et betydelig opplysningsarbeid rettet mot den norske befolkningen. Det kan virke som om regjeringen ikke ønsker kritiske røster. Det er en utvikling regjeringen ikke bør være bekjent ved."

Stian Seland i LNU er langt på vei enig:

"Hvis dette stemmer, er det tydelig at regjeringen ikke ønsker kritiske stemmer i utviklingspolitikken. I budsjettet foreslår regjeringen å bruke mer penger på bistand og utvikling, da trenger vi mer debatt, ikke mindre."

Han mener dessuten at forslaget bryter med regjeringens egen frivillighetspolitikk.

Styreleder i RORG-samarbeidet, Andrew Kroglund, mener kuttforslaget er "svært overraskende i lys av budsjettforliket i fjor". Han kaller det "et svik mot sivilsamfunnet, demokratiet og FNs bærekraftsmål" og utdyper det slik:

«Regjeringens foreslåtte kutt vil kunne få dramatiske følger for organisasjonenes arbeid på dette feltet, deres kapasitet til å informere og engasjere allmenheten og ulike grupper i det norske samfunn, deres kapasitet til å delta aktivt i demokratiske utviklingspolitiske prosesser og ikke minst deres rolle som pådrivere og «vaktbikkjer» i arbeidet med å følge opp FNs nye bærekraftsmål.»

- Informasjonsstøtten er helt sentral for at norsk sivilsamfunn skal kunne være en pådriver i arbeidet med å gjennomføre FNs bærekraftsmål, mener Rune Arctander i FN-Sambandet og frykter konsekvensene:

"Når støtten kuttes, betyr det at frivillige organisasjoner i Norge fratas muligheten til å ta denne rollen."

Særlig ungdomsorganisasjonene har reagert kraftig på kuttforslaget og sammen med SAIH har Changemaker fått lederne for KrFU og Unge Venstre på banen.

Tord Hustveit, leder i Unge Venstre, kommenterer kuttforslaget slik:

"En opplyst debatt og ungdomsengasjement fører til en bedre politikk. Informasjonsstøtten må ikke strupes slik regjeringen nå foreslår."

Og Emil Andre Erstad, leder i KrFU, kommenterer slik:

"Kuttet vil svekke kvaliteten på norsk utviklingspolitikk og vaktbikkjerollen som sivilsamfunnet i Norge har den dag i dag. Ungdomsorganisajonene har en sentral rolle her."

Hva som blir utviklingsbudsjettets endelige skjebne, etter at KrF og Venstre har forhandlet med regjeringspartiene, gjenstår å se. De organisasjonene som ønsker å bidra med innspill vi få anledning til det under utenriks- og forsvarskomites høring 19. oktober.  

Nedenfor har vi samlet lenker til presseklipp og -debatt, så vel som kommentarer fra sivilsamfunnet, om regjeringens forslag til utviklingsbudsjett 2016.


Aktuelle lenker:

Kommentarer fra sivilsamfunnet:

Medieklipp og -debatt:

 • Syns du budsjettet skapte temperatur? Nå venter flyktningbråk for regjeringen, Dagbladet 09.10.15
  KrF og Venstre er klare til å ta kampen om ekstra milliarder til flyktningene.
 • Møtes om flyktningfloker i Nydalen, Vårt Land 09.10.15
  Borgerlige partitopper vil neste uke diskutere flyktningutfordringer på et nytt topptreff i Nydalen.
 • Solberg vil unngå asylsprekk i budsjettet, E24 (NTB) 09.10.15
  – Det er en svært krevende situasjon. Tilstrømmingen av asylsøkere er betydelig og kommer til å kreve mye ressurser. Mange steiner skal snus før regjeringen er rede til å legge fram en tilleggsproposisjon, sier finansminister Siv Jensen (Frp). Hun ønsker ikke å kommentere hvordan regjeringen ser for seg å dekke inn de økte utgiftene, men Frps finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi har sagt at det er naturlig å tenke seg en stor omdisponering av Utenriksdepartementets midler innenfor bistandsbudsjettet.
 • Så mye av statsbudsjettet brukes på flyktningkrisen, Dagbladet 09.10.15
  Redd Barna setter Syria-bistanden i perspektiv.
 • Regjeringens bistandstriks, lederkommentar i Dagsavisen (nye meninger) 09.10.15
  Dessverre har regjeringen valgt å kutte i andre deler av bistandsbudsjettet for å finne inndekning for den ekstraordinære innsatsen i Midtøsten. Flere bistandsorganisasjoner reagerer sterkt på at de aller fattigste skal finansiere nødhjelpen til Syria-flyktningene.
 • KrF-topp frykter Syria-kostnadene vil nå 10 milliarder, Aftenposten 09.10.15
  Frp-ere sier Syria-penger bør hentes fra bistandsbudsjettet. Dermed er det klart for et skikkelig oppgjør i Stortinget, mellom Frp og KrF.
 • Barberer bistand til FN, Vårt Land 09.10.15
  Som opposisjonspolitiker var Frp-lederen svært kritisk til FN. ­I finansminister Siv Jensens statsbudsjett kuttes det i støtten til FNs langsiktige utviklingsarbeid.
 • Kutt i bistand, NRK radio - dagsnytt 18 08.10.15
  Debatt om infostøtten med SpS, Utviklingsfondet og UD.
 • Vil kutte støtte til organisasjoner, NRK radio - nyhetsmorgen 08.10.15
  Intervju med Børge Brende og Hanne Sofie Lindahl (Changemaker) om infostøtten.
 • - Verdens fattige kan ikke betale for krigen i Syria, Dagbladet 08.10.15
  Budsjettet slaktes etter at regjeringen kutter i langsiktig bistand.
 • De fattiges penger, kommentar av Berit Aalborg i Vårt Land 08.10.15
  Regjeringens kutt i langsiktig bistand og overføring av penger til flyktninger i Norge, vil bidra en tøff budsjetthøst.
 • Flytter milliarder til Syria-krisen, Aftenposten 08.10.15
  Regjeringen øker den humanitære innsatsen med en milliard kroner og henter to milliarder kroner fra bistandsbudsjettet til bruk på flyktninger i Norge.
 • Her vil Regjeringen få budsjettmotstand fra KrF og Venstre, Aftenposten 08.10.15
  Informasjonsstøtten til organisasjoner i Norge kuttes med 50 millioner. Det vil si at blant annet Changemaker og andre organisasjoner som informerer om utviklingsproblematikk mister mer enn halvparten av støtten fra i fjor. Da fikk de 90 millioner. Det reagerer både Unge Venstre og Kristelig Folkepartis Ungdom sterkt på.
 • - Regjeringen sender regningen til fattige mennesker, Aftenposten 08.10.15
  Regjeringen kutter i bevilgningene til langsiktig utviklingshjelp. I tillegg brukes 1,9 milliarder kroner av bistandsbudsjettet til å betale for asylsøkere og flyktninger i Norge.
 • Fattige i sør betaler for flyktningstrøm til nord, Vårt Land 08.10.15
  Styreleder i RORG-samarbeidet, Andrew Kroglund, er opprørt. Han kaller omleggingen «et svik mot sivilsamfunnet, demokratiet og FNs bærekraftsmål».
 • – Vi svikter de fattige, Vårt Land 08.10.15
  Bistandsorganisasjon kritiserer regjeringen for å gjøre norsk utviklingspolitikk til ren brannslukking.
 • Syria kan få idyllen til å sprekke, kommentar av Thomas Boe Hornburg i Aftenposten 08.10.15
  KrF kan vanskelig leve med at Syria-kostnadene tas fra et bistandsbudsjett hvor langsiktig bistand allerede er nedprioritert.
 • Det dyreste av alt, kommentar av Anne Marte Blindheim i Dagbladet 08.10.15
  Det koster å ta imot flyktninger. Men det å ikke ta dem skikkelig imot, har en mye høyere kostnad.
 • Syria-flyktningene kan skape nytt budsjettkaos, VG 08.10.15
  Milliardregningen for flyktningstrømmen ligger an til å bli det største problemet når Siv Jensen skal få KrF og Venstre med på skattekutt i milliardklassen.
 • Flytter 2 milliarder fra bistand til flyktninghjelp, Vårt Land 08.10.15
  Styreleder i RORG-samarbeidet, Andrew Kroglund, er opprørt. Han kaller omleggingen«et svik mot sivilsamfunnet, demokratiet og FNs bærekraftsmål»:
 • Brende får kritikk for å kutte i langsiktig bistand, Dagen 08.10.15
  Regjeringen kutter i støtten til frivillige organisasjoner for å hjelpe syriske flyktninger.
 • Kirken vil ha mer penger til både bistand og flyktninger, Vårt Land 08.10.15
  Kirkerådet er skuffet over kirkebudsjettet, men enda mer opptatt av bistand og flyktningkatastrofen.
 • – Det verste jeg noen gang har sett, Bistandsaktuelt 07.10.15
  – Når det gjelder klima og miljø, er dette et av de verste statsbudsjettene jeg noen gang har sett, sier WWFs Nina Jensen og påpeker kutt i regnskogsatsingen. Regnskogfondet synes det er bekymringsfullt at det skjer en dreining fra langsiktig bistand til kortsiktige humanitære tiltak, og får støtte fra Utviklingsfondet. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) mener budsjettforslaget stimulerer til satsing på klima- og miljøteknologi.
 • – Avspeiler ikke alvoret i flyktningkrisen, Bistandsaktuelt 07.10.15
  Organisasjonene mener den humanitære bistanden må økes med betydelig mer enn det regjeringen foreslår i sitt budsjett. De kritiserer også kuttene i den langsiktige bistanden.
 • Her blir det kutt..., Bistandsaktuelt 07.10.15
  - Der myndighetene svikter, er det ofte sterke organisasjoner som holder samfunnet oppe. Det er derfor sterkt beklagelig at regjeringen kutter i støtten til sivilsamfunn. Vi ber Stortinget innstendig om å sørge for at dette kuttet nulles ut og endres til en økning, sier leder for utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp, Wenche Fone.
 • Milliarder til Syria-flyktninger, Bistandsaktuelt 07.10.15
  - Hvis dette stemmer, er det tydelig at regjeringen ikke ønsker kritiske stemmer i utviklingspolitikken. I budsjettet foreslår regjeringen å bruke mer penger på bistand og utvikling, da trenger vi mer debatt, ikke mindre, sier Stian Seland, leder i LNU – Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.
 • Låser bistanden til en prosent av BNI, Dagbladet 07.10.15
  Til tross for at regjeringen nå øker det totale bistandsbudsjettet, betyr satsningen på humanitær krisehjelp på en del andre poster. Dagbladet er kjent med at det vil komme kutt på 50 millioner til organisasjoner og kampanjer som driver informasjon om bistand og utviklingsspørsmål i Norge. Det kommer også kutt i bistandsbyråkratiet, men det skal visstnok ikke gjelde NORAD.
 • Brende: – Historiens største humanitære budsjett, NRK nyheter 07.10.15
  For første gang vil Høyre/Frp-regjeringen foreslå et statsbudsjett som bruker én prosent av BNI på bistand. Samtidig øker de nødhjelpen med én milliard.
 • Flyktninger gir budsjettdrama, Vårt Land 06.10.15
  KrF-leder Knut Arild Hareide roper varsko: – Verken de fattige i Norge eller ute i verden må betale prisen for dette, sier han til Vårt Land.
 • Brendes nye bistand, Vårt Land 06.10.15
  Skillene mellom humanitær- og utviklingsbistand er «kunstige», sier utenriksministeren.

Søk:

Avansert søk

Hovedlinjene i UDs budsjett


"Regjeringen foreslår å øke bistandsbudsjettet til 33,6 milliarder kroner i 2016, en økning på 575 millioner kroner i forhold til 2015. Nødhjelp og humanitær bistand, utdanning, helse, bistand til Ukraina, næringsutvikling og globale sikkerhetstiltak prioriteres. Forslaget til bistandsbudsjett utgjør en prosent av forventet brutto nasjonalinntekt (BNI) for 2016."

I sin pressemelding fremhever UD videre følgende saker:

 • Historisk økning i humanitær innsats
 • Økt støtte til utdanning
 • Økt støtte til Ukraina
 • Millionsatsing for økt sikkerhet
 • Næringsutvikling
 • Menneskerettigheter
 • Flyktningutgifter i Norge
 • Forskningsskipet Dr. Fridtjof Nansen
 • Konsentrasjon og fokusland
 • Omprioriteringer
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.