Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Flyktningkrisa 2015 - året derpå for Europa

Det var for lite hjelp til flyktningene "der de var", som utløste flyktningstrømmen til Europa i 2015, konkluderte FN-kilder overfor den danske avisa Information ved årsskiftet. Mens Norge nå forbereder giverlandskonferanse i februar strever Europa fortsatt med å finne felles og gode løsninger og i Norge utfordres humanitære prinsipper og ryggmargsreflekser av nye realiteter. Vi har sett på utviklingen og samlet medieklipp og innlegg i den norske mediedebatten.
Onsdag 27. januar 2016
Linker oppdatert: Søndag 31. januar 2016

Faksimile fra Klassekampen 29.12.15 og Time Magazin 09.12.15.
Foto av Sylvi Listhaug: Torbjørn Tandberg.

Strømmen av flyktninger og migranter til Europa sist høst har trolig blitt en større utfordring for Europa og EU enn noen hadde forestilt seg. I Davos sist helg uttalte Nederlands statsminister Mark Rutte, som nå har EUs roterende presidentskap, at "Europa har 6-8 uker på å løse krisen før Schengen kollapser".

- Kansler Angela Merkel har gått fra å være beundret og hyllet til utskjelt og svekket i flyktningkrisen, kunne Dagsavisen rapportere sist uke. VGs kommentator, Per Olav Ødegård, frykter at "et helt annet Europa kan vokse frem" og viste til utviklingen i Polen:

"I landet hvor Solidaritet ble en mektig folkebevegelse, er det ingen forståelse for europeisk solidaritet i møte med flyktningene."

En ny rapport om situasjonen i Europa, som ble framlagt på Verdens økonomisk forum i Davos i helga, viser med tall fra Eurobarometer at det ikke er hverken arbeidsledighet, klima eller terror, men først og fremst den økte migrasjonen som i dag bekymrer befolkningen i EU. Aftenposten, som har sett på rapporten og snakket med mannen som leder gruppen som står bak den, Carl Bildt, oppsummerer det som kan gå galt slik:

"Nye grensegjerder, høyreradikale ved makten og Storbritannia ut av EU."

I fraværet av felles løsninger i EU har vi i stedet fått det Jan Egeland i Flyktninghjelpen, i en kronikk i Bergens Tidende på julaften, har kalt "kappløpet mot bunnen":

"I Europa har vi lenge sett et kappløp mot bunnen blant politikere, et kappløp om å unngå å gi mennesker på flukt beskyttelse."

- Dei andre problema våre vart fullstendig overskygde da ein million flyktningar kom til Europa, skrev Klassekampen over to sider ved årsskiftet under overskriften "Da verda kom til Norge" (se faksimile over) og mange registrerte et betydelig stemningsskifte utover høsten. Kaia Storvik i tenketanken Agenda kommenterte dette slik i et innlegg i Vårt Land før jul:

"Det mest skremmende er hvor fort stemningen har forandret seg. Det er bare noen få måneder siden bildet av en druknet treåring på en strand, skapte ny forståelse av den grusomme krigen i Syria. Lille Alan kunne vært min eller din gutt. Mange fikk øynene opp for farene og desperasjonen til menneskene som flykter for livet. Engasjementet var dypt og bredt. Nordmenn gikk mann av huse for å hjelpe. Mange tenkte nok at dette kommer vi til å håndtere på en akseptabel måte."

2015 ble også "året da Sverige stengte døren", noe Aftenposten omtalte før jul med følgende ingress:

"De sa det handlet om åpne hjerter. Nå har ikke svenske hjerter rom for flere flyktninger."

I 2016 har debatten i mange land også fått en ny dimensjon etter at det ble kjent at et stort antall kvinner ble utsatt for seksuelle overgrep og trakassering i forbindelse med nyttårsfeiringen i Køln. Blant de mange som reagerte på Køln-politiets forsøk på å fortie det som hadde skjedd av frykt for politiske konsekvenser var tidligere leder for seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt, Hanne Kristin Rohde, og på lederplass mente Aftenposten at:

"Koblet med uroen omkring den store tilstrømningen av flyktninger og asylsøkere, er dette potensielt en eksplosiv kombinasjon."

Og de siste dagene har Danmarks beslutning om at flyktningenes smykker og andre verdisaker kan beslaglegges vekket sterke internasjonale reaksjoner. Europarådets leder, Torbjørn Jagland, mener det bryter med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan, kommenterer saken på Facebook og skriver blant annet:

"Europeiske stater må kunne ta opp legitime bekymringer som dreier seg om den historiske tilstrømmingen av asylsøkere, men de kan ikke gjøre det på bekostning av deres verdier, idealer og internasjonal lov. Ved å gjøre det, gir de voldelige bevegelser en seier de aldri hadde klart å skaffe selv."

Stadig flere forlik, men blir partiene forlikte? 

I fjor sommer ble det inngått et bredt Syria-forlik på Stortinget, etter at lederne for åtte humanitær organisasjoner hadde tatt til orde for "en nasjonal dugnad". Utover høsten ble det klart at situasjonen utviklet og endret seg raskt.

- Flyktningstrømmen til Norge er nå så dramatisk at alle partier på Stortinget må hjelpe Regjeringen med å håndtere situasjonen, mente Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum i slutten av oktober og fikk positiv tilslutning på lederplass i blant annet VG og Klassekampen.

- Intet forlik uten asylretrett fra regjeringen, var kravet fra SV, mens FrP mente det var "viktigere med betydelige innstramminger i asylpolitikken enn å få på plass et bredt forlik i Stortinget". 19. november ble det inngått et asylforlik med følgende hovedpunkter:

"Avtalens parter er enige om å gi politisk støtte til iverksettelse av umiddelbare tiltak (I) for å begrense ankomst av mennesker uten rett til beskyttelse, og om å fortsette samtaler om (II) tiltak for å møte kommunenes situasjon vedrørende mottak og bosetting, og (III) for å forbedre integreringen av personer med rett til opphold."

Bare SV og MDG sto utenfor forliket og i en kommentar i Dagbladet kunne FrPs Harald Tom Nesvik fornøyd konstatere følgende:

"Den siste uken har Fremskrittspartiet fått tilnærmet fullstendig gjennomslag i asylpolitikken."

Som oppfølging av dette ble det inngått et integreringsforlik 16. desember, også dette uten tilslutning fra SV og MDG, og i slutten av desember sendte Norges nye innvandring- og integreringsminister, Sylvi listhaug (FrP), ut et høringsbrev med "tiltak for å møte flyktningkrisen".

– Det er viktig for oss å være i forkant av det som kan være en økende asyltilstrømning i løpet av våren, sa Listhaug da hun la fram høringsbrevet og la til:

"Ja, vi kommer til å få en asylpolitikk som er blant de strengeste i Europa. Og det er helt nødvendig om vi skal ta imot, bosette og integrere de som kommer hit."

- Dette er forslag regjeringen i hovedsak er pålagt av Stortinget til å innføre, sa Aps Trond Giske til Dagsavisen den gangen, men etter de siste ukenes utvikling ved Norges grenseovergang ved Storskog i Finnmark, mener nå Dagsavisens Arne Strand at Stortinget befinner seg i "bakrus" og begrunner det slik:

"Hovedargumentet for den nye tilstramningspolitikken var å forsvare asylinstituttet. Det var aldri meningen å avvikle asylinstituttet. Det er nå i ferd med å skje. Praktisk talt alle som flyktet til Finnmark i fjor, vil bli sendt ut av landet."

Overfor Aftenposten denne uka sier likevel Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at han støtter hovedtrekkene i Sylvi Listhaugs innstramningsforslag og tror de andre partiene kommer etter så man får en bred politisk løsning.

Da asylforliket ble inngått på Stortinget 19 november kommenterte Audun Lysbakken (SV) det slik overfor Klassekampen:

"Alliansen mellom Høyre, Frp og Ap i norsk flyktningpolitikk er gjenopplivet. Det betyr at den norske flyktningpolitikken flytter seg et langt steg i en strengere og mer integreringsfiendtlig retning."

Om alliansen, sammen med regjeringens støttepartier KrF og Venstre, holder seg gjennom "det norsk-russiske dramaet om retur av flyktninger" og behandlingen av regjeringens høringsnotat om tiltak for å møte flyktningkrisen gjenstår å se.

I tillegg til de brede politiske forlikene om flyktning- og integreringspolitikken satte regjeringen før jul også i gang et utredningsarbeid om de langsiktige konsekvensen av høy innvandring. Listhaug (FrP) begrunnet det slik:

"Asyltilstrømningen til Norge kan få store konsekvenser på flere samfunnsområder, som velferdsmodellen vår, statsbudsjettet og kommunenes økonomi. Vi er nødt til å analysere konsekvensene for å gjøre de riktige grepene for å sikre den norske velferdsmodellen. Arbeidet utvalget skal gjøre blir derfor svært viktig og jeg ser derfor fram til resultatene av utvalgets arbeid."

Regjeringen styrket i møte med flyktningkrisen

– Godhetstyranniet rir Norge som en mare, sa daværende landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) til NRK nyheter i begynnelsen av november i fjor og hevdet at alle som tar til orde for en streng innvandringspolitikk framstilles som "fæle mennesker". Hun tok "et knallhardt oppgjør med både Kjell Magne Bondevik og Kirken". Dagen etter mente politisk kommentator i VG, Frithjof Jacobsen, i en kommentar at "det rakner for Erna Solberg" og innledet slik:

"Flyktningkrisen viser hvor elendig stemning det er i det borgerlige samarbeidet. Det vil koste mye å redde det. Det kan allerede være for sent." 

Slik skulle det likevel ikke gå. Noen uker senere var regjeringens budsjettforlik med KrF og Venstre, som i stor grad dreide seg om inndekning av økte utgifter til mottak av flyktninger i Norge, i havn. Meningsmålinger har senere vist en utvikling få hadde forestilt seg ett år tidligere, da Arbeiderpartiet og Ap-leder Jonas Gahr Støre kunne notere rekordhøye målinger på over 40%. I januar viste en måling for første gang, etter at Støre overtok, under 30% for Ap, mens FrP "fosset fram".

- Velgerne vandrer ikke over til Frp. De løper, konstaterte Dagsavisens Arne Strand, som forklarte det slik:

"Frps framgang er drevet fram av flyktningstrømmen som i fjor høst gjorde asylpolitikk til hovedsaken." 

Og sist uke kunne NRK nyheter fortelle at statsminister Solberg, for første gang, var mer populær enn Støre. Støre selv forklarte det slik:

"De siste månedene har handlet mye om flyktningsituasjonen og handlet mye om å inngå forlik. Med forlik blir det mindre opposisjon og mer forøk på å få til bred enighet."

- Det skiller en avgrunn mellom Ap og Frp i verdisyn

- Ap virker livredde for velgerflukt til Frp, mente Andreas C. Halse i en kommentar i Aftenposten sist uke, men dagen etter gikk Ap-leder Gahr Støre i følge VG "i strupen på Listhaug" i en kronikk på NRK ytring skrev FrPs Harald Tom Nesvik at "Støre politikk truer våre grenser" og at:

"Tvetydige signaler fra opposisjonen kan ødelegge arbeidet med å få kontroll på migrasjonstilstrømningen."

Forrige uke kunne dessuten Dagsavisens Arne Strand melde om "asylopprør i Ap" og forklarte det slik:

"Jeg var ikke den eneste som knapt trodde egne ører i romjula: Aps nestleder slår ring om Frps asylpolitikk!"

I en kronikk på NRK ytring forklarte Martin Kolberg (Ap) dette slik:

"Ap kritiseres for å ligne Frp i innvandringspolitikken. Hovedproblemet er at vi lever i en brutal verden, og det skiller en avgrunn mellom Ap og Frp i verdisyn."

Han forklarer partiets grunnleggende posisjon slik:

"Vi lever i en brutal verden, med enorme forskjeller mellom lands økonomiske utviklingsnivå. Og der så mange flere mennesker bor i fattige enn i velstående land. Da vil fri innvandring over tid bli uhåndterlig i de sistnevnte landene, selv når disse er styrt av gode mennesker."

Han fikk svar fra SVs Snorre Valen denne uka:

"Ifølge Martin Kolberg er politikken som føres på asylfeltet mindre viktig enn hva Arbeiderpartifolk føler inni seg når de kaster ut folk."

Om det varslede "asylopprøret" i Ap fører til endringer i politikken gjenstår å se.

Rekordhøy innvandring og migrasjon til Europa i 2015

Å kalle det en "folkevandring til Europa", slik Dagbladet gjorde på lederplass i august fjor, var trolig å ta litt hardt i, men utover høsten kom det det flyktninger og migranter til Europa i et antall som langt overgikk tallene fra tidligere år.

Nærmere én million irregulære migranter og flyktninger ankom Europa i fjor, rapporterte Den internasjonale migrantorganisasjonen (IOM) i slutten av desember, en 4-dobling i forhold til 2014, og i følge tall fra Eurostat økte antallet personer som søkte asyl for første gang i 3. kvartal i fjor med 150%. BBC laget i slutten av desember en oversikt som viste status med hensyn til flyktninger og migranter i Europa.

- 2015 ble et rekordår når det gjelder antall asylankomster, konstaterte UDI-direktør Frode Forfang da han den 7. januar oppsummerte asylåret 2015 for Norges del. Til Norge kom det ifølge UDI i alt 31 145 asylsøkere til Norge i 2015, som er langt flere enn de 17 480 asylsøkerne som kom i 2002, som var forrige toppår. Av disse kom nesten 70%, 21 774 asylsøkere, i månedene september, oktober og november og de fleste kom fra Syria, Afghanistan, Irak og Eritrea.

- Politikken tilpasses realitetene

Etter at Listhaug tok et oppgjør med det norske "godhetstyranniet", har dette "tyranniet" gjennom ulike forlik på Stortinget, blitt presset fra skanse til skanse. Jonas Gahr Støre (Ap), Marit Arnstad (Sp), Knut Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande (V) skrev i en felles kommentar på nyåret om viktigheten av at det politisk Norge sto sammen og mente at:

"De nødvendige endringer som ble gjort høsten 2015, inklusive innstramninger, er uttrykk for at politikken tilpasses realitetene i møte med et antall mennesker ved våre grenser av helt andre dimensjoner enn vi har opplevd før. Nær alle land i Europa er berørt, Tyskland og Sverige ikke minst, og regelverket for de felles yttergrensene i Europa har brutt sammen."

Noen dager senere tok Emil André Erstad i tankesmia Agenda opp følgende i et innlegg i VG:

"I 2014 tok Stortinget FNs flyktningkonvensjon inn i Grunnlova. Berre eit år seinare ber det same Stortinget regjeringa om å vurdere skroting av den same konvensjonen."

Han ville vite hvorfor Hareide, Skei Grande og Gahr Støre hadde gått med på dette.

- Norge bryter sine internasjonale forpliktelser og gjør det i praksis umulig å søke asyl fra et såkalt trygt tredjeland, mente Helsingforskomiteen, NOAS og Amnesty, som i et brev til FNs høykommissær for flyktninger i begynnelsen av januar advarte om følgene av et skjerpet norsk regelverk.

- Asylrett som trumfer alt?, spurte professor Janne Haaland Matlary i en kommentar i Dagens Næringsliv og mente at:

"NGOene som nå klager på den norske regjeringen ser ut til å ha mistet sunn fornuft. For det å søke politisk asyl er noe som kun er berettiget når man er i livsfare der man er."

- Norge kan avvise personer som kommer fra Russland uten beskyttelsesbehov og de som har fått beskyttelse i Russland, innrømmet lederne for Helsingforskomiteen, NOAS og Amnesty i sitt svar, men la til:

"Men da må vi ha et system som sikrer at vi er istand til å identifisere disse. Det mener vi at vi ikke har i dag. Det var det vi skrev til FN."

Mange er bekymret for at flyktningenes rettigheter undergraves og leder i Europarådet, Torbjørn Jagland, kommenterte det slik i Aftenposten i midten av januar:

"Vi er vitne til et stemningsskifte i Norge. Best illustrert ved at Norges stolte humanitære tradisjon blir kalt «godhetstyranni» fra regjeringshold."

- Verdens flyktningeproblem kan ikke håndteres ut fra hvilke politiske vinder som blåser, mente Jagand og utdypet det slik:

"Genèvekonvensjonen ble ikke skrevet for en solskinnsdag. Den ble laget for å gi mennesker beskyttelse i ulvetider som vi har nå."

Norges humanitære prinsipper og ryggmargsreflekser har fått et hardt møte med nye realiteter.

- Vondt – og helt nødvendig, mente VGs politiske kommentator Hanne Skartveit og utdypet "vondt" slik:

"Det gjør vondt å se bildene fra Norges grense mot Russland, ved Storskog. Det er lett å forstå at lokalbefolkningen, som lever midt oppe i dette, blir opprørt. De som hjelper de avviste asylsøkerne som skal sendes fra Norge, handler ut fra medmenneskelighet og medfølelse."

Mens generalsekretær i Redd Barna, Tove Wang, overfor NTB mener at "Listhaug er streng, men ikke rettferdig" og Rune Berglund Steen i Anti-rasistisk senter kommenterer situasjonen slik i Dagsavisen:

"Det er mulig det finnes en folkesjel, men det blir stadig tydeligere at asylpolitikken ikke har noen."

Tid for et nytt flyktningregime?

- Sveriges kraftige snuoperasjon i asylpolitikken kan for mange fremstå som idealismen som møtte virkeligheten, skrev UDI-direktør Frode Forfang på sin blogg og i kronikk i Aftenposten ved inngangen til 2016 og spurte:

"Finnes et bedre internasjonalt flyktningsystem?"

- Å endre det internasjonale flyktningregimet er selvsagt ingen enkel sak, erkjente han, men så et klart alternativt til dagens praksis:

"Et alternativ er at Europa etablerer bedre og mer omfattende systemer for å screene og vurdere flyktninger før de reiser inn. Da kan man velge ut de mest sårbare og de med størst og mest akutt beskyttelsesbehov, og så overføre disse til europeiske land. I kombinasjon med omfattende hjelp til de som blir igjen, ville et slikt system treffe bedre de reelle behovene og slik sett være mer rimelig og rettferdig."

Forslaget ble tatt godt i mot på lederplass i Bergens Tidende og Aftenposten, slik et liknende forslag fra Bård Vegar Solhjell (SV) sist høst ble positivt mottatt på lederplass i Klassekampen. Forfangs forslag ble også møtt med positiv interesse av partiene på Stortinget og fikk full støtte fra Morten Eriksen og Anne Nyeggen i Atlas-Alliansen i et innlegg i Dagsavisen.

På tampen av 2015 la dessuten den liberale tankesmie CIVITA fram et notat om "en helhetlig og forutsigbar flyktningpolitikk", utarbeidet av Torstein Ulserød, jurist i Civita og Sylo Taraku, generalsekretær i LIM. De to mente det er unødvendig å revidere Flyktningkonvensjonene, slik blant andre Ap-leder Jonas Gahr Støre har tatt til orde for, og lanserte sitt hovedinnspill slik i en kronikk i Aftenposten:

"Det må skilles mellom store befolkningsgrupper som er tilfeldige ofre for krig, konflikt og menneskerettighetsbrudd, og flyktninger som på individuelt grunnlag er mål for forfølgelse."

I et eget innlegg i VG utdypet Ulserød sitt syn slik:

"Dagens asylsystem er dysfunksjonelt og bør reformers. Vi trenger en mer helhetlig politikk som kommer flere flyktninger til gode, og som samtidig sørger for nødvendig kontroll med innvandringen til Europa."

Vil hjelpen til nærområdene bli styrket i 2016?

Strømmen av flyktninger og migranter ble betydelig større enn EU og Norge hadde forventet og på fjorårets siste dag kunne den danske avisa Information fortelle at det var mangelen på hjelp til flyktninger i Syrias nærområder som utløste flyktningstrømmen. Blant de som ante hva som var på gang var lederne for åtte stor, norske humanitære organisasjoner, som i en kronikk i VG i mars i fjor tok til orde for "en nasjonal dugnad for syriske flyktninger".

- Den fremste pådriveren var generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen, skrev Kjetil B. Alstadheim i en kommentar i Dagens Næringsliv sist helg og rettet skarp kritikk mot nettopp ham:

"Han visste hvor stort behovet var for hjelp i nærområdene. Men i stedet for å få Norge til å hjelpe mange, drev han kampanje for å hjelpe noen få." 

Mange vil nok huske at Egeland og andre utøvde et sterkt press for at Norge skulle motta flere syriske flyktninger, men om Alstadheims fremstilling er dekkende kan det likevel stilles spørsmål ved. Etter at Syria-forliket ble inngått sist sommer kommenterte Egeland det slik på Flyktninghjelpens nettsider:

At Stortinget er enige om å ta imot 8000 kvoteflyktninger er et skritt i riktig retning. Men det er uforståelig at Stortinget ikke går inn for en større økning i hjelpen til Syria og nabolandene i møte med vår tids største krise."

Overfor Bistandsaktuelt gjentok Egeland sist uke, i dagens situasjon som i fjor, at Norge og andre land må hjelpe både "her" og "der":

"Vi må både øke støtten til Syria og nabolandene, og vi er også nødt til å ta imot de flyktningene som kommer til Norge og som har krav på beskyttelse her."

Om Egeland og andre var skuffet over den norske støtten til Syria og nærområdene sist høst, så ble det i begynnelsen av september kjent at Norge hadde tatt initiativ overfor FN om en giverlandskonferanse for Syria, som også statsminister Erna Solberg (H) orienterte om i sin redegjørelse om migrasjon/flyktningsituasjonen rundt Middelhavet og i Europa til Stortinget i begynnelsen av oktober. Giverlandskonferansen vil arrangeres i London i begynnelsen av februar og på UDs nettsider forklarer utenriksminister Brende formålet med konferansen slik: 

"Målet med konferansen er å sikre betydelig økonomisk støtte for humanitær innsats i Syria og økt støtte til nabolandene neste år og fremover. Vi vil rette et spesielt søkelys mot utdanning og arbeidsmuligheter for flyktninger og lokalbefolkning i områdene de oppholder seg, så de kan få bedre muligheter til å klare seg og få tilbake et visst håp for fremtiden."

Om dette initiativet, sammen med EUs samarbeid med Tyrkia, vil bidra til å begrense flyktningstrømmen til Europa i 2016 gjenstår å se.

(Strømmen av flyktninger og migranter til Europa og Norge det siste halve året har ført til en mediedekning uten sidestykke. Nedenfor har vi samlet 761 lenker til medieklipp og -debatt fra de siste tre månedene, november, desember og januar.)


Aktuelle lenker:

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Nederland fremmer kontroversiell flyktningplan, Aftenposten 31.01.16
  Foreslår å ta i mot hundretusenvis av flyktninger, mot at alle som ankommer Hellas skipes direkte tilbake til Tyrkia.
 • Redd Barna: Folk som flykter over havet nå sier alt om hvor desperate de er, NRK nyheter 31.01.16
  Alle EUs forsøk på å stoppe flyktningstrømmen over Middelhavet har feilet. Aldri før har så mange kommet så tidlig som i år.
 • Minst 10 000 flyktningbarn mangler i Europa. Frykter kidnapping og seksuelt misbruk, Dagbladet 31.01.16
  Minst 10 000 flyktningbarn har forsvunnet etter at de ankom Europa. Det forteller stabssjefen for for Europol, Brian Donald, til den britiske avisa The Guardian.
 • Jagland: - Et uverdig kappløp, Dagbladet 31.01.16
  Thorbjørn Jagland frykter at menneskerettigheter brytes og at nye og farlige spenninger skapes i Europa i kappløpet om å skremme vekk asylsøkere.
 • FN-topp mener asylinnstrammingene spiller rett inn i menneskesmuglernes hender, Aftenposten 31.01.16
  FNs flyktningorgan UNHCR frykter økt menneskesmugling og dårligere integrering dersom Listhaugs forslag om å gjøre det vanskeligere å få familiegjenforening blir gjennomført.
 • Refser Hareides flyktning-retorikk, Vårt Land 31.01.16
  KrFU-leder Ida Lindtveit arresterer Knut Arild Hareides ordbruk. Krever svar på om KrF har fått tøffere flyktningretorikk.
 • Fiktive selskaper åpnet døren til Norge for syrere, Aftenposten 31.01.16
  Ved hjelp av fiktive selskaper kom 1000 syrere til St. Petersburg. Derfra reiste mange videre på den arktiske asylruten.
 • Talltriksing om flyktninger og andre migranter, kronikk av Kirsten Øvregaard i Stavanger Aftenblad 30.01.16
  Nesten 60 prosent av innvandrerne i Norge er fra andre europeiske land. Og det er europeere som har «oppdaget verden», drept urbefolkninger og overtatt andres land.
 • Egeland varsler skjebneuke for Syria, VG 30.01.16
  Jan Egeland sier at en ny bølge av flyktninger mot Europa kan bremses hvis flyktningene får tilgang til arbeid og skolegang, og partene blir enige om en våpenhvile.
 • Norge mobiliserer for Syria, kronikk av Erna Solberg og Børge Brende i Aftenposten 30.01.16
  Krigen rammer hele verden og må stanses. Norge tar initiativ til giverlandskonferanse i London 4. februar og lover et historisk høyt bidrag.
 • FN startet Syria-samtaler uten opposisjonen, VG (NTB) 30.01.16
  FN trosset opposisjonens boikott og sparket i gang fredssamtalene for Syria sammen med regimets representanter i Genève. En komplett fiasko, fastslår en vestlig diplomat.
 • Trodde Norge vil doble Syria-støtten til tre milliarder kroner, VG 30.01.16
  Fredag morgen var Jan Egeland brennsikker på at Erna Solberg (H) ville doble støtten og legge tre milliarder kroner på bordet til hjelp for de syriske flyktningene i Midtøsten.
 • For lite og for sent, kommentar av Per Olav Ødegård i VG 30.01.16
  I vår tid er Syria alle konflikters mor. I Genève skal det forhandles om fred og i London om humanitær hjelp.
 • Importert voldtektsrisiko, kommentar av Kjetil Rolness i Dagbladet 30.01.16
  Ikke-nordmenn er sterkt overrepresentert blant voldtektsmenn. Skal vi heller snakke om «den norske voldtektskulturen»?
 • Voldsomme sammenstøt i Stockholm. Gjenger skal ha banket opp personer med utenlandsk utseende, Dagbladet (NTB) 30.01.16
  Den nynazistiske gruppen Svenska Motståndsrörelsen la sent fredag kveld ut en tekst om urolighetene på sin nettside. Der ble hendelsen beskrevet som at fotballpøbler «rensket opp blant de kriminelle innvandrerne».
 • – Radikaliserte imamer og forstokket syn gjør integrering vanskeligere, ABC Nyheter 30.01.16
  Den hardt pressede formannen for Socialdemokraterne i Danmark, Mette Fredriksen, advarer mot radikaliserte imamer, et forstokket syn på menn og kvinner og kulturelle og religiøse parallelsamfunn.
 • Svensk politi har skjult flere tusen hendelser på asylmottak, Aftenposten 30.01.16
  Det inkluderer vold, bombetrusler og voldtekter som er klassifisert under koden 291.
 • Det store innvandringsintervjuet med Jonas Gahr Støre, Aftenposten 30.01.16
  Jonas Gahr Støre mener Listhaug og Frp nører opp under mistillit som kan gi Norge problemer.
 • - Helga Pedersen, Trond Giske og Jonas Gahr Støre har ikke klart å framstå som politiske ledestjerner, Dagbladet 30.01.16
  Valgforsker om Aps flyktningnedtur. - Hendene deres er bundet.
 • Flyktningpartier i full krangel med hverandre, Vårt Land 30.01.16
  «Asyladvokatene» i partipolitikken har selv havnet i krangel om flyktningene. Valgforsker tror SV bommer i velgerjakten.
 • Frp har det mest i kjeften, kommentar av Hanne Skartveit i VG 30.01.16
  Frp bestyrer den største flyktningstrømmen til Norge noensinne. Ordbruken er tøff. Men politikken er i praksis den samme som Ap og Høyre alltid har stått sammen om.
 • - Jeg vet ikke om ekstremværet Sylvi Listhaug har løyet helt ennå, Dagbladet 30.01.16
  Knut Arild Hareide er fortsatt ikke fornøyd med Listhaugs redegjørelse, og ber regjeringen slutte å vingle.
 • Listhaugs største utfordring, kommentar av Trine Eilertsen i Aftenposten 30.01.16
  Storskog blir snart et frossent minne. Men tallet på syrere som trenger hjelp og beskyttelse blir ikke mindre av den grunn.
 • Syriske Mohammed flyktet til Norge, men angrer, Aftenposten 30.01.16
  Han var en av de 5500 som kom syklende til Norge den arktiske ruten i høst. Nå er Mohammed (26) tilbake i Russland - og angrer på turen til Norge.
 • Syriske asylsøkere oppsøkes av islamister, Dagens Næringsliv (NTB) 30.01.16
  Islamister skal ha tatt kontakt med nyankomne asylsøkere ved Politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo.
 • Uten økt nødhjelp til syriske flyktninger kan flyktningstrømmen til Europa øke, Aftenposten 29.01.16
  Det er åtte millioner mennesker som er internt fordrevet i Syria. Røde Kors mener at dersom verdenssamfunnet ikke stiller opp med økt støtte, kan disse av desperasjon flykte til Europa.
 • Tyskland gjør det enklere å sende hjem flyktninger. Lager ny liste over trygge returland, Dagbladet 29.01.16
  Algerie, Marokko og Tunisia trygge land å returnere asylsøkere til, ifølge tysk visestatsminister.
 • Misvisende av HRS-Redaktøren, debatt av Mona Abdel-Fadil i Morgenbladet 29.01.16
  Hjerpset-Østlie betegner det som negativt at jeg vil vite mer om hva som faktisk skjedde i Köln og Stockholm før jeg uttaler meg med sikkerhet om treffende mottiltak. Jeg har lest nok divergerende vitneutsagn og rapporter fra hendelsene til å vite at det ikke finnes ubestridelig empiri for at det kun var arabiske menn eller unge flyktninger som deltok i angrepene på kvinner.
 • Splittende, lederkommentar i Klassekampen 29.01.16
  Ap og Sp har gått svært langt i å komme regjeringen i møte for å skape et bredt flertall i asyl- og flyktningpolitikken. Da er det forventet at regjeringen på sin side lytter til deres synspunkter og tar med seg disse inn i det videre arbeidet. Det skjer ikke på Sylvi Listhaugs vakt.
 • Asylpolitikken har kvelertak på utenrikspolitikken, kronikk av Arvinn E. Gadgil i Bergens Tidende 29.01.16
  Når FN sier at Norges behandling av asylsøkere over Storskog er et brudd på folkeretten, er det et varsel om tapt omdømme.
 • Lavmål fra Arbeiderpartiet, kronikk av Harald Tom Nesvik i NRK ytring 29.01.16
  Martin Kolberg går langt i å diagnostisere FrP-politikere som empatiløse rasister. Det går dårlig overens med at hans eget parti innførte strengere regler enn vi nå ser i Danmark.
 • Rabaldermøte da Jonas og Trond var på reise, VG 29.01.16
  Frustrasjon og oppgitthet over det som ble oppfattet en klam omfavnelse av Frps asyl-innstramminger, utløste et kraftig opprør mot partiledelsen på Aps gruppemøte forrige onsdag.
 • Ap med håndsrekning: - Listhaugs svar er akseptable, Dagbladet 29.01.16
  - Dette er et akseptabelt svar som innebærer klare forpliktelser. Vi har fått en mer detaljert forklaring på hva som ligger bak Sylvi Listhaugs forsikring om at regjeringens praksis er i tråd med folkeretten og asylforliket på Stortinget, sier Helga Pedersen (Ap) til Dagbladet.
 • Kappa etter vinden, politisk analyse av Aslak Bonde i Morgenbladet 29.01.16
  Aps nestleder Trond Giske er blant de smarteste i norsk politikk. Han går for å være en av de aller beste partitaktikerne – uavhengig av parti. Ytterst sjelden gjør han så åpenbare feil som han gjorde i romjulen, da han i et avisintervju ga inntrykk av at det var liten forskjell mellom Frps og Aps integreringspolitikk.
 • Erna på villspor, lederkommentar i Dagbladet  29.01.16
  Regjeringens håndtering av flyktninger som kommer til Norge, er i ferd med å vekke internasjonal oppmerksomhet. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) mener Norge er i fare for å bryte den europeiske menneskerettskommisjonen, hvis regjeringens forslag til strengere regler for familiegjenforening vedtas.
 • Velgerne slakter Støres flyktningehåndtering, VG 29.01.16
  Velgerne mener Sylvi Listhaug, Erna Solberg og Børge Brende har håndtert flyktningkrisen bedre enn Jonas Gahr Støre.
 • Over grensen, kommentar av Audun Lysbakken i VG 29.01.16
  Debatten om Storskog handler ikke om følelser eller moral. Den handler om rettsstaten og grunnleggende prinsipper for det norske samfunnet.
 • Disse tre landene tar imot flest av asylsøkerne som Norge sender ut, Aftenposten 29.01.16
  Russland har vært ett av landene som har vært villig til å ta imot flest deporterte asylsøkere fra Norge.
 • Ibrahim ble utvist og er i Tyrkia. Ashraf rømte og er fortsatt Kirkenes.  Aftenposten 29.01.16
  De syriske Russland-studentene søkte i høst asyl på Storskog-grensen. Før jul ble Ibrahim Alsattof (27) returnert til Russland. Han ble utvist fordi han hadde mistet studieplassen, og havnet i Tyrkia. Vennen Ashraf Alio (34) rømte fra mottaket og har foreløpig sluppet unna å bli returnert.
 • 937 Storskog-asylanter er forsvunnet, Aftenposten (NTB) 29.01.16
  Norske myndigheter vet ikke hvor 937 asylsøkere som kom til Norge fra Russland i fjor, befinner seg, viser tall fra UDI. Men UDI sier samtidig at det er frivillig å være i mottak.
 • Erna Solberg i stort «asylintervju»: – Vi må vise fasthet mot Russland, VG 29.01.16
  Norge må fortsette å stille krav til Russland, og trenger ikke å følge alle anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger, fastslår statsminister Erna Solberg (H).
 • Søren heller, folkens. Det handler om anstendighet, kommentar av Ingeborg Senneset i Aftenposten 28.01.16
  Før flere faller for fristelsen til å innføre noe som ligner på den danske «smykkeloven» – les.
 • Svensk avis: Sverige planlegger å sende ut opp mot 80.000 asylsøkere, Aftenposten 28.01.16
  Bare halvparten av dem som kom i fjor får bli.
 • Stemte for smykkelov, Klassekampen 28.01.16
  Socialdemokraternes Mattias Tesfaye mener den utskjelte skjerpingen av dansk utlendingslov må til for å bevare velferdssamfunnet.
 • Grafen som viser hvorfor EU har veldig dårlig tid, Aftenposten 28.01.16
  Ingen av de viktigste tiltakene for å få kontroll over flyktningstrømmen fungerer. Nå varsler flere at Hellas kan bli kastet ut av Schengen.
 • Smykketyvene, lederkommentar i VG 28.01.16
  Kampen om å være det minst mulig attraktive landet for alle asylsøkerne som kommer til Europa er beinhard.
 • Alle flyktninger har ikke rett til å bli værende, kronikk av Hanne Sophie Greve i Aftenposten  28.01.16
  En flyktning har krav på asyl som nødhjelp, men kan ikke kreve permanent bosetting i et nytt land.
 • Planlegger toppmøte om Syria: - Målet er å skaffe mest mulig penger og gi håp til de syriske flyktningene, Dagbladet 28.01.16
  Erna Solberg, Angela Merkel og David Cameron hadde i kveld en telefonkonferanse om Syria-konferansen i London neste uke.
 • - 60 prosent av asylsøkerne som kom til i Europa i desember er økonomiske migranter, Dagbladet 28.01.16
  Må sendes tilbake for å ikke undergrave asylinstituttet, mener EU-kommisjonens visepresident.
 • Gryttens oppgjer med «smykkelova», kommentar av Frode Grytten i Bergens Tidende 28.01.16
  Opp med ei hand om du lurer på noko! Rekk opp ei hand, så kan vi få konfiskert den òg.
 • - En million flyktninger kan komme til Europa i år også, Dagbladet 28.01.16
  - Starten på året indikerer at det vil kunne bli høye tall også i 2016, kanskje pluss minus millionen fra i fjor. Det er vanskelig å anslå et konkret tall, men det er to sterke, gamle grunner  og en ny årsak at det ikke ser ut til å bli noen stor forskjell, iallefall ikke noen stor reduksjon, sier seniorrådgiver Pål Nesse i Flyktningehjelpen til Dagbladet.
 • Nesten 18.500 fikk permanent oppholdstillatelse i fjor, ABC Nyheter (NTB) 28.01.16
  I alt 18.431 utlendinger fra til sammen 108 land fikk permanent oppholdstillatelse i Norge i fjor. Den største gruppen, en av seks, er somaliere.
 • Listhaug om asylstrømmen: Frykter det som kan skje til våren, Aftenposten 28.01.16
  Dersom ikke politikerne tenker langsiktig, og sender klare signaler om at det ikke er lett å få opphold i Norge, kan innvandringen komme helt ut av kontroll. Vi må gjøre alt vi kan for å unngå svenske og tyske tilstander, mener innvandringsminister Sylvi Listhaug.
 • Erna Solberg: Rike asylsøkere kan betale selv, VG 28.01.16
  Vil ikke innføre «smykkelov», men bruke eksisterende regelverk
 • Norge kan bli en veiviser, kommentar av Brita Fladvad Nielsen i Bergens Tidende 28.01.16
  Da jeg intervjuet flyktninger, organisasjoner, beslutningstakere og bedrifter som er involvert i flyktningsystemet, var det et par enkle ting som gikk igjen.
 • Regjeringen villeder folket, kommentar av Arne Strand i Dagsavisen (nye meninger) 28.01.16
  Returen av flyktningene har brutt sammen.
 • Blir ikke kvitt syrerne, Klassekampen 28.01.16
  Regjeringen instruerte UDI om å sende ut så å si alle de 5500 asylsøkerne på Storskog. Russlands returnekt kan tvinge Norge til å gi opphold til flere tusen av dem.
 • Så vart det stille, kronikk av Emil André Erstad i NRK ytring 28.01.16
  Det er ikkje lenge sidan Høgre-politikarar ropte høgt om menneskerettsbrota i Russland. Det er påfallande kor stille det vart når flyktningane byrja å sykla over Storskog.
 • Tente fakler for asylsøkerne: - Håper myndighetene får med seg dette og behandler sakene våre, Dagbladet 28.01.16
  Norske myndigheter vil sende dem ut til Russland. Onsdag deltok asylsøkerne fra Vestleiren i protestene.
 • FNs høykommissær: Tre norske brudd på menneskerettighetene, VG 28.01.16
  FNs Høykommissær for flyktninger er krystallklar: Norge kan ikke nekte å behandle asylsøknader fra Storskog-flyktningene.
 • Listhaug: Trenger ikke følge alle FN-anbefalinger, Aftenposten 28.01.16
  Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) fastholder at Norge ikke alltid trenger følge FN-anbefalinger i asylsaker.
 • Jagland om Danmarks «smykkelov»: – Kan være lovstridig, VG 27.01.16
  Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland fastslår at konfiskering av privatpersoners eiendom bryter med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.
 • Kraftige reaksjoner mot Danmarks nye smykkelov: - Skaper avsky i resten av verden, Dagbladet 27.01.16
  Kofi Annan blant dem som går ut mot den omstridte loven.
 • Danmark vedtar omstridt asylinnstramning, Dagens Næringsliv (NTB) 27.01.16
  Det danske Folketinget har vedtatt en omstridt innstramming av asyllovene. De nye tiltakene tillater blant annet å konfiskere asylsøkeres verdisaker.
 • Slår alarm om kriminelle mindreårige asylsøkere: - De stjeler og tar jenter mellom bena, Aftenposten 27.01.16
  Politifolk i Stockholm forteller at de ikke klarer å gjøre jobben sin. Marokkanske ungdommer tar alle ressursene.
 • Tabufisering av historien, kommentar av Alf Gjøsund i Vårt Land (meninger) 27.01.16
  Har den som trekker «nazi-kortet» tapt debatten? Da den danske regjeringen rett før jul foreslo å beslaglegge asylsøkeres smykker og penger, ble «nazi-kortet» etter noens mening umiddelbart trukket, særlig i internasjonale medier.
 • Polariseringens tid, kommentar av Rune Berglund Steen i VG 27.01.16
  Vi må være nøye med valgene vi foretar framover. Vi må lytte til de som er engstelige for innvandringen. Samtidig har de som er engstelige, en forpliktelse som samfunnsborgere til å lære seg sine muslimske medmennesker å kjenne, heller enn å la frykten styres av generaliseringer, stereotypier og fiendebilder.
 • «Smykkeloven» splitter det politiske Norge, ABC Nyheter (NTB) 27.01.16
  Fremskrittspartiet mener kravet er rimelig, mens statsminister Erna Solberg (H) sier det er helt uaktuelt i Norge.
 • Hellig asyl, lederkommentar i Dagens Næringsliv+ 27.01.16
  Det er bra at Listhaug ønsker å være handlekraftig med tanke på retur av grunnløse asylsøkere. Det er nødvendig både for å kunne håndtere flyktningene som skal få bli og for å bremse strømmen av flere asylsøkere uten beskyttelsesbehov eller som alt har opphold i et land som er trygt. Men hun har også ansvar for å skape tillit til at det er gjort en forsvarlig vurdering før folk sendes ut. Der har hun litt å gå på.
 • Arbeiderpartiets spagat, kommentar av Harald Stanghelle i Aftenposten 27.01.16
  Aps handlingsrom i flyktningpolitikken er knøttlite. Det sliter på et selvbevisst parti.
 • Røde Kors: Norske myndigheter har et menneskerettighetsproblem, Aftenposten 27.01.16
  Norge bryter internasjonale regler når de returnerer asylsøkere uten å vurdere om de får muligheten til å søke beskyttelse i landet de returnerer til, mener Mads Harlem, leder for politikk- og folkerettseksjonen i Røde Kors.
 • Utenriksminister Børge Brende innrømmer: Norge og Russland er uenige om 4700 asylanter, Aftenposten 27.01.16
  Utenriksminister Børge Brende sier Norge og Russland er uenige om 4700 asylsøkere kan sendes tilbake til Russland, men mener at dette ikke skaper krise i forholde til Russland.
 • Lavrov: Norge og Russland forhandler om en utvidelse av returavtalen, Aftenposten 27.01.16
  Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier at de ikke vil ta tilbake flyktninger som har reist fra Russland til Norge hvis de har løyet om hensikten med oppholdet i Russland. Nå vil russerne ha en pause i returene for å finne en løsning som ivaretar russiske og norske interesser.
 • Ekstrempolitikk, kronikk av Lars Nehru Sand i NRK ytring 27.01.16
  Innvandringspolitikk er vanskelig nok. På Storskog blandes det med internasjonal storpolitikk og blir til politikk på sitt mest ekstreme. Da er det én ting som ikke må glippe.
 • Åtte akter i det norsk-russiske dramaet om retur av asylsøkere, Aftenposten 27.01.16
  Mangel på busser. Dataproblemer. Personellmangel. Problemer med sikkerheten. Russlands begrunnelse for å si nei til å ta imot avviste asylsøkere har endret seg dag for dag.
 • Refser Ernas diplomati, Klassekampen 27.01.16
  Feilslått diplomati og klønete returpolitikk har forverret flyktningkrisa, mener ordfører i Sør- Varanger Rune Rafaelsen (Ap).
 • Russland er vinneren i nord, kommentar av Helene Skjeggestad i Aftenposten 27.01.16
  Nesten alle taper i håndteringen av uttransporteringen av asylsøkere over den norsk-russiske grensen. Bare én aktør vinner. Det er Russland.
 • Listhaug skal diskutere Syria-returer med FN-topp, Dagbladet (NTB) 27.01.16
  Sylvi Listhaug (Frp) sier hun vil hun følge opp ny informasjonen om at Russland returnerte to syrere til hjemlandet når hun onsdag møter Pia Prytz Phiri fra FNs høykommissær for flyktninger.
 • FN: To syrere sendt hjem fra Russland i fjor, VG (NTB) 27.01.16
  To syrere ble returnert fra Russland til Syria i januar 2015, ifølge FN. Nå krever Venstre og KrF en garanti om at syrere ikke sendes tilbake til Russland.
 • Norge kan la asylsøkere bli, i frykt for ny strøm til våren, Kommentar av Frithjof Jacobsen i VG 27.01.16
  Norges største frykt er nye bølger asylsøkere over Storskog til våren. Derfor lar man sannsynligvis Russland nekte å ta imot de som kom hit i fjor.
 • SSB vil ikke lage krimstatistikk om innvandrere, Dagens Næringsliv (NTB) 27.01.16
  Ingen vet hvilke befolkningsgrupper som er over- eller underrepresentert på kriminalstatistikken i Norge i dag.
 • Europeiske barneombud refser Europas flyktningpolitikk, NRK nyheter 26.01.16
  Barneombud fra over 30 europeiske land kritiserer EU-landene manglende hjelp til barn på flukt. Ombudene mener landene konkurrerer i å ta imot færrest flyktninger.
 • Jagland vil hjelpe Norge med asylpolitikken, Aftenposten (NTB) 26.01.16
  Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland tilbyr seg å hjelpe regjeringen med å utforme en asylpolitikk som er i samsvar med Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.
 • Migrantvalg, lederkommentar i Dagens Næringsliv+ 26.01.16
  I følge FNs flyktningorganisasjon UNHCR er det i dag 60 millioner mennesker på flukt fra krig og konflikt i verden. Skulle alle sammen dukke opp på Svinesund eller Storskog, ville de aller fleste ha rett til opphold og beskyttelse i Norge. Det kommer ikke til å skje, men illustrerer konflikten mellom de internasjonale konvensjonene Norge har sluttet seg til, og virkeligheten som skapes rundt oss.
 • Støres famling, kommentar av Berit Aalborg i Vårt Land 26.01.16
  Jonas Gahr Støres problem er ikke tåkeprat, men at hans kompromissløse asyllinje krasjer med bildet av den Støre vi trodde vi kjente.
 • Et parti i moralsk krise, kronikk av Eddie Whyte i NRK ytring 26.01.16
  Måten ledelsen i Arbeiderpartiet opptrer i flyktning- og asylsaken er i ferd med å splitte oss. Det skaper massiv uro innad i arbeiderbevegelsen.
 • - Vi skyter oss utenrikspolitisk i foten, Dagbladet 26.01.16
  Flyktninghjelpen mener Norge ødelegger sitt internasjonale renommé gjennom den asylpolitikken som nå føres.
 • - Vi er det landet i Europa som har best asylkontroll, Dagbladet 26.01.16
  Erna Solberg avviser at regjeringen har mistet kontroll på asylpolitikken.
 • På tide å samles igjen, kommentar av Marie Simonsen i Dagbladet 26.01.16
  Det har sneket seg inn en «bush-isme» i den norske flyktningdebatten; enten er du for regjeringens asylpraksis, eller så er du for velferdsstatens og norsk kulturs undergang. Enten er du for å stenge grensene, eller så er du for en invasjon av Norge.
 • Cry me a river, Kolberg, kronikk av Snorre Valen på NRK ytring 26.01.16
  Ifølge Martin Kolberg er politikken som føres på asylfeltet mindre viktig enn hva Arbeiderpartifolk føler inni seg når de kaster ut folk.
 • Gir Solberg asylrefs, Klassekampen 26.01.16
  Motstanden mot Norges asylpolitikk sprer seg inn i Høyre. Tidligere Tromsø-ordfører Jens Johan Hjort sier at Erna Solbergs asylpolitikk bryter folkeretten.
 • Solberg: - Vi må stålsette oss for at det vil være mye uro rundt utsendelsene, Aftenposten 26.01.16
  Hjerteskjærende scener vil komme på rekke og rad når et stort antall asylsøkere nå skal sendes ut.
 • Listhaug: Asylsøkere kan sendes rett til hjemlandet, Aftenposten (NTB) 26.01.16
  - Det er ikke nødvendig å gå veien om Russland for å sende ut grunnløse asylsøkere, sier innvandringsminister Sylvi Listhaug til NRK.
 • Ytringsfriheten er ukrenkelig, kommentar av Børge Brende i VG 26.01.16
  Påstanden om at jeg beklager meg over at vi har ytringsfrihet her i landet er helt urimelig.
 • «Det trenger ikke vært trygt for alle, men for de fleste», Aftenposten (NTB) 26.01.16
  Mandag kveld tørnet innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) og Aps Helga Pedersen sammet i NRKs Dagsnytt 18. Bakgrunnen var kritikken mot Listhaug for at hun ikke skal ha svart godt nok på om det er trygt å  returnere asylsøkere til Russland.
 • Patetisk av Brende og andre som kneler for Russland, kommentar av Frithjof Jacobsen i VG 26.01.16
  Frykten for Russland får politikere til høyre og venstre til å miste fotfestet fullstendig. Resultatet kan bli nye ting å engste seg over.
 • Brende: - Har ikke bedt noen tie om Russland, Aftenposten 26.01.16
  Utenriksminister Børge Brende (H) mener det er «helt surrealistisk» om han skal bli forstått slik at han ber noen dempe kritikken mot forholdene for flyktninger i Russland.
 • Refser Brendes asyl-hysj, Dagsavisen 26.01.16
  Børge Brende avviser at han skal ha bedt enkelte slutte med kritikk av Russland, men får likevel refs fra opposisjonen.
 • Asylpolitikk uten sjel, kommentar av Rune Berglund Steen i Dagsavisen (nye meninger) 26.01.16
  Det er mulig det finnes en folkesjel, men det blir stadig tydeligere at asylpolitikken ikke har noen.
 • Fortrøstningsfull avklaring, debatt av Jon Wessel-Aas i VG (meninger) 26.01.16
  Utenriksministeren svikter i presisjonen. Det bør han ikke gjøre når det gjelder en så grunnleggende verdi som ytringsfriheten.
 • Bjørne-tjenester, kommentar av Aslak Borgersrud i Dagsavisen (nye meninger) 26.01.16
  Den russiske bjørnen sover ikke. Den er tvert imot blitt veldig lett å såre. Men skal vi dermed være stille når regjeringen kaster folk til Russland?
 • Tvangsreturene: Dette er norske og russiske myndigheter uenige om, VG 26.01.16
  Norge og Russland er uenige om hvordan man kan fortsette utsendelsen av flyktninger med enreisevisum, sier Sylvi Listhaug (Frp).
 • Hareide om tvangsreturene: Slutt å skylde på andre og gjør jobben deres, VG 26.01.16
  KrFs Knut Arild Hareide mener regjeringen mangler kontroll over tvangsreturene. Han ber dem om å fokusere på jobben fremfor å legge skylden over på andre.
 • FN-topp kritisk til at barn interneres, Aftenposten 26.01.16
  FNs høykommissær for flyktninger reagerer på at norsk politi pågrep barn ved asylmottaket i Finnmark.
 • Forskning på flukt, kommentar av Robert J. Shiller i Dagens Næringsliv+ 25.01.16
  Hatton tok opp et av de mest populære argumentene mot å slippe inn flyktninger: At asylsøkere ikke egentlig er desperate, men bruker kriser som påskudd for å komme seg til et rikere land. Han har imidlertid funnet ut at flyktningestrømmer som regel skyldes politisk terror og menneskerettighetsbrudd, ikke økonomiske krefter. Folk som frykter for sitt liv, drar til det nærmeste trygge stedet, ikke det rikeste.
 • Presset Merkel sier Tyskland vil ta imot færre flyktninger i år, Aftenposten 25.01.16
  Hele 55 prosent av tyskerne vil nå stenge grensene for å hindre strømmen av flyktninger fra Midtøsten og Nord-Afrika. Forbundskansler Angela Merkels parti fortsetter tilbakegangen på meningsmålingene.
 • Alt går galt i OL-landet Brasil, Aftenposten 25.01.16
  Alt er snudd på hodet i landet som ble regnet som en økonomisk komet. Dersom korrupsjon, politisk og økonomisk kaos er en forutsetning for å være OL-vert, er Brasil velkvalifisert.
 • Sp tror på nytt, bredt forlik om asylpolitikken, Aftenposten 25.01.16
  Trygve Slagsvold Vedum støtter hovedtrekkene i Sylvi Listhaugs innstramningsforslag. Han tror de andre partiene kommer etter så man får en bred politisk løsning.
 • Politisk fimbulvinter, kommentar av Marie Simonsen i Dagbladet 25.01.16
  Stortinget ga regjeringen enorm tillit i asylforliket, en tillit som er strukket lenger enn langt. Her kan vi virkelig snakke om naivitet og feilplassert godhet.
 • Russland, lederkommentar i Klassekampen 25.01.16
  Vi er avhengig av et godt forhold til Russland for å få sendt ut asylsøkerne som ikke har rett på opphold i Norge. Dessverre har regjeringen over flere år stått for en linje som har underminert forholdet til vår største nabo. Det betaler vi i disse dager prisen for.
 • I to år har Erna slaktet Russland - nå ber Brende kritikerne dempe seg, VG 25.01.16
  For ett år siden mente statsminister Erna Solberg (H) det var nødvendig å totalslakte menneskerettighetsituasjonen i Russland.
 • Såre følelser, hard politikk, lederkommentar i Dagbladet 25.01.16
  For utenriksministeren er det altså et problem at uavhengige advokater, menneskerettighetseksperter og pressen bruker ytringsfriheten på en måte som kritiserer egen regjering og «sårer» myndighetene i et annet land. Som advokat Jon Wessel-Aas skrev i VG i går: Det viser en skjør respekt for ytringsfrihet.
 • Skjør respekt for ytringsfrihet, kommentar av Jon Wessel-Aas i VG 25.01.16
  Det er bare en knapp uke siden utenriksminister Børge Brende lanserte sin nye strategi for å fremme ytringsfriheten i verden. Han feilet ettertrykkelig etter mindre enn en uke.
 • Flest mannlige migranter: – Kan skade våre samfunn, VG 25.01.16
  Overvekten av mannlige migranter kan ødelegge våre likestilte samfunn, advarer amerikansk professor.
 • Brende om Storskog-stansen: - Vi har en skjør forståelse med Russland, VG 24.01.16
  Utenriksminister Børge Brende (H) peker på at flere aktører i Russland har blitt såret over debatten i Norge når han skal forklare hvorfor Storskog-returene nå er stanset.
 • Tydelig om våre felles verdier, kronikk av Linda Hofstad Helleland i Bergens Tidende 23.01.16
  Mange av oss reagerte med uro og sinne da vi ble gjort kjent med overgrepene i Stockholm og Köln.
 • Den nærsynte humaniteten, kommentar av Kjetil B. Alstadhaug i Dagens Næringsliv+ 23.01.16
  For et år siden var det skjebnen til asylbarna flyktningdebatten handlet om. Mens FNs høykommissær appellerte til mer innsats i og rundt Syria, dreide norsk politikk seg om et lite antall familier uten beskyttelsesbehov. I mars kom forslaget om å plukke 10.000 kvoteflyktninger fra et hav av desperasjon. Den fremste pådriveren var generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen. Han visste hvor stort behovet var for hjelp i nærområdene. Men i stedet for å få Norge til å hjelpe mange, drev han kampanje for å hjelpe noen få.
 • Bill Gates hyller Sveriges flyktninghåndtering, Dagens Næringsliv (NTB) 23.01.16
  Den amerikanske IT-milliardæren Bill Gates roser Sverige og Tyskland for landenes håndtering av flyktningstrømmen.
 • Alene i flyktningstriden, Dagsavisen 23.01.16
  Kansler Angela Merkel har gått fra å være beundret og hyllet til utskjelt og svekket i flyktningkrisen.
 • - Vi kan faen ikke holde på sånn som nå, Dagbladet 23.01.16
  Arbeiderparti-veteran og tidligere statsråd Thorbjørn Berntsen reagerer på hatretorikken, fremmedfrykten og behandlingen av flyktninger i Norge.
 • «Forslaget om innstramninger i asylpolitikken inneholder kreative tolkninger av folkeretten», kommentar av Vigdis Vevstad og Mads Andenæs i Aftenposten 23.01.16
  I Regjeringens nyeste forslag til innstramninger i asylreglene og i retten til familieliv, er det nye kreative tolkninger av folkeretten. Ønsket dreining i politikken rettferdiggjør ikke at ufravikelige prinsipper i flyktningeretten og menneskerettighetene brytes. Man må spørre om klokskapen i å klusse med mange års internasjonal praksis og tolkning.
 • Regjeringen vil sende flyktninger til krigsherjede land og diktaturer, Aftenposten 23.01.16
  Myndighetene legger alt til rette for å kunne returnere tusenvis av enslige, mindreårige asylsøkere, barnefamilier og andre asylsøkere til noen av verdens farligste steder.
 • Stortinget i bakrus, kommentar av Arne Strand i Dagsavisen (nye meninger) 23.01.16
  Sakte, men sikkert går det opp for flertallet på Stortinget at den paniske hastverksbehandlingen av utlendingsloven i fjor høst har fått uønskede konsekvenser. Smutthullet over Storskog er riktig nok tettet. De to siste månedene er det ikke kommet en eneste asylsøker over Storskog. Det er i tråd med Stortingets ønske.
 • Vondt – og helt nødvendig, kommentar av Hanne Skartveit i VG (meninger) 23.01.16
  I møte med flyktningkrisen trenger vi fasthet og langsiktighet. Derfor kan ikke regjeringen vike nå, i møte med det som skjer på Storskog.
 • En avgrunn mellom verdier, kronikk av Martin Kolberg i NRK ytring 23.01.16
  Ap kritiseres for å ligne Frp i innvandringspolitikken. Hovedproblemet er at vi lever i en brutal verden, og det skiller en avgrunn mellom Ap og Frp i verdisyn.
 • Støres politikk truer våre grenser, kronikk av Harald Tom Nesvik i NRK ytring | 23.01.2016
  Tvetydige signaler fra opposisjonen kan ødelegge arbeidet med å få kontroll på migrasjonstilstrømningen.
 • Alle asylsøkerne i Finnmark er pågrepet, Dagsavisen 23.01.16
  Alle asylsøkerne på Ankomstsenter Finnmark er pågrepet. Det betyr at de innen tre døgn må sendes ut, framstilles for varetekt eller løslates.
 • Over 18.000 fikk permanent opphold i fjor, Aftenposten (NTB) 23.01.16
  Totalt 18.431 personer fikk i 2015 permanent oppholdstillatelse i Norge, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).
 • Stortinget sier nei til å stoppe asylreturene, Aftenposten (NTB) 23.01.16
  Verken Ap, KrF, Venstre eller Senterpartiet støtter SVs krav om umiddelbar stans i returene av asylsøkere over Storskog.
 • - Viktig at vi fortsetter utsendelsene, Aftenposten 23.01.16
  - Det er alltid problemer med å returnere folk, fordi folk har et ønske om å bli her, sier statsminister Erna Solberg.
 • Retur til usikkerhet, lederkommentar i Bergens Tidende 23.01.16
  Regjeringen må revurdere praksisen med å returnere asylsøkere som ikke har langvarig opphold i Russland.
 • Jusprofessor: Listhaug har mistet kontrollen, Aftenposten 23.01.16
  Jusprofessor og ekspert på internasjonal rett og menneskerettigheter, Mads Andenæs mener innvandringsminister Sylvi Listhaug har mistet kontrollen i Finnmark.
 • Et helt annet Europa kan vokse frem, kommentar av Per Olav Ødegård i VG (meninger) 22.01.16
  I landet hvor Solidaritet ble en mektig folkebevegelse, er det ingen forståelse for europeisk solidaritet i møte med flyktningene.
 • Frankrikes statsminister: - Europa er i unntakstilstand. Vi må utslette IS, Dagbladet 22.01.16
  Mener også at flyktningene fra Syria er en trussel mot Schengen og Europa slik det er i dag.
 • Avskrekking av flyktninger er urealistisk, kronikk av Lindis Hurum i Aftenposten 22.01.16
  I stedet for å forberede seg på å ta imot en økt flyktningstrøm, har EU og europeiske regjeringer fokusert på avskrekkingstiltak.
 • Dette er Europas skrekkscenario, Aftenposten 22.01.16
  Nye grensegjerder, høyreradikale ved makten og Storbritannia ut av EU. Mye kan gå galt de neste årene.
 • Når varme gir kulde, kommentar av Aslak Borgersrud i Dagsavisen (nye meninger) 22.01.16
  Vi må passe på å ikke være for varme, for da sender vi dårlige signaler. Det mener plutselig norske politikere i unison enhet.
 • Asylopprør i Arbeiderpartiet, kommentar av Arne Strand i Dagsavisen (nye meninger) 22.01.16
  Jeg var ikke den eneste som knapt trodde egne ører i romjula: Aps nestleder slår ring om Frps asylpolitikk!
 • - Hvis vi begynner å vingle, kan strømmen av flyktninger starte opp igjen, Dagbladet (NTB) 22.01.16
  - Det vil være svært uklokt å stoppe utsendelsene. Hvis vi begynner å vingle, kan strømmen av flyktninger starte opp igjen, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) til NTB.
 • Derfor skriver ikke KrF under på SVs asylkrav, Dagbladet 22.01.16
  KrF kommer ikke til å skrive under brevet på som SV-leder Audun Lysbakken i dag sender til regjeringen og innvandringsminister Sylvi Listhaug.
 • Redd Barna: - Listhaug er streng, men ikke rettferdig, Aftenposten (NTB) 22.01.16
  Redd Barna mener regjeringen viser en total ansvarsfraskrivelse for mennesker på flukt når asylsøkere blir returnert til Russland.
 • - Antall kuldegrader avgjør ikke asylpolitikken, Aftenposten 22.01.16
  Aps Helga Pedersen mener at kuldegrader ikke er grunn til å stanse utsending av asylsøkere. - Gradestokken er ikke avgjørende. Men at folk sendes ut på en verdig måte, sier hun.
 • Nødvendig retur, lederkommentar i VG (meninger) 22.01.16
  Det er helt nødvendig at avviste asylsøkere returneres tilbake til Russland over Storskog. Norge må være i stand til å beskytte Schengens yttergrense mot Russland.
 • 95 prosent kastes ut, Klassekampen 22.01.16
  Så å si alle som flyktet til Finnmark i fjor, kommer til å bli sendt ut av Norge. Det viser nye tall fra Utlendingsdirektoratet.
 • Stopp deportasjonen!, kommentar av Ask Håkon Ebeltoft og Linn H. Landro i Dagbladet 22.01.16
  Menneskerettighets- erklæringens artikkel 14 forplikter oss til å behandle forespørslene om beskyttelse på en skikkelig måte.
 • Syv punkter om barns rettigheter som Norge nå må skjerpe seg på, kronikk av Geir Kjell Andersland i Aftenposten 22.01.16
  Høsten 2016 skal Norge rapportere til FNs komité for barns rettigheter om status for etterlevelse av barnekonvensjonen.
 • Flyktninger og migranter møter iskaldt Europa, Aftenposten (NTB) 21.01.16
  Redd Barna og UNICEF frykter barn som er på flukt i Europa skal fryse ihjel eller bli alvorlig syke av den ekstreme vinterkulden som nå møter dem.
 • Frp mener «Støre har begynt å vingle igjen». - Tøv, svarer Ap-lederen, Dagbladet 21.01.16
  Det er full strid mellom Frp og Ap om hva de ble enige om i asylforliket og forliket om integrering.
 • Tåkesnakk, lederkommentar i Klassekampen 21.01.16
  Høyre/Frp-regjeringen er gode på å vinkle saker til egen fordel for tida. Ap er derimot kommet i klem fordi partiet har blitt hengende på rammefortellingen de blåblå har fått gjennomslag for. Flyktningkrisa er her et talende eksempel.
 • Asyldebatten: Støre i strupen på Listhaug, VG 21.01.16
  Jonas Gahr Støre mener Ap bør si nei til to sentrale asylforslag fra regjeringen, og er kritisk til Sylvi Listhaugs mangelfulle forsikringer om asylsøkerne som er sendt tilbake til Russland.
 • Ber om pause i returar, Klassekampen 21.01.16
  Det var Sp som tok initiativ til asylforliket i Stortinget. No meiner nestleiaren at garantiane frå Listhaug ikkje held.
 • Avklaring om russisk asylpraksis nødvendig, lederkommentar i Aftenposten 21.01.16
  Norske myndigheter har startet en omstridt uttransportering av asylsøkere over Storskog til Russland. Utsendelsene må følges tett slik at vi får størst mulig visshet om at de er i tråd med Stortingets intensjoner, og at de ikke er i strid med internasjonale konvensjoner.
 • Asylsøkere er ikke trygge i Russland, Kommentar av Bjørn Engesland og Aage Borchgrevink i Aftenposten 21.01.16
  I Russland risikerer asylsøkere umenneskelig behandling i varetekt, og de kan bli returnert til forfølgelse. Korrupsjon preger domstoler og asylforvaltningen.
 • Vurderer å avvise Listhaug-forslag, Dagsavisen 21.01.16
  Asyl: – Dette er forslag som hemmer integrering, sier AUF.
 • Listhaug vil ikke stanse utsendelse til Russland, Aftenposten 20.01.16
  Innvandringsminister Sylvi Listhaug slo i Stortinget tirsdag kveld fast at Norge har god grunn til å sende asylsøkere til Russland.
 • Kan bli sendt til tortur, Klassekampen 20.01.16
  Norske myndigheter mener det er trygt å returnere asylsøkere til Russland. Likevel har UDI indikasjoner på at enkelte risikerer tortur dersom de blir sendt tilbake over grensa.
 • Listhaug om hvorfor hun sier Russland er trygt for asylsøkere: – Det kan ikke jeg gå inn på, VG 20.01.16
  Audun Lysbakken: – Svært opprørende at ikke statsråden har satt seg inn i grunnlaget for sin egen påstand
 • Ap virker livredde for velgerflukt til Frp, kommentar av Andreas C. Halse i Aftenposten 20.01.16
  I stedet for å utvikle langsiktige løsninger for for innvandrings- og flyktningpolitikken, ender Arbeiderpartiet med å kaste seg på rent symbolske forslag for å unngå ytterligere lekkasjer til Fremskrittspartiet.
 • UDI legger ned tusenvis av mottaksplasser – mange har stått tomme, NRK nyheter 20.01.16
  Strupingen av asylstrømmen gjør at UDI sier opp akutt-kontrakter. 4900 plasser stenger i januar.
 • - Barn som slår rot i Norge, får bli, Dagbladet 20.01.16
  Asylavtalen mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre virker: 82 prosent av sakene med lengeværende barn er omgjort etter at forskriften ble endret.
 • Vurderer å finansiere flyktninger med skatt på bensin, Aftenposten 19.01.16
  Den tyske finansminister Wolfgang Schäuble har foreslått å lage en felles bensinavgift i EU for å finansiere flyktningkrisen.
 • Farlig flukt, Dagsavisen 19.01.16
  Kvinner på flukt gjennom Europa blir mishandlet og misbrukt, og de får ikke den nødvendige beskyttelsen av myndigheter og hjelpeorganisasjoner, advarer Amnesty International.
 • Tyrkia har nøkkelen til EUs flyktningkrise, men kritiseres for å gjøre for lite, Aftenposten 19.01.16
  Tre milliarder euro er ikke nok penger til å få Tyrkia til å stanse strømmen av flyktninger, mener ekspert.
 • 26-åring pågrepet for overgrep etter nyttårsaften i Köln, Dagbladet (NTB) 19.01.16
  En 26 år gammel asylsøker fra Algerie er pågrepet, mistenkt for seksuelle overgrep i Köln nyttårsaften. Han er den første det er reist en slik siktelse mot i en sak som har skapt heftig debatt om tysk asylpolitikk.
 • Listhaug advarer Europa: Flyktningstrømmen blir større enn i fjor, VG 19.01.16
  Sylvi Listhaug (Frp) venter over en million flyktninger til Europa i år, men vil fortsatt ikke ha dem til Norge.
 • Seminaret er over, Jonas! Det er valg om 20 måneder, kronikk av Snorre Valen i Aftenposten 19.01.16
  Det har vært urovekkende å følge med på Arbeiderpartiet denne høsten og vinteren. Å se partiets omfavnelse av integreringsminister Sylvi Listhaugs pakke med innstramminger, for eksempel. Eller hvordan Ap har gitt sin tilslutning til at folk som flykter fra Assad-regimet i Syria, trass i protester fra FN, skal sendes tilbake til Assad-allierte Russland selv om de bare har oppholdt seg noen få dager der. 
 • Omlegging av flyktningepolitikken? Ja takk!  kommentar av Morten Eriksen og Anne Nyeggen i Dagsavisen (nye meninger) 19.01.16
  Frode Forfang i UDI vil endre på asylinstituttet. Det er en stor og krevende jobb, men Atlas-alliansen vil støtte ham og alle som prøver.
 • Viktig vern mot forfølgelse, debatt av John Peder Egenæs, Bjørn Engesland og Ann-Magrit Austenå i Dagens Næringsliv+ 19.01.16
  Janne Haaland Matlary går til felts mot asylretten i en kronikk i DN 13. januar: «Asylrett som trumfer alt?» Den må bare være «en siste utvei for de politisk forfulgte». Hun kritiserer at Amnesty, Helsingforskomiteen og Noas har klaget på Norge til FN for å krenke rettigheten. Vi har «mistet sunn fornuft».
 • Advokater vil stanse utsending av asylsøkere, Aftenposten (NTB) 19.01.16
  Et advokatfirma ber i et hastebrev Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg om øyeblikkelig å stanse den planlagte utsendingen av asylsøkere til Russland.
 • – Skammelig at steinrike Norge ikke gjør mer, NRK nyheter 19.01.16
  Professor Erik Oddvar Eriksen mener Norge bryter med Schengen-avtalen når vi opprettholder midlertidig grensekontroll. Anders Anundsen (Frp) avviser kritikken.
 • Den nye folkevandringstiden, kommentar av Peder Jensen i Stavanger Aftenblad 18.01.16
  Det er totalt urealistisk å løse sosiale problemer gjennom migrasjon av milliarder av mennesker. De aller fleste sosiale problemene til landene i sør må løses lokalt.
 • – Menneskesmuglere tjente opptil 50 milliarder i 2015, ABC Nyheter (NTB) 18.01.16
  Menneskesmuglere tjente mellom 3 og 6 milliarder dollar – mellom 26 og 53 milliarder kroner – på å transportere mennesker til Europa i 2015, ifølge Europol.
 • Kvinner på flukt trakasseres i Europa, Dagbladet (NTB) 18.01.16
  Kvinnelige flyktninger fra Syria og Irak opplever å bli mishandlet og tvunget til å ha sex på vei gjennom Europa, viser en ny undersøkelse fra Amnesty International.
 • Regjeringen tjener på flyktningkrisen, lederkommentar i Aftenposten 18.01.16
  Vinden har snudd. Arbeiderpartiets sjanser i 2017 virker langt mindre enn for et år siden.
 • Et liv i frykt og usikkerhet, kommentar av Ingrid Aspelund, Espen Breivik og Karoline Steen Nylander i Dagbladet 18.01.16
  Barn som har flyktet fra krig og konflikt får livet sitt satt på vent i møte med en usikker fremtid gjennom nye innstramminger i asylpolitikken.
 • Vinterværet stopper ikke flyktningstrømmen til Europa, Aftenposten 17.01.16
  I løpet av årets 15 første dager har det kommet over 23.000 migranter fra Tyrkia til Hellas. Det er allerede flere enn det kom den samme veien i løpet av fjorårets tre første måneder.
 • Trakasseringen som skremmer Europa ble brukt av egyptiske myndigheter til å skape frykt, kaos og skam, Dagbladet 17.01.16
  Overalt i Europa snakkes det om taharrush. Hva er det egentlig?
 • Listhaug vil vurdere kontrakt for asylsøkere, ABC Nyheter (NTB) 17.01.16
  Det kan bli aktuelt å få asylsøkere til å skrive under på en kontrakt for å forhindre overgrep mot kvinner, ifølge innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).
 • Frp vil beslaglegge asylsøkernes verdisaker, Dagbladet 17.01.16
  - Det er ikke ferie de kommer til, sier Mazyar Keshvari.
 • Med dagens tempo vil fordelingen av flyktningene ta 196 år. Målet var to år., Aftenposten 16.01.16
  Et av de viktigste EU-tiltakene for å få kontroll med flyktningstrømmen har vært en gedigen flopp til nå.
 • Jeg føler med ofrene i Köln, Klassekampen 16.01.16
  Yasmine al-Baramawy ble forsøkt kidnappet og voldtatt på Tahrirplassen i Egypt. – Jeg fikk vondt i kroppen av nyheten om massetrakasseringen i Tyskland, forteller hun.
 • FN: Norge bryter internasjonale asylregler på Storskog, Aftenposten 16.01.16
  FNs høykommissær for flyktninger ber Norge slutte å returnere asylsøkere på Storskog-grensen. Russland er ikke et trygt land for asylsøkere, mener FN, som nektes å sjekke situasjonen til flyktninger i Murmansk-området.
 • Fremskrittspartiet har ikke den strengeste innvandringspolitikken, kommentar av Andreas Hasle i Aftenposten  16.01.16
  Hva mener partiene egentlig om innvandring? Det går ikke et tydelig skille mellom venstre og høyre i spørsmålet.
 • Minste felles multiplum, kronikk av Magnus Takvam på NRK ytring 16.01.16
  De nordiske sosialdemokratiske lederne vil framstå som enige om det meste. Men innvandringspolitikken slår sprekker i idyllen.
 • Det danske smykkeforslaget burde utløse kuldegrøss, ikke «forståelse» hos Støre, lederkommentar i Dagbladet 16.01.16
  Flyktningkrisa har stilt Europa overfor store utfordringer. Det felles europeiske grensesamarbeidet er nærmest satt ut av spill. Konsekvensen av dette har blitt en «alles kamp mot bunnen», en konkurranse blant regjeringer om å gjøre sitt land mindre attraktivt for ankomster. Til en viss grad er dette forståelig, når vi ser hvor voldsom belastning et land som Sverige er blitt påført med 163000 nyankomne i fjor.
 • 781 asylbarn forsvunnet fra norske mottak, Dagbladet (NTB) 16.01.16
  Spesialrådgiver for flyktningfeltet i Redd Barna, Camilla Engeset, synes at tallet på bortkomne barn er altfor høyt. - Vi mener altfor lite har blitt gjort både for å stoppe barna fra å forsvinne, og for å finne barna igjen når de forsvinner.
 • Gjerder i Europa er ingen løsning, lederkommentar i Aftenposten 15.01.16
  Grensepasseringene har stupt i land som har satt inn kraftfulle tiltak mot flyktningstrømmen. Gjerder og grensekontroll virker - mot noe.
 • Dronning Rania i flyktningmøte med Solberg, Aftenposten 15.01.16
  Flyktningkrisen i Syria sto på dagsordenen da dronning Rania av Jordan møtte statsminister Erna Solberg.
 • Dronning Rania i Norge med dramatisk flyktningappell, VG 15.01.16
  Dronning Rania av Jordan reiser nå rundt i Europa med en dramatisk appell på vegne av 1,4 millioner syriske flyktninger i landet, i dypeste fattigdom, og uten utdanning og jobb.
 • Flukt fra krigshandlinger, ikke fra sanksjoner, debatt av Cathrine Raadim i Morgenbladet 15.01.16
  Skjønnmaling av Assads regime er oppsiktsvekkende, og i enda større grad påstanden om at de vestlige sanksjonene er hovedårsaken til at folk flykter. Mens flyktningene i Tyrkia i stor grad kommer fra opprørskontrollerte områder, har størstedelen av de 1,1 million flyktningene i Libanon flyktet fra områder kontrollert av regjeringen. Hvor flyktningene kommer fra, forteller imidlertid lite om hvem de flykter fra.
 • Livet etter Kölnerdommedagen, kommentar av Frithjof Jacobsen i VG 15.01.16
  Klåing, grafsing og trakassering av kvinner i offentlige rom er fullstendig uakseptabelt. Klarer ikke vestlige samfunn å hindre det, så mister vi oss selv. Og da blir alt mye verre.
 • Tyskland etter Köln, utenriksanalyse av Sten Inge Jørgensen i Morgenbladet 15.01.16
  Da flyktningkrisen var på sitt aller vanskeligste, ble den plutselig enda verre.
 • Leger Uten Grenser: Aldri hatt så omfattende operasjoner i Europa, Dagbladet 15.01.16
  - Vi har leir i Hellas, en midlertidig i Balkan, og nå i Frankrike. Leger Uten Grenser har aldri hatt så omfattende operasjoner i Europa, inkludert arbeidet på Balkan på 90-tallet, forteller kommunikasjonsrådgiver i Leger Uten Grenser, Jonas Hågensen.
 • Svenske kommuner knelte på grunn av flyktningkrisen. Regjeringen sa den hadde full kontroll.,  Aftenposten 15.01.16
  Utad sa svenske myndigheter at de hadde full kontroll og at det ikke var noe tak på hvor mange flyktninger som kunne komme. Internt slo hjelpeorganisasjoner, kommuner og offentlige ansatte alarm fordi mottaksapparatet for asylsøkere var fullstendig sprengt.
 • Forklare eller bortforklare?, lederkommentar i Morgenbladet 15.01.16
  Hvis norske medier har vært tilbakeholdne med å tematisere særlig arabiske menns forhold til kvinner og sex, virker det som demningen er i ferd med å briste. Den dansk-syriske Folketingspolitikeren Naser Khader beskriver denne uken arabiske menns tradisjonelle forhold til kvinner som «en giftig blanding av religion og kultur».
 • Støre spår slutt for Schengen, ABC Nyheter (NTB) 15.01.16
  Jonas Gahr Støre har gjennom hele karrieren vært en av de mest glødende forkjemperne for europeisk integrasjon. Nå erkjenner han i et intervju med Klassekampen at Schengen-avtalen ikke fungerer etter hensikten.
 • Flyktningsjokket i 2016, kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv+ 15.01.16
  Hvis strømmen av flyktninger og asylsøkere fortsetter, vil summen av nasjonale tiltak i 2016 gjøre livet hardere for migrantene, øke konfliktnivået i EU og legge grunnlaget for en ny gresk krise.
 • Flyktninghjelpen: Norge ga under 20 øre om dagen, Dagens Næringsliv (NTB) 15.01.16
  Norge ga under 20 øre per dag per nødlidende i Syria og Irak i fjor, viser regnestykker fra Flyktninghjelpen.
 • Listhaug i Tyrkia: - Overbevist om at hjelp i nærområdene er det rette, Aftenposten 15.01.16
  Etter et par dagers besøk i Tyrkia er innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) blitt overbevist: Det er bedre å hjelpe mange i nærområdene enn noen få i Norge.
 • En mer rasjonell flyktningpolitikk, kronikk av Torstein Ulserød i VG 15.01.16
  Dagens asylsystem er dysfunksjonelt og bør reformers. Vi trenger en mer helhetlig politikk som kommer flere flyktninger til gode, og som samtidig sørger for nødvendig kontroll med innvandringen til Europa.
 • Stemningsskiftet, kommentar av Torbjørn Jagland i Aftenposten 15.01.16
  Vi er vitne til et stemningsskifte i Norge. Best illustrert ved at Norges stolte humanitære tradisjon blir kalt «godhetstyranni» fra regjeringshold.
 • De uskikkelige barna, kommentar av Morten Traavik i Dagbladet 15.01.16
  Fra mitt nåværende eksil i verdens kanskje mest brått forhenværende humanitære stormakt Sverige slår det meg at innvandrings- og flyktningedebatten minner stadig mer om klimadebatten. Forskjellen er kun at de tradisjonelle motpartene har byttet skyttergraver: Blånekterne er blitt varslerne og varslerne blånektere
 • - Jordan har bedre evne til å ta imot flyktninger enn Norge, Dagbladet 15.01.16
  Erna Solberg mener bedre systemer i Syrias naboland bremser asylstrømmen til Europa.
 • Aldri før har PU sendt så mange ut, kommentar av Mildrid Mikkelsen i Dagsavisen (nye meninger) 15.01.16
  Politiets Utlendingsenhet får skryt av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug. Aldri før har PU sendt så mange ut av landet.
 • Fra dette asylmottaket har mer enn hver tredje asylsøker forsvunnet, Dagbladet 15.01.16
  17.november tok Steinkjersannan hotell i Steinkjer imot 147 flyktninger. Nå er bare 76 igjen. Åtte er hentet av politi og uttransportert. To har gitt beskjed om at de flytter. Resten har ganske enkelt forsvunnet - og mottaket aner ikke hvor de er.
 • Støre vil ha egenandeler fra asylsøkere med penger, ABC Nyheter 15.01.16
  – Også asylsøkere bør betale etter evne, slik vi gjør det i velferdssamfunnet vårt, sier Jonas Gahr Støre.
 • UDI betaler 5 millioner døgnet for tomme mottak, Dagens Næringsliv (NTB) 15.01.16
  UDI betaler 5,2 millioner kroner i døgnet for tomme mottaksplasser. Nær halvparten av plassene er ubebodd. Senteret på Brunstad får nesten en halv million i døgnet.
 • Storskog: Ikke kommet én eneste asylsøker siden november, Aftenposten 15.01.16
  Det kom opp mot 200 asylsøkere daglig til Finnmark. Siden november har det ikke kommet noen.
 • Migrantkampen, kommentar av Sverre Strandhagen i Dagens Næringsliv+ 14.01.16
  Frans Timmermans, første visepresident i Europakommisjonen, var denne uken i Ankara for å klage på sviktende tyrkisk grensekontroll. Migrasjonen fortsetter mellom Tyrkia og Hellas. Det kommer fortsatt mellom 2000 og 3000 personer hver dag. Vi kan ikke være fornøyd med det, var budskapet fra Timmermans etter møtet med Tyrkias minister for EU-saker, Volkan Bozkir.
 • Grafene som viser hvor godt gjerder og grensekontroll fungerer, Aftenposten 14.01.16
  Ungarn stoppet tilstrømningen tvert med sitt gjerde, men også tiltakene i Norge og Sverige har hatt en merkbar effekt. Nå er spørsmålet hva Tyskland gjør.
 • På kollisjonskurs om sykkel-asylantene, Vårt Land 14.01.16
  «Bevisstløst», snerrer SV etter at KrF-lederen nå er kommet i tvil om Erna Solbergs «hastetiltak» er innenfor menneskerettskonvensjoner.
 • Listhaug er toppers!, debatt av Terje Haugom i Dagbladet 14.01.16
  Integreringen skal i det hele tatt ikke gå på bekostning av vårt velferdssystem, slik at noen av våre egne eventuelle svake grupper blir skadelidende. Dette er noen av Moderatenes forventninger til den sittende regjering i asyl- og innvandringspolitikken. Listhaug gjør en utmerket innsats, og Moderatene forventer at hun får ha den jobben resten av perioden. I 2017 stiller Moderatene til valg.
 • Her møter Listhaug den tyrkiske kystvakten, Aftenposten 14.01.16
  Innvandringsministeren besøker kystbyen i Tyrkia der mange flyktninger setter ut i overfylte gummibåter.
 • Eg er også bekymra, Listhaug. Eg er bekymra for barn på flukt., kommentar av Espen Breivik i Aftenposten 14.01.16
  I det dei fleste av oss er gode og mette på julemat, legg regjeringa fram 40 forslag for å stramme inn den norske asyl- og innvandringspolitikken. Europas strengaste, vert det sagt. Eit av tiltaka er å auke bruken av midlertidig opphald for einslege mindreårige asylsøkjarar.
 • - Pessimistisk å snakke om tyske grensevakter, Dagbladet (NTB) 14.01.16
  Men regjeringen drøfter felles grense- og kystvakt for Schengen, sier statsminister Erna Solberg.
 • Omstridt forslag får flertall: Dansk politi kan beslaglegge flyktningers verdisaker, Aftenposten 13.01.16
  I kveld ble det klart at den danske regjeringen får gjennom sitt kontroversielle forslag om å kunne frata flyktninger smykker og andre verdigjenstander.
 • Høyreradikale vandaler ramponerte kebabsjapper, barer og biler i Leipzig, Aftenposten 13.01.16
  Hundrevis av innvandringsmotstandere herjet i gatene etter at en demonstrasjon mot asylsøkere kom ut av kontroll.
 • Voldsforsker: En ny form for overgrep i vestlige samfunn, VG 13.01.16
  Voldforsker Ragnhild Bjørnebekk slakter svensk politi for å tie om overgrep mot kvinner.
 • Den som tier, kronikk av Hanne Kristin Rohde på NRK nyheter 13.01.16
  Jeg var politikvinnen som satte ord på brutale fakta vi stod overfor i politiet. 15. april 2009 i et intervju med NRK Dagsrevyen uttalte jeg at ifølge lokal statistikk på Seksjon for volds- og seksualforbrytelser beskrev kvinner som anmeldte overfallsvoldtekt i Oslo gjerningspersonen som «innvandrer». Det ble bråk. Voldsomt bråk. Kanskje begikk jeg en feil ved å være så direkte i første intervju.
 • - Flyktningene må få bedre informasjon om norske verdier, Dagbladet 13.01.16
  - Masseovergrepene i Köln og Stockholm uttrykk for at mange har et annet kvinnesyn, sier Sylvi Listhaug.
 • Seksuell trakassering må tas alvorlig både når gjerningsmannen er etnisk norsk og når han er asylsøker, kommentar av Bjørnar Moxnes i Dagbladet 13.01.16
  Lærdommen fra Köln er ikke å stenge grensene.
 • Etter Köln, lederkommentar i Dagsavisen (nye meninger) 13.01.16
  Dessverre har politiet forsøkt å legge lokk på angrepene. Verst har det vært i Sverige, der man sannsynligvis har fryktet at høyreradikale krefter kan få vind i seilene dersom overgrepene ble kjent. Det er en hårreisende strategi. Fortielse av angrep og overgrep mot kvinner hører en annen tid til. Like hårreisende er angrepene mot innvandrere som tyske høyreekstreme har stått bak de siste dagene.
 • Minefeltet etter Köln, kommentar av Sylo Taraku i VG 13.01.16
  Å skjule informasjon av politiske hensyn minner om regimer vesteuropeiske land ikke vil sammenlignes med.
 • – Skal ikke feies under teppet, Dagsavisen 13.01.16
  Det finnes ingen unnskyldning, heller ikke kulturelt betinget for å begå denne typen overgrep, sier statsminister Erna Solberg om overfallene i Köln.
 • PST-sjefen advarer: – Må følge med på asylmottakene, NRK nyheter 13.01.16
  PST-sjef Benedicte Bjørnland advarer mot flere voldshandlinger i Norge som resultat av innvandringsbølgen. – Det er skummelt om vi blir overdrevent engstelige, mener Antirasistisk Senter.
 • Sannheten tåler lyset, lederkommentar i Bergens Tidende 13.01.16
  Innvandringsdebatten trenger åpenhet, ikke at problemer holdes skjult.
 • Ap enig med regjeringen: Ansvarlige for overgrep må sendes rett ut, VG 13.01.16
  Hvis man er ansvarlig for overgrep og straffbare handlinger er det klart at du skal ikke ha opphold hos oss, sier Helga Pedersen (Ap).
 • Hundre nye overgrepsanmeldelser i Köln, Dagbladet 13.01.16
  Tysk politi har så langt mottatt over 650 anmeldelser etter nyttårsaften.
 • – Taushet gjør vondt verre, Dagsavisen 13.01.16
  Åpenhet og synliggjøring av trakassering av kvinner er avgjørende for å forebygge overgrep. I tillegg må menn med dårlig kvinnesyn læres opp.
 • Svensk politi får ikke oppgi hudfarge eller nasjonalitet, Aftenposten 13.01.16
  Politiet i Stockholm får ikke lenger oppgi signalement på antatte gjerningspersoner som begår lovbrudd, av frykt for å bli oppfattet som rasistisk, ifølge et internt direktiv.
 • Syriske flyktninger tar avstand fra masseovergrepene: – Utvis gjerningsmennene!, VG 13.01.16
  Syriske flyktninger avviser at masseovergrep er et utbredt fenomen i hjemlandet, og oppfordrer tyske myndigheter til å utvise kriminelle asylsøkere.
 • Asylsøkere må kurses i vestlige kjønnsroller, kommentar av Birgitte Dambo i Stavanger Aftenblad 13.01.16
  Overgrepene mot kvinner i Köln i Tyskland er ikke terror, og det ikke er noe som heter «seksualisert terror». Disse voldshandlingene kan ikke defineres som terror.
 • Frykter at Köln-vold var organisert og koordinert, Vårt Land 13.01.16
  Forsker frykter at angrepene på kvinner i Köln og andre europeiske byer har vært planlagt og koordinert. Saken kan øke fremmedhatet og ramme flyktninger og integrasjon.
 • Røde Kors: Listhaug feilinformerer Stortinget, ABC Nyheter (NTB) 13.01.16
  Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) anklages for å gi Stortinget misvisende informasjon om den omstridte asylinstruksen som regjeringen kom med i november.
 • Er det Listhaugs splittende menneskesyn og manglende samfunnshåp vi vil bygge Norge videre med?, Kommentar av Per Fugelli i  Aftenposten 13.01.16
  Det store flertallet av flyktningene er godtfolk som fortjener å bli møtt av en velkomstkultur. Er det mulig med et sterkt Frp i regjering?
 • Svensk minister: - Norge kan ta imot flere flyktninger, Aftenposten (NTB) 13.01.16
  Norge har både kapasitet og økonomi til å ta imot flere flyktninger, mener Sveriges innenriksminister Anders Ygeman.
 • Fire myter om flyktningstrømmen, kommentar av Andreas Skulstad i Aftenposten 13.01.16
  Som følge av den store flyktningstrømmen til Norge den siste tiden, har det dannet seg et veldig dramatisk bilde i mediene og i kommentarfeltene.
 • 11 av de beste sitatene fra tirsdagens innvandringsdebatt i Stortinget, Aftenposten 13.01.16
  Politikerne debatterte Norges nye innvandrings- og integreringspolitikk. Her er noe av det som ble sagt.
 • Asylrett som trumfer alt?, kommentar av Janne Haaland Matlary i Dagens Næringsliv+ 13.01.16
  En flyktning har rett til å komme i sikkerhet, ikke til å komme til Europa.
 • Sexforsker om masseovergrepene i Köln: - Viser finger'n til vestlig kultur, Dagbladet+ 12.01.16
  Europa etter Köln: De seksuelle kodene for etniske nordmenn og mange innvandrergrupper er fra to helt forskjellige verdener.
 • Kvinne - uten en armlengdes avstand, kommentar av Madeleine Schultz i Dagbladet 12.01.16
  Det er ikke noe nytt at kvinner blir bedt om å passe seg for menn når de tyr til vold, tvert i mot, det er et eldgammelt råd fra bakvendtland. Det som skjedde i Köln nyttårsaften, på nattbussen i Oslo i høst og på festival i Stockholm er bare noen av mange eksempler på at vold mot kvinner må tas på alvor, ikke hysjes ned.
 • Tyskland-ekspert om overgrepene: Kan være dråpen som får begeret til å flyte over, VG 12.01.16
  Politiet har fått over 500 anmeldelser etter nyttårsaften i Köln. Hendelsene kan gjøre det enklere for tyskerne å vise sin skepsis mot masseinnvandringen, ifølge ekspert.
 • Overgrepene i Köln, lederkommentar i VG 12.01.16
  11 dager etter nyttårsaften er det kommet inn 516 anmeldelser for seksuelle overgrep, vold og tyveri i sentrum av Köln. Politiet opplyser at de fleste mistenkte er ulovlige immigranter eller asylsøkere.
 • Tyske innvandringskritikere får rekordoppslutning i ny måling, Aftenposten 12.01.16
  Den første meningsmålingen som er gjort etter angrepene i Köln viser at ytre høyre vokser raskt. Nå vil Sherwan (25) bedre flyktningenes omdømme.
 • Gjenger angriper innvandrere i Köln, Aftenposten 12.01.16
  Flere personer av utenlandsk opprinnelse er blitt angrepet i Köln det siste døgnet.
 • Merkel presses innenfra og utenfra, kommentar av Jahn Otto Johansen i Dagsavisen (nye meninger) 12.01.16
  Köln-skandalen får ingen umiddelbare politiske konsekvenser.
 • Merkel vil redusere antallet flykt­nin­ger til Tyskland, ABC Nyheter (NTB) 12.01.16
  Antall flyktninger som tas imot i Tyskland, bør reduseres betydelig i år, mener statsminister Angela Merkel.
 • Svensk sjokk, kommentar av Frank Rossavik i Aftenposten 12.01.16
  Berøringsangst. Galt kan det bli uansett, men antagelig minst galt med åpenhet.
 • Svensk politi skal ha mørklagt overgrep mot unge jenter, Dagsavisen 12.01.16
  Svensk politi skal ha holdt skjult omfattende overgrep under en festival. Dobbelt svik mot unge jenter, sier statsminister Stefan Löfven.
 • Holdt tett om overgrep, Klassekampen 12.01.16
  I kjølvannet av overgrepene i Köln har det kommet fram at svensk politi skal ha lagt lokk på seksuell trakassering under en ungdomsfestival i Stockholm.
 • – Kommer fra samfunn der kvinner er fritt vilt, NRK nyheter 12.01.16
  Tyske kvinner tømmer butikkene for pepperspray etter massetrakasseringen på nyttårsaften. – Gjerningsmennene kommer fra samfunn der de er vant til å slippe unna, sier Shabana Rehman.
 • Det arabiske kvinnesynet, kronikk av Naser Khader i Klassekampen 12.01.16
  Med hånden på hjertet må vi si at mange arabiske menn har et forkvaklet forhold til kvinner og sex.
 • Mer feminisme, takk, kommentar av Marie Simonsen i Dagbladet 12.01.16
  Det er ikke riktig at feminister har vært tause om Köln. Feminister har kjempet mot Köln i flere tiår. Det er feministers kamp som gir anti-feminister rett til nå å si at det som skjedde i Köln er uforenlig med våre verdier. Den kampen er åpenbart ikke over og utfordres på ny av menn fra land som ikke har fått med seg Gro. Det er bra at flere støtter opp om den kampen.
 • PST-sjefen advarer mot følgene av innvandring fra muslimske land, Dagbladet (NTB) 12.01.16
  PST-sjef Benedicte Bjørnland frykter at økt innvandring, særlig fra muslimske land, kan gi grobunn for radikalisering, økte konflikter i samfunnet og større høyreekstreme miljøer.
 • En usaklig artikkel om flyktningkrisen, kommentar av Caroline Dillerud Sellami i Dagsavisen (nye meninger) 12.01.16
  For meg er det enkelt: Vil vi fortelle våre barn at vi møtte denne krisen med stengte grenser, brutalitet og fremmedfrykt, eller vil vi lære våre barn om solidaritet og kjærlighet?
 • – Skatteflyktninger større trussel mot velferdsstaten, Dagsavisen 12.01.16
  Å peke på syriske flyktninger som den største trusselen mot velferdsstatens bærekraft er en lynavleder, mener Snorre Valen (SV).
 • Kripos: Mange har levd i kulturer med større aksept for seksuell trakassering av kvinner, VG 12.01.16
  Politiet har fått over 500 anmeldelser etter nyttårsaften i Köln. – Mange har levd i kulturer med større aksept for seksuell trakassering av kvinner i offentlig rom, sier Kripos.
 • Rekordmange utlendinger uttransportert i fjor, Aftenposten (NTB) 12.01.16
  I alt 7825 mennesker ble tvangsutsendt fra Norge i fjor. Aldri før har Politiets utlendingsenhet gjennomført så mange uttransporteringer i løpet av ett år.
 • Masseangrepene i Köln snur innvandringsdebatten i Tyskland, Aftenposten 11.01.16
  Köln regnes som Tysklands liberale høyborg, men etter angrepene på nyttårsaften har flere av innbyggerne fått nok.
 • Justisminister: Overgrepene i Köln var planlagt, VG 11.01.16
  Tysklands justisminister Heiko Maas sier nyttårsoverfallene i Köln på nyttårsaften fremstår organiserte og koordinerte.
 • Köln-sjokket sprer seg, Klassekampen 11.01.16
  Tysklands kansler Angela Merkel er under hardt press både fra egne rekker og naboland i øst etter masseovergrepene i Köln.
 • Etter Köln, lederkommentar i Klassekampen 11.01.16
  Realiteten er at Köln-overgrepene skjerper et større dilemma som Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter beskriver i en ikke urelatert debatt i Dagsavisen: «henholdsvis å skulle forsvare innvandrere og flyktninger mot en nesten kontinuerlig stigmatisering på den ene siden, og kritisere forekomstene av reaksjonære praksiser og holdninger blant innvandrere og flyktninger på den andre». Det kan likevel ikke være slik at hendelser som nyttårsovergrepene skal tvinge folk til å velge mellom feminisme og antirasisme. Dette er en tofrontskrig, og Köln viser at den vil bli krevende.
 • - Finger'n unna: hundretalls overgrep på Reeperbahn - samtidig med kaoset i Köln, Dagbladet 11.01.16
  Nå øker presset i Tyskland - demonstrasjoner i Hamburg søndag.
 • Stockholmspolitiet tiet om overgrep, Aftenposten 11.01.16
  Gjenger med unge flyktningegutter har de siste årene trakassert jenter på festivalen We are Sthlm. Men politiet rapporterte ikke om overgrepene i frykt for å skape ekstra konflikter.
 • Derfor reiste Faisal tilbake til Irak fra Sverige, Aftenposten 11.01.16
  Minst 800 irakere vendte hjem fra Europa i november. Tallet er dobbelt så høyt som måneden før.
 • Forholdet mellom Danmark og Sverige på frysepunktet, Dagbladet (NTB) 11.01.16
  Uenigheter om flyktningkrisen har bidratt til at naboskapet mellom Danmark og Sverige nå er så dårlig som det kan bli, mener en svensk aviskommentator.
 • – Asylinnstramming vil ikke gi flere flyktninger, VG (NTB) 11.01.16
  Det nye regelverket for asylsøkere vil ikke føre til en ny flyktningbølge, men heller en reduksjon i innvandringen, ifølge statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) i Justisdepartementet.
 • Instramming, innstramming, innstramming..., debatt av Jarl Wåge i Stavanger Aftenblad 11.01.16
  Har Sylvi Listhaug gløymt at ho ikkje berre er innvandringsminister, men òg integreringsminister?
 • Listhaug er syteklassens Messias, kommentar av Tøger Ø. Fimreite i Bergens Tidende 11.01.16
  Hun spiller på egoismen og sytingen til de som er redde for det fremmede.
 • Ikke langt fra Sicilia til Frøya, kronikk av Frank Jenssen i Adresseavisa 11.01.16
  Det strammes til i innvandringspolitikken, flere vil få avslag, blant annet for å kunne integrere de som har krav på å bli. Ligger det også muligheter midt i flyktningkrisen?
 • Vannkanoner og pepperspray mot Pegida-demonstranter i Köln, Aftenposten 10.01.16
  Overgrepssakene i Tyskland vokser, politiet jobber med hele 379 saker. Sinnene er i kok. Pegida-demonstranter kastet flasker og fyrverkeri mot politiet, som svarte med pepperspray og vannkanoner.
 • Merkel etter Köln-overgrepene: Enklere å kaste ut asylsøkere, Aftenposten 10.01.16
  Tysklands forbundskansler Angela Merkel vil gjøre det enklere å utvise asylsøkere som har begått forbrytelser.
 • Nå vil Merkel kaste ut asylsøkere ved andre lovbrudd, Dagbladet 10.01.16
  Men forslag til innstramming stoppet ikke massedemonstrasjoner i Köln.
 • Truende stillhet, kommentar av Heidi Nordby Lunde i VG 10.01.16
  Sviket mot ofrene for overgrepene i Køln på nyttårsaften er totalt, og mest sannsynlig begrunnet med at gjerningsmennene blir beskrevet som tradisjonelt arabisk eller nordafrikansk utseende.
 • Enorme demonstrasjoner på Kastrup stanset togtrafikken, Dagbladet+ 10.01.16
  En demonstrasjon mot de nylig innførte ID-kontrollene for de reisende førte til at togtrafikken mellom Danmark og Sverige ble midlertidig innstilt lørdag.
 • - Asylinnstramming kan gi ny flyktningbølge, Aftenposten 10.01.16
  UDI-direktøren og Flyktninghjelpen frykter at strengere krav til familiegjenforening kan føre til at flere kvinner og barn – og hele familier forsøker å ta seg over Middelhavet.
 • Regjeringen avfeier kritikk av asylretur til Russland, NRK nyheter (NTB) 10.01.16
  Regjeringen forsvarer at asylsøkere sendes til Russland, mens UDI-ansatte, jurister og organisasjoner mener praksisen er i strid med Norges internasjonale forpliktelser.
 • Verdier vi må verne, kommentar av Per Edgar Kokkvold i Aftenposten 10.01.16
  Å være integrert betyr å vise respekt for verdier vi ikke kan kompromisse med.
 • Ble skremt da hun fikk føle flyktningskepsis på kroppen, Aftenposten 10.01.16
  Da det kom et asylmottak til bygda, trosset hun den lokale skepsisen og fikk seg venner for livet. Nå tar hun et oppgjør med nettgrums og flyktningfiendtlighet.
 • Finland og Sverige etterforsker anklager om overgrep nyttårsaften, Aftenposten (NTB) 09.01.16
  I den finske hovedstaden Helsingfors opplyser politiet at de har mottatt tre anmeldelser om seksuell trakassering, sier politisjef Ilkka Koskimaki til DPA. Etterforskningen er konsentrert rundt hendelser som fant sted nær togstasjonen, hvor rundt 1000 asylsøkere var til stede sammen med andre feststemte.
 • Kölnerdommen, kommentar av Hege Ulstein i Dagsavisen (nye meninger) 09.01.16
  Masseovergrepene kan være en ny type terror.
 • 18 av 29 avhørte etter masseovergrep i Köln var asylsøkere, Aftenposten (NTB) 09.01.16
  Blant 29 utlendinger som ble avhørt av føderalt politi etter overgrepene og volden i Köln nyttårsaften, var 18 asylsøkere, opplyser en talsmann for det tyske innenriksdepartementet.
 • Merkel må vise at hun forstår frykten i Tyskland, lederkommentar i Aftenposten 09.01.16
  Nyttårsfeiringen i tyske storbyer er blitt utgangspunkt for en følelsesladet debatt om mangel på trygghet og kontroll i det offentlige rom i et flerkulturelt samfunn.
 • EU irritert på Tyrkia, Dagens Næringsliv+ 09.01.16
  EU-lederne i Brussel er ikke fornøyde med Tyrkia. Tyrkerne fikk ifjor høst tre milliarder euro for å stoppe flyktningstrømmen til Europa, men det kommer nå flere via Tyrkia enn noensinne.
 • Ap i skyggen av Frp, kommentar av Arne Strand i Dagsavisen 09.01.16
  Frps framgang er drevet fram av flyktningstrømmen som i fjor høst gjorde asylpolitikk til hovedsaken. Frp har alltid gjort det godt når asyl- og innvandringspolitikk er blitt viktigste sak. Om lag 30 prosent av velgerne mener nemlig at Frp har den beste innvandringspolitikken.
 • Lær av Pippi Langstrømpe, Listhaug, debatt av Zahir Athari i Bergens Tidende 09.01.16
  Kritikken hennes skaper godhetsfrykt.
 • Støre i krysspress, Vårt Land 09.01.16
  Ekspert på PR og politikk tviler på Aps spagat om «Listhaug-politikken» kan vare lenge uten å skade partiet.
 • Godhetstyranniet, kommentar av Tryggve Raaen Nilsen i Bergens Tidende 09.01.16
  Jeg tror svært mange nordmenn forstår hva Listhaug legger i begrepet «godhetstyrrani». Skal vi hjelpe på en god måte, må vi også bruke fornuft.
 • Frp-Kallmyr om omstridte forslag: – Vi må stille strengere krav, VG 09.01.16
  Jøran Kallmyr (Frp) mener strenge krav til permanent opphold, viser at regjeringen «har større tro på flyktningene enn KrF og Venstre».
 • KrF-lederen bekymret over Listhaugs uttalelser - men ikke for hennes barn, Aftenposten 09.01.16
  Innvandringsministeren må ikke bidra til å bygge opp under folks uro over økende antall asylsøkere, advarer KrF-leder Knut Arild Hareide.
 • Listhaugs dommedag, lederkommentar i Dagbladet (meninger) 09.01.16
  I et intervju med Aftenposten sier den nye innvandrings- og integreringsministeren at hun er bekymret for sine barns framtid. Flyktningstrømmen truer velferdsstaten og norsk kultur, hevder hun. Dommedagsprofetien kommer bare en uke etter at statsminister Erna Solberg i sin nyttårstale snakket varmt om hvordan alle kan bidra til å ta imot flyktningene på en god måte. Hverdagsintegrering, kalte hun det. Det skal jammen ikke bli lett å få nordmenn med på det når statsråden på området sier at flyktninger truer norske barns framtid. Listhaug saboterer den jobben hun er satt til å gjøre.
 • FN advart om norsk asylinstruks, Aftenposten (NTB) 09.01.16
  Norge bryter sine internasjonale forpliktelser og gjør det i praksis umulig å søke asyl fra et såkalt trygt tredjeland, mener Helsingforskomiteen, NOAS og Amnesty.
 • Menneskerettar når det passar, kronikk av Emil André Erstad i VG 09.01.16
  I 2014 tok Stortinget FNs flyktningkonvensjon inn i Grunnlova. Berre eit år seinare ber det same Stortinget regjeringa om å vurdere skroting av den same konvensjonen.
 • Asyl-ledere reiser hit for å lære, NRK nyheter 09.01.16
  Tre av lederne ved asylmottaket på Forus reiser i dag til Jordan for å se hvordan man håndterer 80.000 flyktninger i gigantleiren Zaatari.
 • Regjeringen vurderer om kvoteflyktninger kan sendes tilbake, Aftenposten 09.01.16
  Kan kvoteflyktninger sendes til hjemlandet dersom det blir fred innen fem år? Dette spørsmålet vurderer Justisdepartementet nå.
 • Bildet som snudde opinionen, Morgenbladet 08.01.16
  Du har ikke glemt bildet av den lille, døde gutten på stranda – han med de små skoene, den blå shortsen og den røde trøya?
 • Tyskland jakter svar etter masseovergrep, Dagsavisen 08.01.16
  Antallet mistenkte stiger og flere anmeldelser har kommet inn etter overgrepene nyttårsaften i Köln og flere andre tyske storbyer. Men hendelsen er blitt noe langt mer enn en kriminalsak: Kansler Angela Merkel har fått en brennhet og svært sensitiv politisk sak i fanget midt i landets flyktningkrise.
 • Kölns skrekknatt kan endre tysk flyktningdebatt, Aftenposten 08.01.16
  Nyttårsangrep på kvinner i Köln kan ramme forbundskansler Angela Merkel. Folk er kommet i tvil om staten er i stand til å holde ro og orden, fremholder tysk kommentator.
 • Overbelastede Velferdssystemer, kommentar av Sigbjørn Remi Galåen i Dagsavisen (nye meninger) | 08.01.16
  Flyktningkrisen handler om tragedien om mennesker drevet på flukt – men også om hvordan befolkningen i Europa er blitt bondefanget av sine partivelders politikk.
 • Helsinki på nyttårsaften: Uvanlig mange tilfeller av seksuell trakassering, Aftenposten 08.01.16
  Politiet var på forhånd blitt tipset om at grupper av asylsøkere gikk med planer om å sextrakassere kvinner og var derfor godt forberedt. - Dette er et helt nytt fenomen i Helsinki, sier Koskimaki til AFP.
 • Erna forsvarer Listhaugs utskjelte oppholdskrav, VG 08.01.16
  De knallharde kravene for å få permanent opphold i Norge, møter motstand hos KrF og Venstre. Men statsminister Erna Solberg forsvarer de omstridte forslagene.
 • 31 145 asylsøkere kom til Norge i fjor, Dagbladet 08.01.16
  Over halvparten av asylsøkerne kom i løpet av to måneder, oktober og november. - Dette er med klar margin en rekord, sier Frode Forfang på en pressekonferanse.
 • UDI tror innstrammingene vil halvere asylstrømmen, NRK nyheter 08.01.16
  Tidligere har UDI anslått at opptil 100.000 asylsøkere kan komme til Norge i år. Nå nedjusteres tallene kraftig.
 • En annen asyldebatt, Morgenbladet 08.01.16
  Denne uken tok utlendingsdirektør Frode Forfang til orde for å erstatte det internasjonale asylregelverket med mer kontrollert kvoteflukt. Hvordan foregikk det første gang dette regelverket ble uformet? I 1945 og 1946 var syv millioner sivile i Vest-Europa på flukt, på vei hjem, på leting etter familiemedlemmer eller på utkikk etter mat og et tak.
 • KrF-topper vil holde Listhaug i øra, Vårt Land 08.01.16
  Flere fylkestopper i KrF advarer mot å godta asylinnstramming som rammer barn og sjansen til familiegjenforening.
 • Glem ikke vårt ansvar, kommentar av Odd Kristian Hammertoft i Dagsavisen (nye meninger) 07.01.16
  Vi er nå midt inni en flyktningkrise som det er lenge siden vår del av verden har opplevd maken til. Etter min mening blir det lagt for liten vekt på årsaken til denne krisen.
 • Når Europa stenger grensene, kronikk av Jan-Paul Brekke i Aftenposten (meninger) 07.01.16
  Hva betyr gjeninnføringen av nasjonale grenser for flyktningene, for Europa og for Norge?
 • Festningen rakner, kommentar av Marie Simonsen i Dagbladet 07.01.16
  Mens Europa spiller svarteper, er asylinstituttet fortsatt det beste kortet vi har.
 • Asylregelverket er i utakt med realitetene, lederkommentar i Aftenposten 07.01.16
  Nasjonale mot asylstrømmen er i ferd med å få det grensefrie Schengen-området til å rakne. Kjernen i europeisk samarbeid, slik det er utviklet gjennom årtier, ligger i potten. Forfang fortjener honnør for å ville reise en prinsipiell debatt om asyl- og flyktningpolitikken. Det er også innspill til en enda viktigere politisk debatt om Europa og EUs fremtid.
 • UDI-ansatte urolige for konsekvensene av regjeringens asylinnstramminger, Dagbladet (NTB) 07.01.16
  - Dette vil i praksis si at det ikke er mulig å søke beskyttelse i Norge.
 • Flere partier er åpne overfor UDI-direktørens asylforslag, Aftenposten 07.01.16
  KrF er villig til å diskutere om dagens asylinstitutt skal avskaffes.
 • Støre og tankenes flukt, kommentar av Frithjof Jacobsen i VG 07.01.16
  Ap-leder Jonas Gahr Støre leder et parti i til tider svært høytsvevende dialog med seg selv om Frp og flyktningpolitikken. Men å bekjempe retorikk med enda mer retorikk er ikke enkelt.
 • Forfangs modige forslag, lederkommentar i Bergens Tidende 07.01.16
  Dagens system for flyktninger er urettferdig, og trenger endring. 
 • Over halvparten klarer ikke Listhaugs krav for permanent opphold i Norge, VG 07.01.16
  Regjeringens forslag til krav for å få permanent opphold i Norge, er så harde at over halvparten ikke vil klare det selv etter fem år.
 • Listhaug vil aldri beklage gullstol-utsagn, Vårt Land (NTB) 07.01.16
  Kritikken mot gullstol-utsagnet bare styrker innholdet, mener innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).
 • Venstre krever fortgang i integreringsarbeidet, NRK nyheter 07.01.16
  Det tok 40 dager for regjeringen å komme med forslag om innstramminger. Venstre forventer at integreringsmeldingen skal komme like raskt og får støtte fra Arbeiderpartiet.
 • Minst 17 døde funnet på strand - flere var barn, Aftenposten (NTB) 06.01.16
  Minst 17 døde mennesker, deriblant flere barn, er funnet på to strender i Tyrkia etter at en flyktningbåt sank på vei til Hellas, melder tyrkiske medier.
 • Grensesjekk truer Schengen-avtalen, Dagsavisen 06.01.16
  Schengen-samarbeidet er ytterligere satt på prøve etter at Sverige og Danmark har innført grensekontroller. I dag holdes krisemøte om situasjonen.
 • Statsviter: – Det er «vill vest» i asylpolitikken i Europa, VG 06.01.16
  Ville Vesten, lite samarbeidsvillige rikinger i Nord-Europa og pulverisering av Schengen-avtalen. Norges fremste EU-eksperter tegner et dystert bilde av situasjonen i Europa i dag.
 • Dagens system bygger på et paradoks. Finnes et bedre internasjonalt flyktningsystem?, kronikk av Frode Forfang i Aftenposten 06.01.16
  Sveriges kraftige snuoperasjon i asylpolitikken kan for mange fremstå som idealismen som møtte virkeligheten. Men det er også en illustrasjon på noe mer. Det viser frem et internasjonalt flyktningregime som ikke makter å håndtere dagens migrasjonskrise. Retten til å søke asyl har vært en bærebjelke i dette regimet.
 • Masseovergrep fyrer opp tysk migrasjonsdebatt, Dagens Næringsliv (NTB) 06.01.16
  Meldinger om en rekke overgrep, ran og seksuell trakassering av kvinner i Köln nyttårsaften ryster Tyskland og har fyrt opp under innvandringsskepsisen. Myndighetene advarer mot generalisering.
 • Forbuden flukt, kronikk av Hege Ullstein i Dagsavisen (nye meninger) 06.01.16
  Arbeiderpartiet har for lengst varslet at de støtter mesteparten av Frps og Sylvi Listhaugs 40 forslag om innstramminger. Når partiet likevel fordømmer Frps knallharde retorikk, er det forståelig. Men kritikken mot Aps dobbeltkommunikasjon er fullt fortjent. Partiet vil heller diskutere språkbruk enn konkret politikk. Høyre og Erna Solberg opptrer på samme vis. Hun leder en regjering som ikke bare snakker med to tunger, men med to hoder.
 • Velferdsordninger under press, Dagsavisen 06.01.16
  – Velferdsordningene må endres for at Norge skal klare å takle flyktningstrømmen, eldrebølgen og lavere vekst i statens inntekter, mener Arvid Hallén i Forskningsrådet.
 • Her er grafene som forklarer asylåret 2015, Aftenposten 06.01.16
  Tok egentlig Norge i mot flere asylsøkere enn andre europeiske land om man tar hensyn til folketall?
 • Arbeiderpartiets leder vil heller diskutere retorikk enn politikk med Regjeringen, kommentar av Andreas Hasle i Aftenposten 06.01.16
  Søndag viste Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, tydelig frem en del av problemet i et oppslag i VG om flyktningsituasjonen. I stedet for å diskutere politiske løsninger ønsket Støre å beklage Regjeringens retorikk på feltet. Når landets største opposisjonsparti blir mer opptatt av Regjeringens retorikk enn egen politikk, er det grunn til bekymring.
 • Derfor vil Anundsen ha økt grensekontroll, VG 06.01.16
  Politiets tette kontroll av ferjene fra Danmark, Tyskland og Sverige har bare hindret 16 personer adgang til Norge siden november. Likevel forsvarer justisminister Anders Anundsen (Frp) den ekstraordinære norske grensekontrollen.
 • Danmark innfører grensekontroll mot Tyskland, Aftenposten 05.01.16
  Beslutningen kom kort tid etter at Sverige innførte grensekontroll mot Danmark. Det grenseløse Europa er i fare, mener tyske myndigheter.
 • Svensk grense­kon­troll utløste dansk domino­ef­fekt, ABC Nyheter (NTB) 05.01.16
  Tolv timer etter at Sverige innførte ID-kontroll på den dansk-svenske grensen, svarte Danmark med egne passkontroller på grensen til Tyskland.
 • – Hviler et ansvar på KrF og Venstre, Dagsavisen 05.01.16
  Heikki Holmås ber sentrumspartiene åpne øya og se hvilke innvandringspolitisk «monster» de har skapt.
 • Det politiske Norge må stå sammen i flyktningpolitikken, kommentar av Jonas Gahr Støre, Marit Arnstad, Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande i Aftenposten 05.01.16
  Vi møter en ny, internasjonal flyktningkrise best hvis det politiske Norge står sammen, opptrer og uttaler seg ansvarlig og ikke søker splid.
 • Streng og rettferdig – hva er det?, kommentar av Magne Berg i Dagsavisen (nye meninger) 05.01.16
  I Dagsavisen 28. desember sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at det gjelder å føre en streng og rettferdig innvandringspolitikk.
 • Gjennom språket setter vi på oss skylapper. Mennesker på flukt taper dobbelt opp, kommentar av Ragnhild Holmås i Aftenposten 05.01.16
  Ordene vi bruker om mennesker på flukt kan bety forskjellen på om vi hjelper dem, ignorerer dem eller setter fyr på mottakene deres.
 • Tvilsom asylretur til Ungarn, lederkommentar i Aftenposten (meninger) 05.01.16
  Norge vil trappe opp utsendelsen av asylsøkere som er registrert i andre land i Europa. Ønsket er forståelig i en situasjon med rekordstor asyltilstrømning og sprengt mottaksapparat.
 • Krisen avblåst?, kronikk av Sven Mollekleiv i Dagsavisen (nye meninger) 04.01.16
  Selv om det kommer færre til Norge, betyr ikke det at det har blitt færre mennesker på flukt. Konflikter i fire områder har FNs flyktningkommissærs høyeste krisenivå: Syria, Irak, Sør-Sudan og Den sentralafrikanske republikk.
 • EU venter nok et krevende år, Dagens Næringsliv (NTB) 04.01.16
  Europa legger et «annus horribilis» bak seg. Men EU stålsetter seg for flere harde tak i året som kommer.
 • Toåring ble den første døde båtflyktningen i 2016, Dagbladet 04.01.16
  Ble plukket opp av vannet av greske fiskere.
 • Hun skal hjelpe Regjeringen med å få innvandrere i arbeid, Aftenposten 04.01.16
  Grete Brochmanns forskning har i en årrekke påvirket norsk innvandringspolitikk. Nå leder hun igjen et utvalg som det er knyttet store forventninger til.
 • Skoleforsker: – Syrere vil ha store problemer i norsk arbeidsliv, NRK nyheter 04.01.16
  Syrere som har kommet til Norge vil sannsynligvis ha store problemer med å komme raskt inn i norsk arbeidsliv, mener skoleforsker Thomas Nordahl.
 • Dette var krisene mellom Russland og Norge i 2015, Dagbladet 04.01.16
  Seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, Lars Rowe, mener Norge ikke besto testen da flyktningene begynte å strømme over den norsk-russiske grensa.
 • Norge vil utvise tusenvis av flyktninger til EU-land, Aftenposten 04.01.16
  For nær 400 syriske flyktninger er beslutningen alt tatt. De skal kastes ut. 88 av disse er barn.
 • FN urolig for Id-krav for flykt­nin­ger, ABC Nyheter (NTB) 03.01.16
  Om flere land følger Sveriges eksempel med id-kontroller kan det begrense asylretten, mener flere organisasjoner i landet.
 • Støre angriper regjeringens flyktningretorikk, VG 03.01.16
  Ap-leder Jonas Gahr Støre mener statsminister Erna Solbergs budskap om hverdagsintegrering først og fremst må rettes mot regjeringskollega Frp.
 • Helbom for frivillig retur av asylsøkere, Aftenposten 03.01.16
  Regjeringen ville at 2300 asylsøkere med avslag skulle forlate Norge frivillig i 2015. Under halvparten har reist.
 • 8 grunner til at Europa går feil vei, kommentar av Harald Stanghelle i Aftenposten 02.01.16
  Vi er ikke lenger det vi trodde vi var. Vi er blitt sintere, reddere og mer lukket. Og håp er det stadig mer bruk for.
 • Slik strammer de skandinaviske landene inn asylpolitikken, VG 02.01.16
  Alle de skandinaviske landene har i løpet av høsten gjort innstramminger for å begrense antall asylsøkere. Noas frykter det gjør integreringen av dem som uansett får opphold vanskeligere.
 • Prioriteringer, lederkommentar i Klassekampen 02.01.16
  Det var beslutningen om å halvere den humanitære støtten til tolv millioner syriske flyktninger som utløste den største migrasjonsbølgen siden andre verdenskrig. Det er konklusjonen til en rekke FN-topper den danske avisa Information har snakket med ved årets slutt.
 • 3.770 døde i forsøk på å ta seg over Middelhavet, Aftenposten (NTB) 02.01.2016
  Over 3.770 flyktninger og migranter døde i fjor under forsøk på å krysse Middelhavet og ta seg til Europa, viser tall fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).
 • Danmark vurderer grensekontroll mot Tyskland, Aftenposten (NTB/Ritzau) 02.01.16
  Etter at Sverige varslet skjerpet grensekontroll mot Danmark, svarer Danmark med at de vurderer å innføre kontroll på grensen mot Tyskland.
 • Et viktig nyttårsbudskap, lederkommentar i Aftenposten 02.01.16
  Vi håper at spesielt den ferske innvandringsministeren med den skarpe tungen lyttet ekstra godt til sin egen statsministers budskap ved inngangen til det nye året. For i Erna Solbergs virkelighetsbilde fantes det ingen flyktninger som bæres på gullstol inn i Norge.
 • Reaksjoner på nyttårstalen: - Gullstol og godhetstyranni er ikke god norsk folkeskikk, Dagbladet (NTB) 02.01.16
  Statsministeren roses for nyttårstalen, men får kritikk for språkbruken til Sylvi Listhaug.
 • Lytt til Pippi Langstrømpe, Kommentar av Arne Strand i Dagsavisen (kommentar) | 02.01.2016
  Budskapet om at de sterke må hjelpe de svake, uttrykt blant annet ved Pippi Langstrømpe-sitatet, og oppfordringen til medmenneskelighet, gjorde inntrykk. Nyttårstalen bekreftet at kong Harald er opptatt av flyktningsaken og at vi som nasjon skal ta imot flyktningene på en positiv og inkluderende måte. Også statsminister Erna Solberg la an en inkluderende og positiv tone da hun tok for seg flyktningsaken i sin nyttårstale.
 • Tvangs­re­tu­rer koster over en halv milliard, ABC Nyheter (NTB) 02.01.16
  Tvangsretur av asylsøkere koster politiet i gjennomsnitt 80.000 kroner per retur, til sammen over en halv milliard kroner.
 • Få fyller krav til opphold, Klassekampen 02.01.16
  Under halvparten av flyktningene i Norge oppfyller Listhaugs krav om å være selvforsørget. Jobb­kravet gjør at de fleste flyktningene mister retten til å søke permanent opphold.
 • Solberg: Har du barnebøker du kan gi til en flyktningfamilie?, Aftenposten 02.01.16
  Alle nordmenn kan bidra til hverdagsintegrering. Dette var et kjernepunkt i statsminister Erna Solbergs nyttårstale.
 • Et definerende øyeblikk, kommentar av Shazia Sarwar i VG 02.01.16
  Den vanlige nordmanns møte med flyktningstrømmen vil gå inn i historien som en av de viktigste hendelsene i vår generasjon.
 • 2015, året vi ble tyranner, kommentar av Guri Riksaasen i VG 02.01.16
  Vi ble godhetstyranner. Det er ikke et pent ord. Det er et ord som er ment for å beskrive oss som noe veldig, veldig dårlig, som en slags kriminell. Og det jeg lurer på nå er hvorfor? Hvorfor er vi som ønsker å hjelpe mennesker i nød en så stor trussel for enkelte av våre politikere, regjeringens politikere, at vi må framstilles som en ondskapsfull trussel?
 • Solberg ber nordmenn gi flyktninger en sjanse, VG 02.01.16
  Statsminister Erna Solberg (H) oppfordret i sin nyttårstale hver og en av oss til å bidra til at integreringen av mange tusen flyktninger lykkes.
 • Inntil 16.000 skal tvangsreturneres i år, men Norge har bare kapasitet til å sende ut halvparten, Aftenposten 02.01.16
  Tusenvis av asylsøkere med avslag vil gå under jorden og velge svarte penger og kriminalitet, advarer Politiets utlendingsenhet og UDI.
 • Kongen ber Norge lære av Pippi, Aftenposten 02.01.16
  - Høstens store flyktningestrøm har kommet oss tett innpå livet. Hele vår verdensdel opplever en stor utfordring i å ta dem i mot på en god måte. Mange mennesker over hele landet har samlet inn og delt ut klær og mat, undervist i norsk og også åpnet sine hjem for dem som trenger det. Spontane tiltak – og et uttrykk for medmenneskelighet. Slik har mennesker blitt sett og viktige fellesskap bygget, sa Kongen.
 • Merkels nytt­års­ta­le: Må se flykt­nin­ger som en mulighet, ABC Nyheter (NTB) 31.12.15
  Statsminister Angela Merkel vil i sin nyttårstale torsdag oppfordre tyskerne til å betrakte det rekordstore antallet flyktninger som har kommet til landet i år, som en mulighet for framtiden.
 • Leger Uten Grenser forlater flyktningemottak i Italia i protest, Aftenposten 31.12.15
  Uverdige forhold får organisasjonen Leger Uten Grenser til å stanse sine medisinske aktiviteter på flyktningemottak på Sicilia.
 • Fant veien til Tyskland, Klassekampen 31.12.15
  Over en million flyktninger tok seg inn i Europa i 2015. Nå avtar flyktning­strømmen.
 • Syrisk flyktning: – Jeg synes ikke kravene høres for strenge ut, VG 31.12.15
  – Jeg vil være norsk, lære norsk, bli kjent med mennesker og ta ferdig utdannelsen i biologi, sier syriske Nermeen al Abdalla som ikke er skremt over regjeringens asylforslag.
 • Beinhard og populistisk, lederkommentar i Dagsavisen 31.12.15
  Mens millioner av mennesker risikerer livet på flukt fra blant annet krigshelvetet i Syria, velger Listhaug å snakke om å «bli båret på gullstol inn i Norge».
 • Ap er bundet til masta, Klassekampen 31.12.15
  Per Sandberg mener Arbeiderpartiet nå har låst seg til å støtte Frps reversering av tidligere rødgrønne asylliberaliseringer. SV er forferdet over Ap.
 • Ekspert: - Opplagt at Listhaug har behov for å vise handlekraft, VG 31.12.15
  Eksperter spår tøffe runder i Stortinget for Sylvi Listhaug og regjeringspartiene om asylinnstrammingene.
 • Listhaug glad for asyl­støtte fra Ap, ABC Nyheter (NTB) 31.12.15
  Responsen fra Arbeiderpartiet gir innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) håp om flertall for de omstridte forslagene til innstramminger i asylpolitikken.
 • AUF-leder kritiserer Aps støtte til Listhaug, Vårt Land 31.12.15
  AUF-leder Mani Hussaini går i rette med hvordan moderpartiet støtter og kommenterer innstrammingspakken fra Frp-statsråd Sylvi Listhaug.
 • Solberg krevde asyl­hand­ling innen fem dager, ABC Nyheter (NTB) 31.12.15
  Da flyktningstrømmen økte som mest, skjønte statsminister Erna Solberg (H) at hun måtte handle raskt. Dermed krevde hun et nytt lovforslag i løpet av fem dager.
 • Alvor i annerledeslandet, kommentar av Thomas  Boe Hornburg i Aftenposten 31.12.15
   I 2015 rykket mange av verdens problemer oss mye nærmere – og fremst blant dem: Flyktningkrisen. Den skjøv gjennom det meste av året det meste av det andre til side.
 • Usikkerhet om fremtiden ved årsskiftet, lederkommentar i Adresseavisa 31.12.15
  I tillegg til de økonomiske utfordringene ved asylkrisen, kommer de samfunnsmessige følgene. Mange føler frykt for at mottak og bosetting av så mange asylsøkere og flyktninger vil føre til dype samfunnsmessige forandringer. Mange frykter også at kostnadene skal bli så store at vår egen velferd på lengre sikt vil bli truet.
 • Jeg klamrer meg til et stjålet WiFi. Det er krig der ute. Noen må fortelle verden hva som skjer, Kommentar av Kristina Quintano i Aftenposten 31.12.15
  Kjære Sylvi Listhaug. Stå med meg på stranden en dag, hold hånden til en gravid kvinne, ta armene rundt en gråtende gutt og tre sokker på en gammel kvinne.
 • Oslos nye flyktningsjef, Dagsavisen 31.12.15
  – Forjævliggjøring eller «menneskelig avskrekking» hindrer integrering, mener Trygve G. Nordby.
 • UDI: Antallet asylsøkere har stupt de siste ukene, VG 31.12.15
  Samtidig som UDI mener Norge trenger 100.000 mottaksplasser for flyktninger i 2016, har antallet asylsøkere som kommer til landet gått kraftig ned de siste ukene.
 • Flyktningkrisen løses ikke med høyere murer, kronikk av Mads H. Almaas i Dagbladet 30.12.15
  Fremdeles, mens militære aksjoner diskuteres, mislykkes vi med å gjøre det helt grunnleggende - å tilby nødvendig støtte til millioner av mennesker på flukt fra krigen.
 • Tror 2016 blir enda mer urolig, Dagsavisen 30.12.15
  – Jeg tror vi må forberede oss på at situasjonen utenfor Europa blir verre i 2016, sier Thorbjørn Jagland.
 • Over en million migranter tok sjøveien til Europa i 2015, Aftenposten 30.12.15
  Over en million flyktninger har tatt seg inn til Europa ved å krysse deler av Middelhavet, melder FNs høykommisær for flyktninger. Over 80 prosent av flyktningene kom til Hellas, de fleste til øya Lesbos.
 • Sp: - Virker som Frp vil gjøre det umulig for asylsøkere å få opphold, Dagbladet 30.12.15
  Krf forbereder seg på store diskusjoner.
 • KrF og Venstre reagerer på strengere regelverk for barn på flukt, Aftenposten 30.12.15
  KrF og Venstre mener Sylvi Listhaug strekker enigheten om innstramminger i asylpolitikken altfor langt.
 • Problematisk, lederkommentar i Klassekampen 30.12.15
  Regjeringens forslag handler ikke bare om hvor mange som skal komme til Norge, men også om hvordan de skal integreres. Skal integreringen lykkes, trenger vi ikke tiltak som reduseres kommunenes innsats og bidrar til økt fattigdom og armod blant de nyankomne. Her har Stortinget en stor jobb foran seg.
 • Listhaugs ønskeliste, kommentar av Frøy Gudbrandsen i Bergens Tidende+ 30.12.15
  For en gangs skyld er det ikke symbolpolitikk regjeringen leverer på asylfeltet.
 • Streng, men urettferdig, lederkommentar i Dagbladet 30.12.15
  Sylvi Listhaug satte raskt tonen da hun i dag la fram regjeringens forslag til en ny og strengere asylpolitikk. Her skal ingen asylsøkere bæres inn i landet på gullstol, forsikret den nye integreringsministeren. Når bakteppet er at mennesker flykter fra krig og terror, og vi i høst har sett bilder av druknete barn som blir båret i land på strendene i Hellas, er uttalelsen oppsiktsvekkende ufølsom.
 • Her er Listhaugs innstrammingsforslag, VG 30.12.15
  Her er innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs forslag som skal føre til at det blir langt vanskeligere for asylsøkere å få permanent oppholdstillatelse i Norge.
 • - Asyltilstrømningen kan få voldsomme konsekvenser for vårt samfunn, Dagbladet 30.12.15
  Ett av tiltakene Sylvi Listhaug presenterer, er langt strengere krav for å få permanent opphold i Norge.
 • – Vil føre til at menn, kvinner og barn på flukt med reelt behov for beskyttelse ikke får det, NRK nyheter 30.12.15
  Regjeringens støttepartier Venstre og Kristelig Folkeparti er begge kritiske til forslagene til innstramninger i asylpolitikken som innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) la frem i dag.
 • NOAS om Listhaug-forslag: - Usmakelig å bruke folk som brikker, Dagbladet 30.12.15
  Tror nye familiegjenforeningsregler kan være brudd på folkeretten.
 • Frp eier flyktningdebatten, kommentar av Frithjof Jacobsen i VG 30.12.15
  Sylvi Listhaug kan bli Fremskrittspartiets viktigste politiker i året som kommer. Romjulsinnstrammingene er nok et bevis på at Frp kontrollerer flyktningdebatten.
 • – En provoserende stil, Dagsavisen 30.12.15
  Sylvi Listhaug (Frp) kan nok vente seg støtte fra Ap på Stortinget. Dette er forslag regjeringen i hovedsak er pålagt av Stortinget til å innføre, sier Aps Trond Giske.
 • Ap-Giske freder asyl-Listhaug, VG 30.12.15
  Ap-nestleder Trond Giske synes Frp er forsiktige i sine innstramminger i flyktning- og asylpolitikken. – Dette er ikke provoserende, sier han.
 • Frp-Listhaug om asyl-slakten: – Kritikken går ikke inn på meg, VG 30.12.15
  Bryggende på en kraftig forkjølelse, kjørte innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) hjem til Ørskog i tirsdag kveld, etter en dag hvor hun ble beskyldt for å være «totalt uegnet» og «oppsiktsvekkende ufølsom», hyllet av sine egne – og støttet av Arbeiderpartiet.
 • Godt innhold, dårlig stil fra Listhaug, lederkommentar i VG 30.12.15
  Integreringsminister Sylvi Listhaug kommer med tøffe, men nødvendige forslag til innstramminger i flyktning - og asylpolitikken.
 • Asylpolitikken må ikke bli strengere enn nødvendig, lederkommentar i Adresseavisa  30.12.15
  Norge må tilpasse seg regelverket i nabolandene, men det må ikke være et mål å få den strengeste innvandringspolitikken i Europa.
 • – Vi kommer til å få en asylpolitikk som er blant de strengeste i Europa, NRK nyheter 30.12.15
  Regjeringen legger inn forslag til innstramninger i asylreglene i frykt for at det kan komme 100.000 asylsøkere til Norge i 2016.
 • Riktig å stille krav i asylpolitikken, lederkommentar i Aftenposten 30.12.15
  I mangel av en felleseuropeisk politikk gjør hvert enkelt land sitt ytterste for å unngå å være mer attraktivt enn andre. Med dagens migrasjonsutfordringer er en slik konkurranse dessverre vanskelig å unngå, men vi må heller ikke miste av syne de overordnede målene: En mer samordnet europeisk asyl- og flyktningpolitikk, og en langt mer kraftfull satsing på hjelp i nærområdene som gjør at færre vil dra til Europa.
 • Listhaug tror innstrammingene vil hjelpe på integreringen, Aftenposten 30.12.15
  Hvis det blir fred i landet til innvandrere med midlertidig opphold, vil Listhaug instruere UDI om å sende dem tilbake. Kritikerne er bekymret for skjebnen til dem som ikke vil greie de nye kravene.
 • Listhaug skal stoppe asylbarna, Vårt Land 30.12.15
  Norge skal ikke være et attraktivt asylland å sende barn til.
 • Syrere lar seg ikke skremme, Klassekampen 30.12.15
  Sylvi Listhaug vil gjøre Norge til et av Europas verste land for asylsøkere. Men verken ekspertene eller asylsøkerne tror hun lykkes.
 • Vil sende ut asylbarna - så snart de fyller 18 år, VG 30.12.15
  Mads Andenæs, jusprofessor og en av Norges fremste eksperter på menneskerettigheter, mener at den nye innvandringsministeren Sylvi Listhaug (Frp) er i en rekke brudd med internasjonal lov i høringsnotatet som hun nå har publisert.
 • Siv forstår nett-grumset, Dagbladet 30.12.15
  - Det er ikke alt som kommer fram i disse kommentarfeltene som er grums. Det er mye som er uttrykk for en uro, usikkerhet og frykt som jeg mener er helt legitim. Så er det alltid noen som går over grensa og kanskje angrer litt på det dagen etter.
 • Listhaug vil sjekke hva Norge tåler av innvandring, Vårt Land 29.12.15
  Tåler samholdet i Norge høy innvandring? Sylvi Listhaug har satt ned granskningsutvalg.
 • Vil stramme inn flyktningbegrepet, NRK nyheter 29.12.15
  Regjeringen foreslår å fjerne det utvidede flyktningbegrepet. Dermed vil langt færre få status som flyktning og miste velferdsytelser.
 • Hareide til kamp for «norske verdier», Dagens Næringsliv (NTB) 29.12.15
  – Det er legitimt med debatt om hva innvandringen gjør med norsk kultur. De verdiene som vi har bygd vårt land på, må vi ta vare på og hegne om, sier KrF-lederen i et intervju med NTB.
 • SV raser mot Listhaugs asylplan: Hun er totalt uegnet, VG 29.12.15
  KrF-leder Knut Arild Hareide varsler at de kan komme til å gå mot flere av asyl-innstrammingene til Sylvi Listhaug. SV mener hun viser seg som uegnet til å håndtere flyktningekrisen.
 • Strammer inn reglene for permanent opphold: Må kunne norsk, ha jobb og bolig, VG 29.12.15
  Innvandrere får ikke permanent opphold før etter fem år. Først må de dokumentere norskkunnskaper, at de har vært i jobb i tre år og at de har bolig.
 • Å diskutere om asylpolitikken skal være «streng» eller «liberal» er et sidespor, kommentar av Sylo Taraku og Torstein Ulserød i Aftenposten 29.12.15
  Det må skilles mellom store befolkningsgrupper som er tilfeldige ofre for krig, konflikt og menneskerettighetsbrudd, og flyktninger som på individuelt grunnlag er mål for forfølgelse.
 • Jeg, den hjelpsomme (skurken), Kronikk av Mohsan Raja i VG 29.12.15
  Nattvaktene på PU var med på å skape forandring for flyktningene i Norge, noe jeg er veldig stolt av. Det er det jeg fikk prisen for, og kun det!
 • Frykter en ny hatbølge, Klassekampen 29.12.15
  Nedbrente asylmottak er et tegn på en ny bølge av spontan hat­kriminalitet, mener Tore Bjørgo, professor ved Politihøgskolen. Han mener politiet mangler kunnskap om hat­forbrytelser.
 • Vil ha bedre oversikt over asylstrømmen, NRK nyheter 29.12.15
  Den store asylstrømmen gir politiet utfordringer med å ha kontroll på hvilke personer som kommer inn i landet. – Mer etterretningsarbeid må til, sier politimester.
 • Venter ny flyktningstrøm i 2016, VG 28.12.15
  Flyktninghjelpen venter et stort antall flyktninger også til neste år. UDI er forberedt på opp mot 100.000 ankomster til Norge.
 • En kald blå vind blåser over landet, kronikk av Inge Tvedten i Dagbladet 28.12.15
  Erna Solberg har forlatt Høyres verdikonservative tradisjon ved å la Frp sette standarden for flyktning- og innvandringspolitikken.
 • Torbjørn i tenkeboksen, Dagsavisen 28.12.15
  – Det kom for mange. Jeg tror mange ser at den politikken som for eksempel Sverige har ført, har vært helt hinsides. Det har ført til et oppdelt samfunn, der deler av samfunnet ikke har kontakt med andre. Når til og med Per Fugelli har begynt å tenke i andre baner, sier det litt om hvilket stemningsskifte det har vært, sier Isaksen og legger til: – Når det gjelder Høyres politikk på dette feltet, tenker jeg at vi må være tydelig på at innvandringspolitikken skal være streng og rettferdig.
 • Forskere: Nordisk velferd tåler mange flyktninger, Dagens Næringsliv (NTB) 28.12.15
  Velferdssystemene i Norden kan ta imot flyktningene som er kommet hittil, mener nordiske forskere. Men både velferden og asylretten kan komme under press.
 • Tsjekkias president kaller flyktningstrømmen «en organisert invasjon», Dagens Næringsliv (NTB) 27.12.15
  Tsjekkias president Milos Zeman kaller strømmen av flyktninger til Europa «en organisert invasjon», og mener at unge menn fra Syria og Irak heller burde krige mot ekstremistgruppen IS.
 • Migra­sjons­fors­ker Joakim Ruist vil heller ha flykt­ninge­kvo­ter enn flykt­ninge­kon­ven­sjon, ABC Nyheter (NTB) 27.12.15
  Flyktningkonvensjonen og retten til å søke asyl er under press i kjølvannet av flyktningkrisen. Det er redeligere å droppe avtalene, mener den svenske migrasjonsforskeren Joakim Ruist.
 • Gjør døren høy og porten nokså vid, kommentar av Alexander Roeskestad i Bergens Tidende 27.12.15
  I møte med verden bør Norge revurdere det norske, uten å miste oss selv.
 • Se forskjellen på holdninger til flyktninger i Sverige og Norge, Aftenposten 27.12.15
  Flertallet av spurte nordmenn mener Norge har tatt imot passe eller for få flyktninger. I Sverige mener over halvparten av spurte at det er kommet for mange.
 • 100 tips om mulige syriske krigsforbrytere i Norge, NRK nyheter 27.12.15
  Kripos har fått 100 meldinger om mistanker om krigsforbrytere som skjuler seg blant strømmen av flyktninger som er kommet til Norge i høst. De fleste er fra Syria. Kripos er nå i gang med å undersøke 20 av disse sakene.
 • Pave Frans hyllet flyktninghjelperne, NRK nyheter 26.12.15
  Pave Frans tok for seg krig, terrorisme og ikke minst flyktningkrisen i sin tradisjonelle Urbi et Orbi-tale på første juledag.
 • Kjølig jul, kommentar av Hilde Ghosh Maisey i Dagbladet 26.12.15
  Det som i sommer var solidaritet, er nå beskrevet som et godhetstyranni.
 • Årets ikke-navn, kronikk av Kjetil Rolness i Morgenbladet 24.12.15
  Morgenbladet har gitt meg stiloppgave. «Gjør rede for Storhaug-komplekset i norsk offentlighet.» Jeg går til oppgaven med pusten fra Facebooks plageånder i ryggen: Har du ikke skrevet nok om Storhaug nå? Får du betalt for å promotere henne? Hva er egentlig greia? 
 • Sønnen ble symbolet på flyktningkrisa. Nå har Aylans far en bønn til verden, Dagbladet 24.12.15
  Faren til Aylan, Abdullah Kurdi, får i Storbritannia denne julen levere en beskjed til det britiske TV-publikummet og dermed resten av verden. Beskjeden er enkel: - Åpne dørene deres for syrere.
 • Kappløpet mot bunnen, kommentar av Jan Egeland i Bergens Tidende 24.12.15
  I Europa har vi lenge sett et kappløp mot bunnen blant politikere, et kappløp om å unngå å gi mennesker på flukt beskyttelse.
 • Tar gjerne imot flyktninger, Klassekampen 24.12.15
  Anders Sørlien er frivillig på asylmottak og merker lite til norsk fremmedfiendtlighet. – Jeg møter noen som syns det er litt skummelt at det kommer mange, men få er direkte negative, sier han.
 • Julehilsen fraen godhetstyrann, kommentar av Kato Nykvist i Nationen+ 24.12.15
  I sommer åpnet vi hjerter og lommebøker for flyktningene. Nå stenger vi døra. Hva skjedde?
 • Vi må forholde oss til uroen over flyktningkrisen, lederkommentar i Adresseavisa 24.12.15
  Året som snart er omme har mer enn noe annet vært preget av terror, krig og uro i Midtøsten og flyktningstrøm. Dette har skapt uro og engstelse i store deler av befolkningen. Det må våre politikere ta på alvor.
 • Dugnaden for flyktninger begynner nå, kommentar av Per Anders Madsen i Aftenposten 24.12.15
  Ikke bare et julebudskap: Still opp for en flyktning.
 • UDI-ansatte på felgen etter fire måneder med asylkrise, Aftenposten 24.12.15
  Mange har måttet krisejobbe nesten døgnet rundt under høstens asylsjokk. Nå ber Regjeringen om en statlig dugnad for Utlendingsdirektoratet (UDI). Andre etater og departementene skal avgi medarbeidere med kompetanse for å avlaste UDI.
 • FN: IS tjener på flykt­ning­nekt, ABC Nyheter (NTB) 23.12.15
  Folk som ikke vil ta imot syriske flyktninger, er IS' beste venner, fastslår FNs høykommissær for flyktninger.
 • Én million flyktninger har kommet til Europa i år, Aftenposten (NTB) 23.12.15
  Én million flyktninger og migranter har kommet til Europa i år, opplyser Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).
 • Sp og SV: – Norge kunne sluppet asyl­strøm­men over Storskog, ABC Nyheter (NTB) 23.12.15
  Asylstrømmen til Norge kunne vært unngått dersom norske myndigheter hadde lyttet til russiske forslag, mener Sp og SV. Partiene krever nå svar fra justisminister Anders Anundsen (Frp).
 • Beslutningsfellen, kommentar av Ulf Sverdrup i Dagens Næringsliv+ 22.12.15
  Migrasjonskrisen har vært høstens test i Europa. EU har mistet evne til å løse problemer, nå må denne evnen styrkes.
 • Politikere får hard kritikk for integreringskrav, Vårt Land 22.12.15
  Menneskerettighetsekspert og kristne ledere er sterkt kritiske til politikere som vil skjerpe kravene til trossamfunn og religiøse ledere.
 • Listhaug varsler flere asyl­inn­stram­min­ger, ABC Nyheter (NTB) 22.12.15
  Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) vil doble tiden politiet kan oppbevare fingeravtrykk av asylsøkere fra fem til ti år.
 • - Sylvi Listhaugs historieframstilling er feil. Og den er trist, Dagbladet+ 22.12.15
  Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Sylvi Listhaug må ta inn over seg at det er Frp som har styrt innvandringspolitikken i to år.
 • Professor Grete Brochmann: Vi må gi flyktningene høyere utdanning, Aftenposten 21.12.15
  – Flyktningsituasjonen i Norge er roligere nå enn bare for noen uker siden. Strømmen av flyktninger er blitt mindre, og mye tyder på at myndighetene har begynt å få kontroll over situasjonen, sier sosiologiprofessor Grete Brochmann.
 • Asylminister Sylvi Listhaug langer ut mot «Vingle-Jonas», Dagbladet+ 21.12.15
  Sylvi Listhaug (Frp) er klar på hva som er det viktigste dersom hun skal lykkes i sin nye jobb som asyl- og integreringsminister: - At Arbeiderpartiet (Ap) er til å stole på framover, sier hun.
 • Blåblå vind, lederkommentar i Klassekampen 21.12.15
  En utrygg internasjonal situasjon med store flyktningstrømmer og islamistisk terror er årsaken til at gamle velgere på ny flokker seg til Frp.
 • Høyre foreslår strengere krav for opphold i Norge, ABC Nyheter (NTB) 21.12.15
  En gruppe i Høyre har kommet opp med strengere krav for å innvilge permanent opphold i Norge: botid på minst fem år, fast jobb og språk- og samfunnskunnskap.
 • Slik avfeies tortur og død, lederkommentar i Dagbladet 21.12.15
  Trass i tydelige advarsler om fare, fikk de to tsjetsjenerne Apti Nazjujev og Umar Bilemkhanov avslag på sine asylsøknader og måtte ut av Norge. Helsingforskomiteen og den russiske menneskerettsorganisasjonen Memorial sier de har bevis for at de to ble torturert og drept av myndighetene i Tsjetsjenia.
 • Er vi blitt Montebello?, kommentar av Marie Simonsen i Dagbladet 21.12.15
  En nasjonal dugnad kan ikke lenger fikse asyltilstrømmingen, skriver Marie Simonsen.
 • Ny forskningsrapport: - Alan Kurdi (3) forandret flyktningdebatten, Aftenposten 20.12.15
  Etter at bildet av den døde Alan Kurdi gikk viralt, ble måten vi diskuterer flyktninger og andre migranter markant endret, viser ny forskning.
 • Europa trenger en grensevakt, lederkommentar i Aftenposten 20.12.15
  EU-kommisjonen vil ha en felles, europeisk styrke som skal kontrollere Schengen-områdets yttergrense. Om nødvendig skal grensevakten kunne settes inn mot de berørte statenes vilje. Ikke uventet har det provosert mange.
 • Det varme kaoset, Vårt Land 20.12.15
  Etter fire måneder med akutt flyktningdugnad, må spontaniteten i Refugees  Welcome to Norway organiseres om det ikke skal gå på helsa løs.
 • Det går ikkje over, kommentar av Gunnar Skirbekk i Bergens Tidende 19.12.15
  Massevandringar kan bli eit vedvarande problem, og vil truleg berre auke på.
 • FN: 60 millioner flyktninger, NRK nyheter 19.12.15
  Hvert 122. menneske i verden er flyktning. Rundt 60 millioner mennesker er på flukt, viser ny rapport.
 • Grensevakt, lederkommentar i Klassekampen 19.12.15
  Å skulle gi en EU-styrke rett til å operere langs de norske grensene på egen invitasjon vil ikke bare undergrave nasjonal suverenitet i strid med Grunnloven, det vil også kunne skape en farlig sikkerhetspolitisk situasjon. Skulle resultatet av den kommende prosessen i bli at det blir opprettet en overnasjonal EU-styrke med rett til å marsjere inn i et annet land, har Norge ikke noe annet valg enn umiddelbart å forlate Schengen-samarbeidet.
 • Ras etter flyktningkrise, Dagens Næringsliv 19.12.15
  Kritikken mot den svenske regjeringen blir tøffere, etter håndteringen av flyktningstrømmen til landet. Nå rømmer velgerne de rødgrønne partiene i hopetall.
 • Sverige skal granske håndtering av flyktningkrise, Dagens Næringsliv (NTB) 19.12.15
  Den svenske regjeringen skal i løpet av våren utnevne en uavhengig ekspert som skal granske myndighetenes håndtering av flyktningkrisen.
 • Tre ting EU vil gjøre for å tette Europas grenser, Aftenposten 19.12.15
  Terror og migrasjonskrise presser EU til å stramme grepet om yttergrensene. Her er tre tiltak EU vil sette i verk for å gjøre Europa tryggere.
 • Regjeringen oppnevner nytt Brochmann-utvalg, Dagens Næringsliv (NTB) 19.12.15
  Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede langsiktige konsekvenser av høy innvandring.
 • Støre: – Inter­na­sjo­nale flykt­ninge­kon­ven­sjo­ner må endres, ABC Nyheter 19.12.15
  Arbeiderpartiet er med på innstramminger i norske betingelser for å begrense tilstrømningen av asylsøkere. Bør Norge og andre land heller opprettholde rettighetene og bestemme hvor mange man har kapasitet til å ta imot?
 • Staten kan ikke ta hele asylregningen, lederkommentar i Aftenposten 19.12.15
  Staten bør være raus, men ikke dumsnill.
 • Støre ut mot Sylvi, kommentar av Arne Strand i Dagsavisen (nye meninger) 19.12.15
  Det er slutt på Jonas Gahr Støres tålmodighet med Frp i asylpolitikken. På pressefrokosten fredag klinket han til. Han forlangte at Frp slutter med dobbel språkføring og dobbel bokføring. Partiet kan ikke ha en flyktningpolitikk i regjering og en annen i Stortinget. Regjeringen må tale med en stemme og Frp må stemme med.
 • FNs flyktningorgan: 2015 ligger an til å bryte alle rekorder, Aftenposten 18.12.15
  I sin halvårsrapport for første halvdel av 2015 bekrefter FNs flyktningorgan UNHCR at krigen i Syria er hovedgrunnen til den massive økningen av flyktninger.
 • Bangstads pinlige tilbaketog, debatt av Asle Toje i Morgenbladet 18.12.15
  Sindre Bangstad er ingenlunde pinlig berørt over at hans rasende angrep på undertegnede har endt i et forsmedelig tilbaketog i spørsmålet om hvorvidt Syria er den største flyktningkrisen siden Andre verdenskrig. Alt leseren trenger å vite, er at dersom jeg hadde tatt feil, ville nok Jan Egeland ha skrevet kommentaren, ikke Sindre Bangstad.
 • EU-president varsler smerte­full løsning for vern av Schengen-grensene, ABC Nyheter 18.12.15
  I kveld skal EUs statsministre avgjøre om yttergrensene til Schengen-landene inkludert Norge, skal bli voktet av en overnasjonal Frontex-styrke. Og britenes EU-medlemskap kan gå på en smell.
 • Vil tette migranthullet, Dagens Næringsliv 18.12.15
  EU-toppene setter tommeskruene på Hellas og Tyrkia for å stanse migrantstrømmen.
 • Fanus (19) ble mishandlet og sendt på en dødsseilas. Smuglerligaen knyttes til Norge.,  Aftenposten 18.12.15
  Fanus (19) ble kidnappet og mishandlet. Så ble hun sendt på en dødsseilas over Middelhavet. I april ble norsk politi bedt om å etterforske personer i Norge som skal være med i menneskesmuglerligaen. Det skjer ikke.
 • – Norske journalister har vært for treige og for ukritiske, Vårt Land 18.12.15
  Jan Egeland mener norske journalister skjønte alvoret av flyktningkrisen for seint.
 • Betydelig færre asylsøkere til Sverige, Aftenposten (NTB) 17.12.15
  Antallet asylsøkere til Sverige har minket kraftig siden rekordnoteringene i høst.
 • Amnesty: Tyrkia anholder, mishandler og deporterer syrere fra EU-finansierte asylmottak, Aftenposten 17.12.15
  Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International har gjort intervjuer med mer enn 50 syriske flyktninger og fått informasjon om alvorlige tilfeller ved spesielt to asylsenter i Tyrkia.
 • Listhaug: Skal stramme inn i flykt­ning­po­li­tik­ken, ABC Nyheter (NTB) 17.12.15
  Innstramminger i flyktningpolitikken var ordvalget som gikk igjen da Sylvi Listhaug (Frp) overtok nøkkelen til innvandrings- og integreringspolitikken fra Anders Anundsen (Frp) og Solveig Horne (Frp).
 • Strammer inn integreringspolitikken, Dagsavisen 17.12.15
  Tøffere krav til språkopplæring, familiegjenforening og ferier til hjemlandet står på lista når Stortinget onsdag la fram sin integreringsplan.
 • Det etiske ansvar i møte med flyktningene, kommentar av Einar Rebni i Dagsavisen (nye meninger) 17.12.15
  Utskiftningene i den mørkeblå regjeringen, har gitt Fremskrittspartiet hånden på rattet i flyktninge- og asylpolitikken. Går vi mot en enda mer inhuman og politisk kynisme overfor mennesker på flukt fra krigens redsler?
 • Varsler norsk imamutdanning og struper moské-støtte, Vårt Land 17.12.15
  Stortingstopper skjerper krav til trossamfunn og religiøse ledere i nytt, stort integreringsforlik. Og Frp støtter imamutdanning her hjemme.
 • Her er den nye integreringsavtalen, VG 17.12.15
  Det hviler en tung bør på skuldrene til Sylvi Listhaug (Frp). Seks politiske partier har gitt krystallklar beskjed om forventningene de har til den nye innvandrings- og integreringsministeren.
 • – Én av tre «syrere» er ikke fra Syria, NRK nyheter 17.12.15
  På denne plassen kan du bli syrisk for 1300 kroner. Én av tre syrere som søker asyl, er ikke fra Syria, mener tyske myndigheter. I Norge blir likevel nesten ingen avvist.
 • – Asylavtale virker ikke lenger, Vårt Land 16.12.15
  Dublin-avtalen er ikke lagd for å løse dagens asyltilstrømning til Europa, sier NOVA-forskere.
 • Merkel: – Multi­kul­tura­lisme er en vrang­fore­stil­ling, ABC Nyheter 16.12.15
  Tysklands statsminister Angela Merkel vil forsøke å komme fram til en europeisk løsning på flyktningkrisen.
 • Flyktningkrise og terror har avdekket store hull. Nå vil EU ha egen grensevakt, Aftenposten 16.12.15
  EU-kommisjonen vil ha en egen grensevakt for Schengen-området. Også Norge vil bli omfattet av planene, som møter skepsis fra flere av EUs medlemsland.
 • Hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ner får kritikk: – Til å være så store gjør de veldig lite, ABC Nyheter 16.12.15
  Norske hjelpearbeidere på den greske «flyktningøya» Lesvos langer ut mot store bistandsorganisasjoners innsats. – Vi ble feilinformert, svarer Røde Kors.
 • Mot enighet om integrering på Stortinget, Aftenposten (NTB) 16.12.15
  De seks parlamentariske lederne bak asylforliket er i praksis ferdige med forhandlingene om integrering. En avtale vil bli forelagt stortingsgruppene for godkjenning onsdag.
 • Nordmenn vennligere mot folk på flukt, Vårt Land 16.12.15
  Innstramminger i asylpolitikken til tross. Nordmenn møter flyktninger og innvandrere med langt åpnere armer nå enn for 13 år siden, viser ny undersøkelse.
 • Krisekanslerens største krise, kommentar av Ingrid Brekke i Aftenposten 15.12.15
  Omstridt. Angela Merkel er kåret til årets navn av det amerikanske magasinet Time. Hjemme opplever hun den heftigste stormen i sin regjeringstid.
 • Gir etter for flyktningpress, Dagsavisen 15.12.15
  Angela Merkel har samlet rekkene i flyktningpolitikken. Det gikk ikke uten å gi etter for dem som vil stenge døra.
 • Merkel stoppet partiopprør - lovet redusert flyktningstrøm til Tyskland, Aftenposten (NTB) 15.12.15
  Tysklands statsminister Angela Merkel forsvarte sin flyktningpolitikk overfor partifellene, men lovet samtidig redusert tilstrømming til Tyskland.
 • EU vil ha overnasjonal grensevakt, kommentar av Yngve Kvistad i VG 15.12.15
  En ny grense- og kystvakt under EU-kontroll presenteres i Strasbourg i dag. Planen er svar på tiltale fra innvandringskritiske medlemsland. Som forventes å stemme mot.
 • Rekordtall for uttransportering med tvang, VG 15.12.15
  Antall bortviste og utviste som politiet transporterer ut med tvang er høyere enn noensinne. Men det skyldes ikke asylstrømmen.
 • Stille i stormen, kommentar av Kaia Storvik i Vårt Land 14.12.15
  Det mest skremmende er hvor fort stemningen har forandret seg. Det er bare noen få måneder siden bildet av en druknet treåring på en strand, skapte ny forståelse av den grusomme krigen i Syria. Lille Alan kunne vært min eller din gutt. Mange fikk øynene opp for farene og desperasjonen til menneskene som flykter for livet. Engasjementet var dypt og bredt. Nordmenn gikk mann av huse for å hjelpe. Mange tenkte nok at dette kommer vi til å håndtere på en akseptabel måte.
 • SV frir til sentrum og Ap med asylforslag, Aftenposten (NTB) 14.12.15
  SV-leder Audun Lysbakken advarer sentrumspartiene og Arbeiderpartiet mot å låse seg til Høyre og Fremskrittspartiets ideer i integreringspolitikken.
 • Danmark vil ta flyktningenes verdisaker, Aftenposten 12.12.15
  Asylsøkerne skal få beholde giftering, mobil og noen kontanter. Andre verdier skal selges for å finansiere søknadsprosessen.
 • Året da Sverige stengte døren, Aftenposten 12.12.15
  De sa det handlet om åpne hjerter. Nå har ikke svenske hjerter rom for flere flyktninger.
 • Mindre skepsis til innvandrere før boomen i høst, Aftenposten (NTB) 12.12.15
  Før antallet asylsøkere eksploderte i høst, hadde nordmenn fått en mer positiv holdning til innvandring og innvandrere enn tidligere.
 • Merkel i motvind møter kritiske partifeller, Aftenposten (NTB) 11.12.15
  Statsminister Angela Merkels rolle som CDUs ubestridte leder står på spill. Mandag skal hun forsvare sin rause asylpolitikk overfor skeptiske partifeller på partiets landsmøte.
 • Flyktninger og terror gir rekordoppslutning for Europas innvandringskritikere, Aftenposten 11.12.15
  Mørkeblå partier i Europa har aldri gjort det bedre enn nå. På søndag kan Nasjonal Front sikre seg makten i flere franske regioner for første gang.
 • Den globale flyktningkrisen, debatt av Sindre Bangstad og Frode Helland i Morgenbladet 11.12.15
  Asle Toje har åpenbart problemer med å forholde seg ikke bare til fakta, men også til hva han rent faktisk har sagt om den globale flyktningkrisen. For i sitt tilsvar til oss i Morgenbladet 4. desember presterer han å utlegge sine uttalelser i en debatt med generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen på Dagsnytt Atten 31. august, som om han der skulle ha avgrenset seg til å snakke om tallet på internt fordrevne i Syria sammenholdt med tilsvarende tall under Koreakrigen og Biafrakrigen.
 • Kappløpet mot bunnen, kronikk av Audun Lysbakken i Dagsavisen (nye meninger) 09.12.15
  Ansvarsløshet kan skape nye flyktningkriser i Europa.
 • FN: - Å stenge grensene for muslimske flyktninger bidrar til terrorisme, Dagbladet 09.12.15
  - Slike holdninger har vi prøvd å forhindre helt siden andre verdenskrig, sier Pål Nesse i Flyktninghjelpen.
 • – Stor inn­vand­ring har gitt lavere lønns­vekst, ABC Nyheter 09.12.15
  De mange flyktningene vil garantert påvirke det norske arbeidsmarkedet. LO vil forhindre at svaret blir lavlønn og sosial dumping - men har ikke alle svar på rede hånd.
 • Flyktninger skyver velgere til ytre høyre, Vårt Land 08.12.15
  I Frankrike vant innvandringskritiske Nasjonal Front helgens regionvalg og ble største parti. I Norge jubler Fremskrittspartiet over ny rekordmåling.
 • Er avtalen med Tyrkia virkelig en løsning på flyktningkrisen?, kronikk av M. Naci Akkøk i Aftenposten 08.12.15
  Jeg tror EU gjør en stor tabbe ved å forvente noe mer fra makthavere i Tyrkia enn det disse makthaverne har servert sine egne folk og minoriteter hittil.
 • Hvordan skal vi møte alle flyktningene?, kommentar av Njål Kolbeinstveit, Gunnar Berge, Åsleik Rannestad i Stavanger Aftenblad 08.12.15
  Mange flykter med livet som innsats og fortvilelse og frykt som drivkraft. Andre er økonomiske flyktninger. Her må vi prioritere strengt og effektivt.
 • Mens vi venter på våren, kronikk av Maren Sæbø i Dagsavisen (nye meninger) 07.12.15
  Selv om vinteren setter inn, er ikke flyktningkrisen over.
 • Null asylsøkere over Storskog, UDI mener tiltak har virket, Aftenposten (NTB) 07.12.15
  Den siste uken har det ikke kommet en eneste asylsøker over Storskog. - Norske tiltak har hatt en tydelig effekt, sier UDI-direktør Frode Forfang.
 • Norsk EU-pro­fes­sor: – EU kan beslutte flykt­ninge­kvo­ter til hvert land, ABC Nyheter 06.12.15
  Nå har Slovakia saksøkt EU for vedtak om tvungne flyktningekvoter. Ungarns søksmål er på vei. Den norske EU-eksperten Erik Oddvar Eriksen levner dem ingen sjanser hos EU-domstolen.
 • Skei Grande åpner for å droppe kontantstøtte til flyktninger, NRK nyheter 06.12.15
  Dersom flyktningbarna garanteres barnehageplass mens de bor på asylmottak, vil Trine Skei Grande gå med på å frata foreldrene deres kontantstøtten. – Altfor dramatisk, svarer Knut Arild Hareide.
 • Uhyggelig modellmakt bak flyktningekampanje, kommentar av Roy Vega i Dagsavisen (nye meninger) 05.12.15
  Fra den Sosialistiske Internasjonale til utallige FN-organer og NGO-fronter kommer det til et spørsmål om urovekkene mye definisjonsmakt når EU også er med i kampanjeoppløp. Hva kan en norsk folkevalgt stille opp med i møte med slike oppsett?
 • Gladnyheten ingen forteller, Aftenposten 05.12.15
  Det er ingen kø foran «savnet»-teltene langs Europas vandringsruter. I mobilens tidsalder mister ikke menneskene hverandre. Flyktningen er blitt digital.
 • Får skyldfølelse av dobbelt forventningspress, Dagsavisen 05.12.15
  Enslige, unge asylsøkere lever med krysspress. I hjemlandet regner alle med at de skal jobbe og sende penger. I Norge forventes de å ta utdanning i stedet.
 • Mot strengere regler i ny asyl­av­tale, ABC Nyheter (NTB) 05.12.15
  Senterpartiet vil ha en slutt på at deltakere i introduksjonsprogrammet kan få permisjon for å reise til hjemlandet.
 • Bom fra Bangstad, debatt av Asle Toje i Morgenbladet 04.12.15
  Sindre Bangstad, den utrettelige vokter av anstendighet og redelighet i norsk offentlighet, rir igjen. Ifølge med litteraturprofessor Frode Helland (med Henrik Ibsen som sitt spesiale) kommer han i siste Morgenbladet med et patosfylt angrep på meg, etter en debatt mellom meg og Jan Egeland fra Norsk Flyktninghjelp (NCR) på Dagsnytt atten i september.
 • Norsk ekspert: Stengte grenser skaper menneskesmuglere, VG 04.12.15
  En storaksjon fra Europol har avdekket et nettverk av menneskesmuglere med base i Hellas. – Det er de stengte grensene som skaper markedet, påpeker norsk forsker.
 • Voldsomme sammenstøt ved grensen mellom Hellas og Makedonia, Aftenposten 04.12.15
  En marokkansk mann døde torsdag av elektrisk støt da han sammen med 1500 andre migranter forsøkte å komme seg over grensen mellom Hellas og Makedonia.
 • Forslaget som snur Schengen på hodet: - EU kan stenge grensene i to år, Dagbladet 04.12.15
  Ifølge lekkede dokumenter som Financial Times referer fra vil Luxemburg foreslå å aktivere artikkel 26 i Schengen-avtalen. Det betyr at Schengen-landene kan oppheve tillatelsen til å reise uten pass i to år.
 • Svensk lovforslag åpner for å stenge Øresundsbroen, Aftenposten (NTB) 04.12.15
  Et nytt lovforslag i Sverige åpner for å stenge Øresundsbroen som et ledd i den svenske innvandringspolitikken.
 • Tetter grensene, kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv+ 04.12.15
  Land etter land – og EU – strammer inn mot flyktningene. Det kommer mer.
 • Arbeid og språk avgjørende, lederkommentar i Dagsavisen (nye meninger) 04.12.15
  I går innledet de parlamentariske lederne med unntak av SV og Miljøpartiet De Grønne, runde to om asyl- og flyktningpolitikken.
 • Forsker: – Asylbarna får altfor dårlig opp­føl­ging, VG 04.12.15
  43 prosent av barn og unge i norske asylmottak og omsorgssentre har over kritisk grenseverdi for emosjonelle symptomer. Norske forskere etterlyser nå mer fokus og midler til asylbarnas helse.
 • Tybring-Gjedde: Syria-flykt­nin­gene skal hjem, ABC Nyheter (NTB) 04.12.15
  Norge bør ikke legge vekt på integreringsarbeid blant Syria-flyktningene, mener Frps Christian Tybring-Gjedde.
 • «Skal vi ut og gå nå?», Aftenposten 03.12.15
  Ved en grense. Alt som nå skjer, har en dominoeffekt. Først for enkeltmennesker på flukt. Så for et Europa som igjen viser frem kløften mellom øst og vest.
 • - Nå vil menneskesmuglerne få mer å gjøre, Aftenposten 03.12.15
  Tusenvis av migranter blir nektet å reise videre fra Hellas. - Dette gir menneskesmuglerne et marked de kan utnytte, tror FN.
 • Ny asylavtale kan komme på plass før jul, Dagens Næringsliv (NTB) 03.12.15
  Flere enn 150 forslag ligger på bordet når partiene bak asylforliket nå har innledet runde to av forhandlingene på Stortinget.
 • Et uferdig flyktningsystem, kommentar av Rune Berglund Steen i Dagsavisen (nye meninger) 02.12.15
  At asylsystemets utgangspunkt er juridisk, er både systemets styrke og dets svakhet.
 • - Europa bør legge Dublin-avtalen på is, Aftenposten 02.12.15
  Utlendingsnemnda (UNE) bør avskaffes og erstattes av en flyktningdomstol,og Norge bør ikke returnere syrere til andre land i Dublin-samarbeidet, mener forskere.
 • Asylkontrollene i Sverige og Danmark: Grensesjekk gir overtidssjokk, Aftenposten 02.12.15
  Politiet i Danmark og Sverige er utkjørt av grensekontroller,asylkrise og terrorberedskap.
 • 140.000 båtflyktninger til Europa i november, Aftenposten (NTB) 02.12.15
  140.000 flyktninger og migranter ankom sjøveien til Europa i november, en kraftig nedgang fra 220.000 i oktober, opplyser FNs høykommissær for flyktninger.
 • Stopper flyktningstrømmen nå?, kommentar av Helene Skjeggestad i Aftenposten 02.12.15
  En halvering av antall asylsøkere til Norge og nesten en halvering av migranter til Europa. Regjeringspartiene slår seg på brystet, men det er liten grunn til å feire.
 • Ikke se til Sverige i innvandringspolitikken, Lysbakken, kommentar av Andreas Hasle i Aftenposten 02.12.15
  I Sverige har asylinstituttet blitt brukt til å fremme en generelt liberal innvandringspolitikk. Det er et dårlig forbilde for Norge.
 • 5 spørsmål og svar om nedgangen av asylsøkere til Norge, Aftenposten 02.12.15
  UDI og regjeringspartiene er uenige om hvorfor Norge så en halvering av asylsøkere forrige uke. I Europa går også tallene ned. - Kort fortalt virker det som om det nå er vanskeligere å reise gjennom Europa, sier Frontex.
 • Dette betyr egentlig avtalen mellom Tyrkia og EU, Aftenposten 01.12.15
  Tyrkia er på kant med de fleste om dagen, men har fått en ny venn i EU.
 • Europa splittes på ny, kommentar av per Olav Ødegård i VG 01.12.15
  Flyktningkrisen har vekket til live et slumrende samarbeid mellom sentrale østeuropeiske land. De nekter å være med på Angela Merkels EU-dugnad.
 • Asylspillet i nord, lederkommentar i VG 01.12.15
  Flere asylsøkere blir avvist ved Storskog grensekontrollsted i Sør-Varanger. De får heller ikke komme tilbake til Russland.
 • Regjeringspartiene tar æren for asylnedgang, Dagens Næringsliv (NTB) 01.12.15
  Mener nedgangen i antall asylsøkere skyldes norske innstrammingstiltak.
 • EU og Tyrkia enige om flyktningavtale, Aftenposten (NTB) 30.11.15
  Brussel: EU og Tyrkia er enige om en flyktningavtale, opplyser EU-president Donald Tusk.
 • Skal måle og veie innvandrere, Vårt Land 30.11.15
  Regjeringsutvalg granske hva «høy tilstrømming av flyktninger, asylsøkere og innvandrere» gjør med Norge.
 • Lysbakken: Hyller Sverige for asyl-åpenhet, VG 29.11.15
  Det er ikke et uttrykk for feilslått politikk at Sverige nå har endret kurs i asylpolitikken, mener SV-leder Audun Lysbakken.
 • Strømmen av migranter til Hellas er overhodet ikke over, Aftenposten 28.11.15
  Etter et par dager med færre nyankomne migranter til Hellas, startet spekulasjonene om at strømmen ville avta. Slik har det ikke gått.
 • Asylpolitikken skrus til, kommentar av Arne Strand i Dagsavisen (nye meninger) 28.11.15
  Sveriges asylpolitikk kollapset denne uka. Norge fulgte opp med grensekontroll.
 • Godhet for de få, kommentar av Kjetil Rolness i Dagbladet 28.11.15
  Asylinnvandring er nødhjelp uten fornuft og rettferdighet. Det er ikke nok å stramme inn. Det bør legges helt om.
 • Uærleg flyktningdebatt og asylpolitikk, kommentar av Per Steinar Runde i Vårt Land (verdidebatt) 27.11.15
  Kvifor har hundretusenvis av asylsøkjarar kome til Europa i år? Jau, fordi nordeuropeiske statar byr på rause velferdsordningar og fordi leiande politikarar i Tyskland og Skandinavia har signalisert at asylsøkjarane skal få opphald.
 • Grenseløst Europa for fall, Aftenposten 27.11.15
  De åpne grensenes Europa var en drøm som ble virkelig. Denne høsten har den mer tatt marerittets form. Nå spørres det om Schengen-avtalen er liv laga.
 • Romerrikets fall er ikke fasit på dagens flyktningsituasjon, kommentar av Leif Inge Ree Pettersen i Aftenposten 27.11.15
  Vi trenger ikke å bekymre oss for Vestens kollaps før flyktningene slår seg sammen med den tyske eller franske hæren, utroper en keiser, og marsjerer mot Roma.
 • – Norge bryter folkeretten, Klassekampen 27.11.15
  Norge bryter folkeretten når de nekter å behandle asylsøknader ved russergrensa, mener jusseksperter. Noas og Advokatforeningen mener regjeringen driver en unødvendig symbolpolitikk.
 • Stengte grenser, kommentar av Noralv Veggeland i Dagsavisen (nye meninger) 27.11.15
  Den norske modellen for mottak av asylsøkere og flyktninger sammenfaller i store trekk med den tyske.
 • Asle Tojes tull med tall, kommentar av Sindre Bangstad og Frode Helland i Morgenbladet  27.11.15
  Utenrikspolitisk forsker og kommentator Asle Toje er fornærmet på NRK fordi han ble gjenstand for satire i programmet Salongen den 1. september. Det som ble latterliggjort i satiren, var forskjellige påstander som Toje fremsatte i en debatt om den globale flyktningkrisen med Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland (Dagsnytt Atten 31. august).
 • – Kallmyrs retorikk om flyktningene er vulgær, NRK nyheter 27.11.15
  Mange av asylsøkerne kommer uten beskyttelsesbehov for å oppleve gull og grønne skoger, ifølge Jøran Kallmyr (Frp) i Justisdepartementet. – Særdeles skuffende at ledende politikere presenterer et så feilaktig bilde, svarer Pål Nesse i Flyktninghjelpen.
 • Flyktninghjelpen svinger seg, Debatt av Janne Haaland Matlary i Dagens Næringsliv 27.11.15
  Flyktninghjelpens Pål Nesse forsøker å belære meg om flyktninger. Det behøves ikke, jeg er selv gift med en.
 • Frp tar igjen Høyre, kommentar av Arne Strand i Dagsavisen (nye meninger) 27.11.15
  Flyktningstrømmen er i ferd med å endre det politiske landskapet. Det sterkt innvandringskritiske Frp vok­ser.
 • Erna Solberg må gjøre Norge større, kommentar av Trine Eilertsen i Aftenposten 27.11.15
  Asylforlik var plankekjøring sammenlignet med det Kommune-Norge skal gjennom de neste årene.
 • Ettertanke, lederkommentar i Klassekampen 26.11.15
  Det er sterkt å se hvordan det svenske politiske landskapet har forandret seg i løpet av kort tid. Moderaterna, som var blant de mest innvandringsliberale, har totalt endret retorikk. Det samme har landets aviser. På venstresida råder det en slags ettertenksom, nederlagspreget taushet, selv om Vänsterpartiet protesterer.
 • Unge afghanere lever på bønner og pasta for å sende penger hjem, NRK nyheter 26.11.15
  Flere mindreårige asylsøkere sendes til Europa og Norge av familien sin med krav om at de skal sende penger hjem, viser rapporter fra FN. Pengene skulle egentlig gått til mat.
 • Å score poeng på skifte i stemning, kommentar av Helge Simonnes i Vårt Land 26.11.15
  Det er en sterk og nødvendig innstramming som er skjedd, men det er lite hensiktsmessig å skylde på hverandre.
 • Vil gjøre det enda vanskeligere å komme til Norge, NRK nyheter 26.11.15
  Torsdag skjerpes grensekontrollen ved fergene inn til Norge. Justisminister Anders Anundsen (Frp) har allerede flere tiltak klare for å gjøre Norges grenser vanskeligere å krysse for dem som vil søke asyl.
 • Justisdepartementet rykker inn annonser i aviser i Afghanistan, Aftenposten 26.11.15
  «Hvis du ikke reiser hjem frivillig, vil du bli returnert med tvang». Det har vært budskapet i annonser på forsiden av to aviser i Afghanistan denne uken.
 • Frp fortsetter fremgangen, Vårt Land 26.11.15
  Frp fosser frem på en asylbølge mens de flyktningliberale partiene viser tegn til å tape terreng, viser ferske måling.
 • Grensekontroll viktig, men ingen løsning, lederkommentar i Aftenposten 26.11.15
  Det norske apparatet for å ta imot flyktninger er allerede i dag så hardt belastet at det ikke finnes kapasitet til enda en menneskestrøm av uforutsigbart omfang. Hvis noen skulle tvile, er det mye lærdom å hente i Sveriges erfaringer denne høsten. På noen få uker har svenske myndigheter beveget seg fra ekstrem åpenhet til en holdning som er dramatisk mer restriktiv.
 • Kontroll i grenseland, kommentar av Yngve Kvistad i VG 26.11.15
  Grensekontroll er symbolpolitikk.
 • Sandberg om integrering: Vi trenger en kommisjon, Aftenposten 26.11.15
  Per Sandberg mener det bør settes ned en kommisjon som skal drøfte nye integreringstiltak. Han antyder at de parlamentariske lederne kun bør drøfte midlertidige tiltak når de fortsetter samtalene i neste uke.
 • Farlig handlingslammelse, kommentar av Marte Gerhardsen i VG 26.11.15
  Skjønner vi hva som treffer oss? 150 000 flyktninger er mer enn hele Stavanger.
 • Erna om norske asylmottak: - Det er krise, Dagbladet 26.11.15
  Trenger 350 senger hver dag. Men statsministeren får kritikk fra kommunene, og flere sier til brakkebyer for 3000 flyktninger.
 • Erna Solberg varsler innstramminger i tilbudet til asylsøkere, VG 26.11.15
  Regjeringen advarer norske storkommuner om at de må ta det tyngste løftet for å bosette asylsøkere - og at det samtidig må spares inn på tilbudet som gis.
 • Sveriges innstramminger blir stående som et monument over år med politisk tafatthet, kommentar av Trine Eilertsen i Aftenposten 25.11.15
  I løpet av få måneder har svenske politikere måttet erkjenne det deres velgere har skjønt for lengst: Sverige klarer ikke å håndtere den strømmen av mennesker som nå kommer. Prognosene for neste år skremmer hver eneste etat og kommune i Sverige. Det båten bærer ikke mer.
 • Dramatisk innstramning i Sverige: - Vi klarer rett og slett ikke mer, Aftenposten 25.11.15
  Innfører ID-kontroll på alle tog, busser og båter som skal til Sverige. Vil ned på minimumsnivå i EU. Tyskland og Danmark er varslet.
 • Gir Sverige æren for færre asylankomster, Dagbladet 25.11.15
  Flere her til lands vil ta æren for at det nå kommer færre asylsøkere til Norge. Men UDI peker på den svenske grensekontrollen.
 • Regjeringen innfører grensekontroll på alle ferger til Norge, Aftenposten 25.11.15
  Dette gjelder fergene fra Sverige, Danmark og Tyskland, sier statsminister Erna Solberg (H) i en pressemelding.
 • Bred støtte til økt grensekontroll, VG 25.11.15
  Erna Solberg (H): – Redd for at strømmen i enda større grad skal komme til Norge
 • Hva er frihet, likhet og brorskap på norsk?, kommentar av Marte Gerhardsen i Aftenposten 25.11.15
  At mange flyktninger kan påvirke både tillit og ulikhet på kort sikt, er åpenbart. Mangfold i seg selv utfordrer tilliten, og mange flyktninger har erfaringer som gjør at de naturlig nok har liten tillit. De kommer med to tomme hender og starter på bunnen.
 • PST: - ISIL-sym­pa­ti­sø­rer blant flykt­nin­gene, ABC Nyheter 25.11.15
  1507 er hittil i år forsvunnet fra norske mottak. PST mottar bekymringsmeldinger fra UDI og Politiets utlendingsenhet hver uke.
 • Varsler systemkollaps i svenske kommuner, Aftenposten 24.11.15
  Sverige bryter sammen under presset fra asylsøkere, hevder kritikere. Tross det ligger statsminister Stefan Löfvens parti stabilt i målingene.
 • Merkel tvinges til å snu, Dagbladet 24.11.15
  Den tyske forbundskansleren Angela Merkel snakker ikke lenger om at det ikke er noe øvre «tak» på flyktninger. Hun er nå tvunget til å snakke om kvoter.
 • – Alle terroristene er migranter, VG 24.11.15
  Ungarns statsminister er ikke i tvil om hvordan Europa kan beskytte seg mot fremtidige terrorangrep. Flyktningstrømmen må stoppes.
 • Danmark trekker tilbake løfte om å ta imot 1000 asyl­sø­kere, ABC Nyheter 24.11.15
  Danmark påtok seg å ta imot 1000 av de 160.000 asylsøkerne EU i september vedtok å omplassere fra Hellas i Italia. Lørdag fortalte statsminister Lars Løkke Rasmussen at det ikke lenger er aktuelt.
 • Migranter protesterer ved å sultestreike på grensen til Makedonia, Aftenposten (Reuters) 24.11.15
  Marokkanere, iranere og pakistanere på Hellas' nordlige grense mot Makedonia blokkerte mandag en jernbanelinje i protest mot at de ikke fikk reise videre.
 • Nå er det alvor, kommentar av Jahn Otto Johansen i Dagsavisen (nye meninger) 24.11.15
  På relativt kort tid har stemningen i Norge og resten av Europa svingt i retning av en langt mer fremmedkritiske holdning. Først kom en innvandringsbølge som ingen var forberedt på, og så slo IS-terrorister til i Paris og truer andre europeiske hovedsteder.
 • Hvorfor bry seg om verden, Toje, debatt av Torstein Dahle i Bergens Tidende 24.11.15
  Asle Toje prøver å gi tyngde til en primitiv konklusjon: Verdens problemer er ikke vårt ansvar. Vi vil ha rikdommen for oss selv.
 • Flyktningkrisen kan avgjøre det borgerlige samarbeidets fremtid, kommentar av Thomas Boe Hornburg i Aftenposten 24.11.15
  Den mest grunnleggende årsaken er at innvandring splitter de borgerlige. Venstre og KrF er det innvandringskritiske Frps motpol. Behovet for å dekke inn høye kostnader til økt innvandring gjør i tillegg at andre områder hvor sentrum og Frp er motpoler, også kommer i forgrunnen. Bistand er ett område, grønne avgifter et annet.
 • Antall asylsøkere til Norge gikk ned i forrige uke, Aftenposten 24.11.15
  UDI registrerte 2108 asylsøknader i uke 47, det er en nedgang på om lag 400 fra uken før.
 • Ap: Streng og rettferdig asylpolitikk, kommentar av Helga Pedersen i Dagbladet 23.11.15
  Nå må regjeringen handle. Den har somlet for lenge.
 • Gode værhaner, lederkommentar i Bergens Tidende 23.11.15
  Med asylforliket har Stortinget vist at det evner å snu seg om når virkeligheten endres raskt.
 • Det er nå flyktningdugnaden begynner, lederkommentar i Aftenposten 23.11.15
  Det må legges planer for 100.000 nye mottaksplasser innen utgangen av 2016. Selv om antall nyankomne skulle bli halvert i forhold til i høst, vil det være behov for mellom 40.000 og 50.000 nye plasser.
 • Flyktningene: - Ikke vær redd oss, Aftenposten 23.11.15
  De har reist gjennom 12 land før de ankom Norge og Lindesnes. Flyktningene fra Kurdistan ber om at folk ikke må være redd dem.
 • Innvandringskritikk på terrorens premisser, kronikk av Helge Lurås på NRK ytring 22.11.15
  Norsk innvandringsdebatt er vesentlig endret i løpet av høsten. Det som inntil nylig var politisk ukorrekt, er ikke det lenger.
 • To av tre sier nei til flere flyktninger, Aftenposten (NTB) 22.11.15
  To av tre mener Norge enten bør ta imot færre flyktninger eller holde tallet på dagens nivå, ifølge en undersøkelse utført for Dagbladet.
 • Vi må bu oss på framtidige flyktningstraumar, kommentar av Vidar Lehman i Bergens Tidende 21.11.15
  Gaza kan bli ubuande i for menneske alt i 2020.
 • - EU-enighet om skjerpet yttergrensekontroll, Aftenposten (NTB) 21.11.15
  EU-landene er enige om en umiddelbart skjerpet kontroll ved yttergrensene som også gjelder Schengen-borgere, melder AFP.
 • Gresk kystvakt stikker hull på båten, ABC Nyheter 21.11.15
  Den tyrkiske kystvakten ble vitne til hendelsen da en båt med det som skal være syriske flyktninger nærmet seg et gresk skip i Egeerhavet. 
 • 18 forslag til en bedre flyktningpolitikk, kommentar av Pål Nesse i Dagbladet 21.11.15
  Asylforliket kan føre til dårligere integrering og svekke det internasjonale systemet for å beskytte dem som virkelig trenger det.
 • Forlik på Frps premisser, kommentar av Arne Strand i Dagsavisen (nye meninger) 21.11.15
  Torsdag ettermiddag gikk seks av Stortingets åtte parlamentariske ledere sammen om den største asylpolitiske tilstrammingspakke noensinne. Det har vært noen dager med panikk på Tinget.
 • Slik selger partiene asylavtalen, NRK nyheter 21.11.15
  Frp fremstiller asylforliket som en full seier for sin politikk. Høyre roser seg selv for godt nasjonalt lederskap, mens Ap hevder Frp nå er enige med resten av det politiske Norge.
 • Flyktning-politikken kan styres, kronikk av Michael Tetzschner i Aftenposten 21.11.15
  10 punkter for en realistisk diskusjon om flyktningene.
 • 1,8 milliarder i ekstrabevilgning til flere asylsøkere, Aftenposten (NTB) 21.11.15
  Regjeringen foreslår å bevilge om lag 1,8 milliarder mer til å håndtere økte asylankomster i 2015. Dette kommer i tillegg til ekstrabevilgningene som ble gitt i oktober.
 • Større skepsis mot å ta imot flere flyktninger, Aftenposten (NTB) 21.11.15
  Det norske folk er blitt mindre positive til å ta imot flere flyktninger, viser en fersk undersøkelse. I juni ville 42 prosent at vi skulle ta imot flere flyktninger, mens bare 28 prosent svarer det samme i dag.
 • 5 punkter som beskriver flyktningstrømmen til Norge, Aftenposten 21.11.15
  UDI-direktør Frode Forfang sier Norge er nødt til å planlegge for 100.000 nye mottaksplasser i 2016. Her er tallene som beskriver omfanget av flyktningstrømmen til Norge.
 • Skjerper kontrollen ved grensene, Dagsavisen 20.11.15
  Europas yttergrenser skal kontrolleres bedre, og nå øker også presset på å styrke kontrollen mellom grensene innen Schengen.
 • Terror skaper grensestrid, Klassekampen 20.11.15
  Mens terroren i Europa fører til at statsgrensene er i ferd med å bygges opp, river IS ned grensene i Midtøsten for å bygge sitt kalifat.
 • Nå går strømmen av migranter både inn og ut av Sverige, Aftenposten 20.11.15
  En uke etter at Sverige innførte grensekontroll, avvises 50 migranter daglig. Andre drar frivillig fordi de er sjokkert over forholdene i det de trodde var Europas beste asylland.
 • Grenseløs verdi, lederkommentar i Bergens Tidende 20.11.15
  Schengen-landene står sterkere sammen enn hver for seg. Det felles europeiske grensevernet må styrkes.
 • Serbia og Makedonia avviser migranter, Aftenposten (NTB) 20.11.15
  Serbia og Makedonia lar nå kun migranter fra Syria, Irak og Afghanistan passere sine grenser, opplyser FNs høykommissær for flyktninger UNHCR.
 • Frps krav om matkuponger og strengere krav til statsborgerskap forsvant, Aftenposten 20.11.15
  Selv om Frp skryter av at de andre partiene «har tatt et stort skritt i retning Frp», er flere av de 15 opprinnelige forslagene fra Høyre og Frp blitt gravlagt.
 • Asylforliket vitner om ansvarlige politikere, lederkommentar i Aftenposten 20.11.15
  Tilstramning som demper tilstrømningen er viktig, men tiltakene må balanseres opp mot integreringstiltakene. Håpet er at konkretiseringen av gårsdagens avtale ikke ødelegger samarbeidet vi nå har sett eksempel på. Saken er så viktig, og den langsiktige gevinsten av å stå sammen er så stor, at samarbeidet må fortsette.
 • Europas strengeste asylpolitikk, kommentar av Harald Tom Nesvik i Dagbladet 20.11.15
  Den siste uken har Fremskrittspartiet fått tilnærmet fullstendig gjennomslag i asylpolitikken.
 • Disse innstramningene er partiene enige om, Aftenposten 20.11.15
  Frp kaller det «Europas strengeste asylpolitikk». - Det har de ikke grunnlag for å si, repliserer Venstre-lederen.
 • Nå trenger vi en ny, helhetlig flyktningpolitikk, kronikk av Grete Brochmann professor og Jan-Paul Brekke i Aftenposten 20.11.15
  Flyktningkrisen preger Norge og Europa denne høsten. Kapasiteten i noen mottaksland er på bristepunktet. Viljen til å ta i mot blir svakere som ukene går. Det er behov for å tenke nytt. Men hvordan skal en ny flyktningpolitikk se ut?
 • Kjemper om å være tøffest, kommentar av Berit Aalborg i Vårt Land 20.11.15
  Frp og Ap kjemper om å fremstå tøffest i innvandringspolitikken.
 • Asylavtale på plass – dette laget strammer inn, Vårt Land 20.11.15
  Frp jubler for seier for «30 års kamp» for strengere innvandringspolitikk. Mens resten av topplaget vektlegger samholdet.
 • Innstrammingsillusjonen, kommentar av Audun Lysbakken i VG 20.11.15
  Stortingsflertallet har laget en avtale som vil ødelegge for integreringen. Det kan vi ikke være med på.
 • Den nye asylavtalen: Her er de 18 punktene, VG 20.11.15
  Et flertall på Stortinget har kommet til enighet om en ny asylavtale for å håndtere strømmen av flyktninger til Norge.
 • Hareide distanserer seg fra Frps seiersfortelling, Vårt Land 20.11.15
  Frp skryter av fullt gjennomslag i det kommende flyktningforliket. Sentrumspartiene møter dem med hoderisting.
 • Asylforlik med bismak, lederkommentar i Dagsavisen (nye meninger) 20.11.15
  Den blåblå regjeringen har fått med seg Stortingets flertall på den kraftigste tilstramming i asylpolitikken noensinne.
 • Venstre kommer med en advarsel til regjeringa, Dagbladet 20.11.15
  Dette er kamelene Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide måtte svelge.
 • Dette har blitt strøket fra regjeringens innstrammingsliste, NRK nyheter 20.11.15
  Høyre og Frp hadde 15 punkter med ønskede innstramminger i asylpolitikken. Her er en oversikt over hvilke endringer som ble gjort for å få til det brede flertallet på Stortinget.
 • - For tredve år siden kastet folk egg på oss for vår innvandringspolitikk, Dagbladet 20.11.15
  - Nå får vi gjennomslag for tiltak vi har stått nærmest alene om, sier Frp's Harald Tom Nesvik.
 • Derfor står de utenfor, Klassekampen 20.11.15
  Alliansen mellom de tre største partiene i norsk flyktningpolitikk er gjenopplivet, mener SVs Audun Lysbakken. – Frp får danse på bordet, sier Rasmus Hansson i MDG.
 • UDI: – Vi må planlegge 100.000 mottaksplasser i 2016, Aftenposten 20.11.15
  UDI-direktør Frode Forfang orienterte om asylsituasjonen og det prekære behovet for flere mottaksplasser både i år og neste år.
 • Over 5685 afghanere har søkt asyl i Norge – 68 er blitt returnert til Afghanistan, Aftenposten 20.11.15
  Norske myndigheter har sagt de skal behandle asylsøknadene fra Afghanistan raskt. De har et fjell å bestige.
 • Støre: Flyktningkrisen utfordrer venstresiden, Dagens Næringsliv (NTB) 20.11.15
  Ap-leder Jonas Gahr Støre mener venstresiden må erkjenne utfordringene mange tusen nye flyktninger kan skape på det norske arbeidsmarkedet.
 • - Alle ser jo hvilke konsekvenser asyl- tilstrømmingen får for Norge, Dagbladet+ 20.11.15
  Frp kaprer velgere på flyktningestrømmen og innstrammingene i asylpolitikken. Frp går fram med hele 7,4 prosentpoeng fra oktober til november og får 17,5 prosent.
 • VG-måling: Folket refser Ernas flyktning-håndtering, VG 20.11.15
  Mens Frp og Siv Jensen fosser frem, blir statsminister Erna Solberg straffet for håndteringen av flyktningkrisen.
 • Når terroren blir et påskudd for å stenge flyktninger ute, kommentar av Per Kristian Haugen i Aftenposten 20.11.15
  Noen regjeringer i Europa mener at terroren i Paris er et ekstra argument for å si nei til flyktninger og asylsøkere. Det er ynkelig å fraskrive seg et felles ansvar på den måten.
 • Statsminster Stefan Löfven mener svenskene har vært naive, VG (NTB) 20.11.15
  Sverige har vært naive i sitt syn på islamsk ekstremisme, sier statsminister Stefan Löfven, og viser til den fare hjemvendte fremmedkrigere kan utgjøre for landets sikkerhet.
 • Frp til kamp for seieren, kommentar av Berit Aalborg i Vårt Land 19.11.15
  Frp får gjennomslag i flyktningforliket. Nå kjemper partiet for å selge det inn som full seier.
 • Frp og Høyres velgere vil ha strengere grensekontroll, VG 19.11.15
  93 prosent av Frp-velgerne og 83 prosent av Høyres velgere vil at regjeringen skal innføre midlertidig grensekontroll mot Sverige og Danmark.
 • Her er flyktningeforliket partiene må ta stilling til, NRK nyheter 19.11.15
  Alle partiene på Stortinget har blitt forelagt et forslag til et forlik om innstramminger i asyl- og flyktningepolitikken. Målet er å presentere forliket torsdag.
 • Frykter en ny underklasse, Dagsavisen 19.11.15
  Partisekretær Kjersti Stenseng (Ap) mener flyktningkrisa øker presset mot den norske arbeidslivsmodellen.
 • Frp får gjennomslag i asylpolitikken, kommentar av Arne Strand i Dagsavisen (nye meninger) 18.11.15
  Mandag vedtok Stortinget en kraftig tilstramming i utlendingsloven.
 • Matlary mener tiden for åpne grenser er forbi, ABC Nyheter (NTB) 18.11.15
  Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, mener tiden for åpne grenser i Europa er over. Europa må skaffe seg kontroll over hvem som er på eget territorium, mener hun.
 • Venstre og KrF i skvis før møte om asylkrisa, Dagbladet 18.11.15
  KrF og Venstre må avvente integrering til etter at det er enighet om innstrammende tiltak. Men de er blitt lovet at integreringstiltak vil komme seinere.
 • Gi flyktninger en mulighet til å gi tilbake, kronikk av Ban Ki-moon i Aftenposten 17.11.15
  Dagens flyktninger ønsker akkurat det samme som de millionene av mennesker som måtte lappe sammen livene sine igjen etter andre verdenskrig: sikkerhet, stabilitet og en bedre fremtid for sine kjære.
 • – Nasjonalisme er en god ting, VG 17.11.15
  Laszlo Toroczkai (37) er mannen som hadde ideen om fysisk å stenge Ungarns grenser mot sør. Han mener Europa nå har gitt ham rett.
 • Nødvendige innstramminger og håpløs timing, lederkommentar i VG 17.11.15
  Den brede politiske enigheten om å endre loven slik at mennesker uten beskyttelsesbehov kan snus på grensen, er fornuftig i møtet med strømmen av mennesker på Norges grenser. Opposisjonens forslag om å gi alle arbeidstillatelse fra første dag, er et helt galt signal nå.
 • Tyske plakater advarer afghanere mot å dra til Europa, E24 (NTB) 16.11.15
  Med store plakater i Afghanistans hovedstad Kabul advarer tyske myndigheter befolkningen mot å reise til Europa på bakgrunn av falske forhåpninger.
 • Stopp en hal!, kommentar av Marie Simonsen i Dagbladet 16.11.15
  Norsk kultur er ikke truet av flyktninger på grensa, men kan bli det av tiltakene som skal stoppe dem.
 • Drømmene om Europa kolliderer, kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 14.11.15
  Sverige følger etter andre EU-land og gjeninnfører grensekontroll. Drømmen om et grenseløst europeisk fellesskap kan rakne.
 • Asylsøkerne strømmer til Norge - velgerne til Frp, lederkommentar i Adresseavisa 14.11.15
  Striden om håndteringen av strømmen av asylsøkere har gitt Fremskrittspartiet et kraftig løft på meningsmålingene. Det er mer forventet enn overraskende i lys av nyhetsbildet de siste ukene. Igjen leder Frp an i protesten mot gjeldende ordninger og stiller de tøffeste kravene om innstramninger, selv om mye på papiret er blitt moderert i Stortinget.
 • Bruker skandalerapport om Eritrea, Vårt Land 14.11.15
  Regjeringen skal revidere asylpraksis for eritreere. Vil lære av britene som bruker dansk skandalerapport.
 • Nødvendige innstramminger, lederkommentar i Bergens Tidende 13.11.15
  Sverige må selv ta konsekvensene av å ha ført en raus asylpolitikk.
 • Flyktningkrisen har drevet Löfven fra skanse til skanse, kommentar av Per Kristian Haugen i Aftenposten 13.11.15
  Sverige viser oss hva politisk handlingslammelse og misforstått idealisme kan føre til. Til slutt var innføring av midlertidig grensekontroll ikke til å unngå.
 • Schengen under press, lederkommentar i Nationen 13.11.15
  Svenskene innførte grensekontroll i går, for å få «orden» på asylinnvandringen. Den europeiske Schengen-ordningen er under sterkt press.
 • Nå må Angela Merkel levere, kommentar av Asbjørn Svarstad i Dagbladet 13.11.15
  Problemene tårner seg opp for Angela Merkel. Politiske venner snur henne ryggen og velgerne forlater «flyktningkanslerens» parti i store skarer.
 • Ap er regjeringens asyl-allierte, analyse av Per Anders Hoel i Vårt Land 13.11.15
  Toppene i KrF og Venstre har skiftet retorikk, snakker om «rask retur» og er åpne for å stramme inn. Men det er hos andre regjeringen kan få mest støtte i asylpolitikken.
 • De fleste vil at flyktningene som kommer til Norge skal få jobbe. Men hvor og hvordan?, Aftenposten 13.11.15
  Det er bred enighet om at flyktninger som får opphold bør ut i arbeidslivet raskest mulig. Men hvor finner man arbeidsplasser til titusenvis av mennesker som ikke nødvendigvis behersker språket - i en situasjon med svak økonomisk vekst og økende arbeidsledighet?
 • Diskuterte forslag for å få kontroll på flyktningestrømmen til Norge, NRK nyheter 13.11.15
  De parlamentariske lederne i de åtte partiene på Stortinget avholdt sitt første møte om innstramminger i asylpolitikken torsdag kveld. De håper å bli ferdige innen utgangen av neste uke.
 • De «effektive­ ­altruistene» kan hjelpe oss i flyktning­krisen, kommentar av Sten Inge Jørgensen i Morgenbladet  13.11.15
  En ny studentbevegelse har oppstått ved vestlige universiteter. De kaller seg Effektiv Altruisme og søker «å gjøre verden best mulig for alle» gjennom en vitenskapelig tilnærming til det å gjøre godt. Mer konkret donerer de penger til de mest kostnadseffektive bistandsprosjektene som finnes, og noen avlegger en ed som forplikter dem til å gi ti prosent av alle sine fremtidige inntekter. I Norge fikk bevegelsen sin første avlegger ved NTNU i fjor høst, og er nå under etablering ved Universitetet i Oslo.
 • Jobber på spreng for kontroll på asylstrømmen, Dagbladet 13.11.15
  - Hvis ikke vi får gjort noe med den, vil det bli umulig å håndtere integreringen, sier Harald Tom Nesvik.
 • Russland åpen for å ta tilbake flykt­nin­ger, ABC Nyheter (NTB) 13.11.15
  Russlands generalkonsul sier de er åpne for å ta tilbake migranter som kommer til Finnmark. Politiet sier de har kapasitet til å behandle 50 saker i døgnet, under halvparten av de daglige ankomstene.
 • Stortinget skal tygge på 100 asylforslag, VG (NTB) 13.11.15
  Partiene på Stortinget går nå i gang med å vurdere rundt 100 ulike asylforslag. Oppgaven er å få kontroll på asylstrømmen i nord og meisle ut en ny norsk asylpolitikk.
 • Slik skal Regjeringen få kontroll med flyktningstrømmen, kronikk av Erna Solberg i Aftenposten 13.11.15
  Det har oppstått ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinære tiltak. Derfor foreslår vi å endre lovverket på tre områder.
 • SV vil åpne for asylsøknader fra flyktningeleirene, VG 13.11.15
  SV-leder Audun Lysbakken kaster nå inn forslaget om at flyktninger må kunne søke asyl i Norge fra sitt oppholdssted, uten legge ut på en farefull reise for å komme til landet.
 • Bred samling bak Frp, kommentar av Arne Strand i Dagsavisen (nye meninger) 13.11.15
  Det er ikke enkelt å holde hodet kaldt når det koker over alt. I Ap er det ingen venstreside i asylpolitikken som kan holde igjen. Lysbakkens oppfordring faller på steingrunn i Ap. Sp har tatt et kjempeskritt mot Frp. Sp gir regjeringen helhjertet støtte.
 • Regjeringa sponsar Afrika for å halde på borgarane, Vårt Land 13.11.15
  Afrikanarar utan lovleg opphald i Norge skal heim. Regjeringa freistar med Afrika-fond.
 • Reaksjonen mot flyktningene, kommentar av Rune Berglund Steen i Dagsavisen (nye meninger) 13.11.15
  Medias dekning av skjebnene som skjuler seg bak flyktningkrisen, har vært sentral for sympatien flyktningene nå møtes med. Det er derfor ikke overraskende at innvandringskritikere har begynt å rette sine angrep mot media.
 • - Regjeringen har invitert til innstramningsdugnad, når det vi trenger er integrering, Dagbladet 12.11.15
  Audun Lysbakken er kritisk til hvordan regjeringspartiene møter asylkrisa.
 • Sverige innfører grensekontroller - også Norge vil vurdere opptrappet kontroll, Aftenposten (NTB) 12.11.15
  Sverige innfører midlertidige grensekontroller fra torsdag klokken 12. - Vi vurderer fortløpende om vi bør trappe opp vår grensekontroll som følge av dette, sier justisminister Anders Anundsen.
 • Vil stramme drastisk inn: Så mye har familiegjenforening egentlig å si for innvandringen til Norge, Dagbladet 12.11.15
  For hver flyktning som kommer til Norge, får vi en halv person ekstra gjennom familiegjenforening, ifølge UDI.
 • Brende tente, kommentar av Arne Strand i Dagsavisen (nye meninger) 12.11.15
  Det er uhyre sjeldent at en utenriksminister faller ut av sin godt innøvde diplomatrolle. Men det var nettopp det utenriksminister Børge Brende (H) gjorde i Stortingets spørretime onsdag. Brende ble tydelig irritert over at opposisjonen var frekk nok til å kritisere regjeringen for sendrektighet i asylsaken.
 • Midlertidig opphold for flyktninger - fire lærdommer, kommentar av Jan-Paul Brekke i Aftenposten 12.11.15
  Hvorfor fremstår midlertidig opphold som så fristende å bruke for myndighetene? Svaret er enkelt: Ordningen er både myk og hard på en gang.
 • Ulikhet, innvandring og tillit, kommentar av Torbjørn Røe Isaksen i Aftenposten 12.11.15
  I samme periode som de økonomiske forskjellene har økt, har også innvandringen økt. Men tilliten mellom folk har styrket seg.
 • Norge melder inn 27 millioner til EU-fond, Aftenposten (NTB) 12.11.15
  EU tilbyr en milliardpakke til afrikanske land for et migrasjonssamarbeid. Norge deltar med rundt 27 millioner kroner.
 • - Ap slår partipolitisk mynt på en ekstremt krevende situasjon, Dagbladet 12.11.15
  Brende anklager Ap for politisk spill og urimelig kritikk av regjeringens asylhåndtering.
 • Intet må fredes for en fri presse, Debatt av Per Edgar Kokkvold i Dagbladet 12.11.15
  I Dagbladet 10. november leverer Maren Sæbø et saklig forsvar for flyktningjournalistikken. Men det er dristig av henne å «friskmelde» mediedekningen.
 • Millioner på flukt fra disse tolv krisene – flyktningstrømmen kan øke, Aftenposten 11.11.15
  Ustabile land på bristepunktet kan gi enda større strømmer med asylsøkere til Europa fremover.
 • Fire grunner til at det er viktig å tenke nytt om flyktningsituasjonen, kronikk av Thomas Hylland Eriksen i Aftenposten 11.11.15
  Det er ikke bare flyktningene som er på vei ut i ukjent farvann. Det gjelder oss alle.
 • Gjør seg klar til dragkamp med EU, Dagsavisen 11.11.15
  Skal Storbritannia kunne frata arbeidsinnvandrere fra EU økonomiske goder? Det er et av stridstemaene når dragkampen mellom Storbritannia og EU nå begynner.
 • EU vil ha andre typar migrantar, Vårt Land 11.11.15
  EU vil heller ha studentar og forskarar enn migrantar utan utdanning.
 • Bred enighet om innstramming, Vårt Land 11.11.15
  Politikk virker, sier professor om den stramme, danske asylpolitikken.
 • Våte kyss, dasking og frekkiser. Slik spriter EU-presidenten opp tørre toppmøter. Aftenposten 11.11.15
  Erna Solberg kan få en våt velkomst av EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker under flyktningtoppmøtet på Malta denne uken. Eller kanskje blir det en high five?
 • Slik takler Norden folkevandringen, Vårt Land 11.11.15
  Sverige setter ankomstrekord. Danmark strammer asylpolitikken.
 • Helga Pedersen refser Høyre og Frp for manglende ledelse, Aftenposten 11.11.15
  Helga Pedersen sier regjeringspartiene har kastet bort tid med gjentatte runder med nye tilleggsforslag i asyl-spørsmålet.
 • - Regjeringen handler mens andre står og snakker på TV, Dagbladet 11.11.15
  Erna Solberg avviser manglende handlekraft. Nå endres utlendingsloven i rekordfart for å returnere asylsøkere til Russland.
 • Nødvendige asylinnstramminger, lederkommentar i Aftenposten 11.11.15
  Det bærer galt av sted hvis integreringstiltak svekkes for å skremme bort grunnløse asylsøkere. Da skaper vi nye, store problemer lenger ned i løypa.
 • Norge kan håndtere flyktningkrisen, kommentar av Trine Skei Grande i Dagbladet 11.11.15
  Flyktningkrisen utfordrer hele kjeden i vårt system for mottak, bosetting og integrering av flyktninger. Men vi kommer til å lykkes dersom vi bidrar til felles europeiske løsninger på flyktningkrisen og dersom vi er villig til å tenke nytt og endre og effektivisere vårt system for mottak og bosetting av flyktninger. Nøkkelen til bedre integrering er bedre språkopplæring og deltakelse i arbeidslivet.
 • Flertall i Norge for å stenge grensene, Dagens Næringsliv (NTB) 11.11.15
  65 prosent av velgerne her i landet vil ha strengere norske asylregler, viser en meningsmåling InFact har gjort for Nordlys. Det er også flertall for å gå så langt som å stenge grensene.
 • Fortsetter forlikssamtaler, Dagsavisen 11.11.15
  Nå ber regjeringspartiene resten av Stortinget om å kaste kortene og møte dem til samtaler om asylforlik.
 • Statsministeren tvinges til ledelse, kommentar av Frithjof Jacobsen i VG 11.11.15
  Erna Solbergs regjering halser etter begivenhetene i flyktningkrisen. Det vi ser er ikke lederskap, men krisehåndtering. Vi har fortjent bedre.
 • Kortsiktig og uklokt, lederkommentar i Dagbladet 11.11.15
  Den sterkt økende flyktningstrømmen til Europa har utløst drastiske tiltak og panikkartete reaksjoner i flere land. Mens alle venter på at Europa skal enes om en felles plan, foretar hvert enkelt land innstramninger i sitt asylregelverk. Så også i Norge. Frykten for å framstå som mer liberal enn nabolandene, er begrunnelsen for innskjerpelser som også berører internasjonale forpliktelser.
 • Frykten for den europeiske flyktningkrisen er sterkt overdrevet, kommentar av Indra de Soysa i Aftenposten10.11.15
  Det er på tide å skru av TV-en, og se på tallene i stedet.
 • Flyktningkvinner i Jordan: – Det er mennene som drar til Europa, VG 10.11.15
  Um Firas (36) passer på sin svigermor og to barn. Mannen har vært savnet i Syria i tre år. Å flykte videre til Europa er umulig for dem.
 • Under press fra alle kanter, Dagsavisen 10.11.15
  Kansler Angela Merkel greier verken overbevise egen regjering eller EU-naboene i flyktningkrisen.
 • Tusk ber EU-land vise solidaritet med Tyskland, Dagens Næringsliv (NTB) 10.11.15
  Europas fremtid avhenger i stor grad av hvordan Tyskland håndterer flyktningkrisen, og andre land bør vise solidaritet og bidra til denne historiske utfordringen, sier EU-president Donald Tusk.
 • Solberg i rette med Venstres asyl­for­slag, ABC Nyheter (NTB) 10.11.15
  Statsminister Erna Solberg (H) avviser kontant mange av samarbeidspartiet Venstres innspill i asylforhandlingene.
 • Skal skremme migrantene vekk fra Norge, Aftenposten 10.11.15
  Enslige menn fra Afghanistan, Pakistan og Bangladesh kan ikke regne med at deres fremtid er i Norge, sier UDI. Samtidig må syriske asylsøkere vente lengre før de får svar på sine søknader.
 • - Dette er et steinhardt krav frå vår side om å stramme til, VG 10.11.15
  – Den virkeligheten vi nå ser utspille seg over hele Europa, ikke minst også i vårt eget land, gjør at situasjonen er nærmest uhåndterlig for svært mange, så medfører det at vi må sette oss ned og sørge for å få på plass innstrammende tiltak, sa Nesvik.
 • Støre på Storskog: - Nå er det på tide å legge inn en nytt gir, Aftenposten 10.11.15
  Samme dag som de parlamentariske lederne i Høyre og Frp presenterte sitt felles forslag til hvordan man skal stoppe asylstrømmen, besøkte Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre grenseovergangen mot Russland på Storskog.
 • Å gjøre flyktningene til det som er suspekt er et feilskjær, kronikk av Maren Sæbø i Dagbladet 10.11.15
  Sosiolog Kjetil Rolness, tidligere pressegeneral Per Edgar Kokkvold og fagbladredaktør Helge Øgrim mener alle at pressen svikter sitt kall. Det gjør jo pressen altfor ofte. Men når det gjelder flyktningene, tar de feil. Journalistikken har ikke abdisert, den har blitt mye bedre.
 • 15 tiltak for å stramme inn, kronikk av Harald Tom Nesvik og Trond Helleland på NRK ytring 10.11.15
  Norge står overfor en ekstraordinær situasjon med et svært høyt antall asylsøkere som ønsker opphold i landet.
 • Flyktninghjelpen om asyl-forslagene: - Et kappløp mot bunnen, VG 10.11.15
  Flyktninghjelpen er sterkt kritisk til forslagene om å stramme inn asyl- og innvandringspolitikken.
 • Ap:- Enig i det meste, Dagbladet 10.11.15
  - Men savner tiltak som løser Storskog-krisa, sier Helga Pedersen.
 • Flyktninghjelpen sammenlikner Høyre og Frp's asylforslag med kinesisk politikk, Dagbladet 10.11.15
  - Vi kan ikke bare vrake menneskerettigheter når de ikke passer oss, sier Pål Nesse om partienes punkt 15.
 • - Derfor må Norge stoppe migrantstrømmen, Dagbladet 10.11.15
  Statsminister Erna Solberg sier Europa må stoppe arbeidsinnvandring og økonomisk migrasjon via flyktningrutene.
 • Her er Høyre og Frps asylpakke, Vårt Land 10.11.15
  – Norge blir ikke en fristat, sier Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik.
 • Frp fikk bare gjennom to nye innstramningskrav, Aftenposten 10.11.15
  Av de femten punktene som ble lansert av Høyre og Frp mandag kveld var bare fire nye - og bare to stammet fra Frp.
 • Jan Egeland mener Syrias naboland trenger «Marshall-plan», VG 09.11.15
  Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland sammenligner Syrias naboland med Europa etter andre verdenskrig.
 • FN-leirsjef om flyktningbølgen: - Dette er bare begynnelsen, Aftenposten 09.11.15
  I Europa har vi bare sett starten av innvandringsbølgen fra Syria, mener sjefen for en av Jordans største flyktningleire.
 • Svenske myndigheter stiller ultimatum til asylsøkere: Ta det dere får eller klar dere selv, Aftenposten 09.11.15
  – De får ikke noe nytt sted å bo av oss, sier Marlene Westberg, enhetssjef ved det svenske Migrationsverket, om asylsøkerne som nekter å forlate en buss fordi de mener det er for usentralt å bo utenfor Sundsvall.
 • Tysklands finansiminister vil begrense syrisk familiegjenforening, Dagbladet (NTB) 09.11.15
  - Vi må sende en klar beskjed til verden.
 • Regjeringen vil kutte i trygd og pensjoner for flyktninger, Aftenposten (NTB) 09.11.15
  Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) ønsker å gjøre det mindre attraktivt å komme til Norge som flyktning. Han varsler kraftige innstramminger i trygdeordninger og pensjon.
 • Grensetrøbbel, lederkommentar i VG 09.11.15
  Hvis Norge må stenge grensen mot Russland, vil det være et av de største nederlagene for norsk utenrikspolitikk på mange år. Å stenge grensen, slik Frps nestleder Per Sandberg og andre har tatt til orde for, er en svært dramatisk handling, som kan få en rekke negative konsekvenser.
 • Asylbarna fortjener å bli hørt, kommentar av Ragnhild Sørheim, Thorvald Nilsen og Christer Fasmer i VG 09.11.15
  I arbeidet med dokumentarserien «Asylbarna» har vi levd tett på lengeværende asylbarn som skal bli, eller har blitt deportert fra Norge. En fellesnevner for dem er at de ikke har blitt hørt av norske myndigheter. For asylsaker som gjelder lengeværende asylbarn er det for oss liten tvil om at det er barna som er de viktigste menneskene.
 • Slutt med pinlig asyl-sutring, kommentar av Gunnar Stavrum i Nettavisen 09.11.15
  Stans den pinlige sutringen om det er verst å bli kalt «godhetstyrann» eller «rasist»!
 • Erna Solberg: – Jordan må få mer støtte, ABC Nyheter (NTB) 09.11.15
  Statsminister Erna Solberg (H) besøkte søndag den gigantiske Zaatari-leiren i Jordan. Der fikk hun høre om flyktninger som er i ferd med å miste framtidshåpet.
 • Anundsen om asylprotest: - Mottaket er ikke noe feriested, Dagbladet 09.11.15
  - Jeg må innrømme at jeg blir litt frustrert, sier justisministeren.
 • Solberg refser Frp, lederkommentar i Dagsavisen (nye meninger) 09.11.15
  I går tok statsminister Erna Solberg endelig til motmæle mot Frps kyniske utnyttelse av flyktningsaken.
 • Ny rekord over Storskog: 1113 asylsøkere på én uke, Aftenposten (NTB) 09.11.15
  Rundt halvparten kommer fra Afghanistan.
 • Erna Solberg: «De bør være litt takknemlige», Aftenposten 09.11.15
  Erna Solberg har i helgen vært på besøk i Libanon og Jordan for å se hvordan de syriske flyktningene har det i nærområdene. Hun har imidlertid fått med seg at det et følge på 50 asylsøkere protesterte utenfor Kolstad akuttmottak i Sarpsborg i helgen.
 • Frp reagerer kraftig mot demonstrerende asylsøkere, Aftenposten (NTB) 08.11.15
  Mellom 50 og 60 asylsøkere gikk lørdag i protesttog mot det de mener er kritikkverdige forhold på et akuttmottak i Sarpsborg. – Utakknemlige lykkejegere, raser Frps innvandringspolitiske talsmann.
 • Hva slags kritikk er kritisk journalistikk?, debatt av Linn Stalsberg i Dagbladet 08.11.15
  Kokkvolds utspill handlet kanskje ikke bare om mangelen på kritisk journalistikk, men like mye om hans egen innvandringsskepsis.
 • - Regjeringen skremmer vekk mennesker som har beskyttelsesbehov, Aftenposten 08.11.15
  Amnesty mener Regjeringens og justisminister Anders Anundsens (Frp) nye kampanje på Facebook skremmer flyktninger som er forfulgt og trenger beskyttelse.
 • Solberg: - Partipolitikken må vike for asylkrisen, Dagbladet (NTB) 08.11.15
  Frp og de andre partiene på Stortinget må droppe politisk spill slik at man sammen kan finne en rask løsning på flyktningkrisen, sier statsminister Erna Solberg (H).
 • En begrunnet bekymring, kommentar av Trine Skei Grande i VG  08.11.15
  Jeg tror det norske samfunnet og det norske folket er stort nok og raust nok til å håndtere store utfordringer, også denne. Men det kommer til å kreve mye av oss
 • Grande ber om asylmøte med Russland, ABC Nyheter (NTB) 08.11.15
  Det blir tilsynelatende gjort lite på russisk side for å stoppe asylstrømmen over grensen til Norge, mener Venstre-leder Trine Skei Grande. Hun tar til orde for et asylmøte på politisk nivå.
 • Morgendagens flyktninger, kommentar av Kari Helene Partapuoli og Siri Elise Dybdal i Bergens Tidende 07.11.15
  De vil være på flukt fra klima, tvunget til å rømme fordi livsgrunnlaget har blitt borte.
 • Europa strammer grepet, Dagsavisen 07.11.15
  Tonen skjerpes i Europa: Tyskland satser på effektiv retur, Sverige advarer folk mot å komme, og kontrollen ved yttergrensene skjerpes.
 • Fire ubehagelige spørsmål om innvandring og integrering, kommentar av Helene Skjeggestad i Aftenposten 07.11.15
  Det er bare å erkjenne det først som sist: Norge er blitt et attraktivt mål for migranter. Hva gjør vi med det?
 • Handlekraft, lederkommentar i Klassekampen 07.11.15
  Det politiske spillet rundt flyktningkrisa har vært et underlig skue. Ap og Sp, ja også KrF, har signalisert overmåte tydelig at de vil gi regjeringen støtte for effektive tiltak for å kontrollere og begrense flyktningstrømmen til Norge.
 • Frp´s rå asylspill, kommentar av Anne Marte Blindheim i Dagbladet 07.11.15
  Frp skaper kaos på Stortinget og herser med statsministeren. Nå legger de regjeringsdeltakelsen i potten for å viljen sin.
 • Ingen avtale uten V og KrF, Dagsavisen 07.11.15
  Samarbeider regjeringspartiene med andre partier enn KrF og Venstre om asylinnstramminger, er det brudd på asylavtalen og regjeringskrise, mener kilder i sentrum.
 • Migrasjon er en ressurs bare når den er planlagt og bærekraftig, kommentar av Sophie Matlary i VG  07.11.15
  Politikerne må redegjøre for hvor mye innvandring som skal aksepteres og hvordan jobber skal skaffes.
 • Frps beinkrok på Erna, Kommentar av Berit Aalborg i Vårt Land 07.11.15
  Frp har torpedert Erna Solbergs flyktningdugnad.
  Det får henne til å fremstå som en presset statsminister.
 • Borgerlig sammenbrudd, kommentar av Arne Strand i Dagsavisen (nye meninger) 07.11.15
  Frp går ut av regjeringen hvis partiet ikke får gjennomslag for sin asylpolitikk.
 • Erna Solberg besøkte flyktningleir i Libanon, VG 07.11.15
  Statsminister Erna Solberg fikk lørdag morgen se med egne øyne hvordan flyktningkrisen påvirker Syrias «nærområder».
 • Børge Brende: - Å stenge grensen mot Russland nå ville vært meget uklokt, Aftenposten 07.11.15
  Å stenge grensen ved Storskog for å stanse strømmen av flyktninger fra Russland får altfor store konsekvenser til at det er aktuell politikk nå. Men Norge utelukker ikke at det kan bli nødvendig.
 • Godhetshierarkiet, kommentar av Trine Eilertsen i Aftenposten 07.11.15
  Statsminister Erna Solberg frykter en debatt preget av "oss mot dem". Den er godt i gang.
 • Frp fosser framover, Klassekampen 07.11.15
  Mens asylstrømmen til Norge bare tiltar, øker også Frps oppslutning blant velgerne.
 • Flyktningkrise og folkevandring, kommentar av Hanne Skartveit i VG 07.11.15
  Asylstrømmen i nord må stanses. Men regjeringen virker paralysert. På toppen av det hele kan Høyesterett nå åpne døren for mange flere.
 • Erna om flyktninger fra Russland: – Viktig signal om noen sendes til Kabul, VG 07.11.15
  Statsminister Erna Solberg (H) sier det er viktig at noen av de afghanske asylsøkerne sendes til Kabul, for å skremme andre fra å komme.
 • KrF klare for å stramme inn asyl­po­li­tik­ken, ABC Nyheter 07.11.15
  KrF sier de er klare for å være med og stramme inn asylpolitikken. – Vi må innse at verden har forandret seg, sier partilederen.
 • EU venter tre millioner migranter innen utgangen av 2017, Aftenposten 06.11.15
  EU-kommisjonen spår at det vil komme tre millioner migranter til Europa innen 2017, melder nyhetsbyrådet AP.
 • Økt ledighet, lederkommentar i Klassekampen 06.11.15
  Hvis tilstrømningen av flyktninger fortsetter på dagens nivå, kan over 120.000 komme til landet neste år. Det betyr at Norge vil motta flere flyktninger per capita enn de fleste andre land i Europa. Det spesielle nå er at flyktningkrisa kommer samtidig som arbeidsledigheten i Norge er økende, spesielt for flyktninger og arbeidsinnvandrere som tidligere har kommet til landet.
 • Frp-nestleder Per Sandberg ville si blankt nei til alle asyl-samtaler, Aftenposten 06.11.15
  Nestleder Per Sandberg var i mindretallet som ble nedstemt, da Frp valgte å la partiledelsen i Stortinget holde samtaledøren åpen.
 • Tapt tid, kronikk av Jonas Gahr Støre i NRK ytring 06.11.15
  Erna Solberg tillater Frp å diktere regjeringens håndtering av flyktningkrisen. Nå må Solberg avklare regjeringens hensikt før vi taper for mye tid.
 • Behov for realitetsorientering, kronikk av Bård Larsen i VG 06.11.15
  Migrasjonskrisen vil trolig, om den fortsetter i samme omfang, bidra til å forandre den norske velferdsstaten slik vi kjenner den. Dette bør det norske folk forberedes bedre på.
 • Kan få 60.000 folk i fanget, Klassekampen 06.11.15
  Dersom asylstrømmen i nord fortsetter, vil det komme over 60.000 asylsøkere til Finnmark i året. Grensesjef Stein Kristian Hansen sier tallet kan bli enda høyere.
 • Angela Merkel - skytsengelen som ble syndebukk, kommentar av Morten Strand i Dagbladet 05.11.15
  Flyktningdramaet i Europa er et kappløp med tida. For alle.
 • Vandringen mot Europa: Fra dugnads-retorikk til realiteter, kommentar av Michael Tetzschner i Aftenposten 05.11.15
  Folkestrømmen presser ikke bare økonomi, men også våre politiske institusjoner.
 • Justisministeren gir Ap ansvar for den økte asylstrømmen til Norge, Dagbladet + 05.11.15
  Frp-statsråden sier han er glad for at Frp sitter i regjering, og dermed får gjennomslag for en kraftig innstramming i asylpolitikken.
 • – Frp skaper usikkerhet om asylpolitikken, Dagens Næringsliv (NTB) 05.11.15
  Både regjeringens samarbeidspartier Venstre og KrF og opposisjonen mener Frp skaper usikkerhet om hvorvidt regjeringen står samlet i asylpolitikken.
 • Frp sier tja til asylsamtaler, Dagsavisen 05.11.15
  Frp er villige til å snakke videre med de andre partiene om et nytt asylforlik, men vil heller ha innstramminger enn et nytt forlik.
 • Så stor er forskjellen i sysselsetting, Aftenposten 05.11.15
  Hva skal til for å få flere innvandrere i jobb? Nye tall fra NAV viser at arbeidsledigheten blant 1.generasjons innvandrere er tre ganger så høy som for befolkningen for øvrig.
 • Siv Jensen krever innstramminger før forlik, Aftenposten 05.11.15
  Statsminister Erna Solberg (H) mener et forlik er en forutsetning for å få på plass den stramme asylpolitikken regjeringen ønsker. - Et bredt forlik i seg selv er ikke noe mål, sier parlamentarisk leder i Frp, Harald Tom Nesvik.
 • - Vi sender allerede afghanerne ut av landet, Dagbladet 05.11.15
  Regjeringen er ikke imponert over at Tyskland begynner å tvangsreturnere Afghanske asylsøkere.
 • Merkel mener flyktningkrisen kan utløse militærkonflikt, Dagens Næringsliv (NTB) 04.11.15
  Dårlig håndtering av flyktningkrisen kan utløse en ny militærkonflikt på Balkan, advarer Tysklands statsminister Angela Merkel.
 • Vinterværet kommer - men flyktningstrømmen er overhodet ikke over, Aftenposten 04.11.15
  28.000 migranter har tatt sjøveien fra Tyrkia til Hellas de siste fire dagene. Fra Hellas til Makedonia har flyktningtrafikken økt med 40 prosent.
 • Norge og Russland må hindre en krise i nord, lederkommentar Aftenposten 04.11.15
  Tirsdag kom det igjen rekordmange asylsøkere til Norge over den norskrussiske grensen ved Storskog i Finnmark. Situasjonen tester norske myndigheter på to måter. For det første setter den det tradisjonelt gode samarbeidet mellom Norge og Russland på prøve. For det andre viser den med all tydelighet svakheter i den norske asylpraksisen.
 • Vi er forbi «for» eller «imot» i innvandringspolitikken, kommentar av Andreas C. Halse i Aftenposten  04.11.15
  Venstresiden bør ikke lenger akseptere premisset om at man bare kan være «for» eller «mot» i innvandringspolitikken, men begynne å diskutere hvordan den kan innrettes på mest mulig rettferdig måte.
 • Migrasjon, lederkommentar i Klassekampen 04.11.15
  Norge skal ha en sjenerøs og human asylpolitikk, men, som leder i OECDs utviklingskomité Erik Solheim har påpekt, legger nå migranter uten rett til beskyttelse urettmessig mye beslag på mottaksapparatene og dermed stenger for asylsøkere med reelle beskyttelsesbehov. Det er derfor flertall i Stortinget for innstramminger som gir rom for å håndtere dem som har rett til beskyttelse på en skikkelig måte, mens de som ikke har det må avvises. Det er samtidig en politikk for å opprettholde asylinstituttet
 • Stortinget blir ikke enige om asylregningen - gjenopptar forhandlingene onsdag formiddag, Aftenposten (NTB) 04.11.15
  Partene på Stortinget fortsetter budsjettforhandlingene klokken 11 onsdag formiddag. Samtidig ber kommunene Regjeringen om mer penger og informasjon om flyktningene.
 • Kommentator: – Frp må velge flyktningeforlik eller regjeringsmakt, NRK nyheter 04.11.15
  Dersom Frp ikke blir med på et flyktningeforlik men fortsetter i regjering så har norsk politikk blitt en farse. De sa VGs politiske kommentator i Politisk kvarter på P2.
 • UDI ber om utvidet akutthjelp for å takle asylsituasjonen, Aftenposten 04.11.15
  Tirsdag ble det nok en gang satt nye rekorder i asylankomster til Norge. - Situasjonen er krevende. Derfor er vi opptatt av å få bistand fra flere aktører, sier Frode Forfang, UDI-direktør.
 • Per Sandberg vil ikke samarbeide om annet enn innstramninger, Aftenposten 04.11.15
  Per Sandberg om flyktningforlik uten Frp: - Da har vi ikke noen grunn til å være i regjeringskvartalet lenger.
 • Frp vil ikke med, lederkommentar i Dagsavisen (nye meninger) 04.11.15
  Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) var ikke noe snauere da hun beskyldte tidligere KrF-statsminister Kjell Magne Bondevik og biskop Helga Haugland Byfuglien for «godhetstyranni i flyktningdebatten». I KrF er man opplært til å vende det andre kinnet til. Det er en grense for hvor mange slag Frp kan gi KrF før samarbeidet sprekker.
 • Det rakner for Erna Solberg, kommentar av Frithjof Jacobsen i VG 04.11.15
  Flyktningkrisen viser hvor elendig stemning det er i det borgerlige samarbeidet. Det vil koste mye å redde det. Det kan allerede være for sent.
 • Svarte­per­spil­let om asyl­reg­nin­gen, ABC Nyheter (NTB) 04.11.15
  Asylkrisen skjerper motsetningene mellom de fire borgerlige partiene som tirsdag startet forhandlinger om neste års statsbudsjett. Alle frykter asylregningen skal sette bom for egne satsinger.
 • Frp-Listhaug: – Godhetstyranniet rir Norge som en mare, NRK nyheter 03.11.15
  Sylvi Listhaug hevder alle som tar til orde for en streng innvandringspolitikk framstilles som «fæle mennesker». Nå tar hun et knallhardt oppgjør med både Kjell Magne Bondevik og Kirken.
 • 2.365 asyl­sø­kere til Norge forrige uke, ABC Nyheter (NTB) 03.11.15
  2.365 personer søkte om asyl i Norge den siste uken i oktober, noe som er ny rekord i løpet av en uke. Til sammen kom rundt 8.800 asylsøkere til Norge i oktober.
 • Russerne advarer mot terror som følge av flyktningstrømmen, VG 03.11.15
  Den russiske etterretningstjenesten FSB advarer mot mulig terror i grenseområdet mot Norge som følge av flyktningstrømmen.
 • Frp-topper skeptiske til bredt asylforlik, Aftenposten (NTB) 03.11.15
  Fremskrittspartiet mener det er viktigere med betydelige innstramminger i asylpolitikken enn å få på plass til et bredt forlik i Stortinget.
 • Resultatløst asylmøte på Stortinget, men Ap insisterer på flere toppmøter, Aftenposten 03.11.15
  Det var ingen tegn til asylforlik etter møtet mellom de parlamentariske lederne i kveld. Frp vil ikke ta sikte på noe bredt asylforlik i denne omgang, men det vil regjeringspartner Høyre og Ap.
 • Vinner på asylmotstand, kommentar av Arne Strand i Dagsavisen (nye meninger) 03.11.15
  På TV2s meningsmåling i går kveld hoppet Frp tre prosentpoeng opp til 12,5 prosent. Det kan tyde på at partiet vinner oppslutning med sine forslag om å møte flyktningstrømmen til Norge med harde tilstramningstiltak. Frps hardeste motstandere på dette området, KrF, SV og Venstre, går alle tilbake.
 • Kokkvolds barometer, lederkommentar i VG 03.11.15
  I møtet med flyktningkrisen og en generelt komplisert og kaotisk utvikling i Midtøsten, forsøker noen å etablere en merkelig fortelling om opptakten til krigen i Libya.
 • Tåke etter første asylmøte, Vårt Land 03.11.15
  Stortingspartiene var utrygge på Frps ferd allerede etter første innledende toppmøte om et asylforlik.
 • Nei, Norge blir ikke en islamsk stat, kommentar av Lars Akerhaug i Dagbladet 03.11.15
  Men økt takt i innvandringen kan føre til et oppsving for ekstreme islamistgrupper.
 • Afghanistan vil ta tilbake asylsøkere, Dagbladet (NTB) 02.11.15
  Presidenten har snakket med Angela Merkel.
 • Politisk spill om flyktningkrisen, lederkommentar i VG 02.11.15
  Flyktningkrisen krever solide og brede politiske forlik. Det er viktig at partiene står samlet bak den måten Norge velger å møte situasjonen på.
 • Frp om bredt asylforlik: – Ikke viktig, NRK nyheter 02.11.15
  Flere partier vil ha et bredt forlik i asylpolitikken, men for Frp er det viktigst å sikre et flertall for partiets ønske om en rekke innstramminger. Også Høyre mener innstramminger er viktigere enn bred enighet.
 • Beredt til å trosse Frp, Klassekampen 02.11.15
  Et flertall av KrFs fylkesledere er villige til å danne stortingsflertall om flyktningkrisa uten Frp – selv om det medfører regjeringskrise.
 • Når pressen svikter sitt kall, kronikk av Per Edgar Kokkvold i Aftenposten 01.11.15
  Det går som regel galt når journalister glemmer at alt og alle må møtes med skepsis. Det er klart at vi under «den arabiske våren» underkommuniserte de mange hindre demokratiforkjemperne måtte passere, og at vi undervurderte islamistenes evne til å stjele opprøret og gjøre våren om til vinter.
 • Menneska som aldri bør flykte, kommentar av Marte Gerhardsen og Emil André Erstad i Dagbladet 01.11.15
  Norsk utviklingspolitikk bør ikkje ha som hovudmål å hindre folk frå å flykte hit. Men vi kan og bør også bruke norsk bistand til å førebygge kriser som driv folk på flukt.
 • Fire på flukt gjennom Europa: Dette er det viktigste jeg har tatt med meg, Aftenposten 01.11.15
  Etter at Ungarn stengte grensene, har titusenvis av flyktninger i stedet reist gjennom Slovenia. Aftenposten møtte fire av dem.
 • Sjokkerte publikum fra scenen med flyktningtale: - Faen ta politikerne, Dagbladet 01.11.15
  Filmskuespiller Benedict Cumberbatch langer ut mot britiske myndigheter, som han mener gjør for lite.
 • Å kjøpe seg ut av problemene kan være Europas eneste håp, Aftenposten 01.11.15
  Europa har brukt altfor mye tid på å utforme tiltak som ikke virker. Å betale store beløp for å få migranter til å bli i Tyrkia, er det eneste som vil fungere, mener tenketank-leder.
 • SV: Intet forlik uten asylretrett fra regjeringen, Dagens Næringsliv (NTB) 01.11.15
  Regjeringspartiene må endre tilnærming til flyktningkrisen og legge til side en hel rekke innstramningstiltak for å få SV med på et bredt asylforlik.

Søk:

Avansert søk

Tiltak for å møte flyktningkrisen

Fra regjeringens pressemelding 29.12.15:

–  Vi gir arbeidet med innstrammingstiltak høyeste prioritet. Selv om vi nå opplever en nedgang i ankomsttallene må vi ha en utlendingslov som er tilpasset store migrasjonsutfordringer, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

–  Alle forslagene tar hensyn til forpliktelser etter internasjonale konvensjoner. Det er rettigheter som i dagens lov går utover flyktningkonvensjonen og den europeiske menneskerettighetskonvensjon vi nå reduserer. 

Regjeringen følger med dette opp sentrale deler av stortingsforliket om innstramninger:

 • Innstramninger i retten til familiegjenforening.
 • Integreringskriterier for å få permanent opphold.
 • Økt mulighet til å sikre retur av personer med åpenbart grunnløse asylsøknader.
 • Reduksjon i klagefristen fra tre til én uke ved åpenbart grunnløse asylsøknader.
 • Behov for effektiv ID-avklaring.    
 • Forenklinger i saksbehandlingsregler når en asylsøknad kan nektes realitetsbehandlet.  
 • Nye midlertidige beskyttelsesformer.
 • Forslag til ny subsidiær beskyttelsesform som bedre skiller mellom konvensjonsflyktninger og andre som ikke kan returneres i henhold til internasjonale forpliktelser.

Regjeringen legger også fram nye forslag for å få kontroll over tilstrømningen:

 • Enslige mindreårige asylsøkere skal få midlertidig beskyttelse til de er 18 år.
 • Hjemmel til å beslutte at Norge ikke skal realitetsbehandle søknader fra personer som kommer direkte fra et nordisk naboland.

–  Vi fremmer disse høringsforslagene for å begrense ankomster av personer uten rett til beskyttelse. Det er også viktig å sørge for at vi har mulighet til å kunne håndtere store ankomster av asylsøkere på en forsvarlig måte. Jeg mener at disse forslagene er et godt svar på flere av vedtakene i asylforliket fra Stortinget, sier Listhaug.   

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.