Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Kampen om utviklingsbudsjettet 2016

Flyktningkrisen ga økt press på utviklingsbudsjettet (bistandsbudsjettet), men i budsjettforliket med Høyre og FrP berget KrF og Venstre den langsiktige sivilsamfunnsbistanden. FN-Sambandet og Bistandsaktuelt ble også reddet og med videreføring av infostøtten sikret de fortsatt støtte til sivilsamfunnets engasjement for en styrket og mer samstemt politikk for utvikling utover bistanden. Sivilsamfunnet er lettet, men hvor lenge?

Fredag 27. november 2015
Linker oppdatert: Fredag 11. desember 2015

Faksimile fra Vårt Land og VG.- Dette er det all grunn til å juble for, sa generalsekretær i Digni, Jørn Lemvik, etter at budsjettforliket ble kjent mandag kveld, mens daglig leder i FOKUS, Gro Lindstad, kommenterte budsjettforliket slik:

"I FOKUS er vi lettet over at stortingsflertallet har reversert noen av de mest dramatiske forslagene som regjeringen la fram. KrF og Venstre har hatt en vanskelig jobb, og de skal ha all honnør for innsatsen. Vi er mange som har heiet på dem fra sidelinja. Budsjettavtalen betyr mye for mange mennesker verden over."

- Med langsiktig bistand kan vi bidra til å forhindre nye kriser i verden, sa generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres, i sin kommentar, mens Hanne Sofie Lindahl i Changemaker i sin kommentar også satte fokus på informasjonsstøtten:

"Støtten er med på å sikre en god og kritisk debatt om norsk utviklingspolitikk. Og den gjør at vi kan fortsette å lage kampanjer og holde foredrag for tusenvis av ungdommer hvert år. Det er klart vi er glade for det."

- Vi takker for all støtte, og gleder oss til å fortsette arbeidet med å informere om FN og internasjonale spørsmål, sa Rune Arctander i FN-Sambandet.

SV og Miljøpartiet De Grønne (MDG) er imidlertid ikke imponerte over det utviklingsbudsjettet KrF og Venstre nå har blitt enige med regjeringspartiene om.

- Meg bekjent er dette det første statsbudsjettet noensinne der det kuttes kraftig i bistanden, uttalte Rasmus Hansson i MDG til Bistandsaktuelt, mens SVs Snorre Valen kommenterte forliket slik:

"De borgerlige har laget en runddans der Høyre og Frp foreslår ekstreme bistandskutt, så skal vi liksom applaudere når KrF og Venstre halverer kuttene. Det er et skuespill vi ikke ønsker å være med på.

- Brende tapte budsjettslaget, ble likevel oppslaget i avisa Vårt Land i går, som bl.a. hadde snakket med professor Benedicte Bull ved Senter for utvikling og miljø (SUM) på Universitetet i Oslo (UiO):

"Dette er en seier for de som har kjempet for sivilt samfunn og for Bistandsaktuelt. Det må oppfattes som et nederlag for utenriksministeren, som har insistert på en del av dette."

Sylvi Graham (H) avviste på sin side at dette er noe nederlag for utenriksministeren og tror Brende er fornøyd.

Fjorårets drakamp om utviklingsbudsjettet for 2015 mellom de blåblå regjeringspartiene og samarbeidspartiene KrF og Venstre ble tøft nok. Når det i år ble betydelig tøffere skyldes det i hovedsak behovet for vesentlig mer penger for å møte flyktningkrisen, men også regjeringens innretting av sine forslag til omdisponeringer på utviklingsbudsjettet.

- Regjeringen har ikke forstått alvoret i flyktningkrisen

- En ekstraordinær situasjon krever ekstraordinære tiltak, mente Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, etter at et flertall på Stortinget i juni samlet seg om et forlik for å hjelpe flyktninger fra Syria. Denne ekstraordinære situasjonen ble ikke mindre påtrengende utover høsten og da regjeringen 7. oktober la fram sitt budsjett for 2016 kommenterte utenriksministeren det slik overfor NRK:

"Det blir historiens største humanitære budsjett, men så ser vi også den verste flyktningkatastrofen siden 2. verdenskrig."

I tillegg til en "historisk økning i humanitær innsats" foreslo regjeringen også at andelen av utviklingsbudsjettet som settes av til mottak av flyktninger økes.

Sivilsamfunnets reaksjoner på regjeringens forslag til utviklingsbudsjettet for 2016 kunne oppsummeres slik:

"Regjeringen har ikke forstått alvoret i flyktningkrisen og de fattigste rammes når regjeringen av kortsiktige hensyn svekker langsiktige utviklingshensyn."

I tillegg ble det reagert sterkt på at regjeringen, etter at de ikke fikk Stortinget med på kutt og omlegginger i fjor, tok omkamp på informasjonsstøtten og foreslo kutt på 50 millioner kroner. VG kunne fortelle at reaksjonene frustrerte utenriksminister Børge Brende (H) kraftig:

"Jeg forventer at bistandsorganisasjonene ikke er seg selv nærmest, og jeg hadde forventet at de hadde gitt anerkjennelse, først i alle fall, av at vi gir én prosent av BNI (bruttonasjonalinntekt). Vi tar noe av pengene fra informasjonsarbeid i Norge, for å sette inn der behovet er størst. At det rammer deres organisasjoner hadde jeg trodd at de ville ha forståelse for."

Denne høsten skulle imidlertid både Schengen- og Dublin-avtalen knake i sine sammenføyninger under vekten av økende og kanskje vedvarende strømmer av flyktninger og migranter til og i Europa. Etter regjeringens presentasjon av statsbudsjettet for 2016 ble det raskt klart at regjeringen ikke hadde tatt tilstrekkelig høyde for økte utgiftene det ville medføre og regjeringen varslet et såkalt tilleggsnummer til budsjettet 30. oktober. I lys av signaler om at det kunne være flertall på Stortinget for økt bruk av bistandsmidler til mottak av flyktninger gikk en bred allianse av 21 norske bistandsorganisasjoner i et felles innlegg i Aftenposten 29. oktober sammen om følgende budskap:

"Kutt i bistand kan føre til økt migrasjon og betydelig økte kostnader."

- Grunnleggende omlegging av norsk bistandspolitikk i løpet av tre uker

- Flyktningkrisen krever endringer i bistandsbudsjettet, var budskapet fra UD og utenriksminister Børge Brende (H) da regjeringen den 30. oktober la fram det såkalte "tilleggsnummeret" til statsbudsjettet for 2016 og foreslo "å omdisponere 4,2 milliarder for å dekke mottak av mennesker på flukt". Brende hadde ikke lyttet til hverken samarbeidspartiene eller sivilsamfunnet og for disse utgjorde tilleggsnummeret et stort skritt fra vondt til verre.

– Dette er et svik mot de fattigste, sa generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp til VG etter at regjeringen i tilleggsnummeret hadde foreslått å kutte støtten til sivilsamfunnsbistand med om lag 60%, fra 1,6 milliarder kroner til drøyt 670 millioner. I tillegg til at regjeringen foreslo å avvikle informasjonsstøtten til sivilsamfunnet, som bl.a. ville innebære en avvikling av FN-Sambandet, foreslo den også avvikling av Norads magasin Bistandsaktuelt.

- Det mest påfallende er kanskje de sterke kuttene i støtten til frivillige organisasjoner, sammenlignet med støtte til de multilaterale organisasjonene, skrev fagdirektør for evaluering i Norad, Øyvind Eggen, på sin blogg. Han mente at "den prioriteringen fins det ingen generelle faglige argumenter for" og noterte seg avslutningsvis i sitt blogginnlegg følgende:

"De som ser ut til å få de tøffeste kuttene er tilskudd de samme aktørene som typisk vil kunne uttale seg kritisk om UDs prioriteringer – uavhengig forskning, frivillige organisasjoner og nå sist fagbladet Bistandsaktuelt. Så istedenfor å investere i bedre faglig grunnlag for neste runde med budsjettkutt, kan man sies å ha «investert» i litt mer arbeidsro neste gang. Det er da noe."

Reaksjonene var mange og sterke. Mer enn 100 norske organisasjoner gikk sammen om en solidaritetsaksjon mot bistandskutt foran Stortinget 4. november, der generalsekretær Tove Wang i Redd Barna kommenterte regjeringens forslag slik:

"Et så stort kutt i bistand til fattige land har vi aldri før vært vitne til. Norge går fra å være best til å konkurrere om å være verst i klassen."

- Det er ikke sikkert vi finner en løsning, sa KrF-leder Knut Arild Hareide til Dagbladet og for å finne budsjettmessige løsninger i samarbeidet mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre ble det opprettet et eget spesialutvalg for å løse bistandsflokene i budsjettet.

Den digitale dagsavisen Dagens Perspektiv slo opp det de kalte en "grunnleggende omlegging av norsk bistandspolitikk i løpet av tre uker" og utdypet det slik i ingressen:

"Regjeringen har tatt i bruk et svært uvanlig grep: Tilleggsnummeret. For å gjøre uvanlig store endringer i et budsjett: Bistandsbudsjettet. På uvanlig kort tid: Tre uker. Den fikk et uvanlig resultat: Ny strategi og en grunnleggende omlegging av norsk bistandspolitikk uten debatt."

Benedicte Bull (SUM/UiO) kommenterte det slik:

"Omstruktureringen av bistandsbudsjettet virker både ganske dårlig planlagt og som et resultat av at man har kuttet poster man i utgangspunktet ikke har «likt»."

I en felles kronikk i Klassekampen var budskapet fra Axel Borchgrevink (førsteamanuensis, HiOA), Berit Aasen (forsker, NIBR) og Desmond McNeill (forskningsleder, SUM/UiO) dette:

"Om Regjeringens forslag skulle bli vedtatt, vil en dramatisk endring av hovedlinjer i den norske bistanden gjennomføres uten forutgående politisk eller faglig debatt."

På sin utviklingskonferanse 2015 la Kirkens Nødhjelp fram rapporten The End of Nordic Exceptionalism? og hadde blant annet invitert lederen for OECD/DAC, Erik Solheim, som innleder. Solheims budskap var bl.a. dette:

"Det er uklok politikk når to av verdens fremste bistandsland – Norge og Sverige – nå bruker over 20 prosent av bistandsbudsjettet på utgifter til flyktninger i egne land. De nordiske landene skyter seg selv i foten hvis de ikke bidrar til å tette gapet i levestandard mellom Afrika og Europa. Bistandskutt vil bare føre til flere flyktninger på sikt."

Liknende budskap kom også fra FN-rådgiver og økonom Jeffrey Sahcs.

- Nordisk bistandsmodell står for fall, mente Berit Aalborg i en kommentar i Vårt Land og minnet om følgende:

"Denne helgen er det duket for tøffe forhandlinger om statsbudsjettet på Stortinget. Et av de mest omstridte kuttene gjelder 4,2 milliarder i bistand til fattige land. Det dreier seg blant annet om prosjekter som skal bidra til å utvikle sterke sivile samfunn og styrke demokratiet."

Kuttforslag uten støtte fra et flertall på Stortinget

- Vi kan ikke sende regningen til verdens fattige, slo KrFs Knut Arild Hareide fast da han la fram partiets alternative budsjett for 2016, samme dag som regjeringen la fram "tilleggsnummeret". Da Venstre la fram sitt budsjett noen dager senere var budskapet fra Terje Breivik (V) overfor NTB følgende:

"Bistandskutt grenser til det uforsvarlige."

Etter hvert la også øvrige partier fram sine alternative budsjetter for 2016.

Bistandsaktuelt presenterte Aps alternative budsjett slik 13. november:

"Sammenlignet med regjeringens forslag til bistandsbudsjett vil Arbeiderpartiet gi 968 millioner kroner mer til norske frivillige organisasjoners bistandsarbeid og 300 millioner mer til FN-organisasjoner neste år."

Uka etter kunne vi lese i Sps budsjett at Sp går inn for å "oppretthalde støtta til sivilt samfunn og informasjonsstøtta på same nivå som i dag" og i SVs alternative budsjett for 2016 sto det at:

"Utenriks- og utviklingspolitikken behøver kompetanse og kritiske røster. Det norske organisasjonslivet vil få svekket sin mulighet til å arbeide som uavhengig vaktbikkje for utenriks- og utviklingspolitikk dersom regjeringens kutt gjennomføres. Dette gjelder også støtte til utviklingsforskning, Bistandsaktuelt og informasjonsstøtten som alle bidrar til debatt om Norges rolle i verden, resultater av bistand og innretningen på vår utenrikspolitikk."

Dermed ble det klart at regjeringens kuttforslag ikke hadde støtte fra et flertall på Stortinget.

Budsjettforlik - og løftebrudd?

Til tross for at regjeringen ikke hadde støtte for sine kuttforslag på Stortinget ble det forhandlinger på overtid. Så sent som forrige helg kunne bl.a. VG rapportere om "fortsatt budsjettfloke" og forhandlingsklimaet ble ytterligere forverret etter at det forrige fredag ble kjent at regjeringen ville kutte ytterligere i utviklingsbudsjettet for 2015. Knut Arild Hareide (KrF) kommenterte det slik overfor Vårt Land:

"Det er et særdeles dårlig signal til et parti som nettopp er opptatt av at verdens fattige ikke skal ta regningen. Dette gjør samtalene vi er i gang med om neste års budsjett enda vanskeligere."

Mandag kveld ble det likevel klart at de fire partiene hadde klart å bli enige om et budsjettforlik. Venstres leder Trine Skei Grande gledet seg over at partiene hadde blitt enige om å reversere mesteparten av det foreslåtte kuttet i bistanden til sivilsamfunnet i fattige land og kommenterte det slik overfor Bistandsaktuelt:

"Vi vet at det viktigste for å unngå krig og konflikt er å utvikle demokratiske og velfungerende samfunn. Sivilsamfunnet spiller en helt avgjørende rolle i dette arbeidet, noe årets tildeling av Nobels fredspris også minner oss om. Norge er en stor bidragsyter til humanitære formål over hele verden, og med dette budsjettet vil vi fortsette å være det."

Mens Kjell Ingolf Ropstad (Krf) bl.a. sa dette:

"Nå videreføres infostøtte på samme nivå. Nedleggelsen av Bistandsaktuelt og FN-sambandet hindres. Dette er viktig for en kunnskapsbasert utviklingspolitisk debatt og en mer samstemt norsk politikk overfor utviklingsland."

KrFs rådgiver og veteran på Stortinget, Odd Jostein Sæter, sier til Vårt Land at han ikke kan huske at det har vært så store endringer i et budsjettforslag på bistand før. Han mener det var viktig å stoppe kuttene i Bistandsaktuelt, informasjonsstøtte og forskning og evaluering og kommenterer regjeringens kuttforslag slik:

"Jeg ble overrasket over at regjeringen kuttet så kraftig i sivilt samfunn og reduserte det kapittelet til en tredel. Det var uttrykk for et politisk valg som jeg synes var uforståelig. Høyre, men også Frp har i noen grad tidligere ment at de frivillige organisasjonene relativt sett er en effektiv bistandskanal."

Denne uka anklaget Hareide regjeringen for løftebrudd i sin behandling av utviklingsbudsjettet for 2015 og på lederplass oppsummerer Dagens Perspektiv saken slik:

"Etter at KrF fikk gjennomslag for at bistanden neste år ikke skal kuttes med mer enn 1,8 milliarder kroner, det er 2,5 milliarder mindre enn regjeringen foreslo, pustet KrF lettet ut. Det var til å leve med tross alt, ikke minst fordi bistanden som kanaliseres gjennom de frivillige organisasjonene ikke ble berørt. Så kom sjokket som Dagens Næringsliv skriver om i dag. Uten at KrF er blitt informert, har regjeringen bestemt seg for å bruke 1,1 milliarder kroner av inneværende bistandsbudsjett for å dekke økte asylkostnader innenfor Norges grenser. Regjeringen varslet Norad om denne omprioriteringen allerede i oktober."

- Mest sannsynlig nøyer Knut Arild Hareide seg med å anklage Erna Solberg for avtalebrudd og la samarbeidet fortsette sin skjeve gang en stund til, mener redaktør Magne Lerø, men til Vårt Land sier Benedicte Bull (SUM/UiO) at hun tror "organisasjonene må være forberedt på nye slag om bevilgningen til sivilt samfunn allerede til neste budsjetthøst". Utenriksminister Børge Brende og regjeringen synes ikke å ha blitt mer lydhøre overfor hverken sivilsamfunnet eller samarbeidspartiene KrF og Venstre og det er i dag lite som tyder på at presset på utviklingsbudsjettet vil bli mindre ved neste korsvei.


Aktuelle lenker:

Tidligere saker på rorg.no:

Partienes kommentarer til budsjettforliket:

Kommentarer fra sivilsamfunnet:

Tidligere saker på rorg.no

Dekning i Bistandsaktuelt:

 • Avtale ga bistandsrekord, BA 24.11.15
  Aldri før har Norge hatt et så stort bistandsbudsjett. Etter avtalen mellom Venstre, KrF og regjeringspartiene vil budsjettet trolig ligge på rundt 37,2 milliarder kroner neste år, men dette inkluderer rekordhøye utgifter til flyktninger i Norge.
 • Berget langsiktig bistand, BA 23.11.15
  I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti tilbakeføres 2,5 milliarder kroner til bistand i utlandet. Informasjonsstøtten beholdes. Kuttene til bistand som kanaliseres gjennom frivillige organisasjoner reverseres. Bevilgningene skal ligge på 1,9 milliarder kroner neste år.
 • Mindre bistandkutt til frivillige, BA (NTB) 22.11.15
  Kuttene i bistandsbudsjettet blir på 1,8 milliarder kroner, ikke 4,3 milliarder kroner slik regjeringen foreslo. Venstre og Kristelig Folkeparti sikrer fortsatt støtte til organisasjonenes bistandsarbeid.
 • Spenning om bistandsbudsjettet, BA (NTB) 20.11.15
  Fredag ble budsjettforhandlingene brakt til topps på borgerlig side på Stortinget.
 • Krisestemning etter bistandskutt, BA (NTB) 20.11.15
  Regjeringen kutter 1,1 milliarder kroner til tradisjonell bistand i årets budsjett for å dekke utgifter til mottak av flyktninger. Kuttene gjør forhandlingene om neste års budsjett langt vanskeligere.
 • - Risikabelt å kutte bistand, BA 18.11.15
  At Norge og andre land kutter i bistanden for å bruke pengene på flyktninger i eget land er svært kortsiktig og øker faren for nye kriser, mener Gustavo Gonzalez som er FNs utviklingsprograms (UNDP) koordinator for Syria.
 • Høyre-politiker reagerer på bistandsretorikk, BA 16.11.15
  Høyres stortingsrepresentant Sylvi Graham reagerer på deler av argumentasjonen bistandsorganisasjonene bruker for å unngå kutt i sine budsjetter. «Bombastisk» og «overdrevet» er blant hennes karakteristikker.
 • AP: mindre bistandskutt, BA 16.11.15
  Sammenlignet med regjeringens forslag til bistandsbudsjett vil Arbeiderpartiet gi 968 millioner kroner mer til norske frivillige organisasjoners bistandsarbeid og 300 millioner mer til FN-organisasjoner neste år.
 • – Sats på globale koalisjoner, BA 13.11.15
  Den mest fornuftige bruken av norske bistandspenger er der Norge deltar i «globale koalisjoner for fornuftig handling», mener tidligere utviklingsminister Erik Solheim.
 • Sachs: - Nordiske bistandskutt er sjokkerende, BA 13.11.15
  Utviklingsprofessor Jeffrey Sachs karakteriserer omfordelingen som skjer i de nordiske bistandsbudsjettene som «sjokkerende». Også FNs generalsekretær advarer europeiske land mot å kutte i utviklingsbistand for å finansiere mottak av flyktninger i eget land.
 • – Bistandskutt svekker Nordens omdømme, BA (NTB) 13.11.15
  – Nedgang i bistand fra de nordiske landene vil virke inn på deres rykte, omdømme og internasjonale politiske gjennomslagskraft, mener lederen for OECDs utviklingskomite, Erik Solheim.
 • Tilspisset om bistand i spørretimen, BA 13.11.15
  «Løftebrudd» foran klimatoppmøtet. «Svekkelse» av norske organisasjoners langsiktig bistand, sa opposisjonen. Utenriksminister Børge Brende avviste kritikken og sa at norske organisasjoner må «spisse sine aktiviteter inn mot det som er viktigst, nemlig humanitær bistand, helse og utdanning».
 • Organisasjonene frykter drastiske kutt, BA 11.11.15
  Norske bistandsorganisasjoner frykter dramatiske kutt i prosjekter dersom regjeringens forslag til bistandsbudsjett blir vedtatt. Men forhandlere fra regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre er allerede enige om å endre fordelingen.
 • - Enkel retorikk fra organisasjonene, BA 06.11.15
  Regjeringens foreslåtte kutt i bistanden vil føre til flere flyktninger og økt migrasjon, advarer organisasjonene. - For enkelt, sier forskerne.
 • Sverige vurderer 50 pst. kutt, BA 06.11.15
  Den svenske regjeringen vurderer å bruke nesten 50 prosent av bistanden til å dekke flyktningutgifter i Sverige neste år. – Det vil få alvorlige konsekvenser for virksomheter vi støtter, sier generaldirektør Charlotte Petri Gonitzka i det svenske utviklingsdirektoratet SIDA.
 • – Regjeringen forspilte sin sjanse til nytenkning, BA 06.11.15
  Bistandsveteranene Terje Vigtel og Asbjørn Eidhammer stiller seg begge undrende til regjeringens prioriteringer for neste års bistandsbudsjett.
 • – Organisasjonene overdramatiserer, BA 05.11.15
  – Kuttene er langt fra så dramatisk som organisasjonene gir inntrykk av. Bistanden som skal brukes ute i verden er med dette forslaget tilbake på 2012-nivå, sier utenrikspolitisk forsker og kommentator Asle Toje.
 • Het strid om kutt i langsiktig bistand, BA 05.11.15
  Kampen om bistandsbudsjettet for 2016 vil stå om størrelsen på kuttet i langsiktig bistand kanalisert gjennom frivillige organisasjoner, og om økte utgifter for flyktninger i Norge skal tas fra bistandsbudsjettet. Tautrekkingen kan vare helt fram til desember.
 • Bistand skiller partiene på Stortinget, BA 03.11.15
  Flere partier på Stortinget ønsker et bredt forlik for å møte den store tilstrømmingen av flyktninger til Norge. Når de parlamentariske lederne møtes i ettermiddag blir det strid om langsiktig bistand. På papiret er det mye som skiller regjeringen og støttepartiene Kristelig folkeparti og Venstre.
 • Regjeringen vil legge ned fagblad om bistand, BA (NTB) 02.11.15
  Regjeringen foreslår å legge ned fagbladet Bistandsaktuelt som en del av kuttene i bistanden.

Medieklipp og -debatt:

 • Strid om hva bistandskuttene egentlig forteller, Vårt Land 11.12.15
  Sentrumspartiene er fortsatt krasse i omtalen av høstens kutt i bistandsbudsjettet. Mens de blå hyller resultatet.
 • KrF kjempet tilbake 200 bistands-millioner, Vårt Land 10.12.15
  I het budsjettspurt kuttet Høyre/Frp nye 1,1 bistandsmilliarder bak sentrumspartienes rygg. Nå er penger kjempet tilbake.
 • Enighet om 200 millioner, Dagens Næringsliv 09.12.15
  KrF har fått gjennomslag på Stortinget til å bevilge 200 millioner kroner ekstra til bistand. Pengene hentes fra oljefondet.
 • Bistand er investeringer i livsviktige produkter, ikke milde gaver, debatt av Svein Bæra i Aftenposten 08.12.15
  Det er lett å være enig med Kristin Clemet i at investeringer hjelper fattige land, og at deler av bistanden bør endres (Aftenposten 5. desember).
 • Kristin Clemet tar feil om bistand, debatt av Asbjørn Eidhammer i Aftenposten (meninger) 08.12.15
  Det er riktig at bistand utgjer mindre del av statsbudsjetta i mottakarland, på grunn av rask vekst. Men det er berre ein del av bildet.
 • Bistand er ikke blitt overflødig, men den bør endres, debatt av Kristin Clemet i Aftenposten 05.12.15
  I valget mellom en sterk satsing på tradisjonell gavebistand og massive investeringer i infrastruktur og næringsvirksomhet, tror jeg nok mest på det siste nå.
 • Bistandsbransjen puster lettet ut, men bør den det?, kronikk av Kristin Clemet i  Aftenposten 29.11.15
  Etter min mening, nei. Bistandsbudsjettet vil være under press i mange land i årene som kommer.
 • Hvordan bruke bistand godt?, debatt av Lars A. Loe i  Dagens Næringsliv+ 28.11.15
  Tyngdepunktet i forskningen er nå at bistand har bidratt til økonomisk vekst. Nøkkelen er få til selvforsterkende vekst.
 • Hevder Norge gjør vondt verre, Morgenbladet 27.11.15
  En komplett skandale. Det sier utviklingsøkonom Paul Collier om at Norge bruker penger på å hjelpe noen få flyktninger hjemme i stedet for de mange som bor i Syrias naboland.
 • VGs snevre syn på bistand, debatt av Knut Arild Hareide i VG 27.11.15 (ikke på nett)
  VG mener tydeligvis at Norge bør være det største mottakerlandet for norsk utviklingshjelp, og at KrF har et snevert syn på bistand når vi vil at den skal gå til verdens fattige i områder med krig og sult.
 • Går mot ny krangling, Klassekampen 27.11.15 (ikke på nett)
  Det KrF-erne opplever som et løftebrudd denne gangen, er å finne i den såkalte nysalderingen av 2015-budsjettet, som ble kunngjort forrige fredag. I nysalderingen, som er den siste revideringen av årets budsjett, skyldes de største endringene flyktningkrisa. Regjeringen vil bruke 1,1 milliarder kroner av bistandsbudsjett på asylkostnader i Norge. Det er over dobbelt så mye som KrF fikk gjennomslag for i ekstra bistand i fjorårets budsjettforlik, skrev Dagens Næringsliv onsdag. I samme avis kom KrF-leder Knut Arild Hareide med knallharde uttalelser om bistandskuttet.
 • Hareide i nesten-knockout, lederkommentar av Magne Lerø i Dagens Perspektiv 25.11.15
  Hvis KrF vil skrote samarbeidsavtalen med regjeringen, har de en gylden anledning nå. Mest sannsynlig nøyer Knut Arild Hareide seg med å anklage Erna Solberg for avtalebrudd og la samarbeidet fortsette sin skjeve gang en stund til.
 • Hareide anklager regje­rin­gen for avtale­brudd, ABC Nyheter (NTB) 25.11.15
  KrF-leder Knut Arild Hareide anklager regjeringen for å ha kuttet i bistandsmidlene bak partiets rygg. Nå mener han motivasjonen til å støtte regjeringen er satt på prøve.
 • – Brende tapte budsjettslaget, Vårt Land 25.11.15
  Budsjettavtalen endte i nederlag for utenriksministeren. Nye slag om bistandsorganisasjonene kan komme allerede neste år.
 • KrFs snevre syn på bistand, lederkommentar i VG 26.11.15 (ikke på nett)
  At Hareide og KrF mener det er lureri å bruke norske bistandsmidler på mennesker som flykter til Norge fra en av vår tids verste borgerkriger, får oss til å lure på hva han og partiet egentlig legger i begrepet bistand? Mener Hareide at disse pengene ville vært bedre anvendt i andre programmer? Hvilke mennesker i nød fortjener disse pengene mer? KrF virker så låst i sin rolle som lobbyister for den etablerte norske bistandsindustrien, at det ikke lenger klarer å kjenne igjen ekte nød.
 • Krf-Hareide anklager regjeringen for løftebrudd: - Det kan se ut som om vi ble lurt, Dagbladet 25.11.15
  I går kunne Krf juble over bistandsseier i neste års budsjett. Nå avløses de ukeslange drakampene med en ny budsjettkonflikt som potensielt kan få alvorlige følger for regjeringssamarbeidet.
 • – Hareide har ingen grunn til å føle seg lurt, NRK nyheter 25.11.15
  En rasende KrF-leder Knut Arild Hareide anklager regjeringen for å ha kuttet i bistanden i det skjulte. Statsminister Erna Solberg sier at regjeringen gjør det samme som alle andre regjeringer har gjort før.
 • Ikke grønt nok, lederkommentar i Dagsavisen (nye meninger) 25.11.15
  Regjeringens forslag om å kutte bistandsbudsjettet med 4 milliarder for å finansiere flyktningregningen, var å ta penger fra verdens fattige for å gi dem til fattige flyktninger her i landet. Det er veldig bra at KrF og Venstre fikk begrenset bistandskuttet.
 • Bistandsthrilleren pågikk til siste minutt, Vårt Land 24.11.15
  Kampen for å sikre tradisjonell bistand mot tidenes kutt pågikk helt inn i de siste forhandlingstimene.
 • WWF-Jensen om budsjettet: - Dette er et «minste felles multiplum», Dagbladet 24.11.15
  Er ikke imponert.
 • Tilbakefører 2,5 bistandsmilliarder: Redd Barna jubler - SV raser, Aftenposten 24.11.15
  De fire samarbeidpartiene har bestemt å tilbakeføre 2,5 milliarder til bistandsbudsjettet. Det får Redd Barna til å juble, mens SV raser.
 • Budsjettkameratene endelig enige om statsbudsjettet, VG 24.11.15
  Dyrere strøm og avgifter - mer til klima og bistand
 • En tapt mulighet, lederkommentar i Dagbladet 24.11.15
  Bistanden fortjener en kritisk debatt om dens virkninger, men et radikalt kutt med umiddelbar virkning er ikke måten å gjøre det på. Venstre og Krf fortjener honnør for å ha nedjustert kuttet med 2,5 mrd. til 1,8 mrd.
 • Overlevde på overtid, kommentar av Arne Strand i Dagsavisen 24.11.15
  Statsministerens press virket. Venstres krav om klimatiltak og KrFs bistandspenger falt på plass til slutt.
 • Roser Krf og Venstre for bistandsseier - tross kutt, Dagbladet 24.11.15
  Redd Barna håper andre land i Europa ser til Norge.
 • Slik blir bistandskuttene reparert, Vårt Land 24.11.15
  KrF og Venstre fikk presset regjeringen til å legge på igjen 2,5 milliarder på bistandsbudsjettet. Her ser du hvordan.
 • Bistand under endring, Dagens Næringsliv 24.11.15
  Jon Lomøy startet i ny jobb som direktør i Norad midt oppe i en hard politisk drag­kamp om bistandsmidlene.
 • Kvinners deltakelse er ikke gratis, kommentar av Gro Lindstad i Dagsavisen (nye meninger) 24.11.15
  I en kronikk i Dagsavisen 20.11. tegner utenriksminister Børge Brende et bilde av Norge som en foregangsnasjon for kvinner, fred og sikkerhet. Det forplikter å være en foregangsnasjon, slår ministeren fast.
 • – KrF og V viser ryggrad i drakampen om bistand, Vårt Land 23.11.15
  Kirkens Nødhjelp er imponert over kampen KrF og Venstre har ført for bistanden. Andre ser med bekymring på fremtiden.
 • Budsjettfinale med klimakamp og bistandsmilliarder, Vårt Land 23.11.15
  Etter forhandlingsmaraton snus bistandskutt for organisasjoner og nye avgifter skal krympe klimagassene litt.
 • TV 2: Bistandskut­tet halveres i bud­sjet­tet, ABC Nyheter (NTB) 23.11.15
  Kuttet på bistandsbudsjettet halveres, og elavgiften økes. Det er trolig noe av det samarbeidspartiene på Stortinget har blitt enige om i sluttspurten av budsjettforhandlingene.
 • Høyres orwellianske dobbelttenkning: 2+2=5, debatt av Morten Lønstad i Dagsavisen (nye meninger) 23.11.15
  Kreativ matematikk kan ikke skjule det faktum at regjeringens kutt er en kreativ ødeleggelse av sivilsamfunnsbistanden.
 • Organisasjonene skal være reddet i bistands-thriller, Vårt Land 23.11.15
  Bistandsbudsjettet skal være landet slik at organisasjonene får drive den langsiktige bistanden omtrent som idag.
 • Fortsatt budsjettfloke for Erna - blir ikke enige med Krf og Venstre, VG 22.11.15
  I KrF er det stor bekymring over at regjeringen ikke er villig til å fylle opp bistandsbudsjettet igjen, etter at Solberg og Jensen foreslo å bruke milliard-summer fra bistandsbudsjettet for å betale for flyktningkrisen.
 • Et krisebudsjett, kommentar av Snorre Valen i Bergens Tidende 21.11.15
  Tre store utfordringer setter samfunnet vårt på prøve: Klimakrisen, flyktningkrisen og oljekrisen i norsk økonomi. Nå trenger vi ansvarlige ledere som legger populismen til side, prioriterer det viktigste først og planlegger i et langsiktig
 • Raseri i KrF etter nytt bistandskutt, VG 21.11.15
  Krisemøte hos statsministeren om budsjettforhandlingene
 • Krigserklæring mot KrF, Vårt Land 21.11.15
  I dag ble det kjent at regjeringen foretar nok et bistandskutt. KrFU-leder Ida Lindtveit mener de går til krig mot KrF.
 • Ingen enighet om budsjett - forhandlingene fortsetter i helgen, Aftenposten 21.11.15
  I en situasjon med vanskelige budsjettforhandlinger - der bistandskutt er ett av de vanskeligste stridstemaene - kom Regjeringen fredag med ytterligere ett kutt i midler til bistand utenfor Norge i inneværende års budsjett, på 1,1 milliarder kroner.
 • Nytt sjokk-kutt gir krisestemning, Vårt Land 21.11.15
  Midt i krevende budsjettinnspurt fikk sentrumspartiene servert nok et bistandskutt på over en milliard. KrF reagerte sterkt.
 • Kritiske røster skal tie, kommentar av Halle Jørn Hanssen i Dagsavisen (nye meninger) 20.11.15
  Det pågår i disse dager i Stortinget en hard maktkamp om noen små penger. Det gjelder støtten til folkeopplysningsarbeidet om nord-sør politikk, FN og internasjonalt utviklingssamarbeid som et mangfold av sivilsamfunnsorganisasjoner arbeider med. Tallet er 91 millioner kr eller noen få promille av bistandsbudsjettet.
 • Feil om støtte til FN, kommentar av Trygve Ølfarnes i Dagsavisen (nye meninger) 20.11.15
  Dagsavisen skriver (i en artikkel med tittelen «– Mangler faglig begrunnelse», publisert den 14. november) at bistandsnorge spør hvorfor støtten til sivilt samfunn kuttes, mens store internasjonale organisasjoner som FN, får like mye penger som før.
 • Opprop: Bistandsaktuelt bør ikke legges ned!, kommentar av Rune Jansen Hagen m.fl. i Aftenposten 20.11.15
  Å legge ned bladet vil medføre en uheldig innskrenkning av mediemangfoldet på et svært viktig område. Vi ber derfor Stortinget om å vedta at Bistandsaktuelt skal videreføres.
 • Kan nærme seg enighet: Dette er problemene som gjenstår, Dagbladet 19.11.15
  Klima og bistand er to nøkkelpunkter.
 • Klar budsjettmelding fra Venstre: Ikke grønt nok, Aftenposten 19.11.15
  - Ikke grønt nok, mener Venstre. - Ikke nok penger på bordet, mener KrF. Begge partiene sa onsdag nei til et tilbud Høyre og Frp håpet kunne være en løsning på høstens langvarige tautrekking om neste års statsbudsjett.
 • For mykje frå bistandsbudsjettet, lederkommentar i Stavanger Aftenblad 19.11.15
  Regjeringa ville bruka 4,2 milliardar kroner av bistandsbudsjettet på flyktningar her heime. Her har Venstre og KrF rett, det er for mykje.
 • Mer til bistand inn i budsjettspurten, Vårt Land 19.11.15
  KrF og Venstre står side om side med noe som kan være sluttkrav i forhandlingsdramaet: Mer til bistand – og grønne avgiftsgrep.
 • KrF og Venstre har overlevert budsjettskisse, NRK nyheter 19.11.15
  For KrF er miljø også viktig, men der det kanskje er rundt bistandsmidlene de krever mest gjennomslag. Hans Olav Syversen var ikke veldig konkret etter KrF sitt gruppemøte, men sa at gruppa har en klar melding om hvor skissen må forbedres.
 • Bistand til dem som trenger det mest, debatt av Peder Weidemann Egseth i Dagsavisen (nye meninger) 18.11.15
  At regjeringen foreslår å omdisponere midler fra aktivitet i Norge til nødhjelp og humanitær bistand i blant annet Syria og nærområdene er ikke «kreativ ødeleggelse» som Morten Lønstad skriver - det er internasjonal solidaritet i praksis.
 • Kjernesakene presses i hard budsjettspurt, Vårt Land 18.11.15
  Sentrumspartiene strever med å vri frem store grønne millionbeløp nok til å redde enighet, bistand og egen budsjettære.
 • Regjeringen svekker skoleelevers undervisning om FN og internasjonale spørsmål, kommentar av FN-sambandets generalsekretær, Kari Solholm m.fl. i Dagsavisen (nye meninger) 18.11.15
  I en tid der verden rykker stadig nærmere norske klasserom, vil regjeringen svekke skoleelevers undervisning om FN og internasjonale spørsmål.
 • Uenighet om størrelse, bistand og grønt skifte, NRK nyheter 17.11.15
  Først satte samarbeidspartiene frist til fredag med å bli ferdig med forhandlingen. Så flyttet de fristen til mandag. Nå er håper de å bli ferdig med statsbudsjettet i løpet av uken.
 • Trangt for hjertesaker i budsjettkavet, Vårt Land 17.11.15
  Skal man motstå mest mulig av bistandskuttet på 4,2 milliarder kroner, blir rommet for de symbolske «småmillionene» mindre.
 • – Risikofulle kutt, Dagsavisen 17.11.15
  Å kutte i utviklingshjelp er en kortsiktig avgjørelse som øker risikoen for konflikt og ustabilitet, advarer FN.
 • Adjø solidaritet og morn’a konservatisme, kommentar av Morten Lønstad i Dagsavisen (nye meninger) 16.11.15
  Regjeringens forslag til 66 % kutt i bistanden gjennom frivillige organisasjoner, også kalt sivilsamfunnsstøtten, står i grell kontrast til hva Store Norske Leksikon skriver om konservatisme.
 • Bistandsopportunisme?, debatt av Rune Jansen Hagen i Dagens Næringsliv 16.11.15
  Morten Jerven angriper regjeringen for bistandskuttene i DN 10. november. Det er absolutt grunner til å kritisere valgene som er gjort, men der han ser opportunisme, ser jeg det motsatte.
 • Budsjettkameratene gjemmer seg bort og forhandler per epost, Vårt Land 16.11.15
  Søndagens forhandlingsmøte ble ikke kunngjort, slik praksis hittil har vært. – Vi kan ikke si annet enn at vi nærmer oss en mulig løsning, sa KrFs Hans Olav Syversen etter møtet. Men etter et Vårt Land forstår er det fortsatt store problemer med å lande en enighet. Partene har ikke løst den virkelig store floken i forhandlingene: En enighet om bistandsmilliardene.
 • Slakt av sivilsamfunnet, debatt av Dag Hareide i VG 15.11.15 (ikke på nett)
  Politisk rådgiver Egseth i UD svarer på mitt innlegg i VG uten overhode å besvare mitt spørsmål: Hvorfor velger Børge Brende å kutte dramatisk i den bistanden som går via frivillige organisasjoner, og bevilge mer til flere poster som kontrolleres av stat og multinasjonale?
 • OECD: – Norsk bistandspolitikk er uklok, Vårt Land 14.11.15
  Bistandstopp Erik Solheim sier de felles europeiske reglene som tilltater å føre flyktningeutgifter på bistandsbudsjettet, ikke er laget for dagens situasjon.
 • Villedende om bistand, debatt av Line Hegna i Stavanger Aftenblad 14.11.15 (ikke på nett)
  Regjeringen har foreslått å bruke 21 prosent av bistandsbudsjettet i Norge, og å kutte bistand gjennom frivillige organisasjoner med 66 prosent. I innlegget «Endringer i bistandsbudsjettet nødvendig» i Aftenbladet 12.11 beskylder politisk rådgiver Peder Weidemann Egseth (H) frivillige organisasjoner for å være tendensiøse når vi påpeker hvilke konsekvenser disse kuttene vil ha for fattige mennesker.
 • Nordisk bistandsmodell står for fall, kommentar av Berit Aalborg i Vårt Land 14.11.15
  Den nordiske bistandsmodellen står for fall. Nå kommer de internasjonale advarslene.
 • – Sjokkerende bistandskutt, Dagsavisen 14.11.15
  FN-rådgiver og superøkonom Jeffrey Sachs roper varsku om Norges bistandskutt.
 • – Mangler faglig begrunnelse, Dagsavisen 14.11.15
  Hvorfor kuttes støtten til sivilt samfunn, mens store internasjonale organisasjoner som FN, får like mye penger som før? spør bistandsnorge.
 • Sentrums-snacks i Ap-budsjettet, Vårt Land 14.11.15
  Ap godtar at rundt 2 milliarder bistandskroner omdisponeres til å hjelpe flyktninger. Men partiet vil skåne bevilgninger til FN og vil plusse på igjen de 968 millionene til «sivilt samfunn» i langsiktig bistand.
 • EUs Afrika-fond på plass, hegnar.no (NTB) 13.11.15
  – Det å skape økonomisk utvikling og håp i mange av landene i Afrika er kanskje jobb nummer 1, sa Solberg til norsk presse da hun kunngjorde det norske bidraget på et europeisk-afrikanske toppmøte i Valletta.
 • Regjeringa sponsar Afrika for å halde på borgarane, Vårt Land 13.11.15
  Medan det er tøffe tak i Stortinget om neste års statsbudsjett – dei blåblås budsjettkamerat KrF seier at dei ikkje kan vere med på omfattande kutt i langsiktig bistand, særleg til Afrika – deler statsministeren ut millionar til afrikanske land. 
 • Vil vurdere reglene for bistandskutt, Vårt Land 13.11.15 (ikke på nett)
  - Tidligere har jeg ikke ofret denne problemstillingen en kalori. Tross alt har utgiftene til flyktninger i giverlandene utgjort beskjedne 3,7 prosent av bistanden fra OECD-landene, sier Solheim. - Vil du ta initiativ for å endre reglene og sette en øvre grense? - Vi vil definitivt sette dette problemet på dagsorden på vårt høynivåmøte i februar. Jeg forventer forslag til endringer, men det vil alltid være vanskelig å endre et regelverk i en slik situasjon. Endring av reglene krever enstemmighet, men diskusjonen må komme, sier Solheim.
 • Norge tjener godt på bistandskutt, Vårt Land 13.11.15
  Regjeringens forslag om bistandskutt for å finansiere asylstrømmen til Norge, gir milliardgevinst for norsk økonomi.
 • Kutt kan forverre krisen, kommentar av Erik Solheim og Helen Clark i Dagens Næringsliv 13.11.15
  Flyktningmottak må ikke gå på bekostning av fattigdomsbekjempelse.
 • Mindre bistand – flere flyktninger, kommentar av Brigt Øystese i Aftenposten 13.11.15
  Mye av bistanden Vesten har stilt opp med har vært for naiv og snill. Den tiden bør være forbi. Om vi kunne kombinert de indiske/kinesiske kravene og tøffheten med den norske tillitten og velmenende hjelpsomheten, kunne mye bra skje.
 • Bistandsdilemmaet, kommentar av Bård Bjerkholt Dagens Næringsliv 13.11.15
  Hvor mye skal man bruke på bistand når ingen vet om den virker?
 • – Får mer igjen for frivillig bistand, Dagen 12.11.15
  – Min påstand er at bistanden gjennom frivillige organisasjoner er den beste. Den kvalitetssikres og måles, har mulighet til å nå mennesker på en annen måte, og drives ofte billigere. Derfor bør vi prioritere mest mulig penger gjennom den kanalen, sier Ropstad.
 • Endringer i bistandsbudsjettet nødvendig, kommentar av Peder Weidemann Egseth i Stavanger Aftenblad 12.11.15 (ikke på nett)
  Hvis man ser bort fra utgiftene til mennesker på flukt i Norge, legger vi opp til å bruke 27,5 milliarder på annen bistand i 2016. Norge er i verdenstoppen både målt i andel av Norges samlede verdiskapning og ikke minst i andel per innbygger. At enkelte omtaler et bistandsbudsjett på denne størrelsen som en slakt av det sivile samfunnet i fattige land, er i beste fall tendensiøst.
 • Nordiske kalde føtter, kommentar av Jeffrey D. Sachs i Dagens Næringsliv 12.11.15
  I et kvart århundre har jeg arbeidet verden over, og til stadighet pekt til den nordiske modellen som bevis på at moderne kapitalisme kan kombineres med anstendighet, rettferdighet, tillit og miljømessig bærekraft.
 • Er Norge det snilleste landet i verden?, kommentar av Stian Bragtvedt i Dagsavisen (nye meninger) 12.11.15
  Hvis Lysbakken oppriktig mener at Norge fram til framleggelsen av statsbudsjettet for 2016 har vært en pådriver mot fattigdom, krig og klimaendringer globalt, er det et stort behov for en realitetsorientering. Kuttene i bistandsbudsjettet er en skandale. Men Norges avtrykk i verden er langt større enn bistanden.
 • Det blir neppe budsjettforlik i Stortinget før etter helgen, Aftenposten 12.11.15
  Foruten størrelsen på bistandsbudsjettet og takten på det grønne skiftet, er det stor uenighet om nivået på skatte- og avgiftslettelser totalt sett.
 • Spar Bistandsaktuelt, Erna, kommentar av Maria Lavik i VG 12.11.15 (ikke på nett)
  Regjeringa vil strupa ei viktig vaktbikkje i norsk utviklingspolitikk. For knappe to veker sidan kom beskjeden om at regjeringa vil legga ned Bistandsaktuelt. Dette fagbladet er for alle som er interessert i utviklingsarbeid og rettar seg spesielt inn mot aktørar i bistandsbransjen. Akkurat no forhandlar regjeringspartia med KrF og Venstre om framtida til Bistandsaktuelt.  
 • Bistandsbekymringer i 10 000 meters høyde, kommentar av Kari Helene Partapuoli i Ny Tid 12.11.15
  Erna Solberg var selv med på feiringen av bærekraftsmålene i New York, og solte seg i glansen fra store stjerner og lyskastere i Central Park. Ikke lenge etterpå legger hun frem et budsjett som kutter i langsiktig bistand og klimatiltak til sivile samfunn. Norge har lenge vært et foregangsland innen bistand. Et land man lytter til. Men hvis alle land nå velger å gjøre som Norge, klarer ikke verdenssamfunnet å oppnå bærekraftsmålene.
 • KrF stiller bistands-ultimatum, VG 12.11.15
  KrF-leder Knut Arild Hareide sier Frp og Høyre må droppe flere av de planlagte kuttene innen bistand. Ellers kan de glemme å få til en avtale om budsjettet.
 • Et linjeskifte i norsk bistand, kronikk av Axel Borchgrevink, Berit Åsen og Desmond McNeill i Klassekampen 11.11.15 (nibr.no)
  Regjeringens bidtandskutt vil skape et kraftig brudd med Norges prinsipper for utviklingssamarbeid.
 • Grunnleggende omlegging av norsk bistandspolitikk i løpet av tre uker, Dagens Perspektiv 11.11.15
  Regjeringen har tatt i bruk et svært uvanlig grep: Tilleggsnummeret. For å gjøre uvanlig store endringer i et budsjett: Bistandsbudsjettet. På uvanlig kort tid: Tre uker. Den fikk et uvanlig resultat: Ny strategi og en grunnleggende omlegging av norsk bistandspolitikk uten debatt.
 • Hvor ble det av lederskapet, Erna?, kommentar av Tove R. Wang, Anne-Marie Helland og Liv Tørres i Aftenposten 11.11.15
  Om kuttene i bistanden blir stående, har du gjort et veivalg som svekker Norges rolle som internasjonalt forbilde og veiviser for verdens fattigdomsbekjempelse.
 • Et historisk høyt bistandsbudsjett, kommentar av Sylvi Graham i iTromsø 10.11.15
  Vi har aldri før sett en lignende folkevandring, eller hatt behov for å ta imot så mange flyktninger i Norge på så kort tid som nå! Det skal vi gjøre på en verdig måte. Flyktningkrisen krever derfor at vi gjør noen endringer innenfor rammen av det store bistandsbudsjettet – men, det er allikevel, uomtvistelig det største bistandsbudsjettet i norsk historie.
 • KrF, Venstre, Høyre og Frp enige om bistandsprofil – Nå gjenstår «totalen»,  Vårt Land 10.11.15
  – En veldig solid jobb, er Venstres Terje Breiviks dom over bistandsbudsjettet som regjeringspartiene, KrF og Venstre er blitt enige om i ettermiddag. Et bistandsutvalg har den siste tiden jobbet på spreng for å bli enige om en profil på bistandsbudsjettet som KrF og Venstre kan støtte opp om.
 • OECD kri­ti­se­rer norske bistandskutt, ABC Nyheter 10.11.15
  Norge vil bruke mer enn 20 prosent av bistansdbudsjettet på flyktninger som er i Norge. – Ikke klokt, advarer lederen av OECDs bistandskomité, norske Erik Solheim.
 • Enige om bistandsfordeling – ikke om beløp, NRK nyheter 10.11.15
  Regjeringspartiene og KrF og Venstre er enige om hvordan bistandspengene skal fordeles. Hvor stor summen blir, gjenstår å se.
 • Opportunistisk bistandskutt, kommentar av Morten Jerven i Dagens Næringsliv 10.11.15
  Regjeringen skylder på syrerne, men kuttene rammer beleilig: kilder til kritikk. Krisen brukes til å ta kjappe gevinster.
 • Godhetshetsen, kommentar av Lars Gilberg i Vårt Land 10.11.15
  At godheten nå er blitt satt under debatt, handler om flere ting. Det skyldes berettiget tvil om effektiviteten i måten vi hjelper på. Det handler også om hvem vi skal prioritere å være gode mot, når vi ikke kan hjelpe­ alle.
 • Hjerterått å la fattige ta regningen, kronikk av Kjell Erik Øye i Sunnmørsposten 09.11.15
  JA – vi må vise hjerterom og hjelpe de flyktningene som kommer hit. Men løsningen er ikke å ta fra den lille prosenten av statsbudsjettet som går til bistand. Jeg er helt sikker på at regjeringen kan finne pengene i den delen av pengesekken som utgjør 99 prosent av statsbudsjettet.
 • – Norges rolle i verden er endret, Dagsavisen 09.11.15
  Den siste uka har Norge gått fra å være en pådriver i en rekke internasjonale spørsmål, til å bli en passiv etterdilter, mener Audun Lysbakken (SV).
 • Bistandsgodteposen, kommentar av Nikolai Hegertun i Vårt Land (verdidebatt) 08.11.15
  Bistanden har gått fra å være en politisk godtepose til å bli en politisk verkebyll.
 • Brende kritisk til bistandskutt i sommer - nå får han kjeft for det samme, ABC Nyheter 07.11.15
  – Med store endringer sent i budsjettprosessen må vi prioritere, svarer UD på kritikken.
 • Spisser KrF-kravene i budsjettkampen, Vårt Land 07.11.15
  KrFs kamp for å unngå bistandskutt veier tungt. – Konsekvensene er dramatiske. Bistandskapitlet «sivilt samfunn» er kuttet med 66 prosent. Jobben vår er å stoppe rasering av kampen mot fattigdom i bistandskapitlet.
 • Tendensiøst av Regnskogfondet, debatt av Peder Weidemann Egseth i VG 07.11.15
  Under overskriften «Slakt av sivilsamfunnet» forsøker spesialrådgiver Dag Hareide i Regnskogfondet å krisemaksimere rundt omprioriteringene i bistandsbudsjettet
 • Godhetshierarkiet, kommentar av Trine Eilertsen i Aftenposten 07.11.15
  Statsminister Erna Solberg frykter en debatt preget av "oss mot dem". Den er godt i gang.
 • Forvirring om fattigdom og flukt, kommentar av Emil André Erstad i Dagens Næringsliv 07.11.15
  Statsminister Erna Solberg har heilt rett i at enktelte formar for bistand kan hindre menneske frå å legge ut på flukt.
 • – Vi hører signalene om bistand, Vårt Land 07.11.15
  Sylvi Graham (H) avviser at regjeringen raserer 
bistandsorganisasjonene, og 
sier at det kan bli endringer 
i hvor kuttene tas.
 • Regjeringen kupper bistandspolitikken, Vårt Land 06.11.15
  Bistandseksperter går hardt ut mot regjeringens kraftige kutt i langsiktig bistand via norske organisasjoner. De mener kuttene ikke er faglig begrunnet.
 • Regjeringen øker bistandsbudsjettet, kommentar av Børge Brende i Dagbladet 06.11.15
  Bistandsorganisasjoner må prioritere tiltak som gir maksimal effekt for menneskene de vil hjelpe.
 • Slakt av sivilsamfunnet, kommentar av Dag Hareide i VG 05.11.15 (ikke på nett)
  Regjeringen har kuttet 22 prosent i bistanden til de fattigste i verden for å bruke penger til flyktninger i Norge. Kuttet har spesielt rammet det sivile samfunn i fattige land som mottar støtte fra organisasjoner i det sivile samfunn i Norge. Her kutter de hele 66 prosent.
 • Redd Barna om regjeringens asylregning: - Vil ramme 450.000 skolebarn, Aftenposten 05.11.15
  130 bistandsorganisasjoner protesterer mot regjeringens planlagte bistandskutt.
 • Et svik mot de fattigste, lederkommentar i Dagbladet 05.11.15
  Regjeringen foreslår en dramatisk endring i en tilleggsproposisjon. Kuttene på 4,2 milliarder kroner innebærer ingen egentlig prioritering, men rammer bredt og hardt, fra langsiktig bistand gjennom sivilt samfunn til fornybar energi. Bistand til næringsutvikling halveres, regnskogsatsingen kuttes med mer enn dobbelt så mye som TV-aksjonen innbrakte.
 • Frp setter inn Sandberg i budsjettarbeid med KrF, Vårt Land 05.11.15
  For å redde sjansene til å finne en budsjettløsning, løftet plutselig budsjettforhandlerne fra Høyre, Frp, KrF og Venstre ut den vanskelige bistandskonflikten til et eget spesialutvalg.
 • – Dette er hjerterått og kortsiktig, regjeringen!, Vårt Land 05.11.15
  100 organisasjoner skulle demonstrere. Det kom 160. De ba regjeringen snu det de kaller en rasering, provokasjon og mistillit mot arbeidet for de aller fattigste.
 • Advarer mot å lokke fram grums, Vårt Land 05.11.15
  – Jeg er her fordi også LO reagerer, sier LO-leder Gerd Kristiansen til Vårt Land. Hun holdt appell da 160 organisasjoner onsdag protesterte mot at regjeringen i sitt flyktningtillegg til budsjettet kutter i støtten til bistandsprosjekter gjennom frivillige organisasjoner.
 • Eget spesialutvalg skal løse bistandsflokene i budsjettet, Vårt Land 05.11.15
  Hurtigutvalg trer raskt i arbeid – kan være avgjørende for budsjettavtale.
 • Demonstrerte mot kutt i bistandsbudsjettet, NRK nyheter 05.11.15
  Over 100 norske organisasjoner demonstrerte mot regjeringens forslag om milliardkutt i bistandsbudsjettet foran Stortinget onsdag formiddag.
 • Bistandsbudsjettet kan ikke skånes, lederkommentar i Aftenposten 05.11.15
  Overføringen av penger fra bistandsbudsjettet til flyktninger og asylsøkere i Norge vekker motstand og strid fra Venstre og KrF. Men bistandsbudsjettet kan ikke skjermes i denne situasjonen.
 • Kortsiktige bistandskutt, lederkommentar i Nationen 04.11.15
  I dag samles en lang rekke frivillige organisasjoner foran Stortinget for å protestere mot regjeringens foreslåtte kutt i bistandspolitikken.
 • Opprør mot kutt i bistand, Klassekampen 04.11.15 (ikke på nett)
  Bistandsmiljøet er i opprør mot regjeringens forslag om drastiske kutt. Den ekstra prislappen for å ta imot flyktninger ligger under én prosent av utgiftene på statsbudsjettet. 
 • Norske bistandskutt kan ramme millioner av verdens fattige, ABC Nyheter 04.11.15
  – Ved å gjøre slike kutt i bistanden over natta vil det arbeidet vi har brukt mange år og mye penger og energi på å bygge opp stå i fare for å falle sammen igjen. Investeringene har dermed vært forgjeves.
 • Frp vil ikke med, lederkommentar i Dagsavisen (nye meninger) 04.11.15
  Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) var ikke noe snauere da hun beskyldte tidligere KrF-statsminister Kjell Magne Bondevik og biskop Helga Haugland Byfuglien for «godhetstyranni i flyktningdebatten». I KrF er man opplært til å vende det andre kinnet til. Det er en grense for hvor mange slag Frp kan gi KrF før samarbeidet sprekker.
 • Svenskene tar halvparten fra bistand, Dagens Næringsliv 04.11.15
  I Norge blir det opprør fra opposisjonen når 20 prosent av asyl­kostnadene tas fra bistandsbudsjettet. Sverige skal nå bruke 50 prosent.
 • Svarte­per­spil­let om asyl­reg­nin­gen, ABC Nyheter (NTB) 04.11.15
  Asylkrisen skjerper motsetningene mellom de fire borgerlige partiene som tirsdag startet forhandlinger om neste års statsbudsjett. Alle frykter asylregningen skal sette bom for egne satsinger.
 • Trine til Siv og Erna: - Uttrykket «hjelpe dem der de er» høres nå hult ut, Dagbladet 03.11.15
  Venstre vil reversere kutt i bistand med 4,4 milliarder, men vil bruke 550 bistandsmillioner til å finansiere flyktningstrømmen.
 • Mer bistand – flere flyktninger?, kommentar av Rune Jansen Hagen i Dagens Næringsliv 03.11.15
  Mindre bistand gir neppe flere flyktninger. Sammenhengen er heller motsatt, viser forskningen.
 • Frp-Listhaug: – Godhetstyranniet rir Norge som en mare, NRK nyheter 03.11.15
  Sylvi Listhaug hevder alle som tar til orde for en streng innvandringspolitikk framstilles som «fæle mennesker». Nå tar hun et knallhardt oppgjør med både Kjell Magne Bondevik og Kirken.
 • Spisser bistandskamp, Vårt Land 02.11.15
  Trine Skei Grande går til motaksjon: Venstre plusser heller nær halve milliarden på den bistandsposten som de blåblå nær tømte.
 • Varsler kraftig konflikt om statsbudsjettet, Dagbladet 01.11.15
  Regjeringen har hisset på seg støttepartiene med sitt flyktningforslag. KrF mener det nå blir vanskelig å komme fram til en løsning.
 • Snu i tide - om bistand og flyktninger, kommentar av Atle Sommerfeldt i Vårt Land (verdidebatt) 01.11.15
  Regjeringen foreslår å la fattige land og mennesker betale våre forpliktelser. Vi er nå det landet i verden som bruker høyest andel av bistandsbudsjettet på oss selv.
 • Menneska som aldri bør flykte, kommentar av Marte Gerhardsen og Emil André Erstad Dagbladet  01.11.15
  Norsk utviklingspolitikk bør ikkje ha som hovudmål å hindre folk frå å flykte hit. Men vi kan og bør også bruke norsk bistand til å førebygge kriser som driv folk på flukt.
 • Inndekning, lederkommentar i Klassekampen 31.10.15
  Det største bidraget til å finansiere asylstrømmen kommer fra bistandsbudsjettet. Hele 4,2 milliarder kroner hentes fra dette budsjettet. Den langsiktige bistanden gjennom frivillige organisasjoner kuttes fra 1,6 milliarder kroner til 670 millioner. Kuttet i bistandsbudsjettet er dramatisk og altfor stort.
 • Knut Arild Hareide: - Det er ikke sikkert vi finner en løsning, Dagbladet 31.10.15
  Regjeringen vil ta 4,2 milliarder fra bistandsbudsjettet.
 • Nei til bistandskutt, Dagens Næringsliv (NTB) 31.10.15
  Fylkesledere i KrF gir klar beskjed om at det uaktuelt å kutte i bistandsbudsjettet for å finansiere asylstrømmen.
 • Forbereder kamp om bistandsbudsjettet, Aftenposten 31.10.15
  - Det er fullstendig uakseptabelt å hente 4,2 milliarder kroner til dette fra internasjonal bistand. Det er å la fattige betale, sier KrF-leder Knut Arild Hareide. Også i Venstre ble forslaget omtalt som «uansvarlig» av nestleder Terje Breivik i går.
 • Venstre: Bistandskutt grenser til det uforsvarlige, Dagens Næringsliv (NTB) 31.10.15
  Flere partier er skeptiske til regjeringens forslag til asylfinansiering.
 • KrF mener regjeringen stjeler fra de fattige, VG 31.10.15
  KrF-leder Knut Arild Hareide anklager Høyre og Frp for å sende regningen til de fattige ved å bruke bistandskroner på flyktningene i Norge.
 • Vil sette Siv på sidelinja, Klassekampen 31.10.15
  – Det er veldig uklokt å finansiere dette ved å ta mye fra bistanden. Bistanden er en investeringen i framtida for fattige land. Vi risikerer at vi bidrar til framtidige flyktningkriser når vi kutter i bistanden, sier Bondevik.
 • – Vi har lagt fram tøffe tiltak, Dagsavisen 31.10.15
  – Det er veldig problematisk. Omfanget av kutt i bistandsbudsjettet nærmer seg det jeg vil karakterisere som uforsvarlig. Man kan til og med stille spørsmål ved om det er gjennomførbart, sier Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik.
 • Presse­støt­ten kuttes for å betale asyl­reg­ning, ABC Nyheter (NTB) 31.10.15
  Regjeringen forslår i tillegg å avvikle hele støtteordningen for informasjonstiltak i Norge.
 • Vil endre norsk bistand over natta, kommentar av Berit Aalborg i Vårt Land 31.10.15
  Regjeringen bruker flyktningkrisen til å radbrekke norsk bistandstradisjon.
 • Hjelpeorganisasjoner: – Et svik mot de fattigste, VG 31.10.15
  Hjelpeorganisasjonene er i harnisk over regjeringens forslag om å kutte bistanden med over 4,2 milliarder kroner.
 • Ikke ta bistanden, lederkommentar i Nationen 31.10.15
  I går la regjeringen fram tilleggsmeldingen til statsbudsjettet, det såkalte asylbudsjettet. Kostnadsøkningen på grunn av økt asylinnvandring er beregnet til 9,5 milliarder kroner. Mesteparten av pengene hentes fra bistandsbudsjettet.
 • Norge gir mest bistand til Norge, Vårt Land 31.10.15
  Fattigdomsbekjempelsen er død og begravet, sier Kirkens Nødhjelp.
 • Stort kutt i regjeringens regnskogsatsing, Dagbladet (NTB) 31.10.15
  - Et uttrykk for veldig kortsiktig tenkning rett før klimatoppmøtet i Paris, mener Regnskogfondets leder Lars Løvold.
 • Budsjett for de rike, kommentar av Arne Strand i Dagsavisen (nye meninger) 31.10.15
  Regjeringens samarbeidspartier KrF og Venstre reagerer voldsomt på at finansminister Siv Jensen (Frp) finansierer halvparten av flyktningregningen med bistandsmidler. Mesteparten av skattelettelsene blir skjermet. Regjeringen lar de fattige betale for de fattige.
 • Både forlik og bråk, kommentar av Berit Aalborg i Vårt Land 30.10.15
  Både KrF og Venstre har tidligere gått med på å bruke midler fra bistandsbudsjettet til flyktinger i Norge. Men da har det vært snakk om mindre beløp enn i dag. Nå ryktes at regjeringen legger opp til at 4 milliarder kroner på bistandsbudsjettet skal brukes til flyktinger i Norge, da reagerer både KrF og Venstre.
 • Klar for kamp om flyktningkronene, Dagsavisen 30.10.15
  KrF og Venstre vil svare på asylregningen med kutt i olje­pengebruk, mens regjeringen vil bruke flere oljekroner og ta fra bistandsbudsjettet.
 • Kutt i bistand kan føre til økt migrasjon og betydelig økte kostnader, kronikk av ledere fra 21 bistandsorganisasjoner i  Aftenposten 30.10.15
  Målet om å gi én prosent av BNI i bistand har aldri vært ment som et tak. I en situasjon der en økende andel av bistanden går til flyktninger i Norge, må vi gå ut over denne grensen. Er det én gang vi skal gi mer enn en prosent av BNI – er det nå.
 • Hareide advarer Siv og Erna mot å være naive, Dagbladet 30.10.15
  - Vi ønsker å være konstruktive, men regjeringen er naive hvis de kutter i bistanden og samtidig gir skattelette til de rikeste, sier Knut Arild Hareide til Dagbladet.

Søk:

Avansert søk

Lederkommentarer i norske aviser om regjeringens forslag til bistandskutt:


"KrF brukte store deler av sin politiske kapital til å sikre at midler på bistandsbudsjettet ikke ble flyttet fra norske bistandsorganisasjoner til flyktningkrisen. Dette reddet mange stillinger i norske bistandsorganisasjoner, flere av dem med utspring i Kristen-Norge. At KrF fremmer deres sak er naturlig for et særinteresseparti, og budsjettkamp er et helt normalt politisk fenomen i et parlamentarisk demokrati. Dessverre er det slik at en for stor del av bistandsmidlene går til å drive norske organisasjoner, og ikke til å hjelpe folk direkte."

Lederkommentar
i VG 26.11.15 (ikke på nett)

"Regjeringens forslag om å kutte bistandsbudsjettet med 4 milliarder for å finansiere flyktningregningen, var å ta penger fra verdens fattige for å gi dem til fattige flyktninger her i landet. Det er veldig bra at KrF og Venstre fikk begrenset bistandskuttet."

Lederkommentar
i Dagsavisen 25.11.15

"Bistanden fortjener en kritisk debatt om dens virkninger, men et radikalt kutt med umiddelbar virkning er ikke måten å gjøre det på. Venstre og Krf fortjener honnør for å ha nedjustert kuttet med 2,5 mrd. til 1,8 mrd."

Lederkommentar
i Dagbladet 24.11.15

"Regjeringa ville bruka 4,2 milliardar kroner av bistandsbudsjettet på flyktningar her heime. Her har Venstre og KrF rett, det er for mykje."

Lederkommentar
i Stavanger Aftenblad 19.11.15

"Regjeringen foreslår en dramatisk endring i en tilleggsproposisjon. Kuttene på 4,2 milliarder kroner innebærer ingen egentlig prioritering, men rammer bredt og hardt, fra langsiktig bistand gjennom sivilt samfunn til fornybar energi. Bistand til næringsutvikling halveres, regnskogsatsingen kuttes med mer enn dobbelt så mye som TV-aksjonen innbrakte."

Lederkommentar
i Dagbladet 05.11.15

"Overføringen av penger fra bistandsbudsjettet til flyktninger og asylsøkere i Norge vekker motstand og strid fra Venstre og KrF. Men bistandsbudsjettet kan ikke skjermes i denne situasjonen."

Lederkommentar
i Aftenposten 05.11.15

"Det viktigste for framtida er å stramme inn, sier Listhaug. Hun nevner ikke at regjeringen ikke bare bruker innstrammingene i poster regjeringen lenge har ønsket å kutte, til å betale Norges bidrag til flyktningkrisen. Regjeringen kutter også for å skjerme sin satsing på å redusere de aller rikestes bidrag til fellesskapet. Framtida skal vi møte sammen, med hjerterom og folkevett. Det må være mulig å løse en kortsiktig krise uten å skape langsiktig krise. Uten å skru pengestrømmen i de rikestes favør og kalle det innstramming."

Lederkommentar
i Nationen 04.11.15

"Det største bidraget til å finansiere asylstrømmen kommer fra bistandsbudsjettet. Hele 4,2 milliarder kroner hentes fra dette budsjettet. Den langsiktige bistanden gjennom frivillige organisasjoner kuttes fra 1,6 milliarder kroner til 670 millioner. Kuttet i bistandsbudsjettet er dramatisk og altfor stort."

Lederkommentar
i Klassekampen 31.10.15

"Reaksjonene er sterke på at 4,2 milliarder tas fra bistand for å dekke utgiftene til flyktninger. Kristelig Folkeparti-leder Knut Arild Hareide kaller det «å ta fra verdens fattige og mennesker på flukt». Men det er jo nettopp å gi til mennesker på flukt. Det er rom for å bruke noe av et stort bistandsbudsjett til å håndtere flyktningsituasjonen. Men å kutte i arbeidet for regnskogbevaring er ikke noe godt signal få uker før det store klimamøtet i Paris."

Lederkommentar
i
Dagens Næringsliv 31.10.15

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 17. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.