Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Med Kina mot en ny verdensorden

På tampen av et år der lite har vært normalt kunne statsminister Erna Solberg (H) denne uka orientere Stortinget om en etterlengtet "normalisering av Norges politiske og diplomatiske relasjoner med Kina". - Gode nyheter for Norge, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund, men om det også er bra for demokrati og menneskerettigheter gjenstår å se. Normaliseringen er kanskje vel så mye uttrykk for en realpolitiske tilpasning til Kinas rolle i en ny verdensorden?

Torsdag 22. desember 2016
Linker oppdatert: Onsdag 15. februar 2017

Den norske Nobelkomiteen besluttet i 2009 å gi Nobels fredspris til USAs president Barack Obama og i 2010 til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo. Kina markerte sin misnøye med å fryse de diplomatiske forbindelse til Norge og stanse forhandlingene om en bilateral frihandelsavtale. Dette bidro til mye debatt om Norges forhold til "den gamle supermakten" USA og den fremvoksende stormakten Kina, så vel som om samstemt politikk for utvikling, der hensynet til ytringsfrihet og menneskerettigheter veies mot norske næringslivsinteresser. 

Slike debatter vil vi trolig se mer av i årene fremover, men denne uka ble de diplomatiske forbindelsene mellom Norge og Kina gjenopprettet.

- På basis av en felles erklæring etablerer vi, fra i dag, full normalisering av våre politiske og diplomatiske relasjoner med Kina, sa statsminister Erna Solberg (H) i en orientering til Stortinget sist mandag, der hun også utdypet hvorfor hun mente dette var viktig:

"Jeg er glad for at vi nå i dag er tilbake i et normalt diplomatisk og politisk forhold til Kina. Dette har vært en viktig politisk prioritet for min regjering. Vi ser nå fremover. På de mulighetene som åpner seg for samarbeid med Kina. Kina er verdens nest største økonomi og fast medlem av FNs sikkerhetsråd. Det er viktig for oss å ha et samarbeid om de mange internasjonale spørsmålene som vi er opptatt av. Fra klima- og bærekraftsmål, til mange andre tema på den internasjonale dagsorden."

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, som var utenriksminister i 2010, kommenterte dette slik i Stortinget etter orienteringen:

"Jeg vil anerkjenne regjeringens arbeid med sikte på å gjenopprette fullt normale forbindelser med Kina. Det har vært et langdrygt arbeid, og jeg tror det som i dag blir avklart mellom Norge og Kina, har vist at det har vært nødvendig å ta den tiden som var nødvendig for å få til en tekst og en forståelse som tar godt vare på begge parters hensyn. Jeg deler statsministerens vurdering av de mulighetene dette åpner for Norge, for vårt næringsliv, og også for bredere samfunnsinteresser. Det er ikke naturlig for Norge å ikke ha fulle diplomatiske forbindelser med Kina i den verdenen vi lever i i dag."

Orienteringen ble stort godt mottatt i Stortinget. Flere pekte på de mulighetene dette nå ga for norsk næringsliv, mens andre understreket at avtalen ikke måtte hindre Norge i ta opp kritikkverdige forhold knyttet til blant annet menneskerettigheter. Trine Skei Grande (V) sa det slik:

"Når vi nå har oppnådd disse kontaktene, er det også en anledning for oss til å løfte fram menneskerettigheter og de verdiene som vi ikke har fått løftet fram gjennom dialog de siste årene. Jeg synes at Norge fortsatt skal ha sine idealer i møte med land som har styreformer og bedriver menneskerettighetsbrudd som det er viktig for oss å påpeke, og bruke enhver anledning til å gjøre det."

Da UDs budsjett sto på dagsorden i Stortinget senere samme dag ville Bård Vegar Solhjell (SV) vite om avtalen innebar noen innrømmelser på dette området fra norsk side. Han fikk følgende svar fra daværende EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker (H):

"Så til det spørsmålet som representanten Bård Vegar Solhjell reiste knyttet til avtalen med Kina. Jeg må ta det forbehold at jeg har naturlig nok ikke sett avtalen, men det er ingen ting i den avtalen som skal hindre Norge fra å ta opp også det man fra motparten vil kunne betegne som kritiske saker eller vanskelige spørsmål. Det må ikke herske noen tvil om at det svaret som statsministeren her har gitt, er slik avtalen skal forstås og vil bli behandlet fra norsk side."

Mange frykter imidlertid at avtalen vil legge en demper på Norges muliget til å ytre seg kritisk og avisa Klassekampen oppsummerte forhandlingskompromisset slik:

"Norge vil avstå frå å provosere Kina politisk, men har ikkje beklaga fredsprisen til Liu Xiaobo."

– Det er rett og slett ydmykende

I avtalen som er inngått mellom Norge og Kina står det blant annet (NB! Dette er ikke en offisiell oversettelse):

"Den norske regjeringen respekterer fullt ut Kinas utviklingsvei og sosiale system og berømmer den historiske utviklingen som har funnet sted i landet. Den norske regjeringen gjentar sin anerkjennelse av ett-Kina-politikken, respekterer Kinas suverenitet og territoriale integritet fullt ut, legger stor vekt på Kinas kjerneinteresser og de saker som er viktigst for Kina (major concerns), vil ikke støtte tiltak som undergraver dem og vil gjøre sitt beste for å unngå eventuelle fremtidige skader på de bilaterale relasjonene."

- Dette er helt normalt diplomatisk språk, sa utenriksminister Børge Brende (H) til Dagsnytt 18 (NRK) på mandag og mente at avtalen gjør det mulig å også ta opp forhold som er "krevende", herunder menneskerettigheter. I en kronikk i VG for to år siden tok han til orde for at "menneskerettighetene må stå øverst på dagsorden" og konkluderte slik:

"I sum betyr dette at respekten for menneskerettighetene skal integreres i alle deler av vår utenriks- og utviklingspolitikk. Vi skal være samstemte. Der vi støter på dilemmaer, skal det være tydelig at Norge er en sterk forsvarer av menneskerettighetene."

Overfor Dagsnytt 18 mente imidlertid Bård Vegar Solhjell (SV) at teksten som nå er brukt i avtalen mellom Norge og Kina er "ganske uvanlig" og at innholdet i teksten vil bli avgjort i praksis - av hva Norge faktisk gjør.

Og det var nettopp hva Norge gjorde i praksis som bidro til at regjeringen fikk sterk kritikk da regjeringens melding om menneskerettigheter ble drøftet for to år siden. Meldingen kom i kjølvannet av tidligere fredsprisvinner Dalai Lamas besøk i Norge i 2014, da regjeringen takket nei til å møte ham.

- Norge står i politisk spagat når det gjelder vårt selvbilde om menneskerettigheter og våre handlinger knyttet til menneskerettigheter, skrev Venstes Trine Skei Grande og Rebekka Borsch i en kommentar i Aftenposten den gangen og utdypet sitt syn slik: 

"For oss liberalere var det en dyp skuffelse over hvordan Regjeringen sviktet prinsippet om å stå rakrygget opp for demokrati og menneskerettigheter i møte med et taust og avvisende Kina."

- Amnesty vil følge nøye med på hvordan Norge håndhever den nylig inngåtte avtalen med Kina, skriver nå John Peder Egenæs i Amnesty Norge i en kommentar, mens blant andre professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oxford, Stein Ringen, som nettopp har skrevet en kritikkerrost bok om Kina, beskriver avtalen slik overfor Aftensposten:

"Det er rett og slett ydmykende." 

Kjell Arild Nilsen, som for et par år tilbake skrev boka "Norge vs Kina" sammen med Helge Øgrim, kaller avtalen for "Norges ynkelige tilbaketog" og innleder slik i en kommentar i ABC Nyheter i dag:

"Det hensyn Norge lover å ta til den kinesiske ledelsens egendefinerte «kjerneinteresser», er forsvar av Kinas territorium, ettpartidiktaturet og landets økonomi."

Realpolitisk tilpasning til en ny verdensorden?

Etter at Nobels fredspris til Liu Xiaobo i 2010 ble kunngjordt kommenterte Alf Skjeseth tildelingen slik på lederplass i Klassekampen:

"Når Nobelkomiteen det eine året gjev prisen til presidenten i den krigførande supermakta USA, og det neste til ein fengsla dissident i den ikkje krigførande stormakta Kina, kan ein ikkje undre seg over at Kina oppfattar prisen som del av Vestens trong til å løfte sin moralske peikefinger. Kan nokon tenkje seg at Kinas president får fredsprisen for dialogen med Taiwan, før prisen går til ein fange utan lov og dom på Guantanamo? Ikkje det, nei."

Hva framtiden vil bringe gjenstår imidlertid å se, for Norges bånd til USA er ikke så tette og solide lenger som de har vært og dessuten har USAs rolle i verden gjennom flere år blitt svekket.

- USA-dominans er over, kunne Dagsavisen melde på sin forside i idag, med henvisning til situasjonen i Midtøsten. Det kan få konsekvenser for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, men for norsk næringsliv er trolig konsekvensene av Trumps avvisning av frihandelsavtaler som TTP (Trans Pacific Partnership) rundt Stillehavet enda større.

- Støtter ny verdensorden med Kina og Russland, ble tittelen i Dagens Næringsliv da APEC-landene i Stillehavsregionen møttes i Peru etter USA-valget og utdypet det slik:

"I helgen møtes topplederne for verdens største økonomier rundt Stillehavet i Peru. Dørene er åpnet for Kina og Russland etter det amerikanske presidentvalget. Mange land søker nye allianser."

Dagens Næringslivsliv pekte også på at "APEC står for 59 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt og 49 prosent av handelen". Det er derfor ingen overraskelse at NHO-sjef Kristin Skogen Lund kommenterte normaliseringen mellom Norge og Kina denne uka slik:

"Våre bedrifter står klare til å satse på ny vekst i handelen med Kina. Denne etterlengtete normaliseringen av forholdet til Kina er gode nyheter for ikke minst eksporten av sjømat. Vi tror dette vil bety at en full frihandelsavtale mellom Norge og Kina nå kan komme på plass." 

- Vi må tenke nytt og se utover, og finne nye partnere og arenaer, skrev tidligere utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i innledningen til boka Norge og det nye verdenskartet fra UDs Refleksprosjekt i 2013 og i en kommentar til Norges relasjon til Kina i Aftenposten i fjor sommer innledet tidligere utviklingsminister Erik Solheim slik:

"Når Norge ikke kan snakke politikk med Kina, blir vi en mindre effektiv aktør på områder som er viktige for Norge og for verden."

Slike tanker ble neppe mindre aktuelle etter at Donald Trump vant presidentvalget i USA i november. Regjeringens "normalisering" av forholdet til Kina må derfor trolig leses som en realpolitisk tilpasning til Kinas rolle i en ny verdensorden, selv om det kanskje spriker litt i forhold til regjeringens uttalte politikk på menneskerettigheter.

- Norge bøyer seg for Kina. Det kommer til å gjøre litt vondt, mener Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv og konkluderer slik i sin kommentar:

"Norge bøyer seg ikke mer enn andre land har gjort, men står heller ikke med rakere rygg. Forskjellen er at Norge har måttet sone lenger enn de fleste. For både politikk, diplomati og handel er det en lettelse at forholdet normaliseres. Det handler om mye mer enn laks. Det handler om Norges forhold til verdens mest folkerike land og verdens nest største økonomi. Da var det dette som måtte til."

______________________________________

Aktuelle lenker:

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Proffen og amatøren, kommentar av Torbjørn Færøvik i Dagsavisen (nye meninger) 14.02.17
  Amerikanske bedriftsledere har kommet duknakket hjem fra Kina. Det er ikke bare Trump som mener Kina lenge har møtt for liten motstand internasjonalt.
 • Norge i klem mellom Kina og USA, Dagsavisen 11.02.17
  Den foreløpige avspenningen mellom Kina og USA er viktig for Norge, sier Kristoffersen. – For den norske regjeringen, som har hatt en lang konflikt med Kina, er det spesielt viktig ikke å bli tvunget til å velge side mellom vår viktigste allierte, USA, og Kina, ett av Norges viktigste markeder i framtida, dersom det skulle bli en konflikt mellom USA og Kina.
 • Våre dårlige venner, kommentar av Anne Christine Kroepelien (Vigdis Freedom Foundation) i Dagens Næringsliv 07.02.17
  Alle synes stolte over Norges handelsavtale med Kina. Norsk oljeindustri stormer i samlet flokk til Iran. Både Kina og Iran undertrykker og fengsler egne borgere i strid med FNs universelle menneskerettigheter. Hvor går grensen for realpolitikk i møtet med etikk og internasjonal solidaritet?
 • Prisen for normalisering, kommentar av Emil Andre Erstad (Agenda) i Bergens Tidende 04.02.17
  Viss ein meiner at menneskerettar er mindre viktig enn næringsliv, kan ein like godt seie det rett ut.
 • Kinasyndromet, lederkommentar i Dagsavisen (nye meninger) 04.02.17
  Samme mann (Jan Tore Sanner), stadig i opposisjon, sa til Dagens Næringsliv i oktober 2011: «Det er viktig at Norge evner å stå opp for menneskerettigheter også når det er krevende. Det er viktig å ha god kontakt med Kina, men det må kombineres med en tydelig linje i spørsmål om menneskerettigheter». Det må gjøre vondt å møte seg selv i døra.
 • Den kinesiske tur, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 04.02.17
  De hadde Børge Brende, Kina og 90 minutter. Gjett hvor mange ganger noen brukte ordet «menneskerettigheter».
 • Avtalen med Kina er et norsk knefall, Kommentar av Kåre Dahl Martinsen og Ingerid Opdahl (Institutt for forsvarsstudier) i Dagbladet 02.02.17
  Ingen grunn til å tro at avtalen gjør det lettere for Norge å påvirke kinesisk politikk når det gjelder handel eller på noe som helst annet område.
 • Erna Solberg skal reise til Kina med næringslivstopper, Dagens Næringsliv 21.01.17
  Kina og Norge er blitt enige om at den norske statsministeren kan komme til Beijing med full næringslivsdelegasjon så raskt det praktisk lar seg ordne. 
 • Kina-spørsmålene som er så følsomme at Brende nekter å svare på dem, Dagbladet 20.01.17
  Etter endelig å være på talefot med Kina unngår Børge Brende alle spørsmål om fredsprisvinner Liu Xiaobo, og om Kina bør respektere folkeretten.
 • Fem år på overtid skal Norge bytte ambassadør i Kina. Det kan bli denne toppdiplomaten. Aftenposten 19.01.17
  Norges FN-ambassadør Geir O. Pedersen er det heteste navnet til å bli ny norsk ambassadør i Kina. Norge vil sende en toppdiplomat for å blidgjøre Kina.
 • Kina skal investere 3000 milliarder i miljøvennlig energi - en stor mulighet for Norge, mener næringslivet, Aftenposten 16.01.17
  Innen 2020 skal fornybar energi og kjernekraft stå for halvparten av all ny elektrisitetsproduksjon i Kina, ifølge NEA.
 • Bare gode venner, NRK nyheter 15.01.17
  Norge er ute av den politiske fryseboksen her i Kina. Men vil det nye vennskapet handle om mer enn å selge laks?
 • Vi må unngå å bli et gissel for lederne i Beijing, kronikk av Torbjørn Færøvik i Aftenposten 13.01.17
  De fleste vil nok være enige om at samarbeid mellom frie, demokratiske land er et pluss. Men Kina er verdens største diktatur. Det betyr at vi må tenke over hvert skritt vi tar, og fremfor alt må vi unngå å bli et gissel for lederne i Beijing.
 • Verdig debatt, utenriksanalyse av Tove Gravdal i Morgenbladet 13.01.17
  Norges gjenopprettede forhold til Kina kan åpne nye veier for fredsdiplomati i Afghanistan.
 • Menneskerettar først, alltid, kommentar av Emil Andre Erstad (tankesmien Agenda) i Vårt Land (verdidebatt) 12.01.17
  Verda opplever stadig sterkare til­bakeslag for dei internasjonale menneske­rettane. Viss Noreg held fram med å bidra til å svekke dette regelverket gjennom nedprioritering av menneskerettar i utanrikspolitikken og konsekvente menneskerettsbrot her heime, tapar alle på det, også vi her i Noreg.
 • Må Norge knele for Kina?, kommentar av Inger Bentzrud i Dagbladet 07.01.17
  «Javisst,» bekrefter Stein Ringen, professor ved Oxford-universitetet. Norge har vært et offer for Beijings smålige hevngjerrighet. Prisen Norge har betalt er å la seg offentlig ydmyke, kanskje i den tro at andre vil forstå at ydmykelsen var påtvunget og uunngåelig, mener Ringen.
 • Statsministeren om Norge og Kina: – Vi er en liten brikke i stormaktenes spill, NRK nyheter 02.01.17
  I Erna Solbergs (H) nyttårstale til det norske folk er Kina det første hun vil snakke om. – Kina er åpenbart den viktigste saken for regjeringen, i året som har gått, sier Kina-ekspert.
 • - Med Trump vil «den vestlige verden slik vi kjenner den i dag nesten garantert forsvinne», Dagbladet 02.01.17
  I sin siste artikkel «Goodbye to the West» skriver den tidligere venstreradikale og representanten for miljøpartiet De grønne i Tyskland at Trump - langt på vei - med sin egen varslede politikk vil spille USA utover sidelinja.
 • Å hviske Roma midt imot, Kommentar av Nikolai Hegertun (Civita) i Dagens Næringsliv 31.12.16
  Etter at forholdet til Kina nå er normalisert, er det flere som reagerer på at Norge kryper for en autoritær stormakt som bryter menneskerettighetene. Andre har en noe mer positiv holdning, men fremholder at Norge ikke må stoppe å kritisere Kina for menneskerettighetsbrudd. Trolig mangler begge disse ståstedene rot i virkeligheten. Hvorfor? Jo, fordi Norge alltid har bøyd av fra aktivist-linjen i møte med mektige stater, og især Kina.
 • Vil ha Norge inn i Silkeveien, Dagens Næringsliv 23.12.16
  Den kinesiske milliardæren Yahui Zhou var med på forhandlingene mellom Kina og Norge. Han mener avtalen er en invitasjon til å bli med i tidenes største utenriksprosjekt, den nye Silkeveien.
 • Norges ynkelige tilbaketog, kommentar av Kjell Arild Nilsen (forfatter) i ABC Nyheter 22.12.16
  Det hensyn Norge lover å ta til den kinesiske ledelsens egendefinerte «kjerneinteresser», er forsvar av Kinas territorium, ettpartidiktaturet og landets økonomi.
 • Angela Merkel ga Norge Kina-hjelp, VG 22.12.16
  Regjeringen fikk hjelp fra Angela Merkel i kritiske faser av de topphemmelige forhandlingene med Kina om å smelte isfronten mellom de to landene.
 • Et nytt Kina har oppståttDagens Næringsliv 21.12.16
  Norge og norske selskaper må bli kjent med et «nytt Kina» når de diplomatiske forbindelsene normaliseres. Det er et mer selvsikkert og internasjonalt Kina som har oppstått siden 2010.
 • Løsning i Beijinglederkommentar i VG 21.12.16
  Norge og Kina normaliserer omsider de diplomatiske og politiske forbindelser. Vi forventer et sterkt norsk engasjement for menneskerettigheter i Kina nå som forholdet er normalisert.
 • Vent med feiringen, Norge, Minerva 20.12.16
  Oppmykningen mellom Norge og Kina er ikke nødvendigvis en gladsak. Den kan være et symptom på at spenningene øker mellom to supermakter. 
 • WTO bekymret for økende lønnsforskjeller i USA, ABC Nyheter 20.12.16
  Smuldrende infrastruktur og økende lønnsforskjeller i USA gir grunn til bekymring, advarer WTO. For ikke å snakke om en offentlig gjeld tilsvarende 87 norske statsbudsjetter.
 • Ikke fritt frem for Australia, Dagens Næringsliv 20.12.16
  Det ventes økt proteksjonisme under Donald Trump som president i USA. Kina ønsker økt handel og vil ta ledertrøyen. Nå gjenopptas frihandelsforhandlingene mellom Norge og Kina. 
 • Kina-ekspert: – Trump kan ha påvirket, NRK nyheter 20.12.16
  USA-s påtroppende president, Donald Trump, kan ha påvirket forhandlingene mellom Norge og Kina. Det mener en av Norges fremste Kina-eksperter, Harald Bøckman.
 • Slutt på isfronten, lederkommentar i Bergens Tidende 20.12.16
  Norge har gjort rett i å vise fasthet i møte med Kina.
 • – Vil skyve Kina opp på agendaen, Dagsavisen 20.12.16
  Normaliseringen av forholdet til Kina vil bidra til at Kina kommer høyere på Norges agenda, tror Kina-forsker.
 • Forfatter mener Kina rotet seg inn i et hjørne, ABC Nyheter (NTB) 20.12.16
  Normaliseringen av forholdet mellom Norge og Kina er gledelig, men det hadde vært interessant å vite hva som står i dokumentet partene har brukt seks år på å formulere, mener Kina-kjenner.
 • -Vi gleder oss til å selge mer laks til det kinesiske markedet, Dagens Næringsliv 20.12.16
  Forholdet mellom Norge og Kina normaliseres. Det kan føre til et kjempeboost for oppdrettsnæringen. 
 • Spår kinesisk oppkjøpsbølge i Norge, Dagens Næringsliv 20.12.16
  SEBs sjefstrateg for Asia, Sean Yokota, spår kinesisk oppkjøpsbølge i Norge etter at forholdet mellom Kina og Norge nå normaliseres.
 • NHO: Venter full frihandelsavtale med Kina, Dagens Næringsliv 20.12.16
  Normaliseringen av relasjonene til Kina er gode nyheter for norsk næringsliv, mener NHO.
 • Erna Solberg om Kina-avtalen: «Bare tre mennesker har visst om dette», Dagens Næringsliv 20.12.16
  Statsminister Erna Solberg forteller hvem de få utvalgte bak den historiske Kina-avtalen er. Hun håper å kunne reise til Beijing neste år. 
 • Brende: – Tok tid å bygge opp tillit, Dagens Næringsliv (NTB) 20.12.16
  – Det har vært et møysommelig og krevende arbeid, ikke minst for å bygge en tillit som overhodet ikke var der, sier utenriksminister Børge Brende (H) om samtalene med kineserne.
 • Uro over formulering i Norges Kina-avtale, Dagens Næringsliv (NTB) 20.12.16
  Amnesty Norge og MDG er bekymret for at avtalen Norge har inngått med Kina vil innebære at Norge ikke lenger kan kritisere landet for menneskerettighetsbrudd.
 • Jagland og Lundestad tause om norsk Kina-avtale, Dagens Næringsliv 20.12.16
  Hverken Torbjørn Jagland, Geir Lundestad eller Kaci Kullmann Five vil si noe om den nye samarbeidsavtalen mellom Kina og Norge.
 • Ny dialog med Kina tyter ut i lakseprisen, Dagens Næringsliv (børskommentar) 20.12.16
  Ser man på utviklingen i norsk oppdrettsnæring siden 2010 kan man ikke påstå at den manglende eksporten til Kina har vært noe stort problem. Oppdrettsselskapene produserer allerede alt det remmer og tøy kan tåle til stadig høyere priser og selskapenes inntjening har aldri vært høyere. 
 • Ut av fryseboksen, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 20.12.16
  Norge bøyer seg for Kina. Det kommer til å gjøre litt vondt.
 • Hoppet i taket – roser Kina-ambassadør, Dagens Næringsliv 20.12.16
  IOC-medlem Gerhard Heiberg mener den nye kinesiske ambassadøren til Norge, Wang Min, har vært en viktig brikke i å få løst konflikten. 
 • Usikre på hva avtalen innebærer, Dagens Næringsliv 20.12.16
  Eksperter er usikre på om Kina-avtalen vil begrense norsk kritikk av kinesiske myndigheter.
 • Hemmelige samtaler i tre år, Dagens Næringsliv 20.12.16
  Søndag kveld satte Børge Brende seg på flyet til Kina og gjemte seg bak avisen Financial Times. Tre år med hemmelige samtaler måtte ikke bli avslørt.
 • Isfronten brutt: Derfor skaper Norges nye avtale med Kina uro, Dagbladet 20.12.16
  Da Venstre-leder Trine Skei Grande så hva Norge har gått med på, ble hun bekymret. 
 • Venner med Kina igjen, lederkommentar i Dagbladet 20.12.16
  Erklæringen må ikke innebære at Norge avholder seg fra å kritisere Kinas brudd på menneskerettigheter i framtida.
 • Diplomatenes lange marsj, kommentar av Per Olav Ødegård i VG 20.12.16
  For Norges del bør forholdet til Kina handle om mer enn politikk og penger. Det var en strid om menneskerettigheter som førte til bruddet. Når dialogen nå gjenopptas bør menneskerettighetene være på bordet og ikke være noe vi skyver bort, av frykt for å støte Kina. Norge må våge å ta opp det som en kritikkverdig. alt annet vil være unormalt.
 • Tid for modig dialog, kommentar av Per Olav Ødegård i VG 20.12.16
  Ventetiden har vart i syv år, og det er viktig begivenhet at Kina gjenoppretter et normalt forhold til Norge.
 • – Avtalen med Kina er ydmykende for Norge, Aftenposten 20.12.16
  Norge har måttet betale en veldig høy pris for å normalisere forholdet til Kina, mener norsk Oxford-professor. William Nygaard er enig: - Jeg blir veldig trist, sier han.
 • Kinesisk partiorgan om normaliseringen: Norge har betalt dyrt og lært sin lekse, Aftenposten 20.12.16
  Tildelingen av Nobels fredspris til Liu Xiaobo var en av de groveste innblandinger i Kinas indre anliggender fra Vestens side de senere år, skriver Beijing-avisen Global Times i en lederartikkel tirsdag.
 • Laksenæringen tapte mest på Kina-konflikten. Nå håper de på stor opptur, Aftenposten 20.12.16
  – Dette er en svært gledelig og overraskende melding! sier Sjømatrådets sjef i Kina. NHO tror normaliseringen av forholdet til Kina åpner store muligheter for norske bedrifter.
 • Forholdet mellom Kina og Norge normalisert etter seks år med isfront, Aftenposten 20.12.16
  Forholdet mellom Kina og Norge normaliseres. Landene gjenopptar forhandlingene om frihandelsavtale.
 • Den lange marsjen, kommentar av Harald Stanghelle i Aftenposten 20.12.16
  Børge Brendes kinesiske gjennombrudd er ikke et knefall for uakseptable krav. Derfor er det en viktig seier for politisk fornuft.
 • Lover å ikkje irritere Kina, Klassekampen 20.12.16
  Norge vil avstå frå å provosere Kina politisk, men har ikkje beklaga fredsprisen til Liu Xiaobo. Laksenæringa og Børge Brende er vinnarane når forholdet til Kina no fell på plass.
 • Like sinna fremdeles, Minerva 19.12.16
  Norge og Kina har gjenopptatt politiske og diplomatiske forbindelser. Hvorvidt det vil medføre noen endring i Kinas visumpolitikk overfor norske forskere og journalister, gjenstår å se, sier Harald Bøckman, som er blitt nektet innreise i åtte år. 
 • Forholdet mellom Kina og Norge normaliseres, NRK nyheter 19.12.16
  Forholdet mellom Kina og Norge normaliseres. Landene gjenopptar forhandlingene om frihandelsavtale.
 • – Å ikke møte Dalai Lama hjalp, Ukeavisen Ledelse 19.12.16
  Men det var ikke den eneste grunnen, sier Nupi-forsker Marc Lanteigne. Trumps varsler om ny Kina-politikk kan også ha medvirket.
 • Kina og Norge gjenopptar den politiske kontakten: – Dette har vært krevende, VG 19.12.16
  Den seks år lange og kalde fronten mellom Norge og Kina er over. Nå skal forholdet normaliseres, melder statsminister Erna Solberg.
 • Menneskerettigheter på kinesisk, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 10.12.16
  Noen få dager før denne helgens nobelprisutdeling arrangerte Kina en markering av nettopp menneskerettigheter. Eller i det minste en av dem. Nemlig retten til utvikling. Det ble holdt et internasjonalt symposium i Beijing, og den kinesiske regjeringen publiserte et eget dokument om landets "filosofi, praksis og bidrag" til retten til utvikling.
 • Kina skal erobre verden langs nye silkeveier, kommentar av Inger Bentzrud i Dagbladet 09.12.16
  Hvis Donald Trumps USA nå vender ryggen til Asia igjen, ligger verden åpen for Kinas supermaktsambisjoner. Planen er klar.
 • Diplomatix à la Trump, kommentar av Inger Bentzrud i Dagbladet 06.12.16
  Er han så forfengelig at han nå vil forandre USAs tilslutning til «Ett Kina»-politikken bare for å slippe å innrømme at han begikk en diplomatisk blunder av dimensjoner? Det er all grunn til å frykte dette etter at Trump i flere Twitter-meldinger forsvarer sin «uskyldige» telefonsamtale med Taiwans leder Tsai Ing-wen sist fredag.
 • Kina venter på Trump (handel/TTP), kommentar av Torbjørn Færøvik i Dagsavisen (nye meninger) 29.11.16
  Mens Obamas frihandelsavtale stedes til hvile, arbeider kineserne på spreng for å etablere sin egen asiatiske frihandelssone, men uten USA. Flere asiatiske land som lenge har hatt et anstrengt forhold til regimet i Beijing – og som nå frykter at USA er i ferd med å svikte dem – innser med ett at Kina kan bli deres «redning».
 • Kina feirer Trump-seier (TPP/handel), Dagens Næringsliv 25.11.16
  Kina vil styrke posisjonen i Asia etter at Donald Trump bekreftet at USA vil gå vekk fra handelssamarbeidet Trans-Pacific Partnership (TPP). USAs allierte i Asia og Europa er bekymret.
 • Støtter ny verdensorden med Kina og Russland, Dagens Næringsliv 18.11.16
  I helgen møtes topplederne for verdens største økonomier rundt Stillehavet i Peru. Dørene er åpnet for Kina og Russland etter det amerikanske presidentvalget. Mange land søker nye allianser.
 • Norge våger ikke å skifte ambassadør i Kina, Aftenposten 01.10.16
  Norges Kina-ambassadør, Svein Ole Sæther, sitter fem år på overtid. UD har ikke våget å skifte ham ut, fordi man frykter at Kina ikke vil godta en ny. Siden Nobelkomiteen høsten 2010 tildelte den opposisjonelle Liu Xiaobo Fredsprisen, har Kina boikottet all politisk kontakt med Norge.
 • Norsk universitet lærer kinesiske jurister menneskerettigheter, Aftenposten 28.07.16
  Kina forbereder nå straffesak mot menneskerettighetsadvokater som ble pågrepet i massearrestasjoner for ett år siden. Samtidig får kommende kinesiske toppjurister norsk undervisning i menneskerettigheter.
 • Kinesisk FN-topp: Forholdet mellom Norge og Kina vil bli bedre, NRK nyheter 04.03.16
  – Jeg håper folk fra de to landene kan møtes mer. Det vil man garantert se resultater av, sier Li Yong, mangeårig visefinansminister i Kina og leder for FN-organisasjonen Unido.
 • Frykter Kina mer enn IS, Dagens Næringsliv 01.03.16
  Francis Fukuyama (63), også omtalt som statsviternes superstjerne, anser Kina som en større trussel mot verdensfreden enn den sunnimuslimske ekstremistgruppen IS (Den islamske staten).
 • Norges ukjente Kina-rådgiver, Dagens Næringsliv 18.02.16
  For første gang gir en rådgiver tett på den diplomatiske krisen mellom Norge og Kina et intervju om hvorfor konflikten ikke er løst.
 • Det er Kinas tur til å kjøpe verden, kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 11.02.16
  Først kom amerikanerne. Så japanerne. Nå er det Kina som kjøper. Det er unngåelig.
 • - En skandale at Norge går glipp av kjempemulighetene i Kina, Dagens Næringsliv 30.01.16
  - Det er en skandale at Norge går glipp av kjempemulighetene i Kina. Vi må bare si unnskyld til Kina, før hele toget har gått for å bli med på den formidable veksten landet fremdeles står foran, sier han til Dagens Næringsliv. Han la også frem dette synet under et Kina-seminar i regi av Innovasjon Norge fredag.
 • Norsk stats­sek­re­tær med på å åpne Kina-banken AIIB, ABC Nyheter 11.01.16
  Endelig skjer det: En norsk toppolitiker får komme til Kina og treffe president Xi Jinping i Bejing. Med seg har Tone Skogen 5 milliarder kroner til utbygging av infrastruktur.
 • - Siden desember 2010 har vi ikke hatt fungerende politiske relasjoner med Kina, Dagbladet 10.12.15
  I dag blir Nobels fredspris for 2015 delt ut til den tunisiske «Kvartetten for nasjonal dialog». Det markerer femårsdagen for prisen til den kinesiske menneskerettighetsaktivisten og forfatteren Liu Xiaobo.
 • Kinas fredspris går i år til Robert Mugabe, den utskjelte diktatoren som er nektet innreise i Europa, Dagbladet 23.10.15
  Kina raste mot Norge i 2010 og opprettet sin egen fredspris. I år går prisen til Zimbabwes president.
 • Advarer sterkt mot norsk knefall for Kina, Dagens Næringsliv (NTB) 09.09.15
  Hvis norske myndigheter skal blidgjøre Kina, må de kaste alle prinsipper over bord. Det bør de ikke, mener forfatterne av en ny bok om Norge og Kina.
 • Merker fortsatt kinesisk motvilje, Dagens Næringsliv 10.08.15
  Norsk industri og sjømatbransjen sliter fortsatt med å selge varer til Kina, til tross for at den norske eksporten dit har økt.
 • Som eneste land i verden har Norge et politisk ikke-forhold til Kina, debatt av Erik Solheim i Aftenposten 30.07.15
  Mye trenger å bli bedre, men det er vanskelig å dele svartsynet på Kina.
 • Ettpartistaten Kina har skapt et av verdenshistoriens mest korrupte systemer, debatt av Thorbjørn Jagland i Aftenposten 15.07.15
  Erik Solheim har et tilsvar til Harald Stanghelles artikkel om Kina som jeg må si forundrer meg. Han bekjenner at han har gjort mange feil blant annet ved å ta til orde for en boikott av en lang rekke land. Nå er han kommet til motsatt konklusjon.
 • Kina er ikke lenger totalitært, kommentar av Erik Solheim i Aftenposten 13.07.15
  Når Norge ikke kan snakke politikk med Kina, blir vi en mindre effektiv aktør på områder som er viktige for Norge og for verden.
 • Finansministeren med samarbeidsinvitt til Kina (SPU), Aftenposten 20.04.15
  - Det var naturlig å ha et slikt bilateralt møte, med utgangspunkt i at Norge har meldt sin interesse for å være med som en av grunnleggerne av AIIB, sier Siv Jensen. På møtet lørdag ble også muligheten for norsk teknisk bistand når AIIB skal etableres, berørt. - Norges ønske om å være med skyldes blant annet at vi , med Statens pensjonsfond utland (Oljefondet), har opparbeidet en sterk kompetanse når det gjelder å etablere finansielle institusjoner. Hvis det er ønske om det fra kinesisk side, kan vi her bistå.
 • Brende glad for godkjenning fra kinesisk bank, ABC Nyheter (NTB) 16.04.15
  Kina har innvilget Norges søknad om å bli medlem av en ny investeringsbank for infrastruktur i Asia. – Vi er glade for at Norge nå er godkjent, sier utenriksminister Børge Brende (H).
 • Kina varsler full stans i import av laks fra Norge, Aftenposten 22.03.15
  Mandag stanser Kina lakseimporten fra tre fylker, men dette er bare en bitter forsmak, frykter Sjømatrådet. Om noen uker kan all norsk laks være utestengt.
 • Hva Kina forstår, lederkommentar i Dagens Næringsliv 06.03.15
  Byttet av leder i Den norske nobelkomiteen har utløst et skred av bekymrede reaksjoner for at det er gjort et «knefall for Kina». Det er en påstand det er vanskelig å finne dekning for. Om noen trodde Kaci Kullmann Five ville være mindre tydelig enn Thorbjørn Jagland om at Liu Xiaobo fortjente fredsprisen, bør hennes uttalelser til NRK onsdag i alle fall ha fjernet all tvil.
 • Kina og Nobel, lederkommentar i VG 06.03.15
  De som mener lederskiftet er et knefall for Kina, ser helt bort fra at Kullmann Five også var med på å dele ut fredsprisen til Liu Xiaobo. Vi mener prisene i årene mens Thorbjørn Jagland ledet komiteen, var både dristige og gode. Five var med på dem alle.
 • Naive sjeler kan ha innbilt seg at et formannsskifte i Nobelkomiteen ville bidra til å blidgjøre Kina, kronikk av Torbjørn Færøvik i Aftenposten 06.03.15
  I så fall må de ha blitt skuffet.
 • Kina: Forholdet til Norge er uendret, Aftenposten (NTB) 05.03.15
  Kinas utenriksdepartement sier forholdet mellom Norge og Kina ikke påvirkes av utskiftningen av Thorbjørn Jagland som leder av Nobelkomiteen.
 • KrF: – Ikke bekymret for signalet vi sender til Kina, NRK nyheter 04.03.15
  Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener det ikke er knefall for Kina å sparke Thorbjørn Jagland som leder av Nobelkomiteen.
 • - Kina vil oppleve det som om press virker (Nobelkomiteen), Aftenposten 04.03.15
  Det er første gang lederen for Nobelkomiteen er blitt fjernet mot sin vilje, slik Thorbjørn Jagland tydeligvis er blitt, sier Nobel-historiker Asle Sveen.
 • Tolkes som et knefall for Kina, Dagsavisen 04.03.15
  Thorbjørn Jagland er vraket som leder av Nobelkomiteen. Inn kommer Høyres Kaci Kullman Five.
 • Knefall for Kina, lederkommentar i Dagsavisen 04.03.15
  Jaglands avgang vil svekke inntrykket av Nobelkomiteens uavhengighet.
 • - Kommer til å bli bråk hvis Jagland vrakes som leder, Dagbladet 04.03.15
  Båndene til Russland og Kina kan bli avgjørende.
 • 7 ting du må vite om norsk næringsliv i Kina, Aftenposten 08.02.15
  Kinas økonomi er i endring, og verdens største middelklassebefolkning vil skape enorm vekst i etterspørselen i årene som kommer. INs regiondirektør Knut Sørlie, Beijing, og IN-direktør i Shanghai, Pål Bråthen, svarer på spørsmålene.
 • Prisen for fridomen, kommentar av John Petter Collett i Dag og Tid 30.01.15
  Krav om fridom og rettferd må vika når Noreg bukkar høfleg for mektige diktatur som Saudi-Arabia og Kina. Kvifor?
 • I handelsmøter med Kina, Dagens Næringsliv 24.01.15
  Utenriksminister Børge Brende møtte Kinas viseminister til middag under møtet i Davos.
 • - Bruk Gerhard Heiberg og reformer nobelkomitéen, Dagbladet 24.01.15
  Jens Ulltveit-Moes råd for å tine forholdet til Kina.
 • Ulltveit-Moe: - Norge må bruke Heiberg for Kina-løsning, Aftenposten (NTB) 23.01.15
  Industrieier og investor Jens Ulltveit-Moe mener Norge må bruke Gerhard Heiberg for å myke opp forholdet til Kina. - Gjennom sin posisjon i IOK har han en helt unik tilgang til den kinesiske toppledelsen, mener investoren.
 • Fredsprisen stopper ikke salget av norske varer til Kina, Dagens Næringsliv 19.01.15
  Eksporten til Kina er rekordhøy.
 • Må snakke med Kina, kommentar av Erik Solheim i Dagens Næringsliv 15.01.15
  Norge oppnår lite ute i verden dersom vi ikke snakker med Kina. Regjeringen må få rom til å reparere forholdet til stormakten.
 • Selvsikker stormakt, kommentar av Marc Lanteigne i Dagens Næringsliv 05.01.15
  Kina erobrer stadig nye markeder. Har Norge råd til å stå på utsiden?
 • Dissidenten Jagland, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 17.12.14
  Å ønske et bedre forhold til Kina er ikke et angrep på Nobelkomiteen.
 • Den kinesiske dragen og det frie ordet, kronikk av Nina Witoszek i Aftenposten 22.11.14
  Hvor mye snillisme skal vi tilby våre kinesiske samtidige? Er den vestlige intelligentsiaen i ferd med å bli Kinas «nyttige idioter»?
 • Fredsprisens pris, kommentar av Anthony Hawke i Stavanger Aftenblad 11.10.14
  Makt gir rett, heter det. Og Kina får utbytte av sin maktbruk etter fredspristildelingene til Liu Xiaobo (2010) og Dalai Lama (1989). Her bør vi lytte til en annen fredsprisvinner, Desmond Tutu (1984).
 • Solheim: - Fredsprisen bidro til konfrontasjon med Kina, E24 (NTB) 08.10.14
  Tidligere utviklingsminister Erik Solheim mener at tildelingen av Nobels fredspris til Liu Xiaobo i 2010 ikke har bedret menneskerettssituasjonen i Kina.
 • Lodgaard og Kina, Debatt av Torbjørn Færøvik i Dagens Næringsliv 10.09.14
  «Ydmykhet skader ikke» er tittelen på seniorforsker Sverre Lodgaards innlegg i DN 4. september om Norges betente forhold til Kina. Lodgaard mener det er på høy tid at regjeringen etablerer en distanse mellom seg selv og Nobelkomiteen. Det er jeg enig i. På andre områder har jeg vanskelig for å følge ham. Lodgaard skriver blant annet: «Det er mye å si om de individuelle menneskerettighetenes kår i Kina, men det er formastelig å kreve at de skal bli som oss fortest mulig.»
 • Espen Barth Eide benekter Kina-knefall, Aftenposten 07.09.14
  Den tidligere utenriksministeren (Ap) avviser at han ønsket å be Kina om unnskyldning for fredsprisen til Liu Xiaobo. Andre kilder bekrefter at det eksisterte et notat som kunne oppfattes av Kina som en slags skyldsinnrømmelse.
 • Slutt på hemmelige knefall for Kina, kommentar av Hanne Skartveit i VG 04.09.14
  Den blåblå regjeringen kan ikke i hemmelighet gi etter for Kinas krav om å bøye nakken. Det har Jens Stoltenberg sørget for. Heldigvis.
 • – Kunne blitt en 
historisk skamplett, Dagsavisen 03.09.14
  Norge var nær å komme med innrømmelser for å blidgjøre Kina. Men Jens ­Stoltenberg stanset et hemmelig dokument 
i siste sekund. Nå reagerer flere politikere på metodene.
 • Støre avviser Kina-beklagelse, VG 03.09.14
  Ap-leder Jonas Gahr Støre var utenriksminister da UD i hemmelighet forhandlet forsoning med Kina som kunne oppfattes som en beklagelse. Nå nekter han å fortelle hva han mente var riktig.
 • Da Norge nesten tapte ansikt, kommentar av Inger Bentzrud i Dagbladet 03.09.14
  I desperasjonen etter å gjenoppta dialogen med Kina har Norges anstendighet stått på spill.
 • En Lama er ikke nok, Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 03.09.14
  Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende tok en stor politisk belastning da de takket nei til å møte den tibetanske munken Dalai Lama i mai. Likevel er det lite som tyder på at de vil få noen premie fra Kina.
 • - Vi kan ikke krympe oss selv for å få et bedre forhold til Kina, Dagens Næringsliv 03.09.14
  Bård Vegar Solhjell var ikke med på regjeringen Stoltenbergs hemmelige Kina-prosess. Han er glad Stoltenberg til slutt satte foten ned for innrømmelsene.
 • - Fornuftig tilnærming, Dagens Næringsliv 03.09.14
  Utenriksminister Børge Brende (H) gir anerkjennelse til tidligere statsminister Jens Stoltenberg (Ap) for måten han håndterte det betente forholdet til Kina.
 • Kina avlyste i siste liten, Dagens Næringsliv 03.09.14
  Over 20 norske bedrifter skulle denne uken delta på en næringslivs­konferanse i Kina, der NHO var arrangør. Kina avlyste arrangementet i forrige uke.
 • Kinas umulige krav, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 02.09.14
  Kina stiller krav ingen norsk regjering kan innfri. Selv ikke i dypeste hemmelighet.
 • Ber Brende lage avtale med Kina, Dagens Næringsliv 02.09.14
  Stoltenberg-regjeringen ga opp forsøktet på å løse konflikten med Kina. Jonas Gahr Støre, leder i AP, håper utenriksminister Børge Brende lykkes.
 • Stanset hemmelig Kina-løsning, Dagens Næringsliv 02.09.14
  En skriftlig innrømmelse overfor Kina som aldri skulle offentliggjøres, lå ifjor på Statsministerens kontor. Men Jens Stoltenberg satte til slutt foten ned for dokumentet som skulle løse den fastlåste konflikten etter fredsprisbråket.
 • De nye Kina-frelste, Dagens Næringsliv 19.07.14
  Hvor dypt skal Norge krype for Kina? Helst ikke så dypt som Stein Erik Hagen ønsker.
 • Norges tvetydige forhold til Kina, lederkommentar i Aftenposten 18.06.14
  Alt tyder på at kinesiske myndigheter følger en svært pragmatisk linje, samtidig som de markerer sin politiske misnøye. Kina er først og fremst opptatt av landets egen økonomi og velsandsøkning for egne innbyggere. Så lenge Norge kan tilby produkter og teknologi som kineserne trenger, vil de kjøpe dem.
 • Fra vondt til verre for Solberg om Kina, kommentar av Jon Magne Lund i Vårt Land (verdidebatt) 18.06.14
  Aftenpostens Kina-oppslag i dag: «Turismen doblet. Handelen øker. Investeringer opp». Regjeringen Solbergs Kina-knefall blir stadig mer pinlig.
 • Fredsprisen ga ikke Kina-sjokk i norsk økonomi, Aftenposten 17.06.14
  - Tallene viser at Kina definitivt ikke har lukket døren til Norge. Så lenge Norge har teknologi og produkter som kineserne trenger, vil de kjøpe dem, sier Øystein Dørum, sjeføkonom i DNB Markets.
 • – Ingen i Kina bryr seg, Dagens Næringsliv 14.06.14
  Politikk er ingen hindring for norske og kinesiske selskaper som vil samarbeide, ifølge sjefen for en av Kinas ledende businessutdannelser.
 • Kina, Dalai Lama og Nobelkomiteen bak lukkede dører, Dagbladet (NTB) 23.05.14
  Næringslivsledere diskuterte denne uken Norges forhold til Kina med Morten Wetland i First House til stede.

Søk:

Avansert søk

Kommentarer fra media:


"Norge og Kina normaliserer omsider de diplomatiske og politiske forbindelser. Vi forventer et sterkt norsk engasjement for menneskerettigheter i Kina nå som forholdet er normalisert."

Leder
i VG 22.12.16

"Utenriksminister Børge Brende (H) har god grunn til å være fornøyd med at langdryg, diplomatisk innsats er kronet med seier. Det er særlig gledelig at Norge ikke har latt seg presse til å unnskylde den dristige Nobelpris-tildelingen for seks år siden."

Leder
i Bergens Tidende 20.12.16

"Børge Brendes kinesiske gjennombrudd er ikke et knefall for uakseptable krav. Derfor er det en viktig seier for politisk fornuft."

Harald Stanghelle
Aftenposten 20.12.16

"Erklæringen må ikke innebære at Norge avholder seg fra å kritisere Kinas brudd på menneskerettigheter i framtida."

Leder
i Dagbladet 20.12.16

"Seks år uten politiske forbindelser og med ulike former for hindringer for næringslivet er svært lenge. Så lenge at det trolig begynte å bli nok også for den kinesiske toppledelsen. Underveis har det vært vist til at en grunn til at Kina reagerte så sterkt på tildelingen av fredsprisen til demokratiforkjemperen Liu Xiaobo, har vært at landet vil demonstrere overfor andre hva som skjer med land som legger seg ut med Kina. Et fast uttrykk i Kina er «Å drepe kyllingen for å skremme apekatten». Etter seks år er poenget tatt. Kina trenger ikke straffe Norge lenger."

Kjetil B. Alstadheim
i Dagens Næringsliv 20.12.16

"Kina og Norge er blitt enige om å være venner igjen. USAs påtroppende president vil heller konfrontere Kina."

Per Olav Ødegård
i VG 20.12.16

"Oppmykningen mellom Norge og Kina er ikke nødvendigvis en gladsak. Den kan være et symptom på at spenningene øker mellom to supermakter."

Therese Sollien
i Minerva 19.12.16

"Verdien av avtalen avhenger av hvordan Norge bruker den. En forutsetning må være at Norge fortsatt våger å ta opp kritikkverdige forhold i Kina. Hvis ikke er normaliseringen mindre verdt."

Per Olav Ødegård
i VG 19.12.16

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.