Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Globalisering 2017: Hvem sin virkelighet teller?

Globaliseringen har blitt drevet fram av Vesten og storselskapene på en nyliberalistisk bølge i kjølvannet av Reagan, Thatcher og Den kalde krigens slutt. Etter motstand i Sør møter den nå økende motstand også i Vesten, der sentrale stikkord er ulikhet og identitet (innvandring/nasjonalisme). Liberale eliter på både høyre- og venstresida utfordres og Verdens økonomiske forum, som sist uke var samlet i Davos, frykter konsekvensene. Hvem sin virkelighet teller?

Onsdag 25. januar 2017
Linker oppdatert: Torsdag 23. februar 2017

Globaliseringen på 1990-tallet ble særlig møtt med motstand i fattige land, ikke minst gjennom forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO), der ministermøtet i Seattle i 1999 ble et vendepunkt, og kampen mot de såkalte strukturtilpasnings-programmene i regi av Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet. Disse globaliseringsprosessene har i stor grad blitt ledet av Vesten og USA, men dette er nå i ferd med å snu. Da Donald Trump ble innsatt som USA 45. president sist fredag var det ikke med et budskap om globaliseringens velsignelser, men snarere det motsatte: Amerika først!

Noe av det første han gjorde var å stoppe frihandelsavtalen TPP rundt Stillehavsområdet og varsle om:

"En ny æra for handelsavtaler, hvor USAs interesser er viktigst".

USAs valg av Trump som ny president, så vel Storbritannias valg ut av EU (Brexit), ble ifjor oppfattet som utslag av en voksende protest mot både globaliseringen og den liberale eliten i Vesten, slik blant andre Aftenposten formulerte det på lederplass på fjorårets siste dag:

"2016 ble året da det liberale demokratiet i Vesten fikk en alvorlig knekk. Det ble året da protestene mot globalisering fikk reelle politiske implikasjoner i vår del av verden, terroren og flyktningkrisen fortsatte, og en stadig tiltagende europeisk integrasjon ble delvis reversert."

Den globale eliten, som sist uke var samlet i Davos i forbindelse med årets møter i Verdens økonomiske forum (WEF), er bekymret og frykter konsekvensene. I stedet for USA var det i år Kina som ble fanebærer for den økonomiske globaliseringen og i en kronikk om "tidsånden Trump" i Aftenposten sist fredag oppsummerte Frank Rossavik stemningen i Davos slik:

"Dybden i det liberale Vestens krise har denne uken vært synlig i Davos: Alle svinset rundt presidenten for diktaturet Kina, frihandelens og globaliseringens nye høye beskytter."

- Slutten på demokratiet?, spør Stein Sundstøl Eriksen i siste nummer av tidsskriftet Agora, som Klassekampen på lederplass omtalte slik:

"Nummeret er spekket med interessante artikler der omdreiningspunktet er forholdet mellom demokrati og globalisering." 

Globalisering og ulikhet

- Globalisering ga misnøye, konstaterte tidligere Nobelprisvinner i Økonomi, Joseph Stiglitz, i en kommentar i Dagens Næringsliv sist høst. Han utdypet det slik:

"Globaliseringen oppfylte aldri politikernes løfter. Det har ganske så sikkert bidratt til å undergrave tilliten til det etablerte politiske systemet. De nyliberale har motarbeidet velferdstiltak som skulle beskytte taperne, tilsynelatende bekymret for å skape feil incentiver. Men de kan ikke få i pose og sekk: Hvis globaliseringen skal være til gavn for alle i samfunnet, må sterke sosiale ordninger være på plass."

Slike ordninger har ikke vært på plass i USA og for mange, kanskje særlig på venstresiden, var dét en viktig del av forklaringen på stadig flere velgere i USA ikke ønsket "stø kurs" med Hillary Clinton og demokratene, men i stedet valgte Donald Trump.

Venstresiden er bekymret for de fattige. Hvis de har hvit hud, hevdet nylig Kjetil Wiedswang i en kommentar om "den røde blindsonen" i Dagens Næringsliv. Han viste til SVs tidligere utviklingsminister, Erik Solheim, for å fortelle at globalisering er bra for de fattige:

"På to tiår er verdens ekstreme fattigdom og barnedødelighet halvert. 6,7 millioner færre barn dør årlig enn i 1990. Nesten ni av ti barn får vaksine mot de vanligste smittsomme sykdommene. Levealderen har økt med omtrentlig et tiår. Volden på kloden er gått ned, skrev Solheim. Hans hovedforklaring på at det er blitt en milliard færre fattige – samtidig som verdens befolkning har økt med over to milliarder mennesker – er internasjonal handel, eller om man vil: Globalisering. Analysen er ikke original, de fleste økonomer mener det samme. Men Solheim, som nå jobber i FN, har altså vært en markant leder på venstresiden i norsk politikk. Hans synspunkter burde interessere gamle meningsfeller."

Det er imidlertid ikke bare venstresiden som er bekymret for fattigdom og økende ulikhet også i Vesten.

– Globaliseringen har gitt oss en større kake, påpekte nylig tidligere høyrestadståd og NHH-professor Victor D. Normann, men la til følgende:

"Men de som hadde mest fra før har tatt hele kaken, og mer til. Slik kan det ikke fortsette."

Verdens økonomiske forum, som knapt kan regnes som venstresiden, satte ulikhet på dagsorden i 2014 og der står det fortsatt. I sin "Global Risks Report 2017" fremhever de "økonomisk ulikhet" som den største trusselen mot den globale økonomien. Det samme er konklusjonen i "Global Opportunity Report 2017", som i denne uka ble presentert på NRK Urix

- Mye tyder på at økonomene kanskje har snakket mest om kakens størrelse og for lite om hvordan den bør deles, erkjente professor Karen-Helene Ulltveit-Moe ved Universitet i Oslo i en kommentar i Dagens Næringsliv før jul. Det var også et av budskapene fra Sigrun Aasland, når hun Agenda Magasin før jul satte fokus på "den store kakekrigen":

"Bernie Sanders og Donald Trump var uenige om det meste, men forente i sin fordømmelse av internasjonal handel. Amerikansk arbeiderklasse har ikke tjent på handel og globalisering. De har ikke fått noe mer kake."

Til tross for at denne erkjennelsen har sunket inn og i dag er erkjent i de fleste politiske og økonomiske leire har lite skjedd. 

I en ny rapport som ble lagt fram sist uke har Oxfam beregnet at "8 menn eier mer enn halve verden" og i en pressemelding oppsummeres budskapet slik:

Oxfam´s rapport, 'An economy for the 99 percent', viser at gapet mellom rike og fattige er mye større enn fryktet. Den beskriver hvordan storselskaper og de superrike fyrer opp under ulikhetskrisen ved å unndra seg skattlegging, drive ned lønninger og å bruke sin makt til å påvirke politikken. Rapporten tar til orde for grunnleggende endringer i måten vi forvalter våre økonomier, slik at den kommer alle til gode, ikke bare noe heldige få."

Daglig leder i Forum for utvikling og miljø (ForUM), Borghild Tønnessen-Krokan, kommenterte rapporten slik:

"Dette er stikk i strid med FNs bærekraftsmål som verdens ledere har forpliktet seg til å oppfylle."

– Vi har ingen illusjoner om at World Economic Forum i Davos er noe annet enn et sted for verdenseliten til å kose seg, men vi prøver å endre fokus, forteller Oxfams Katy Wright i følge NRK nyheter, og hun er ikke alene om å være skeptisk. 

- De kommer i egne jetfly for å fortelle oss at ulikheten i verden er litt for stor, skriver professor Kalle Moene, som innledet en kommentar i Dagens Næringsliv sist uke slik:

"Den globalt orienterte eliten som møttes i Davos denne uken representerer stort sett den rikeste tidelen av verdens rikeste én prosent. De eier snart mer enn resten av jordens befolkning. Er de mest tjent med at den økende ulikheten fortsetter?"

Og heller ikke Aftenpostens korrespondent, Øystein K. Langberg, er overbevist om at deltakerne i Davos vil gjøre fremskritt med bruk av stammespråk som "inkluderende vekst" og innleder sin kommentar slik: 

"Få står lenger unna opprørsvelgerne i USA og Europa enn deltakerne på World Economic Forum. Derfor sliter de med å forklare det som skjer."

Globalisering og identitet (innvandring/nasjonalisme)

Motstanden mot globalisering og de liberale elitene i Vesten knyttes imidlertid også, særlig på høyresiden, til det Asle Toje i en kommentar i Bergens Tidende sist høst kalte "identitetspolitikkens kraft" - nært forbundet med det som ofte kalles "populisme" og temaer som innvandring, migrasjon, det flerkulturelle samfunnet, politisk korrekthet og nasjonalisme.

I Europa slo dette særlig inn i kjølvannet av flyktning- og migrasjonskrisen i 2015Hanne Skartveit i VG oppsummerte det slik i en kommentar ved årsskiftet:

"Innvandring og uro over om nykommerne deler våre verdier ligger under mange av de politiske konfliktene vi ser rundt oss. I 2016 har dette blitt ekstra tydelig."

Da innvandringskritiske og nasjonalistiske partier i helga var samlet i Koblenz i Tyskland målbar Marine le Pen, som leder Nasjonal Front i Frankrike, motstanden slik i følge NTB

"Merkel ble hyllet som en helt for å ta inn tusenvis av flyktninger i 2015, men ingen spurte det tyske folk hva de mente om Merkels politikk."

Og som et ekko fra Trumps USA var dette budskapet fra Geert Wilders i det nederlandske partiet PVV:

"Vi skal gjøre Europa stort igjen!"

- Nasjonalistene kommer, advarte Asle Toje i en kommentar i Dagens Næringsliv rett før jul og svarte selv slik på eget spørsmål om hvorfor det skjer: 

"Kan hende er svaret så enkelt som at nasjonen skaper fellesskap i en tid hvor globaliseringen tidvis virker truende."

- En reaksjonær vekkelsesbølge

- Reaksjonen er her, skriver Asle Toje i en kommentar i Dagens Næringsliv i dag og innleder slik:

"Globalister og nasjonalister er aksjon og reaksjon."

Og noen frykter følgene av det Bård Larsen i Civita nylig kalte "en reaksjonær vekkelsesbølge" i Vesten og Europarådets generalsekretær, Torbjørn Jagland, stilt nylig spørsmålet slik i en kommentar i Dagbladet:

"Sklir vi uvitende mot det autoritære?"

Og da paven sist helg fikk spørsmål om den populistiske stilen til politiske ledere i USA og Europa, svarte han i følge NTB blant annet dette:

"Hitler tok ikke makten, han var valgt av folket og senere ødela han dem."

Et slikt scanario er skremmende for mange og Aftenposten kan i dag fortelle at "høyrepopulistene trekker også de etablerte partiene i Europa mot høyre".

Jonas Gahr Støre (A): – Vi burde være den ledende kraften i å svare på globaliseringens utfordringer

- Kampsakene til Europas nye høyrepopulister er hentet fra venstresiden, kunne Aftenposten fortelle i går og oppsummerte dem slik:

"De er varme tilhengere av velferdsstaten. De er mot EU og globalisering. Og gir Russland sterk støtte."

Dette var også tema da Nordiske sosialdemokrater sist uke var samlet i Oslo i regi av Samarbeidskomitéen for de nordiske sosialdemokratiske partiene og landsorganisasjonene (Samak). Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, kommenterte situasjonen slik:

"Vi burde være den ledende kraften i å svare på globaliseringens utfordringer, ikke de populistiske bevegelsene."

I følge ABC nyheter både hyllet og advarte Støre om globaliseringen og hadde analysen klar:

"Globaliseringen er makroøkonomisk en god ting. Men fordelene er skjevt fordelt. Det er en viktig årsak til reaksjonene vi får."

Og generalsekretær i Samak, Jan-Erik Støstad, utdypet sosialdemokartiets svar på utfordringene slik overfor LO-Aktuelt:

"Ingen er bedre rustet enn oss. Et enda bedre organisert og mer kompetent arbeidsliv er grunnsvaret på globaliseringens problemer og muligheter."

Men ikke alle har tro på venstresiden.

- Hvorfor venstresiden aldri vil forstå populismen, var nylig tittelen på en kommentar av Daniel Finkelstein i den britiske avisa The Times. Med utgangspunkt i denne stilte Dagsnytt 18 på NRK P2 i går følgende spørsmål:

"Det blåser en anti-elitistisk vind over store deler av verden, men hvorfor kommer opprøret fra ytre høyre og ikke venstre når de velgerne som blir rammet ville hatt mest å tjene på tradisjonell venstrepolitikk?"

Noe av svaret fra tidligere SU-leder Andreas Halse var dette:

"Mange av de partiene har sittet i regjering etter finanskrisen, da tilliten til systemet var på sitt absolutt laveste, og så har man sett at det gjør ingen forskjell om en konservativ regjering går ut og en sosialdemokratisk kommer inn."

Minvera-redaktør Nils August Andresen mente på sin side at Finkenstein gikk litt i samme fella som venstresida ved å gi en "litt materialistik analyse". Andresen mente at:

"Hoveddrivkraften er en sterk demokrafisk endring som folk blir veldig bekymret over. Vi har hatt historisk høy innvandring til de fleste vestlig land de siste 40 årene. De siste ti årene har tallene blitt ganske høye."

Er vår bevegelse bare for solskinnsdager med økonomisk vekst, eller har vi også nå svarene?, spurte Støre på Samak-møtet sist uke. Det vil tiden fremover vise, når det nyliberale globaliseringen kanskje går mot slutten.

Mot slutten for den nyliberale globaliseringen?

Dagens globalisering ble utformet på 1980-tallet under sterk innflytelse fra daværende president i USA, Ronald Reagan, og Storbritannias statsminister, Margareth Thacther, som begge var sterke forkjempere for nyliberalismen. Etter at Berlinmuren falt i 1989 og Den kalde krigen mellom Sovjetunionen og Vesten tok slutt med Sovjetunionens oppløsning i 1991 spådde den amerikanske statsviteren og forfatteren Francis Fukuyama "historiens slutt".

Et seirende Vesten, fortsatt under innflytelsen fra Reagan og Thatcher, gjorde nyliberalismen til den globale normen under slagordet "There is no alternative" (TINA) - det finne ingen alternativer.  

Protestene var mange og sterke, særlig i fattige og gjeldstyngede land, og i et foredrag i 2000 snakket Tore Linne Eriksen ved Høgskolen i Oslo om globaliseringens vinnere og tapere. Inspirert av den globaliseringskritiske bevegelsen Attac skrev daværende utenriksminister, Torbjørn Jagland (A), blant annet dette i en kommentar i Dagbladet i 2001:

"Det er en stor utfordring for den globale politikken å finne løsninger for dem som ikke tar del i de positive sidene ved globaliseringen."

Noen peker på at få land utenom Norden i særlig grad har klart dette, mens andre, som Chr. Anton Smedshaug ved Agri Analyse, i en kronikk i avisa Klassekampen sist høst, mener vi er vitne til "fri flyts fall":

"Velferdsstaten vil ikke dominere det 21. århundre uten at den politiske økonomien legger til rette for den. Tiden etter murens fall har ikke blitt den suksessen som mange i Vesten hadde trodd. Og fri flyt-politikken må ta mye av ansvaret. EU står for den sterkeste globaliseringen i verden, med en halv milliard mennesker i fri flyt innenfor en region med store kulturelle og økonomiske forskjeller. Motsetningene og motstanden bygger seg nå opp fordi den økonomiske framgangen uteblir. Nasjonalstaten vil nå få en renessanse. Uten nasjonalstaten som ramme er det vanskelig å se hvordan forpliktende sosiale fellesskap som viderefører de forskjellige velferdsstatene, kan opprettholdes."

- Står vi foran et sammenbrudd av verdensorden?, spurte utenrikspolitisk forsker og direktør ved NOREF, Henrik Thune, i en kronikk i Aftenposten i romjula. Noe klart svar hadde han ikke, utover den observasjonen som også Bård Vegar Solhjell (SV) gjorde i en kommentar i samme avis etter presidentvalget i USA:

"90-talets optimisme er erstatta av finanskrise, politisk mistillit og frykt på begge sider av Atlanteren. Og punktum for etter(kald)krigstida blei effektivt sett den 9.11.2016."

Hva som nå kommer er det knapt noen som vet, men i Oslo ble det denne helga lansert en "Håndbok med alternative teorier om økonomisk utvikling". Etter å ha snakket med forfatterne Erik Reinert, Jayati Ghosh and Rainer Kattel kunne avisa Klassekampen sist fredag fortelle at:

"Radikale økonomer gleder seg over at frihandelen blir utfordra fra høyre og venstre."

Reinert utdyper det slik:

"Sjølv om Trump er ein tvers gjennom usympatisk person, driv han også med noko som kan bli sunn nytenking. Han ser at løningane er mykje lågare i Kina samstundes som at landet går gjennom teknologisk vekst. Trump vil gjera mykje av det engelskmennene gjorde på byrjinga av 1900-talet: setta opp handels­murar for å bevara eigen industri. Men det må gjerast med fornuft, og det er ikkje sikkert at Trump er den rette til det."

Det liberale TINA-prinsippet ble tidlig utfordret av venstresiden, men nå utfordres det også fra høyresiden, slik Asle Toje påpeker i sin kommentar i dag:

"Vi har undervurdert i hvilken grad dagens europeiske orden var betinget av fraværet av noe troverdig alternativ. Dette oppsummeres i det liberale slagordet «Tina» – «There Is No Alternative». Velgerne kunne få hva de måtte ønske, forutsatt at de ønsket mer av det samme. Derfor heter Tysklands nye høyreopposisjon Alternativer for Tyskland, AfD."

Globalisering, økonomisk vekst, miljø og FNs bærekraftsmål

Det er i år 30 år siden begrepet "bærekraftig utvikling" ble lansert gjennom rapporten "Vår felles framtid" fra Verdenskommisjonen for jordas miljø og utvikling, også kjent som Brundtlandkommisjonen. Målsettingen var å se jordas miljø og menneskelig utvikling i sammenheng, men i praksis ble utviklingen i stor grad styrt av globaliseringen, nyliberalismen og jakten på økonomisk vekst.

20 år etter at kommisjonen ble nedsatt ble det slått fast at miljøbelastningen på verdens økosystemer var alarmerende stor. Da FN i 2012 gjorde opp status og skulle stake ut veien videre i arbeidet for bærekraftig utvikling på et toppmøte i Rio de Janeiro (Rio+20) var tidligere kommisjonsleder Gro Harlem Brundtland klar i sin kritikk:

"Behovet for økonomisk utvikling overkjører hensynet til miljøet."

FNs nye bærekraftsmål søker å ivareta begge deler og her mener Joakim Hauge (Sahara Forest Project) og Svein Tore Holsether (Yara) at det var svært oppmuntrende med den "systemtenkning" verdens ledere ble møtt med i Davos sist uke. I en kronikk i VG i går utdypet de det slik:

"Dersom vi gjør flere tørre områder grønne, samtidig som vi produserer mat, fornybar energi og ferskvann i klimasmarte systemer, kan vi både bidra til løse klimautfordringene, stoppe ørkenspredning, skaffe grønne arbeidsplasser og samtidig skaffe nok å spise, nok å drikke og nok elektrisitet til å dekke etterspørselen til de 9 milliardene mennesker som vil bo på planeten i 2050."

Noe av det første USAs nye president gjorde etter å ha blitt innsatt sist fredag var imidlertid å fjerne nettsiden til Det hvite hus om klimaendringer. Blant de som ikke tror Donald Trump er den rette til å fremme en bærekratig utvikling er David Korten, en fremtredende kritiker av storselskapenes globalisering. I en kommentar i Yes Magazine før jul skrev han blant annet at:

"I en tale i Economic Club i New York 15. september, der han la fram sin agenda for økonomisk politikk, nevnte den daværende presidentkandidaten Donald Trump vekst 16 og jobber 44 ganger. Ordene ulikhet, behov, klima, miljø og automatisering ble aldri ytret. Likevel er det de ordene som mangler som representerer de virkelige utfordringene vi står overfor."

Og han konkluderte han slik:

"Det er ikke tilstrekkelig å bekjempe de enkelte elementene i Trumps agenda for økonomisk politikk én etter én. Vi må konfrontere og avsløre feilslutningen i Den store vekstsvindelen og forsone oss med det faktum at vi mennesker er en del av et sammenvevd nett av liv og at vi for vår trivsel og vårt velvære er avhengig av hverandre og av en levende jord." 

Det er derfor ikke uten grunn at "verdens umuligste jobb", jobben som FNs generalsekretær, sies å bli enda vanskeligere i Trump-æraen. Den blir nok heller ikke lettere for Norges statsminister Erna Solberg (H), som sammen med Ghanas president, John Dramani Mahama, leder FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene. Og da FNs nye generalsekretær, António Guterres, møtte Solberg i Davos sist uke var det nettopp FNs bærekraftsmål som sto øverst på agendaen.

- Hvem sin virkelighet teller?

- Hvem sin virkelighet teller?, spurte den britiske utviklingsøkonomen Robert Chambers i boka "Whose reality counts? Putting the First Last" i 1997, der han blant annet var opptatt av maktforhold. Spørsmålet kan med fordel gjentas i dagens verden, der opplevelsen av globaliseringens fordeler og ulemper spriker sterkt både når det gjelder ulikhet, innvandring og en rekke andre spørsmål og folkelig mistillit til den liberale eliten på høyre- og venstresiden i mange vestlige land er større enn på lenge. 

______________________________________

Aktuelle lenker:

 • Verdens økonomiske forum 2017 (WEF)
 • Globalization has left people behind. This is what we should do about it, WEF 05.01.17
 • Globalisering, temanummer av Agora 2-3/2016
 • Frykten for globaliseringen, Minerva 30.11.16
  Motstanden mot globalisering pleide å være sterkest på venstresiden. Slik er det ikke lenger, viser ny europeisk måling. 
 • Globalisering i revers, Minerva 07.04.16
  De nye handelsavtalene TTIP og TPP vil ha begrenset effekt, siden markedene allerede er svært integrert. Globaliseringen må kombineres med et bedre sosialt sikkerhetsnett for dem som taper på friere handel. 
 • Globaliseringen gjør oss likere, Minerva 11.07.11
  Globaliseringen gjør det vanskeligere for land å være forskjellige. Den nye innvandringsdebatten er bare et av mange utslag av dette. 
 • Nye råd til Hillary, Tankesmien Agenda 26.05.15
  Nobelprisvinner Joseph E. Stiglitz var en av Bill Clintons mest innflytelsesrike rådgivere. Nå slakter han amerikansk økonomisk politikk de siste 35 årene, og mener en total omlegging må til for å stoppe den dramatiske utviklingen i ulikhet. Kommer Hillary Clinton til å lytte?
 • Skyld ikke på globaliseringen, Steinar Juel på Civita 16.09.16
  «Globalisering» står ikke høyt i kurs nå. Økte inntektsforskjeller tilskrives ofte globalisering – altså frihandel, frie kapitalbevegelser og at arbeidskraft flytter over landegrensene. Populistiske bevegelser som vil stenge grensene og rive i stykker handelsavtaler har fått en oppslutning ingen hadde trodd var mulig. 
 • How Trump’s Extremism May Help Us Expose One of History’s Greatest Political Deceptions, opinion by David Korten in Yes Magazine 28.12.16
  The Great Growth Con promises that economic growth—measured by gross domestic product—will benefit everyone, rich and poor alike.          
 • Globalization Doesn't Make as Much Sense as It Used To, The Atlantic 12.12.16
  Since its founding, America has swung from protectionism to free trade. What’s next? 

Medieklipp og -debatt:

 • Frykt og kaos i Vesten, kommentar av Frithjof Jacobsen i VG 19.02.17
  Politisk kaos i USA, politisk kaos i Europa, svake internasjonale institusjoner og en stadig større fascinasjon for det autoritære. Vesten er i ferd med å miste grepet. På verden og seg selv.
 • Lavrov spår slutten på Vestens dominans, Dagens Næringsliv (NTB) 19.02.17
  – Den økonomiske og politiske globaliseringen har vært et verktøy for å øke dominansen til en liten eliteklubb av stater i verden. Dette skismaet kan ikke vedvare. Ansvarlige ledere må ta et valg. Jeg håper de velger en demokratisk og rettferdig verdensorden. Hvis du vil, kan du kalle det en postvestlig verdensorden, sa han.
 • Verdenslederne krangler om den globale ordenen, Dagbladet (NTB) 19.02.17
  Russlands utenriksminister Sergej Lavrov spår slutten på Vestens dominans i verdenspolitikken. Statsminister Erna Solberg vedgår at vi er i en bølgedal. Noen gir Russland skylda for at den nyliberale verdensordenen i dag er under press, sa Lavrov da han holdt tale på den store sikkerhetskonferansen i München lørdag. De tar feil, fastholdt han.
 • Økonomisk vekst vil bare oppnås med mer globalisering, Kommentar av Aksel Braanen Sterri i Dagbladet 17.02.17
  Globaliseringen kommer selvfølgelig ikke uten problemer. At Kinas vekst har skapt trøbbel for en del industriarbeidere i vesten, virker rimelig klart nå. Det er heller ikke til å komme utenom at mange norske arbeidere opplever negative virkninger av økt konkurranse fra Øst-Europa. Nasjonalister anklager «globalister» for å ikke være tydelig nok på disse negative virkningene. Min lesning av det offentlige ordskiftet er annerledes.
 • Globaliseringen er nøkkelen til velstand, lederkommentar i Dagbladet 17.02.17
  Kina har allerede foretatt et økonomisk kvantesprang. Andre vil komme etter. I lys av de skumle proteksjonistiske tendensene rundt oss, er det desto viktigere for en åpen liten økonomi som den norske og tviholde på at det er globaliseringen som er nøkkelen til velstand.
 • Det tok Trump én dag å endre kurs for USA. Her er noe av det som er i vente., Aftenposten 25.01.17
  Donald Trump prioriterte økonomisk reform knallhardt på sin første dag som president. Her er de fire viktigste signalene, og hva de betyr.
 • Hvorfor kjører ikke alle amerikanske biler?, Kommentar av Ola Storeng i Aftenposten 25.01.17
  Både tekniske fremskritt og handel bidrar til økt velstand. Men noen faller utenom. I USA er det farlig.
 • Reaksjonen er her, kommentar av Asle Toje i Dagens Næringsliv 25.01.17
  Globalister og nasjonalister er aksjon og reaksjon.
 • Høyrepopulistene trekker også de etablerte partiene i Europa mot høyre, Aftenposten 25.01.17
  «Oppfør deg normalt, eller reis vekk!» skriver Nederlands statsminister i helsides annonser i landets største aviser. Høyrepopulistene trekker vanlige partier i nasjonalistisk retning, mener eksperter.
 • Hvem er folket?, kommentar av Erling Rimehaug i Vårt Land (verdidebatt) 25.01.17
  Nasjonalismen har også en historie med eksklusjon, undertrykkelse og konflikt. Det er dette som skaper ambivalensen og ubehaget hos mange når nasjonalismen nå igjen hentes fram. Dette er blitt spesielt brennbart fordi globaliseringen har ført til at mennesker med høyst ulik kultur nå lever i samme land.
 • Attac tør ikke fryde seg over Trumps stopp for TPP, ABC Nyheter 25.01.17
  Noe av det første Donald Trump gjorde som president, var å oppfylle solidaritetsbevegelsen Attacs våte drøm. Det begeistrer ikke leder Petter Slaatrem Titland.
 • Det blir ikke lett for Trump å få industrien hjem, kommentar av Aksel Braanen Sterri i Dagbladet 25.01.17
  Trump lover å kvitte seg med handelsavtaler for å få industriarbeidsplassene hjem. Vil han lykkes? 
 • Siv Jensen bekymret for Trumps handelspolitikk, Dagens Næringsliv (NTB) 25.01.17
  Finansminister Siv Jensen (Frp) er bekymret for hvordan Donald Trumps handelspolitikk og Brexit vil påvirke norsk økonomi.
 • Solberg ønsker «nær dialog» med Trumps team, Dagsavisen (NTB) 25.01.17
  – Norge er et lite land som er avhengig av internasjonale institusjoner, internasjonalt samarbeid og handel. Vi er derfor opptatt av en fri og åpen verdenshandel, sier Solberg til NTB.
 • Dialog i populismens tid, kronikk av Inga Bostad (Norsk senter for menneskerettigheter, UiO) i Aftenposten 25.01.17
  Hvilken plass har Norges utenrikspolitiske dialog om menneskerettigheter i en tid med store politiske strømninger?
 • Overklassen som forsvant, lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 24.01.17
  I den grad Trump skulle mene alvor med sine angrep på globaliseringen, har han ansatt mektige fiender i egen administrasjon. Og de er ikke alene. Hele den økonomiske eliten, alle de store globale selskapene, Google, Apple, Facebook, hele Wall Street, arbeider for det samme.
 • Kampsakene til Europas nye høyrepopulister er hentet fra venstresiden, Aftenposten 24.01.17
  De er varme tilhengere av velferdsstaten. De er mot EU og globalisering. Og gir Russland sterk støtte.
 • Abid Raja: – Vi må ikke la Trumper eller Listhauger splitte oss, ABC Nyheter 24.01.17
  Høyrepopulister kan få makt i Europa i 2017. Stortingspolitiker Abid Raja (V) mener retorikken «er skremmende lik retorikken som ble ført om jøder før andre verdenskrig».
 • – Venstresidens tradisjonelle velgere føler seg oversett, ABC Nyheter 24.01.17
  Populistpartier er på fremmarsj i Europa. I 2017 er det en rekke valg som kan true det europeiske samarbeidet og forandre Europa totalt. – De etablerte partiene har feilet, mener norsk EU-ekspert. 
 • Europas ytre høyre samles sprikende, kommentar av Einar Hagvaag i Dagbladet 24.01.17
  I Koblenz var det «alle får bestemme over sitt» som gjaldt, for å dekke over motsetninger og splid mellom deltakerne. Salvini fra Italia valgte å angripe islam: «Europa er ikke islamsk, det er vårt hus.» Det samme gjorde Wilders fra Nederland: «Mer enn ti prosent av muslimene i Nederland er klare til å bruke vold.» Så fikk Le Pen holde på med å avskaffe euro og oppløse EU.
 • Åtte menn bidrar til å gjøre verden til et bedre sted, Leon Solve Mossing Knudsen (18) på Si;D i Aftenposten 24.01.17
  At rike blir rikere, betyr ikke at resten av verden blir fattigere.
 • Kva moglegheiter ligg i verdas største problem?, NRK nyheter 24.01.17
  Dei aukande skilnadane, er ifølgje den nye FN-rapporten, den aller største utviklingsutfordringa i 2017. Dei fattige ramlar utanfor alle marknadar. Dei har lite eller ingen kjøpekraft, det kan skape global økonomisk ustabilitet.
 • Ikke rik, hvit, mann? Synd for deg, Kommentar av Ola Rydje (Tankesmien Agenda) i Dagbladet 24.01.17
  De økonomiske forskjellene i både USA og de andre vestlige land vokser, urovekkende raskt. Alle er enige om at det er en dårlig utvikling. Verdensbanken, OECD og ikke minst alle de veldig rike som var i Davos forrige uke er skjønt enige: Dette skjer, og det er ikke bra for noen. Ikke for de fattige, ikke for de rike, og ikke for veksten i økonomien.
 • – En ny æra for handelsavtaler, hvor USAs interesser er viktigst, Dagens Næringsliv 24.01.17
  President Donald Trumps vil starte en "ny æra for handelspolitikk", sa pressetalsmann Sean Spicer på sin første pressekonferanse i Det hvite hus.
 • Det klassiske diktaturet er på vei ut. Donald Trump er på vei inn. Kronikk av Bård Larsen (Civita) i Aftenposten 23.01.17
  Det skjer en reaksjonær vekkelsesbølge i Vesten. Valget av Trump er bunnpunktet - foreløpig.
 • Alle er visst enige om at globalisering er en synd. De tar feil. Kommentar av Fareed Zakaria i Stavanger Aftenblad 23.01.17
  Du kan ikke skru av teknologiske revolusjoner. Heller ikke kan du hindre Kina i å vokse økonomisk.
 • Verdenshandelen er i spill med Trump som president, kommentar av Erling Røed Larsen (Eiendomsverdi) i Aftenposten 23.01.17
  I 2016 ble økonomer tatt på sengen av Brexit og Trump. Økt handel er blitt foreslått som én av forklaringene, fordi den skal ha overflødiggjort folk og gjort dem bitre og desperate. Er det riktig? Og hvis det er riktig, er kuren redusert handel?
 • Begynner straks på ny handelsavtale, Dagens Næringsliv 23.01.17
  President Donald Trump vil diskutere en ny handelsavtale med Storbritannias statsminister Theresa May i Washington denne uken. Flere store politiske saker står i kø.
 • Trump varsler forhandlinger med Mexico og Canada, Aftenposten 23.01.17
  USAs president Donald Trump varsler at han vil begynne å reforhandle frihandelsavtalen NAFTA med Mexico og Canada, slik han lovet i valgkampen.
 • Dette mener Brende og Støre om Trumps beskrivelse av USA, VG 22.01.17
  Utenriksminister Børge Brende (H) deler ikke umiddelbart president Donald Trumps portrett av USA preget av drap, utflagging av arbeidsplasser og svekket militær styrke.
 • Marine Le Pen til VG: – Vi har vunnet en stor ideologisk seier, VG 22.01.17
  Lederen for det franske ytre høyre, Marine Le Pen, hyller Trump og mener hans presidentskap er starten på en mer patriotisk politikk i Vesten.
 • Paven advarer mot populisme, ABC Nyheter (NTB) 22.01.17
  Pave Frans advarer mot populisme og sier det kan lede til «frelsere» som Hitler, ifølge den spanske avisen El País. Samtidig sier han at han ikke vil dømme Trump før han ser hva han gjør.
 • Europas ytre høyre samlet til toppmøte i Koblenz, Aftenposten (NTB) 22.01.17
  Under sin første offentlige opptreden i Tyskland gikk franske Nasjonal Front-leder Marine Le Pen til angrep mot innvandringspolitikken til landets statsminister Angela Merkel
 • Han-Hvis-Navn-Må-Være-Unevnt, kommentar av Øystein K. Langberg i Aftenposten 22.01.17
  Mannen som vant valget ved å gå til angrep på globalisering, eliter og internasjonalt samarbeid var selvsagt ikke til stede i Davos denne uken. Likevel preget han mye av det som skjedde i de sveitsiske alpene.
 • George Soros om Trump: - En bedrager, skøyer og bondefanger. Han kommer til å mislykkes, Aftenposten 22.01.17
  Finansmannen George Soros var ikke nådig i sin omtale av Donald Trump på en VIP-middag i Davos. - Han står for et lederskap som er motsetningen av et åpent samfunn, sier Soros.
 • Verdensånden Trump, Kronikk av Frank Rossavik i Aftenposten 21.01.17
  Dybden i det liberale Vestens krise har denne uken vært synlig i Davos: Alle svinset rundt presidenten for diktaturet Kina, frihandelens og globaliseringens nye høye beskytter.
 • Jublar over nye tankar, Klassekampen 21.01.17
  Radikale økonomar gler seg over at frihandelen blir utfordra frå høgre og venstre.
 • Verden frykter Trumps trusler om handelskrig, Aftenposten 21.01.17
  Den tyske visekansleren Sigmar Gabriel er bekymret over Donald Trumps proteksjonistiske linje. Bekymringen deles av flere.
 • På seminar i Davos, kommentar av Kalle Moene (UiO) i Dagens Næringsliv 21.01.17
  Den globalt orienterte eliten som møttes i Davos denne uken representerer stort sett den rikeste tidelen av verdens rikeste én prosent. De eier snart mer enn resten av jordens befolkning. Er de mest tjent med at den økende ulikheten fortsetter?
 • Mens vi venter på Trump, kommentar i Dagbladet 20.01.17
  Den kinesiske presidenten Xi Jinping talte som en tradisjonell amerikansk president og hyllet frihandel og miljøavtaler i Davos. Mens Trump...
 • Sprikende budskap fra Theresa May i Davos, VG 20.01.17
  Den britiske statsministeren talte for globalisering og frihandel, samtidig som hun gikk til angrep på multinasjonale selskap for å unndra seg skatter og sosialt ansvar.
 • Jakten på nasjonal identitet, kommentar av Berit Aalborg i Vårt Land (verdidebatt) 20.01.17
  Globalismens popularitet er på retur. Nå blåser miljøer på både høyre- og venstresiden støv av nasjonalistiske tradisjoner. Helt siden 80-tallet har globalismen vært på fremmarsj på bekostning av mer nasjonal orientert tenkning. Globalismen har vært drevet fram av en mangslungen trend, der troen på liberalistisk frihandel og nedbygging av nasjonale stengsler og tollmurer har vært viktige drivkrefter.
 • WTO-sjefen lover britene et liv etter Brexit, ABC Nyheter 20.01.17
  Storbritannia kan kjapt få avtalt sine toll-forpliktelser i Verdens handelsorganisasjon WTO, dersom de ikke høyner tollvernet sitt når de forlater EU.
 • Et land er ikke en bedrift, kommentar av Karen Helene Ulltveit-Moe (UiO) i Dagens Næringsliv 20.01.17
  Nå blir Donald Trump tatt i ed som president i USA. Måtte han innse at USA ikke er en bedrift og derfor ikke kan styres som en.
 • Ruster til handelskrig, kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 20.01.17
  USAs konkurrenter håper på handelsfred med Donald Trump. De ruster til krig.
 • Starter pandemi-samarbeid med Bill Gates, Dagbladet 19.01.17
  Sammen med verdens rikeste mann, Microsoft-grunnleggeren Bill Gates, lanserer Norges statsminister Erna Solberg et helt nytt program for å sikre verden tilgang til raskere vaksiner når det bryter ut nye epidemier eller pandemier.
 • Gates og Erna satser milliarder på epidemi-vaksine, VG 19.01.17
  Angela Merkel, Erna Solberg og Bill Gates skal investere fire milliarder kroner i en grunnstoffbank som skal brukes til å lage vaksiner mot fremtidige epidemier. Senteret får hovedkontor i Oslo.
 • Norge og Gates med ny vri, Dagens Næringsliv 19.01.17
  Sammen med blant annet Gates Foundation har Norge skaffet fire milliarder kroner i finansiering til et program som skal stanse epidemier raskere. 
 • Bill Gates' skrekkscenario er millioner av døde. Nå åpner han og regjeringen lommeboken for å utvikle vaksiner i Norge., Aftenposten 19.01.17
  CEPI-direktør John-Arne Røttingen peker på at de ikke finnes et kommersielt marked for utvikling av vaksiner mot endel typer epidemier som særlig truer u-land. Han viser til at selv om ebola ble oppdaget i 1976, eksisterte det ingen ferdig vaksine da utbruddet kom i 2014.
 • Kinas president forsvarer globalisering, Dagens Næringsliv (NTB) 18.01.17
  Det er feil å gi den økonomiske globaliseringen skylden for verdens problemer, sa Kinas president Xi Jinping i sin tale på Verdens økonomiske forum.
 • Xi-tur i alpene, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 18.01.17
  Det har vært et tøft år for den eliten som denne uken er samlet til World Economic Forum i den lille alpebyen Davos. Forsamlingen symboliserer grenseløs handel, stadig mer internasjonalt samarbeid og globalisering. Det er ikke helt «in» for tiden.
 • Tilliten til makteliten smuldrer opp. Nå styrer flere vestlige ledere unna Davos., Aftenposten 18.01.17
  Folks tillit til politikere, medier og business faller, viser nye tall. Samtidig øker tillitsgapet mellom folk og elite.
 • – Sosialdemokratier må ikke være en solskinnsbevegelse, ABC Nyheter 17.01.17
  Jonas Gahr Støre hyller og advarer om globalisering på årsmøte for nordiske sosialdemokratiske partier og LO-organisasjoner, Samak. 
 • Verdens åtte rikeste menn eier like mye som halve jordas befolkning, Vårt Land (NTB) 17.01.17
  Verdiene til verdens 3,6 milliarder fattigste tilsvarer den samlede rikdommen til seks amerikanere, én spanjol og én mexicaner, ifølge den britiske hjelpeorganisasjonen. Blant de rikeste er Microsoft-grunnlegger Bill Gates, Facebook-gründer Mark Zuckerberg og Amancio Ortega, som startet kleskjeden Zara.
 • Toppsjefene ser dystert på globaliseringen, Dagens Næringsliv 17.01.17
  Når den globale eliten møtes i Davos denne uken, er det med svekket tro på at globaliseringen er en uavvendelig prosess i retning av en bedre verden. Storbritannias utmeldelse fra EU og valget av Donald Trump som USAs neste president oppfattes av mange som arbeidsfolks protest mot globaliseringen. 
 • Trump setter preg på programmet i Davos, Dagens Næringsliv (NTB) 17.01.17
  Donald Trump ligger an til å bli et dominerende tema både på seminarene og i den uformelle praten ved kaffemaskinene på Verdens økonomiske forum.
 • Redder verden med Jack Ma, Dagens Næringsliv 17.01.17
  – Det startet her i Davos i fjor, sier Holsether. Oppgaven har vært å se på hvilke forretningsmuligheter som kan ligge i FNs mål om bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon innen 2030. Nå er svaret klart. 
 • Tror på Kina-fest, Dagbladet 17.01.17
  Den norske delegasjonen av næringslivsledere, enkelte diplomater og deres veskebærere har i kveld sin tradisjonelle velkomstmiddag i Davos, der World Economic Forum åpner i morgen. Hovedattraksjonen på dag én er besøket fra den kinesiske presidenten Xi Jinping. Presidentbesøket tolkes som et ønske fra fra Kina om å jobbe for ytterligere globalisering, i motsetning til USA under Trump.
 • Kina til topps i Davos, Kommentar av Per Olav Ødegård i VG 17.01.17
  I vestlige demokratier er det stormvinder av misnøye. Ledere feies bort og etablerte internasjonale strukturer i knaker i sammenføyningene.Det er en usikkerhet Kinas politiske elite kan utnytte.
 • Eksperter spådde økonomisk ragnarok etter Brexit og Trump. Nye tall viser økt optimisme., Aftenposten 17.01.17
  Det er fest på børsen, og fremtidstroen stiger blant verdens toppledere, ifølge en ny rapport. - Vi klør oss litt i hodet om dagen, sier økonom.
 • Nye prognoser fra IMF: 2017 blir året det snur for verdensøkonomien, Dagens Næringsliv 17.01.17
  Veksten løftes blant annet av bedre utsikter i amerikansk økonomi, mener Det internasjonale pengefondet IMF.
 • Støre samler nordiske topper i Oslo, Fri Fagbevegelse 16.01.17
  – Ingen er bedre rustet enn oss. Et enda bedre organisert og mer kompetent arbeidsliv er grunnsvaret på globaliseringens problemer og muligheter, mener Jan-Erik Støstad. 
 • Åtte milliardærer eier mer enn halve verden, NRK nyheter 16.01.17
  Verdens åtte rikeste menn eier like mye som den fattigste halvparten av verden, viser en ny rapport. Gapet mellom fattige og rike er større enn tidligere fryktet, mener organisasjonen bak rapporten.
 • Bitende kulde venter de rike og mektige i Davos, Dagens Næringsliv (NTB) 16.01.17
  – Behovet for fremtidsrettet ledelse er stort. Partnerskap mellom ledere i privat sektor og myndigheter er nødvendig. Vi må sammen stå opp mot proteksjonisme og enkle løsninger på komplekse problemer. Møtet i Davos blir en viktig møteplass for nye initiativ og idéutveksling om dette, sier Brende.
 • Finanstopper dropper Davos-møtet: – For dyrt!, NRK nyheter 16.01.17
  Tirsdag går møtet i Verdens Økonomiske Forum av stabelen, men flere norske næringslivsledere velger å bli hjemme.
 • Den røde blindsonen, kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 14.01.17
  På to tiår er verdens ekstreme fattigdom og barnedødelighet halvert. 6,7 millioner færre barn dør årlig enn i 1990. Nesten ni av ti barn får vaksine mot de vanligste smittsomme sykdommene. Levealderen har økt med omtrentlig et tiår. Volden på kloden er gått ned, skrev Solheim. Hans hovedforklaring på at det er blitt en milliard færre fattige – samtidig som verdens befolkning har økt med over to milliarder mennesker – er internasjonal handel, eller om man vil: Globalisering.
 • Vi har kjørt nesen i døren, hva nå? kommentar av Marie Berg Reinertsen i Morgenbladet 13.01.17
  Hver gang to eller flere økonomer er samlet denne vinteren, sier de at «vi må fordele gevinstene fra globaliseringen bedre». Immigrantene gir billigere varer og tjenester. Handelsavtalene mer eksport og billigere import. Men selv om regnestykket for nasjonen som helhet kanskje går i pluss, er det tapere.
 • World Economic Forum: ​– Trump og Brexit var ingen overraskelse, Ukeavisen Ledelse 12.01.17
  I forkant av neste ukes toppmøte i Davos har World Economic Forum sluppet sin årlige risikorapport, som tar for seg de største truslene for den globale økonomien det kommende tiåret.
 • Skattepress truer globaliseringen, kommentar av Per Richard Johansen (KS) i Dagens Næringsliv 12.01.17
  Globaliseringen stimulerer til skattekonkurranse, men skattekonkurranse undergraver globaliseringen.
 • Taperne blir viktigere, kommentar av Trine Eilertsen i Aftenposten 05.01.17
  Det er umulig å argumentere mot globalisering og digitalisering. Nå er det også blitt umulig å glemme dem som taper på omstillingene.
 • Utjevningen har feilet, Klassekampen 05.01.17
  Jens-Ulltveit Moe sier manglende omfordeling er årsaken til den gryende globaliseringsmotstanden. Han takker romslige trygdeordninger for at trenden ikke har nådd Norge.
 • Solberg: Venstresiden snakker ned Norge, ABC Nyheter (NTB) 05.01.17
  – Økende barnefattigdom har å gjøre med økende innvandring. Det sies ofte at det er et resultat av regjeringens politikk, men det er ikke det. Det er et resultat av globalisering. Norge er et av de likeste landene i verden, sier hun.
 • Tidene skifter, lederkommentar i Klassekampen 05.01.17
  Wolfgang Streeck påpeker at det ligger selvdestruktive tendenser innebygd i kapitalismen. Den må derfor styres og korrigeres. Men kreftene som tradisjonelt har bidratt til det, har blitt svekket de siste tiårene. Streeck hevder derfor at dagens globaliserte kapitalisme verken kan styre seg selv eller bli holdt i tømme av fagforeninger, stater eller domstoler.
 • Dobbel standard, lederkommentar i Dagens Næringsliv 05.01.17
  Sentralbanksjef Øystein Olsen advarte i et intervju med DN denne uken om konsekvensene for Norge dersom globaliseringen settes i revers. En liten, åpen og råvarebasert økonomi som den norske, kan bli «rammet særskilt», sa Olsen. 
 • Ulikhetsdilemmaene, kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 05.01.17
  Ulikhet har en høy pris. Nesten enhver kur har ubehagelige bivirkninger.
 • Tisa-avtalen grip i avgjerande grad inn i det politiske handlingsrommet til kommunane, kommentar av Odd Tarberg i Stavanger Aftenblad 05.01.17
  Der er fleire element i avtalen som er sterkt udemokratiske og har skapt mykje bråk i utlandet, men slike negative konsekvensar av avtalen gjer UD og Næringsdepartementet sitt yttarste for å «stikke under stolen».
 • Mark Zuckerbergs nyttårsforsett:​ Forstå globaliseringens tapere, Ukeavisen Ledelse 04.01.17
  Facebook-eier Mark Zuckerberg har annonsert at han skal reise rundt i USA for å se effekten av globaliseringen med egne øyne. Ifølge en oppdatering på Facebook-siden sin skal han møte vanlige folk i hver eneste delstat for å se hvordan de lever og høre hva de tenker om fremtiden.
 • Ulikhetene og fattigdommen kan bekjempes, kommentar av Aksel Braanen Sterri i Dagbladet 04.01.17
  Tony Atkinson (1944-2017) er død. Men hans ideer for å bekjempe ulikhet og fattigdom, lever i beste velgående.
 • Globalisering, lederkommentar i Klassekampen 04.01.17
  Tidsskriftet Agora er ute med et imponerende nytt nummer om globalisering. I går trykte Klassekampen et utdrag av en artikkel fra tidsskriftet av Bent Sofus Tranøy, der han viser hvordan finanssektoren i stadig større grad dominerer produksjonslivet og politikken i en slags «halen logrer med hunden»-situasjon. Nummeret er spekket med interessante artikler der omdreiningspunktet er forholdet mellom demokrati og globalisering.
 • Handelsfrykten, kommentar av Bård Bjerkholt i Dagens Næringsliv 04.01.17
  Først brexit, deretter Trump. Skal året 2016 oppsummeres i ett ord, er det vanskelig å komme unna «proteksjonisme». Troen på globaliseringens velsignelser er definitivt for nedadgående.
 • Kapitalismens endelikt, Klassekampen 04.01.17
  Wolfgang Streeck mener kapitalismen står for fall og at verden står framfor en tids­epoke med uforutsigbarhet og ubehagelige overraskelser.
 • Fattige bønder mot kapitalkrefter, lederkommentar av Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse 04.01.17
  Må WTO og EU ha konsekvensene av antiglobaliseringstrenden inn med teskje? Det betyr blant annet at fattige land som India må gis større frihet til å beskytte og favorisere sine fattigste bønder samtidig som de går inn for frihandel.
 • Den nye grasrota, kommentar av Mah-Ruhk Ali i Dagens Næringsliv 03.01.17
  En klar politisk trend som venter oss i år er at fremmarsjen av den høyrepopulistiske bølgen som oppsto etter flyktningstrømmen i 2015 vil fortsette. Nynasjonalismen eller populismen som den også kalles, er blitt en folkebevegelse mot institusjoner og mot eliten. Populariteten til lederne for slike bevegelser forklares ved elitens manglende forståelse av misnøyen som er skapt blant vanlige folk rundt i verden. 
 • Vil reformere kapitalismen, Ukeavisen Ledelse 03.01.17
  Når verdens ledere samles i Davos i Sveits om et par uker, er målet å redde globaliseringen, forhindre geopolitiske konflikter og bremse nasjonalismebølgen. For å få til det, må markedskapitalismen reformeres, erkjenner World Economic Forum.
 • Mener statsministerens nyttårstale grenser til naivitet, ABC Nyheter (NTB) 02.01.17
  Talen imponerte ikke mange av hennes politiske motstandere. Marit Arnstad (Sp) mener at Solberg hadde en enkel analyse av internasjonalt samarbeid og handel.
 • Politisk risiko i 2017, kommentar av Janne Haaland Matlary (UiO) i Dagens Næringsliv 02.01.17
  Hva slags politisk risiko møter vi i 2017? Vi er vant med amerikansk garanti for sikkerheten i Europa siden 1945. USA har også garantert det multilaterale systemet med FN og dets underorganisasjoner hvor småstater har en rolle. Etter 1990 har vi hatt en problemfri tyveårsperiode med det liberale demokrati som modell og globalisering. Sikkerhetspolitikk har vi ikke brydd oss med.
 • Disse hendelsene vil prege verdensøkonomien i 2017, E24 02.01.17
  Etter flere år med lave renter og svak vekst er det lys i tunnelen i Europa og USA. Men i det nye året kan både Donald Trump, brexit og europeiske populistpartier stikke kjepper i hjulene for oppturen.
 • Frihet og velstand for alle?, kronikk av Raghuram Rajan (professor i finans ved University of Chicago Booth School of Business, tidligere sentralbanksjef i India) i Dagens Næringsliv 30.12.16
  Det er sant som det er sagt at mennesker verden over bare ønsker et trygt, velstående samfunn der de har frihet til å tenke og gjøre som de vil og å stemme i demokratiske valg. Men i 2017 og fremover står verden over for dette spørsmålet: Hvordan kan vi være sikre på at politisk frihet og økonomisk velstand går hånd i hånd?
 • Dommedag på vent, kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 30.12.16
  De økonomiske jordskjelvene er dermed ikke avlyst, men utsatt et år eller tre – frem til første runde med brexit-forhandlinger er ferdige, og de dypere virkningene av Trumponomics synker inn. Før den tid, i 2017, skal det holdes valg i Nederland, Frankrike og Tyskland. Høyrepopulistiske partier vil vise til oppgangen i USA og Storbritannia som bevis på at høyere grensegjerder ikke er så farlige. Det kan bidra til nye valgsjokk.
 • Mange er redde i 2016. Dessverre er det blitt for lett å profittere på frykten. kommentar av Helene Skjeggestad i Aftenposten 30.12.16
  Det er en blindvei å tro at den bølgen av frykt som nå skyller over store deler av USA og Europa, kommer til å forsvinne av seg selv. Fryktfølelsen hos mange – enten det er for jobbsikkerhet, for et kaldere samfunn eller en Donald Trump med hånden på atomknappen – er reell.
 • Folket gjorde opprør – de rike ble rikere, Dagens Næringsliv 30.12.16
  Verdens rikeste kan feire nyttår med drøyt 2000 milliarder kroner mer på konto enn da året begynte.
 • Både nyttig og skadelig ulikhet, kommentar av Angus Deaton (nobelprisvinner i økonomi i 2015, professor i økonomi og internasjonal politikk ved Princeton) i Dagens Næringsliv 29.12.16
  Mye av økningen i ulikhet bør ønskes velkommen, men noe av den er skadelig og må bort. Den skyldes ikke globalisering.
 • Nasjonalvindenes urolige sus, kommentar av Hans Petter Sjøli i VG 29.12.16
  Den nasjonale vendingen med Brexit som utgangspunkt og forløsning setter en hel verdensorden på prøve.
 • 2017: Året for handelskrig, kommentar av Joakim Birkeli Jacobsen i Ukeavisen Ledelse 29.12.16
  Perioden da de fleste varer ble laget i Kina er ikke over, men med Trump har globaliseringen kanskje nådd sitt høyeste nivå – for en stund.
 • Humanismen i en mørketid, lederkommentar i Dagens Næringsliv 24.12.16
  Terror og Trump, populisme, proteksjonisme og Pegida. 2016 har vært et dårlig år for den som tror på liberale vestlige verdier. Men nå er det jul.
 • Identitets­krise!  Morgenbladet 23.12.16
  Politikk er blitt et spørsmål om hvem velgerne er, et spørsmål om identitetspolitikk. Det var i alle fall svaret selvkritiske, liberale politikere mente å finne da de hadde tørket tårene og kunne stirre på seg selv i speilet.
 • ​I anti-globaliserings vinden, lederkommentar av Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse 22.12.16
  Mens EØS-mostanden vokser i styrke, det blåser en sterk anti-globaliseringsvind over Europa og tradisjonell liberalisme hives på båten i USA, har Erna Solberg og Jonas Gahr Støre sagt forbausende lite som tyder på at de vil foreta i det minste en kursjustering.
 • Nasjonalistene kommer, kommentar av Asle Toje i Dagens Næringsliv 21.12.16 
  Vi lever i nasjonalismens tidsalder. Land som USA, Japan, Kina, Russland og Storbritannia gjenoppliver nasjonalisme som statsbærende ideologi. Hvorfor har dette skjedd? Kan hende er svaret så enkelt som at nasjonen skaper fellesskap i en tid hvor globaliseringen tidvis virker truende.
 • Hva gjør bedriftene hvis ­globaliseringen rakner?, kommentar av Stéphane J G Girod i Ukeavisen Ledelse 21.12.16
  Bedriftsledere går en usikker og risikofylt framtid i møte dersom verden i stedet for å forenes, blir enda mer oppstykket. Men det finnes tiltak man kan gjennomføre i dag, for en ny og bærekraftig globalisering i morgen.
 • «Vi, folket»: Om behovet for ei ny nasjonsbygging i ei ny tid, kommentar av Eirik Magnus Fuglestad (master i nasjonalismestudiar og PhD i sosiologi) i Stavanger Aftenblad 20.12.16
  Det er openbart at migrasjon og integrering har skapt problem for Noreg i dag. Skal det norske samfunnet møta desse utfordringane, må det først og fremst skapast eit inkluderande fellesskap som kan vera eit springbert for å møta utfordringane. Dette kan vi oppnå med ei ny nasjonsbygging.
 • WTO bekymret for økende lønnsforskjeller i USA, ABC Nyheter 20.12.16
  Smuldrende infrastruktur og økende lønnsforskjeller i USA gir grunn til bekymring, advarer WTO. For ikke å snakke om en offentlig gjeld tilsvarende 87 norske statsbudsjetter.
 • Vinn-vinn-illusjonen, kommentar av Kemal Dervis (Brookings Institution) i Dagens Næringsliv 19.12.16
  Dagens konsensus er at det var «elitenes» skyld, i akademia, media og næringslivet, fordi de bare så sin egen kosmopolitiske og sammenkoblede verden og glemte å høre på grupper med mindre utdannelse og som lever i en mindre global verden. Denne gruppen har vært blant taperne i globaliseringen og er dermed mer tilbøyelige til å forkaste supranasjonale institusjoner og «establishment»-kandidater.
 • Slagsvold Vedum vs Donald Trump, kommentar av Hanne Skartveit i VG 18.12.16
  I mange europeiske land får populismen vulgære utslag. Som i Frankrike, der Marine le Pen, fremmedfiendtlig og nasjonalistisk, kan komme til å vinne presidentvalget neste høst. Det skremmer en hel verden. Men hos oss kan det gå annerledes. I Norge er den nasjonalistiske populistiske bevegelsen gjennom Sp koblet til fornuft og nøkternhet.
 • Vi må dyrke enhet fremfor mangfold og multikultur, mener forskere. Kun det kan sikre demokratiets fremtid.  Aftenposten 18.12.16
  Ikke utdanning. Ikke inntekt. Ikke sosial klasse. Forskere har funnet en langt mer komplisert forklaring på protestbølgen bak Brexit og Trump. Det kan endre vestlige samfunn.
 • Tripper inn i minefeltene, Klassekampen 16.12.16
  Frihandelsavtalene er ute å svømmer. Det er tidlig å erklære TTIP-avtalen mellom EU og USA død fordi den transatlantiske monopolkapitalen har samme interesser av avtalen. Men avtalen mellom EU og Canada (Ceta) havnet på enda dypere vann etter at EU-parlamentets sysselsettingsutvalg mandag anbefalte nei til avtalen på grunn av den «klare ulikheten» mellom investorenes særrettigheter og arbeidernes interesser, på toppen av misforholdet mellom bedrifter og stat gjennom tvisteordningen Investor-State Dispute Settlement (ISDS).
 • Lærevansker, lederkommentar i Klassekampen 10.12.16
  Victor D. Normann går av med pensjon som økonomiprofessor til nyttår. I den forbindelse ble det avholdt et symposium for ham på Norges handelshøyskole (NHH) i Bergen. Der gikk han selvkritisk til verks på vegne av egen stand. I et intervju med Dagens Næringsliv sier han at mange økonomer har skjønnmalt globaliseringens virkninger og slik banet veien for opprøret mot de politiske og økonomiske elitene.
 • Ulikhetens pris, kommentar av Øystein Dørum (DNB Markets) i Dagens Næringsliv 08.12.16
  Økte ulikheter har økonomiske konsekvenser. Der institusjoner som OECD og IMF tidligere kviet seg for å mene mye om fordeling, er begge nå enige om at økte ulikheter isolert sett gir lavere verdiskaping.
 • Nei til TTIP, debatt av Toril Mongstad i Bergens Tidende 08.12.16
  Leiar i Hordaland Unge Høyre, Tobias Strandskog, åtvarar i BT 1. desember om å seia nei til TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Han hevdar den norske modellen vil stå i fare dersom Noreg vel å stå utanfor avtalen. Eg er redd for at det motsette kan verta realiteten.
 • EØS og TISA handler ikke om maktkonsentrasjon, debatt av Jan Erik Grindheim i Dagbladet 08.12.16
  Fri handel over landegrensene har vært med på å sikre hundretusenvis av arbeidsplasser. 
 • – Vi må ta deler av skylden, Dagens Næringsliv 07.12.16
  – Jeg mener vi – økonomiprofesjonen – må ta en del av ansvaret for at vi har fått Trump i USA, brexit i Storbritannia og høyrepopulistiske reaksjoner i Europa, sier NHH-professor Victor D. Norman til DN.
 • Liberalismens feilsteg, lederkommentar av Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse 07.12.16
  Høyrepolitiker og økonomiprofessor Victor Norman mener de som har forfektet liberalisme og globalisering bør ta deler av skylden for Brexit, Trump og den uregjerlige høyreradikale populismen. Lite tyder på at regjeringen er rede til selvkritikk.
 • Stephen Hawking advarer: Vi er i det farligste øyeblikket i menneskets historie, ABC Nyheter 07.12.16
  – Oppsummert lever vi i en verden med stadig større, ikke mindre, økonomisk ulikhet, der mange mennesker ser at ikke bare levestandarden deres, men også muligheten til å tjene til livets opphold i det hele tatt, er i ferd med å forsvinne, skriver han i The Guardian.
 • Vestens død, Europas syke menn, kommentar av Dag Herbjørnsrud (idehistoriker) i Dagbladet 07.12.16
  Revolusjonsåret 2016 starter en ny epoke. Velkommen til de sosiale mediers verdensorden.
 • Har vi tatt demokratiet for gitt?, kommentar av Inger Merete Hobbelstad i Dagbladet 07.12.16
  De store krisene som har fått folk til å flakke med blikket og knastre ut frustrasjonen sin på Facebook – finanskrisen, flyktningkrisen, klimakrisen – har vært veldige, overnasjonale bølger som nasjonalt valgte politikere ikke har syntes å ha hatt kraft eller mandat til å takle. Det er mulig å forstå at det å stå og se på statsministre og FN-ambassadører prøve å løse disse krisene, kan føles som å se på en gartner prøve å klippe gresset i Frognerparken med neglesaks.
 • 2016 ble året da velgerne sjokkerte eliten, Vårt Land 07.12.16
  2016 er året da velgere i land etter land straffer etablerte eliter. Søndag stemte italienerne ned statsministeren, og i Gambia må kuppmaker gå etter 22 autoritære år ved makten.
 • Hvordan unngå Trumpokrati i det norske demokratiet?, kommentar av Ada Johanne Arnstad (Senterungdommen) i Dagbladet 06.12.16
  Globalisering og handel er goder. Samtidig har den rådende ideologien i den vestlige verden, markedsliberalisme, mange ulemper. Folk opplever det gjennom lavere lønn, arbeidsledighet, dårligere demokratisk forankring og ikke minst – maktkonsentrasjon.
 • Det liberale Europa slo tilbake, kommentar av Morten Strand i Dagbladet 05.12.16
  EU og det liberale Europa jubler etter at Alexander Van der Bellen vant det østerrikske presidentvalget.
 • Professor om protestpartiene: – I ytterste konsekvens er man jo alltid redd for krig, VG 05.12.16
  Italia, Frankrike, Østerrike, Spania og Nederland er bare noen av landene der protestpartier vil prege valgkamper, politikk og folkeavstemninger i tiden som kommer.
 • Derfor vant ikke høyrepopulisten denne gangen, Aftenposten 05.12.16
  Etter Brexit og Trump blir presidentvalget i Østerrike tolket som et tegn på at høyrepopulismens fremgang kan stanses.
 • Verdens ledere må anerkjenne at de har mislykkes, Kronikk av Stephen Hawking (britisk fysiker, matematiker og forfatter) i Aftenposten 04.12.16
  Oppsummert lever vi i en verden med stadig større, ikke mindre, økonomisk ulikhet, der mange mennesker ser at ikke bare levestandarden deres, men også muligheten til å tjene til livets opphold i det hele tatt, er i ferd med å forsvinne. Det er ikke merkelig at de leter etter nye veier, noe både Trump og Brexit kan ha sett ut til å tilby.
 • Et varsel fra Østerrike, lederkommentar i VG 04.12.16
  Europa vil bli mindre tolerant, mer preget av fremmedfrykt og mindre samarbeid over landegrensene. Det er forstemmende og skremmende at dette skjer i et Europa som burde ha lært av historien. Snever nasjonalisme og nostalgiske drømmer gir ingen gode løsninger på vår tids utfordringer.
 • Østerrike, hva nå?, kronikk av Pål Veiden (HiOA) i NRK ytring 04.12.16
  Østerriksk arbeiderbevegelse har en stolt historie, særlig har de satt spor etter seg i Wien, som i den sosiale boligbygningen: hundretusener av leiligheter i kommunalt eie, med regulerte husleier. Beboerne var trofaste sosialdemokrater. Dog ikke lenger: andre strømninger og oppfatninger er på full fart inn i de sosialdemokratiske kjerneområder, og det er Hofer som vinner disse velgerne. Årsaken er innvandring.
 • Mannefallet (peak male), kronikk av Olav Brostrup Müller i NRK ytring 04.12.16
  Enkelte peker på automatiseringen, som er på full fart til å erstatte bussjåfører, lageransatte, journalister, truckførere og børsmeglere med roboter. Andre peker på globaliseringen. Lavkompetansejobber som tidligere kunne forsørge en hel familie, er det nå ofte langt mellom – i USA har mer enn fem millioner slike jobber blitt borte bare siden årtusenskiftet.
 • I dag kan det etablerte Europa bli rystet igjen. Nå går velgerne til urnene i Italia og Østerrike. Aftenposten 04.12.16
  Søndag kveld kan Europa ha fått sitt første statsoverhode fra et parti på ytre høyre siden andre verdenskrig. Samtidig kan Italia stå overfor regjeringskrise og børsfall.
 • Ti feil om TTIP og Tisa, debatt av Jan Erik Grindheim (Civita) i Dagens Næringsliv 03.12.16
  Leder i Attac, Petter Slaatrem Titland, kommer i DN 1. desember med ti påstander om de internasjonale handelsavtalene TTIP og Tisa som er feil.
 • De viktige spørsmålene, kommentar av Karen Helene Ulltveit-Moe (UiO) i Dagens Næringsliv 02.12.16
  Nobelprisvinner Joseph Stiglitz uttalte tidligere i høst at økonomene har hevdet at globaliseringen skulle tjene oss alle – men de tok feil. Stiglitz setter det på spissen. Økonomer har ikke hevdet at globalisering nødvendigvis vil tjene oss alle. De har hevdet at sett under ett bidrar globalisering til en større kake.
 • Ny handelspolitikk eller kaos?, kommentar av Petter Slaatrem Titland (Attac) i Dagens Næringsliv 01.12.16
  Det går an å lage gode internasjonale avtaler, men da må dere først snakke med oss i bevegelsen mot TTIP og Tisa.
 • Globaliseringsfrykt driver EU-velgere til ytterfløyene, Ukeavisen Ledelse 30.11.16
  De er skeptiske til innvandring, frykter for egen økonomi og er misfornøyd med demokratiet. Partier på ytre høyre fløy i sentrale EU-land har et stort potensial blant velgere som frykter globalisering, viser ny undersøkelse.
 • Eksperter tror Trumps politikk kan løfte verdensøkonomien, Aftenposten 30.11.16
  – Det finnes nå utsikter til at verden kan komme seg ut av lavvekstfellen, sier OECD-sjef Angel Gurría i en kommentar.
 • Norge og Storbritannias unike mulighet, kommentar av Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Espen Thygesen i ABC Nyheter 30.11.16
  Etter brexit og presidentvalget i USA kan Norge bidra til å sette en ny agenda i handelspolitikken. 
 • Hvor ble du av, Jimmy Hoffa?, kommentar av Lars West Johansen i Dagsavisen (nye meninger) 29.11.16
  Hvis du vil forstå hvordan USAs middelklasse er blitt fattig og lydhør for menn som Donald Trump, følg de stupende kurvene til fagforeningene.
 • Marine Le Pen kan vinne presidentvalget – og ta knekken på euroen, kommentar av Ola Storeng i Aftenposten (meninger) 29.11.16
  Hvis Le Pen skulle vinne presidentvalget neste år, vil EU og eurosamarbeidet nesten sikkert gå i oppløsning, enten sakte eller med et smell. Nasjonal Front vil ta Frankrike ut av euroen og Schengen-samarbeidet og har dessuten lovt folkeavstemning om medlemskapet i EU.
 • Europeiske lærdommer etter Trump, kommentar av Anton Sjekovtsov (University College London) i VG 29.11.16
  Valget av Trump viser at de psykologiske sperrene som tidligere har hindret folk i å stemme på dem som fører hatets språk, er visket ut. Det viser seg også i Europa.
 • Misnøye tegner nytt politisk kart, kommentar av Geir Ove Fonn i Vårt Land (verdidebatt) 29.11.16
  Brexit-sjokket i Storbritannia og Donald Trumps seier i USA er bare de to kraftigste rystelsene i et politisk jordskjelv som er i ferd med å omforme det gamle partilandskapet.
 • Polarisering, lederkommentar i Klassekampen 29.11.16
  Vårt Land har hatt en interessant serie om motsetninger på høyresida mellom liberalistiske «globalister» og mer nasjonal-orienterte og statsvennlige konservative. Donald Trumps valgseier i USA og oppslutningen om høyrepopulismen i Europa skaper spenninger på norsk høyreside. Det nye partiet «Alliansen – Norge ut av EØS» har få sjanser til å lykkes, men innad i Høyre og Frp er det også rivninger.
 • Kina venter på Trump, kommentar av Torbjørn Færøvik i Dagsavisen (nye meninger) 29.11.16
  Mens Obamas frihandelsavtale stedes til hvile, arbeider kineserne på spreng for å etablere sin egen asiatiske frihandelssone, men uten USA. Flere asiatiske land som lenge har hatt et anstrengt forhold til regimet i Beijing – og som nå frykter at USA er i ferd med å svikte dem – innser med ett at Kina kan bli deres «redning».
 • Trumps «USA først» kan bety tap for Norge, kommentar av Vibeke Hammer Hansen (Virke) i Dagsavisen (nye meninger) 29.11.16
  Økt amerikansk proteksjonisme er dårlig nytt for Norge, som tjener mye på internasjonal handel. Det er mer enn de fleste andre land hvis vi ser på betydningen av import og eksport for vår økonomi.
 • Forsvarer EØS og frihandel, Dagsavisen 28.11.16
  Et godt trepartssamarbeid forhindrer utenforskap og opprør mot en «politisk elite» som man så i USA-valget, mener Jonas Gahr Støre. Men han avviser deler av fagbevegelsens motstand mot EØS og andre frihandelsavtaler.
 • Varsler EØS-kamp i Frp, Klassekampen 28.11.16
  – Forhandlingene om frihandelsavtalen TTIP ligger litt rolig nå, men det vil dukke opp på et annet tidspunkt. Jeg tror det skjer utrolig mange globale forhandlinger som kan ende med at også EØS-avtalen blir reforhandlet.
 • Revolusjonsåret 2016, kronikk av Kjetil A. Jakobsen (professor) i VG 26.11.16
  Hvordan kom vi dit? Analysene etter Trumps valgseier er nokså samstemte, enten skribenten heter Francis Fukuyama eller Thomas Piketty. Det er globaliseringstaperne som mobiliserer.
 • Risikoanalytiker i DNB: - Trumps handels­politikk kan gjøre fattige land enda fattigere, Dagbladet 26.11.16
  - Om Trump trekker USA fra TPP-avtalen, vil Kina få større innflytelse på verdenshandelen.
 • Vi trenger et oppdatert­ mentalt verdensbilde, kommentar av Sten Inge Jørgensen i Morgenbladet 25.11.16
  Det nye mentale verdenskartet vårt er preget av frykt og usikkerhet. Afrikanske og arabiske land er ikke lenger «langt borte og fattige», men potensielle kilder til ukontrollert innvandring som truer vår samfunnsform. Kina seiler frem som den nye supermakten, russerne rasler med sablene, og i bakgrunnen truer en global klimakrise.
 • WTO frykter ikke Trump-trussel, Dagens Næringsliv (NTB) 25.11.16
  Verdens handelsorganisasjon (WTO) tror ikke at påtroppende president Donald Trump vil gjøre alvor av trusselen om å trekke USA ut av organisasjonen.
 • Utenforskapets pris, kronikk av Hilde Frafjord Johnson (KrF) i Vårt Land (verdidebatt) | 23.11.2016
  Det er to uker siden amerikanske velgere stemte Trump inn i presidentstolen. Rystelsene følges nå av et enda mer skremmende spørsmål: Vil vi oppleve en dominoeffekt? Ser vi en full revers i den liberale verdensorden, slik vi kjenner den?
 • Full stans i TISA-forhandlingene, Nationen 23.11.16
  Den internasjonale avtalen om handel med tenester (TISA) kjem ikkje i mål som planlagt, meldar Washington Trade Daily og Politico. Det avsluttande ministermøtet som var planlagt til desember er avlyst.
 • Sosialdemokratiets vei, kronikk av Noralv Veggeland (HiL) i Dagsavisen (nye meninger) 23.11.16
  Donald Trump er vi utrygge på, men hans prioriterte sak om avvikling av forhandlingene om en frihandels- og investeringsavtale mellom USA og EU, TTIP, må norske sosialdemokrater støtte og håpe på skjer. Komparative fortrinn ender med at det er kapitalfortrinnene som vinner.
 • Kina vinner på Trump, Dagsavisen 23.11.16
  Donald Trump vil gjøre alvor av ett av de viktigste løftene fra valgkampen – allerede på sin første dag som president, vil han trekke USA ut av handelsavtalen for Stillehavslandene TPP (Trans-Pacific Partnership).
 • Trumps dramatiske skifte, Dagens Næringsliv 23.11.16
  En avtale som omfatter 40 prosent av verdens verdiskaping, skal skrotes. Også avtalen mellom USA og Europa kan bli satt i spill.
 • Kinas Xi kan glise over Obamas Trump-trøbbel, Aftenposten 23.11.16
  Kina har grunn til å glede seg over at Donald Trump vraker handelstraktaten Trans-Pacific Partnership (TPP) straks han overtar i Det hvite hus. Beijing fremmer nå sin egen handelsavtale.
 • Rettferdig globalisering, kommentar av Einar Hagvaag i Dagbladet 22.11.16
  Omsider har det gått opp for Vestens ledere: Globalisering må tjene folket, ikke, som hittil, skape større og nye klasseskiller.
 • Trump vil umiddelbart trekke USA ut av TPP-samarbeidet, Aftenposten (NTB) 22.11.16
  USAs neste president Donald Trump sier han vil gå inn for å trekke USA fra handelsavtalen TPP «på dag én» når han inntar Det hvite hus. 
 • Høyrepopulistenes fremmarsj: Neste brikke er Østerrike, kommentar av Per Olav Ødegård i VG 21.11.16
  Tidsånden i 2016 er preget av oppbrudd fra det etablerte, fra de liberale og demokratiske partiene som har styrt kontinentet i den lengste perioden med fred og økonomisk vekst. De taper oppslutning på bekostning av bevegelser som fremmer nasjonalisme, innvandringskritikk og EU-motstand. De er alle inspirert av Donald Trumps amerikanske triumf.
 • Trumps tiltaksliste, kommentar av Joseph E. Stiglitz (Nobelprisvinner og professor) i Dagens Næringsliv 21.11.16
  Hvis Trump mener alvor når han snakker om å utradere ulikhet, må han skrive om reglene på en måte som gagner hele samfunnet, ikke bare folk som ham selv.
 • Den egentlige eliten, kommentar av John Olav Egeland i Dagbladet 21.11.16
  Den økende ulikheten er bensin på det bålet det alternative høyre vil tenne der det slipper til. Tilliten i vårt samfunn avhenger av at de aller fleste opplever rettferdighet og likeverd som reelle faktorer i eget liv. Da kan vi ikke fortsette på et spor som river opp det samholdet som gjør at vi stoler på hverandre.
 • APEC lover å jobbe for åpne markeder, Dagens Næringsliv (NTB) 21.11.16
  APEC-toppmøtet i Peru ble avsluttet med en erklæring hvor de 21 medlemslandene lover å bekjempe proteksjonisme og fortsette å jobbe for en frihandelsavtale.
 • Vil bekjempe Trump og proteksjonisme, Dagens Næringsliv 21.11.16
  Ikke siden finanskrisen har veksten i verdenshandelen vært lavere. Stillehavslandene frykter at USA vil isolere seg. Erkerivalene Kina og Japan forsøker å holde globalisering i live.
 • Proteksjonisme er ikke svaret, kommentar av Tore Myhre (NHO) i Dagbladet 21.11.16
  Frihandel har vært det viktigste bidraget til å bringe folk ut av fattigdom og øke velstand og vekst over hele verden. Populistene har feil løsning på rett problem. Stengte grenser, mindre handel og proteksjonisme vil ikke gi jobbene eller nasjonal storhet tilbake.
 • De glemte kildene til det amerikanske sinnet, kronikk av Doug Rossinow (UiO) i NRK ytring 19.11.16
  Hvorfor mener de at sykdommen er så framskreden? Vi ser mange svar: gode arbeidsplasser er gått tapt på grunn av frihandel, multikulturalisme (dvs.de er rasister) og den relative tilbakegangen i USAs posisjon i verden.
 • Frankrikes statsminister: – EU kan gå i oppløsning, Aftenposten (NTB) 18.11.16
  Han mener at det europeiske prosjektet må fornyes med en ny sterk tysk-fransk base, og oppfordrer til en «globalisering som tjener folket».
 • Gjør Amerika svakere, lederkommentar i Dagbladet 18.11.16
  Han vil nærmest nedlegge arbeidet for å redde klima og miljø. Han vil si opp frihandelsavtaler; han tror på en slags «avglobalisering» av verden. Hvis han tror dette skal styrke økonomien i USA og skape arbeidsplasser der, tar han feil.
 • Verdensøkonomien med Trump, kronikk av Knut Anton Mork (NTNU) i Dagens Næringsliv 18.11.16
  På kort sikt kan nok Trump gi økonomien en viss stimulans. Men de langsiktige bekymringene er alvorlige.
 • Støtter ny verdensorden med Kina og Russland, Dagens Næringsliv 18.11.16
  I helgen møtes topplederne for verdens største økonomier rundt Stillehavet i Peru. Dørene er åpnet for Kina og Russland etter det amerikanske presidentvalget. Mange land søker nye allianser.
 • Verdenshandelen etter Trump, Morgenbladet 18.11.16
  TTIP, TPP, WTO – hva nå? Bak alt pratet om nye frihandelsavtaler har verdenshandelen allerede stagnert.
 • Sluttfører ikke frihandelsavtale, Dagens Næringsliv (NTB) 18.11.16
  Valget av Donald Trump innebærer at frihandelsavtalen mellom EU og USA inntil videre vil bli skrinlagt, medgir Tysklands statsminister Angela Merkel.
 • Venstresida kan ikke demme opp for Trump, kronikk av Trond K. Botnen (Grenseløs kjærlighet) i NRK ytring 17.11.16
  Trumps (og Sanders’) proteksjonistiske politikk vil, dersom den blir gjennomført, føre til en økonomisk katastrofe uten sidestykke. De siste 85 års økonomiske framskritt, som er bygd på en stadig åpnere verdenshandel, vil fordufte. Resultatet vil bli mer fattigdom, fremmedgjøring og mer grobunn for hat og ekstreme ideologier – kanskje fra venstresida neste gang som en reaksjon på Trump.
 • Nå må alle gode krefter forenes, kronikk av Eirik Løkke (Civita) i Aftenposten 17.11.16
  Og selv om Trump skulle holde seg innenfor rammen av de demokratiske institusjonene, vil han kunne gjøre mye skade, utover den skade han allerede har påført USA og verden gjennom sitt kandidatur. Særlig det faktum at han i kraft av å være president vil få stor makt til å forme utenrikspolitikken, gir grunn til uro.
 • Den liberale verdens siste skanse?, kommentar av Ingrid Brekke i Aftenposten 17.11.16
  EU smuldrer under trykket fra kriser og populisme. Putin turer frem. USA har valgt Donald Trump til president. Bare Tyskland står støtt.
 • Hva vi kan vente oss av Trump, kronikk av Sverre Lodgaard (NUPI) i Dagsavisen (nye meninger) 15.11.16
  Leserne kjenner det økonomiske og sosiale bakteppet for det som skjedde. Globaliseringen har vært ledet av eliter for eliter. Lavt utdannede arbeidere har ikke hatt lønnsøkning på flere tiår.
 • Punktum for etter(kald)krigstida blei effektivt sett den 9.11.2016, kronikk av Bård Vegard Solhjell (SV) i Aftenposten 15.11.16
  Vi må konfrontere politikken som skaper ulikskapskrisa på nasjonalt og internasjonalt nivå. Sette små økonomiske forskjellar på toppen av lista over mål i den økonomiske politikken. Redusere forskjellar i Noreg, konfrontere det i Europa saman med allierte der. Kanskje kan også eit revitalisert nordisk samarbeid om utanrikspolitikken ta utgangspunkt i vår felles velferdsmodell?
 • Britenes statsminister: – Verden er endret, Dagens Næringsliv (NTB) 15.11.16
  Samtidig argumenterte hun for at liberalisering og globalisering er de beste virkemidlene til å løfte folk ut av fattigdom. Storbritannia skal kjempe for frihandel og samtidig «håndtere globaliseringens krefter slik at de fungerer for oss alle», sa hun.
 • Når eliten ikke lytterKronikk av Christian Anton Smedhaug (Agri Analyse) på NRK ytring 10.11.16
  De multinasjonale vestlige selskapene investerer der det passer, har fri tilgang til arbeidskraft med fallende lønninger og tar ut overskuddet der skatten er lavest. Det blir ikke sterk middelklasse, velferdsstat og fordeling av slikt. Og mens arbeidere er krevende å organisere innen land – og ikke minst mellom land, har kapitalen en fordel i politisk påvirkning fordi den er mer konsentrert og lettere å koordinere.
 • Oppskrytt globalisering, kommentar av Daniel Gros (CEPS) i Dagens Næringsliv 06.11.16
  Globalisering har fått æren for vekst i verdenshandelen. Den bør tilskrives råvareboomen. 
 • Globalisering ga misnøyekommentar av Joseph Stiglitz i Dagens Næringsliv 22.08.16
  Alle skulle tjene på globaliseringen, men mange i Vesten fikk fint lite. Det viser seg nå i valgene. 

Søk:

Avansert søk

Sagt om globalisering:


"Globalister og nasjonalister er aksjon og reaksjon."

Asle Toje
i Dagens Næringsliv 25.01.17

"Både tekniske fremskritt og handel bidrar til økt velstand. Men noen faller utenom. I USA er det farlig."

Ola Storeng
i Aftenposten 25.01.17

"I den grad Trump skulle mene alvor med sine angrep på globaliseringen, har han ansatt mektige fiender i egen administrasjon. Og de er ikke alene. Hele den økonomiske eliten, alle de store globale selskapene, Google, Apple, Facebook, hele Wall Street, arbeider for det samme."

Bjørgulv Braanen
i Klassekampen 24.01.17

"Mannen som vant valget ved å gå til angrep på globalisering, eliter og internasjonalt samarbeid var selvsagt ikke til stede i Davos denne uken. Likevel preget han mye av det som skjedde i de sveitsiske alpene."

Øystein K. Langberg
i Aftenposten 22.01.17

"Den globalt orienterte eliten som møttes i Davos denne uken representerer stort sett den rikeste tidelen av verdens rikeste én prosent. De eier snart mer enn resten av jordens befolkning. Er de mest tjent med at den økende ulikheten fortsetter?"

Kalle Moene
i Dagens Næringliv 21.01.17

"Globalismens popularitet er på retur. Nå blåser miljøer på både høyre- og venstresiden støv av nasjonalistiske tradisjoner. Helt siden 80-tallet har globalismen vært på fremmarsj på bekostning av mer nasjonal orientert tenkning. Globalismen har vært drevet fram av en mangslungen trend, der troen på liberalistisk frihandel og nedbygging av nasjonale stengsler og tollmurer har vært viktige drivkrefter."

Berit Alaborg
i Vårt Land 20.01.17

"Det har vært et tøft år for den eliten som denne uken er samlet til World Economic Forum i den lille alpebyen Davos. Forsamlingen symboliserer grenseløs handel, stadig mer internasjonalt samarbeid og globalisering. Det er ikke helt «in» for tiden."

Kjetil B. Alstadheim
i Dagens Næringsliv 18.01.17


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.