Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Dokumenter

Sider:  « 123 »
tirsdag 19. april 2005

World Bank courts NGOs as Wolfowittz takes helm

On 21-22 April, the World Bank plans to host a Global Policy Forum in Washington, D.C., focusing on the "poverty reduction strategy" (PRS) process and World Bank-civil society relations.  James Wolfensohn, President of the World Bank, is scheduled to attend for a few hours.  It will likely be one of his last interactions with civil society before his ten-year presidency ends five weeks later and he is succeeded by USA Deputy Secretary of Defense Paul Wolfowitz.


tirsdag 19. april 2005

World Bank critics denounce Civil Society Forum

WASHINGTON, D.C. – Activist organizations that monitor the activities of the international financial institutions today released a statement signed by over 60 civil society groups from 25 countries denouncing a “civil society forum” organized by the World Bank and scheduled for April 21-22 in Washington.


onsdag 06. april 2005

Aktivistenes egen valgkamponsdag 30. mars 2005

Lykkelig overforbuker?

Befolkningen i de rike land opplever en jevn inntektsvekst som fører til høyere forbruk. Nye grupper inviteres til kjøpefesten, og de færreste takker nei. Men får vi det bedre med et tettpakket klesskap og en enda tettere pakket søppelboks?


onsdag 16. mars 2005

- Paul Wolfowitz er en glitrende kandidat til toppjobben i Verdensbanken, sier Aksel Nærstad i Utviklingsfondet

"USAs viseforsvarsminister Paul Wolfowitz er en av haukene i USA og en av hovedarkitektene bak krigen mot og okkupasjonen av Irak. Wolfowitz er en av lederne for det ekstremt høyreorienterte, nykonservative miljøet i USA. Når president Bush utnevner Wofowitz som USAs kandidat til ny president i Verdensbanken, er det ingen tvil om hensiktene," sier informasjonsansvarlig i Utviklingsfondet Aksel Nærstad.


tirsdag 08. mars 2005

Kyoto-avtalens muligheter

Bjart Holtsmark er ensidig kritisk til Kyoto-avtalen (Aftenposten 22. februar) og synes å være helt blind for at den også har sterke sider. Uten avtalen som springbrett kan det bli enda vanskeligere å få til det omfattende internasjonale klimasamarbeide han etterlyser.


fredag 04. mars 2005

Etikk på alvor?

Det er store forventninger til Norges Bank etter at Regjeringen i november i fjor fastsatte etiske retningslinjer for petroleumsfondet. Med den korte tiden som er gått, er det ennå ikke grunn til å vente store resultater. Allerede nå må man likevel kunne kreve at Norges Bank har en klar strategi og har foretatt de nødvendige forberedelser til å følge opp sine nye forpliktelser. Banken må dessuten gi anledning til en offentlig debatt om hvilke etiske krav som er viktige å stille for å fremme en bærekraftig utvikling og fondets langsiktige økonomiske interesser. Det var derfor med spenning man kunne se frem til den første anledning hvor banken offentlig gjorde rede for de tiltak som er planlagt og iverksatt. Forventningen er ikke på noen måte innfridd. Tvert imot kan det se ut som om banken ikke har forstått hvilke oppgaver den er pålagt.


onsdag 23. februar 2005

UN advisor warns Africa against implementing SAPs


Av Tom Mogusu

Nairobi - African countries were yesterday warned against blindly implementing structural adjustment programmes (SAPs).


tirsdag 15. februar 2005

Valgkamp i Verdensbanken

I disse dager pågår en intens maktkamp for å bli Verdensbankens neste President.


tirsdag 15. februar 2005

Godt at Wolfensohn går

Når Verdensbanksjef Jim Wolfensohn snart går av som sjef for verdens mest innflytelsesrike utviklingsorganisasjon, fyller samtidig banken selv 60 år. Begge burde vært pensjonert. At banksjefen mot sin vilje må gå, skyldes ikke at han har vært for myk, tredje-verdens-vennlig eller uspiselige for amerikanerne. Bare at han har gjort jobben sin. Han har gitt banken et ”menneskelig ansikt”, en personlig varme, men først og fremst ved å bygge opp en PR-avdeling i banken – med 70 ansatte melder bankvaktnettverket i Washington –  og fått verden til å tro at banken er på rett vei, og at verdens fattige kan se en lysere fremtid imøte. Men bak den endrede fasaden har alt vært ved det gamle. Banken tjener milliarder hvert år, og er akkurat det et aksjeselskap skal være – for eierne sine. Og eierne er fornøyd. At Banken får bistandsmidler til ”gratis” utdeling av land som Norge, slik at de kan leke julenisse, har passet Wolfensohns strategi bra.


torsdag 27. januar 2005

Hønen eller egget?


tirsdag 18. januar 2005

Tjue år med Jeffrey Sachs


Av Magnus E. Marsdal

Den amerikanske økonomen Jeffrey Sachs har i to tiår prega internasjonal politikk med sin innsats for privatisering, deregulering og stram styring av offentlege utgifter. Etter tida som rådgjevar for presidenten i Bolivia frå 1986 til 1990, samt innsats i amerikanske land som Argentina, Brasil, Equador og Venezuela, gjekk turen til Aust-Europa. Sachs fekk innpass via fagrørsla Solidaritet i Polen i 1989. Deretter kom nyliberalismen til Russland.


onsdag 12. januar 2005

Med blikk for det globale


Av Magnus E. Marsdal

Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson speler same rolle som misjonærane under den klassiske kolonialismen, meiner Erik Reinert: - Imperialismens avdeling for godt samvit, seier økonomen bak boka «Global økonomi».


tirsdag 21. desember 2004

Globalisering, kapitalisme eller imperialisme?


Av Tore Linne Eriksen

Det nærmer seg den tida hvor folk blir spurt om nyttårsforsetter. Her er et forslag: la året 2004 bli det siste i historien hvor ordet ”globalisering” blir brukt.


Sider:  « 123 »
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 13. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?