Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Kilder og dokumenterDebatten om Innst.S.nr.119 - 13. februar 2003

Innlegg i debatten om Innst.S.nr.119 (2002-2003), 13. februar 2003.

Innstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til at Norge deltar i den 13. kapitalpåfylling i Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) - Del II Generelt om Verdensbanken og Norges rolle i dens styrende organer og virksomhet.


Debatten om internasjonal avgift på valutatransaksjoner - 1. mars 2001

Innlegg i debatten om interpellasjon fra representanten Djupedal om internasjonal avgift på valutatransaksjoner, 1. mars 2001.


Debatten om internasjonal kapitalmobilitet - 28. mai 2001

Innlegg i debatten om forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal og Kristin Halvorsen om norske initiativ for å motvirke skadelige effekter av internasjonal kapitalmobilitet, 28. mai 2001


Debatten om toppmøtet i Johannesburg - 5. november 2002

Innlegg i debatten om statsministerens redegjørelse om toppmøtet i Johannesburg, 5. november 2002.


Debatten om utviklingspolitikk - 6. mai 2002

Innlegg i debatten om utviklingsministerens redegjørelse om utviklingspolitikk, 6. mai 2002.


Debatten om utviklingspolitikk - 8. mai 2001

Innlegg i debatten om utviklingsministerens redegjørelse om utviklingspolitikk, 8. mai 2001.


Debatten om WTO-spørsmål - 1. juni 2001

Innlegg i debatten om utenriksministerens redegjørelse om WTO-spørsmål, 1. juni 2001.


Debatten om WTO-spørsmål - 17. juni 2003

Innlegg i debatten om utenriksministerens redegjørelse om WTO-spørsmål, 17. juni 2003.


Debatten om WTO-spørsmål i forkant av Qatar - 7. november 2001

Innlegg i debatten om utenriksministerens redegjørelse om WTO-spørsmål i forkant av ministerkonferansen i Qatar, 7. november 2001J@glandbrev 25. juni 2002 om Verdensbanken og SAPRIN

(Se Aps nettside: Arbeiderpartiet-25.06.2002 - J@glandbrev)

Kritikken mot Verdensbanken er for meg et uttrykk for at vi ikke har vært flinke nok til å styrke de globale organene som tar seg av verdens interesser på en mer likeverdig måte – nemlig FN. Vi trenger et globalt politisk organ som er like mektig som det globaliserte markedet vi allerede befinner oss i, skriver partileder Thorbjørn Jagland i J@glandbrev 25. juni 2002.


Merknad i B.innst.S.nr.3 (2002-2003) - 5.12.02

Innstilling fra utenrikskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2003 vedkommende Utenriksdepartementet mv.


Merknader i Innst.S.nr.119 (2002-2003) - 5. februar 2003

Innstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til at Norge deltar i den 13. kapitalpåfylling av Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) - Del II Generelt om Verdensbanken og Norges rolle i dens styrende organer og virksomhet.


Merknader i Innst.S.nr.146 (2002-2003) - 26. februar 2003

Innstilling fra utenrikskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Audun Bjørlo Lysbakken, Bjørn Jacobsen og Åslaug Haga om åpenhet rundt Norges posisjoner, og de krav Norge sender og mottar, i forbindelse med forhandlingene om Generalavtalen for handel med tjenester i WTO.


Merknader i Innst.S.nr.221 (2000-2001) - 3. mai 2001

Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal og Kristin Halvorsen om norske initiativ for å motvirke skadelige effekter av internasjonal kapitalmobilitet.


Merknader i Innst.S.nr.8 (2002-2003) - 23. oktober 2002

Innstilling fra utenrikskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Audun Bjørlo Lysbakken, Bjørn Jacobsen og Ågot Valle om tiltak for å følge opp SAPRIN-nettverkets rapport om konsekvensene av Verdensbankens strukturtilpasningsprogrammer.


Strategi for det internasjonale arbeidet 2003 - 2005

Strategi vedtatt av sentralstyret i februar 2003 - utdrag hentet fra Arbeiderpartiets nettside: Arbeiderpartiet-Internasjonal politikk


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?