Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Kommentar/debatt:

Reklamefinansiert NRK-program om Oljefondet?

Programmet om etiske retningslinjer og praksis for Pensjonsfond – utland (Oljefondet) som NRK viste den 2. juni, ga mye interessant informasjon.  Det viste også på en god måte noen av de etiske dilemmaene fondet står overfor.  Det var imidlertid både veldig skuffende og overraskende at programmet ikke tok opp noen av de kritiske spørsmålene og etiske dilemmaene en står ovenfor utover den snevre rammen som programmet opererte innenfor. Programmet var så renset for kritiske spørsmål at en skulle tro at det var betalt og redigert av Oljefondet for å skape et godt omdømme om dets virksomhet.

Av Aksel Nærstad, seniorrådgiver i Utviklingsfondet | Tirsdag 09. juni 2009

Aksel Nærstad er utviklingspolitisk seniorrådgiver i Utviklingsfondet

(Kommentaren sto på trykk i avisa Klassekampen 09.06.09)

De etiske retningslinjene for oljefondet er et resultat av et press fra organisasjoner, enkeltpersoner  og media. Det har vært brei oppslutning om behovet for slike retningslinjer, men mange ønsket seg langt sterkere retningslinjer enn det som ble vedtatt.   

NRK-programmet tok for seg ett av punktene i de etiske retningslinjene, at fondet ikke skal medvirke til  ”Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid og annen utbytting av barn” 

Det er selvsagt ikke kritikkverdig at et TV-program konsentrerer seg om ett emne, men det blir kritikkverdig når det framstilles som hele bildet, som om det belyste de etiske dilemmaene en står overfor i forvaltningen av petroleumsressursene og avkastningene fra utnyttelsen av dem.

I de etiske retningslinjene for fondet står det også at ”finansformuen må forvaltes slik at den gir god avkastning på lang sikt, noe som er avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, økologisk og sosial forstand.”   De to selskapene som NRK-programmet tok for seg, Monsanto og Bayer, er sterkt kritisert fra mange hold for å fremme en landbruksutvikling som langt i fra er bærekraftig. De bidrar sterkt til en kraftig reduksjon av det biologiske mangfoldet, og Monsantos genmodifiserte planter innebærer en stor miljømessig trussel. Forskning viser at det også kan være betydelige helserisiki knyttet til genmodifiserte organismer (GMO).  De sosiale konsekvensene av satsingen på den typen landbruk som disse selskapene fremmer, burde også vært nevnt. De siste ti årene har over 180 000 indiske bønder begått sjølmord, hovedsakelig på grunn av den gjeldsbyrden de har fått gjennom å kjøpe frø og sprøytemidler mm fra bl.a. disse to selskapene.

Det er også behov for å sette søkelyset på andre etiske forhold knyttet til petroleumsressursene. Siden det ikke var plass til det i programmet NRK nylig sendte, bør det komme et nytt program som bl.a. tar opp:

  • om det er etisk riktig i løpet av noen få tiår å tømme petroleumsressursene som det har tatt naturen millioner av år å skape, og dermed også bidra sterkt til klimaendringer,
  • om det ikke ville vært fornuftig å satse på forskning og utvikling av bærekraftig energiproduksjon i stedet for å bruke hundrevis av milliarder på å pumpe opp mer olje og gass,
  • om mye av fortjenesten fra olje- og gassutvinningen burde brukes til å betale utviklingsland kompensasjon for de ødeleggelsene Norge er med på å skape gjennom klimaendringene,
  • om investeringene til Oljefondet aktivt bør styres til selskaper som bidrar til å skape en bedre verden og sikre miljøet,
  • problemene medl at våre barns og barnebarns pensjoner blir knyttet til en forbruksvekst som ikke er bærekraftig, og at selskaper som fremmer en slik utvikling skal fortsette å vokse.

Jeg oppfordrer NRK til å lage et nytt program som tar opp disse kritiske punktene og andre sider ved Pensjonsforn – utland  (Oljefondet).


Aktuelle lenker:

Nyhetssaker om oljefondet og etikk:


Nyhetskanal  Nyheter (js-feed)

Om aktuell kommentar/debatt:


"Aktuell kommentar/debatt" på RORG-Samarbeidets ressurssider for Nord/Sør-interesserte formidler aktuelle kommentarer og debattinnlegg fra personer og medlemsorganisasjoner innenfor RORG-Samarbeidet.

Målsettingen er:

  • å stimulere til kritisk debatt om norsk sør-politikk og sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål og
  • å synliggjøre medlemsorganisasjonenes rolle som "vaktbikkje" overfor norsk sør-politikk og deres deltakelse i debatten om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål.
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 11. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.