Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

10 år med utviklingsrunden i WTO

Etter ti års forhandlinger i Verdens handelsorganisasjon (WTO) er 100 utviklingsland skuffet og krever at den såkalte utviklingsrunden må bringes i havn. Det skjedde ikke på det 8. ministermøtet i Geneve i desember og her hjemme har debatten gått om politisk handlingsrom og flytting av makt på flere vis. Aksel Nærstad i Utviklingsfondet mener UD taler med to tunger om proteksjonisme.

Mandag 09. januar 2012

Foto: WTO

- Kjør WTO i grøfta! Det var kravet fra Focus on the Global South og andre i forbindelse med WTOs ministermøte i Hong Kong i 2005. De hadde liten tro på WTO og at resultatene av den såkalte "utviklingsrunden" med forhandlinger vedtatt i Doha i 2001 ville komme fattige land til gode (les mer her). Siden har forhandlingene vært lammet av stridigheter, mens geopolitiske endringer gradvis har bidratt til å endre maktforholdene. Etter nye forhandlingsframstøt sist vinter måtte WTO igjen erkjenne at forhandlingene sto i stampe og mange spurte seg om veien videre (les mer her).

I forkant av WTOs 8. ministermøte i Geneve sist desember var "Utviklingsspørsmålenes plass" i de videre forhandlingene ett av flere kritiske spørsmål for utviklingsland som ble framhevet i en analyse fra Sør-senteret, utviklingslandenes tenketank i Geneve (les mer her). På ministermøtet ble det klart at utviklingslandene ikke er innstilt på å "kjøre WTO i grøfta", men kanskje heller få forhandlingene "opp av grøfta". Mer enn 100 utviklingsland stilte seg i Geneve bak erklæringen "utviklingens venner", som tok til orde for at utviklingsrunden må fullføres. I erklæringen står det bl.a. (les mer her):

"Vi stiller oss fortsatt fullt ut bak forpliktelsen om å avslutte utviklingsrunden (Doha Development Agenda -DDA). Vi tror at uten fullføring av utviklingsrunden (Doha-runden) vil troverdigheten til WTO lide et ødeleggende slag og de framtidige forhandlingsmulighetene bli vesentlig begrenset."

- Ti år med forhandlinger uten å bli enige betyr ti år uten å levere på utviklingsløftet, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre i Norges hovedinnlegg på ministermøtet den 15. desember, der han bekreftet at også Norge står fast ved Doha-mandatet (les mer her).

Forventninger til ministermøtet i desember (les mer her) var små og Ane Schjolden i Forum for utvikling og miljø (ForUM) innledet før jul sin oppsummering av ministermøtet slik (les mer her):

"Årets ministermøte i Genève bekreftet som forventet at de rikeste landene fremdeles mangler vilje til å innføre handelsregler som kan komme de fattigere landene til gode. Egeninteressene hersker, og de spriker."

Sør-senteret i Geneve rapporterte om en rolig og avslappet atmosfære på møtet, men la til at (les mer her):

"... det var også mange spørsmål som splittet landene, hovedsaklig langs en Nord/Sør-linje."

- Norge ønsker å bidra til en konstruktiv dialog på tvers av etablerte grupper om hvordan forhandlingene kan bringes ut av dødvannet, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre (les mer her), men i en kommentar i ukeavisa Ny Tid sist fredag mente Markus Nilsen i Changemaker at Norge "bør gå i seg selv" og utdypet det slik (les mer her):

"Norge er som vanlig ikke verst, men kunne gjort adskillig mer for et rettferdig handelssystem. Et minimumskrav vi bør stille til Norge og utenriksministeren må være at de jobber for å sikre utviklingslandene mulighet og handlingsrom til å utvikle seg med de samme virkemidlene som Norge har benyttet seg av."

Innlegget er en oppfølging av Changemakers kampanje for en rettferdig handelspolitikk, der organisasjonen krever at (les mer her):

 • også fattige land skal ha mulighet til å beskytte seg mot dumping av jordbruksvarer,
 • også fattige land skal ha mulighet til å kreve at deres innbyggere blir brukt som arbeidere og leverandører når selskaper etablerer seg i landet og
 • Norge må være åpne og ærlige om handelspolitikken vi fører og arbeider for.

Der makt flyttes

- Maktpolitikk i WTO, var tittelen på en rapport fra Focus on the Global South etter WTOs 4. ministermøte i Doha i 2001, der Walden Bello i sin innledning bl.a. skrev (les mer her):

"Etter Seattle var det forventinger om at reform av beslutningsprosessene ville stå øverst på WTOs dagsorden. I stedet gjennomførte organisasjonen det 4. ministermøte i WTO uten reformer i beslutningsstrukturen, og Doha har nå blitt synonymt med villedelse av demokratiet og motarbeidelse av flertallets vilje ved hjelp av skremsler, trusler og bestikkelser fra de sterkes side."

WTOs 5. ministermøte i Cancun i Mexico i 2003 endte imidlertid med kollaps (les mer her). - En gruppe afrikanske land nektet videre forhandlinger, kunne Dagbladet rapportere den gangen og siterte handelsdelgaten fra Uganda, Yash Tandon (les mer mer):

"Vi vil ikke finne oss i at i-landene konsekvent setter sine interesser foran u-landenes, når dette er sagt å være en u-landsrunde."

Tandon hadde noen år tidligere grunnlagt Southern and Eastern African Trade Information and Negotiations Institute (SEATIN), som spilte og spiller en viktig rolle for å fremme afrikanske perspektiver, interesser og forhandlingskompetanse inn i WTO. Utviklingslandenes erfaringer fra WTO-forhandlingene ble sist måned gjort tilgjengelig i en ny rapport fra CUTS ressurssenter i Geneve: "Reflections from the Frontline: Developing Country Negotiators in the WTO" (les mer her), som på lanseringen 14. desember ble presentert slik (les mer her):

"Denne boken gir en grundig redegjørelse for utviklingen av forhandlingene i forbindelse med WTOs utviklingsagenda (Doha Development Agenda - DDA) og den rollen utviklingslands koalisjoner og allianser har spilt. Refleksjonene i boka er fra tidligere og nåværende forhandlingsrepresentanter fra utviklingsland og deres førstehånds erfaringer fra WTO-forhandlingene."

Maktforholdene i WTO har endret seg betydlig gjennom de siste ti årene.

- Kanskje var jeg til stede ved sammenbruddet av en verdensorden, skrev utenriksminister Jonas Gahr Støre etter at WTO-forhandlingene brøt sammen i Geneve i 2008 (les mer her). Sist måned fulgte han opp med kronikken "Der makt flyttes" i Aftenposten, som han innledet slik (les mer her):

"Hos WTO i Genève er stater på vei opp og stater på vei ned, makt flyttes og allianser inngås, men utsikt til enighet glipper stadig."

I kronikken forteller han om egne erfaringer fra WTO-forhandlinger siden 2005 og avslutter slik i lys av utfallet i Geneve i desember:

"På dette møtet tok ingen til orde for å droppe WTO-forhandlingene. I Genève levde håpet om en mulig enighet videre. I mellomtiden lyder mantraet: "Do no harm". Vi må beholde håpet, og vi må jobbe på nye måter. I Genève samlet Norge land på tvers av de etablerte gruppene; land som Indonesia, Canada, Costa Rica, Kenya, Colombia, Chile, Australia, Bangladesh, Malaysia, Nigeria. En lang diskusjon viste at det er sterke fellesinteresser for en handelsavtale som hindrer proteksjonisme og gir utviklingslandene et løft. Så får vi se om dette kan bli resultatet i en verden der makten fortsatt råder."

- WTO mot økt proteksjonisme

I en kronikk i Dagens Næringsliv 27. desember ifjor innledet professor ved Norges Handelshøgskole, Ola H. Grytten, slik (les mer her):

"Proteksjonisme som svar på økonomisk krise har vi sett lite til - så langt. Men sporene fra 1930-tallet skremmer."

Han er ikke alene om slike bekymringer.

- WTO mot økt proteksjonisme, kunne UD fortelle på egne nettsider 15. desember og viste til Støres innlegg på ministermøtet, der han bl.a. sa (les mer her):

"Proteksjonisme er ikke svar på dagens ufordringer og vil få negative konsekvenser for multilateralt samarbeid, økonomisk vekst og utvikling - ikke minst for de fattigste. Det er gledelig at medlemslandene slutter opp om WTOs rolle som bolverk mot økt proteksjonisme, samtidig som vi understreker de plikter og rettigheter regelverket gir i dag." 

"WTOs betydning for utvikling og kamp mot proteksjonisme" ble også understreket i UDs oppsummering av møtet (les mer her), men avisa Klassekampen pekte på at dette var kontroversielt (les mer her):

"... norsk landbruk baserer seg på omfattende importvern, og regjeringen har tidligere lovet å verne utviklingsland fra tøylesløs frihandel."

I en kommentar i Klassekampen viste Aksel Nærstad i Utviklingsfondet til utenriksministerens kronikk "Der makt flyttes" og mente at Støre selv nå flyttet makt på en annen måte (les mer her):

"Han flyttet makt fra Stortinget og regjeringen til seg selv. Både gjennom sitt innlegg under åpningen av ministermøtet 15. desember og gjennom Norges tilslutning til et brev mot proteksjonisme, foretok han drastiske endringer av norsk handelspolitikk. Det skjedde uten at Stortinget hadde drøftet det. Heller ikke regjeringen har, så vidt jeg forstått, vedtatt noen slike endringer i norsk handelspolitikk."

Støre selv avviste over Klassekampen at dette dreide seg om noe linjeskifte i handelspolitikken og i et svar til Nærstad i Dagbladet i romjula skrev statssekretær i UD, Astrid Huitfeldt, at Norge holder "stø kurs i handelspolitikken" og utdypet det slik (les mer her):

"Erklæringen Nærstad viser til er en politisk tekst som samlet støtte fra en gruppe land fra alle etablerte grupperinger i WTO, fra Nord til Sør. Oppropet mot proteksjonisme og støtte til det multilaterale handelssystemet i en krisetid rammer selvsagt ikke friheten til å ta i bruk virkemidler som er tillatt i henhold til det regelverket og de forpliktelsene vi har i WTO. Den hindrer oss heller på ingen måte å fortsette å beskytte norsk landbruk, eller til å nå regjeringens etablerte mål om å drive landbruk i hele landet."

Sist uke fikk hun svar fra Nærstad (les mer her):

Det er synd at regjeringen taler med to tunger. Når en oppfordrer alle land til å bekjempe alle former for beskyttelse av egen produksjon så sterkt som mulig, er det et klart politisk signal til verden. Det passer imidlertid dårlig i debatten om norsk landbrukspolitikk og om offentlige tjenester.

Men debatten om proteksjonisme i handelspolitikken er neppe over med det. 


Aktuelle lenker:

Kommentarer og innspill fra South Centre, CUTS og Third World Network

Kommentarer og innspill fra norsk sivilsamfunn:

Siste WTO-saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Svipptur til Genève, kommentar av Markus Nilsen i Ny Tid 06.01.12
  Den 16. desember ble det åttende ministermøte for WTOs medlemsland holdt i Genève. Et rettferdig handelssystem er fortsatt mangelvare.
 • Å tale med to tunger, debatt av Aksel Nærstad i Dagbladet 05.01.12
  Politisk rådgiver i Utenriksdepartementet, Astrid Scharning Huitfeldt, forsikrer i Dagbladet 27.12.2011 at Norge holder stø kurs i handelspolitikken. Hun avviser min kritikk av utenriksminister Jonas Gahr Støre for å legge om norsk handelspolitikk uten at det er drøftet i Stortinget.
 • Handelskrig?, kronikk av Ola H. Grytten i Dagens Næringsliv 27.12.11
  Proteksjonisme som svar på økonomisk krise har vi sett lite til - så langt. Men sporene fra 1930-tallet skremmer.
 • Stø kurs i handelspolitikken, debatt av Astrid Huitfeldt i Dagbladet 27.12.11
  Aksel Nærstad hevder i Dagbladet 21. desember at utenriksminister Jonas Gahr Støre gjennom sin støtte til erklæringen mot proteksjonisme på ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) sist uke varsler en drastisk omlegging av norsk handelspolitikk. Det er feil.
 • Flytting av makt, debatt av Aksel Nærstad i Klassekampen 21.12.11
  Han flyttet makt fra Stortinget og regjeringen til seg selv. Både gjennom sitt innlegg under åpningen av ministermøtet 15. desember og gjennom Norges tilslutning til et brev mot proteksjonisme, foretok han drastiske endringer av norsk handelspolitikk. Det skjedde uten at Stortinget hadde drøftet det. Heller ikke regjeringen har, så vidt jeg forstått, vedtatt noen slike endringer i norsk handelspolitikk.
 • Vil Støre legge ned norsk landbruk?, debatt av Aksel Nærstad i Nationen 21.12.11 (ikke på nett)
  Det er all grunn til å spørre om utenriksminister Jonas Gahr Støre vil nedlegge norsk landbruk. Under ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) 15-17. desember gikk han hardt ut mot alle former for proteksjonisme.
 • Der makt flyttes, kronikk av Jonas Gahr Støre i Aftenposten 20.12.11
  Hos WTO i Genève er stater på vei opp og stater på vei ned, makt flyttes og allianser inngås, men utsikt til enighet glipper stadig.
 • Drastisk endring av handelspolitikken, debatt av Aksel Nærstad i Dagbladet 21.12.11 (ikke på nett)
  Norsk handelspolitikk er drastisk endret med innlegget til utenriksminister Jonas Gahr Støre ved åpningen av ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) den 15. desember og gjennom Norges tilslutning til et brev mot proteksjonisme.
 • Aldri enige, debatt av Markus Nilsen i Vårt Land 19.12.11 (ikke på nett)
  På ministermøtet i WTO i Geneve er det ingenting som tyder på at de skal bli enige i år heller, til tross for at en rekke- ministre sier de er forpliktet- til å finne en løsning.- Men hvorfor blir de aldri enige?
 • Støre garanterer fortsatt norsk spillerom i WTO, ABC Nyheter 18.12.11
  Utenriksminister Støre forsikrer at en politisk erklæring han undertegnet på WTOs ministermøte, ikke begrenser Norges rett til tollbeskyttelse.
 • Russland klar for WTO, Dagens Næringsliv (NTB) 17.12.11
  Verdens handelsorganisasjon (WTO) har formelt godkjent russisk medlemskap i organisasjonen.
 • Presser på for frihandel, Klassekampen 17.12.11
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre har signert en avtale som plikter Norge til å kjempe for uinnskrenket frihandel på WTO-møtet i Genève.
 • Støre fryser norsk tollvern, ABC Nyheter 17.12.11
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre underskrev torsdag en erklæring i WTO som hindrer Norge å ta i bruk tollvern landet har rett til etter WTO-avtalen.
 • Jonas Gahr Støre vil verne om det regelbaserte handelssystemet, Nationen 17.12.11
  I en krevende tid for verdensøkonomien må vi verne om det regelbaserte handelssystemet, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre i Norges hovedinnlegg på WTOs ministerkonferanse i Genève i dag.
 • - Selvforsyning av mat er farlig!, ABC Nyheter 17.12.11
  WTOs generaldirektør Pascal Lamy angriper landenes rett til å beskytte egen landbruksproduksjon mot import. Han går i strupen på FNs spesialrapportør for retten til mat.
 • Støre åpner for ny vri i WTO, butter mot Kina og Afrika, ABC Nyheter 16.12.11
  Utenriksminister Jonas Gahr Støre oppfordrer WTOs ministermøte til å plukke ut og løse deler av forhandlingspakka som har vært fastslåst siden 2001. Det skaper spenninger hos Kina og de afrikanske landene.
 • Utviklingsrunden i en blindgate, Bistandsaktuelt 15.12.11
  Når ministre samles i Genève ti år etter at utviklingsrundene ble lansert i Doha, er det uten håp om en ny handelsavtale. Rike land har ikke vært villige til å gi det som skal til, mener sivilsamfunnsorganisasjoner.
 • - Russlands WTO-medlemskap kan sikre norske investeringer, ABC Nyheter 13.12.11
  - Norske investeringer i Russland kan bli tryggere når vi fredag tar Russland opp som medlem i Verdens handelsorganisasjon WTO. Hvis de følger reglene.
 • Never ending story, kommentar av Inger Lise Hansen i Dagsavisen (nye meninger) 13.12.11
  Umoralen står skrevet i stein når norske næringsinteresser blokkerer fattige land utenfor verdenshandelen.
 • Norge er u-landenes dårligste venn, kommentar av Kjartan A. Lunde i Stavanger Aftenblad 13.12.11
  Skal verdens fattige skape seg varig vekst og velstand, må vi også gi dem innpass på vårt kjøpesterke marked.

Søk:

Avansert søk

UDs oppsummering av WTO-møtet:


1. Betydningen av det multilaterale handelssystemet og WTO.

 • Betydningen av og behovet for å styrke det regelbaserte multilaterale handelssystemet som grunnlag for å skape økonomisk vekst, sysselsetting og utvikling.
 • WTOs betydning for å holde markedene åpne i en utfordrende økonomisk situasjon og sentrale rolle i kampen mot proteksjonisme.
 • Viktigheten av og behovet for å styrke virksomheten i WTOs ordinære organer for å overvåke oppfølgingen av regelverket og for å forhindre handelskonflikter.
 • Viktigheten av og behovet for å styrke WTOs tvisteløsningssystem.

2. Handel og utvikling.

 • Utvikling som et kjernespørsmål i WTOs virksomhet og viktigheten av å ivareta de minst utviklede landenes særlige behov.
 • Prinsippet om særskilt og differensiert behandling som en integrert del av WTOs regelverk og Doha-mandatet.
 • Betydningen av handelsrettet utvikingsbistand (Aid for Trade).

3. Doha-runden.

 • Det konstateres at forhandlingene står i stampe og at det er usannsynlig at alle elementene i Doha-runden kan ferdigforhandles som en samlet pakke i nær fremtid.
 • Mandatet fra Doha ligger fast, men det er behov for å vurdere alternative tilnærminger til forhandlingene for å nå dette målet, herunder ved å ferdigforhandle og eventuelt iverksette delavtaler på områder hvor det er mulig å gjøre framskritt.
 • Forsterket innsats for å finne måter som kan bidra til å løse de mest kritiske og fundamentale konfliktspørsmålene.
 • Videre forhandlinger skal baseres på oppnådde fremskritt og utviklingskomponenten i mandatet må respekteres i alle sammenhenger.

Hentet fra UDs nettsider 18.12.11

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.