Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Guantanamo, menneskerettigheter og Norges ansvar

- Steng Guantanamo, krevde demonstranter foran Det hvite hus i Washington sist uke. Også her hjemme fremmes kravet om stenging av "skammens fengsel" fra "krigen mot terror", tre år etter at USAs president Barack Obama lovet nettopp det. Vestens troverdighet på menneskerettighetsspørsmål har blitt undergravd og i Dagsavisen sist helg minnet Erling Borgen om Norges ansvar: Norge valgte å se bort.
Tirsdag 17. januar 2012
Linker oppdatert: Fredag 20. januar 2012

Amnesty International og andre organisasjoner organiserte sist uke protester i Washington med krav om at Guantanamo må stenges.
Foto: Shrieking Tree

Det vakte betydelig oppsikt og begeistring verden over da USAs president Barack Obama (les mer her), bare få dager etter at han startet sin presidentgjerning i janaur 2009, varslet at den amerikanske fangeleiren på Guantanamo skulle stengens (les mer her). Her hjemme kommenterte avisa Nationen det slik på lederplass (les mer her):

"Det er gått en uke av hans presidentgjerning, og Barack Obama er allerede i full gang med å kvittere ut løfter han gav i løpet av valgkampen. Gledelig nok står avviklingen av fangeleiren Guantanamo høyt oppe på presidentens prioriteringsliste. Leiren skal stenges innen ett år. Guantanamo er en skamplett på den internasjonale rettsorden, der såkalt «ulovlig stridende»i flere år har blitt utsatt for umenneskelig behandling, uten lov og dom, i et slags rettslig vakuum skapt av det avgåtte Bush-regimet."

Nå er det snart gått tre år - og en fredspris (les mer her) - siden den gang og fangeleiren på Guantanamo er fortsatt ikke stengt. Sist uke ble det markert at det er ti år siden de første fangene ble brakt til leiren, som en del av USAs krig mot terror (les mer her).

- Obama er fast bestemt på å stenge leiren, sa talsmann for Det hvite hus, Jay Carney, sist uke (les mer her), men Obamas løfter om stenging levnes liten ære hos kritikere (les mer her) og Amnesty Norge sier det slik på sine nettsider (les mer her):

"Bushs etterfølger Barack Obama har ikke bare gjort det tydelig at han ikke akter å granske menneskerettighetsbruddene som ble begått under sin forgjenger. Stadig flere av Bush-administrasjonens illegale virkemidler har i de siste årene blitt tatt i bruk igjen."

Erling Borgen, som i 2006 vakte oppsikt med dokumentarfilmen "En lite stykke Norge" (les mer her), minnet i en kommentar i Dagsavisen sist helg om "Norges medansvar for Guantanamo" og utdypet det slik (les mer her):

Norge har valgt å se bort. Statsministre, politikere, militære ledere og andre offiserer har valgt tausheten når rapportene om tortur kom fra Guantanamoleiren. Norske soldater i Afghanistan har vært med på krigsoperasjoner der fanger har endt på Guantanamo. Jeg har aldri hørt at norske offiserer har tatt avstand fra Guantanamobasen. Norges to siste statsministre Bondevik og Stoltenberg, har vært tause om Guantanamo under sine møter med Bush og Obama i Det hvite hus. Minst 12 av CIAs hemmelige fangefly, som har fraktet torturofre til Guantanamo, har enten landet på norske flyplasser eller fløyet over norsk territorium. Ikke et eneste av flyene har vært inspisert av norske myndigheter. Helt fra de første fangene kom til Guantanamo og ble sparket ut av flyene for ti år siden og fram til 2006/2007 hadde Aker/Kværner over 700 ansatte på Guantanamo.

- Vestens troverdighet undergravd

Generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, sa i en kommentar til situasjonen for Guantanamo-leiren sist uke bl.a.: (les mer her):

"Over de siste ti år har USAs såkalte krig mot terror skapt et helt system med menneskerettighetsbrudd og overgrep, fra tortur, bortføringer og hemmelige CIA-fengsler, til fengsling uten tiltale eller dom på ubegrenset tid."

Fra ulike hold har det imidlertid blitt stilt spørsmål ved om ikke ansvaret for overgrepene vel så mye er et felles vestlig anliggende, som stikker dypere enn USA og George W. Bush.

- Midt i vår vestlige kulturkrets begynte vår viktigste allierte å torturere fanger til døde i en operasjon vi deltok i, påpekt Jan Egeland (tidligere statssekretær i UD for Ap) og Mariano Aguirre i en kronikk i Dagbladet sommeren 2009 og spurte (les mer her):

"Hvor var du da de torturerte?"

De redegjorde slik for sitt svar:

"Det lederskapet vår kulturkrets utviste for to og tre hundre år siden har vi manglet i det siste tiåret. Det er feil å isolere sivilisasjonssvikten til Bush, Cheney, Rumsfeldt og deres medsammensvorne. Det kolossale vestlige hykleriet, som en hel verden var vitne til, fikk utvikle seg over år og stanset ikke før president Obama ble valgt i og av amerikanerne selv i 2008. USAs allierte gjorde tilsynelatende lite for å stanse rettsløsheten for navnløse fanger som ble fraktet mellom hemmelige og kjente torturkamre. Hvorfor, må det være grunn til å spørre?"

I et innlegg på Fritt Ords konferanse "Hope for Humanism" sommeren 2010, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre det slik (les mer her):

"Og vi finner oss selv fanget i dobbeltmoral: for eksempel har kampen mot terrorisme i kjølvannet av 9/11 fremmet tendensen til å hevde at et brudd på en menneskerettighet kan bli nødvendig å forsvare en annen: vi endte opp med hemmelige fengsler, forsvinninger, tortur og umenneskelig behandling - praksis som brutaliserer våre samfunn og som er åpenlyst ulovlig. Og sett fra Vesten - la oss forestille oss et øyeblikk hvordan praksis på Guantanamo og Abu Ghraib har undergravd vår evne til å vise menneskerettigheter lederskap. Dette er noe jeg føler i hvert møte i Midtøsten."

- For 20 år siden sto Vesten, anført av USA, som ideologisk seierherre etter den kalde krigen, påpekte Vidar Helgesen (tidligere statssekretær i UD for Høyre) i en kommentar i Morgenbladet høsten 2010, der han tok opp lignende problemstillinger som Egeland, Aguirre og Støre.  "Vesten står moralsk ganske skadeskutt tilbake", mente Helgesen og utdypet det slik (les mer her):

"Vi sviktet i Bosnia og Rwanda på 1990-tallet. Den nødvendige kampen mot terrorismen sporet av i Irak på 2000-tallet. Verdens største militærallianse, Nato, fremstår som ganske kraftløs i Afghanistan. Guantánamo, Abu Ghraib og statlige overvåkningseksesser har underminert vestlig troverdighet på menneskerettighetsområdet. Vestens demokratibudskap lyder hult etter håndteringen av valgprosesser og valgresultater i for eksempel Palestina, Afghanistan og Rwanda." 

- Guantanamo har skapt USA-hat, kunne NTB fortelle sist uke (les mer her) og i romjula ble fangeleiren fremhevet av Russland som uttrykk for USAs dobbeltmoral når det gjelder menneskerettigheter (les mer her).

Sosialt ansvarlig næringsliv på Guantanamo?

Forum for utvikling og miljø (ForUM) klaget i 2005 Aker Kværner inn for OECDs kontaktutvalg i Norge for brudd på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper i forbindelse med deres engasjement på Guantanamo. Mens striden raste utnevnte Stortinget selskapets hovedaksjonær, Kjell Inge Røkke, til årets "Peer Gynt", for å ha "markert seg på ein positiv måte på det samfunnsnyttige plan, og som har gjort Noreg kjent i utlandet" (les mer her).

Amnesty Norge ba i 2007 Riksadvokaten om å innlede etterforskning av selskapet Aker Kværner for medvirkning til tortur på fangeleiren Guantánamo frem til våren 2006 (les mer her). Til tross for at kontaktpunktet konkluderte med at Aker Kværner brøt retningslinjene (les mer her) og at OECDs retningslinjer ble revidert sist sommer (le mer her) kunne Amnesty i oktober i fjor konstatere følgende (les mer her):

"Det er fritt fram for norske selskaper å gi blaffen i menneskerettighetene."

Ett av eksemplene de nevner er Aker Kværner. Helt i samsvar med Norges ambisjoner om samstemt politikk for utvikling er det neppe (les mer her), men kanskje kan regjeringen her få hjelp fra Høyre? Høyres utviklingspolitiske talsmann, Peter M. Gitmark, avsluttet sitt innlegg i budsjettdebatten før jul slik (les mer her):

"Høyre prioriterer. Våre to hovedmålsettinger er å fremme demokrati og menneskerettigheter samtidig som norsk utviklingspolitikk bidrar til å hente mennesker varig ut av fattigdom."


Aktuelle lenker:

Relevante saker på rorg.no:

Norske organisasjoner om Guantanamo:

 • Mye håp, ingen forandring, Jon Peder Egenæs, Amnesty Norges blogg 11.01.12
  Generalsekretær John Peder Egenæs er svært lite imponert over hva Obama har fått til som president. Guantánamo er fortsatt i drift – og det fins andre leirer som trolig er enda verre.
 • Guantanamo: - Ti år med skam, Amnesty Norge 11.01.12
 • Bundet av ære - historien om Guantánamo, Amnesty Norge 05.09.11
  "Honour Bound" står det på inngangspartiet til den amerikanske fangeleiren på Guantánamo. Men de ti siste årene har vært alt annet enn en ærefull beretning om amerikanske myndigheters behandling av mistenkte i "krigen mot terror". Fortsatt har vi ikke sett slutten på historien.

Medieklipp og -debatt:

 • Norges medansvar for Guantanamo, kommentar av Erling Borgen i Dagsavisen (nye meninger) 14.01.12
  Iført oransje kjeledresser ble fangene dyttet inn i tigerburene på Guantanamo. Maskinene som bygde burene var levert av Aker/Kværner. President George W. Bush sa at de som kom til Guantanamo var de «verste av de verste», en gjeng med livsfarlige terrorister. I dag ti år senere vet vi sannheten.
 • Skammens fengsel, underleder i Bergens Tidende 13.01.12
  Det er ti år siden USA tok i bruk sin marinebase i Guantánamo-bukten til å fengsle såkalt «ulovlige stridende», som et ledd i krigen mot terror. Fremdeles sitter 171 fanger der, uten å ha blitt underlagt rettsprosedyrer som ville vært normale i ethvert sivilisert land. Isolasjon og tortur har vært en sentral del av «behandlingen» i fengselet. Guantánamo er en skam for USA.
 • Skammens fengsel fyller år, kommentar av Kjell Dragnes i Aftenposten 13.01.12
  President Barack Obama lovet å stenge fangeleiren i Guantánamo i løpet av ett år. Den huser fortsatt 171 fanger.
 • – Jeg har aldri vært en terrorist, Aftenposten (NTB) 12.01.12
  Lakhdar Boumediene (45) satt fanget i Guantanamo-bukten i syv år før han ble frikjent. I dag er det ti år siden de første innsatte ble plassert på den amerikanske militærbasen på Cuba.
 • Guantanamo har skapt USA-hat, Namdalsavisa (NTB) 11.01.12
  – Jeg kjenner folk som har blitt medlem av Taliban etter at de ble løslatt fra Guantanamo, sier forfatter og analytiker Waheed Mujhda
 • Obama fast bestemt på å stenge Guantanamo, Dagsavisen (NTB) 11.01.12
  President Barack Obama er fortsatt fast bestemt på å stenge fangeleiren på Guantanamo-basen på Cuba.
 • Obama sa ja til ubegrenset fengsling av amerikanere uten dom, Aftenposten 03.01.12
  Nyttårsaften signerte Barack Obama lovforslaget som i teorien kan putte amerikanere og andre bak lås og slå til de dør uten at de har fått prøvd saken sin i rettssystemet.
 • Russland mener USA er dobbeltmoralske om menneskerettigheter, Dagbladet (NTB) 29.12.11
  - Situasjonen i USA er langt fra så ideell som Washington vil ha oss til å tro, sier det russiske utenriksdepartementet i en 63 sider lang rapport om «menneskerettighetsbrudd i en rekke av verdens stater» onsdag. - Det største uløste problemet er Guantánamo Bay, skriver russerne i rapporten, og kritiserer president Barack Obama for ikke å ha stengt det militære fengselet.
 • Sannhet som svir, Dagsavisen 15.09.11
  Det er flere år siden vi nådde metningspunktet når det gjelder dokumentarer om Bush-administrasjonens utallige overtramp, feilskjær og rettskrenkelser – så mange vil nok slite med å opparbeide seg interesse for overgrepene som utspiller seg i «You Don’t Like the Truth». Dette er allikevel en bemerkelsesverdig film som fortjener å bli sett, og ikke bare på grunn av måten ildsjelene i Oslo dokumentarkino har valgt å presentere denne prisvinneren.
 • Vårt sviktende selvbilde, utenriksanalyse av Vidar Helgesen i Morgenbladet 17.09.10
  Verdens største militærallianse, Nato, fremstår som ganske kraftløs i Afghanistan. Guantánamo, Abu Ghraib og statlige overvåkningseksesser har underminert vestlig troverdighet på menneskerettighetsområdet. Vestens demokratibudskap lyder hult etter håndteringen av valgprosesser og valgresultater i for eksempel Palestina, Afghanistan og Rwanda.
 • Turte ikke gå i strupen på USA, Morgenbladet 12.06.09
  Jan Egeland vil ha et oppgjør med det amerikanske tortursystemet, som Norge var del av. Han ber Stortinget granske Norges rolle.
 • Hvor var du da de torturerte?, kronikk av Jan Egeland og Mariano Aguirre i Dagbladet 09.06.09
  Ingen av de politiske, militære eller administrative lederne fra "krigen mot terror" har blitt stilt rettslig til ansvar for det som skjedde i Guantánamo, Abu Graib, Bagram og andre steder tortur er dokumentert
 • Guantánamo-fange: - Jeg ble mishandlet, Aftenposten 29.05.08
  - Det danner seg dessverre et bilde av mye mishandling, mye nedverdigende behandling, som er folkerettsstridig, og tortur, sier tidligere visegeneralsekretær i FN, Jan Egeland, til Aftenposten.no. Egeland mener behandlingen av fanger på Guantánamo, Bagram flybase i Afghanistan og Abu Ghraib i Irak er «et av de svarteste kapitlene i nyere amerikansk historie».

Søk:

Avansert søk

Mediekommentarer om Guantanamo:


"Den nye loven om internering av terrormistenkte på ubestemt tid vil bestå i mange år framover. Den er et svært alvorlig anslag både mot fangene på Guantánamo og mot alle andre terrormistenktes rettigheter."

Andrea Prasow, seniorrådgiver i antiterrorspørsmål for Human Rights Watch, til Klassekampen 14.01.12 (ikke på nett)

"Iført oransje kjeledresser ble fangene dyttet inn i tigerburene på Guantanamo. Maskinene som bygde burene var levert av Aker/Kværner. President George W. Bush sa at de som kom til Guantanamo var de «verste av de verste», en gjeng med livsfarlige terrorister. I dag ti år senere vet vi sannheten."

Erling Borgen
i
Dagsavisen (nye meninger) 13.01.12

"Det er ti år siden USA tok i bruk sin marinebase i Guantánamo-bukten til å fengsle såkalt «ulovlige stridende», som et ledd i krigen mot terror. Fremdeles sitter 171 fanger der, uten å ha blitt underlagt rettsprosedyrer som ville vært normale i ethvert sivilisert land. Isolasjon og tortur har vært en sentral del av «behandlingen» i fengselet. Guantánamo er en skam for USA."

Underleder
i
Bergens Tidende 13.01.12

"Argumentet om at tortur kan bidra til å hindre omfattende terroraksjoner og slik spare menneskeliv, er også syltynt.

Tilståelser avgitt under eller etter tortur, er lite verdt. Det har historien, og psykologisk forskning, vist oss. Moskvaprosessene (1936-38) og den store utrenskningen som foregikk parallelt, frembrakte de mest fantasifulle «tilståelser».

Likevel godkjente amerikanske myndigheter blant annet vanntortur i avhør på Guantánamo. Førte det krigen mot terror frem til en seier? Nei. Men det kan ha skadet forholdene for amerikanere som holdes fanget i andre land."

Kommentar av Kjell Dragnes
i
Aftenposten 12.01.12

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.