Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- Norge i front i samstemtpolitikken

- Jeg mener jo at Erik Solheim har gjort mer for å realitetsorientere norsk bistand enn noen gang i norsk bistands historie og jeg støtter det fullt og helt, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre på Litteraturhuset sist uke. Selv var Solheim på toppmøte om "effektivisering av bistand" i Sør-Korea og fikk ros av bistandskritiker Jonathan Glennie i The Guardian for Norges lederskap på "samstemt politikk for utvikling". Denne uka får vi høre hva Stortinget mener.
Mandag 05. desember 2011

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (A) og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) har begge tatt store grep på sine respektive politikkområder, gjennom henholdsvis "Refleks" og "samstemt politikk for utvikling". De har mye felles og har fornyet norsk utenriks- og utviklingspolitikk i en tid med store globale endringer og maktforskyvinger. Om de har funnet de riktige svarene på den nye politikkens mange dilemmaer er det imidlertid ulike meninger om.

- Jeg lever godt med dilemmaene, sa Støre på Litteraturhuset sist uke, der det var "stinn brakke" da Støre avsluttet "idealist eller realist?"-serien (les mer her). Denne uka får vi vite hva Stortingets utenriks- og forvarskomite mener om dilemmaene i regjeringens rapport om "samstemt politikk for utvikling", som ble lagt fram sammen med regjeringens forslag til budsjett for 2012 (les mer her). Komiteens innstilling legges fram på onsdag (les mer her) og i morgen blir det debatt på Litteraturhuset (les mer her). Dit kommer bl.a. Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp, som i en kommentar i Aftenposten tidligere i høst omtalte regjeringens politikk slik (les mer her):

"Regjeringen bruker norsk bistand som unnskyldning for å føre en skadelig utviklingspolitikk på andre områder."

Ikke alle lever like godt med dilemmaene som Støre, slik for eksempel debatten sist uke om norsk våpeneksport viste (les mer her) eller debatten denne uka om klimapolitikken, som står på dagsorden på klimatoppmøtet i Durban i Sør-Afrika (les mer her) såvel som her hjemme i forbindelse med den varslede klimameldingen (les mer her).

Dilemmaene er mange, men kanskje bør vi alle likevel glede oss over et styrket og utvidet utenrikspolitisk ordskifte, en realitetsorientering og et tidsskille i bistands- og utviklingspolitikken og et nytt ideologisk handlingsrom i utenrikspolitikken?

Debatt, realitetsorientering, tidsskille og handlingsrom

Både Støre og Solheim har søkt å utforme en norsk politikk som tar høyde for både interesser og idealer (se f.eks her) og begge har utfordret det spissformulerte spørsmålet "idealist eller realist?", som Støre på Litteraturhuset siste uke avviste som "et falskt dilemma" (hør mer her). Og begge har tatt til orde for offentlig debatt om utenriks- og utviklingspolitikken (se f.eks. her). I en innlegg i Dagsavisen (nye meninger) i sommer oppsummerte Støre det offentlige ordskiftet slik (les mer her):

"Debatten om norsk utenrikspolitikk er ute av de lukkede rom. Dit bør den ikke tilbake."

I en masteroppgave ved Universitet i Oslo tidligere i år konkluderte Cathrine Berg-Nielsen at bruken av interessebegrepet "har åpnet for ny mening og ideologisk handlingsrom" (les mer her) og i et innlegg i Dagsavisen for noen uker siden innledet Gunstein Instefjord slik (les mer her):

"Regjeringens rapport om hvor samstemt norsk politikk er for utvikling i fattige land, som ble lagt fram sammen med forslaget til statsbudsjett for 2012, markerer et tidsskille i norsk utviklings- og bistandsdebatt."

På Litteraturhusets avsluttende møte i "idealist eller realist?"-serien sist uke fikk Solheim en lignende attest fra regjeringskollega Støre (lytt mer her):

"Jeg mener jo at Erik Solheim har gjort mer for å realitetsorientere norsk bistand enn noen gang i norsk bistands historie og jeg støtter det fullt og helt. Det er blant annet å fortelle om bistandens rolle i utvikling. Vi er en regjering som har løftet bistandsnivået til én prosent og det skal vi forsvare, men vi er også en (regjering) som har satt bistanden inn i en kontekst. Det er nemlig ikke bistand som kommer til å forandre verden. Det er folk og handel og utvikling og økonomi og fordeling og demokrati og institusjoner."

Solheim selv var sist uke i Busan i Sør-Korea, på toppmøte om "effektivisering av bistand" (les mer her). Der ble han intervjuet av Jonathan Glennie, som tidligere har gjort seg bemerket med bistandskritiske innspill (les mer her). Glennie ble imponert og i et innlegg i den britiske avisa The Guardian skrev han bl.a. (les mer her):

"Mens den internasjonale utviklingsagendaen utvikler seg i Busan, der bistand gradvis må vike plassen for andre finansstrømmer og en bredere samstemt politikk for utvikling, vil mange påstå at de ligger i forkant. I de fleste tilfeller er slike påstander overdrevet - de er fortsatt tungt forankret i den gammeldags bistandsagendaen, selv om de bruker de nyeste flash-ordene. Men Norge har virkelig ledet an i disse 'bortenfor bistand'-sakene som nå når opp som konvensjonell visdom i Busan."

Og Solheim var godt fornøyd med utfallet av toppmøtet i Busan (les mer her):

"Vi har blitt enige om nye rammer for utviklingssamarbeidet. Toppmøtet i Busan slår fast at utvikling dreier seg om mye mer enn bistand, slik Norge har sagt lenge. De nye rammene passer svært godt inn i norsk utviklingspolitikk."

Så gjenstår det å se om de nye rammene vil være gode også for folk flest og jordas miljø i den verden som nå er i ferd med å utvikle seg (les mer her).


Aktuelle lenker:

Relevante saker på rorg.no:


Søk:

Avansert søk

Sagt om dilemmaer i samstemtpolitikken før og nå:


"Regjeringen er opptatt av at forsvarsindustrien gir betydelig verdiskaping, arbeidsplasser, lokale samfunn og utviklingen av sivil teknologi. Derfor er det viktig å sikre denne industrien forutsigbare rammevilkår, også i forhold til utenlandske konkurrenter. Jeg mener det er en flott historie for Norge at vi har kunnet ha verdens strengeste regelverk og samtidig en dyktig industri på dette feltet."

Utenriksminister Jonas Gahr Støre i Stortinget 29.11.11

"Blant norske myndigheter og vanlige nordmenn synes det å være en utbredt oppfatning at Norge er et lite men innflytelsesrikt land som ofte setter internasjonale standarder for etisk adferd og som gjør mye godt i verden. Stemmer dette bildet, og hvor etisk er egentlig Norges utenriks- og utviklingspolitikk i praksis, sammenlignet med andre land og med statens erklærte politikk?" 

Mark Curtis i januar 2010

"I stortingsmeldingen gjøres det et forsøk på å la verdier og interesser går i hop og ikke stå i motsetning til hverandre. I tilfeller der det blir umulig å skjule at de ikke gjør det, kalles det 'utfordringer' og at vi her må foreta 'avveininger'."

Stein Tønneson i Klassekampen 13.03.09 (ikke på nett)

"Jonas Gahr Støre insisterer på at politikk handler om å forene verdier og interesser. Det er en god idé."

John O. Egeland
i
Dagbladet 11.11.08

"Norsk utenrikspolitikks tragedie er at den søker å forene en undertrykkende utviklingsmodell med følsomhet overfor utviklingslandenes behov."

Sibusiso Bengu (Sør-Afrika)
i
Split Vision 1993

"Vi burde også ofre noe på det positive forsvar. Det beste positive forsvar for vestens kultur og vår livsform er å heve levestandarden i utviklingslandene. Jeg mener utgiftene til dette forsvaret burde bli en del av vårt lands forsvarsutgifter.” 

LO-leder Konrad Nordahl
1. mai 1951

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.