Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Internasjonal bistand i endring

Mens bistandsgivere og -mottakere forbereder seg til toppmøte om "bistandseffektivitet" i Busan i Sør-Korea neste uke er de globale rammebetingelsene for det internasjonale utviklingssamarbeidet er i ferd med å endre seg fundamentalt. Stikkordet er "BRICS". Den Nord-dominerte bistandsarkitekturen kan stå for fall, tror noen, mens andre er bekymret for åpenhet og innsyn hos nye givere.

Tirsdag 22. november 2011
Linker oppdatert: Fredag 09. desember 2011

Mens bistandsdebatten har gått i Aftenposten de siste ukene (les mer her) har den globale "bistandsbransjen" forberedt seg på det internasjonale toppmøtet om "bistandseffektivitet" i Busan i Sør-Korea neste uke (Fourth High-Level Forum on Aid Effectiveness). Toppmøtet presenteres bl.a. slik på egne nettsider (les mer her):

"Omlag 2000 delegater vil gjennomgå globale fremskritt i arbeidet for å styrke bistandens resultater og "value for money" og bli enige om nye forpliktelser for å sikre at bistanden bidrar til å redusere fattigdom og støtte opp under arbeidet for å nå FNs tusenårsmål."

- Pariserklæringen om bistandseffektivitet fra 2005 har vært helt sentral i arbeidet for å bidra til bedre og vedvarende resultater i land som mottar bistand, kan vi lese på Norads nettsider (les mer her), men søker man på "Busan" på UDs eller Aftenpostens nettsider er det, med ett unntak, ingen relevante treff å få. Unntaket er at UD har utlyst pressestipend for å stimulere til kunnskap og debatt om utviklingssamarbeid med følgende introduksjon til toppmøtet (les mer her):

"Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim skal meisle ut ei ny internasjonal plattform for utvikling saman med USAs utanriksminister Hilary Clinton og andre internasjonale leiarar."

- En ny bistandsmodell ventet i Busan, kunne også IPS melde sist uke og antydet enighet på områder som åpenhet, ansvarlighet, likestilling og klima (les mer her). Om det ikke kommer mer penger fra kriserammede giverland i Vesten, så kanskje mer fra framvoksende økonomier i Sør og Øst (BRICS), men på hvilke betingelser?

Vil BRICS gjøre en forskjell?

Hva utfallet av toppmøtet blir gjenstår å se, men trolig vil vurderingene etter dette toppmøtet sprike like mye som etter det forrige toppmøtet i Accra i Ghana i 2008 (les mer her). Likevel, når de internasjonale rammebetingelsene for utviklingssamarbeidet nå er i ferd med å endre seg fundamentalt åpner det seg også nye muligheter, såvel som farer. Stikkordet er "BRICS" - en forkortelse for de framvoksende økonomiene og stormaktene i Sør og Øst: Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika.

- Noe av det mest spennende innen utviklingen av den såkalte bistandsarkitekturen framover blir hvordan disse landene kommer til å forholde seg til DAC, skrev lederen for UDs analysenehet, Hege Hertzberg, i en kommentar til UDs Refleksprosjekt for noen år siden (les mer her). Og foran årets toppmøte i Busan er det mange som i stor spenning følger nettopp denne utviklingen.

Det europeiske sivilsamfunnsnettverket CONCORD er kritisk til EUs posisjon i forkant av toppmøtet og lederen for CONCORD AidWatch, Gideon Rabinowitz, kommenterer bl.a. slik (les mer her):

"Hvorfor sette seg i baksetet når man er verdens største bistandsgiver? Vi er veldig skuffet over å se at EU vanner ut sine forpliktelser til å styrke utviklingshjelpen til fordel for koseprat med framvoksende givere som Kina. Istedet for å ta ledelsen så framstår EU nå som en observatør på vei til Busan."

Men, etter at gjeldskrisen har rammet EU gjenspeiler det kanskje realitetene?

- Kan BRICS-landene gjøre en forskjell i Busan?, spurte Kanya D'Almeida i en analyse for IPS sist uke og innledet slik (les mer her):

"Mens sjokkbølgene fra Hellas' økonomiske krise spredde seg utover eurosonen og occupy-protestene i USA ble modigere i sin kritikk av det dominerende nyliberale system, synes det klart for mange observatører at den gamle hegemoniske økonomiske orden raskt svekkes."

Refleksjoner omkring slike utviklingstrekk lå også til grunn for Norfund-direktør Kjell Roland's presentasjon på Norfunds sommerkonferanse i år, der han tok til orde for "et nytt bistandsparadigme" med utgangspunkt i bl.a. en vurdering av "Washington konsensus vs Beijing konsensus" (les mer her). Han ønsker mer norske investeringer i Afrika og i Klassekampen i dag kan vi lese om den norske delegasjonen som i disse dager reiser rundt i Afrika (les mer her):

"Norsk næringsliv tar opp kampen med kineserne om Afrikas svarte gull. For første gang er utviklingsministeren med på laget."

Svekket Nord-dominert bistandsarkitektur?

I forkant at toppmøtet i Accra i 2008 var den Filippinske tenketanken Ibon kritisk til arbeidet med bistandseffektivitet var snevert fokusert på forvaltning og levering (les mer her). Nå ser imidlertid Ibon's Tony Tujan, som i en årrekke har spilt en viktig rolle i nettverkene Better Aid og Reality of Aid, mer optimistisk på mulighetene i Busan (les mer her):

"Mens Det internasjonale pengefondet (IMF) bruker det globale økonomiske tilbakeslaget som en begrunnelse for fortsatt kondisjonalitet, kan fremvoksende makter som Kina, India og Brasil, som er involvert i Sør-Sør samarbeid for utvikling, være uvillige til å tillate videreføring av en Nord-dominert bistandsarkitektur."

Om BRICS-landene kan og/eller vil samles om en alternativ felles linje er imidlertid en annen sak.

- Stater underlegger seg i økende grad kapitalen snarere enn omvent, sier den internasjonale utviklingsøkonomen Jayati Ghosh til IPS og legger til at "dette er sant enten det dreier seg om kapital fra land i Nord eller Sør". I sin anlyse kommenterer Kanya D'Almeyda dette slik (les mer her):

"Denne prognosen reiser alvorlige spørsmål ved både kapasiteten og ønsket hos BRICS-landene til å betydelig endre utviklingshjelpen, eller handelen, på måter som kommer det globale Sør til gode."

- BRICS-landene har så langt ikke vist noe felles agenda, uttalte nylig Rajan Menon ved Lehigh University i USA til IPS og la til:

"... og inntil de gjør det synes det litt overdrevet å framstille dem som en pressgruppe."

Svekket åpenhet og innsyn?

- Målet er å sette kursen for framtidig effektiv bistand, konstaterte Bistandsaktuelt på lederplass sist uke og advarte (les mer her):

"Dessverre er åpenhet og innsyn i bistandsstrømmene blitt et stridsspørsmål. Kina, som etter hvert er blitt en viktig aktør innen utviklingssamarbeidet, mener disse prinsippene er greie når det gjelder nord-sør-samarbeid, men «burde ikke betraktes som en standard for sør-sør-samarbeid»."

Kommentaren skal nok leses mot et bakteppe av den pågående debatten i Aftenposten her hjemme (les mer her), men også internasjonalt er mange urolige. I et notat om Busan og "nye aktører" fra Senter for kinastudier ved Universitet i Stellenbosch i Sør-Afrika sist måned ble det bl.a. pekt på at (last ned her):

"Et grunnleggende problem er (...) begrenset åpenhet om omfanget av utviklingsfinansiering fra nye aktører. Slike land som Kina og India offentliggjør fortsatt ikke noen landspesifikke data på for eksempel konsesjonelle og ikke-konsesjonelle lån. Dette gjør det vanskelig for partnerlandenes parlamenter og sivilsamfunn å vurdere bl.a. effekten pengene har på deres utvikling."

- Åpenhet må komme fra begge sider, både givere og mottakere, understreket forøvrig Ronald Nkusi fra finansdepartementet i Rwanda til IPS nylig (les mer her). Nkusi var også blant de det ble vist til i en rapport om "ekte bistand" fra Actionaid tidligere i høst, der Nkusi forklarte reduksjonen av bistandsavhengigheten i Rwanda fra 85% i 2000 til 45% i 2010 slik (les mer her):

"Vi har vist giverne at når vi sitter i førersetet og selv bestemmer hvordan bistandsmidlene skal brukes, så bruker vi bistandsmidlene mer effektivt."

Bistands- og/eller investeringskonkurranse?

"Kina i Afrika" var tema i NRK P2's "søndagsavisa" sist helg, der programleder Tomm Kristiansen intervjuet professor Helge Rønning og bl.a. spurte om Kinas rolle som bistandsgiver var en kritikk av vestlige bistandsgivere og om det nå pågikk en konkurranse mellom Vesten og Kina i forhold til bistand (lytt her).

- Nei, svarte Rønning og utdypet det slik:

"Det er ikke bistanden som er konkurransen. Konkurransen er om investeringer i Afrika. De afrikanske økonomiene er de raskest voksende i verden. Det er nå en konkurranse mellom ulike investorer."

- Etter bistand - kommer egeninteressene, mente Helene Bank i et svar til bistandskritikken i det konservative tidsskriftet Minerva tidligere i år og innledet slik (les mer her):

"FN-rapport viser økende utenlandske investeringer til mange av Afrikas minst utviklede land, men investeringer har ikke gitt landene nye arbeidsplasser."

Søndagsavisa viste Rønning til at miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i disse dager var på reise i Afrika med handels- og næringsminister Trond Giske for å fremme norsk næringsliv (les mer her). Han mente at bistanden "snur til å bli veldig mye utvikling av næringsliv".


Aktuelle lenker:

Norske organisasjoner om Busan:

Bloggere om Busan:

IPS om Busan: 

 • New Deal for Donors and Recipients at Busan?, analysis by Suvendrini Kakuchi, IPS 27.11.11
  The Fourth High Level Forum on Aid Effectiveness (HLF4), starting in this port city on Tuesday, will examine why international donor assistance worth trillions of dollars spent over decades has failed to eradicate poverty.
 • Busan Beckons With New Promise, IPS 22.11.11
  For a start, stop calling it "aid", Brian Atwood, chair of the Development Assistance Committee at the OECD, tells IPS.
 • New Aid Model Expected at Busan, IPS 19.11.11
  A new model of making development assistance more successful is expected to emerge at the Fourth High Level Forum on Aid Effectiveness (HLF-4), to be held Nov. 29 - Dec. 1 in Busan, Korea.
 • Can BRICS Make a Difference at Busan? – Part 2, analysis by Kanya D'Almeida, IPS 12.11.11
  While experts are hopeful that blocs of emerging market economies like BRICS – Brazil, Russia, India, China and South Africa – will play a major role in the upcoming aid effectiveness conference in Busan, South Korea, others fear that the new players do not yet have the fiscal power to make a serious intervention in fora generally dominated by rich donor states.
 • Can the BRICS Make a Difference At Busan? - Part 1, analysis by Kanya D'Almeida, IPS 11.11.11
  As shock waves from Greece's economic crisis emanate across the Eurozone and the Occupy protests in the U.S. grow bolder in their critique of the dominant neoliberal system, it seems clear to many observers that the old hegemonic economic order is fading fast.
 • Carving Out a New Aid Order at Busan, IPS 04.10.11
  Busan represents the possibility of an aid revolution – a time in history where an encompassing, inclusive aid framework may be possible. This is according to Tony Tujan, director of IBON International, a capacity development non- governmental organisation.
 • Can Busan Forge a New Deal for Africa?, comment by Mandeep Tiwana and Netsanet Belay, IPS September 2011
  As 2000 high-level delegates and experts converge on Busan, South Korea, to review global progress on the impact and effectiveness of aid, it is imperative that the needs of Africa take centre stage. Present aid policies are failing Africa, which has 33 of the world's 48 Least Developed Countries (LDC), write Mandeep Tiwana, policy manager, and Netsanet Belay, director of policy and research, at CIVICUS, a global alliance of civil society headquartered in Johannesburg.

Medieklipp og -debatt:

 • Bistandsmillioner for tusenvis av ord, kommentar av Jan Speed i Bistandsaktuelt 07.12.11
  – Konferansen må ha et enormt nedslag dersom det skal vær verdt innsatsen og pengene, slo  Jonathan Glennie i Overseas Development Institute fast før konferansen. Og etterpå konstaterte han mange gode formuleringer i sluttdokumentet, få konkrete forpliktelser og at det vil ta måneder, kanskje år før vi vet om konferansen fører til forbedringer.
 • Super-veileder i statsstyring, Bistandsaktuelt 05.12.11
  - Mange ledere viser meg utviklingsplaner og visjoner. Det er vel og bra det. Men jeg har ofte bare lyst til å skrike "få det da gjort", sier Tony Blair som har gått fra å være statsminister til super-veileder i effektiv statsstyring.
 • - Dette er en stor seier, Nettavisen 02.12.11
  Nå har verden blitt enig om hvordan fattigdom skal bekjempes.  
 • Grensesprengende database om norsk bistand, Bistandsaktuelt 01.12.11
  Giverland rangeres etter hvor lett det er få innsikt i bistandsprosjekter de støtter i utviklingsland. Med en ny database som lanseres neste år prøver Norge å bli best i klassen. Internasjonale aktivister er skeptiske.
 • Kina ombord, Bistandsaktuelt 01.12.11
  Nye giverland som Kina, India og Brasil slutter seg til det nye globale partnerskapet for effektiv utviklingssamarbeid. - Kan bli et stort skritt framover, sier BetterAid som representerer 1000 sivile organisasjoner.
 • Nye takter om bistand, kommentar av Øyvind Aadland i Dagen 01.12.11
  Denne uka er 2500 toppolitikere og utsendinger, fra en rekke internasjonale og frivillige organisasjoner fra over 150 land, samlet i Busan i Sør-Korea for å meisle ut et nytt globalt veikart for bistand og utvikling. Kartet skal tegnes av Hillary Clinton, Erik Solheim og en rekke andre fremtredende politikere.
 • - Vi må slutte å stemple kineserne, Nettavisen 01.12.11
  Erik Solheim mener Kina er helt essensiell for at verden skal gå framover.
 • Hva er hemmeligheten bak suksessen?, Nettavisen 01.12.11
  Sør-Korea har klart det, og nå gjenstår det å se om flere land står for tur.
 • Globalisert solidaritet, debatt av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 30.11.11
  Med mange, nye og tunge aktører på banen, som Kina og India, risikerer vi likevel noen skritt bakover, i den forstand at prinsippet om ubunden bistand, dvs. at vi ikke binder bistanden vår til leveranser fra eget næringsliv, blir uthulet. Kina ønsker ikke å legge begrensninger på seg selv.Dette temaet må vi derfor fortsatt debatere.
 • Bryr seg ikke om motivene, Dagens Næringsliv 29.11.11 (ikke på nett)Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) lovpriser den økte bistanden fra Kina som er femdoblet på ti år. Han sier Kina og nye giverland som Brasil, Sør-Korea og India blir hovedtema på den store bistandskonferansen som i dag starter i Busan i Sør-Korea. Det internasjonale såkalte høynivåmøtet avholdes hvert tredje år, og Busan-møtet beskrives som tidenes mest omfattende.
 • Vil ha slutt på bortkastet bistand, Dagsavisen (NTB) 29.11.11
  Utsendinger fra over 150 land samles denne uka i Busan i Sør-Korea for å meisle ut framtidas bistandspolitikk.
 • Tegner nytt veikart for internasjonal bistand, Bistandsaktuelt 28.11.11
  Et nytt veikart for bistanden skal tegnes av Hillary Clinton, Ban Ki-Moon, Erik Solheim og tusenvis av delegater denne uken i Busan,Sør-Korea,der historiens største internasjonale møte om bistand finner sted. Det er fortsatt uklart om alle giverne vil gå i samme retning.
 • Kina overtar Afrika (podcast), NRK P2 (Søndagsavisa) 20.11.11
  De bygger og selger, uten å diskutere verken miljø eller menneskerettigheter. Og Afrika er fornøyd, men det er ikke vestlige afrikaeksperter. En av dem, Helge Rønning, kommer hit.
 • Kontroll krever ressurser, lederkommentar i Bistandsaktuelt 18.11.11
  Om to uker samles to tusen delegater til den hittil største internasjonale konferansen om bistand. Den holdes i Busan, Sør-Korea. Målet er å sette kursen for framtidig effektiv bistand.
 • En ny sjanse for Afrika?, kommentar av Mandeep Tiwana og Netsanet Belay i Bistandsaktuelt 19.11.11
  Afrikanske ledere planlegger å fremme enhetlige krav under toppmøtet om bistandseffektivitet i Busan, Sør-Korea. Målet er å få til en bedre avtale for bistand til kontinentet.

Aktuelle saker på rorg.no:


Søk:

Avansert søk

Sagt om bistand:


"Jeg mener jo at Erik Solheim har gjort mer for å realitetsorientere norsk bistand enn noen gang i norsk bistands historie og jeg støtter det fullt og helt. Det er blant annet å fortelle om bistandens rolle i utvikling. Vi er en regjering som har løftet bistandsnivået til én prosent og det skal vi forsvare, men vi er også en (regjering) som har satt bistanden inn i en kontekst. Det er nemlig ikke bistand som kommer til å forandre verden. Det er folk og handel og utvikling og økonomi og fordeling og demokrati og institusjoner."

Utenriksminister Jonas Gahr Støre på Litteraturhuset 29.11.11

"Med mange, nye og tunge aktører på banen, som Kina og India, risikerer vi likevel noen skritt bakover, i den forstand at prinsippet om ubunden bistand, dvs. at vi ikke binder bistanden vår til leveranser fra eget næringsliv, blir uthulet. Kina ønsker ikke å legge begrensninger på seg selv.Dette temaet må vi derfor fortsatt debatere."

Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 30.11.11

"Motivene for at Kina og andre land øker bistanden betyr ikke noe. Det er virkningene som teller."

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i Dagens Næringsliv 29.11.11 (ikke på nett)

"Det anslås at vi muligens kaster bort 30 prosent av alle bistandspengene som følge av overføringskostnader og mangel på koordinering."

Brian Atwood (OECD) til Reuters i Dagsavisen (NTB) 29.11.11

"En av de viktigste utfordringene for bedre bistand ligger i et selvkritisk oppgjør med bistandsformynderi og ulike giverlands interessepolitikk."

Gunnstein Instefjord (Kirkens Nødhjelp) i Dagsavisen (nye meninger) 17.11.11

"Det går an å si to ting på en gang: Ja, bistand virker. Og nei, bistand fører ikke til utvikling. Begge påstandene kan være sanne uten å stå i motsetning til hverandre."

Øyvind Eggen (NUPI) i Dagsavisen (nye meninger) 28.09.11

"Var ikke argumentet om at bistand fører til økonomisk vekst, en hovedbegrunnelse for bistandspolitikken? Hva bør konsekvensene være om det ikke er slik? Betydelige kutt? Betydelig omlegging? Likevel har høyresiden ikke maktet å løfte gode alternativer til dagens politikk."

Nils August Andresen i lederkommentar i Minerva 03/2011

"Høyre ønsker en mer effektiv og målrettet norsk utviklingspolitikk, hvor innsatsen systematisk vris mot færre mottakerland og organisasjoner som vi vet leverer i tråd med norske prioriteringer. Dette er viktigere enn symbolske prosentmål."

Peter S. Gitmark (H) i en kommentar til statsbudsjettet for 2012

"Hovedbildet er at bistandens resultater er best på lokalt og regionalt nivå, men at den i mindre grad skaper varige, nasjonale endringer.
Erkjennelsen av bistandens begrensede mulighet til alene å avskaffe fattigdom eller sikre bærekraftig utvikling, er grunnen til prosessene i EU, Norge og internasjonale fora for å sikre en mer samstemt utviklingspolitikk."

Atle Sommerfeldt (Kirkens Nødhjelp) i Nytt Norsk Tidsskrift 01/2011

"Norge fremmer ikke nødvendigvis demokrati i Afrika. Norge fremmer den norske folkeviljen i Afrika.

Jan Speed i Bistandsaktuelt 22.07.11

"I løpet av de neste tyve år er det ikke usannsynlig at bistandsepoken ebber ut. I et slikt perspektiv bør politiske institusjoner og prosesser få en langt større plass i den gjenværende levetiden for internasjonalt utviklingssamarbeid."

Vidar Helgesen (H) i Bistandsaktuelt 01/2011

"Bistand fratar folk i sør makt, undergraver demokratisk utvikling og bidrar til å opprettholde det rike nords maktgrep."

Yash Tandon i Dagsavisen 03.10.08 

"Bistand er et redskap, ikke en gave. For mange vestlige land og institusjoner, spiller den en sentral rolle i deres overordnede strategi for å opprettholde og til og med utvide sin innflytelse i Afrika. Dette gjelder særlig for tidligere kolonimakter som Frankrike og Storbritannia, som har brukt bistanden til å opprettholde sin innflytelse i tidligere kolonier, i økonomiske, finansielle, militære og strategiske områder. Denne typen bistand skaper avhengighet og det er også meningen, siden det primære målet er å ivareta regimer som er "vennlig" overfor vestlige land, uavhengig av arten av disse regimer."

Demba Moussa Dembele (Senegal) på Pambazuka News 09.08.05

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.