Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Samstemt politikk for utvikling?

- Det er på høy tid at vi gjør norsk utviklingspolitikk til noe mer enn et spørsmål om fordelingen av 22 milliarder bistandskroner, skrev utviklingsminister Erik Solheim i forbindelse med utviklingsutvalgets rapport for tre år siden. Ambisjonene var store, men enigheten i utvalget ikke fullt så stor. I høst kommer regjeringens lenge varslede og første "samstemtrapport" - om samstemt politikk for utvikling. Kjør debatt! Dagsavisen (nye meninger)/Global, Minerva, Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) og Civita er på ballen.

Fredag 23. september 2011

Det konservative tidsskriftet Minerva har i sitt siste nummer, som lanseres i disse dager, intervjuet forskere, politikere, bistandskritikere og bistandsarbeidere om fremtidens utviklingspolitikk og innleder slik (les mer her):

"Det er bred enighet om at tradisjonell bistand er på vei ut av utviklingspolitikken, til fordel for migrasjon, handel, investeringer og næringsliv."

Med utgangspunkt i denne artikkelen starter Dagsavisen (nye meninger) i samarbeid med Global.no nå en debatt, der de følger opp utviklingsutvalgets tre år gamle rapport (les mer her) og spør: Hvordan kan og bør en norsk "samstemt politikk for utvikling?" utformes? (les mer her). Debattredaktør Halvor Finess Tretvoll forklarer bakgrunnen slik:

"Den kritiske debatten om bistand har de siste årene fått ny kraft i Norge og ellers i verden (les mer her, for eksempel). I Norge og andre giverland i Europa er det bred enighet om å flytte fokus fra bistand til en såkalt «samstemt politikk for utvikling»: Det hjelper ikke om vi gir med den ene hånda dersom vi tar med den andre. For tre år siden la et offentlig utvalg (koherensutvalget) fram sine forslag til hvordan en slik politikk kan se ut på ulike felt, men helt enige var de ikke (les mer her). Nå venter Stortinget og andre på regjeringens første «samstemtrapport», som skal legges fram i høst."

- Det er som om artikkelen er strippet for maktanalyse, mener seniorrådgiver Helene Bank i For Velferdsstaten, i en kommentar til artikkelen i Minerva. I Dagsavisen (nye meninger) i dag oppfordrer hun regjeringen til å bruke utviklingsutvalgets rapport fra 2008 og avslutter slik (les mer her):

"Etter bistand" kan lett bli det som mange i sivilt samfunn i utviklingsland kaller - Nykolonialisme. Jeg håper regjeringen vil bidra til at Norge ikke fortsetter en slik linje." 

Hva regjeringen vil får vi formodentlig vite mer om når regjeringen i høst legger fram sin første "rapport om samstemt politikk for utvikling", med utgangspunkt i det eksempelet på rapport som ble lagt fra som en del av statsbudsjettet (UD) i fjor (les mer her) og de kommentarer og innspill som kom fra Stortingets utenriks- og forsvarskomite (les mer her).

Neste uke blir det debatt på to arrangementer i Oslo:

  • Solheim og Giske samstemt for utvikling?, spør Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) på seminar om utviklingspolitikk og norske næringsinteresser mandag 26. september kl. 16.00 på Litteraturhuset.
  • Etter bistand, er tittelen på et frokostmøte på Café Christiania torsdag 29. september kl. 08.00 – 09.30, der Minerva og Civita spør: Har politikere og andre aktører i bistandsfeltet tatt utviklingen innover seg, eller henger de igjen i det gamle bistandsregimet?

- Den rødgrønne regjeringen har så langt ikke fulgt opp 

I forbindelse med at utviklingsutvalgets rapport, Samstemt for utvikling? (NOU 2008: 14), ble lagt fram høsten 2008 (les mer her) skrev utviklingsminister Erik Solheim i Dagbladet bl.a. (les mer her):

"Hvordan norsk politikk utenom bistanden kan bidra til utvikling i fattige deler av verden, har (...) ikke vært vurdert før. Det er på høy tid at vi gjør norsk utviklingspolitikk til noe mer enn et spørsmål om fordelingen av 22 milliarder bistandskroner."

Selv om de fleste er enige i ambisjonen om utforming av en "samstemt politikk for utvikling" har både rapporten og debatten i etterkant vist at det ikke er lett, hverken i Norge eller EU, slik utenriks- og forsvarskomiteens leder, Ine Marie Søreide Eriksen (H) oppsummerte det på et seminar på Stortinget i fjor i regi av Høyres stortingsgruppe og Kirkens Nødhjelp viste (les mer her):

"Samstemt politikk er viktig, men vanskelig."

- Den rødgrønne regjeringen har så langt ikke fulgt opp, mener Kristelig Folkeparti (KrF), som tidligere i år la fram et eget dokument med en serie forslag for å gjøre norsk utviklingspolitikk mer helhetlig og samstemt, med skarp kritikk av regjeringens oppfølging på dette feltet (les mer her):

"KrF forventer at regjeringen kommer aktivt på banen med å involvere alle departementer i arbeidet med samstemthet. I første omgang må regjeringen regelmessig levere en rapport om samstemthet som vektlegger status for hvor godt andre saksområder tilpasses utviklingspolitiske mål. God samstemthet krever langvarig arbeid og samarbeid på tvers av mange departementer. KrF mener at regjeringen må levere en årlig rapport til Stortinget om innretningen av all norsk politikk som har mulige implikasjoner av betydning for utviklingsland. Stortinget har allerede bedt om dette, men den rødgrønne regjeringen har så langt ikke fulgt opp. Rapportering på enkeltsektorer som er ukontroversielle og uten en helhetlig tilnærming er ikke tilstrekkelig. Det bør også vurderes om et uavhengig organ bør stå for denne rapporteringen."

Det siste året har det vært fokus på en rekke saker der ambisjonen om samstemt politikk for utvikling utfordres av ulike interesser, som for eksempel i forbindelse med den lenge varslede klimameldingen (les mer her), arbeidet med næringslivets samfunnsansvar (les mer her), mat og landbrukspolitikk (les mer her), forsvarspolitikk (les mer her) og grønn vekst (les mer her). På et viktig felt har regjeringen dessuten tatt initiativ til et eget dialogprosjekt - dialogprosjektet kapital og utvikling (les mer her), som bl.a. har arrangert dialogmøte om private investeringer (les mer her) og i sommer lanserte filmen "Hvorfor er rike land fattige?" (les mer her).

På ett felt var det her bevegelse denne uka: - Hemmelighold i skatteparadiser gjør det mulig for store selskaper å snyte fattige land for store skatteinntekter, mener bl.a. Kirkens Nødhjelp, som tidligere i år krevde slutt på hemmelighold (les mer her). 
- Regjeringen vil intensivere jakten på skattepenger, kunne Aftenposten fortelle igår (les mer her) etter et innlegg av statssekretær Roger Schjerva på et seminar i Oslo denne uka i regi av Publish What You Pay (les mer her). Dette er et ledd i arbeidet med oppfølging av kapitalfluktutvalgets rapport, som det har vært mye strid om (les mer her).

Med regjeringens rapport om samstemt politikk for utvikling senere i høst vil formodentlig også Stortinget få og gripe anledningen til å drøfte slike spørsmål i en bredere sammenheng.


Aktuelle lenker:

Tidligere saker på rorg.no:


Søk:

Avansert søk

Kirkens Nødhjelp om samstemt politikk for utvikling:


"'Hver mann sin tue' tankegangen hemmer utviklingspolitikken Det er derfor Norge er gode på bistand, men dårligere enn både EU, Sverige og Nederland på en samstemt politikk for utvikling.

For å motarbeide noe av dette, foreslår Kirkens Nødhjelp at det opprettes en egen enhet i Utenriksdepartementet som skal overvåke og koordinere arbeidet for en samstemt utviklingspolitikk. En slik ordning finnes allerede i Sverige og i Storbritannia. Den årlige rapporten som Stortinget har bestilt om fremdrift i arbeidet bør komme for første gang i 2011 og et kontaktutvalg med medlemmer fra næringsliv, forskning og det sivile samfunn kan bidra til den videre debatten."

Wenche Fone, Kirkens Nødhjelp, i Vårt Land 07.10.10

"Vi ser (...) frem til rapporten om samstemthet. En slik rapport må ikke bli en skryteliste fra regjeringen, men den må bli et verktøy for endring, ikke en rapportering på hvordan situasjonen er eller hva som allerede er gjort."

Atle Sommerfeldt, Kirkens Nødhjelp 05.10.10

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.