Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Bærekraftig utvikling med Jeffrey Sachs?

"Dr. Sjokk og Hr. Bistand" blir han kalt i en ny bok, men tross vedvarende kritikk har den verdenskjente økonomen Jeffrey D. Sachs fortsatt en høy stjerne i FN. Han har blitt gitt en sentral rolle i FNs arbeid med tusenårsmålene og bærekraftig utvikling. Nå vil han også utdanne nye generasjoner for en "æra for bærekraftig utvikling", men blir det bærekraftig utvikling med Sachs' oppskrift: frihandel og mer bistand? 

Mandag 24. februar 2014
Linker oppdatert: Mandag 22. desember 2014

- Sannsynligvis den viktigste økonomen i verden, skrev avisa New York Times om økonomen og "sjokk-terapisten" Jeffrey D. Sachs allerede for mer enn 20 år siden.

Dét var nok likevel bare en del av årsaken til at Sachs var den første  statsminister Erna Solberg (H) møtte da hun for første gang deltok på Verdens økonomiske forum i Davos og "jaktet på nettverk". Både Sachs og Solberg er nemlig begge medlemmer av rådgivningsgruppen til FNs generalsekretær, Ban Ki-moon, i arbeidet for FNs tusenårsmål. Om Sachs appellerer mer til den politiske høyresiden enn venstresiden er usikkert. For noen år tilbake traff også vår forrige statsminister, Jens Stoltenberg (A), Sachs i Davos. Den gang uttalte Sachs følgende:

"Jeg er en fan, ja faktisk en stor beundrer, av den nordiske modellen. Jeg tror fortsatt at de skandinaviske landene er de mest vellykkede samfunnene i verden for øyeblikket. Ikke bare økonomisk, men også gjennom en utbredt sosial balanse og likestilling."

Alle er imidlertid ikke like store beundrere av "kameleonøkonomen" Sachs. Kritikken av hans "sjokk-terapi" ble særlig kjent gjennom Naomi Kleins bok, Sjokkdoktrinen - framveksten av katastrofekapitalismen, i 2007. For noen år tilbake kunne E24 fortelle at det fortsatt er strid blant ekspertene i spørsmålet om sjokkterapien overfor statene i det tidligere Sovjetunionen var riktig. Uansett i hvilken grad Sachs kan lastes for ting som gikk galt ble "terapien" sist sommer oppsummert slik av sosialøkonom ved NTNU, Rune Skarstein, i en kronikk i Klassekampen:

"Den amerikanske kameleonøkonomen Jeffrey Sachs vart rådgjevar og organisator av ein «sjokkterapi» for rask overgang til nyliberal kapitalisme. Det skjedde blant anna gjennom full marknadsliberalisering, omfattande privatiseringar av offentleg eigedom til spottprisar og avskaffing av COMECON. Sachs sitt prosjekt var det kapitalistiske tusenårsriket som vart feira i Francis Fukuyamas «The End of History» (1992)."

Fra tusenårsmål til bærekraftig utvikling

Etter at FNs generalsekretær Kofi Annan, under sterke protester fra internasjonalt sivilsamfunn, fikk banket igjennom FNs tusenårsmål på generalforsamlingen i september 2000, oppnevnte han i 2002 Jeffrey Sachs til å lede arbeidet med disse målene. Deretter ble Sachs også kjent som en forkjemper for mer bistand, slik bl.a. Sverre Strandhagen skrev i en kommentar i Dagens Næringsliv i 2009:

"En av de fremste forkjemperne for økte overføringer er den verdenskjente økonomen Jeffrey Sachs, mannen bak FNs tusenårsmål for fattigdomsbekjempelse. Sachs mener det ikke er gode prosjekter det står på, men mangel på penger."

- Drop Dead, er verdens budskap til de fattige, skrev Sachs i en kraftfull kritikk av de rikes manglende bistandsvilje i Huffington Post i fjor vår. Ikke overraskende fikk han nylig det glatte lag av den prominente bistandskritikeren William Easterly i en debatt om bistand i tidsskriftet Foreign Policy:

"Jeffrey Sachs har gått ned i kaninhullet i bistandsdebatten. Han husker ikke engang hva det dreide seg om."

Sachs er spesialrådgiver også for Annans etterfølger, FNs generalsekretær Ban Ki-moon, i arbeidet for tusenårsmålene. Etter FN-toppmøtet Rio+20 høsten 2012 ble han i tillegg utnevnt av generalsekretæren til å lede et nytt forskningsnettverk, Sustainable Development Solutions Network. Denne vinteren har han dessuten foreslått "en ny læreplan for en ny æra" og lansert et gratis online kurs om "Æraen for bærekraftig utvikling". Mange er nok mer enn usikre på om resultatet av Sachs' medisin og undervisning vil bli bærekraftig utvikling.

"Dr. Sjokk og Hr. Bistand"

- Et farlig skritt bakover, mente Mark Curtis, den daværende lederen i World Development Movement i Storbritannia, da Sachs i 2005 la fram rapporten fra FNs tusenårsprosjekt "Investering i utvikling - en praktisk plan for å nå tusenårsmålene".

- Det er jo vanvittig at folk som han fremdeles er i maktposisjon, mente den norske økonomen Erik Reinert og siterte argentinere som hadde mistet 60-70 prosent av lønnsutbetalingene:

"Vil de som ødela økonomien vår være så vennlige å holde kjeft."

Avisa Klassekampen forklarte Sachs' tilsynelatende linjeskift slik:

"I motsetnad til sin sjokkterapautiske fase meiner Jeffrey Sachs no at frihandel kan vera øydeleggjande for land med veike økonomiar. I rapporten står det at «utan grunnleggjande infrastruktur og menneskeleg kapital, blir land dømt til å eksportera eit smalt utval av råvarer med låg forteneste». Under slike vilkår «kan globalisering ha negative verknader - inkludert hjerneflukt, miljørasering, tap av biologisk mangfald, kapitalflukt og forverra handelsvilkår»."

"Derfor, vedgår rapporten, kan fattige land ha «tilpassingskostnader» når dei «tilpassar seg til liberalisering». For å koma dette problemet i møte, foreslår Jeffrey Sachs ei sterkare kopling mellom frihandel og u-hjelp: Dei rike landa bør i ein overgangsfase oppretta eit «Aid for Trade»-fond. I dette fondet kan dei rike landa plassera bidstandspengar «for å ta fatt i tilpassingskostnadene som er assosiert med gjennomføringa av ein Doha reform-agenda»."

Dag Ekelberg i Civita forsvarte den gangen Sachs' ideer om frihandel i en debatt i Dagbladet, mens Reinert, bl.a. i forbindelse med et møte i 2010 med den daværende lederen for FNs tusenårsmålskampanje, Salil Shetty, kalte tusenårsmålene for "velferdskolonialisme". Han konkluderte omtrent slik også den amerikanske økonomen og forfatteren David Korten gjorde i sin bok "Agenda for en ny økonomi" samme året:

"Sachs fokuserer på symptomene og foreskriver en bandasje."

Korten hadde sammenlignet Sachs og tidligere UNDP-sjef James Gustave Speth:

"Jeffrey Sachs og James Gustave Speth er begge innflytelsesrike forfattere som i de siste bøkene sine presenterer nesten identiske syn på behovet for tiltak for å reversere miljøskader og eliminere fattigdom. Deres anbefalinger er imidlertid verdener fra hverandre."

- Jeffrey Sachs er en mann med mange ansikter, mener Japhy Wilson ved Universitetet i Manchester. Han utga nylig boka "Jeffrey Sachs, den underlige historien om Dr. Sjokk og Hr. Bistand", som forlaget Verso presenterer slik:

"Historien om en evangelisk utviklingsekspert som poserer som den tredje verdens frelser, samtidig som han åpner sårbare nasjoner for økonomisk utbytting." 

- Tusenårslandsbyfiaskoen

Et av Sachs' prestisjeprosjekter er "Tusenårslandsbyprosjektet", som ble lansert i 2006 for oppfølging av FNs tusenårsmål på landsbynivå i "verdens gjenværende lommer av ekstrem fattigdom". Prosjektet presenteres slik på egne nettsider:

"Tusenårslandsbyprosjektet tar tak i de grunnleggende årsakene til fattigdom med en helhetlig og landsby-ledet tilnærming til bærekraftig utvikling."

Da prosjektets 2. fase ble lansert i 2011, etter bl.a. å ha blitt evaluert av Overseas Development Institute (ODI) i England i 2008, erklærte Sachs at det hadde oppnådd "enorme gjennombrudd" i arbeidet for å nå tusenårsmålene på steder der det syntes "absolutt håpløst". Forfatteren Nina Munk, som har fulgt prosjektet tett gjennom en årrekke, er ikke enig. Dette skriver hun om i boka "Idealisten - Jeffrey Sachs og hans kall for å få slutt på fattigdommen". Morten Jerven ved Simon Fraser University i Vancouver har lest boka og oppsummerte den slik i en kronikk i Klassekampen i januar:

"Historiene om hvordan det skjærer seg for agentene og Sachs’ prosjekt er mange. Iblant er det lysglimt, og det er mange som har fått midlertidig mat, skole eller helsetilbud, men det har gått langt under forventningene, og prosjektet har ikke vist seg bærekraftig."

Fra litt fattigdomsreduksjon til bærekraftig framtid?

Nina Munks kritikk av "tusenårslandsbyprosjektet" rokker ikke ved at mange nå mener at arbeidet med tusenårsmålene har vært en suksess, slik f.eks. utenriksminister Børge Brende uttalte til Vårt Land rett over nyttår:

"Mange trodde ikke på tusenårsmålet om å halvere fattigdom innen 2015. Det ble likevel oppnådd to år før tiden."

En annen optimist er Bill Gates, som i følge nyhetsbyrået Bloomberg knapt ser at det vil være noen fattige land igjen i 2035. Men mennesker kan forbli fattige selv om land blir rikere, slik for eksempel Fellesrådet for Afrika pekte på i sin rapport "Afrikas 99%" i fjor. 

- Bildet er for positivt, mener økonom og professor Kalle Moene ved Universitet i Oslo og utdypet det slik i en kronikk i Dagens Næringsliv i fjor: 

"Den lave fattigdomsgrensen og de store inntektsøkningene gjør det «billig» å redusere fattigdommen."

I den grad det har vært en suksess kan det dessuten vise seg å bli et tveegget sverd, slik Moene og andre nå frykter:

"Fattigdommen avtar, men ulikhetene øker, særlig i de store utviklingslandene. I sum er situasjonen utålelig for massene i mange av landene med sterkest økonomisk vekst."

Dessuten, bærekraftig utvikling forutsetter at det tas hensyn til både utvikling og miljø. I forbindelse med Rio+20 i 2012 uttalte den tidligere lederen for Verdenskommisjonen for jordas miljø og utvikling, Gro Harlem Brundtland, bl.a.:

"Behovet for økonomisk utvikling overkjører hensynet til miljøet på FN-toppmøtet i Rio de Janeiro."

Og David Korten er kritisk til Sachs' fokus på penger og skriver i en kommentar:

"For å kunne møte klimaendringer og ekstrem fattigdom, må tankegangen til økonomen vike for tankegangen til økologen."

Om rådene fra "Dr. Sjokk og Hr. Bistand" til FN og Ban Ki-moon vil bidra til å løse utfordringene på en måte som bidrar til bærekraftig utvikling gjenstår å se.


Aktuelle lenker:

___

 • The Age of Sustainable Development, by Jeffrey D. Sachs on Project Syndicate 23.12.13
  Our generation can indeed end the ancient scourge of extreme poverty. Yet it can also destroy the earth’s life-support system through human-induced environmental devastation. Bynecessity, then, we have entered The Age of Sustainable Development. So I am enormously excited to be launching a free, global, online university course by the same name in January 2014.
 • The Age of Sustainable Development, Colombia University (NY)
  "The Age of Sustainable Development" gives students an understanding of the key challenges and pathways to sustainable development - that is, economic development that is also socially inclusive and environmentally sustainable.

Bøker om Sachs:

Utvalgte medieklipp og -kommentarer:

 • Ideologi og investering, kommentar av Jeffrey D. Sachs i Dagens Næringsliv 22.12.14
  Hverken markedsøkonomien eller det offentlige kan alene bringe oss ut av krisen. Samspill om en ny, bærekraftig økonomi må til.
 • Tusenårslandsbyfiaskoen, kronikk av Morten Jerven i Klassekampen 29.01.14
  Hundre millioner dollar og en lærebok: Historien om idealisten Jeffrey Sachs.
 • Aid Amnesia, by William Eastery in Foreign Policy 23.01.14
  Jeffrey Sachs has gone down the rabbit hole on the aid debate. He doesn't even remember what it was all about.
 • Bill Gates Sees Almost No Poor Countries Left by 2035, Bloomberg News 21.01.14
  Bill Gates, the world’s richest man, said that by 2035 no nation will be as poor as any of the 35 that the World Bank now classifies as low-income, even adjusting for inflation.
 • The Case for Aid, by Jeffrey Sachs in Foreign Policy 21.01.14
  It's become fashionable to argue that foreign aid doesn't make a difference. Here’s why the critics couldn't be more wrong.
 • – Bedrifter må tenke på mer enn inntektene, Aftenposten 20.12.13
  Den verdenskjente økonomen Jeffrey Sachs mener at forretningsledere må ta et større ansvar for klodens fremtid enn de gjør i dag. – Dersom de ignorerer problemene vi står overfor, vil vi ha få et seriøst problem, sier han til Aftenposten.
 • World to Poor: Drop Dead, column by Jeffrey Sachs in Huffington Post 12.04.13
  Yet the U.S., Canada, UK, France, Germany, Italy, Spain, Portugal, Norway, Sweden, Japan, Denmark, Belgium, Austria, Switzerland, China, Singapore, Korea, Saudi Arabia, Jamie Dimon, Lloyd Blankfein, John Paulson, Barack Obama, Stephen Harper, 1,600 billionaires (with combined net worth of at least $5.5 trillion), and the rest of humanity couldn't find the money. They came up with $4 billion instead, $1 billion short. The world has told the poor and dying to drop dead.
 • Utålelig ulikhet, kronikk av Kalle Moene i Dagens Næringsliv 16.03.13
  Fattigdommen avtar, men ulikhetene øker, særlig i de store utviklingslandene. I sum er situasjonen utålelig for massene i mange av landene med sterkest økonomisk vekst.
 • David Cameron is unfit to chair the UN development panel – and here's why, by John Hillary in The Guardian 24.05.2012
  The British PM's record suggests he could hardly be more ill-equipped to devise the post-2015 development agenda.
 • Millennium bugs, Jeffrey Sachs and the millennium villages, The Economist 14.05.12
 • – Vi slipper opp for tid, Bistandsaktuelt 25.03.10
  Lederen for FNs tusenårskampanje Salil Shetty er utålmodig: Det koster peanøtter å nå tusenårsmålene sammenliknet med hva verden bruker på våpen eller på å redde konkursrammede banker. Vi må ikke svikte de fattige, insisterer han.
 • Bistand gir vekst, Dagens Næringsliv 24.06.09
  En av de fremste forkjemperne for økte overføringer er den verdenskjente økonomen Jeffrey Sachs, mannen bak FNs tusenårsmål for fattigdomsbekjempelse. Sachs mener det ikke er gode prosjekter det står på, men mangel på penger. Internasjonal bistand fra OECDs medlemsland utgjør rundt 100 milliarder amerikanske dollar årlig. Ifølge Sachs er dette for lite, bistanden må økes kraftig for å få flere ut av fattigdomsfellen.
 • Sjokk-kapitalisme innført med makt, Dagbladet Magasinet 27.09.07
  Naomi Klein: - Ekstrem markedsliberalisme etter katastrofer i New Orleans, Russland og Irak.

Søk:

Avansert søk

Jeffrey D. Sachs: Æraen for bærekraftig utvikling


Som en metode for å hjelpe til å redde verden oppmuntrer bærekraftig utvikling til en helhetlig tilnærming til menneskelig trivsel, en som inkluderer økonomisk fremgang, sterke sosiale bånd og miljømessig bærekraft. Utfordringene blir stadig mer presserende etter hvert som den store og raskt voksende verdensøkonomien fører til massive miljøødeleggelser og nye teknologier krever nye ferdigheter. Unge mennesker uten riktig opplæring og ferdigheter vil sannsynligvis finne få muligheter for anstendig arbeid og inntekter.

Jeg spår at bærekraftig utvikling vil bli det organiserende prinsipp for vår politikk, økonomi og til og med etikk i årene fremover. Faktisk har verdens regjeringer blitt enige om å plassere den midt i sentrum av verdens utviklingsagenda etter 2015. De vil snart vedta målsettinger for bærekraftig utvikling (Sustainable Development Goals - SDGs ), som vil hjelpe til med å lede verden til et tryggere og mer rettferdig tjueførste århundre. Akkurat som tusenårsmålene, som ble vedtatt i 2000, har vist seg svært effektive i kampen mot fattigdom og sykdom, lover SDGene (som vil etterfølge tusenårsmålene om to år) å løse de globale utfordringene vi står overfor på områder som energi, mat, vann, klima og arbeidsplasser.

Utdrag fra Jeffrey Sachs' kommentar på Project Syndicate: "The Age of Sustainable Development

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.