Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

2006

Sider:  « 123 »
- Uforståelig Rattsø-rapport
fredag 25. august 2006

- Uforståelig Rattsø-rapport

- Uforståelig Rattsø-rapport, er tittelen på en kronikk av styreleder i Norsk Folkehjelp, tidligere bistandsminister Grete Faremo, i siste utgave av Norads magasin Bistandsaktuelt. Hun er en av mange som stiller seg kritisk og undrende til anbefalingene og rapporten fra det UD-oppnevnte utvalget som har sett på organisasjonenes roller i det internasjonale utviklingssamarbeidet.


Latin-Amerikas venstrevind inn i FNs sikkerhetsråd?
fredag 04. august 2006

Latin-Amerikas venstrevind inn i FNs sikkerhetsråd?

Venstrevinden i Latin-Amerika, representert ved Hugo Chavez' Venezuela, er nå også i ferd med å blåse inn i FNs sikkerhetsråd. Alternativet er Guatemala, som har USAs støtte. Hvem vil Norge støtte?


Et mer kritisk Norge i Verdensbanken
fredag 14. juli 2006

Et mer kritisk Norge i Verdensbanken

1. juli overtok Norge den nordisk-baltiske styreplassen i Verdensbankens styre. I avisa Klassekampen varslet utviklingsministeren denne uka en ny linje i Verdensbanken og den nye linja blir positivt mottatt av representanter fra norske organisasjoner.


En snakkis om utenrikspolitikk
tirsdag 11. juli 2006

En snakkis om utenrikspolitikk

Utenriksminister Jonas Gahr Støre og UD arbeider med planer for å få til "den store samtalen" i Norge om vår plass i verden.


G8 - ett år etter Gleneagles
onsdag 05. juli 2006

G8 - ett år etter Gleneagles

Bono og britiske organisasjoner gjør i disse dager opp status - et år etter G8-møtet i Gleneagles og året da fattigdom skulle gjøres til historie. G8-landene har ikke holdt sine løfter, slår organisasjonene fast, og viderefører presset fram mot neste ukes toppmøte i St.Petersburg.


WTO: Vi er nå i krise
mandag 03. juli 2006

WTO: Vi er nå i krise

WTO-forhandlingene om verdenshandelen har kollapset, igjen. - Dette er godt nytt for utviklingslandene, mener Focus on the Global South og også norske bønder puster lettet ut. Men spillet om "utviklingsrunden" (Doha-runden) i WTO-forhandlingene er ennå ikke over.


Solheim og Verdensbanken
onsdag 14. juni 2006

Solheim og Verdensbanken

- Vi vil være mer kritiske overfor Verdensbanken, sa utviklingsminister Erik Solheim (SV) da hans utviklingspolitiske redegjørelse ble drøftet i Stortinget. Han fikk god støtte - og råd - fra sine egne i Stortinget, men det gjenstår å se om politikken blir særlig annerledes enn den forgjengeren, Hilde Frafjord Johnson (KrF), førte.


Norsk politikk - og utviklingspolitikken
mandag 12. juni 2006

Norsk politikk - og utviklingspolitikken

I sin utviklingspolitiske redegjørelse i Stortinget 16. mai orienterte Erik Solheim om at regjeringen så snart som mulig ville etablere et offentlig utvalg for å se på konsekvenser for utviklingslandene av norsk politikk i sin fulle bredde, inkludert handel, samferdsel, energi, landbruk og kultur. Initiativet ble godt mottatt i Stortinget.


Stortingsdebatten - om resultater i bistanden
fredag 09. juni 2006

Stortingsdebatten - om resultater i bistanden

Da Stortinget i mai diskuterte utviklingsministerens redegjørelse ble mange viktige utviklingspolitiske spørsmål tatt opp, herunder bistandens evige og ubesvarte spørsmål: nytter det?


- Viktig med stø kurs i utviklingspolitikken
onsdag 24. mai 2006

- Viktig med stø kurs i utviklingspolitikken

Stortingets debatt i går bekreftet bred oppslutning om en i hovedsak stø kurs i utviklingspolitikken. Utviklingsministeren mente likevel at regjeringens politikk er "stinn av nye ting" og hans utviklingspolitiske redegjørelse og presentasjon av nye tiltak og initiativer ble positivt mottatt og drøftet i Stortinget.


Regjeringen vil føre en mer aktiv IMF-politikk
torsdag 18. mai 2006

Regjeringen vil føre en mer aktiv IMF-politikk

Det internasjonale valutafondet (IMF) har blitt vesentlig svekket etter finanskrisene på slutten av 90-tallet, men er fortsatt en mektig og omstridt aktør overfor de aller fattigste landene. Nå vil regjeringen føre en mer aktiv politikk overfor IMF, basert på engasjement for rettferdig fordeling og økonomisk utjevning mellom nord og sør.


Ny eller stø kurs i utviklingspolitikken?
torsdag 18. mai 2006

Ny eller stø kurs i utviklingspolitikken?

Denne uken ga utviklingsminister Erik Solheim en utviklingspolitisk redegjørelse til Stortinget og hadde dermed anledning til å redegjøre for endringer i utviklingspolitikken etter regjeringsskiftet sist høst. Tross valgløfter om ny kurs, bar redegjørelsen mer preg av stø kurs, selv om Solheim også har tatt noen nye grep og varslet en rekke nye initiativer.


Lilletun (KrF) vil ha oljefond for fattige land
fredag 12. mai 2006

Lilletun (KrF) vil ha oljefond for fattige land

Høy etterspørsel etter olje gjør Norge rikere, men samtidig blir oljen dyrere og kloden varmere - og begge deler rammer de fattige landene hardt. Nå vil KrFs stortingsgruppe ha et norsk initiativ for å bøte på det første problemet. I et et brev til utviklingsminister Erik Solheim i går ber Jon Lilletun (KrF) regjeringen ta initiativ til et norsk solidaritetsfond som kan ta toppen av regninga for fattige land når oljeprisene er rekordhøye.


Skipseksportkampanjen - skandaløs og illegitim?
mandag 08. mai 2006

Skipseksportkampanjen - skandaløs og illegitim?

- Vi må bli kvitt mer gjeld, sa utviklingsminister Erik Solheim da han snakket om illegitim gjeld til landstyret i SV før jul. Nå vil Kirkens Nødhjelp, Changemaker og Aksjon slett u-landsgjelda vite om regjeringen vil ta et endelig oppgjør med skipseksportkampanjen på 70-tallet.


Bred enighet i Stortinget om å styrke kvinneperspektivet
onsdag 26. april 2006

Bred enighet i Stortinget om å styrke kvinneperspektivet

Egne kvinnetiltak eller "mainstreaming"? Ja, takk - begge deler, samt fokus på strukturelle årsaker til fattigdom og feminisering av fattigdommen. Omtrent slik kan den relativt brede enigheten i Stortinget oppsummeres etter gårsdagens debatt i Stortinget, der utviklingsminister Erik Solheim svarte på en interpellasjon fra Ågot Valle (SV).


Sider:  « 123 »
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 09. desember
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.

Vil du abonnere på nyhetbrevet RORG Nyhetsmelding med e-postadressen ?

Sikker på at du vil fjerne e-postadressen  fra nyhetsbrevlisten RORG Nyhetsmelding?