Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- Norge blant de mest progressive

Regjeringens beslutning om å kutte i støtten til Verdensbanken, i tråd med regjeringserklæringen fra Soria Moria, har styrket Norges ry som et av de "mest progressive" landene i Europa når det gjelder utviklingspolitikk. Verdensbankens IDA-fond har likevel fått mer støtte enn noensinne.

Torsdag 20. desember 2007

I forbindelse med den 15. påfyllingsrunden i International Development Association (IDA), Verdensbankens låneordning for de fattigste landene, besluttet regjeringen å kutte i den budsjetterte støtten til Verdensbanken (les mer her), slik bl.a. Kirkens Nødhjelp og Changemaker hadde tatt til orde for her hjemme (les mer her). Tilsvarende krav hadde blitt rettet til andre europeiske lands regjeringer gjennom kampanjen "Put your money were your mouth is" (les mer her), der også en rekke norske organisasjoner deltar. Etter at påfyllingsrunden ble avsluttet i Berlin forrige uke er det klart at Verdensbankens IDA-fond likevel har fått rekordhøy støtte fra giverlandene (les mer her).

Nestleder i SV, Audun Lysbakken, jublet over regjeringens avgjørelse overfor Dagsavisen og sa (les mer her):

"Dette har stor politisk og symbolsk betydning. Med dette stiller Norge og regjeringen seg bak en kritikk av Verdensbanken som har vokst i styrke globalt i mange år. Men man skal ikke mange år tilbake før dette var et standpunkt som SV var det eneste partiet på Stortinget som hevdet."

- At regjeringen kutter i støtten til Verdensbanken er historisk, sa Atle Sommerfeldt, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, i en pressemelding sist ute og utdypet det slik (les mer her):

"Dette er en norsk kritikk av betingelsene Verdensbanken stiller overfor fattige land som vil bli lagt merke til internasjonalt."

Og Norges kutt ble lagt merke til av den europeiske gjeldsslettebevgelsen. I en analyse fra gjeldsnettverket Eurodad i går står det bl.a. (les mer her):

"Men ikke alle europeiske regjeringer har vært døve overfor krav fra sivilsamfunnet. Igjen har Norge vist seg å være en av de europeiske regjeringene med den mest progressive utviklingspolitikken og den største følsomheten overfor krav fra sivilsamfunnet."

Endringer i norsk politikk overfor Verdensbanken har vært et sentralt punkt i oppfølging av regjeringserklæringen fra Soria Moria. For et drøyt år siden arrangerte UD en internasjonal konferanse i Oslo om kondisjonalitet - betingelser som stilles av Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) for at fattige land skal få bistand, lån og gjeldslette (les mer her). Selv om regjeringen har bidratt til å opprettholde et kritisk fokus har den imidlertid vært uklar i praktisk politikk. Da regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2008 hadde lagt inn en økning i støtten til Verdensbanken ble den møtt med skarp kritikk fra bl.a. Kirkens Nødhjelp og Utviklingsfondet, som mente det var i strid med Soria Moria (les mer her).

Når regjeringen nå likevel valgte å kutte i den foreslåtte støtten til Verdensbanken ble det begrunnet slik av statssekretær Håkon A. Gulbrandsen i en pressemelding fra UD (les mer her):

"Vi er fortsatt ikke helt fornøyde med de fremskrittene Verdensbanken har gjort for å etterleve sine prinsipper om kondisjonalitet. Derfor har vi redusert økningen. I stedet vil Norge bruke deler av dette beløpet til å sette banken bedre i stand til å vurdere de sosiale konsekvensene av sin politikk, gjennom å finansiere såkalte Poverty and Social Impact Analysis (PSIA). Selv om banken til en viss grad allerede foretar slike konsekvensanalyser, trengs det en ekstra innsats og et ekstra press."


Aktuelle lenker:

Tidligere relevante saker på rorg.no:


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.