Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Utviklingsfrykt og -håp ved årsskiftet 2015-2016

For mange ga året 2015, med FNs nye bærekraftsmål og klimatoppmøtet i Paris, et styrket håp for framtiden. For de fleste i Norge og det øvrige Europa kom dette håpet likevel i skyggen av terror og økende flyktningstrømmer. Mange er urolige for Europas framtid. Et årsskifte er tid for refleksjon om verdens utvikling i året som gikk, så vel som tanker om året som kommer. Her har vi samlet noen av dem.

Tirsdag 05. januar 2016

- 2015 var rått, skriver Changemaker, som i sin oversikt over "15 lyspunkter i 2015" blant annet nevner 9000 underskrifter mot diktatoreksporten, framdrift i arbeidet mot kapitalflukt gjennom styrket land-for-land rapportering og klimaavtalen i Paris. 2015 ble imidlertid dramatisk for mange, også i Europa der verden utenfor kom nærmere.

Vårt Land skriver om "terroråret 2015: da Paris ble skrevet i blodskrift" og Dagsavisen, som har gjort et nyttårsintervju med Europarådets generalsekretær Torbjørn Jagland, skriver blant annet:

"Hvis Jagland får rett i sine spådommer, vil verden i 2016 altså bli et enda mer urolig sted enn i 2015. Kriger og økonomiske krisetider vil tvinge mennesker på flukt, IS vil fortsette sine uhyrlige overgrep og flere europeiske byer vil kanskje oppleve terrorangrep."

- Terroraksjoner, jordskjelv, fallende oljepris og den største flyktningstrømmen i Europa siden andre verdenskrig satte sitt preg på 2015, lød også NTBs oppsummering av det som hendte i verden i 2015 og på lederplass i går innledet Dagbladet om "toleranse i en utrygg tid" slik:

"Vi lever i utrygge tider. Terror, flyktningstrømmer, klimakrise, arbeidsledighet, oljekrise og økende økonomiske og kulturelle ulikheter, er de mest åpenbare utfordringene vi står overfor."

I sine nyttårstaler var også statsminister Erna Solberg (H) og Kongen innom både terror og flyktningstrømmer og var i den forbindelse blant annet opptatt av den uro mange i dag føler.

- Jeg forstår at mange føler uro, sa statsministeren, men pekte også på at:

"De store internasjonale avgjørelsene, Paris-avtalen og verdens samling om nye bærekraftmål, viser at på tross av en urolig tid, går verden fremover. Skritt for skritt."

Et tegn på dette er det kanskje at Språkrådet i begynnelsen av desember kåret "Det grønne skiftet" til årets mest brukte nyord. Det gir positive assosiasjoner, i motsetning til nyordet "fremmedkriger" i 2014 og et annet nyord som fikk mye fokus sist høst, "godhetstyrann". Det siste ble blant annet gjenstand for kritisk vurdering i en nyttårskommentar i VG av Guri Riksåsen, som fikk tittelen "2015, året vi ble tyranner". 

Som tidligere har uro og håp for framtiden, globalt og nasjonalt, preget mange av kommentarene også ved dette årsskiftet.

Tid for global framtidsoptimisme - og tvil i en utrygg tid

For fem år siden karakteriserte det amerikanske ukemagasinet Time dette århundrets første tiår som "tiåret fra helvete" - i kjølvannet av terrorangrepet mot USA (9/11). Vår daværende statsminister, Jens Stoltenberg (Ap), sa i sin nyttårstale den gangen at han forsto "at mange har opplevd dette som et urolig tiår for verden", men han konkluderte likevel optimistisk:

"... sannsynligvis er det tiåret vi har bak oss det beste tiåret i menneskenes historie."

Mange av årets nyttårskommentarer kan leses som et uttrykk for at "tiåret fra helvete" på mange måter har blitt forlenget. Blant de som i dag, tross dette, viderefører det optimistiske perspektivet er tidligere miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV). Han leder i dag OECDs utviklingskomité (DAC) og på nyttårsaften var han aktiv på sosiale medier med blant annet denne tweeten:

"For gjennomsnittsmennesket er 2015 det beste året i historien. Vi har bedret kosthold og utdanning, lever lenger og med mindre vold. La oss feire dagen i dag!"

Når det gjelder påstanden om mindre vold får han i følge NTB blant annet støtte fra Harvard-psykologen Steven Pinker, og Verdensbanken, som på sin blogg foretok en gjennomgang av 2015 med 12 illustrerende grafer, konkluderte også med positiv entusiasme:

"Nå som vi har nådd slutten av 2015 er det klart at dette var et år med store milepæler, nye trender og nye begynnelser. Blant annet markerte 2015 et historisk fall i fattigdom, en stor klimaavtale, og rekordlav barne- og mødredødelighet."

Roberto Savio, den italiensk-argentinske journalisten som på 60-tallet var med å etablere nyhetsbyrået IPS med særlig fokus på perspektiver fra utviklingsland, er ikke like optimistisk. I sin nyttårskommentar, med tittelen "Stakkars 2016, med så mange handicap", går han igjennom ulike "handicap", eller hindringer, som han frykter kan stikke kjepper i hjulene for verdens videre utvikling på viktige områder. Han tar opp hindringer knyttet 1) klimaendring, 2) ISIS og terrorisme, 3) flyktninger, 4) svekkelse av demokratiet, 5) svekkelse av Europa, 6) nasjonalisme i Asia, 7) nedgang i Latin-Amerika, 8) økte utgifter til våpen, 9) økt ulikhet og 10) ditt personlige engasjement.

Kampen for utvikling er imidlertid også en kamp om utviklingsmodeller, slik Francis Fukuyama ved Universitetet i Stanford pekte på i sin nyttårskommentar

"Når 2016 begynner, så er det også på gang en historisk konkurranse mellom konkurrerende utviklingsmodeller - det vil si strategier for å fremme økonomisk vekst - mellom Kina, på den ene siden, og USA og andre vestlige land på den andre. Selv om denne konkurransen i stor grad har vært skjult for offentligheten vil utfallet avgjøre skjebnen til mye av Eurasia i flere tiår framover." 

Kinas rolle i verden ble også fremhevet av seniorforsker ved NUPI, Sverre Lodgaard, som i sin gjennomgang av utenriksåret 2015 satte fokus på "dette århundrets geopolitiske drama" og utdypet det slik:

"Deng Xiaoping sa at Kina må konsentrere seg om sin egen utvikling og ligge lavt internasjonalt. Xi Jinping har kastet av seg den trøya. Kina tar mål av seg til å utvikle en ny verdensorden i sitt eget bilde." 

- En snev av jubelår for de fattige hadde gjort seg i 2016 

Ved inngangen til 2014 var det mange som satte ulikhet på dagsorden og med sin bok om "Kapitalen i det 21. århundre" bidro den franske økonomen Thomas Piketty til at nettopp det skjedde. Blant de, i tillegg til Roberto Savio, som fortsatt er bekymret for økende ulikhet også etter "terroråret 2015" er Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse. Han tar, i likhet med mange ved årsskiftet 2000-2001, utgangspunkt i den økonomisk globaliseringen og beskriver problemet slik i sin nyttårskommentar:

"Globaliseringen har bidratt til å skape vekst i flere utviklingsland. Forskjellen mellom rike land og fattige land er blitt mindre. Det er da noe. Problemet er at flere av de landene som opplever sterk vekst, ikke klarer å løfte befolkningen som helhet ut av fattigdommen. USA-liknende tilstander utvikler seg i land etter land som opplever økonomisk vekst: Landet totalt sett blir rikere, men rikdommen havner på få hender."

Han avslutter med følgende oppfordring og håp for 2016:

"2016 bør bli et år der snakket om skattelettelser legges på hylla. 2016 bør bli år der det settes en stopper for oppsamling av rikdom på stadig færre hender. En snev av jubelår for de fattige hadde gjort seg i 2016."

"Jubelår" er for øvrig et begrep han har hentet fra Bibelen og som tidligere inspirerte den globale gjeldsbevegelsen Jubilee 2000. I Norge blir dette arbeidet videreført av Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk (SLUG), som før jul oppsummerte "gjeldsåret 2015" og avsluttet slik:

"I 2016 vil vi i SLUG fortsette å bruke alle våre krefter på grundige analyser, kunnskapsrike medieinnspill, engasjerende foredrag og inspirerende kampanjer som setter fokus på rettferdige, globale løsninger på fattige lands gjeldskriser og på hvordan fremtidige gjeldskriser kan forhindres."

I likhet med andre representanter for norsk sivilsamfunn signaliserer de at de ikke bare skal peke på problemene, men også videreføre sitt engasjement for en bedre verden ved å peke på løsninger.

- Sammen finner vi en vei, også når det ser som mørkest ut

- Hver generasjon må gjøre sitt for å gjøre jorda til et bedre sted. Nå er det vi som skal gjøre jobben, skrev Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanen lederplass i går og avsluttet slik:

"Det er grunn til å være bekymret i en verden preget av krig, konflikter og sosial nød. Men uavhengig av det som uroer oss, må verden gå videre. Det er alltid mennesker som lever, kjemper og elsker – uansett hvordan tidene er. Det fødes nye mennesker inn i verden, med livslyst, pågangsmot og vilje til å skape forandringer. Selv i de verste konfliktområder lever menneskene, de får seg en kopp kaffe eller te, et glass kumiss eller raki, de blir forelsket og de får barn. Livene skal leves og barna skal vokse opp. Sammen finner vi en vei, også når det ser som mørkest ut. Menneskeverdet dukker aldri under."

Og blant de som nettopp har tro på barn og unge "med livslyst, pågangsmot og vilje til å skape forandringer" er generalsekretær Kjell Erik Øye i Plan Norge

- Disse seks gir meg trua på en bedre framtid for oss alle, lyder tittelen på hans nyttårskommentar i Dagbladet, der han løfter fram 6 barn og unge fra hele verden som i følge Øye har betydd mye i 2015 og vil bety mye også i årene som kommer.

Også her hjemme er mange beredt til å gjøre mer. Mange er blant annet opptatt av klima, som statsminister Erna Solberg (H) i nyttårstalen for et år siden mente ville bli viktig i 2015. Og det ble det.

- 2015 ga glimt av lys i den kull- og oljesvarte tunnelen, skrev FIVHs Arild Hermstadsin blogg og redegjorde for 10 av dem, slik også WWF Norge på sine nettsider redegjorde for sine seire og lyspunkter i året som gikk. Karoline Andaur, fagsjef i WWF-Norge, karakteriserte 2015 som "et år for både jubel og raseri" og avsluttet sin kommentar slik:

"2015 har vært et intenst år. Jeg tror aldri WWF-Norge har brukt ordet historisk om så mange saker i løpet av et år. Samtidig har vi heller aldri vært så sinte og utålmodige. For meg betyr dette bare én ting: Vi jobber med de riktige og viktige sakene. Det har vi tenkt å fortsette med også neste år og i årene som kommer – så lenge det er nødvendig for å trygge truede arter og økosystemer, bremse klimaendringene og bringe naturen tilbake i balanse."

Og da generalsekretær Berit Hagen Agøy i Mellomkirkelig råd fikk spørsmål fra avisa Vårt Land om hva som var det viktigste som hadde skjedd mellom verdens kirker i året som hadde gått løftet også hun fram innsatsen for klimaet:

"Jeg vil si at det nettopp er den kirkelige alliansen for klimaet, ikke minst i regi av Kirkenes Verdensråd."

Verden kommer tettere på 

- Et godt nytt år for Europa?, spør Sveriges tidligere statsminister, Carl Bildt, i en kommentar for Al Jazeera og innleder slik:

"I 2016 kan EU-landene forventes å få grep om den umiddelbare utfordringen, å bli enige om viktige skritt for å kontrollere grensene og dele migrasjonsbyrden mer rettferdig. Men de langsiktige utfordringer - å integrere flyktningene i det europeiske samfunnet og motvirke økningen av fremmedfiendtlige politiske partier - vil bli langt vanskeligere."

Og i Dagens Næringsliv sist lørdag advarte USA tidligere viseforsvarsminister, John Hamre, om at terroren vil ramme Europa på nytt. 

– Europa opplever en stor tilstrømming av flyktninger og må også håndtere trusselen fra ekstremisme og terrorisme. På toppen har vi den kompliserte og sårbare situasjonen på østgrensen, sa Nederlands statsminister Mark Rutte til NTB sist helg.

I et essay i avisa Klassekampen mener den tyske økonomijournalisten Rainer Hank at "2015 går inn i historien som rettsbruddets år i Europa" og i Bergens Tidene mener Mathias Fischer at "kriseåret 2015 har avdekket Europas strukturelle problemer" og "setter demokratiet i fare".

Svar på hva Norge og Europa kan og bør gjøre med disse utfordringene kan neppe NRK gi, men "verda kjem tettare på", erkjenner utenrikssjef Knut Magnus Berge i NRK. Han kunne søndag fortelle at NRK utvider sin utenriksdekning i 2016 og utdypet det slik:

"Det som er sikkert er at det som skjer "der ute" blir stadig viktigare for det som skjer "her heime". Utenriksstoffet får større plass i nyhetsflatene. Og spesialflater for bakgrunn og fordjuping blir viktigare – derfor utvidar vi Urix-universet."

Det vil formodentlig bidra til at Norge og Europa blir litt klokere og litt bedre rustet til å håndtere utfordringene.


Aktuelle lenker:

Årskommentarer fra sivilsamfunnet:

Internasjonale kommentarer:

 • Exporting the Chinese model of Development, column by Francis Fukuyama (Porject Syndicate) 31.12.15
  As 2016 begins, a historic contest is underway over competing development models—that is, strategies to promote economic growth—between China, on the one hand, and the US and other Western countries on the other. Although this contest has been largely hidden from public view, the outcome will determine the fate of much of Eurasia for decades to come.
 • Poor 2016, so many handicaps, by Roberto Savio on Other News 31.12.15
  At this time, we all wish “ a very good year”. While the wish is always a positive thing, we should also realize that we cannot expect too much from the new born year.
 • 2015 in review: the year's top development stories, The Guardian 30.12.15
  2015 was the year the sustainable development goals were finally approved. We also reported on conflicts, refugees and rats, and revisited eight children in developing countries 
 • A happy new year for Europe?, by Carl Bildt on Al Jazeera 29.12.15
  In 2016, EU countries can be expected to get a handle on the immediate challenge, agreeing to key steps to control borders and share the burden of migration more equitably. But the longer-term challenges - integrating the refugees into European society and countering the rise of xenophobic political parties - will be far more difficult.
 • Year in Review: 2015 in 12 Charts, World Bank blog 24.12.15
  Now that we've reached the end of 2015, it's clear this was a year of major milestones, emerging trends, and new beginnings. Among other things, 2015 marked a historic drop in poverty, a major climate change agreement, and record low child and maternal mortality rates. Take a look at what the data show.

Tidligere årsskiftekommentarer på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Et nytt år, lederkommentar i Klassekampen 04.01.16
  Vi har lagt 2015 bak oss og går inn i det nye året med forventninger, håp og drømmer. Vi lever i urolige tider med krig i Midtøsten, flyktningkrise, voksende arbeidsledighet, klimakrise og spenning og politisk uro i Europa. Likevel er det ingen grunn til å la seg prege av mismot. Det er nok av oppgaver å ta fatt på, ikke minst når det mørkner. Historien har ingen slutt; den fortsetter fra slektsledd til slektsledd. Hver generasjon må gjøre sitt for å gjøre jorda til et bedre sted. Nå er det vi som skal gjøre jobben.
 • Toleranse i en utrygg tid, lederkommentar i Dagbladet 04.01.16
  Vi lever i utrygge t ider. Terror, flyktningstrømmer, klimakrise, arbeidsledighet, oljekrise og økende økonomiske og kulturelle ulikheter, er de mest åpenbare utfordringene vi står overfor.
 • Derfor styrkar NRK Urix i 2016, NRK nyheter 04.01.16
  Verda kjem tettare på. Derfor utvida vi korrespondentnettet i 2015. Og derfor utvidar vi Urix i 2016.
 • EU venter nok et krevende år, Dagens Næringsliv (NTB) 04.01.16
  Europa legger et «annus horribilis» bak seg. Men EU stålsetter seg for flere harde tak i året som kommer.
 • Én usikkerhetsfaktor peker seg ut for 2016, Dagens Næringsliv 03.01.16
  Når DN spør 25 økonomer om hva som er den største usikkerhetsfaktoren, er de stort sett enige.
 • Grønnere gress og bedre liv, Vårt Land 03.01.16
  «Det grønne skiftet» ble årets nyord. Er vi med?
 • Terroråret 2015: Da Paris ble skrevet i blodskrift, Vårt Land 03.01.16
  2015 blir et nytt rekordår for terror. To av de mest oppsiktsvekkende angrepene skjedde i Paris.
 • Lys i mørket?, kommentar av Nils Petter Gleditsch på Ivar Johansens blogg 02.01.16
  Vi skal ikke på noen måte undervurdere de mange problemene rundt om i verden. Men vi må også kunne ta inn over oss de positive nyhetene – spesielt for å lære hva vi har gjort riktig, så vi kan gjøre mer av det.
 • Advarer om ny voldsspiral, Dagens Næringsliv 02.01.16 (ikke på nett)Jihadismen yngler i Midtøsten. USAs tidligere viseforsvars-minister advarer om at terroren vil ramme Europa på nytt.
 • Godt Nytt År for den gode jord!, kommentar av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 02.01.16
  Deilig er jorden. Vi har sunget og vi har klappet i hendene. Og til tross for mørke skyer og lite snø; det er grunn til å være optimist. For første gang kan vi, som verdenssamfunn, virkeligplanlegge for hvordan vi skal organisere oss her på kloden.
 • Solberg: – Forstår at mange føler uro, NRK nyheter 02.01.16
  – Når konflikter ute i verden får konsekvenser her hjemme, er det slik at også vår sikkerhet starter med det som gjøres ute, sa hun i talen og trakk fram norske soldater som trener lokale styrker i Afghanistan og Irak som «skal bekjempe terrorister i eget land».
 • Paven maner til samling mot terror, Vårt Land (NTB) 02.01.16
  Pave Frans ber folk bekjempe strømmen av elendighet, urettferdighet og vold i verden ved å overvinne likegyldigheten til menneskers lidelser. – Vi spør oss hvor lenge menneskelig ondskap skal fortsette å så vold og hat i vår verden og ramme uskyldige ofre. Vi er vitne til at horder av menn, kvinner og barn flykter fra krig, sult og forfølgelse – villige til å risikere livet bare for å kunne møte respekt for sine grunnleggende rettigheter, sa paven.
 • Slik vil verda endre seg i 2016, NRK nyheter 02.01.16
  Ein fersk klimaavtale, Ebola-exit og Brexit, låg oljepris, eit amerikansk presidentval og ein langvarig Syria-krig vil sette sitt preg på 2016. NRK ser inn i kula og spår utanriksåret som ligg framfor oss.
 • Stikkorda som skildrar litt av verda i 2015, NRK nyheter 02.01.16
  Ebola, flyktningar, atomavtale, Donald Trump, katastrofe i Mekka, Bataclan, Volkswagen.
  Dette er nokre av stikkorda som skildrar året me no legg bak oss.
 • Året som blir så bratt, kommentar av Erling Kjekstad i Nationen+ 02.01.16
  Sylvi Listhaug og Rasmus Hansson. Motstanderen av godhetstyranniet og olje-dødaren. Det må bli årets navn i norsk politikk 2015. Og samtidig varslerne for det som vil prege 2016.
 • Disse seks gir meg trua på en bedre framtid for oss alle, kommentar av Kjell Erik Øye i Dagbladet 02.01.16
  De er barn og unge som har betydd mye i 2015, og som vil bety mye i året - og årene - som kommer.
 • Et viktig nyttårsbudskap, lederkommentar i Aftenposten 02.01.16
  Vi håper at spesielt den ferske innvandringsministeren med den skarpe tungen lyttet ekstra godt til sin egen statsministers budskap ved inngangen til det nye året. For i Erna Solbergs virkelighetsbilde fantes det ingen flyktninger som bæres på gullstol inn i Norge.
 • Reaksjoner på nyttårstalen: - Gullstol og godhetstyranni er ikke god norsk folkeskikk, Dagbladet (NTB) 02.01.16
  Statsministeren roses for nyttårstalen, men får kritikk for språkbruken til Sylvi Listhaug.
 • Lytt til Pippi Langstrømpe, kommentar av Harald Stanghelle i Dagsavisen 02.01.16
  Budskapet om at de sterke må hjelpe de svake, uttrykt blant annet ved Pippi Langstrømpe-sitatet, og oppfordringen til medmenneskelighet, gjorde inntrykk. Nyttårstalen bekreftet at kong Harald er opptatt av flyktningsaken og at vi som nasjon skal ta imot flyktningene på en positiv og inkluderende måte. Også statsminister Erna Solberg la an en inkluderende og positiv tone da hun tok for seg flyktningsaken i sin nyttårstale.
 • Et definerende øyeblikk, kommentar av Shazia Sarwar i VG 02.01.16
  Den vanlige nordmanns møte med flyktningstrømmen vil gå inn i historien som en av de viktigste hendelsene i vår generasjon.
 • 2015, året vi ble tyranner, kommentar av Guri Riksaasen i VG 02.01.16
  Vi ble godhetstyranner. Det er ikke et pent ord. Det er et ord som er ment for å beskrive oss som noe veldig, veldig dårlig, som en slags kriminell. Og det jeg lurer på nå er hvorfor? Hvorfor er vi som ønsker å hjelpe mennesker i nød en så stor trussel for enkelte av våre politikere, regjeringens politikere, at vi må framstilles som en ondskapsfull trussel?
 • Solberg ber nordmenn gi flyktninger en sjanse, VG 02.01.16
  Statsminister Erna Solberg (H) oppfordret i sin nyttårstale hver og en av oss til å bidra til at integreringen av mange tusen flyktninger lykkes.
 • Kongen ber Norge lære av Pippi, Aftenposten 02.01.16
  - Høstens store flyktningestrøm har kommet oss tett innpå livet. Hele vår verdensdel opplever en stor utfordring i å ta dem i mot på en god måte. Mange mennesker over hele landet har samlet inn og delt ut klær og mat, undervist i norsk og også åpnet sine hjem for dem som trenger det. Spontane tiltak – og et uttrykk for medmenneskelighet. Slik har mennesker blitt sett og viktige fellesskap bygget, sa Kongen.
 • Virus i språket, kommentar av Erik Honoré i Radikal Portal 01.01.16
  La oss tenke oss at det er 2017, alt har roet seg litt, og vi ser tilbake på hva som egentlig skjedde i 2015.
 • Håper på jubelår i 2016, lederkommentar av Magne Lerø i Dagens Perspektiv 31.12.15
  Vi kan ikke fortsette å øke forskjellene mellom rike og fattige slik det har skjedd de siste tiårene. 2016 bør bli et «jubelår» – et år der det tas grep for at utviklingen kan begynne å gå i de rikeste disfavør.
 • Permanent unntakstilstand, essay av Rainer Hank i Klassekampen 31.12.15
  2015 går inn i historien som rettsbruddets år i Europa. Lærdommen vi kan trekke, er at vi må tenke nytt om grensene.
 • Dette hendte i verden i 2015, ABC Nyheter (NTB) 31.12.15
  Terroraksjoner, jordskjelv, fallende oljepris og den største flyktningstrømmen i Europa siden andre verdenskrig satte sitt preg på 2015.
 • Det er driv 
i frykten, kommentar av Helge Simonnes i Vårt Land 31.12.15
  Frykten for virkningene av et klima 
i ulage bør være større enn frykten 
for terror og flyktninger.
 • Dette skrev de skarpeste pennene i 2015, Aftenposten 31.12.15
  Her er smakebiter fra noen av de mest leste artiklene fra verdenskjente skribenter innen økonomi og politikk.
 • Et farlig opprør, kommentar av Mathias Fischer i Bergens Tidende+ 31.12.15
  Kriseåret 2015 har avdekket Europas strukturelle problemer. Det setter demokratiet i fare.
 • Merkels nytt­års­ta­le: Må se flykt­nin­ger som en mulighet, ABC Nyheter (NTB) 31.12.15
  Statsminister Angela Merkel vil i sin nyttårstale torsdag oppfordre tyskerne til å betrakte det rekordstore antallet flyktninger som har kommet til landet i år, som en mulighet for framtiden.
 • Alvor i annerledeslandet, Kommentar av Thomas  Boe Hornburg i Aftenposten 31.12.15
  I 2015 rykket mange av verdens problemer oss mye nærmere – og fremst blant dem: Flyktningkrisen. Den skjøv gjennom det meste av året det meste av det andre til side.
 • Usikkerhet om fremtiden ved årsskiftet, lederkommentar i Adresseavisa 31.12.15
  I tillegg til de økonomiske utfordringene ved asylkrisen, kommer de samfunnsmessige følgene. Mange føler frykt for at mottak og bosetting av så mange asylsøkere og flyktninger vil føre til dype samfunnsmessige forandringer. Mange frykter også at kostnadene skal bli så store at vår egen velferd på lengre sikt vil bli truet.
 • Tror 2016 blir enda mer urolig, Dagsavisen 30.12.15
  – Jeg tror vi må forberede oss på at situasjonen utenfor Europa blir verre i 2016, sier Thorbjørn Jagland.
 • Tre seiere og fire tilbakeslag i kampen mot IS i 2015, Aftenposten 30.12.15
  Den såkalte islamske staten i Syria og Irak mistet minst 14 prosent av sitt territorium i år. Men gruppen er langt fra knust.
 • Sammen er vi redde, kommentar av Alf Gjøsund i Vårt Land 30.12.15
  2016 kan bli et uhyggelig år. Særlig hvis vi frykter at det blir det.
 • Tror du verden blir verre og verre?, kommentar av Tarald Aano i Stavanger Aftenblad 29.12.15
  Arbeidsledighet. Flyktninger. Vi skulle tro det gikk ad undas. Det gjør det ikke.
 • Dette var et av årets viktige øyeblikk, Vårt Land 28.12.2015
  – Hva er det viktigste som har skjedd mellom verdens kirker i året som har gått?
  – Jeg vil si at det nettopp er den kirkelige alliansen for klimaet, ikke minst i regi av Kirkenes Verdensråd. Berit Hagen Agøy vil selv fremheve klimapilegrimene, som i sommer startet på Svalbard og gikk Norge på langs, før de endte opp på klimatoppmøtet i Paris.
 • Venter ny flyktningstrøm i 2016, VG 28.12.15
  Flyktninghjelpen venter et stort antall flyktninger også til neste år. UDI er forberedt på opp mot 100.000 ankomster til Norge.
 • Her er de verst tenkelige hendelsene for verdensøkonomien i 2016, Aftenposten 27.12.15
  Hvis pessimistene får rett: 2016 blir et verre år enn 2015.
 • Mener verden blir et stadig bedre sted, Vårt Land (NTB) 27.12.15
  Selv om mange vil huske 2015 som et år preget av krig, terror og flyktningkrise, blir verden stadig fredeligere, mener Harvard-psykologen Steven Pinker. Andre er mindre optimistiske.
 • Her er verdens lyspunkter, Dagsavisen 27.12.15
  Krig, flyktninger og terror har preget det internasjonale nyhetsbildet i år. Hvor finner vi lyspunkter og framgang?
 • Gjør døren høy og porten nokså vid, kommentar av Alexander Roeskestad i Bergens Tidende 27.12.15
  I møte med verden bør Norge revurdere det norske, uten å miste oss selv.
 • Diktatoråret: De klatrer i fjell, spiser elefanter og bryter med krokodiller, Aftenposten 26.12.15
  Det har vært et travelt år for besluttsomme og myndige verdensledere.
 • Pave Frans hyllet flyktninghjelperne, NRK nyheter 26.12.15
  Pave Frans tok for seg krig, terrorisme og ikke minst flyktningkrisen i sin tradisjonelle Urbi et Orbi-tale på første juledag.
 • La oss alle sammen tenne et lys for fred, Et budskap fra 16 muslimske ambassadører i Aftenposten 24.12.15
  Når solen går ned over 2015, er tiden kommet til å reflektere og tenke over den kaotiske verdenen vi lever i, og de enorme utfordringene menneskeheten står overfor i dag. Bare i løpet av det siste året har det forekommet over hundre tragiske terrorhandlinger over hele verden. Fra Midtøsten til Europa, Asia, Amerika og Afrika. I 2015 var vi vitne til fortsatt uroligheter og fortsatt manglende stabilitet i Midtøsten, Vest- og Sør-Asia. Dette bidro til ytterligere å inspirere terrorister og kriminelle individer slik at de kunne gjennomføre sine avskyelige gjerninger.
 • «Je suis 2015», Dagsavisen (helg) 24.12.15
  Forbanna og sliten, det mener Dagsavisens kommentatorpanel at Erna har hatt all grunn til å være i 2015. Fint med en grei klimaavtale i Paris på tampen av året, men dette har vært et tøft år med fallende oljepriser, økende arbeidsledighet, og mye utenrikspolitisk, vond dramatikk.
 • Oljeåret 2015 forandrer Norge, lederkommentar i Aftenposten 24.12.15
  2015 har vært et urolig år på mange områder. Flyktningstrømmen fra Syria og flere andre land har gjort det vanskeligere å lukke øynene for konflikter som foregår langt fra våre grenser. I verdensøkonomien har antagelig fallet i prisen på råolje og andre råvarer vært det mest dramatiske.
 • 10 lysglimt, kommentar av Arild Hermstad i Dagsavisen (nye meninger) 23.12.15
  2015 ga glimt av lys i den kull- og oljesvarte tunnelen. Her er ti av dem, servert hulter til bulter.
 • Utenriksåret 2015, kommentar av Sverre Lodgaard i Dagsavisen (nye meninger) 22.12.15
  2015s største hendelser vil vi merke effektene av også i det nye året.

Søk:

Avansert søk

Utvalgte kommentarer ved årsskiftet:


"Vi skal ikke på noen måte undervurdere de mange problemene rundt om i verden. Men vi må også kunne ta inn over oss de positive nyhetene – spesielt for å lære hva vi har gjort riktig, så vi kan gjøre mer av det."

PRIO-forsker Nils Petter Gleditsch på Ivar Johansens blogg 02.01.16

"Deilig er jorden. Vi har sunget og vi har klappet i hendene. Og til tross for mørke skyer og lite snø; det er grunn til å være optimist. For første gang kan vi, som verdenssamfunn, virkelig planlegge for hvordan vi skal organisere oss her på kloden."

Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 02.01.16

"Vi håper at spesielt den ferske innvandringsministeren med den skarpe tungen lyttet ekstra godt til sin egen statsministers budskap ved inngangen til det nye året. For i Erna Solbergs virkelighetsbilde fantes det ingen flyktninger som bæres på gullstol inn i Norge."

Lederkommentar i Aftenposten 02.01.16

"Budskapet om at de sterke må hjelpe de svake, uttrykt blant annet ved Pippi Langstrømpe-sitatet, og oppfordringen til medmenneskelighet, gjorde inntrykk. Nyttårstalen bekreftet at kong Harald er opptatt av flyktningsaken og at vi som nasjon skal ta imot flyktningene på en positiv og inkluderende måte. Også statsminister Erna Solberg la an en inkluderende og positiv tone da hun tok for seg flyktningsaken i sin nyttårstale."

Harald Stanghelle i kommentar i Aftenposten 02.01.16

"Den vanlige nordmanns møte med flyktningstrømmen vil gå inn i historien som en av de viktigste hendelsene i vår generasjon."

Shazia Sarwar i en kommentar i VG 31.12.15

"Frykten for virkningene av et klima 
i ulage bør være større enn frykten 
for terror og flyktninger."

Helge Simonnes i kommentar i Vårt Land 31.12.15

"I 2015 rykket mange av verdens problemer oss mye nærmere – og fremst blant dem: Flyktningkrisen. Den skjøv gjennom det meste av året det meste av det andre til side."

Thomas Boe Hornburg i kommentar i Aftenposten 31.12.15

"Arbeidsledighet. Flyktninger. Vi skulle tro det gikk ad undas. Det gjør det ikke."

Tarald Aano i kommentar i Stavanger Aftenblad 29.12.15

"Når solen går ned over 2015, er tiden kommet til å reflektere og tenke over den kaotiske verdenen vi lever i, og de enorme utfordringene menneskeheten står overfor i dag. Bare i løpet av det siste året har det forekommet over hundre tragiske terrorhandlinger over hele verden. Fra Midtøsten til Europa, Asia, Amerika og Afrika. I 2015 var vi vitne til fortsatt uroligheter og fortsatt manglende stabilitet i Midtøsten, Vest- og Sør-Asia. Dette bidro til ytterligere å inspirere terrorister og kriminelle individer slik at de kunne gjennomføre sine avskyelige gjerninger."

16 muslimske ambassadører i Aftenposten 24.12.15

"2015 har vært et urolig år på mange områder. Flyktningstrømmen fra Syria og flere andre land har gjort det vanskeligere å lukke øynene for konflikter som foregår langt fra våre grenser. I verdensøkonomien har antagelig fallet i prisen på råolje og andre råvarer vært det mest dramatiske."

Lederkommentar i Aftenposten 24.12.15

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.