Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- 2015 blir viktig for klimaet

Statsminister Erna Solberg (H) slo i sin nyttårstale fast at "2015 blir viktig for klimaet" og lovet at Norge både skal bidra globalt og kutte utslipp hjemme. Talen har blitt positivt mottatt og skapt forventinger både hos opposisjonen og i sivilsamfunnet. Solberg lovet ikke noen "månelanding", slik hennes forgjenger Jens Stoltenberg (Ap) gjorde i 2007, men kanskje blir "det grønne skiftet" lettere for Norge etter det kraftige fallet i oljeprisen denne vinteren?

Fredag 02. januar 2015
Linker oppdatert: Mandag 05. januar 2015

Statsminister Erna Solberg (H)
Foto: Thomas Haugersveen/ Statsministerens kontor
- Klimagassutslippene i Norge må kuttes kraftig og raskt dersom vi skal nå målet for reduksjon av innenlandske klimagassutslipp i 2020, slo Miljødirektoratet fast i en rapport i mars i fjor. Den ble lagt til grunn for regjeringens klimadugnad samme måned, da Nikolai Astrup (H) og andre hadde store forventninger til den blåblå regjeringens klimapolitikk. Mange ble skuffet.

- Statsbudsjettet forlenger fossilalderen, mente Nina Jensen i WWF i en kommentar etter at regjeringens budsjett for 2015 ble lagt fram i oktober i fjor. Hun var én av mange innenfor miljøbevegelsen som kritiserte miljø- og klimaprofilen i regjeringens 2015-budsjett i sterke ordelag.

I dag er tonen en helt annen, etter at statsminister Erna Solberg (H) i sin nyttårstale slo fast at "2015 blir viktig for klimaet" og ga klimaløfter på vegne av regjeringen i forkant av årets klimatoppmøte i Paris (COP21):

"Mot slutten av året møtes verdens ledere i Paris. Målet er å enes om en ny klimaavtale. Norge er pådriver for en avtale som bidrar til å begrense global oppvarming. Avtalen som ble inngått på klimamøtet før jul var et lite skritt i riktig retning. Hvis vi lykkes i Paris, kan det bli den viktigste internasjonale avtalen i vår tid. Norge har klare ambisjoner. Vi skal ikke vente på en ny avtale før vi handler. Vi skal bidra globalt. Norge er derfor ledende i arbeidet med å bevare regnskog. Norske utslipp skal også ned."

Overfor Dagsavisen kommenterer Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet nyttårstalen slik:

"Solberg sier mye bra i nyttårstalen. Så får vi se om det følges opp i praksis. Dersom talen følges opp av praktisk politikk, med tydelige prioriteringer og klare valg, er vi på riktig vei."

Hva har skjedd? Jo, siden regjeringen la fram sitt statsbudsjett for 2015 har USA og Kina kommet til enighet om klimakutt og EU har kommet til enighet om ambisiøse klimamål, samtidig som regjeringens klimabudsjett ble møtt med kraftig kritikk og varsel om harde budsjettforhandlinger fra samarbeidspartiene KrF og Venstre. Om dette har vært positive signaler for klimaet, så har det kanskje vært vanskelige signaler for et land og en regjering som ønsker å fremstå med høy klimaprofil og samtidig videreføre "fossilalderens" politikk for olje- og gassproduksjonen. Dét har vært en politikk som har gitt Norge store inntekter gjennom flere tiår, men nå har det skjedd noe. Aftenposten noterte det i sin siste lederkommentar i 2014:

"Ved årsskiftet er de økonomiske utsiktene for Norge mer usikre enn på mange år. Siden samme tid i fjor er oljeprisen nesten halvert."

Statsministeren kommenterte det fra en litt annen vinkel i nyttårstalen:

"Vi har lenge visst at oljeaktiviteten en dag ville passere toppen. Mye tyder på at det nå har skjedd."

Dermed kan det være at den synkende oljeprisen, mer enn nye varmerekorder og modig politisk vilje, kan bidra til det "grønne skiftet" i norsk økonomi, slik Solberg varslet i nyttårstalen:

"Behovet for omstilling gir oss en mulighet til å skape et bedre og grønnere samfunn."

Venstres Ola Elvestuen lar seg begeistre, men understreker behovet for konkrete tiltak:

"Statsministeren pekte på viktigheten av omstilling og ikke minst grønn omstilling. Statsbudsjettet for 2015 var en god start, men det er viktig at vi følger opp med konkrete tiltak for å få ned klimautslippene hjemme og ute og konkrete tiltak for innovasjon og grønn omstilling."

Fagsjef Arild Skedsmo i WWF-Norge formidlet sin klare henstilling til regjeringen slik gjennom Dagsavisen:

"Det som absolutt ikke må skje nå, er at regjeringen starter nyåret med desperate beslutninger for å holde petroleumssektoren kunstig i ånde enda noen år ved å lyse ut nye blokker enda lenger mot nord og inn i de mest sårbare arktiske farvann."

Ap-leder Jonas Gahr Støre er glad for klimabudskapet i nyttårstalen, er enig i behovet for å skape morgendagens grønne arbeidsplasser og gjentar overfor NTB sitt tilbud til regjeringen om et nytt bredt klimaforlik, som ble blankt avvist av klima- og miljøminister Trine Sundtoft (H) i november.

- Den som er skuffet over ­klima­toppmøtet i Lima, kommer til å hate Paris, spådde politiske kommentator i DN, Kjetil B. Alstadheim, i en kommenter etter at klimatoppmøtet i Lima (COP20) ble avsluttet i desember, mens statsministeren i sin nyttårstale fremhevet potensialet:

"Hvis vi lykkes i Paris, kan det bli den viktigste internasjonale avtalen i vår tid."

- Kravene til oss blir etter min mening strengere, skrev Sundtoft i en kronikk om "Veien mot Paris" i Dagens Næringsliv på fjorårets siste dag. Hva hun mener det betyr i praksis, skriver hun lite om, men kanskje kan fallende oljepriser bidra til at hvertfall Norges evne og vilje til klimakutt og "grønt skifte" skyter fart? Følg med i året som kommer.


Aktuelle lenker:

Tidligere klimasaker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • En mulighet til å gjøre en forskjell, kronikk av Rebekka Borsch på NRK ytring 04.01.15
  «Norge har et ansvar for å gjøre en forskjell i arbeidet for å begrense klimaendringene», sa statsminister Solberg i sin nyttårstale. Her er et forslag til hvordan klimaministeren kan bidra.
 • Nyttårstalen forplikter, kommentar av Arne Strand i Dagsavisen 03.01.15
  Statsminister Erna Solberg reiste seg etter nedturen i fjor. Nå har hun mulighet for å komme på offensiven i klimapolitikken.
 • Økonomi i omstilling, lederkommentar i Dagbladet 02.01.15
  Statsminister Erna Solberg benyttet sin nyttårstale til å forberede befolkningen på behovet for omstillinger. Hun viste til at oljeaktiviteten de siste tiåra har vært en motor bak den økonomiske veksten, men at mye tyder på at oljealderen nå har nådd toppen. Nye næringer må derfor bidra mer til å bære velferdsordningene videre. Det er observasjoner som er i tråd med analysene til landets fremste økonomiske miljøer og næringslivets organisasjoner. Når oljeprisen i løpet av få måneder er blitt halvert, har de fleste innsett at det vil få virkninger for norsk økonomi.
 • Nytt varmt år, lederkommentar i Dagsavisen 02.01.15
  Året vi har bak oss gir liten grunn for optimisme foran klimatoppmøte i Paris. FNs klimapanel har enda en gang vært krystallklar i sine advarsler. Likevel kom det nesten ingen ting ut av forhandlingene i Lima. Et lyspunkt er det likevel at folk over hele verden, som Dagsavisen skrev om på årets siste dag, nå protesterer mot politikere som ikke gjør noe med klimatrusselen.
 • Få overraskelser fra statsministeren, lederkommentar i Aftenposten 02.01.15
  Norge må bekjentgjøre utslippsmål i god tid før klimatoppmøtet i Paris neste høst. Selve tallet er naturligvis interessant, men det viktigste er tiltakene Regjeringen foreslår for å nå utslippsmålene. Summen av tiltak i ulike land, anført av USA og Kina, må gi en effektiv klimapolitikk som straffer utslipp og belønner overgang til renere energikilder.
 • Paris-syndromet, kommentar av Michael Brøndbo i Nationen 02.01.15 (ikke på nett)
  I 2015 skal FN-landene møtes i Frankrikes hovedstad Paris. Formålet med møtet er å bli enige om en ny juridisk forpliktende klimaavtale, for første gang etter Kyoto-avtalen ble fremforhandlet på slutten av nittitallet. – Hæ? Var det ikke akkurat klimaforhandlinger i Lima? Og hva med København? Doha? Eller Bali? spør du kanskje, hvis du har klisterhjerne.
 • Klimaglede og -forventning etter Solbergs nyttårstale, Dagens Næringsliv (NTB) 02.01.15
  Statsminister Erna Solberg (H) berømmes for å sette klimaspørsmålet sentralt i nyttårstalen sin. Samtidig etterlyser både Venstre, SV og Naturvernforbundet konkrete tiltak.
 • Ap åpner klimadøren for regjeringen, Aftenposten (NTB) 02.01.15
  2015 blir et avgjørende år for klimaet, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre. Hans nyttårshilsen til regjeringen er en åpen dør for et bredt klimaforlik.
 • - Følg opp nyttårstalen, Erna!, Dagsavisen 02.01.15
  Naturvernforbundet, WWF og Natur og Ungdom ber Erna Solberg følge opp nyttårstalen og la oljen ligge. - Da er vi på riktig vei, mener Lars Haltbrekken.
 • En sønn av naturen, intervju med Lars Haltbrekken i Dagsavisen 02.01.15
  Du har kalt framgangen som ble gjort under klimakonferansen i Lima for museskritt å regne. Hva har dette å si for opptakten til dette årets klimatoppmøte i Paris? - Det betyr at hvert enkelt land, særlig rike land, er nødt til å gjennomføre utslippskutt på hjemmebane for å vise verden at det er mulig å ha gode liv og lave utslipp. Den manglende framgangen internasjonalt gjør at rike land får et mye større ansvar for å begynne arbeidet med å kutte utslippene. 2014 ble dessverre et år med rekordhøye utslipp globalt, til tross for at man vet mer nå enn noen gang før.
 • Mye prat og lite handling, Dagsavisen 31.012.14
  Litt skryt og mye slakt når miljøorganisasjonene oppsummerer året som har gått.
 • Veien mot Paris, kommentar av Trine Sundtoft i Dagens Næringsliv 31.12.14
  Norge ble tildelt en sentral rolle under sluttforhandlingene i Lima. Nå må vi ta jobben videre på hjemmebane.
 • Neste års viktigste sak, lederkommentar i Adresseavisa 31.12.14
  Klima bør bli den viktigste saken i norsk politikk i 2015.
 • Nytt godt år, lederkommentar i Bergens Tidende 31.12.14
  Oljeprisfallet gjer at 2015 blir eit år for omstilling. Det har Norge godt av.
 • Ny, grønn gullalder?, debatt av Bente Bakke i Dagsavisen (nye meninger) 31.12.14
  Tidligere sjefredaktør Arne Strand skriver i Dagsavisen 16. desember at norske politikere burde ha omstilt norsk økonomi til å klare tiden etter oljealderen. Han mener Høyre/Frp-regjeringen har gjort mange feilgrep i statsbudsjettet for 2015, men når det gjelder oljepolitikken fremhever han at «ulike regjeringer og stortingsflertallet har styrt landet stadig dypere inn i petroleumsbransjens jerngrep». Dette er en viktig erkjennelse, og den kan bidra til å snu viljen til omstilling, både hos norske velgere og politikere.
 • Tid for klimatiltak, lederkommentar i Fædrelandsvennen 31.12.14 (ikke på nett)
  Nok en varmerekord bør tjene som nok en påminnelse om behovet for å få ned klimautslippene i det året vi nå går inn i.
 • 2014 er historiens varmeste år i Norge, Aftenposten (NTB) 31.12.14
  På årets nest siste dag avslører Meteorologisk institutt at 2014 går inn på førsteplassen som historiens varmeste år i Norge.
 • Saltdal, Paris, New York, kronikk av Lars Nehru Sand på NRK ytring 29.12.14
  Alle bor i en kommune, sier norske politikere. Alle bor på kloden vår, kan verdenslederne si. I 2015 skal det tas viktige valg. I Paris, New York og alle landets kommuner.
 • Er det så farlig å kjøre mindre bil og gå mer? Er det så ille å sløyfe en sydentur, eller kaste mindre mat?, kommentar av Dag Arne Roum i Aftenposten 28.12.14
  Vi utarmer vår egen klode med et ressursbruk som ikke kan vare. Jorda er rett og slett ikke stor nok. Vi pøser på med klimagasser som øker temperaturen og forsurer havene og truer alt liv.
 • Derfor klarer ikke Norge kutte utslippene, Dagens Næringsliv (NTB) 27.12.14
  Norge skal bli et lavutslippssamfunn, lover politikerne. Men etter 25 år med klimapolitikk har Norge fortsatt ikke klart å få utslippene ned.
 • Velkommen til antropocen, kronikk av Sigumund Hågvar i Dagbladet 24.12.14
  En folkelig oppstand mot dem som har makt til å gjøre noe er kanskje det som må til for å rive klimamuren.
 • Statoil og klimaskepsis, kommentar av Rögnvaldur Hannesson i Dagens Næringsliv 23.12.14
  I morgennyhetene 16. desember fikk vi høre miljøvernere i harnisk over at Statoil angivelig skal ha støttet en bransjeorganisasjon (American Petroleum Institute) som har gitt penger til klimaskeptikere. Hva skulle da være så galt med det? Statoil ble ikke stiftet for å redde verden, men for å utvinne olje og skaffe mest mulig profitt for sin hovedeier, den norske stat.
 • Stadig vanskeligere å redde klimaet, Dagsavisen 20.12.14
  Før året er omme vil ytterligere 37 milliarder tonn med CO2 ha blitt spydd ut i atmosfæren. Også 2014 blir med det et nytt tapt år i kampen mot klimaendringene.
 • Lettvint om Lima, kronikk av Tina Bru på NRK ytring 20.12.14
  Rasmus Hansson i Miljøpartiet de Grønne kritiserer regjeringen for hykleri. Det viser at han verken har forstått norsk eller internasjonal klimapolitikk.
 • Natur og ungdom frykter klimafiasko, Ali Iqbal Tahir på Si;D i Aftenposten 29.12.14
  Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) er lettet etter konferansen i Lima. Men Tale Hammerø Ellingvåg (21) fra Natur og ungdom frykter en ikke-juridisk bindende avtale som man enkelt kan trekke seg fra.
 • Regjeringen lover nye klimamål i februar, Aftenposten (NTB) 19.12.14
  Regjeringen vil i februar legge frem en stortingsmelding om Norges nye klimamål for perioden etter 2020.
 • Klima - kor vanskeleg kan det vere?, kommentar av Øyvind Håbrekke i Vårt Land (verdidebatt) 18.12.14
  Skuldast klimaendringane at dei ikkje blir einige i Lima og dei internasjonale forhandlingane? Eller er det fordi vi ikkje tar ansvar for eige søppel?
 • Fra klima i Lima til Erna i Paris, kommentar av Kristin Halvorsen i Dagsavisen (nye meninger) 18.12.14
  Jeg tilhører dem som har liten tålmodighet når det gjelder å fintolke formuleringer i FN-tekster.
 • Feilslått grønn optimisme, replikk av Jan Petter Hansen på NRK ytring 18.12.14
  Det grønne skiftet er i gang, mener miljøorganisasjonen Zero. Om 400 år, kanskje.
 • Nytt havari i Lima, debatt av Arne Sølvberg i Dagens Næringsliv 17.12.14
  I DN 10. desember forklarte Kjetil B. Alstadheim de havarerte klimaforhandlingene i Lima med USAs generelle uvilje mot å inngå internasjonalt forpliktende avtaler, en uvilje som USA deler med andre store nasjoner som Kina og India. Havariet kan også skyldes at andre nasjoner ikke er så sterke som Norge i troen på FNs klimapanels katastrofespådommer.
 • Tapet av grønlandsis kan bli verre enn fryktet, Aftenposten (NTB) 17.12.14
  En varmere jordklode kan føre til raskere smelting av innlandsisen på Grønland samt raskere stigning i havnivået for resten av verden enn tidligere spådd, sier forskere.
 • Slik skal vi ta Norge i en grønnere retning, kommentar av Nikolai Astrup, Oskar Grimstad, Rigmor Andersen Eide og Ola Elvestuen i Aftenposten 17.12.14
  God klima- og miljøpolitikk er helhetlig og strekker seg på tvers av departementsbudsjett, sektorer og landegrenser. Det har vi klart i dette statsbudsjettet.
 • Nok et lite skritt, lederkommentar i Dagbladet 16.12.14
  Klimaforhandlingene i Lima ble avsluttet 30 timer på overtid, ved midnatt lørdag. Resultatet er nok et bitte lite skritt i retning av en global klimaavtale. Det ble enighet om et førsteutkast til en forhandlingstekst for avtalen som skal vedtas i Paris neste år, men teksten er svak. Verden er fortsatt på vei mot overoppheting.
 • Fra Lima til Paris, lederkommentar i Bergens Tidende 16.12.14
  Lima-avtalen er ikke nok til å redde klimaet. Men det er fremdeles mulig.
 • Verdensledende i klimahykleri, kronikk av Rasmus Hansson, Hilde Opoku og Hallvard Surlien på NRK ytring 16.12.14
  Norge må ta vår del av ansvaret for at klimaforhandlingene er på vei mot en ny fiasko.
 • En todeling av verden hindrer klimaløsning, Ingrid Kleppenes Kverne (18) på Si;D i Aftenposten 16.12.14
  Det er lett få inntrykk av at det kun finnes to typer land i verden: rike og fattige. Det er en forenkling av verden som bremser forhandlingene i Lima.
 • Dette ble Limas klima-arv, Vårt Land 16.12.14
  Latin-Amerika fikk tidenes klimamarsj, fattige land mer penger og den katolske kirken kom på banen.
 • Skepsis etter klimakrøll, Klassekampen 15.12.14
  To dager på overtid ble partene på klimatoppmøtet i Peru enige om rammene for en global klimaavtale. Miljøorganisasjonene liker ikke det de leser.
 • Sundtoft etter klimamøtet: – Nytter ikke med enkle løsninger, VG (NTB) 15.12.14
  Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) meglet 195 land i mål da klimaforhandlingene i Peru gikk mot brudd. I kjølvannet av krass kritikk mot klimaavtalen skal Sundtoft nå hjem for å snekre ferdig Norges utslippsmål.
 • Les mer
 • Grunnlaget for en global klimaavtale vedtatt i Peru, Vårt Land (NTB) 15.12.14
  – Jeg er fornøyd med at vi nå klarer å holde tidsplanen som kan lede fram til en internasjonal klimaavtale i Paris. Vi ønsket i utgangspunktet flere krav til informasjon om målene landene melder inn, men er godt fornøyde med kompromisset, sier Sundtoft, som framholder at Norge har spilt en brobyggerrolle i forhandlingene.
 • De Grønne er lei seg over «klima-havari» i Peru, Aftenposten (NTB) 15.12.14
  Klimaavtalen verdens land har blitt enig om i Peru er et havari, mener partiet De Grønne.
 • Skuffet over klimavedtak, Dagsavisen 15.12.14
  Skuffelsen blant miljøaktivister er stor over vedtaket på FNs klimakonferanse i Lima. - Med dette er vi på vei mot 4 graders oppvarming, ifølge Bellona.
 • Sundtoft: – Det viktigaste no var å bli einige, NRK nyheter 15.12.14
  Klima- og miljøminister Tine Sundtoft håper dagens klimaavtale i Lima kan bidra til ein meir forpliktande avtale i Paris neste år. Ho er glad det vart semje i Lima, men skulle gjerne hatt ein sterkare avtale, om ho berre fekk bestemme åleine.
 • Det kommer til å bli verre, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 15.12.14
  Den som er skuffet over ­klima­toppmøtet i Lima, kommer til å hate Paris.
 • På overtid igjen, kommentar av Helge Simonnes i Vårt Land 15.12.14
  Interessemotsetningene mellom fattige og rike land er så store at det sitter langt inne å komme med innrømmelser. I Lima ble det bevegelse på slutten, men to ukers forhandlinger måtte til, og avtalen kom på plass først 30 timer på overtid.
 • Dette må statsrådene gjøre for klimaet, Dagsavisen 15.12.14
  Ikke bare klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H), men også alle de andre statsrådene er nødt til å yte en innsats for at utslippene av klimagasser skal kunne gå ned, understreker WWF-Norge.
 • Enighet om grunnlaget for en global klimaavtale, NRK nyheter 14.12.14
  Utsendingene på FNs klimakonferanse i Peru er blitt enige om byggeklossene for en global klimaavtale som skal vedtas i Paris neste år.
 • Natur og Ungdom kritisk til klima-enigheten i Peru, Aftenposten (NTB) 14.12.14
  Natur og Ungdom kaller klimaenigheten i Lima «en betydelig utvannet avtale» som ikke går langt nok i å sikre tilstrekkelig utslippskutt.
 • Miljøorganisasjonane slaktar klimasemje, NRK nyheter 14.12.14
  Miljøorganisasjonane ser dystert på det nyleg vedtekne grunnlaget for ein global klimaavtale. – Dette styrer oss mot global oppvarming, seier Bellona-leiar Frederic Hauge.

Søk:

Avansert søk

Statsministerens nyttårstale om klima:


"Vi har lenge visst at oljeaktiviteten en dag ville passere toppen. Mye tyder på at det nå har skjedd. Nye næringer må bidra mer til å bære velferdsordningene og løfte landet vårt videre. Da må vi gjøre det mer lønnsomt å investere i nye norske arbeidsplasser. Vi må bli bedre på å skape nytt. Derfor vil det i år være en historisk satsning på forskning, innovasjon og kunnskap. Det gir oss kraft til å omstille oss. Noen familier vil likevel oppleve mer usikkerhet neste år. Derfor er det så viktig å skape flere nye arbeidsplasser. Derfor må vi ruste Norge for fremtiden.

Behovet for omstilling gir oss en mulighet til å skape et bedre og grønnere samfunn. Norge har et ansvar for å gjøre en forskjell i arbeidet for å begrense klimaendringene. 2015 blir et viktig år for klimaet. Mot slutten av året møtes verdens ledere i Paris. Målet er å enes om en ny klimaavtale. Norge er pådriver for en avtale som bidrar til å begrense global oppvarming. Avtalen som ble inngått på klimamøtet før jul var et lite skritt i riktig retning.

Hvis vi lykkes i Paris, kan det bli den viktigste internasjonale avtalen i vår tid.

Norge har klare ambisjoner. Vi skal ikke vente på en ny avtale før vi handler. Vi skal bidra globalt. Norge er derfor ledende i arbeidet med å bevare regnskog. Norske utslipp skal også ned.

Vi vet at klima og økonomisk vekst kan gå hånd i hånd. Vi må blant annet få frem ny klima- og miljøteknologi for norske bedrifter. Vi må bygge ut mer jernbane og et bedre kollektivtilbud. Vi må gjøre boligene våre mer energivennlige. Vi har en godt utdannet befolkning og vi er raske til å ta i bruk ny teknologi. Vi har de beste forutsetninger for å lykkes med å få frem de grønne gründerne og de nye arbeidsplassene."

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 17. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.