Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Håp om klimaavtale i 2015?

– Klimatilpasning og raske utslippskutt er nødvendig, konkluderte FNs klimapanel i sin 5. hovedrapport, men er det mulig? Tja, etter at Kina og USA denne måneden kom til enighet om klimakutt og USA også lovet penger til FNs klimafond har flere fattet håp. Gro Harlem Brundtland har nå tro på en avtale i 2015 og det internasjonale klimanettverket CAN håper at forhandlingene (COP 20) i Lima i desember vil bli et vendepunkt.

Fredag 21. november 2014
Linker oppdatert: Fredag 05. desember 2014

Norske medier har den siste tiden viet mye plass til den nye klimaenigheten mellom USA og Kina. Eksemplene her er hentet fra Stavanger Aftenblad og VG.2009 ble ikke det "året for klimaendring" som FNs generalsekretær, Ban Ki-Moon, hadde håpet på. "Skuffelse", "svik", "fiasko" og "katastrofe" var ord som gikk igjen i kommentarene etter at FNs klimatoppmøte i København 2009 ble avsluttet, uten at USA og Kina ble enige. Siden har de internasjonale klimaforhandlingene gått trådt. Etter at FNs klimapanel i begynnelsen av november la fram sin 5. hovedrapport, der de konkluderte at "klimatilpasning og raske utslippskutt er nødvendig", har det imidlertid kommet ny optimisme inn i prosessen. Aftenposten kommenterte dette på lederplass sist uke:

"Samtidig som samarbeidspartiene sitter i et møterom på Stortinget og diskuterer noen titalls ører i drivstoffavgift, skjer det langt viktigere ting på klimafronten internasjonalt. Kina og USA varslet denne uken utslippskutt som kan endre verden, i riktig retning denne gangen. Det som skjedde i Beijing denne uken, påvirker 45 prosent av verdens utslipp. Det er grunnen til at utslippsmålene fra de to stormaktene angår hele verden. I denne sammenhengen blir skillet mellom nasjonale og internasjonale utslippskutt overflødig. Klarer ikke Kina og USA å nå sine utslippsmål, er det mange klimatiltak i resten av verden som i praksis ender opp i haugen av symboltiltak."

- Svært positivt, ikke minst med tanke på klimaforhandlingene i Paris neste år, sa fagsjef i Bellona, Hallstein Havåg, til Dagbladet, mens Rasmus Hansson i Miljøpartiet De grønne (MDG), overfor Morgenbladet, kommenterte løftene fra USA og Kina slik:

"At Kina og USA gjør dette, legger sterkt press på andre land i verden, deriblant Norge, som ennå ikke har kunngjort noen forpliktelser i forkant av neste års klimatoppmøte i Paris."

- Klimaavtalen mellom Kina og USA har en ubehagelig bismak av for lite, mente riktig nok politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Kjetil B. Alstadheim, men det var nok for den tidligere lederen for FNs kommisjon for miljø og utvikling, Gro Harlem Brundtland. Overfor VG denne uka ga uttrykk for nytt håp:

"Jeg har tro på at verden samles om en klimaavtale i Paris neste år."

I tillegg til at Kina og USA har gitt løfter om kutt i utslipp av klimagasser har også USA, på G20-toppmøtet i Brisbane i Australia forrige uke, varslet at landet vil bidra med 3 milliarder dollar til FNs klimafond. Rask fremgang i de internasjonale klimaforhandlingene trengs, om vi skal tro FNs klimapanel. Og i følge Anne Marte Blindheim i Dagbladet er det ikke lenger snakk om tro, men vitenskap:

"Klimasaken handler ikke om tro eller meninger, men om vitenskap. De fleste har skjønt det."

Instituttleder Hans Borge ved Universitet i Stavanger (UiS) oppgir imidlertid til NRK at han "ikke tror på FNs konklusjon om at klimaendringene er menneskeskapte" og i Stavanger Aftenblad denne uka spør professor emeritus Gunnar Kvåle ved Universitetet i Bergen:

"Er det greit at en instituttleder ved UiS fnyser av FNs klimarapport?"

Kvåle synes åpenbart det er ugreit og i Dagbladet mener Marius Holm i Zero at UiS bør la Borge bevise klimateorien sin. Gro Harlem Brundtland mente allerede i 2007 at det av "umoralsk å tvile", men for de som primært har vært bekymret for opinionen kan det være et lyspunkt at andelen nordmenn som ser "klimaendringer" som en av Norges tre største utfordringer har økt fra 18% til 28% fra 2013 til 2014. Dette i følge TNS Gallups "klimabarometer 2014". Det kan kanskje også gi et ekstra puff til regjeringens klimaarbeid, både her hjemme og foran de forestående globale klimaforhandlingene - i Lima (COP 20) i år og Paris (COP 21) neste år.

Det internasjonale klimanettverket CAN (Climate Action Network) håper forhandlingene i Lima 1-12 desember blir "et vendepunkt".

Statsminister Erna Solberg (H) i klimaforhandlingenes "eliteserie"

- Statsminister Erna Solberg er invitert inn i eliteserien av ledere som skal stake ut kursen fram mot en ny klimaavtale i Paris i 2015 og sikre at det såkalte to-gradersmålet nås, skrev Dagbladet i forkant av "verdens største klimatoppmøte" under FNs generalforsamling New York i september. Solberg (H) startet sitt innlegg på klimatoppmøtet i FN slik:

"Den internasjonale responsen på klimaendringer ligger langt etter det som er nødvendig. Effektene av klimaendringer føles på alle kontinenter. Uforminskede klimaendringer utgjør er stor risiko for menneskers helse, den globale matvaresikkerheten og økonomisk utvikling. Vi har ikke noe annet valg enn å handle nå."

- Norge kom imidlertid ikke med klare løfter om utslippskutt på hjemmebane, sa ForUMs rådgiver, Kristina Fröberg, i en kommentar etter talen, men la til:

"Mye bra kom frem i Norges tale, også flere punkter som ForUM tidligere har spilt inn."

ForUM og en rekke organisasjoner viderefører nå sitt press på regjeringen. I sitt innspill til regjeringen foran de forestående klimaforhandlingene i Lima i desember anbefaler ForUM bl.a. ...

"... at Norge melder inn et mål om å redusere minst halvparten av innenlandske utslipp innen 15 år."

I hvilken grad regjeringen vil følge opp ForUMs anbefalinger gjenstår å se.

Er kapitalismen årsaken eller markedet løsningen?

Også i Norge har i tillegg klimadebatten fått nye impulser gjennom Naomi Kleins nye bok: "This Changes Everything". På egne nettsider innleder hun presentasjonen av boka si, med henvisning til Al Gores bok "En ubehagelig sannhet", som kom "klimahøsten 2006", slik:

"Glem alt du tror du vet om global oppvarming. Den virkelig ubehagelige sannheten er at det ikke dreier seg om karbon - det dreier seg om kapitalismen. Den behagelige sannheten er at vi kan ta fatt i den eksistensielle krisen og endre vårt mislykkede økonomiske system og bygge noe som er radikalt bedre."

- Det er både urealistisk, og lite hensiktsmessig, å ønske et nytt økonomisk system for å hindre farlige klimaendringer, mente Marius Holm i Zero da han kommenterte boka for Manifest Tidsskrift, mens Ap-leder Jonas Gahr Støre innledet en kronikk i Aftenposten med sine refleksjoner etter å ha lest boka slik:

"Naomi Klein har en treffende analyse av behovet for å mobilisere mot klimaendringene, men veien til fornybarsamfunnet er også brolagt med motsetninger."

Han fikk svar fra Runar Moxnes og Elin Volder Rutle i Rødt, som kalte Støre "en klimafornekter" og stilte følgende spørsmål:

"Al Gore vant fredsprisen fordi han ville få oss til å innse den ubehagelige sannheten om at klimaproblemene finnes. Naomi Kleins siste bok handler om en enda mer ubehagelig sannhet: At vi må endre det økonomiske systemet for å løse klimakrisen. Ble det for ubehagelig for Jonas Gahr Støre?"

Sist uke fulgte Støre opp debatten med følgende tilsvar til Rødt:

"Jo, Rødt, markedet trengs for å motivere til lavere klimautslipp."

Forsker Helge Ryggvik har fulgt opp debatten i en artikkelRadikal Portal denne uka, der han spør:

"Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre har hyllet boka This changes everything, av Naomi Klein. Skjer det et positivt skifte i Aps klimapolitikk?" 

Mange håper det, men vi får se. Da Arbeiderpartiet denne uka la fram sitt alternative budsjett for 2015 kunne hvertfall interesserte merke seg følgende:

"Arbeiderpartiet vil ha et styrket klimaforlik i Stortinget."

Miljø- og klimaminister Tine Sundtoft (H) sier for øvrig blankt nei til nytt klimaforlik, i følge ABC Nyheter i går, og vil heller prioritere arbeidet med å forsterke klimaforliket.

Grønn framtid for Norge?

På årets Zero-konferanse, som ble arrangert i Oslo sist uke, var klimaøkonom Jeremy Oppenheim i følge Dagens Næringsliv "forbløffet over mangelen på fremtidsrettet grønn industri i lille, rike, velorganiserte Norge". Mange, som MDGs Hanna E. Marcussen, vil nok forklare det med at Norge er "oljedopet".

- En omstilling av Norge er krevende, men nødvendig, mener derfor FIVHs Arild Hermstad, som i en kommentar i ukeavisa Ny Tid forrige uke redegjorde for "fem grunner til å svekke oljesektoren" og på lederplass har Bergens Tidende lederplass følgende advarsel/oppfordring til Norge:

"En global energivending kan skje fortere enn man tror, og klimaet vil bli vinneren. Men norsk økonomi og arbeidsplasser kan ende som taperen, hvis ikke fornybarrevolusjonen skjer også her. Det er ikke den norske oljeingeniøren som blir oppringt når det skal bygges solkraft i Afrika."

Og hvis Norge og andre tar tak nasjonalt og Kina og USA bidrar globalt, så klarer kanskje verden å samles om en klimaavtale i Paris neste år, slik Gro Harlem Brundtland tror.


Aktuelle lenker:

Saker fra Klima- og miljødepartementet:

Relevante nyhetssaker fra norsk sivilsamfunn:

Kommentarer fra South Centre:

Naomi Kleins bok: This Changes Everything:

Relevante saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Ta oljeplattformene ut av ørene og lytt til Afrika!, Tale Hammerø Ellingvåg (21) på Si;D i Aftenposten 05.12.14
  De som faktisk tar ansvar under klimaforhandlingene, er de som bor sør for velferdsstaten.
 • Regjeringen bryter Grunnloven, kommentar av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 05.12.14
  Hva om Tine Sundtoft flesker til i Lima og bekrefter at Norge fra og med 2015 vil rette seg etter sin egen grunnlov?
 • Norge må ta lederrollen, kommentar av norske ungdomsledere i Dagsavisen (nye meninger) 04.12.14
  Denne uken startet FNs klimatoppmøte i Lima, ett år før en global klimaavtale skal vedtas i Paris. Skal vi lykkes med å få på plass en avtale som både er rettferdig og ambisiøs nok til å bekjempe farlige klimaendringer, må de rike landene ta sitt historiske ansvar på alvor. Norsk ungdom står samlet om sine krav til statsminister Erna Solberg foran årets klimatoppmøte.
 • Akademikere må respektere grunnleggende prinsipper, debatt av Gunnar Kvåle og Peter M. Haugan i Stavanger Aftenblad 04.12.14
  Benn Folkvord, professor ved Handelshøgskolen UiS, karakteriserer som et hovedproblem at Hans Borge har «brutt en av de mest fundamentale regler: Han har vært uenig med flertallet». Nei, dette er ingen «fundamental» regel innen akademia. Problemet er at Borge som fagperson opptrer i strid med grunnleggende krav til akademisk virksomhet.
 • Borge tar feil om havstigning, debatt av Helge Drange i Stavanger Aftenblad 04.12.14
  Hans Borge, leder for Institutt for petroleumsforskning ved Universitetet i Stavanger, uttaler i Aftenbladet 1. desember at forskning ved hans eget institutt underbygger at menneskeskapt klimaendring ikke finner sted. Dette gjør Borge ved å henvise til havnivåstudier av professor Willy Fjeldskaar.
 • Tyskland ofrer kullkraftverk for å nå klimamål, Aftenposten (NTB) 04.12.14
  Tykland er i ferd med å vedta mer ambisøse klimakutt enn EU.
 • Han skal lede Senatets klimakomité: - Klimaendringer er en bløff og Barbra Streisand står bak, Dagbladet 04.12.14
  - Gud hjelpe oss! Denne mannen skal lede klimakomiteen.
 • – Vi drikker veldig mye kaffi, Vårt Land 03.12.14
  Les svarene som Norges forhandlingsleder, Aslak Brun, ga under nettmøtet tirsdag kveld. – Hva er forventningene deres til møtet i Lima? – Jeg ser mange tegn på at de store landene er rede til å gå inn i en global klimaavtale i Paris neste år. Ikke minst den felles erklæringen mellom Kina og USA nylig, var viktig. Så vi er optimistiske for Paris. Dessverre er forventningene lavere for hva vi kan få til i Lima. I forhandlingene venter man ofte med å lage kompromisser så lenge man kan – i håp om å oppnå mer.
 • – Det religiøse språket løfter klimakampen, Vårt Land 03.12.14
  Kan bli ryggdekningen politikerne trenger, mener kristentopp.
 • Klima-ikon ute av forhandlingene, Vårt Land 03.12.14
  Mannen som regnes som selve symbolet på klimarettferdighet skal være presset ut fra klimaforhandlingene.
 • Planlagte kutt for små, debatt av Gunnar Kvåle i Dagens Næringsliv 03.12.14
  I DN 24. november skriver Jeffrey Frankel en kommentar med utgangspunkt i en figur som viser at Norge ligger godt an når det gjelder planer for klimakutt frem mot 2020. Figuren gir en oversikt over klimakutt ulike land planlegger å gjennomføre, men viser ikke hvor store kutt som er nødvendige for en akseptabel klimautvikling.
 • Norge er et land med oljebriller på, debatt av Rasmus Hansson i Aftenposten 03.12.14
  Prinsipielt interessant, mener økonomiredaktør Ola Storeng om vårt budsjett. Men det tar også rasjonelle økonomi- og miljøhensyn.
 • Norges store klimaansvar, Dagsavisen 03.12.14
  EU skal kutte utslippene av klimagasser med 40 prosent innen 2030. Det holder på ingen måte for Norges del, mener forskergruppe, som vil ha betydelig større kutt.
 • Uvant optimisme rundt klimaforhandlingene, Dagens Næringsliv (NTB) 02.12.14
  Håpet om en effektiv internasjonal klimaavtale er sterkere enn på lenge, mener forskere.
 • Det er ikke bare på klimatoppmøtet det gjelder, kommentar av Live Brathovde (23) på Si;D i Aftenposten 02.12.14
  Det er nå det skjer. FNs klimatoppmøte i Lima er i gang. Her legges grunnlaget for de nasjonale målene for utslippsreduksjon hvert medlemsland skal legge frem i løpet av mars i 2015. Her legges grunnlaget for stormøtet i Paris neste vinter – møtet hvor en global klimaavtale skal på plass.
 • Ser positivt på klimaforhandlinger i Lima, Vårt Land 02.12.14
  – Vi ser en enighet blant sivilsamfunnet som vi ikke har sett tidligere, sier Inga Fritzen Buan, energi- og klimarådgiver i Verdens Naturfond (WWF).
 • Brenningen av Hans Borge, debatt av Benn Folkvord i Stavanger Aftenblad 02.12.14
  Klimabevegelsens korstog mot klimaskeptikere er en trussel mot akademisk ytringsfrihet og derfor også en trussel mot forskningen.
 • Frykter vi kan oppleve ti ganger så mange hetebølger, ABC nyheter 02.12.14
  Verdensbefolkningen risikerer å bli eksponert for ti ganger så mange hetebølger som i dag i 2090, viser ny rapport. – Kan bli alvorlig for eldre, mener ekspert.
 • Mangfold i fare, kronikk av Ellen Hambro i Adresseavisa 02.12.14
  Klimaendringene er den største trusselen for livet i Arktis. Vi ser konsekvensene allerede nå.
 • Klare norske klimakrav i Lima, Dagsavisen 01.12.14
  I dag begynner FNs klimatoppmøte i Lima, Peru. Norges forhandlere er allerede på plass med tre mål på agendaen, men liten tro på gjennomslag.
 • Det er ikke for sent, lederkommentar i Dagsavisen 01.12.14
  Da FNs klimapanel i starten av november la fram sin femte sluttrapport, var tonen ytterligere skjerpet: Hvis vi ikke handler nå, vil den globale oppvarmingen få «alvorlige, gjennomgripende og irreversible» konsekvenser for både menneskeheten og naturen. FNs generalsekretær Ban Ki-moon kunne føye til at «det er ingen tvil om at klimaendringene er menneskeskapte og at de stadig blir større».
 • UiS må omstilles, kommentar av 23 forskere ved UiS i Stavanger Aftenblad 30.11.14
  Vi som skriver under på dette, mener at det nå er tid for en bred omstilling ved UiS, til en forskningsprofil som peker fremover mot et samfunn hvor klimaproblemene er løst.
 • Fornem nød, lederkommentar i Bergens Tidende 30.11.14
  Lavere oljepris kommer med plusser og minuser. Verst er det at prisfallet skader klimaet.
 • Ap byr opp til nytt klimaforlik, Dagsavisen 29.11.14
  Jonas Gahr Støre mener regjeringen bør inngå forlik på Stortinget om Norges klimamål inn mot 2030. Dersom regjeringen selv ikke tar initiativ, er Arbeiderpartiet klar til å ta grep.
 • IPCC har bevisbyrden, debatt av Hans Borge i Dagbladet 27.11.14
  Marius Holm skriver i Dagbladet 20. november at undertegnede bør bevise sin hypotese om at det ikke finnes menneskeskapte klimaendringer. Dette er å snu problematikken på hodet. Det er IPCC som må bevise sine påstander. I den anledning utfordrer jeg (og flere andre) konklusjonene til IPCC. IPCC har advart mot stigende havnivå som følge av menneskeskapte klimapåvirkning.
 • Bomskudd fra Borge, debatt av Siri M. Kalvig i Stavanger Aftenblad 27.11.14
  I debattinnlegget fremgår det at Borge er indignert over mine svar i et intervju med journalist Jan Zahl. Zahl spurte hva jeg mente om at Universitetet i Stavanger har en instituttleder som er overbevist om at menneskelige CO2-utslipp ikke påvirker klimaet. Jeg svarte at Borge viser en forakt for vitenskapelig prinsipp han som instituttleder selv burde være en forkjemper for. Borge klarer ikke å gi en god begrunnelse for sitt ståsted i sitt debattinnlegg.
 • Kritisk tenkning driver forskningen, kommentar av Hans Borge i Stavanger Aftenblad 26.11.14
  I et intervju med Aftenbladets Jan Zahl kommer Siri Kalvig med en noen påstander om at undertegnede viser forakt for vitenskapelig prinsipp. Samtidig presiserer hun at hun selv «lener seg på FNs internasjonale klimapanel (IPCC)».
 • Ytringsfrihet i klimadebatten, debatt av Øystein Lund Bø i Dagbladet 26.11.14
  Marius Holmi  miljøstiftelsen Zero omtaler Universitetet i Stavanger i sitt innlegg 20. november, i forbindelse med instituttleder Hans Borges uttalelser om klimaendringer og sier at «UiS bør derfor gi Borge muligheten til å utarbeide sin vitenskapelige hypotese». Det tolker jeg som at Holm har en oppfatning om at Universitetet i Stavanger som institusjon mener det samme som Borge. Av den grunn bør UiS angivelig bruke ressurser for å «bevise» påstander i klimadebatten.
 • Jo, Støre, vi må endre økonomien for å redde klimaet, debatt av Bjørnar Moxnes og Elin Volder Rutle i Aftenposten 26.11.14
  Når livsgrunnlaget vårt trues, holder det ikke med museskritt. Vi er ikke uberørt av klimapanelets anbefaling om å la størstedelen av alle fossile ressurser ligge.
 • Glad for at EU ikke lyttet til norske klimaråd, Vårt Land (NTB) 26.11.14
  Regjeringen har bred tilslutning for sin EU-politikk på Stortinget, men når det gjelder klimamålene er KrF-leder Knut Arild Hareide glad for at Brussel ikke lyttet til Norge.
 • Trenger kvotepengene, Dagens Næringsliv 26.11.14
  Stortinget kutter 300 millioner kroner til kjøp av klimakvoter i budsjettforliket. Klimaminister Tine Sundtoft mener kuttet er urealistisk.
 • Instituttleder med feil om klimapanelet, debatt av Audun Rossland i Dagbladet 25.11.14
  IPCC er ikke et politisk organ, og det skriver heller ikke klimapanelet på sine hjemmesider at de er, slik Hans Borge hevder.
 • Tror ikke de borgerlige når klimamålet, Dagsavisen 25.11.14
  De borgerlige partienes klimatiltak i budsjettforliket holder ikke. Selv om det er tvingende nødvendig med utslippskutt, kan utslippene gå opp neste år, frykter Cicero.
 • Nytt nettverktøy viser hvordan klimaendringer vil slå ut hos deg, NRK nyheter 25.11.14
  Nå kan du sjekke hvordan klimaendringer vil slå ut for huset og området der du bor.
 • – Klimaendringene kan føre til mer fattigdom, Dagens Næringsliv (NTB) 24.11.14
  Verdensbanken advarer om at klimaendringene kan gjøre det vanskeligere å bekjempe ekstrem fattigdom og føre til større usikkerhet rundt tilgangen til mat.
 • Med hodet i sanden, kommentar av Carlo Aall i Bergens Tidende 23.11.14
  Rapporten som skal være grunnlaget for en ny norsk klimapolitikk, inneholder så store faglige mangler at den ikke egner seg til å bringe noe nytt i klimapolitikken.
 • Slik reiser CO2-utslippene verden rundt, ABC nyheter 22.11.14
  Videoen viser mengden karbondioksid i atmosfæren gjennom et helt år. Fotosyntese fra planter gjør at nesten all CO2 forsvinner om sommeren.
 • Har seks år for å forhindre katastrofer, Dagsavisen 22.11.14
  Seks fattige år. I løpet av så kort tid kan verden ha sluppet ut nok klimagasser til å forårsake en global oppvarming på 1,5 grader. Også en slik økning vil få katastrofale konsekvenser.
 • En ny dag truer, Morgenbladet 22.11.14
  Diskuter klimaendringer, og du innser raskt at i visse grupper er tilliten til klimafaget tynnslitt. Forsøk blir møtt med mistro, og åpne anklager om juks. Vitenskapelig dokumentasjon blir avfeid, og oversett i videre argumentasjon. Hvor kommer denne tillitskrisen fra?
 • Klekker klimaløsninger bak lukket dør, Aftenposten 22.11.14
  Folk med makt foretrekker samtaler i små grupper, unntatt offentlighet, for å løse problemer. «Noen har snakket sammen». Nå skjer det også med klimasaken.
 • Frps smertegrense er nær, kommentar av Frank Rossavik i Bergens Tidende 22.11.14
  Kan Fremskrittspartiet sitte i en regjering som oppfattes som klimavennlig?
 • – Vi har fått til mye som får ned utslippene, Vårt Land 22.11.14
  Flere av miljøtiltakene er små beløp på budsjettet. – Men virkningen vil merkes mer om tre-fire år, tror Venstres Ola Elvestuen.
 • Det er nå, kommentar av Hege Ulstein i Dagsavisen (nye meninger) 22.11.14
  Lavere eller økt pris på diesel og bensin er alle miljøsakers mor, selve syretesten på om Norge går i gal eller riktig retning. Sannsynligvis fordi spørsmålet er så enkelt: Opp eller ned, mer eller mindre, høy eller lav. Svart eller grønt. I virkeligheten er det helt andre ting som kommer til å avgjøre om Norge skal verve seg som elitesoldat i krigen mot klimaendringene, og enda viktigere: Hvordan i alle dager vi som oljenasjon skal kunne fortsette å velte oss i rikdom når olje etter hvert blir et like attraktivt produkt som tobakk og metamfetamin.
 • – Alle de andre partiene har grønnere statsbudsjett, ABC nyheter 22.11.14
  – Det grønne skattesiftet, hybridbiler og biodrivstoff er spennende. Men Venstre og KrF har flyttet småpenger i forhold til de store klimautslippene.
 • La Borge bevise klimahypotesen sin, kommentar av Marius Holm i Dagbladet 21.11.14
  UiS bør gi Borge muligheten til å utarbeide sin vitenskapelige hypotese om at klimaendringene ikke er menneskeskapte.
 • Tine Sundtoft sier blankt nei til nytt klimaforlik, ABC Nyheter 21.11.14
  Da hun tiltrådte, inviterte klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) til bredt samarbeid om å forsterke klimaforliket på Stortinget. Nå har pipa fått en annen lyd.
 • Støre: – Bare kom igjen, Sundtoft, ABC nyheter 20.11.14
  Arbeiderpartiets statsbudsjett går inn for et styrket klimaforlik i Stortinget. Er det i det hele tatt mulig?
 • Hvor varmt, Statoil? kommentar av Lars Haltbrekken i Dagens Næringsliv 20.11.14
  Det er ikke slik som Statoil hevder at mer energieffektivisering betyr mer gass. Den helt ferske World Energy Outlook slår også tydelig fast at dersom vi skal ha 50 prosent sjanse for å nå togradersmålet, må gassforbruket betydelig ned i EU. Noen av oss vil kanskje til og med ha en litt større sjans for å lykkes i klimakampen? Isåfall må gassbruken ytterligere ned. Statoil sier det stiller seg bak togradersmålet, men i realiteten planlegger det for en verden med langt sterkere oppvarming.
 • Fem grunner til å svekke oljesektoren, kommentar av Arild Hermstad i Ny Tid 20.11.14
  Oljesektoren har siden 70-tallet bygget seg opp til å bli en stat i den norske staten. Den har gjort oss til verdens rikeste land, men på folkestyrets bekostning. Oljesektoren synes politisk ukontrollerbar. Statens oljepolitikk er forbløffende lik Statoils oljepolitikk. Sånn sett har vi nå to energiministre, Tord Lien og Statoils sjef, inntil nylig Helge Lund. Det har vært vanskelig å skille den enes politiske manus fra den andres.
 • Er det greit at en instituttleder ved UiS fnyser av FNs klimarapport?, kommentar av Gunnar Kvåle i Stavanger Aftenblad 20.11.14
  Leder for Institutt for petroleumsteknologi ved Universitet i Stavanger (UiS), Hans Borge, fnyser av FNs klimarapport. Ifølge NRK Rogalands hjemmeside 6. november tror han ikke på FNs konklusjon om at klimaendringene er menneskeskapte. Når det gjelder spørsmålet om menneskeskapte CO2-utslipp påvirker klimaet, sier han: «Der er jeg ikke i tvil. Det er ikke tilfelle.»
 • Slutt å leke klimapolitikk, Erna Solberg!, kommentar av Pål W. Lorentzen i Bergens Tidende 19.11.14
  Norge står uten nasjonalt lederskap i klimaspørsmålet, ikke minst på regjeringsnivå. Fraværet av lederskap i regjeringen Solberg er alarmerende.
 • Mangel på kritisk journalistikk, kommentar av Hans Borge i Dagbladet 19.11.14
  Jeg mener at utenlandsk presse generelt er mer kritisk enn norsk presse i klimasaker.
 • Uten havet taper vi kampen, kommentar av Peter Harris Direktør, Greta Bentzen, Ola Elvestuen og Rebekka Borsch i Bergens Tidende 19.11.14
  Alle snakker om klima, men ingen snakker om havet. Enda det er der slaget om fremtiden står.
 • Besteforeldrenes klimaaksjon: Svakt om klima i statsbudsjettet, kommentar av Finn B. Lund i Dagsavisen (nye meninger) 18.11.14
  Statsminister Erna Solberg sier: «Klima er vår tids største utfordring» MEN i klimaregnskapet øker utslippene i 2015. Det som skulle føre til en reduksjon på 8 mill. tonn CO2 utslipp i 2020, går motsatt vei i statsbudsjettet.
 • Klimautslipp øker raskt, Dagens Næringsliv 18.11.14
  CO2-utslippene øker så raskt i gamle oljefelt at myten om klima­vennlig norsk olje­produksjon står for fall, mener økonomi­professor Knut Einar Rosendahl.
 • Gro Harlem Brundtland tror på klimavtale: Nå sprer hun igjen miljøglede, VG 18.11.14
  Etter mange år uten forhandlingsløsninger er igjen verdens første «miljøvernminister» Gro Harlem Brundtland, optimist. – Jeg har tro på at verden samles om en klima avtale i Paris neste år.
 • Har Naomi Klein overbevist Gahr Støre om at kapitalismen er problemet?, artikkel av Helge Ryggvik på Radikal Portal 17.11.14
  Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre har hyllet boka This changes everything, av Naomi Klein. Skjer det et positivt skifte i Aps klimapolitikk?
 • Lavutslippssamfunnet bygges nå, kommentar av Ellen Hambro i Bergens Tidende 17.11.14
  Den siste fossilbilen må være solgt innen 2030, om vi skal nå våre klimamål.
 • Internasjonal klimabevegelse, lederkommentar i Bergens Tidende 16.11.14
  Nye globale avtaler lover godt for klimaet. Norge må henge med i svingene.
 • Statsansatte flyr jorden rundt 42 ganger hver dag, Aftenposten 16.11.14
  Statsansatte flyr over 600 millioner kilometer i året, noe som tilsvarer 15.300 flyreiser jorden rundt. Skattebetalerne og miljøet betaler regningen. Statsansatte er lei av kaste bort arbeidstid på reiser til møter i Oslo, som er over på kort tid.
 • Hva skjer egentlig på Grønland?, Aftenposten 16.11.14
   Også i sommer har det smeltet mer enn normalt på Grønland, men langt mindre enn i rekordåret 2012.
 • Obama lover klimamilliarder, ABC nyheter (NTB) 15.11.14
  USAs klimaavtale med Kina beviser at en internasjonal avtale kan oppnås, mener president Barack Obama og lover 3 milliarder dollar til FNs klimafond.
 • Hvor er Hallesby når vi trenger ham!, kommentar av Ida Marie Haugen Gilbert i Vårt Land (verdidebatt) 15.11.14
  Noen må formidle klimakrisen med de kristne sovelpredikantenes alvor.
 • Gode klimanyheter fra Kina og USA, lederkommentar i Aftenposten 14.11.14
  Det som skjedde i Beijing denne uken, påvirker 45 prosent av verdens utslipp. Det er grunnen til at utslippsmålene fra de to stormaktene angår hele verden. I denne sammenhengen blir skillet mellom nasjonale og internasjonale utslippskutt overflødig. Klarer ikke Kina og USA å nå sine utslippsmål, er det mange klimatiltak i resten av verden som i praksis ender opp i haugen av symboltiltak.
 • Uvitenskapens tid er over, kommentar av Anne Marte Blindheim i Dagbladet 14.11.14
  Klimasaken handler ikke om tro eller meninger, men om vitenskap. De fleste har skjønt det.
 • USA og Kina kutter klimagasser, Morgenbladet 14.11.14
  Det internasjonale klimaarbeidet har lenge lidd under et svarteperspill mellom Kina og USA. At de er kommet til enighet, er gledelig for hele verden, sier Rasmus Hansson fra De grønne.
 • – Store steg i riktig retning, Dagsavisen 13.11.14
  Verdens to største forurensere går sammen om bindende kutt i klimagassutslipp. Det gir nytt håp for forhandlingene om en internasjonal klima-avtale, som starter om under tre uker.
 • Republikanerne vil stanse CO2-avtale, Aftenposten (NTB) 13.11.14
  Republikanerne gjør det klart for president Barack Obama at avtalen han gjorde med Kina om kutt i CO2-utslippene, vil møte innbitt motstand i Kongressen.
 • Milepæl for klimaet, lederkommentar i VG 13.11.14
  Det er vanskelig å overvurdere betydningen av at Kina og USA går sammen om en klimaplan.
 • Lover at Kina blir grønnere, Dagens Næringsliv 13.11.14
  USA og Kina har lagt grunnlaget for hva som kan bli et global klimaforlik i 2015. Det forutsetter massive investeringer i fornybar energi.
 • Pachauri: USA og Kina har tatt et stort skritt , Dagens Næringsliv (NTB) 13.11.14
  Klimaavtalen mellom USA og Kina er et stort skritt framover, mener lederen for FNs klimapanel Rajendra Pachauri.
 • USAs Obama og Kinas Xi får ros for symbolsk klimaavtale, Aftenposten 13.11.14
  Klimaenigheten mellom Kina og USA er belemret med en rekke uklarheter, men lederne får ros for å ha inngått en avtale.
 • Omsider en god klimanyhet, lederkommentar i Adresseavisa 13.11.14
  Endelig får verden en god klimanyhet. Den kom med avtalen mellom verdens to største utslippere av CO2.
 • Viktig – og for lite, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 13.11.14
  Klimaavtalen mellom Kina og USA har en ubehagelig bismak av for lite.
 • Klimaurettferdighet, kommentar av Jan Egeland og Marius Holm i Dagsavisen (nye meninger) 13.11.14
  Fattige mennesker som har bidratt minst til klimaendringene rammes først og hardest av naturkatastrofene. Rike land og folk som forurenser mest blir sist og minst rammet.
 • EU trenger masse gass, lenge, kommentar av Erik Wærness i Dagens Næringsliv 13.11.14
  EUs vedtatte klimamål er godt nytt for fremtidens leveranser av gass fra Norge til EU. EUs importbehov vil trolig øke.
 • Kaller miljøsatsing «smårusk», Dagens Næringsliv 13.11.14
  Veritas-direktør Bjørn Haugland kaller ­regjeringens klimasatsning for «smårusk». Sammen med Thina Saltvedt foreslår han åtte tiltak for å gjøre Norge klimavennlig.
 • Vil ha klimalov, Dagens Næringsliv 13.11.14
  Rasmus Hansson (MDG), Marit Arnstad (Sp) og Rigmor Andersen Eide (KrF) foreslår en klimalov for å få fortgang i klimaarbeidet.
 • Mot normalt, kommentar av Hege Ulstein i Dagsavisen (nye meninger) 13.11.14
  Både klimaet og forhandlingsklimaet kan reddes med færre Frp-utslipp.
 • «Nordmenn er opptatt av småting», Vårt Land 13.11.14
   Jan Egeland mener vi får den klimapolitikken vi fortjener. Han ber oss skjerpe gangsynet.
 • Arven fra polene, Dagens Næringsliv 13.11.14
  Smelting av iskappene på Grønland og Antarktis vil føre til stigende hav i uoverskuelig fremtid.
 • Kina og USA fastsetter mål for CO2-kutt, Aftenposten (NTB) 12.11.14
  Kina og USA kunngjorde onsdag mer konkrete mål for reduksjon av CO2-utslipp enn de har gjort før. For Kinas del er det første gang de setter en dato for når utslippene skal ned.
 • Bellona: - Svært positivt, Dagbladet 12.11.14
  - Løfter om tiltak som bringer de internasjonale forhandlingene ut av hengemyra, sier fagsjef Hallstein Havåg.
 • Sundtoft: – Positivt klimasignal fra USA og Kina, VG (NTB) 12.11.14
  Enigheten mellom USA og Kina er et positivt signal på veien mot klimatoppmøtet i Paris neste år, mener klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H).
 • Norge får klimarefs av klimaøkonom, Aftenposten (NTB) 12.11.14
  Norge har forbløffende stor mangel på fremtidsrettet, grønn industri, mener klimaøkonomen Jeremy Oppenheim.
 • Skrot klimamålet!, kommentar av Marius Holm i Aftenposten 12.11.14
  Norges mål om å være karbonnøytralt innen 2030, omtalt som «verdens mest ambisiøse klimamål», er verdens mest meningsløse mål.
 • Forbløffet over norsk treghet, Dagens Næringsliv 12.11.14
  Klimaøkonom Jeremy Oppenheim er forbløffet over mangelen på fremtidsrettet grønn industri i lille, rike, velorganiserte Norge.
 • Jo, Rødt, markedet trengs for å motivere til lavere klimautslipp, debatt av Jonas Gahr Støre i Aftenposten 11.11.14
   Å hevde at ingenting nytter før kapitalismen er avskaffet, er en ganske uinteressant og kontraproduktiv tilnærming.
 • Gir klimalov bedre politikk?, Dagens Næringsliv 09.11.14
  Trenger norske politikere å binde seg i lovs form for å få ned utslippene? De britiske erfaringene er ganske gode.
 • Forskere: Kanskje må vi øke drivhuseffekten med vilje, Aftenposten 05.11.14
  Mens de fleste klimaforskere og ingeniører bruker all tid på å begrense global oppvarming, jobber noen med en plan for det motsatte.
 • Naturen vert ofra på klimaets alter, kronikk av Tone Salomonsen og Synnøve Kvamm i Bergens Tidende 05.11.14
  Global oppvarming og tap av natur er to utfordringar som må og kan løysast parallelt.
 • Klimatiltakene som ikke virker, debatt av Erling Borgen i Dagsavisen (nye meninger) 03.11.14
  Den siste rapporten fra FNs klimapanel sier at bare omfattende og raske utslippskutt og andre avgjørende klimatiltak kan avverge ubotelig skade. Men norske politikere satser på gammel medisin som ikke virker.
 • Tegner 
dystert bilde av framtida, Dagsavisen 02.11.14
  Flere hetebølger, tørke og mangel på drikkevann er hva framtida vil bringe dersom klimautslippene fortsetter, er budskapet fra FNs klimapanel. Samtidig påpeker de at klimatiltak ikke trenger å gå ut over økonomisk vekst.
 • Nok snakk, debatt av Ingrid Næss-Holm i Dagens Næringsliv 02.11.14
  Vitenskapen har talt. Nå er det på tide med et nytt og bedre klimaforlik fra politikerne.
 • Klimapanelet: Vi må fjerne CO2 fra atmosfæren, Aftenposten 02.11.14
  Avhengig av hvor raskt verden får til store utslippskutt, må det etter hvert fjernes CO2 fra atmosfæren for å stanse oppvarmingen på 2 grader.
 • Klimafornekteren Jonas Gahr Støre, debatt av Bjørnar Moxnes og Elin Volder Rutle i Aftenposten 01.11.14
  Vi forventer ikke at Støre er enig i Naomi Kleins konklusjoner. Men han må i så fall forklare hvorfor han er uenig. Alt annet er klimafornektelse.
 • Naive innbilninger om klima, debatt av Rasmus Benestad i Bergens Tidende 01.11.14
  Den pensjonerte professoren Rögnvaldur Hannesson ved Norges Handelshøyskole har en merkelig oppfatning.
 • Fakta må gi mening, kommentar av Asunción Lera St. Clair og Erlend A.T. Hermansen i Dagens Næringsliv 01.11.14
  Søndag lanserer FNs klimapanel en ny rapport som opp­summerer status i klimaforskningen. Når den frem denne gangen?
 • Tror KrF skuffer klimabevisste velgere, Vårt Land 01.11.14
  KrF overlater klimafighten i statsbudsjettet til Venstre, mener Zero.
 • Klimaminister tier om klimatiltak, Dagsavisen 01.11.14
  Klima– og miljøminister Tine Sundtoft (H) vil ikke svare på spørsmål om tilskudd til klimatilpasningstiltak.
 • Varmeste år siden vikingtiden i Bergen, Dagens Næringsliv (NTB) 31.10.14
  I år har det blitt satt stadig nye varmerekorder, og 2014 ligger an til å sette en solid temperaturrekord. I Bergen mener en klimaprofessor at det ikke har vært varmere siden vikingtiden.
 • Siger for Polen og kolkraftlobbyen, Dag og Tid 31.10.14
  – Vi har vunne. Og vi har fått 100 prosent av det vi bad om, sa den polske statsministeren Ewa Kopacz etter at EU vedtok det store klima­forliket natt til førre fredag.
 • Satser på Venstre og KrF, Dagens Næringsliv 31.10.14
  Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) tror budsjettet blir bedre etter forhandlinger med Venstre og KrF.
 • Veien ut av global narkomani, kronikk av Thomas Hylland Eriksen i Dagbladet 30.10.14
  Samtidig som Stoltenberg lanserte The New Climate Economy i Oslo, leverte forskeren Graham Turner i Melbourne noe langt mer oppsiktsvekkende enn denne katalogen av velmenende selvfølgeligheter. Han hadde tatt for seg spådommene i rapporten Limits to Growth fra 1972, og konkluderte med at forfatterne (herunder den unge Jørgen Randers) i all hovedsak hadde truffet blink.
 • Tid for kvotekutt?, kommentar av Stig Schjølset i Dagens Næringsliv 30.10.14
  Vil Norge følge EU og kutte ut bruk av FNs klimakvoter etter 2020?
 • Store Norske i kulltrøbbel, Aftenposten 30.10.14
  Staten eier over 99 prosent av Store Norske. Leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund mener Regjeringen bør styre unna nye garantier til selskapet. - Norge bør helller avvikle kulldriften på Svalbard. Norge bør ikke selge kull, som er den mest forurensende fossile energikilden vi har, sier han.
 • Grøn milliard til byane, Klassekampen 30.10.14
  Ap vil prioritere klimavenleg transport i sitt alternative statsbudsjett, og doblar regjeringas satsing. – Seint, men godt, er svaret frå regjeringas støtteparti.
 • EU nær utslippsmål, Dagens Næringsliv (NTB) 29.10.14
  EU er allerede nær å nå 2020-målet om å kutte 20 prosent av klimautslippene.
 • Klimakappløpet, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 29.10.14
  Hva betyr det egentlig hvis Norge skal være like ambisiøst på klima som EU?
 • Klimalover på dansk, svensk, finsk - og norsk?, kommentar av Nina Jensen i Dagsavisen (nye meninger) 29.10.14
  I dag skal Klima- og miljøminister Tine Sundtoft diskutere nordisk klimasamarbeid med kolleger fra Sverige, Danmark og Finland. De bør ta en grundig prat om nasjonale klimalover.
 • Slipper EU gassen?, kommentar av Marius Holm på E24 29.10.14
  Nye klimamål fra EU vil skuffe den norske regjeringen.
 • Jobben er i gang, kommentar av Tine Sundtoft og Ketil Solvik-Olsen i Dagsavisen (nye meninger) 28.10.14
  Regjeringen la frem et offensivt statsbudsjett på klimafronten. Debatten i etterkant har derimot avslørt hvor snevert miljøarbeid vurderes på norsk venstreside. La oss derfor slå fast: Vår suksess i miljøarbeidet handler om mer enn venstresidens økte avgifter, forbud og restriksjoner. Det er ikke bevilgningene til Klima- og miljøverndepartementet som definerer innsatsen, men tiltakene som iverksettes i alle departementer.
 • - Det blåblå budsjettforslaget kommer ikke til å bli vedtatt av Stortinget før jul. Heldigvis, kommentar av Terje Breivik i Aftenposten 28.10.14
  Regjeringens budsjettforslag er rimelig fritt for klimatiltak som gjør at vi når innenlandske utslippsmål i 2020.  Det kan igjen være grunn til å minne om samarbeidsavtalen hvor det står at «Samarbeidspartiene vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket».
 • Det innbilte klimaproblem, kommentar av Rögnvaldur Hannesson i Bergens Tidende 27.10.14
  Fem gode grunner til at vi ikke bør bry oss om å bekjempe klimaendringene.
 • Satser bredt på CO2-håndtering, kommentar av Tine Sundtoft og Tord Lien i Dagens Næringsliv 27.10.14
  Norge skal være med å realisere et fullskala CO2-håndteringsprosjekt i Europa. Prosjekter i Kina støttes.

Søk:

Avansert søk

Sagt om den nye klimaenigheten mellom USA og Kina:


"Klimaavtalen mellom USA og Kina er et stort skritt framover."

Lederen for FNs klimapanel, Rajendra Pachauri, til NTB 12.11.14

"USA og Kina ble nylig enige om mål for kutt i klimagassene. – Denne avtalen kan vise seg å være det største gjennombruddet i internasjonal klimapolitikk på mange år."

Steffen Kallbekken i Cicero

"Det er mulig jeg har vært for optimistisk, men jeg har hele tiden ment at vi vil få til en avtale der. At Kina og USA nå forplikter seg, er gledelig."

Gro Harlem Brundtland til VG 17.11.14

"Enigheten mellom USA og Kina er et positivt signal på veien mot klimatoppmøtet i Paris neste år."

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) til NTB 12.11.14

"Verdens to største klimaverstinger, USA og Kina, ble denne uken enige om en avtale om å kutte utslippene. Ambisjonene er lave, men den symbolske verdien er stor."

Bergens Tidende på lederplass 16.11.14

"Jubelen over kuttvarslene fra USA og Kina er berettiget, men ingen tror at verdens klimautfordring er løst med dette. Til det har det tatt for lang tid å få denne enigheten. Kina vil fortsatt øke utslippene i 15 år med mer enn Norges samlede utslipp hvert år. Den politiske veien videre er ikke uten hindre, og mye kan velte de gode intensjonene fra Beijing i november 2014."

Aftenposten på lederplass 14.11.14

"Klimaavtalen mellom Kina og USA har en ubehagelig bismak av for lite."

Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 13.11.13

"Det er vanskelig å overvurdere betydningen av at Kina og USA går sammen om en klimaplan."

VG på lederplass 13.11.14

"At Kina og USA gjør dette, legger sterkt press på andre land i verden, deriblant Norge, som ennå ikke har kunngjort noen forpliktelser i forkant av neste års klimatoppmøte i Paris."

Rasmus Hansson i MDG til Morgenbladet 12.11.14

 

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.