Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Islam - en del av problemet og/eller løsningen?

Terrorisme, integrering, flyktninger, ytringsfrihet, demokrati, velferdsstaten, menneskerettigheter, likestilling, populisme, det liberale samfunn, identitet o.sv., o.s.v. Nærmest uansett tema i Europeisk politisk samfunnsdebatt i dag inngår islam som enten en del av problemet og/eller løsningen - 25 år etter at Samuel P. Huntington formulerte tesen om "sivilisasjonenes sammenstøt". Vi har sett litt på nye bøker og den norske mediedebatten det siste året.

Torsdag 15. juni 2017

Magne Skjæraasen var blant de som i 1992/93 - i kjølvannet av Den kalde krigen og den etterfølgende Gulfkrigen (1990-91) - med interesse leste om Samuel P. Huntingtons nye teorier om kultur- og religionskonflikter. I sin faste spalte i Aftenposten, 2. juli 1993, for snart 25 år siden, avsluttet han slik om sine refleksjoner rundt Huntingtons tanker:

"Han mener at neste store konfrontasjon kan komme mellom Vesten og den muslimske verden. Den verden der det ikke er skille mellom fanatisk religion og politikk. Det er disse veldige masser Bill Clinton med sin krysserrakett-politikk hisser til hevn."

- Et Vesten på toppen av sin makt står overfor ikke-vestlige som i økende grad har lyst, vilje og ressurser til å forme verden på ikke-vestlige måter, skrev Huntington i sin artikkel om "sivilisasjonenes sammenstøt?" (The Clash of Civilazations?) i det amerikanske tidsskriftet Foreign Affaires i 1993. Han konkluderte slik:

"For den relevante fremtid vil det ikke være én universell sivilisasjon, men i stedet en verden av forskjellige sivilisasjoner, der hver må lære å sameksistere med de andre."

Det har vi foreløpig ikke lært og de siste 25 årene har konfliktlinjene blitt mange og tildels blodige - ikke minst etter terrorangrepet mot USA i 2001 ("9/11") - med påfølgende vestlige militære engasjementer i muslimske land, etableringen av et kalifat (IS) i Midtøsten og en rekke brutale terrorangrep i Europa. Kanskje er det derfor ikke så overraskende at forskere ved Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA/NOVA), etter en undersøkelse blant ungdommer i Oslo, ifjor sommer kunne oppsummere funnene slik i en kommentar i Aftenposten:

"Seks av ti ungdommer i Oslo er «litt» eller «helt enig» i at det foregår en krig mellom Vesten og islam."

Frykten for at ungdommer med slike oppfatninger radikaliseres er noe av bakgrunnen for at UNESCO nylig utga en guide for beslutningstakere om hvordan man kan forebygge voldelig ekstremisme gjennom utdanning. Samtidig dreier konfliktlinjene seg om mye mer enn terror- og krigshandlinger, herunder striden i FN, der Vestens verdier om ytringsfrihet kom i konflikt med de muslimske landenes forsøk på å stanse "sverting av religioner", så vel som økende konflikter over et bredt spekter i det flerkulturelle Europa.

- Det flerkulturelle samfunn har feilet, erklærte Tysklands forbundskansler Angela Merkel i 2010. Siden har motstanden mot flere ikke-vestlige flyktninger og migranter til Europa økt, særlig etter migrant- og flyktningbølgen i 2015, og ført til økende oppslutning om ulike islam- og innvandringkritiske partier som det siste året har endret det politiske landskapet i Europa. Blant de som frykter at de "underliggende realitetene fortsatt vil bli benektet" er Helge Lurås, som leder Senter for internasjonal og strategisk analyse (SISA). I et innlegg i Aftenposten i går konkluderte han slik:

"Det masseinnvandringen allerede har skapt, er kultur- og verdikonflikter. De stikker dypt, og forhindrer oss i å ha en felles identitet. Folk er heller ikke modne for konklusjonen: At asylordningen av hensyn til alle oss som bor her, inkludert de «skamløse», burde avskaffes i sin nåværende form."

Kritisk debatt om "Sivilisasjonenes sammenstøt"

Huntingtons teser om "sivilsasjonenes sammenstøt" har de siste 25 årene blitt heftlig diskutert og kritisert, slik for eksempel en introduksjon og lenkeoversikt på nettsidene til læreverket "Internasjonale relasjoner" fra Cappelen viser.

Her hjemme gikk debatten med særlig intensitet i kjølvannet av striden rund Muhammed-karikaturene i 2005, da daværende direktør ved Nobelinstituttet, Geir Lundestad, innledet slik i en kronikk i Aftenposten i februar 2006:

"Samuel Huntingtons teorier om konflikt mellom sivilisasjoner har utvilsomt fått ny aktualitet. Og Huntington har dessverre fått mer rett enn mange av oss trodde og håpet."

- Det er med forundring vi registrerer at en sentral fredsaktør går inn for å rehabilitere en verdens— og historieforståelse som baserer seg på en overforenklende oppfatning av kulturer og religioner som monolittiske og antagonistiske størrelser, skrev Hans Jakob Ågotnes, Helge Vidar Holm og Torgeir Skorgen ved Romansk Institutt på Universitet i Bergen i sitt svar og mente at:

"De som har mest å tjene på at en slik virkelighetsforståelse er i første rekke Bush-administrasjonen i USA, de høyre-populistiske innvandringsfiendtlige partiene i Europa og kristne og islamistiske fundamentalister som nettopp ønsker seg en politisk og religiøs polarisering à la Huntingtons ´Clash of Civilizations´."

De avviste Lundestads påstand om at Huntingtons forskning var blitt "mer og mer politisk ukorrekt". Siden har få - om noen - profilerte norske forskere forsvart Huntingtons tese i offentlig debatt. En forklaring kan være at mange delte/deler den analysen daværende redaktør i Verdensmagsinet X, Maren Sæbø, ga uttrykk for den i en kronikk i Dagsavisen sommeren 2013:

"Kanskje er det (...) på tide å begrave hans forsøk på inndele verden i faste enheter, som synes forutbestemt til å gå løs på hverandre."

Alternativt kan forklaringen ha å gjøre med funn som ble gjort i forbindelse med rapporten "Status for ytringsfriheten i Norge 2015-2017", som ble lagt fram sist uke. På lederplass sist fredag skrev Morgenbladet blant annet dette om innholdet:

"'Hvis jeg sier noe om innvandring, så er det som om jeg har en sykdom eller noe som får folk til å unngå meg', sier en av kildene i rapporten. I ett av kapitlene har forskeren snakket med 14 innvandringskritikere. De forteller alle om en kostnad ved å fremstå som innvandringsmotstandere, i stor grad ved utfrysing og utstøting fra tidligere sosiale fellesskap og tapte karrieremuligheter: 'En kollega sa at han ikke kunne jobbe på samme skole som meg lenger. Det skjedde i en debatt på Facebook.'"

Dette var forøvrig tema på en større konferanse i Oslo 14. februar. Nettavisen, i samarbeid med LIM - Nettverket for Likestilling, Integrering og Mangfold og SSI - Senter for sekulær integrering, inviterte til debatt om Islam. Innvandring. Ytringsklima:

"Konferansen er matnyttig for alle som arbeider med integrering, og har som mål å skape en åpen og konstruktiv debatt tuftet på fornuft og faktabasert kunnskap framfor religiøse følelser."

Mange av de kjente aktørene fra mediedebatten var samlet der og opptak fra konferansen er gjort tilgjengelige på Nettavisens nettsider.

"Sivilisasjonenes sammenstøt" anno 2017

Uansett hva man måtte mene om Huntingtons tese om "sivilisasjonenes sammenstøt" er det utvilsomt slik at konfliktområdene mellom "vesten og resten" er mange og favner et bredt spekter av politikkområder, slik et knippe nyhets- og kommentarsaker fra norske medier de siste ukene illustrerer.

- Dei som kjem i dag, er ikke same typen flyktninger som kom saman med meg då eg flykta. Vi var sekulære. Vi var muslimar light, skrev den irakiske flyktningen og forfatteren Walid al-Kubaisi i Dag og Tid 2. juni fra sin dialog med en hjelpearbeider på den greske øya Lesbos. Han utdypet sitt syn på konsekvensene av dette slik:

"Eg forstår reaksjonanen på at mange, religiøse muslimer kjem til Europa. Dilemmaet mitt er at hjartet mitt er hjå flyktningane på same tid som eg skjønar at mange europearar fryktar for at Europa skal verta kulturelt og politisk endra."

- Jo, terrorfaren er høyere nå enn før, og radikalisering har noe med islam å gjøre, skrev leder i Unge Høyre, Kristian Tonning Riise, i en kronikk i Aftenposten 7. juni og spurte blant annet:

"Kanskje det er på tide å innse at terror ikke forekommer fordi vi er for lite åpne og inkluderende?"

- I det siste har jeg innsett at det ikke er mulig å være både muslim og nordmann samtidig, skrev Fawzi Abdirashid Warsame (stortingskandidat, Oslo Arbeiderparti) i et innlegg i Dagbladet 9. juni og utdypet det slik:

"Jeg har gjort mye for mitt lille land. Jeg er en god samfunnsborger, politisk aktiv og betaler skatt. Samtidig opplever jeg at alt dette ikke betyr noe. Det blir fullstendig ignorert bare fordi jeg er muslim. Jeg føler at det jeg gjør for dette landet er og blir bortkastet."

- Lar vi økningen i voldelig islamisme føre til mistenksomhet mot alle muslimer, ofrer vi litt av oss selv og vi stiller svakere i kampen mot terror, skrev Ap-leder Jonas Gahr Støre i en kommentar i Dagens Næringsliv 10. juni og utdypet det slik:

"De som setter alle muslimer i bås gjør det vanskeligere å vinne tillit hos de muslimske lederne som nå må ta et større ansvar og som lettest kan nå frem til dem som er sårbare for å bli radikalisert.

- En verdensomspennende sivilisasjonskrig kan virke mer håndterbar enn livets mange urettferdigheter, skrev studenten Warsan Ismail i en signertkommentar i Klassekampen 10. juni (ikke på nett) og pekte bl.a. på at:

"Erkjennelsen av at terroristene er muslimer og handler i tråd med en obskøn fortolkning av religion, endrer ikke virkeligheten. Verken hundre engelske imamer som nekter å bisette terrorister eller sytti tusen muslimske lærde som erklærer at terrorister ikke er muslimer, kan endre virkeligheter."

- "Maria" var i tyveårene, men fikk ikke bestemme ektefelle eller innetid selv, startet en overskrift i Aftenposten 12. juni og oppsummerte saken slik:

"Dette er historien om hvordan en minoritetsjente i begynnelsen av 20-årene, omgitt av en storfamilie som elsket henne, havnet i en situasjon hvor hun ikke så andre muligheter enn å bryte med dem.

- Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg i skolen, kunne vi lese på NRK nyheter 12. juni, som kunne fortelle at innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (FrP) forklarer slik:

"Det er et klart og tydelig budskap om at dette er noe vi ikke aksepterer. Vi oppfatter det som kvinneundertrykkende, og det hører ikke hjemme i Norge."

Og denne lista kunne vært gjort mye, mye lengre, men i tillegg til å illustrere at konfliktlinjene er mange er den også tilstrekkelig til å illustrere at mange av konfliktlinjene også er knyttet til religionen islam og kulturelle praksiser som ofte knyttes til islam eller muslimske land og kulturer.

- Islamkritikk på deletoppen, kunne avisa Klassekampen fortelle sist uke:

"De islamkritiske nettstedene Document og Human Rights Service seiler opp på lista over medier som har flest delte saker i sosiale medier."

Dagen etter kunne de fortelle at "Antirasistisk senter har lansert en ny plattform som skal være en motoffensiv til de islamkritiske nettstedene" og i dag kan de fortelle om "nomalisert islamkritikk" også i Sverige:

"I Sverige har alternative medier som stiller seg sterkt kritiske til islam, innvandring og den etablerte pressens dekning av disse temaene, breiet seg i offentligheten i lang tid allerede."

Og religionshistoriker Hanne Nabintu Herland kunne for noen uker siden rapportere om "eksplosiv vekst" for sitt nettstedet "The Herland Report", som i går la ut et ferskt intervju med Walid al-Kubaisi med tittelen "Islamismen vil erobre Europa".

Islam - en del av problemet ...

En som lenge har satt et kritisk fokus på innvandring og islam er Hege Storhaug i Human Rights Service, som høsten 2015 ikke la skjul på hva hun mente om islam da hun ga sin siste bok denne tittelen:

"Islam. Den 11. landeplage."

- Boken er et gjennomgripende oppgjør med den islam som har befestet seg i maktposisjon i Norge og Europa, et uforsonlig islam i kamp mot frihet, jøder, kvinner, homofile og frihetsorienterte muslimer, skrev hun i forkant av lanseringen og la til: 

"Jeg er nok ikke optimist lenger med tanke på fremtiden. Jeg er realist, og jeg tror at med den voldsomme folkevandringen kombinert med Den islamske staten og uforsonlig islam allerede etablert hos oss, vil vi om en håndfull år kunne se om Europa seiler inn i solnedgangen eller heiser verdiene sine."

- Med denne boken har Hege Storhaug meldt seg ut av debatten om islam og muslimer i Norge, mente Fafo-forsker Olav Elgvin i en anmeldelse i Morgenbladet, mens Elin Ørjasæter innledet sin omtale av boka i Aftenposten slik:

"Politikere som sier at ´islam har ingenting med terror å gjøre´, har bare ikke giddet å sjekke. Storhaug har tatt jobben for dem."

En annen som ikke er veldig optimistisk er den algeriske forfatteren Boualem Sansal, som i 2015 gav ut romanen 2084: Verdens undergang. Boka kom på norsk i år.

- I "2084: Verdens undergang" maner den algeriske forfatteren Boualem Sansal frem den absolutte islamistiske fremtid, skrev Bjørn Gabrielsen i sin anmeldelse i Dagens Næringsliv tidligere denne måneden, mens Vårt Land omtalte boka under tittelen:

"Varslar slutten på demokratiet i dyster framtidsfabel."

Overfor Vårt Land sier forfatteren at "dagens islam er ein karikatur av det opphavlege islam" og forklarte bakgrunnen for boka slik:

"Eit afrikansk ordtak seier: Det er betre å klage i dag enn å gråte i morgon. Eg håper framtida opnar auga for min spådom om eit islamistisk verdsherredøme i nær framtid."

... eller løsningen?

- Islam er ingen dødskult, skrev Muhammad Usman Rana i en kronikk i Afetnposten våren 2016, og oppsummerte et av hovedbudskapene i sin bok "Norsk islam – hvordan elske Norge og Koranen samtidig" slik:

"Å forene det å være troende muslim og samtidig europeer er den langsiktige løsningen på muslimenes radikaliseringsproblem."

- Rana og andre moderate og konservative muslimer, som kritiserer reformasjon av Islam og appellerer til å gå tilbake til "1400 år med islamsk tradisjon med meningsmangfold og religiøse diskusjoner", mangler fremtidsvisjoner og viljen til ta det smertefulle skrittet fremover, mente imidlertid Shahram Shaygani, som leder Senter for Sekulær Integrering (SSI). I sitt svar til Rana oppsummerte han sin kritikk slik:

"I deres tankesystem er det fortsatt slik at Allah sitter øverst på tronen, og vi mennesker er hans skapninger."

I fjor kom også antologien "Islamsk humanisme", med bidrag fra blant andre Linda Noor, leder for tenketanken Minotenk.

– Vi vil løfte frem de positive endringene som skjer blant muslimer, sa Noor til Aftenposten da boka kom sist høst og i en anmeldelse i avisa Vårt Land konkluderte Jorunn Økland slik:

"Antologien Islamsk humanisme får fram hvordan islam med sitt normative grunnlag har de beste forutsetninger for å fungere i et flerreligiøst, individualistisk og vitenskapsåpent samfunn."

- Konstruktiv bok om islam, mente også Sylo Taraku i tankesmia Agenda, mens Lars Akerhaug innledet noe mer kritisk i sin omtale på Minerva:

"Antologien «Islamsk humanisme» er et prisverdig forsøk på islamsk nytenkning, men farer med harelabb over viktige spørsmål."

Han avslutter slik med en etterlysning av "elefanten i rommet":

"... nei, ikke islam, men den overveiende politiske tolkningen av denne religionen. Det dreier seg ikke om at muslimer skal eller må bli sekulære, men om at muslimer må kunne leve godt i en sekulær stat. Og det er også i muslimenes interesse."

Skyttergravskrig med for mye empati?

Blant de som er opptatt av å hindre et islamistisk herredømme, og at vi selv undergraver demokratiet, er professor i historie Øystein Sørensen, professor i statsvitenskap Bernt Hagtvet og historiker Nik Brandal, som ifjor utga boka "Islamisme. Ideologi og trussel". I et felles innlegg om boka i VG i fjor vår innledet de slik:

"Hva er islamisme? Hva er forholdet mellom ideologien islamisme og religionen islam? Hvordan skal de vestlige demokratiene forholde seg til islamisme."

- Problemet oppstår fordi islamismen legitimerer seg med islam, og oppfatter seg selv som islam, mener de og utdyper det slik:

"Dette betyr at islamske hellige skrifter og tradisjoner også åpner for den islamistiske tolkningen. Det er heller ikke vanntette skott mellom islamistiske og ikke-islamistiske tolkninger av islam."

De oppsummerte debatten til nå slik:

"Debatten til nå har vært preget av en skyttergravskrig mellom ytterliggående fløyer til høyre og venstre, som interessant nok har endt opp med å omfavne ulike deler av islamistenes selvforståelse: På høyresiden er man enig i at det ikke er noe skille mellom islam og islamisme, mens venstresiden er enig i islamistenes påstand om at de fører en rettferdig frigjøringskamp."

- Skremselspropaganda fra kunnskapens høyborg, mente lingvisten Anne Birgitta Nilsen, som i en kommentar i Dagbladet utdypet det slik:

"Forsiden til boka om islamisme, redigert av to profilerte professorer og en historiker, overrasker. På forsiden troner Jihadi John. Ikke en gang Norges mest iherdige og mest utskjelte islam-motstander, Hege Storhaug, er i nærheten av å finne på noe slikt."

Sørensen, Hagtvet og Brandal er ikke de eneste som har vært opptatt av og bekymret over "ekkokamre" og de skyttergravskrig i innvandrings- og islamdebatten. Det var noe av bakgrunnen for NRK-serien "Flukt", der NRKs programleder Leo Ajkic tidligere i år blant annet spurte:

"Hvordan kan man bli enige når alle roper og ingen lytter?"

I et innlegg i VG i mai beskrev evolusjonsbiolog Jens Andreas Huseby dagens debattklima slik:

"Dagens harde debattklima og stadige angrep på medlemmer av utgrupper gjør det vanskelig å holde hodet kaldt og truer dermed også det litt kunstige fellesskapet som vi har skapt i det demokratiske overbygget. Det er derfor innvandrings- og ikke minst islamdebatten får ellers rolige, siviliserte nordmenn til å «hate» hverandre; når nye grupper kommer inn i demokratiet er det godt å forsvare svake grupper mot sterkere gruppers overgrep, og det er godt å forsvare demokratiet mot grupper som ikke vil underlegge seg det."

- Å dele verden inn i "oss" og "dem" er ikke forbeholdt europeiske høyreekstremister. Vi gjør det alle sammen, helt instinktivt, påpekte han og advarte:

"Mer empati gir mer vold". 

Uansett, både de steile og de litt mindre steile frontene i denne "skyttergravskrigen" har kommet løpende til utrykk i debatten om islam i norske medier det siste året. Nedenfor tar vi et lite tilbakeblikk på noen av dem.

Selbekk m.fl. vs. Bushra Ishaq m.fl. om ytringsfrihet og islamhat

I fjor vår sluttet en rekke norske forskere og samfunnsdebattanter, som Thomas Hylland Eriksen, Bushra Ishag og Erwin Krohn, seg til et opprop i Journalisten. Der ba de mediene skille mellom islamkritikk og muslimhat og krevde svar fra norske redaktører og journalister.

- Norges redaksjoner må bli bevisste på hva som er innenfor “kritikkens” grenser, mente de og utdypet det bl.a. slik:

"Kritikk av uforsiktig og uriktig bruk av islamkritiker-begrepet er blitt rettet mot norske aviser flere ganger tidligere, men sjelden har skribentene fått respons fra de adresserte journalistene eller avisene. Ingen eller svært svak begrunnelse for den upresise karakteriseringen er blitt gitt."

I en kronikk i Aftenposten fikk de svar - fra en rekke journalister, redaktører,  forfattere og forskere, som Vebjørn Selbekk, Inger-Lise Lien og Walid al-Kubaisi. De mente at "dette er en umulig oppgave" og utdyper det slik:

"Hvem tør å kritisere islam da, dersom man frykter å bli stemplet som muslimhater? Da blir det ikke frihet til å komme med kritikk. Frihet styrt av frykt er i praksis undertrykkelse."

- Forsøk på å skape rene sinn er urealistisk, fascistisk, og farlig, mente de og avsluttet slik:

"«Din tanke er fri», er en sang som synges i norske konfirmasjoner. Det initiativtagerne bak oppropet ønsker, er å fjerne denne friheten og innføre et tankediktatur?"

Terje Tvedt vs. Torbjørn Jagland om islamismen og elitens tenkemåter

Historieprofessor Terje Tvedt utga i fjor boka "Norske tenkemåter", som ble introdusert slik av forlaget:

"'Norske tenkemåter' skildrer en offentlighet og et politisk lederskap som dermed mangler en klar plan for å håndtere islamisme og terrorisme, administrere masseimmigrasjon, forsvare demokratiet og bevare velferdsstaten."

Sine egne tenkemåter ga han bl.a. uttrykk for i debatt i Dagbladet med generalsekretær i Europarådet, Torbjørn Jagland.

- Jo mer vi snakker om dem og oss, jo mer vi ønsker å vinne over dem, jo flere blir rekruttert, skrev Jagland i en kronikk i Dagbladet i fjor vår og utdypet det slik:

"President Bush erklærte i sin tid  «krigen mot terror». Han forstod ikke på det tidspunktet hvor mye dette mobiliserte de som hadde bare et ønske, nemlig å bli involvert i en slik krig mot «vesten», satan. Nå hører vi ekkoet.  «Vi skal vinne», «kampen skal trappes opp». «Vi står overfor et vannskille»."

- Vi lever i en tid da hevdvunne verdensbilder står for fall og det blir stadig klarere at det er et økende gap mellom samtidens konfliktlinjer og det politiske lederskaps forståelse av dem, skrev professor Terje Tvedt i en kommentar til Jagland og utdypet det slik:

"Jagland plasserer Europa i sentrum for alt og som forklaring på alt, og det innebærer at islamsk terrorisme fortolkes bare som et europeisk fenomen, mens den i virkeligheten rammer kristne i Pakistan, hinduer i India, og, ikke minst, andre muslimer i Midtøsten. Jagland kombinerer taushetens og selvbebreidelsens strategi på en måte som uvegerlig vil forsterke det polariserte verdensbilde han advarer mot."

- Alle som har fulgt med på hva Europarådet gjør og planlegger å gjøre når det gjelder å bekjempe islamismen vet at hans påstander er gale, skrev Jagland i sitt svar, mens Tvedt sto på sitt i sin oppfølging:

"Thorbjørn Jaglands svar på min kronikk bekrefter og utdyper, beklageligvis for Europa, vil jeg si, at min oppsummering av hans strategi for kampen mot islamsk terrorisme og plan for å «skape» en ny verdenshistorisk fortelling var helt dekkende."

I en kronikk i Aftenposten noen måneder senere, i kjølvannet av terrorangrepet i den franske byen Nice, var Tvedt tydelig i sitt syn på islamismen:

"Ikke bare den vestlige sivilisasjon, men sivilisasjonen overhodet er truet av islamismen. Det er en form for fanatisme og dogmatikk som ikke krever fromhet i livsførselen (som noen later til å tro) og som det er svært vanskelig å forstå logikken bak, men som utallige studier like fullt viser at er i stand til å motivere mange til å ta andres liv på de mest bestialske måter."

Hege Storhaug ("fryktens heks") vs. Per Fugelli ("godhetstyrannen")

Sosialmedisiner Per Fugelli utga i fjor boka "Vaksinen. Mot frykt, terror og rasisme", som ble presentert slik på forlagets nettsider:

"Per Fugelli vil samle den norske flokken: Våre nye landsmenn må godta de norske grunnverdiene. Samtidig må vi la være å mistenkeliggjøre «de fremmede»"

- Farebildet av muslimene er i ferd med å feste seg, ikke bare på TV-skjermen, men i folks virkelighetsbilde, skrev Fugelli i en kronikk i Dagbladet sist høst, der han tok utgangspunkt i denne boka. Der pekte han også på at Anders Behring Breiviks mål var "å eliminere muslimene fra Norge og Europa" og spurte: "Er dette målet fjernere eller nærmere nå enn for fem år siden?" I sitt svar begynte han slik:

"Beivik hentet deler av sine vrangforestillinger om snikislamisering og «kalifatet» fra Fremskrittspartiet (Frp) som han var medlem av i sju år. I dag er Frp med sin muslimhets båret på gullstol inn i Statsrådssalen. Breivik bygget sin paranoia med råstoff fra Fjordmann og Hege Storhaug, den gang sett på som aparte ekstremister."

- Hersketeknikken der han hele tida skal klistre meg opp til Breivik, er det eldste skitne trikset i boka, uttalte Storhaug til Dagbladet. I et svarinnlegg hevdet hun at "ingen tror på Fugelli lenger" og utdypet det slik:

"Ingen tror på Fugelli og hans like lenger. Han er vår tids Chamberlain: Gårsdagens mann som klamret seg til et ynkelig håp da Europa ulmet. For folk ser hva islam gjør med frihetsverdiene våre. Derfor er medisinen som jeg foreskriver tydelig. Enten må islam tilpasse seg våre frihetsverdier, eller så må islam finne et annet sted å være."

- Storhaug lever i ei boble, mente samfunnsdebattant Mina Bai i et debattinnlegg, mens sosiolog og skribent Kjetil Rolness i et annet innlegg mente at Fugelli er Storhaugs speilbilde og utdypet det slik:

"Den ene vil redde oss fra den andre. Men godhetstyrannen og fryktens heks har mye til felles."

Kjetil Rolness vs. Thomas Hylland Eriksen om mllioninnvandring

I et lengre intervju med professor Thomas Hylland Eriksen i Morgenbladet i mars i år kunne vi bl.a. lese at:

"Hele tiden siden han ankom Blindern og norsk offentlighet i 1980-årene, og ble professor i sosialantropologi i 1995, har Hylland Eriksen holdt frem også de positive sider ved globaliseringen, ved innvandringen, ved digitaliseringen, og dermed også ved oppløsningen –  eller bedre, endringen – av tradisjoner."

Sosiolog og skribent Kjetil Rolness merket seg at avisa hadde glemt hva Hylland Eriksen foreslo i et tidligere intervju - i 2004:

"Norge kan ta inn 1,5 millioner innvandrere frem til 2050, og de bør i hovedsak etablere seg i hovedstadsområdet."

- Dermed slipper Norges fremste talsmann for mangfold og kosmopolitisk holdning å svare for «kunnskapene» han selv har spredt gjennom snart tre tiår, skrev Rolness i en kommentar i VG med tittelen "professorens innvandringsfantasier", der han omtalte Hylland Eriksens tanker slik:

"Tanker som har mistet mye troverdighet, og bidratt til å skape den mistilliten som dagens høyrepopulister kan utnytte. I stedet får vi mer moralisering over populistene. Hylland Eriksen forstår at arbeidere som mister jobben til Kina, har grunn til frustrasjon. Men Ukip og Trump 'gjør en stor feil, nemlig mistenkeliggjøring av fremmede folk. Det er sjofelt og analytisk svakt. Dårlig gjort, er det.'"

- Det er ingen nyhet at Kjetil Rolness er negativt innstilt til innvandring, og at han har et særlig spisst horn i siden til muslimsk innvandring har mange norske avislesere trolig fått med seg, skrev Hylland Eriksen i sitt tilsvar og mente bl.a. at:

"Rolness later til å tro at jeg har hatt enorm innflytelse på den norske tenkemåten og handlemåten overfor minoriteter. Det må skyldes en misforståelse."

- Fordi jeg har ytret meg om negative sider ved innvandring og islam, er jeg ifølge Thomas Hylland Eriksen «negativt innstilt til innvandring», og særlig «muslimsk innvandring», konstaterte Rolness og mente i et siste innlegg at:

"Denne stråmannen havner da i bås med de redde, dumme og onde, de som frykter eller hater fremmede. I motsetning til de åpne, nysgjerrige og humane, de som ikke «deler folk i oss og dem». Bortsett fra at de gratulerer seg selv med et mye bedre menneskesyn enn de andre. Terje Tvedt kalte det godhetstyranniet."

Retriver: et nyansert mediebilde

Debatten vi har gjengitt utdrag fra ovenfor er bare noen av de mange debatter som har rast i norske medier det siste året. Nedenfor har vi samlet et større antall lenker til denne debatten enn de vi har kunnet ta med ovenfor. Lite tyder på at behovet for denne type debatt vil avta i årene som kommer, men kanskje er ikke mediedebatten så ille som mange tror?

I en kommentar i Aftenposten i slutten av mai innledet Kristina Nilsen og Ane Kathrine Strand i medieselskapet Retriever slik:

"Islam og muslimer er et av de mest omtalte temaene i norske redaksjonelle medier, viser en medieanalyse utarbeidet av Retriever på oppdrag fra Fritt Ord. Pressens dekning kritiseres ofte, men Retriever finner et nyansert mediebilde med mange ulike stemmer og perspektiver."

- Et hovedfunn er at pressen utøver en konsekvent begrepsbruk og sjelden setter likhetstegn mellom muslimer og terror, skriver de, men påpeker også at:

"Den felles offentligheten er (...) under press fra flere kanter, også i Norge".

- Presset øves ved at aktører med ulike ståsteder forsøker å begrense andres ytringsfrihet og ved at diskusjonene flytter seg over i lukkede rom og inn i ekkokamre i sosiale medier, mener de og avslutter med følgende oppfordring:

"Vi må derfor oppmuntre alle som ønsker det, til å delta i debatten, støtte dem som gjør det, og dermed stiller seg i en sårbar posisjon og oppfordre mediene til å legge til rette for et godt ytringsklima."

______________________________

Lenker:

Bøker:

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Muslimene har allerede vendt terroristene ryggen. Kommentar av Hamza Ansari (lege og debattant) i Dagbladet 15.06.2017
  Radikaliseringsdebatten i kjølvannet av de blodige terroranslagene i Manchester og London vitner om en flau stillstand i det offentlige ordskiftet.
 • Normalisert islamkritikk. Klassekampen 15.06.2017
  Nettsteder som er kritiske til islam og innvandring har blitt en etablert del av den svenske offentligheten. – Normaliseringsprosessen har gått ekstremt fort, sier kulturredaktør i Aftonbladet Åsa Linderborg.
 • Asylinstituttet bør avskaffes – av hensyn til alle i Norge, inkludert de «skamløse». Kommentar av Helge Lurås (Senter for internasjonal og strategisk analyse - SISA) i Aftenposten 14.06.2017
  Det masseinnvandringen allerede har skapt, er kultur- og verdikonflikter. De stikker dypt, og forhindrer oss i å ha en felles identitet. Folk er heller ikke modne for konklusjonen: At asylordningen av hensyn til alle oss som bor her, inkludert de «skamløse», burde avskaffes i sin nåværende form.
 • Støre og radikal islamisme. Debatt av Torbjørn Røe Isaksen (H) i Dagens Næringsliv 14.06.2017
  Når Støre går så tungt inn i terrordebatten, synes jeg også han burde benyttet sjansen til å si noe om sine egne standpunkter fra bare noen få år tilbake. I 2009 gikk Martin Kolberg ut og sa at radikal islamisme var en trussel. Svaret fra statsråd og stortingskandidat Jonas Gahr Støre var klart, men oppsiktsvekkende: «Radikal islam er ikke et problem i Norge i dag». Dette var mange år etter 11. september, etter bombeangrepet i London, etter Madrid.
 • Muslimene har allerede vendt terroristene ryggen. Kommentar av Hamza Ansari (lege og debattant) i Dagbladet 15.06.2017
  Radikaliseringsdebatten i kjølvannet av de blodige terroranslagene i Manchester og London vitner om en flau stillstand i det offentlige ordskiftet.
 • Muslimers holdning til politikk er ikke som mange tror. Kommentar av Torgeir E. Fjærtoft (Senter for islam- og midtøstenstudier - UiO) i Vårt Land (verdidebatt) 14.06.2017
  Mange muslimkritikere tror at muslimer, i motsetning til oss i våre moderne vestlige samfunn, ikke skiller mellom religion og politikk. Det er feil. Det er viktig at vi i Norge ikke misforstår konfliktene i Midtøsten. I sentrale spørsmål der religion påvirker politikk, som synet på verdslig makt og forholdet til andre retninger i Islam, går det viktige skillelinjer innen begge de store hovedretningene (sunnier og sjiaer).
 • IS oppfordrer til angrep på flere kontinenter. Aftenposten (NTB) 13.06.2017
  Den islamske stat (IS) oppfordrer sine tilhengere til å angripe USA, Europa, Russland, Asia og Australia, sier en talsmann i opprørsgruppa.
 • Vår tids krig. Kommentar av Mah-Rukh Ali (journalist og forfatter av boken «Trusselen fra IS») i Dagens Næringsliv 12.06.2017
  Hvis «krigen mot terror» tilhørte George W. Bush og 2000-tallet, hvem kriger vi mot i 2017?
 • En truende advarsel. Kommentar av Anders Giæver i VG 12.06.2017
  Da bomben gikk av i Regjeringskvartalet 22. juli 2011 trodde Rustad og kommentatorkorpset hans, i likhet med de fleste av oss, at terroren Mohyeldeen Mohammad «advarte» mot, var kommet til Norge og at vi var gjenstand for islamistisk terror. Det viste seg altså ikke å stemme. Anders Behring Breivik hadde tidvis vært aktiv i Documents kommentarfelt.
 • Terror skaper frykt og vi frykter terror. Kommentar av Erwin Krohn (Anti-rasistisk senter) i Dagbladet 12.06.2017
  Når man tegner det store stygge bildet av islam som en krigersk religion og alle muslimer som potensielle terrorister er man kraftig historieløs og perspektivløs.
 • Å nedkjempe en slik fiende krever utholdenhet og klokskap, ikke enkle slagord og lettvinte løsninger. Kommentar av John O. Egeland i Dagbladet 12.06.2017
  Kampen mot terror må bygge på kunnskap om fiendens motiver, metoder og mål. Det krever både refleksjon og politisk disiplin.
 • Farlig rivalisering i Midtøsten. Lederkommentar i Aftenposten 11.06.2017
  Utviklingen i Midtøsten er avgjørende for om den muslimske verden blir mer radikalisert. Det går en direkte linje fra geopolitikk og maktkamp i regionen til radikalisering i Norge og andre europeiske land.
 • Ny muslimsk fellesorganisasjon etablert. Vårt Land 10.06.2017
  Moskeer og muslimske organisasjoner som er misfornøyde med Islamsk Råd Norge og Methab Afsar har nå dannet en ny dialog-organisasjon.
 • Når vi utfordres av terror. Kommentar av partileder Jonas Gahr Støre (Ap) i Dagens Næringsliv 10.06.2017
  Lar vi økningen i voldelig islamisme føre til mistenksomhet mot alle muslimer, ofrer vi litt av oss selv og vi stiller svakere i kampen mot terror. De som setter alle muslimer i bås gjør det vanskeligere å vinne tillit hos de muslimske lederne som nå må ta et større ansvar og som lettest kan nå frem til dem som er sårbare for å bli radikalisert.
 • Vestlig antiterrorpolitikk skaper mer terrorisme. Kommentar av Sondre Lindahl i Dagsavisen (nye meninger) 10.06.2017
  Kan «god» vold brukes til å bekjempe «ond» vold?
 • Ingen jihadister i våre gater. Kronikk av Aslak Sira Myhre i Dagsavisen (nye meninger) 10.06.2017
  Det finnes ingen krig mot terror, rett og slett fordi det ikke finnes noe terrorland, eller noen terrorstyrke å krige mot eller vinne over. Terroren er løst organisert i hemmelige celler og den er ideologisk motivert. Religiøst og politisk. Men om troen på at kampen kan vinnes som en tradisjonell krig, er en del av høyresidas blindsone i møtet med jihadistisk terror, så er den ideologiske motivasjonen for jihadistisk terror venstresidas.
 • Regjeringen vil frata terrormistenkte statsborgerskap. ABC Nyheter (NTB) 10.06.2017
  Regjeringen vil gjøre det mulig å frata statsborgerskapet til personer på grunn av straffbare forhold eller som utgjør en trussel mot nasjonale interesser.
 • Amerikanere marsjerer mot islamske lover i over 20 byer. Dagsavisen (NTB) 10.06.2017
  Det er varslet protestmarsjer mot islamske lover i over 20 amerikanske byer lørdag. Kritikere mener de bidrar til å nøre oppunder ubegrunnet frykt og fordommer.
 • Ruster opp til mediekrig. Klassekampen 10.06.2017
  Antirasistisk senter har lansert en ny plattform som skal være en motoffensiv til de islamkritiske nettstedene.
 • Islam, en nær slektningKommentar av Torgeir E. Fjærtoft (Senter for islam- og midtøstenstudier, Universitetet i Oslo) i Vårt Land (verdidebatt) 09.06.2017
  En verdig visjon for Luther-året bør være at vi i Norge sammen feirer både jul og Id. Da kunne vi bli en enda bedre modell for hvordan mennesker i Midtøsten kan leve sammen.
 • En flau muslim. Kommentar av Fawzi Abdirashid Warsame (stortingskandidat, Oslo Arbeiderparti) i Dagbladet 09.06.2017
  I det siste har jeg innsett at det ikke er mulig å være både muslim og nordmann samtidig.
 • Islamkritikk på deletoppen, Klassekampen 09.06.2017
  De islamkritiske nettstedene Document og Human Rights Service seiler opp på lista over medier som har flest delte saker i sosiale medier.
 • Utstøting og selvsensur truer ytringsfriheten i Norge. Kronikk av Arnfinn H. Midtbøen, Kari Steen-Johnsen og Kjersti Thorbjørnsrud (forskere ved Institutt for samfunnsforskning) i Aftenposten 09.06.2017
  Folk unnlater å uttrykke det de mener av frykt for å bli misforstått, latterliggjort eller fremstå som rasistiske.
 • Tilliten som forsvant. Morgenbladet 09.06.2017
  Fremskrittspartiets velgere tror minst på det som står i norske aviser. Kvinner og minoriteter opplever vesentlig mer trakassering og hets enn hvite middelklassemenn. Og innvandringskritikere kan oppleve å miste både jobbmuligheter, verdighet og venner når de ytrer seg i offentligheten. I dag legges sluttrapporten for prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge 2015–2017» frem.
 • Ved å angripe eliten og love store innvandringskutt, har Theresa May slukt ytre høyre. Forsker tror oppskriften vil fungere overalt. Aftenposten 08.06.2017
  Statsminister Theresa May har rakt ut en hånd til dem som er opptatt av grensekontroll, patriotisme og lavere innvandring. Det bidrar til å viske ut klasseskillet fra britisk politikk.
 • Jihadisme. Lederkommentar av Bjørgulv Braanen i Klassekampen 08.06.2017
  Terrorforskeren Thomas Hegghammer påpeker at hendelser som Irak-krigen, Guantánamo og droneangrep mot sivile har bidratt til å styrke jihadistene, selv om han understreker at det ikke er noen lineær sammenheng. Men den er der, selv om Unge Høyre-lederen ikke finner grunn til å nevne den med et eneste ord i sin kronikk om årsakene til terror.
 • – Færre vestlige kriger vil gi mindre terror. Kommentar av Frank Rossavik i Aftenposten 07.06.17
  Vestens viktigste tiltak mot terroren, mener Stephen M. Walt, er å snakke mindre om den og å unngå meningsløse kriger i Midtøsten.
 • Viktig markering. Lederkommentar i VG 07.06.17
  Det er opp til det store flertall av fredelige muslimer, de som også utgjør den aller største gruppen av ofre for islamistisk terror, å vise at jihadistisk terror ikke har noen plass i islam.
 • Terror - angrep uten grenser. Kommentar av Malin Stensønes (forfatter) i Aftenposten 07.06.17
  Narrativet må skrives om. For de historiene som siver ut, er ofte beskrivelser av mistilpassede, voldsdømte kriminelle med livsførsel langt unna den askese som forkynnes av radikale islamister. Og enda lenger unna lovlydige muslimers liv, måtte de være sekulære, moderate eller konservative. Like fullt flommer kommentarfeltene over av påstander om at dette er islams sanne ansikt.
 • Jo, terrorfaren er høyere nå enn før og radikalisering har noe med islam å gjøre. Kronikk av Kristian Tonning Riise (leder i Unge Høyre og 1. kandidat på Hedmark Høyres stortingsliste) i Aftenposten 07.06.2017
  Før vi er villige til å innse noen banale realiteter om terror og radikalisering, vil den politiske debatten fortsette å være fryktelig overfladisk. Det har skjedd for mange ganger nå.
 • Kartlegger alle moskeer i Norge, Vårt Land 07.06.2017
  Den islamkritiske organisasjonen Human Rights Service ber sine tilhengere om å dokumentere landets moskeer. – Farlig og direkte uansvarlig, mener Antirasistisk senter.
 • Republikaner foreslår å drepe ytterliggående islamister, ABC Nyheter (NTB) 06.06.2017
  Et medlem av den amerikanske kongressen har tatt til orde for alle ytterliggående islamister bør jages og drepes.
 • Ingen trylleformel mot terrorisme. Lederkommentar i Aftenposten 06.06.2017
  Etter nok en terroraksjon i Europa, er det lett å glemme fremgangen i kampen mot banden av voldsmenn som kaller seg «Den islamske staten» (IS).
 • Statsminister May kraftig ut mot «ond» islamisme, Dagsavisen (NTB) 05.06.2017
  Britisk politi har avdekket fem planlagte terroraksjoner de siste månedene, sier statsminister Theresa May.
 • Når tyrannene gjør politikk til religion. Kronikk av Iyad El-Baghdadi (skribent og forfatter) i Aftenposten 04.06.2017
  Islams verdier inspirerte en gang til motstand hos de underprivilegerte mot herskerne. Siden ble de redusert til regelbøker brukt av de mektige for å piske borgerne til underkastelse
 • Når islam har tatt over verden. Bjørn Gabrielsen anmelder: Boualem Sansal, «2084: Verdens undergang» i Dagens Næringsliv 02.06.2017
  I «2084: Verdens undergang» maner den algeriske forfatteren Boualem Sansal frem den absolutte islamistiske fremtid.
 • Ved den stengde flyktningporten, Walid al-Kubaisi i Dag og Tid 02.06.2017
  Walid al-Kubaisi møter Europas moralske dilemma: Skal vi ta imot dei sårt trengjande flyktningane, eller skal Europa halda fram med å prøva å stengja dei ute?
 • Prest gir terrorismen islam-stempel. Vårt Land 31.05.2017
  – Jeg er lei av alle som sier at terror ikke har med religion å gjøre, sier prest i Den norske kirke. Han er ikke alene om det, men møter også motstand.
 • Selvsagt har den ekstreme islamismen noe med islam å gjøre. Kommentar av Øyvind Strømmen (nyhetsredaktør, hate-speech.org) i Dagbladet 27.05.2017
  Den gode nyheten er at vi allerede har mange verktøy i verktøykassen, verktøy vi vet fungerer. Motmobilisering. Arbeid for å svekke rekrutteringsgrunnlaget. Politiarbeid. Etterretning. Militær innsats. Den gode nyheten er at terrorisme ikke vinner, og at vi ikke trenger å snu samfunnene våre på hodet for å bekjempe den.
 • Slik mener ekspertene man kan stanse islamistisk terror. Aftenposten 26.05.2017
  Lar terroren fra Manchester seg stanse? Vi spurte fire nøkkelpersoner: Politiet, politikeren, forskeren og etterretningseksperten. Her er noen helt sentrale råd.
 • Mediedekningen av islam og muslimer er mer nyansert enn mange tror. Kommentar av Kristina Nilsen og Ane Kathrine Strand (Retriever) i Aftenposten 26.05.2017
  Islam og muslimer er et av de mest omtalte temaene i norske redaksjonelle medier, viser en medieanalyse utarbeidet av Retriever på oppdrag fra Fritt Ord. Pressens dekning kritiseres ofte, men Retriever finner et nyansert mediebilde med mange ulike stemmer og perspektiver.
 • Europa er sårbar for terrorangrep fra jihadister som ikke kommer seg til Syria. Aftenposten 26.05.2017
  Ekstreme islamister som ikke når målet om å slutte seg til IS i Syria, kan utgjøre en terrortrussel i Europa, advarer sikkerhetstjenester og eksperter.
 • Terrorforsker: - Min generasjon kommer ikke til å se slutten på IS. Alle som påstår noe annet, ser ikke virkeligheten. Aftenposten 24.05.2017
  Den islamske staten (IS) har tatt på seg skylden for angrepet mot konsertlokalet i Manchester mandag kveld. Terrorforsker Magnus Ranstorp tror ikke IS vil ikke forsvinne i hans levetid.
 • Varslar slutten på demokratiet i dyster framtidsfabel. Vårt Land 23.05.2017
  Dagens islam er ein karikatur av den opphavlege, meiner den algeriske forfattaren Boualem Sansal. Han er aktuell på norsk med boka 2084. Verdens undergang.
 • President Trump skal holde tale om radikal islamisme i Saudi-Arabia. Dagbladet 18.05.2017
  Det skal utslettes fra jordens overflate, slo Donald Trump fast i sin første tale som USAs president. Nå reiser han til Saudi-Arabia for å snakke radikal islamisme. 
 • Mer empati gir mer vold. Kommentar av Jens Andreas Huseby (cand.scient i evolusjonsbiologi) i VG 15.05.2017
  Dagens harde debattklima og stadige angrep på medlemmer av utgrupper gjør det vanskelig å holde hodet kaldt og truer dermed også det litt kunstige fellesskapet som vi har skapt i det demokratiske overbygget. Det er derfor innvandrings- og ikke minst islamdebatten får ellers rolige, siviliserte nordmenn til å «hate» hverandre; når nye grupper kommer inn i demokratiet er det godt å forsvare svake grupper mot sterkere gruppers overgrep, og det er godt å forsvare demokratiet mot grupper som ikke vil underlegge seg det.
 • Folkestyre. Hei! Kronikk av Bruce Kapferer og Knut Rio (UiO) i Morgenbladet 12.05.2017
  Islamofober! Miserable rasister! Sjåvinister og fremmedfiendtlige! Populisme har fått mye negativ omtale i det siste. Betegnelsen brukes stadig oftere synonymt med ekstremisme, rasisme og diskriminering – altså som det motsatte av demokrati og likhet.
 • Trusler påvirker pressen. Klassekampen 09.05.17
  Norske medier dekker islam mer kritisk, men lar være å trykke karikaturer som følge av trusler fra religiøse miljøer, hevder en ny forskningsartikkel.
 • Nyhetsmediene skaper et oss og dem. Kommentar av Mina Ghabel Lunde (journalist) i Aftenposten 04.05.2017
  Når et terrorangrep som tar fire menneskeliv i vårt naboland, får mangfoldige ganger så mye nyhetsdekning som angrepene som tar 400 muslimske liv, tegner mediene et bilde av islamistene som kun Vestens fiender.
 • Det står i Koranen.... Kronikk av Iyad El-Baghdadi (skribent) i Aftenposten 02.05.2017
  Muslimer som prøver å finne ut av islam på egen hånd, vil høyst sannsynlig treffe på ekstremistisk materiale.
 • Er det islam som driv dem til terror? Kommentar av Ate Møen (UiB) i Bergens Tidende 29.04.2017
  Er det islam som driv unge menn til terror, eller er det heller eit opprør frå utstøytte og fornedra unge menn?
 • Saudi-Arabias ambassadør til Aftenposten: - Islam overstyrer menneskerettigheter. Aftenposten 28.04.2017
  Vestlig kritikk av kvinners stilling i Saudi-Arabia, gjør ikke inntrykk på myndighetene i landet, sier ambassadør Esam Abid Al-Thagafi til Aftenposten.
 • Kunsten å skape fiender, så ingen oppdager fienden. Debatt av Kent Andersen (FrP) i Dagbladet 26.04.2017
  Roten til terrorproblemet er Islam.
 • Norsk ytringsfrihet ofres på antirasismens alter. Preben Dimmen (19) på Si;D i Aftenposten 26.04.17
  Det er ikke lenge siden vi alle kalte oss Charlie. Likevel kan legitim kritikk av islam i dag straffes som et brudd på loven.
 • Ja, la oss diskutere islam og fundamentalisme. Kommentar av Tony Burner (forsker) i Dagbladet 25.04.2017
  Professor Olivier Roy sier at terrorisme ikke følger av islamsk radikalisering, men av islamisering av radikalisme. Det er en vesentlig distinksjon.
 • Det måtte en mørkekvinne til. Kommentar av Astrid Meland i VG 22.04.17
  Kirken kritiserer Islamsk råd for nikab-ansettelsen. Menn med rare hatter og horrible meninger, derimot, er greit.
 • Islamiseringstoget rullar. Kommentar av Hallgrim Ber i Dagsavisen (nye meninger) 21.04.2017
  Kor lenge Europa greier å stå oppreist mot masseinnvandring, demografiske omveltingar og medfølgande kulturskifte, er eit ope spørsmål.
 • Khan var kritisk til islam. Her blir han mishandlet til døde av medstudenter. Dagbladet 20.04.2017
  Rådgiver i tankesmien Agenda, Sylo Taraku, ble så berørt av saken om Mashal Khan at han publiserte et lengre innlegg på sin facebookside. Nå spør han etter større engasjement for å vise avsky mot saker som denne.
 • Islams frigjørende potensial. Kommentar av Farhan Shah (muslimsk filosof, mastergrad ved Det teologiske fakultet, UiO) i Dagbladet 20.04.2017
  En «kritisk selvgranskning» av muslimenes sementerte tankebaner og praksiser er nå en dyd av nødvendighet.
 • Norge gir opphold til islamister. ABC Nyheter (NTB) 19.04.2017
 • Søk i Utlendingsnemndas praksisbase viser at flere som har hatt tilknytning til eller blitt anklaget for å ha tilknytning til islamistgruppen Hizb ut-Tahrir, har fått opphold i Norge. Dette skjedde blant annet så sent som i fjor, skriver Minerva.
 • Terroristenes nyttige idioter er de som nekter å innse terrorens årsak. Debatt av Kent Andersen (FrP) i Dagbladet 13.04.2017
  9. april angriper Sebastian Stein meg for å «slå politisk mynt» på terroren i Stockholm, og spre frykt, splid og polarisering av samfunnet. Det er det samme innholdsløse tøvet som er sunget siden Theo van Gogh i 2004, og svaret mitt er som alltid: Det er ikke ytringsfrihet som splitter samfunnet. Det klarer islam fint selv, i alle land hvor Islam får fotfeste.
 • Terroristene skal ikke få bestemme. Lederkommentar i VG 12.04.2017
 • Selv om færre fremmedkrigere drar til ruinene av det såkalte kalifatet og flere norske islamister sitter bak lås og slå, forventer terrorforskere nye angrep.
 • Kampen mot de vantro. Kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 12.04.2017
  Europas høyrenasjonalister frykter islamsk overtagelse av Europa. IS sier de slåss mot korsfarere, mot arvtagerne til reisefølgene av riddere, røvere og religiøse skrullinger som på 1100 og 1200-tallet forsøkte å erobre den hellige byen Jerusalem. Begge tar feil.
 • Er det venstreorientert å unnskylde islams reaksjonære sider? Kommentar av Andreas C. Halse (Svenssonstiftelsen) i Aftenposten 12.04.2017
  Ifølge en tradisjonell forståelse på ytre venstre vil kritikk av islam være høyreorientert. Både fordi en del vil mene at det tar fokus vekk fra viktigere saker, og mange tolker det som å sparke nedover på en minoritet fremfor oppover mot makten. Man kunne hevdet at det er motsatt.
 • Venter økt islamistisk terror. Klassekampen 11.04.2017
  Til tross for at det ekstreme islamistiske miljøet i Norge er svekket, forventer terrorforsker Petter Nesser en økning i antallet islamistiske terrorangrep i både Norge og Europa.
 • Den norske islamisten. NRK nyheter 06.04.2017
  En biltur til Sverige skulle vise seg å få stor betydning både for islamisten Ubaydullah Hussain, 18-åringen han ville sende til Syria, og filmskaperen som fulgte dem.
 • Her er Ubaydullah Hussains «mentor og inspirasjonskilde». Dagbladet 06.04.2017
  En av Storbritannias farligste menn er «nær» venn med den dømte islamisten. Nå er de begge i fengsel.
 • Islamisten sa at han ville knuse statuene ved Oslo rådhus. Aftenposten 06.04.2017
  Ubaydullah Hussain sitter foran Oslo rådhus og drømmer om et sharia-styrt Norge. Så sier han: «Da skal jeg personlig være med på å knuse alle disse statuene her».
 • Den norske islamisten som sendte andre i døden for seg. Kommentar av Marie Simonsen i Dagbladet 05.04.2017
  I går ble Ubaydullah Hussain dømt til ni års fengsel. Nå kommer den unike dokumentaren om den norske islamisten.
 • Viktig dom mot Hussain. Kommentar av Lars Akerhaug i VG 05.04.2017
  Med Ubaydullah Hussain bak lås og slå kan det radikale islamistmiljøet stagnere ytterligere, eller bli helt pulverisert.
 • Wahabismen utfordrer våre friheter. Kommentar av Carl Schiøtz Wibye (tidligere ambassadør til Saudi-Arabia) i Aftenposten 02.04.2017
  En liten gruppe radikale islamister prøver å rive ned det vi har brukt århundrer på å bygge opp: Ytringsfrihet, likestilling, demokrati og fremfor alt: Tillit.
 • Bygger bro med tolerant sekularisme. Vårt Land 30.03.2017
  Bård Vegar Solhjell ser ingen motsetning mellom en livssynsnøytral og en livssyns­åpen stat. Samtidig mener den tidligere SV-nestlederen konservativ islam må endres for å fungere i Norge.
 • Islamsk Råd kan miste statsstøtten. Aftenposten (NTB) 30.03.2017
  Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har bedt juristene i departementet om å se på om Islamsk Råd fortsatt oppfyller betingelsene for å få statsstøtte.
 • Islamkritikk skal forsvares – men ikke muslimhat. Kommentar av Nancy Herz i Aftenposten 30.03.2017
  Når muslimske kvinner må bruke mye energi på å rettferdiggjøre seg, tappes de for krefter de kunne brukt på å bekjempe ekstremisme og tvang.
 • Muslimer må bli langt mer inkluderende enn det de er i dag. Kommentar av Mustafa Hussain og Abu Nazila (Foreningen Ilmr) i Dagbladet 24.03.2017
  Europa har helt siden 2001 opplevd en rekke blodige islamistiske terroraksjoner som enten har rammet blindt, eller rammet spesifikke ikke-muslimske individer og mål. På dagen i dag derimot, for akkurat ett år siden, opplevde Europa antageligvis sin aller første islamistiske terroraksjon rettet mot et muslimsk individ.
 • Den gode, den onde og den fremmede. Debatt av Kjetil Rolness i VG 23.03.2017
  Fordi jeg har ytret meg om negative sider ved innvandring og islam, er jeg ifølge Thomas Hylland Eriksen «negativt innstilt til innvandring», og særlig «muslimsk innvandring». Denne stråmannen havner da i bås med de redde, dumme og onde, de som frykter eller hater fremmede. I motsetning til de åpne, nysgjerrige og humane, de som ikke «deler folk i oss og dem». Bortsett fra at de gratulerer seg selv med et mye bedre menneskesyn enn de andre.
 • Lover å utslette IS. Dagbladet 23.03.2017
  - USAs politikk er å ødelegge og utslette denne barbariske gruppen. Det skal vi gjøre, sier USAs utenriksminister Rex Tillerson da han åpnet konferansen som samler utenriksministere fra 68 land i koalisjonen for å bekjempe Den islamske staten (IS).
 • Midtausten-ekspert John Esposito: – Det er som forgjeves å forske på ein sjukdom. NRK nyheter 21.03.2017
  Han er ein av USAs leiande ekspertar på Islam og Midtausten. Han meiner problemet ikkje er radikalisering, men apati.
 • Derfor skriver VG om det høyreekstreme Europa. Kommentar av Gard Steiro i VG 19.03.2017
  Fascister, kristenfundamentalister, nasjonalister og islamhatere. Selv kaller de seg patrioter. VG har reist gjennom det brune Europa.
 • Frykten for islam vokser. Ikke bare i USA, men også i Europa. Aftenposten 14.03.2017
  Det er et misforhold mellom fakta og fiksjon i folks oppfatning av muslimer, mener islam-ekspert.
 • Strategiske barbarer. Vårt Land 12.03.2017
 • De ensomme ulvene kjennetegner islamistisk terror. Der sterke ledere tidligere styrte, er organisasjonene nå løst sammensatte nettverk.
 • Muslimske feminister har alltid vært på frammarsj. Kommentar av Attia Mirza i Dagbladet 10.03.2017
  Islam er i medvind i Europa og vesten, men dessverre i harde ordelag som rammer flere uskyldige muslimer – mest av alt kvinner med hijab. Det er islamofobenes storhetstid i den høyre populistiske politikken. Å snakke høyt om multikulturalisme, feminisme og interseksjonalitet er ikke forbeholdt en bestemt gruppe men må debatteres i alle samfunnslag både på grasrotnivå og i akademia.
 • Fremmer feministisk islam. Vårt Land 09.03.2017
  En kvinnekamp pågår fra innsiden av islam, mener forskere.
 • Det som forega å være en vurdering av min nylig publiserte bok, var i realiteten et personangrep. Debatt av Carl Schiøtz Wibye i Aftenposten | 28.02.2017
  Å gå etter mannen snarere enn ballen. Aftenposten publiserte torsdag 23. februar kronikken «En slags konspirasjonsteori om islam». Kronikken forega å være en vurdering av min nylig publiserte bok Terrorens rike (Gyldendal), men var i realiteten et personangrep snarere enn en faglig etterrettelig anmeldelse.
 • Det er en fryktkultur som sprer seg i Norge. Kommentar av Amal Aden i Dagbladet 27.02.2017
  Jeg fulgte med på nettavisens konferanse «Islam. Innvandrere. Ytringsklima». Jeg kjenner meg igjen når Unni Wikan i sitt innlegg forteller hva hun har gjennomgått tidligere. Jeg også opplever en mistenkeliggjøring om rasisme, jeg møter en nedlatende tone og får høre at jeg gir «høyresiden» rett og at jeg er en «Frp- sympatisør». Å stemple en motdebattant slik meninger er feigt og usaklig.
 • En slags konspirasjonsteori om islam. Kronikk av Torgeir Fjærtoft (UiO) i Aftenposten 23.02.2017
  Truer Saudi-Arabias versjon av islam oss nordmenn ved å gjøre muslimer til ekstremister - også her i landet? Det var først da jeg leste mer om Lawrence of Arabia jeg forsto hvor farlig min tidligere kollega, forhenværende norsk ambassadør i Saudi-Arabia, Carl Schiøtz Wibye, er.
 • Her kommer det et hyl fra hylekoret, som Sylvi Listhaug kaller oss. Kommentar av Kirsten Øvregård i Stavanger Aftenblad 10.02.2017
  Dersom Sylvi Listhaug skal arrangere en stor konferanse om islam og likestilling, burde hun hente inn langt mer kompetente deltakere enn anti-islamisten Ayaan Hirsi Ali.
 • Islam-skepsisens mørke side. Kommentar av Hans Petter Sjøli i VG 06.02.2017
 • Drapene i moskéen i Quebec by kan tyde på at mistroen mot muslimer er en farlig understrøm, også i fredelige og liberale Canada.
 • Fra arabisk vår til jihadistisk Disneyland. Syv grunner til at det autoritære er på fremmarsj. Kronikk av Iyad El-Baghdadi (Civita) i Aftenposten 04.02.2017
  Om identitetspolitikk, Trump-seier, venstresidefalitt og islamisk terrorisme og mer.
 • Truslene mot Norge er blitt skarpere og mer komplekse. Lederkommentar i Dagbladet 02.02.2017
  Truslene Norge står overfor er skarpere og mer komplekse enn før. Det kommer tydelig fram i den årlige trusselvurderingen som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) la fram i går. Ekstreme islamister med
 • Partiprogrammer gjenspeiler ikke tiden vi lever i. De er i stor grad irrelevante for utøvende politikk. Kommentar av Christian Tybring-Gjedde (FrP) i Aftenposten 21.01.2017
  Derfor var det ingen partiprogrammer som presenterte tiltak for å løse finanskrisen, intet program tok høyde for flyktningstrømmen til Europa, ingen programkomité som forutså fremveksten av den islamske staten eller borgerkrigen i Irak og Syria, ingen forutså Russlands aggresjon i Øst-Ukraina eller annekteringen av Krim, selv ikke investorer var forberedt på den voldsomme boligprisveksten, ingen forutså Brexit og ingen forutså fallet i oljeprisen og den påfølgende arbeidsledigheten i oljesektoren.
 • Frankrike romantiserte islamismen altfor lenge. Essay av Bjørn Kvalsvik Nicolaysen (Universitetet i Stavanger) i Aftenposten 07.01.2017
 • Franske styresmakter kunne ha skjøna kvar utviklinga skulle bera før åtaket på Charlie Hebdo for to år sidan. Charlie Hebdo vart den siste «kanarifuglen i gruva» - den som oppdagar kva tid det er fare for eksplosjon.
 • Islamleder: – Holdingsarbeidet nytter. NRK nyheter 07.01.2017
  Styreleder i Det islamske forbundet i Norge mener færre muslimer enn før ønsker at blasfemi skal være straffbart.
 • Svært vellykket om islamsk humanisme. Vårt Land 05.01.2017
  Antologien Islamsk humanisme får fram hvordan islam med sitt normative grunnlag har de beste forutsetninger for å fungere i et flerreligiøst, individualistisk og vitenskapsåpent samfunn.
 • Ønsker ikke reformasjonen i islamsk reprise. Vårt Land 05.01.2017
  I en artikkel i tidsskriftet Internasjonal Politikk spør religionsviteren Egil Asprem blant annet om reformasjonen var terrorismens vugge. Likhetstrekkene mellom reformatorene og jihadistene ser han både i mediebruk, i billedstorming og i brutalitet. Asprem er for tiden knyttet til Stockholms Universitet.
 • Bjelker og svin. Kommentar av Nils August Andresen (Minerva) i Vårt Land (verdidebatt) 04.01.2017
  Listhaug må lete etter sin bjelke: Er det ting jeg og mine støttespillere har sagt gjennom de siste 20 årene, som unødig har bidratt til å stemple og stigmatisere­ grupper? Er jeg blitt så opptatt av å støtte­ dem som mest høylytt tar avstand fra i­slam, at jeg har oversett hvordan faktisk endring av islamsk teologi, skritt for skritt, kan finne sted? Har det vi har sagt om å «hjelpe der de er» alltid vært genuint ment, eller har det iblant vært et vikarierende argument?
 • Merkel i nyttårstale: Islamistisk terror er den største trusselen mot Tyskland. VG 31.12.2016
  I 2016 har satt Tyskland på prøve, innrømmer Angela Merkel i sin nyttårstale i år. Samtidig forsvarer hun flyktningpolitikken.
 • Mer islamistisk terror i Europa. Kommentar av Anne Stenersen (FFI) i Aftenposten 29.12.2016
  12 mennesker ble drept da en kapret semitrailer kjørte inn i et julemarked i Berlin før jul. Det er ett av flere terrorangrep i Europa i år. Bør vi bekymre oss?
 • Mer terror i vente. Morgenbladet 23.12.2016
  Europa vil oppleve mer voldelig islamistisk aktivitet de neste ti årene, varsler Thomas Hegghammer, en av verdens ledende terrorismeforskere.
 • Frykt og hat. Kommentar av Hans K. Mjelva i Bergens Tidende 21.12.2016
  Viss islamistane vil skape ei kløft mellom muslimar og resten av verda, er dei på god veg. Nok ein gong gjekk terroralarmen i Europa etter at ein semitrailer køyrde inn i ei menneskemengde på eit juletorg i Berlin måndag. 12 menneske vart drepne, 48 skadde.
 • – Islamistiske gruppers iver etter å forme Norge i sitt eget bilde, er grenseløs. ABC Nyheter 20.12.2016
  NTB hevder at Frps Per-Willy Amundsen blir ny justis- og beredskapsminister. Amundsen er klimaskeptiker og innvandringskritisk. Audun Lysbakken hevder han er en høyrepopulist. 
 • En mors kamp mot radikal islam. Morgenbladet 16.12.2016
  Etter at offiseren Imad Ibn Ziaten ble drept av en terrorist, viet hans mor livet til å bekjempe radikalisering av fransk ungdom. Hun er både høyt dekorert og dødstruet. 
 • Populistbevegelsene næres av islamfrykt. Kommentar av Yngve Kvistad i VG 25.11.2016
  I områder av Europa med relativt stor konsentrasjon av ikke-muslimske immigranter fra Asia og andre steder, finnes det knapt populistbevegelser. I områder med mindre, men tydeligere muslimske samfunn, er de ytterliggående populistene markant til stede, viser studien.
 • Trumps rådgiver: – Islamisme er en ond kreftbyll som må skjæres bort. NRK nyheter 18.11.2016
  Michael Flynn, som skal ha fått tilbud om jobben som Donald Trumps sikkerhetsrådgiver, kom med kraftige uttalelser om islam i en tale i august.
 • Konflikt og terror er elefanten i undervisningsrommet. Ukeavisen Ledelse 16.11.2016
  Konfliktmateriale som terrorisme, radikal islamisme og kvinneundertrykkelse blir prioritert høyt når norske lærere underviser elever i religion.
 • Ubaydullah Hussain tiltalt for terror: Forventet en stor sak. Aftenposten 03.11.2016
  Flere måneder før islamisten Ubaydullah Hussain (31) ble pågrepet og siktet for terror, uttalte 31-åringen til en bekjent at han visste at politiet bygde en stor sak og ville oppsøke ham.
 • Når alle må bli gallere. Kommentar av Per Olav Ødegård i VG 18.10.2016
  Fransk identitet, islam og innvandring er de viktigste tema når den franske høyresiden velger presidentkandidat.
 • Islamisme og menneskerettigheter. Debatt av Stig S. Frøland i Dagbladet 12.10.2016
  Mange islamistiske terrorister i vestlige samfunn har vært høyt utdannet.
 • Islam må være en del av løsningen. Debatt av Bushra Ishaq i Dagbladet 05.10.2016
  Frøland henviser til mitt essay «Vi er i krig», i Dagbladet 3. september, hvor jeg utdyper bakgrunnen for det høye konfliktnivået i muslimske land. Jeg har imidlertid aldri avvist liberalismen, og har ved gjentatte anledninger trukket fram Norge som et idealsamfunn.
 • Mytene om 
hijabens opprinnelse. Kommentar av Sindre Bangstad (UiO) i Vårt Land (verdidebatt) 04.10.2016
  Det er et historisk faktum at muslimske kvinner har dekket til ulike deler av kroppen lenge før fremveksten av den moderne politiske ideologien vi karakteriserer som islamisme.
 • Jeg advarer mot det innbitte hatet mot islam. Debatt av Helge Simonnes i Aftenposten 01.10.2016
  Det er forskjell på en kritisk og en fiendtlig holdning til islam.
 • Fremmedkrigerne - mye mer enn
 religion. Lederkommentar i Vårt Land 01.10.2016
  Selvsagt har det også med religion å gjøre når folk drar til Syria for å krige. Islam og tolkningen av den er opplagt en del av forklaringen. Men religion alene kan ikke forklare det som skjer.
 • Kritiserer islamforskning. Vårt Land 01.10.2016
  Religionsforskere forsvarer ofte islam og er redde for å kritisere, mener dansk ­forsker. Han mener det er ironisk hvor liten plass det religiøse får i forskningen på islam.
 • Skal vi virkelig lukke øynene for totalitær ideologi?. Kommentar av Hege Storhaug (HRS) i Aftenposten 28.09.2016
  Vi lever i en urolig tid der både ikke-voldelige og voldelige totalitære krefter vinner terreng. Disse kreftene er først og fremst knyttet til politisk islam. Dette har tydeligvis gått Vårt Lands tidligere sjefsredaktør Helge Simonnes hus forbi.
 • At IS ikke har noe med islam å gjøre, er retorikk. Kommentar av Pål Norheim i Morgenbladet 23.09.2016
  Hva så med vestlige statsledere som så ofte, særlig etter terrorangrep i europeiske storbyer, straks iler til med å erklære at «dette har ingenting med islam å gjøre», og at islam er en «fredens religion»? Tror de selv på dette, eller er de feige politikere som ikke våger å se sannheten i hvitøyet?
 • Islamismen står i veien for demokrati. Debatt av Stig S. Frøland (professor i medisin) i Dagbladet 20.09.2016
  I Dagbladet 3. september skriver Bushra Ishaq om islamistisk terrorisme. Hun understreker at den terroren som rammer «europeere, homofile og kristne» bare er «en brøkdel av terroren som daglig rammer verdens muslimer».
 • Hege Storhaug: – Islamnet, Profetens Ummah og Sylvi Listhaug er i dag på samme side. Aftenposten 17.09.2016
  I dag kom meldingen om at regjeringen og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) ikke ønsker å innføre et nasjonalt forbud mot plagg som dekker elever og studenters ansikt, slik som niqab.
 • Lenken som trigger terroren, og den eneste løsningen som vil virke. Debatt av Fareed Zakaria i Stavanger Aftenblad 12.09.2016
  Midtøsten er overfylt av desperate, unge menn som har mistet alt håp for framtiden. Noen mener de har svaret på deres fortvilelse – fundamentalistisk islam – og tilbyr det på nettet.
 • Dyster dom over krigen mot terror. Dagens Næringsliv 09.09.2016
  Vestens reaksjon på 11. september-angrepene har skapt grobunn for nye og mer innovative islamistiske terrororganisasjoner og undergravd global sikkerhet, mener fredsforskere.
 • Kampen for det muslimfrie Europa. Kommentar av Sven Egil Omdal i Stavanger Aftenblad 03.09.2016
  Det liberale og sekulære Europa skal reddes gjennom en selvmotsigelse: For å sikre våre friheter og verdier, må islam forbys.
 • Frykten for islamisme og rasisme har tatt bolig i oss. Kommentar av Mina Ghabel Lunde (journalist) i Aftenposten 27.08.2016
  Det er ikke politikerne som hisser opp til den mest splittende ordkrigen.
 • Ungdom og politisk ekstremisme i det nye Norge. Kronikk av Viggo Vestel (NOVA - HiOA) i Aftenposten 25.08.2016
  Ytterliggående, høyreorientert islamkritikk og radikalisering av unge muslimer spiller sammen og forsterker hverandre.
 • – Islamofobi er den nye rasismen. Vårt Land 23.08.2016
  Hat rettet mot muslimer går stadig oftere over grensen til rasisme, mener Bushra Ishaq.
 • Foreslår islamkritikere til UNE. Dagsavisen 20.08.2016
  Blant dem HRS vil ha inn i Utlendingsnemnda, er styrelederen for det islamkritiske nettstedet Document.no.
 • Norske islamisters «mentor og rådgiver» dømt for IS-støtte. Aftenposten (NTB) 17.08.2016
  Anjem Choudary, som regnes som en av Storbritannias mest radikale islamistiske predikanter, er dømt for å ha oppfordret til støtte til ekstremistgruppa IS.
 • Har spredt hat og inspirert terrorister. Nå må den britiske islamisten Anjem Choudary i fengsel. Dagbladet 17.08.2016
  Anjem Choudary har i lang tid blitt sett på som den mest hatefulle muslimske predikanten i Storbritannia.
 • Storhaug lever i ei boble. Debatt av Mina Bai i Dagbladet 16.08.2016
  Hege Storhaug har mye rett i det hun skriver om Per Fugelli. Det bor bare godt i ham, men han har et smule naivt forhold til utfordringene innvandringen fører med seg. Men Storhaugs verden er ikke mindre svart-hvit enn Fugellis. Jeg beundret henne i en periode for det mot hun utviste ved å gjøre det ingen andre turte: å ta fatt i problemene knyttet til islams framvekst.
 • Vil ha handlingsplan mot islamhat. Morgenbladet 12.08.2016
  – Diskrimineringen mot muslimer tas ikke alvorlig på høyt hold, mener Linda Noor.
 • Ingen tror på Fugelli lenger. Debatt av Hege Storhaug (HRS) i Dagbladet 10.08.2016
 • Fugelli ha ikke klart å orientere seg i de raske endringene i verden. Framveksten av ekstremislam ses overalt i Vest-Europa. Folk flest forstår hva som er i ferd med å skje. «You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time», er et ganske beskrivende ordtak. I hele Europa har massene våknet, og de er i bevegelse. Det er her det kan gå fryktelig galt, eller det kan gå bra.
 • Hege Storhaug om Fugelli-kritikken. Dagbladet 09.08.2016
  - Hersketeknikken der han hele tida skal klistre meg opp til Breivik, er det eldste skitne trikset i boka.
 • Tidligere IS-kriger: – De ønsker flere angrep i England, Tyskland og Frankrike på samme tid. VG 04.08.2016
  Da Harry Sarfo i fjor ankom det selverklærte islamske kalifatet, fikk han kontrabeskjeden: Fremmedkrigere behøves heller til å utføre dødelige angrep i sine europeiske hjemland.
 • Innvandringsmotstanden skyldes mer enn IS og terrorisme. Debatt av Helge Lurås (SISA) i Aftenposten 03.08.2016
  Thune ser ut til å mene at det er terrorismen fra IS som har fått oss til å gå i tottene på hverandre om innvandring og islam. Og han kommer derfor med det velkjente knepet fra de innvandringsliberale: Vi må ikke gjøre det IS vil. De vil splitte oss. Nå må vi stå sammen!
 • Vi må slutte å gjøre akkurat det IS vil vi skal gjøre: Å gå løs på hverandre. Kronikk av Henrik Thune (Noref) i Aftenposten 01.08.2016
  Vi (og da inkluderer jeg meg selv og mye av det offentlige og Facebook-debatterende Norge) har i altfor stor grad latt oss rive med til å utvikle en debatt om IS, terror og islam, og alt det andre vi snakker om når vi kjenner klumpen i magen, som er i tråd med IS’ interesse.
 • Paven vil ikke sidestille islam og terrorisme. ABC Nyheter (NTB) 01.08.2016
  Islam og vold er ikke to sider av samme sak, sier pave Frans i forbindelse med et angrep på en prest i en kirke i Frankrike. Sosial ulikhet og forguding av penger er blant hovedårsakene til terrorisme, hevder han.
 • Kampen om islams sjel. Kronikk av Ali Chisthi i VG 31.07.2016
  Vi har fått nok. Vi kan ikke lenger sitte stille. En urettferdig, blodig og farlig kamp utspilles om vår identitet og vår fremtid. Det drepes og undertrykkes i vår religions navn, det er ikke nok å ta avstand. Vi må skape en endring!
 • Oppskriften på utvikling av parallellsamfunn. Debatt av Shahram Shaygani i VG 28.07.2016
  Fahad Qureshi prøver å forklare hva han og Islam Net står for. Kronikken er avslørende, og viser hvor skadelige organisasjoner som Islam Net kan være for integrering.
 • Terrorens kilder. Kronikk av Jonas Gahr Støre (Arbeiderpartiet) i Dagens Næringsliv 23.07.2016
  Skal unge som begår jihad-inspirert terror forklares som «radikalisering av islam» eller «islamisering av de marginaliserte»?
 • 22. juli markerte starten på en ny tidsregning med terror og hardere samfunnsdebatt. Kommentar av Geir Ramnefjell i Dagbladet 22.07.2016
  Da bomba smalt i regjeringskvartalet og meldingene om skyting på Utøya ble fulgt av nyheten om at det var en etnisk norsk mann som sto bak, kjente jeg på en merkelig form for lettelse. Det var i alle fall ikke et islamistisk angrep, reaksjonene i landet ville bli annerledes og mindre polariserende.
 • Aldri mer 22. juli?. Kommentar av Liv Tørres (Nobels Fredssenter) i VG 22.07.2016
  Vi må anerkjenne at angrepet den 22. juli var et politisk angrep, og at faresignalene er der for fremtiden. Behring Breivik reagerte på multikulturalismen, islam og likestilling. Det er mange som deler hans syn.
 • De ti landeplager. Kronikk av Nils August Andresen (Minerva) i Dagsavisen (nye meninger) 22.07.2016
  For noen uker siden skrev Hege Ulstein («Landeplager», 25. juni) at det ikke er islam som er noen landeplage, slik Hege Storhaug vil ha oss til å tro i boken Islam: Den ellevte landeplagen. Ulstein sier det ikke direkte, men kommentaren etterlater likevel inntrykk av at det er vi på høyresiden som er den store landeplagen.
 • Sekulære fanatikere eller bekymrede islamkritikere?. Debatt av Shahram Shaygani (SSI) i Aftenposten 22.07.2016
  Tony Burner anklager Mahmoud Farahmand for å være en av mange "sekulære fanatikere" i sin kronikk i Aftenposten den 18. juli. Han anklager personer som har flyktet fra religiøs fanatisme til vesten for lett å bli sekulære fanatikere. Islamistiske ekstremister og sekulære fanatikere er to ytterpunkter som livnærer hverandre, hevder Burner.
 • Sivilisasjonen er truet av islamismen. Kommentar av Terje Tvedt (professor og forfatter) i Aftenposten 21.07.2016
  Vi har alle, i større eller mindre grad, filtrert verden og fortolket den innestengt i vår epokes grunnleggende perspektiver og tenkemåter. Vår samtid er blitt offer for dens fordommer.
 • Vi må slutte å være naive i møtet med islamistisk terror. Debatt av Mahmoud Farahmand i Aftenposten 15.07.2016
 • Politiet må få de virkemidlene de trenger, og samfunnet må mobilisere sterkere i kampen mot reaksjonær islam.
 • - Ti terrorceller fra IS ligger i skjul, og venter på å angripe flyplasser i Europa. Dagbladet 30.06.2016
  Flere islamistiske terrorceller — utstyrt med selvmordsbomber og automatvåpen — står klar til å slå til mot europeiske flyplasser.
 • Krigen mellom Vesten og islam. Kommentar av Anders Bakken og Viggo Vestel (NOVA/HiOA) i Dagbladet 28.06.2016
  På lederplass 17. juni kritiserer Dagbladet NOVA-studien som viser at seks av ti Oslo-ungdommer er «litt» eller «helt enig» i påstanden om at «det foregår en krig mellom islam og Vesten». Spørsmålet hevdes å være upresist. NOVA anklages for å løpe ekstremistenes ærend siden vi ikke skiller mellom islam og radikal islamisme. Dagbladet foreslår at vi i stedet bør gjøre en kvalitativ studie for å få mer nyanserte svar.
 • Religiøs terror. Kommentar av Anlov Mathisen i Dagsavisen (nye meninger) 27.06.2016
  Etter nok et islamsk terrorangrep: har det virkelig ingenting med islam å gjøre?
 • Krigen mot islam!. Kommentar av Mahmoud Farahmand i Nettavisen (blogg) 27.06.2016
  Funnene i NOVA rapport 4/16 om "Holdninger til ekstremisme, resultat fra Ung i Oslo 2015", av Viggo Vestel og Anders Bakken, har vakt berettiget oppsikt. Som det går fram av Aftenpostens oppslag den 15. Juni, viser rapporten at 58 prosent av ungdom mellom 16-19 år tror Vesten er i en krig med islam. Enda mer urovekkende er det at 25 prosent av ungdommene i Skedsmo sier at de støtter de som reiser til Syria for å føre væpnet kamp.
 • Hvor mange terrorangrep må til før folk ser at islam er problemet?. Karl (18) på Si;D i Aftenposten 26.06.2016
  Mye av det forferdelige islamistiske terrorister gjør, blir akseptert i Koranen.
 • Islam har skylda! Eller ...?. Kommentar av Lars Gule (HiOA) i Vårt Land (verdidebatt) 24.06.2016
  Orlando, Brussel, Paris, Mumbai, London, Madrid, New York ... Det handler om vold og terror. Listen er lang og langt fra komplett. Og det er muslimer som har stått bak drap og terror på disse stedene. Hver gang.
 • Jihadistiske konflikter tar flest liv. VG 23.06.2016
  I 2015 sto konflikter der én eller flere parter bekjenner seg til voldelig islamisme, for over halvparten av dødsofre i krig. Fra ett år til et annet spredte IS seg fra tre tolv land.
 • De to terroristene. Kommentar Inger Merete Hobberstad i Dagbladet 22.06.2016
  Islamistiske og høyreekstreme terrorister er både like og forskjellige.
 • Dette var islamsk terror. Kommentar av Anlov Mathisen i Dagbladet 22.06.2016
  Den siste uka stadfester inntrykket av en offentlighet som ønsker å fortie holdningsproblemer i islam.
 • Den islamske konservatismens høyborg. Kommentar av Sverre Lodgaard (NUPI) i Dagsavisen (nye meninger) 21.06.2016
  Stabilitet framfor alt. Ambisiøse økonomiske reformer iverksettes for å opprettholde balansen.
 • Hva er galt med Islam?. Kommentar av Mah-Rukh Ali i Dagens Næringsliv 20.06.2016
  Er det Islam som er problemet, eller er det de som definerer Islam for oss som er det?
 • Den voldelige islamismen. Kommentar av Øystein Sørensen, Bernt Hagtvet og Nik. Brandal i Dagbladet 20.06.2016
  For jihadister er vold og terror et virkemiddel for å nå målet om et shariastyrt samfunn.
 • Vi må våge å snakke om ekstremistiske holdninger blant ungdom. Kronikk av Anders Bakken og Viggo Vestel i Aftenposten 15.06.2016
  Seks av ti ungdommer mener at det foregår «en krig mellom Vesten og islam», viser en ny undersøkelse.
 • 6 av 10 Oslo-ungdommer mener islam og Vesten er i krig. Dagbladet 15.06.2016
  60 prosent av ungdommene fra Oslo er «helt» eller «litt» enige i at Vesten og islam er i krig.
 • Plikten til å tale hatet imot. Kronikk av Kenneth Roth (Human Rights Watch) i NRK ytring 10.06.2016
  I Europa vokser det fram en bevegelse som står for islamofobi og demonisering av flyktninger. Vi må ikke gi grobunn for hatets høylytte røster.
 • Islamsk råd i Pakistan mener at menn bør ha lov til å slå kvinner. Aftenposten 31.05.2016
  Pakistans høyeste religiøse organs holdninger til vold mot kvinner vekker oppsikt.
 • En stagnert venstreside opptrer i dag som islamistenes nyttige idioter i Europa. Kronikk av Maajid Nawaz (den britiske tankesmien Quilliam) i Aftenposten 24.05.2016
  Da Osama bin Laden erklærte sin krig mot Vesten for flere tiår siden, fortalte han oss nøyaktig hva han ønsket å oppnå. Terroren skulle rettes mot (den ikke-muslimske) sivilbefolkningen i Vesten. De skulle betale for politiske beslutninger gjort av vestlige regjeringer.
 • Fra Rio til Rinkeby. Kronikk av Øystein Schjetne (Stiftelsen Golden Colombia) på NRK ytring 15.05.2016
  «No go»-soner, som de vi hører om fra Sverige, finnes over hele verden. Men situasjonen forverres ytterligere i møte med islamsk ekstremisme.
 • – Fordummende islamkritikk. Vårt Land 14.05.2016
  Redaktør Vebjørn Selbekks karakteristikker av Muhammed får sterk kritikk fra både kristent og muslimsk hold.
 • Dagens Muhammed. Kommentar av Alf Gjøsund i Vårt Land (meninger) 14.05.2016
  Vebjørn Selbekk fortsetter ufortrødent sin karikering av islam og muslimer. Nå bruker han tekst i stedet for bilder.
 • Tåkekrigarane. Vårt Land 12.05.2016
  I Danmark går regjeringa til krig mot islamistiske terroristar etter brei behandling i Folketinget. I Norge går regjeringa inn i den same krigen etter hemmelege samtalar i Stortinget.
 • – Kvinner i flere svenske bydeler tør ikke å gå ute om kvelden. NRK nyheter 09.05.2016
  Mange av innbyggerne i flere innvandrertette bydeler i Sverige risikerer å bli trakassert av islamister eller kriminelle, bekrefter både svensk politi og kvinnesaksforkjemper.
 • Kritikerkorpset. Vårt Land 30.04.2016
  Lastebilsjåføren, lektoren, politikeren, bruktbilselgeren og teologen. De er alle kristne og sterkt kritiske til islam. Der stopper likheten.
 • Islam var svøpen på Balkan. Kommentar av Hans-Wilhem Steinfeld (Corporate Communication) i Dagbladet 27.04.2016
  Å forstå Makedonias syn på flyktningstrømmen er en nødvendig betingelse for videre, politisk håndtering av flyktningene.
 • – Islamisme er ikke annet enn nazisme i sin verste form. ABC Nyheter (NTB) 23.04.2016
  Kraftige karakteristikker av islamistisk fanatisme fra Frps partileder.
 • Ingen ytringsfrihet for radikale muslimer?. Kommentar av Ingunn Økland i Aftenposten 21.04.2016
  Det er visst mest stas med ytringsfriheten når den brukes til islamkritikk. Danske politikere gjør faneflukt når det nå er muslimer som står for provokasjonene.
 • Rose refser Ernas krenkevern. Dagsavisen 20.04.2016
  Erna Solberg føyer seg inn i rekken av europeiske politikere som vil innskrenke ytringsfriheten. Det mener Flemming Rose, redaktøren som publiserte Muhammed-tegningene.
 • Tør ikke fortelle om islamfrykt. Dagens Næringsliv 16.04.2016
  Tyske Aliena Jas (17) føler seg truet av islam og er en av mange unge europeere som heier på innvandringsfiendtlige partier. Men hun tør ikke fortelle det til noen på skolen.
 • La oss erkjenne at vi er i krig. Kronikk av Ayaan Hirsi Ali (aktivist, forfatter og tidligere politiker) i Aftenposten 15.04.2016
  Problemet er kronisk. Det finnes ikke bare islamsk terrorisme. Som følge av snikende «islamisering» er gatene i stadig flere urbane strøk utrygge å gå i for jenter og kvinner, uten først å ta nødvendige forholdsregler for å unngå seksuell trakassering og det som verre er. At disse områdene endrer karakter, er ikke bare et resultat av innvandring.
 • Tjønn inntar offerrollen. Kommentar av Mohammad Usman Rana (forfatter og debattant) i VG 15.04.2016
  Jeg har aldri forsøkt å frata Halvor Tjønn noen rett til å uttale seg i islam-debatten. Men det er vanskelig å forholde seg til hans platte utsagn.
 • Hva med noe mindre skråsikkerhet, byråd Lippestad?. Kommentar av Christian Tybring-Gjedde (FrP) i Dagbladet 11.04.2016
  Hvorvidt resultatet av de siste års innvandringspolitikk har ført til etableringen av parallellsamfunn er ikke det debatten knyttet til integrering bør dreie seg om. Det vi trenger er ærlig og utilslørt omtale av de utfordringer vi står overfor. Da kommer vi ikke utenom det som mange vil beskrive som «elefanten i rommet». Elefanten er islam. Ikke islam som religion, men islam som politisk ideologi.
 • ‘Islamisme er politisk ideologi’. Vårt Land 11.04.2016
  Islamisme er ikke religion, men ideologi. Ideologien har likevel noe med religionen å gjøre. Men hva?
 • Om tenkemåter og dogmatikk. Debatt av Terje Tvedt (professor) i Dagbladet 10.04.2016
  Thorbjørn Jaglands svar på min kronikk bekrefter og utdyper, beklageligvis for Europa, vil jeg si, at min oppsummering av hans strategi for kampen mot islamsk terrorisme og plan for å «skape» en ny verdenshistorisk fortelling var helt dekkende. 
 • Terje Tvedts fundamentalisme - og uvitenhet. Debatt av Torbjørn Jagland (Europarådet) i Dagbladet 05.04.2016
  Alle som har fulgt med på hva Europarådet gjør og planlegger å gjøre når det gjelder å bekjempe Islamismen vet at hans påstander er gale.
 • IS må imøtegås på islamsk grunnlag. Kommentar av Trond Ali Lindstad (lege og muslim) i Dagbladet 05.04.2016
  Å erkjenne Gud ligger ikke hos IS - som Koranen sier - i gode handlinger, barmhjertighet og det vakre, men i bokstavtro og rigide regler.
 • – Voldelige islamister er sosiale tapere. Dagsavisen 05.04.2016
  Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har registrert bakgrunnen til 137 potensielt voldelige islamister. En klar overvekt er sosiale tapere med kriminelt rulleblad.Det framgår av en gradert analyse PST er i ferd med å utarbeide. Analysen er ikke offentliggjort ennå. Også oslopolitiet mener at de har god oversikt og kontroll over dette miljøet som i Norge har markert seg gjennom voldsforherligende islamister i Profetens Ummah.
 • En elites tenkemåter — tilfellet Thorbjørn Jagland. Kronikk av Terje Tvedt (professor) i Dagbladet 04.04.2016
  Det er betydningsfullt når Norges tidligere statsminister, stortingspresident, utenriksminister, leder av Nobelkomiteen og nå generalsekretær i Europarådet, definitivt en del av den norske og europeiske elite, ikke med ett ord nevner Det islamske kalifat som har erklært krig mot Vesten; de mange vel integrerte jihadistene, eller de danske imamenes planer for å overta makten i Danmark.
 • Å påberope seg gud, gir bare mer blod på hendene. Kommentar av John Olav Egeland i Dagbladet 02.04.2016
  Islamismen er en totalitær politisk bevegelse på linje med nazismen og kommunismen. At den påberoper seg gud gjør saken bare verre.
 • Den muslimske verden lider mer av hendene til IS enn noen andre nasjoner eller folkegrupper. Manije B. Hashem (22) på Si;D i Aftenposten 31.03.2016
  IS har tatt livet av langt flere muslimer, noe som faktisk er hovedårsaken bak flyktningstrømmen, og de har flekket den vakre religionen islam.
 • Bernt Hagtvet: - Terroren kan gjøre at vi selv undergraver demokratiet. Aftenposten 31.03.2016
  Bernt Hagtvet har brukt livet på å studere de autoritære ideologiene som førte til folkemord og undertrykkelse i forrige århundre. Nå er det ikke lenger nazisme og kommunisme som skremmer folk, men islamisme.
 • Hvem er islamistene?. Kommentar av Frederik Stjernfeldt (professor i Aalborg) i VG 31.03.2016
  Debatten om islam og terror har ført til noe merkverdig. Den ekstreme høyresiden og den kulturalistiske venstresiden er trolig ok enige om en ting: Å unngå ordet «islamisme».
 • Hva er islamisme?. Kommentar av Bernt Hagtvet, Øystein Sørensen og Nik Brandal i VG 31.03.2016
  Hva er islamisme? Hva er forholdet mellom ideologien islamisme og religionen islam? Hvordan skal de vestlige demokratiene forholde seg til islamisme?
 • – Terrorister drives ikke kun av religion. Vårt Land 30.03.2016
  Religion er redskap, men islamistisk terror motiveres ikke primært av religion, mener forsker.
 • Islam og den farlige naiviteten. Kommentar av Hege Storhaug (HRS) i Bergens Tidende 29.03.2016
  Dialog, toleranse, forståelse, kulturmøter, respekt og gjensidighet. Slike hyggelige fraser så vi på trykk i Bergens Tidende to dager før terroren i Brussel 22. mars. Ikke underlig lønnes kronikkens avsender, Yvonne Wang, av Kirkens dialogsenter. Naiviteten og kunnskapsmangelen fremstår som himmelropende overfor den form for islam som har makt og som ideologisk truer vår sivilisasjon.
 • Islam trenger ikke en reformasjon, men en radikal opplysning. Debatt av Shahram Shaygani (psykiater) i Aftenposten 27.03.2016
  Rana og andre moderate og konservative muslimer, som kritiserer reformasjon av Islam, mangler fremtidsvisjoner.
 • Islam er ingen dødskult. Kommentar av Mohammad Usman Rana (skribent) i Aftenposten 25.03.2016
  Å forene det å være troende muslim og samtidig europeer er den langsiktige løsningen på muslimenes radikaliseringsproblem. Dette er ett av hovedbuskapene i min aktuelle bok «Norsk islam – hvordan elske Norge og Koranen samtidig».
 • Terroren kommer fra et sted og det er ikke fra arbeiderklassen. Kommentar av Andreas C. Halse (Svenssonstiftelsen) i Aftenposten 24.03.2016
  Den ekstreme islamismen som i dag plager Europa og verden, kommer ovenfra og er skreddersydd for å legitimere diktatoriske styresett.
 • Ytringsfrihet: Et redskap for å løse konflikter. Debatt av Vebjørn Selbekk m.fl. i Aftenposten 23.03.2016
  En selvoppnevnt elite av debattanter tilbyr mediene å sensurere debatten og delta for å bestemme hvilke tanker og ord som er tillatt å bruke. De vil selv sensurere meninger og sortere ut de meninger som skal få merkelappen «hat». Hvem tør å kritisere islam da, dersom man frykter å bli stemplet som muslimhater?

Søk:

Avansert søk

Utdrag fra den siste tidens mediedebatt om islam og islamisme:


" I 2009 gikk Martin Kolberg ut og sa at radikal islamisme var en trussel. Svaret fra statsråd og stortingskandidat Jonas Gahr Støre var klart, men oppsiktsvekkende: «Radikal islam er ikke et problem i Norge i dag». Dette var mange år etter 11. september, etter bombeangrepet i London, etter Madrid. Det kan virke som om Støre lot sitt ideologiske verdensbilde veie tyngre enn realitetene. Radikal og voldelig islamisme var en trussel da, og det er en trussel nå. Siden uttalelsen var så oppsiktsvekkende, er det rart at Støre aldri har korrigert den i ettertid."

Torbjørn Røe Isaken (H)
i debatt i Dagens Næringsliv 14.06.17

"Mange muslimkritikere tror at muslimer, i motsetning til oss i våre moderne vestlige samfunn, ikke skiller mellom religion og politikk. Det er feil. Det er viktig at vi i Norge ikke misforstår konfliktene i Midtøsten. I sentrale spørsmål der religion påvirker politikk, som synet på verdslig makt og forholdet til andre retninger i Islam, går det viktige skillelinjer innen begge de store hovedretningene (sunnier og sjiaer)."

Torgeir E. Fjærtoft (Senter for islam- og midtøstenstudier - UiO)
i
kommentar i Vårt Land (verdidebatt) 14.06.2017

"Når man tegner det store stygge bildet av islam som en krigersk religion og alle muslimer som potensielle terrorister er man kraftig historieløs og perspektivløs."

Erwin Krohn (Antirasistisk senter)
i kommentar i Dagbladet 12.06.17

"Utviklingen i Midtøsten er avgjørende for om den muslimske verden blir mer radikalisert. Det går en direkte linje fra geopolitikk og maktkamp i regionen til radikalisering i Norge og andre europeiske land."

Lederkommentar
i Aftenposten 11.06.17

"'Ingen nazister i våre gater' må bli til 'ingen jihadister i våre gater'. Og mobiliseringen kan ikke ledes av islamofobe, rasister og høyreekstreme, men må om de skal lykkes komme fra breie folkebevegelser, fra muslimer og minoriteter og fra venstresida."

Aslak Sira Myhre
i kronikk i Dagsavisen (nye meninger) 10.06.17

"Terrorforskeren Thomas Hegghammer påpeker at hendelser som Irak-krigen, Guantánamo og droneangrep mot sivile har bidratt til å styrke jihadistene, selv om han understreker at det ikke er noen lineær sammenheng. Men den er der, selv om Unge Høyre-lederen ikke finner grunn til å nevne den med et eneste ord i sin kronikk om årsakene til terror."

Lederkommentar
i Klassekampen 08.06.17

"Islams verdier inspirerte en gang til motstand hos de underprivilegerte mot herskerne. Siden ble de redusert til regelbøker brukt av de mektige for å piske borgerne til underkastelse."

Iyad El-Baghdadi
(skribent og forfatter)
i kronikk i Aftenposten 04.06.2017

"En liten gruppe radikale islamister prøver å rive ned det vi har brukt århundrer på å bygge opp: Ytringsfrihet, likestilling, demokrati og fremfor alt: Tillit."

Carl Schiøtz Wibye
(tidligere ambassadør til Saudi-Arabia)
i kommentar i Aftenposten 02.04.2017

"Jeg fulgte med på nettavisens konferanse «Islam. Innvandrere. Ytringsklima». Jeg kjenner meg igjen når Unni Wikan i sitt innlegg forteller hva hun har gjennomgått tidligere. Jeg også opplever en mistenkeliggjøring om rasisme, jeg møter en nedlatende tone og får høre at jeg gir «høyresiden» rett og at jeg er en «Frp- sympatisør». Å stemple en motdebattant slik meninger er feigt og usaklig."

Amal Aden
i innlegg i Dagbladet 27.02.17


Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.