Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

"Doing business" - for hvem?

Norge scorer høyt på Verdensbankens "Doing business"-rapport 2015 og den blåblå regjeringen vil øke støtten til dette arbeidet. Med henvisning til uavhengige gjennomganger mener imidlertid internasjonal fagbevegelse og sivilsamfunn at måten Verdensbanken rangerer land på undergraver målsettinger om fattigdomsbekjempelse og felles velstand. De etterlyser bl.a. et annet fokus på arbeidsmarkedspolitikken og jobbskaping.

Fredag 31. oktober 2014

Alle var enige om at jobbskaping er viktig for utvikling da Stortinget i sommer diskuterte temaet etter at Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i en interpellasjon vil vite om, og eventuelt hvordan, utenriksminister Børge Brende (H) ville løfte jobbskaping som ny prioritering i utviklingspolitikken. Noe klart svar fikk Ropstad ikke, selv om Brende i et intervju med avisa Vårt Land ved årsskiftet om arbeidet med FNs nye utviklingsmål var klar på hva han mener blir den største utfordringen:

"Den største utfordringen blir å skape økonomisk vekst som er inkluderende og godt fordelt, som skaper jobber og som er bærekraftig."

Denne uka kom en ny rapport fra Verdensbanken, "Doing business 2015", som kåret Norge til verden sjette beste land for bedrifter - opp fra en niende plass i fjor. Men, det som er bra for bedrifter er ikke nødvendigvis bra for folk, selv om Verdensbanken forklarer bakgrunnen for rapportserien med behovet for "bærekraftig levestandard for folk":

"Økonomisk virksomhet krever fornuftige regler som oppmuntrer oppstart og vekst i bedrifter og bidrar til at det ikke skapes skjevheter i markedet. Doing Business måler de regler og forskrifter som kan hjelpe privat sektor å trives - for uten en dynamisk privat sektor kan ingen økonomi gi en god og bærekraftig levestandard for folk."

"Doing business"-rapportene har fått kritikk for blant annet å legge til grunn at svekkede arbeidsbestemmelser vil stimulere jobbskaping, i strid med Verdensbankens egne funn i World Development Report 2013 om jobber.

Den nye sjokkdoktrinen?

Jason Hickel, ved London School of Economics (LSE), kalte i en kommentar for Al Jazeera i april oppskriften fra "Doing business" for "den nye sjokkdoktrinen" og et forsøk på å få land til å innføre neoliberalistisk økonomisk politikk selv. Et stort antall organisasjoner internasjonalt stilte seg samtidig bak et opprop med tittelen "Stop Enabling Land Grabs: Agriculture Doesn’t Need World Bank’s Business Indicators". Blant de som stilte seg bak oppropet var Utviklingsfondet og Aksel Nærstad kommenterte den gang dette slik:

"Tusenvis av småbønder har mistet ressursgrunnlaget sitt, blant annet bruksrett til land, gjennom de reformene som promoteres i forbindelse med rangeringene.  Oppropet mot Verdensbankens initiativ gir viktig støtte til fattige bønder i deres kamp for en bedre hverdag."

En rekke av de samme organisasjonene, herunder Oxfam, Christian Aid og ITUC, stilte seg i juli bak en henstilling til Verdensbankens president om å foreta endringer i de indikatorene som legges til grunn for rangeringen i rapportene.

I en pressemelding fra det europeiske nettverket Eurodad dagen før lanseringen av årets rapport denne uka sto det:

"Aksjonister og sivilsamfunnsgrupper stiller spørsmålstegn ved hvorfor Verdensbanken fortsatt planlegger å lansere sin Doing Business Report i morgen, selv om de ikke har klart å rette opp 'betydelige feil' som undergraver bankens mål om å avskaffe absolutt fattigdom og fremme felles velstand."

- Doing business-rapportene fortsetter å ta til orde for avskaffelse av arbeidsreguleringer og advarer dermed land mot å gi arbeidere god beskyttelse, mener Sharan Burrow, som er generalsekretær i Den internasjonale faglige hovedsammenslutningen (ITUC), der også LO er medlem. Direktøren for ITUCs Washington-kontor, Peter Bakvis, har i en kommentar følgende oppfordring: 

"Verdensbanken bør ta arbeidsmarkedspolitikken ut av hendene til "Doing business"."

Sterk kritikk av Verdensbanken i uavhengige gjennomganger

Både Eurodad og ITUC henviser til den kritikken som har blitt reist mot måten Verdensbanken rangerer land på, først i en rapport fra Verdensbankens egen uavhengige evalueringsgruppe i 2008 og så i en ny rapport i 2013, fra et uavhengig panel nedsatt av Verdensbanken ledet av Sør-Afrikas tidligere finansminister, Trevor Manuel. Imidlertid var ikke alle begeistret for denne kritikken

- Verdensbankens president bør støtte opp om en av bankens viktigste publikasjoner, skrev The Economist lederplass i fjor sommer. De fryktet resultatene av den uavhengig gjennomgangen ledet av Trevor Manuel. The Economist avsluttet sin kommentar slik:

"Doing business-rapporten er blant de få produktene fra banken som har bred støtte i kongressen - den viktigste kilden til finansiering av bankens myke lån. Frykt for å miste støtte bør ikke få Verdensbankens president til å gjøre feil ting. Men det bør styrke Hr. Kims ryggrad til å gjøre de riktige tingene."

Verdensbankens president, Jim Yong Kim, ser ut til å ha lyttet til rådet fra The Economist, men om dét var den riktige tingen å gjøre er det altså ulike oppfatninger om.

"Doing business" i det blåblå budsjettet for 2015

Det er ikke bare kongressen i USA som er positive til Verdensbankens "Doing business"-rapporter. Sentralt i arbeidet med rapportene står International Finance Corporation (IFC), en del av Verdensbankgruppen, som den blåblå regjeringen i forslaget til statsbudsjett vil gi økt støtte:

"En del av økningen vil bidra til å styrke samarbeidet med International Finance Corporation (IFC), som er en del av Verdensbanken og har betydelig kompetanse på næringsutvikling og jobbskaping. Samarbeidet vil omfatte støtte til å bedre investeringsklima og rammebetingelser, og til ulike typer offentlig-private partnerskap."

- Norge har gjennom et fond for investeringsklima i IFC bidratt til å legge til rette for investeringer og næringsutvikling, kan vi lese i statsbudsjettet, som også fremhever land som har gjennomført reformer som har styrket deres rangering i "Doing business"-rapportene.

- Også innen jobbskapning har fondet gitt gode resultater, hevder regjeringen i budsjettet, men om kritikerne har rett vil denne støtten til IFC og Verdensbankens arbeid med "Doing business"-rapportene neppe bidra til det utenriksminister Børge Brende (H) mener er den største utfordringen i arbeidet med FNs nye utviklingsmål (gjengitt ovenfor). Kritikere frykter trolig at fondet og "Doing business"-rapportene snarere bidrar til en styrking av den nye globale klassen som i en bok av Guy Standing har fått navnet "prekariatet". Boka har i dag blitt lansert i norsk utgave av Res Publica i forbindelse med Globaliseringskonferansen 2015. I en anmeldelse i Aftenposten i dag skriver Elin Ørjasæter:

"Andelen folk som jobber, men ikke har fast jobb, vokser i hele den vestlige verden. De er Prekariatet, den nye farlige klassen, for å sitere tittelen på Guy Standings bok som kom ut på norsk i dag. Ordet prekariat er satt sammen av «proletariat» og «prekær»: De som selger sin arbeidskraft, men som aldri er trygge for sin inntekt."

I Geneve vil Guy Standing 11. november legge fram et forslag til et eget "Prekariat Charter" i samarbeid med FNs forskningsinstitutt for sosial utvikling (UNRISD). Om det vil bidra til å endre Verdensbankens arbeid med sine "Doing business"-rapporter gjenstår å se.


Aktuelle lenker:

Tidligere relevante saker på rorg.no

Medieklipp og -debatt:

  • – Norge sjette beste land for bedrifter, NRK nyheter 29.10.14
    – Jeg er glad for at Norge nok en gang kåres til et av verdens beste land å drive næringsvirksomhet i. Verdensbanken rangeres oss som nummer seks av 189 land. Dermed kommer Norge foran mange av våre handelspartnere og naboland, som Sverige, Tyskland og USA, skriver næringsminister Monica Mæland (H) i en e-post til NRK.
  • Norge på toppliste over beste land å drive bedrift, Dagbladet (NTB) 29.10.14
    Det kommer fram i bankens årlige rapport «Doing Business», som ble utgitt onsdag. Rapporten setter søkelyset på hvor bedrifter blir best hjulpet, og minst hindret, av regjeringen.
  • Norge verdens 9. beste land for småbedrifter, Dagens Næringsliv 30.10.13
    The World Bank IFC og International Finance Corporation publiserte i går, tirsdag, rapporten Doing Business 2014. Rapporten, som har kommet ut siden 2003, rangerer verdens land etter hvor det er best og verst å drive små og mellomstore bedrifter. Norge faller i år til niendeplass, etter å ha vært rangert som verdens syvende beste land i fjor.

Søk:

Avansert søk

Statsbudsjettet for 2015 om IFC og næringsutvikling:


Norge har gjennom et fond for investeringsklima i IFC bidratt til å legge til rette for investeringer og næringsutvikling. Gjennom prosjekter i 41 land har en bidratt direkte til å tiltrekke seg USD 329 mill. i nye investeringer, og det er en tredobling fra tidligere år. Fondet har også bidratt til å implementere 75 næringslivsreformer. 7 av de 10 land som har vist mest framdrift i å legge til rette for næringsliv har fått støtte fra fondet.

Norge har også gjennom flere år vært en aktiv støttespiller til IFC rådgivning til privat sektor. Gjennom denne støtten har en nådd ut til 4 millioner bønder med bistand til bedre produksjonsmetoder, bedriftsutvikling, bedre matvarestandard og mer effektive vannløsninger. På området ren energi har fondet bidratt til en reduksjon av 1.3 millioner tonn drivhusgass, og over 5 millioner mennesker har fått tilgang til strøm og bedre leveranse. Også innen jobbskapning har fondet gitt gode resultater. Bedrifter som deltok i Vietnam opplevde 62 pst øking i totalt salg, 62 pst økt produksjon og 60 pst av bedriftene har skapt over 800 nye jobber hver.

Næringslivet møter spesielle utfordringer i land som er rammet av konflikt eller er på veg ut av flere år med konflikt. Et sterkt næringsliv kan bidra til en positiv utvikling i land med konflikt. Norge har videreført støtten til flergiverfondet Conflict Affected States in Africa (CASA). Siden oppstart i 2008 er 39 prosjekter igangsatt i de 7 landene programmet omfatter. CASA har bidratt til finansiering av små og mellomstore virksomheter med til sammen USD 136 mill. og rådgivingsassistanse har blitt gitt til 328 foretak med over 7000 ansatte. I tillegg er 49 reformer av investeringsklimaet gjennomført. Et eksempel er Liberia der fokus har vært på investeringsklima og utvikling av privat sektor.

Fondet har bidratt til utvikling av policy for utvikling av små og mellomstor bedrifter. Arbeidet har medført at Liberia vesentlig har forbedret sin rangering innen «Doing Business Reforms», forenklet innbetaling av skatt ble forbedret med 53 rangeringsplasseringer i 2013, muligheter for kreditt ble forbedret med 40 i 2011). Et moderne foretaksregister er etablert, noe som har redusert tiden for å registrere en bedrift fra 99 til 2 dager, og det kan gjøres «on-line». CASA har også bidratt til utarbeidelse av et legalt rammeverk for finanssektoren (Commercial Code). Videre har det vært jobbet med kapasitetsutvikling med offentlige myndigheter og privat sektor. Totalt har programmet bidratt til vesentlig bedring av rammebetingelser for utenlandske og lokale investeringer, etablering av arbeidsplasser og forbedret tilgang til kreditt for foretak. CASA startet opp i Burundi i 2011, med fokus på støtte til SMB og å bistå i forbedring av investeringsklima. Med bakgrunn i CASA og støtte fra Verdensbankgruppen har Burundi vist god forbedring i «Doing business» rangeringen. I 2008 rangerte Burundi som 174 av 198 land, i 2014 var rangeringen 140 av 189. CASA har siden 2012 vært aktiv i Guinea med å forbedre investeringsklima og støtte til vekst av SMBer. Gjennom «business link» programmet med gruvegiganten Rio Tinto har kontrakter for mer enn USD 7,7 mill. blitt tildelt lokalt næringsliv, som igjen har bidratt til å skape 800 nye jobber.

(Hentet fra Kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner, Post 72 Samfinansiering via finansinstitusjoner)

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.